Namenindex

Andriesdr.
   Geertruijt
Appelman
   Jan Gommertsz
   Pieter Jansz
Assendelft, van
   Sijtgen Jacobsdr
Bel, van der
   Cornelia Claes
Belle, van
   Alie
   Anna
   Clara
   Huijbartus
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Johannes
   Josijna
   Josua
   Levinesge
   Maillard
   Margriet
   Mari
   Maria
   Pieter
Biesevelt, van
   Christina
Bodegraven, van
   Dirk Arentsz.
Borselen, van
   Aaltje Jans
Boudestein
   Ariaen
   Cornelis Arentsz
Bouen
   Geertje
Brelofsbergen
   Jonas Huibertsz.
Casteel, van
   Ermtgen
Castele, van den
   Franchois
Claes
   Geertge
Cleij (Cleijman)
   Sebastiana Cornelisdr
Clinckenberch
   Willem Pietersz.
Codde(n), van der
   Maritgen Sijmonsdr.
Coolhoven, van
   Franck Jansz.
   Jan Pouwelsz
DD
   NN
Deijm, van
   Maerten Pietersz
Dieme, van
   Ariaentie
Dijemen, van
   Arien
   Balthasar Willemsz.
   Marijtgen
   Meijnsge Baltens
Driebergen, van
   Harman Jansz.
   Lysbeth Harmens
Duijn, van
   Willem Claesz
Dusseldorp, van
   Cristina (Pieters)
   Pieter
Egmond, van
   Geertgen Allardsdr.
Feijnieth
   Clara
Garbrantsz.
   Maerten
Gerritsz
   Goosen
   Joris
Gerytsz
   Adriaen
   Jan
Grijff
   Willem Jansz
Haeck
   Luijtgen Pietersdr.
Hecke, van
   Jacob
   Jan Jacobsz.
Heerman
   Annitgen Claesdr
Heusden, van
   Nicolaes
Hooft
   Machtelt
Hoogh, de
   Simon
Huijgen
   Gerrit
Huijgendr
   Jannetgen
IJselsteyn
   Annetgen Ponssen
IJselsteyn, van
   Pons Janz
Jansz
   Bruyn
Kerchem, van
   Rachel Cornelisdr
Klei, van der
   Kornelis Pietersz.
Kleij, van der
   Pieter Cornelissen
Kodde, van der
   Simon Gijsbertsz.
Meer), (van der
   Jacob Gerytsz
Meer, van der
   Annetgen Jacobsdr
   Gijsbrecht Jacobsz
Meer/Vermeer, van der
   Maria Huijbrechtsdr
Meide, van der
   Ida Cathrina
   Johan
Meij, de
   David Wouters
   Janneke
Munt, de
   Jacob Willemsz.
   Willem Jansz
Nieuwersloot
   Maertgen Tonis
   Theunis Pieters
Noortwijck, van
   Apolonia Pietersdr
   Cornelis Pietersz
   Joost Pietersz
   Lijsbeth Pietersdr
   Maertie Pietersdr
   Maritgen Pietrsdr
   Pieter Sijmonsz
   Sijmon Pieter Sijmonsz
   Sijmon Pietersz
   Sijmon Pietrsz
Ouderkerck, van
   Alida
   Jacob
   Jacob
   Joannes
   Josua
   Katharina
   Nicolaus
   Pieter
Outshoorn, van
   Arent Jansz
   Jan Arentsz
Patersvelt
   Jan Willemsz.
Patersvelt, van
   Annetgen Jans
Pieters
   Lijsbet
Prins
   Gabriel Jansz.
Reverhorst, van
   Adriaen
Rijn, van
   Cornelis Jansz.
Schaeck
   Pieter
Snel
   Pieter Cornelisz.
Snel, van der
   Neeltje
Snell
   Beatrix
Snell, van der
   Jan
Sorge(n), van
   Elisabeth
Speck
   Allert
   Pieter Fransz
Stopenburch, van
   Lysbeth Florisdr
Suijtwijck, van
   Maritgen Joostendr.
Swijnas
   Eva
   Govert
   Pieter
Swijnnaes
   Willem
Swinas
   Josua
Swinnas
   Jacob
   Johan
Swinnas, van
   Josua
Takes
   Arent
   Jan
   Maeijcken
Toll, (van)
   Claes
   Jan Claesz.
Touloper
   Anna
   Daniel Jacobse
   Jacob
   Josua
Tromper
   Meijnsgen Pietersdr.
   Pieter Aelbrechtsz.
Twist, van
   Appolonia Pieters
   Pieter Pietersz.
   Pontiaan
Tymans
   Jannetge
Vecht, van der
   Leendert Matthijs
Veen, van
   Geertgen Hendricksdr
   Hendrick Gijsbrechtsz
   Lijsbeth Henricxdr
Velzen, van
   Pieter Cornelisz.
Vrij
   Pieter Aldersz
Vrij(e), de
   Allart Pietersz.
   Maertgen Aldertsdr
   Pieter Jacobsz.
Vrij, de
   Aldert
   Jacob Allertsz
   Marijtgen Aldertsdr
Wal, van der
   Jacob Abrahams(en)
Wassenaar, van
   Jan Joosten
   Jannetgen Joostendr.
   Joost Bruijnen
   Lijsbeth Joostendr.
   Maartje
   Sijmontgen Joosten
Wassenaer, van
   Bruijn(tgen) Joosten
   Dieuwertgen Joostendr.
   Joost Adriaensz.
Wijck, van
   Adriaen
   Aeltgen
   Cornelis
   Eewout
   Hendrintje
   Jacob
   Jan Everts
   Johannes
   Sijtgen
   Sijtgen
Wijk, van
   Cornelia
Wijnantse
   Jacob
Willemsz
   Huijg
Zuijtwijc, van
   Adriaen (Pietersz.)
   Adriaen Jansz.
   Aeltgen Henricxdr.
   Catharina
   Clementia
   Cornelia Adriaensdr.
   een kind
   Elijsabeth Henricxdr.
   Fijtgen Adriaensdr.
   Geertruijtgen Henricxdr.
   Gerrit Jansz.
   Hendrik Adriaensz.
   Jan Aerntsz.
   Jannetgen
   Jannetgen
   Jannetgen (Trijntjen)
   Lijsbeth Adriaensdr.
   Maerten
   Maria
   Maria Adriaensdr.
   Marija Gerrits
   Marijtgen
   Pieter Henricxz.
   Pieter Pietersz.
   Sijtgen Adriaensdr.
Zuijtwijck, van
   Clementia
   Ermpgen
Zuitwijck, van
   Adriaen
   Aeltgen
?
   Aerent Adriaensz.
   Aert Meynertsz
   Annetgen Baerents
   Beatris Jansdr.
   Cijtgen Jacobsdr.
   Crijn Aelbertsz
   Cunera Jansdr
   Daniel Ysbrantsz
   Gommert Gommertsz
   Grietgen
   Jacoba
   Lijsbeth Joosten
   Lysbeth Jansdr
   Maria
   Marijtgen Jansdr
   Marijtgen Jansdr.
   Marijtien Matheusdr
   Marijtje Willems
   Maritge Fransdr
   Martijntge Ghijsbertsdr
   Nicolaes Luyten
   NNN
   Nyesgen Willemsdr
   Trijntgen Crijnen
   Volckgen Daniels
   Werbout Jansz

gemaakt met PRO-GEN
d.d. 01-05-2019