Stamboom van:

 

VAN SUIJTWIJCK

 

SUITWIJK

 

ZUIDWIJK

 

ZUIJDWIJK

 

ZUIDERWIJK

 

ZUIJDERWIJK

 

 

VAN WASSENAAR

 

 

VAN MONTFOORT

 

VAN BERCKEL

 

 

TER AAR 1640-1700

 

 

 

Welkom op mijn homepage

 

Uit de eerste pagina van deze website blijkt wel hoe breed mijn belangstelling is voor de mensen, die in de afgelopen eeuwen de achternaam Suijtwijck of een vergelijkbare naam hebben gedragen. Vele schrijfwijzen voor die achternaam kom je tegen.

Uit mijn personenbestand heb ik de onderstaande acht onvolledige parentelen gedestilleerd. Vele personen heb ik nog niet kunnen koppelen aan één van deze parentelen. Mijn verwachting is, dat verschillende van deze parentelen na het verrichten van verder stamboomonderzoek in elkaar kunnen worden geschoven. Hier ligt voor mij en andere liefhebbers nog vele jaren genealogisch onderzoek te wachten.

 

Op WWW.STAMBOOMZUIDWIJK.NL/ ZIJN ALLE 8 PARENTELEN EN TER AAR 1640-1700 IN TE ZIEN.

 

Een stamboom is nooit af! Bij het doornemen zult u onzekerheden tegenkomen, die ik ook als zodanig heb weergegeven. Verder zullen er fouten in staan, het blijft uiteindelijk mensenwerk. U heeft misschien aanvullingen bij een van de parentelen.

Ik ben geïnteresseerd in alle personen, die de achternaam Suitwijck enz, dragen. Wat is hun beroep, met wie waren zij getrouwd, waar en hoe heetten haar/zijn schoonouders, data en woonplaats. Bij een persoon van vóór 1900 kan het geloof, doopgetuigen en eventuele bezittingen enz, mij verder op weg helpen.  Alle aanvullingen en verbeteringen op de vermelde gegevens zijn welkom en zie ik graag toegestuurd via een Email (zuidwi@telfort.nl). Ook per telefoon (0180-313625) of per brief (Pr. Alexanderlaan 98, 2912 AM Nieuwerkerk a/d IJssel) is natuurlijk mogelijk.

Ook (scans van) geboortekaartjes, trouwkaarten en rouwkaarten zijn welkom om de nu levende personen te kunnen koppelen aan een parenteel.

 

Lang niet alle gegevens heb ik zelf verzameld.

Het onderzoek naar personen, die vóór 1700 hebben geleefd, is meestal door mijzelf gedaan. Verder is er heel veel informatie afkomstig van Swen Zuiderwijk. Hij heeft het grootste deel van de Westlandse stambomen van Zui(j)derwijk voor zijn rekening genomen. Als u zijn website bekeken hebt, ziet u, dat wij de verzamelde informatie steeds aan elkaar hebben doorgegeven. De informatie op de website van Swen is na 2002 echter niet meer gewijzigd.

Mijn dank gaat vanzelfsprekend uit naar Swen Zuiderwijk voor het vele werk dat hij heeft gedaan. Verder dank ik vele anderen voor het materiaal, dat mij de laatste jaren is toegestuurd en alvast bedankt voor de informatie , die nog gaat komen.

Het is mijn bedoeling om de website geregeld aan te passen en aan te vullen.

 

Bescherming van uw privacy.

Vanuit vele kanalen komen gegevens binnen, die passen in de parentelen. Deze gegevens zet ik in mijn bestand en vervolgens op internet. Levende personen kunnen vanzelfsprekend aangeven welke informatie niet op internet mag worden geplaatst.

Mocht u op deze website gegevens tegenkomen, die u er niet op wilt hebben, geeft mij dit dan door, zodat ik veranderingen kan aanbrengen.

 

Ik wens u veel stamboomplezier toe,

 

Jacobus Gerardus Petrus Zuidwijk, (derde parenteel)

Sjaak Zuidwijk, geboren 20-01-1948; getrouwd met Marijke van Beek.

 

Dank

Langs deze weg wil ik velen bedanken voor de vele aanvullingen en verbeteringen.

Henk Zuiderwijk uit Zoetermeer, de heer J. Zuijdwijk uit Arnhem, Ton Zuidwijk, Hans Zuiderwijk en Yolanda Roos.

Verder bedank ik de vele vrijwilligers, die hebben meegewerkt aan de bestanden van GENLIAS. Zij maken het mogelijk om gegevens uit vele akten via internet te kunnen inzien.

Mijn dank gaat ook uit naar de heer P. de Vogel en de heer A. van Everlinge voor de aanvulling met een Australische tak.

Dank aan Nelleke en Ben Zuiderwijk, Bep Hillebregt-Zuiderwijk, Margriet Blok-Charbo en Laus Zuijdwijk uit Den Haag.

Dank aan het Gemeentearchief te Amsterdam voor de informatie op het internet.

Dank aan de Studiegroep Genealogie “Westland” voor hun cdrom met DTB en BS.

Dank aan Bep en aan degenen, die aan Bep Hillebregt-Zuiderwijk hun reacties stuurden i.v.m. haar stamboom op genealogieonline.

Verder veel dank aan de gemeente- en stadsarchieven, die op internet hun gegevens zetten.

Dank aan de medewerkers van het streekmuseum te Heinenoord.

Veel dank aan het Haags Gemeentearchief. (Huw.1812-1930)(Geb. 1812-1905)(Overl.1812-1932)

Ook veel dank aan de makers van Pro-Gen en hun helpdesk.

Dank aan Cees Zuiderwijk met zijn Australische bijdrage.

Dank aan Myra Mahieu met haar website Zuijdwijk-Happel.

Dank aan Piet Zuijderwijk uit Nieuwe Tonge.

Dank aan Letty Zuijderwijk-van der Togt.

Dank aan Piet Zuijderwijk uit Monster.

Dank aan Bert Zuiderwijk.

Dank aan het Nationaal Archief voor de DTB –bestanden op internet. Het gemeentearchief van Den Haag met de bevolkingsregisters van 1913-1939 op internet.

Dank aan www.online-familieberichten.nl en www.mensenlinq.nl voor de scans van vele (overlijdens)advertenties.

Dank aan de nazaten van de schilder Adrianus Zuiderwijk.

Dank aan Adri Swartjes voor een mogelijke aansluiting van parenteel 4 aan 3.

Dank aan www.gahetna.nl voor de vele scans, die te bezichtigen zijn.

Dank aan het Regionaal Archief te Leiden met zijn prima zoekfuncties.

Dank aan www.wiewaswie.nl/  bij het zoeken naar Personen.

Dank aan Frans Angevaare voor aanvullingen rondom 1500--1600. Ook Paul Alkemade bedankt voor zijn bijdrage.

Dank aan www.Genver.com voor de vele akten uit de Burgelijke Stand.

Dank aan Carola Grootscholten.

Dank aan Albert Niphuis voor opmerkingen en aanvullingen rondom 1600. Ook Marcel Verplancke bedankt voor zijn bijdrage.

Dank aan Jan Zuijdwijk.

Dank aan het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het online plaatsen van de morgenboeken vanaf 1544.

 

De homepage is voor het laatst gewijzigd op 29-05-2023.

 

 

 

 

 

 

PARENTELEN

 

In een parenteel staan alle nakomelingen van een gekozen ouder(paar). Meestal heb ik mij beperkt tot de nakomelingen, die de naam Suijtwijck enz. dragen.

Hieronder vindt u een achttal parentelen. Daarbij heb ik aangegeven in welke tijd de genoemde personen leefden en hoeveel personen er in die parenteel zijn opgenomen.

 

***Thonis Willemsz

Parenteel 1: Vier generaties van 1530 tot 1660 (10 personen) De eerste uit Wassenaar en Zuidwijk; de derde uit Leiden. De vierde generatie gaat zich “van Suijtwijck”noemen.

 

***Huijch Willemsz

Parenteel 2: Zeven generaties van 1500 tot 1700 (143 personen). De eerste uit Wassenaar en Zuidwijk. In de vierde generatie kiest de ene nazaat voor de achternaam “van Wassenaer” en twee andere nazaten voor de achternaam “van Zuijtwijc”. Verder is deze parenteel nog uitgebreid met de gegevens van Jacob van Belle en zijn nazaten.

 

***Adriaen Joosten

Parenteel 3: Zestien generaties. De eerste twee generaties komen uit Wassenaar en Zuidwijk (voor 1600). De derde generatie woont in Rijswijk en gaat zich “van Suydwijck” noemen. . Rond 1650 komt een tak in Wateringen terecht. Vandaar vindt verdere verspreiding plaats over o.a. Den Haag, Monster, Hazerswoude, Stompwijk, Schiedam, Delfshaven, Leiden, Gouda en Rotterdam. Geleidelijk verandert de achternaam in Zui(j)dwijk en vooral Zui(j)derwijk. Deze parenteel is uitgebreid met een tak in Numansdorp/Rhoon. (2761 personen)

Een klein deel van deze parenteel is in boekvorm uitgebracht. De titel is: “Zuijdwijk, een Rijnlandse familie” en is geschreven door Sjaak Zuidwijk. Hierin wordt beschreven en in foto’s uitgebeeld de familiegeschiedenis van Gijsbert Klaasse Zuijdwijk en zijn nakomelingen, vooral te Hazerswoude en Koudekerk a/d Rijn tussen 1700 en 2000.

 

***Jan Zuijderwijk.

Parenteel 4: Tien generaties, die zich vanuit Wateringen verspreiden, o.a. over Den Haag. (1750 tot heden) (199 personen) Ik verwacht, dat deze Parenteel op termijn gekoppeld zal worden aan Parenteel 3.

 

***Willem Janse Suijtwijck.

Parenteel 5: Tien generaties, die zich vanuit Maasland over geheel Zuid-Holland hebben verspreid. Vanaf circa 1700 tot heden. Hierbij verandert de achternaam vooral in Zui(j)derwijk. (218 personen) Deze parenteel is uitgebreid met gegevens over de kunstschilder Adrianus Zuiderwijk (1895-1967).

 

***Cornelis Pieters Zuijtwijk.

Parenteel 6: Zes generaties uit Ter Aar en Rijnsaterwoude van 1650 tot 1800 (167 personen)

 

***Pieter Zuidewijk.

Parenteel 7: Elf generaties uit Zevenhoven, Mijdrecht en Uithoorn. Vervolgens Hilversum en Deventer(1700 tot 2000) (70 personen)

 

***Casper Zuidewijk.

Parenteel 8: Vijf generaties uit Amsterdam. (1650 tot 1800) (51 personen)

 

 

***Florys van Montfoort.

Parenteel 9: Vier generaties uit Leiden. (1500 tot 1650) (21 personen)

 

***Cornelis van Berckel.

Parenteel 10: Vier generaties uit Leiden. (1500 tot 1650) (24 personen)

 

 

***Ter Aar, personenbestand 1640-1700.

Personenbestand Ter Aar 1640-1700: In dit bestand zijn nu 5602 personen verwerkt vanuit: RK-doop (TA3A) van 1668-1708, RK-huwelijk (TA3A) van 1668-1717, Schepenhuwelijk (TA7, TA8 en TA9.I) van 1641-1723, Huwelijksbijlagen (TA12) van 1637-circa 1700. Dit bestand zal in de komende tijd nog verder worden uitgebreid. Vele relaties zullen in de komende tijd nog tussen genoemde personen worden gelegd. Hierbij zal uw hulp zeker nodig zijn.

 

 

Bovengenoemde parentelen zijn gemaakt met behulp van het genealogieprogramma Pro-Gen.

 

Gebruiksaanwijzing

 

Het spreekt voor zich, dat u de grootste kans op succes heeft, als u uw zoektocht begint in de derde parenteel, die van Adriaen Joosten.

 

Omdat de achternaam nogal varieerde in de afgelopen eeuwen, is het misschien handiger om de naam van een aangetrouwde niet-Zuijdwijk te zoeken.

 

Als u een bepaalde parenteel hebt aangeklikt, krijgt u een scherm voor u, waarbij u linksboven een letter kunt kiezen uit het alfabet of u kiest een naam uit de linker kolom en klikt deze aan. Vervolgens ziet u, dat deze naam in het rechter deel van de pagina bovenin te zien is.

 

Als u in een parenteel een generatie terug wilt, klik dan de naam van één van de blauw gekleurde  ouders van een Zuijdwijk-persoon aan.

Als u in een parenteel een generatie verder wilt, klik dan de naam van één van de gekleurde kinderen aan.