Parenteel van Pieter ZUIJDEWIJK


 
I.1    Pieter ZUIJDEWIJK, geboren 1680--1710.
Kind:
   1.  Jan Pietersz (Suijdewijk) (zie II.1).

II.1    Jan Pietersz ZUIJDEWIJK (Suijdewijk), geboren 1710--1720 (gezindte: RK), overleden op 07-11-1762 te Zevenhoven. In de klapper van Zevenhoven kwam ik tegen: Jan Suidewijk, echtgenoot van ... , overleden, RK, 07-11-1762. In het RK-register van overlijden te Zevenhoven stond: Jan Suijdewijk, conjugatus (= getrouwd). Begraven op 12-11-1762 te Zevenhoven. Volgens het gaarder (impost op begraven) werd het lijk van Jan Zuijdwijk op deze datum pro deo aangegeven door Jan Spijker, "roomsarmmeester". Jan Piterse Zuijdwijk. Zoon van Pieter ZUIJDEWIJK (zie I.1).
Geen gerechtelijke huwelijksdatum; het boek is afwezig. Gehuwd voor de kerk op 20-10-1744 te Zevenhoven (RK) (getuige(n): In facie ecclesiae (= ten overstaan van de kerk)). Joanna komt van Noorden en Jan komt van Zevenhoven. Echtgenote is Johanna Crelisse (Jannigje, Jannetje) van LEEUWEN, geboren 1710--1720, overleden in/na 1799, dochter van Cornelis van LEEUWEN. Uit de impost op het begraven te Zevenhoven bleek, dat op 09-05-1760 pro deo door Jan Zuidwijk, vader, was aangegeven: Gerrit Zuijdwijk. Op 11-10-1760 gaf Jan Zuijdwijk pro deo aan: Cornelis van Leeuwen (vermoedelijk zijn schoonvader) (Z-TA).
Als de datum van overlijden van Jan Suidewijk bij deze Jan hoort, moet in het weeskamerboek van Zevenhoven wel iets over de voogdij e.d. van de rest van het gezin te vinden zijn. Deze zijn echter niet bewaard gebleven.
De kinderen werden gedoopt te Zevenhoven en het gezin woonde ook aldaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia (Neeltje Jans) (zie III.2).
   2.  Petrus (Pieter (Jansse)) SUYDEWIJK (zie III.3).
   3.  Gerarda, gedoopt (RK) op 19-05-1748 te Zevenhoven (getuige(n): Aart Piterze Noordman en Crijn Gerritse). Vermoedelijk is deze Gerarda dezelfde als Gerretje Zuidwijk, jd, van Zevenhoven, wonende te Zoetermeer, die op 24-11-1799 te Zoetermeer trouwde met Jan Berkelaar, weduwnaar van Pleuntje Broekhuizen, wonende te Zoetermeer. Zij waren op 16-07-1779 te Zoetermeer in ondertrouw gegaan (PG4560).
   4.  Maria (Marijtje), gedoopt (RK) op 16-01-1750 te Zevenhoven (getuige(n): Magtelt en Gerrit Crelisse). Ook Marritje Zuidewijk, Marijtje Zuijderwijk en Maritje Zui(j)dwijk. Ik heb een sterk vermoeden, dat deze Maria Zuidewijk is getrouwd met Cornelis Liesveld en heb haar dus gekoppeld aan hem. Dit is bewezen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-04-1772 te Mijdrecht, gehuwd voor de kerk 1772 te Mijdrecht (RK). Cornelis Lisveld en Marritje Zuijderwijk. (per jaar gerangschikt) met Cornelis LIESVELD. Bij de doop van hun kinderen worden de volgende zussen van Marijtje genoemd: Neeltje (Cornelia), Anna en Lijsje Zuiderwijk. Zoon Johannes overleed in 1829 te Waverveen (52 jaar)(geboren 1777).
Zoon Gerrit overleed in 1832 te Waverveen (55 jaar)(geboren 1777).
Hun dochter Marrijtje Liesveld, 28 jaar, geboren (1790) te Mijdrecht, trouwde in 1818 te Wilnis.
Hun zoon Willem Liesveld trouwde in 1829 te Vinkeveen. Hij was 47 jaar en woonde te Mijdrecht. Hij was in 1782 geboren te Mijdrecht. Hij (her)trouwde in 1829 op 47-jarige leeftijd te Vinkeveen. Hij was in 1839 te Vinkeveen overleden.
   5.  Lijsje ZUIDERWIJK (zie III.10).
   6.  Theodorus (Dirk), gedoopt (RK) op 22-03-1754 te Zevenhoven (getuige(n): Thomas Crelisse en Maggeltjen Crelisse). Zoon van Jan Piterse Suijdewijk en Jannigje Crelisse. Begraven op 15-07-1754 te Zevenhoven, 115 dagen oud. Op deze datum werd volgens het gaarder het lijk aangegeven van Dirk Zuidwijk door zijn vader Jan Zuidwijk (pro deo).
   7.  Anna, gedoopt (RK) op 22-02-1756 te Zevenhoven (getuige(n): Gerrit Martense Bosdam en Magteltje Martens Bosdam).
Ondertrouwd op 14-10-1796 te Amsterdam (kerkelijk). Anthonie van Dijk, van Sloterdijk, Roomsch, wed van Alida Swanenburg, onder Amstelveen en Johanna Zuijdwijk, van Zevenhoven, onder Leijden, Roomsch, oud 39 jaren, op de Prinsengragt, gead:(sisteerd) met consent, van haar moeder Johanna van Leeuwen, woont te Aarlanderveen. Echtgenoot is Anthonie van DIJK, zoon van NN van DIJK. {Hij was eerder gehuwd in/vr 1796 met Alida SWANENBURG. Hij is later ondertrouwd op 19-04-1799 te Amsterdam (van de kerk). Anthonie van Dijk, van Sloterdijk, Roomsch, wed: van Anna Zuijdwijk, Aan den Overtoom onder Amstelveen en Anna Maria Christina Adelheijda Geertruijda Meijer, van Hoppenb:g in Munst:e, Roomsch, oud 30 jaren, in den Noorderstraat, ouders dood, gead: met Jan Albert Meijer op de Groene burgwal. (Handtekening: Antoonie van Dijk) met Anna Maria Christina Adelheijda Geertruijda MEIJER.}
   8.  Wilhelmina (Willemijntje), gedoopt (RK) op 09-01-1758 te Zevenhoven (getuige(n): Jacob Vossenburg en Maggeltje Crelis). In de doopakte stond: Wilhelma. Het overlijden werd niet vermeld in het kerkelijk boek. Begraven op 28-11-1758 te Zevenhoven, 323 dagen oud. Op deze datum werd volgens het gaarder (impost op het begraven) door haar vader het lijk aangegeven van Willemijntje Zuijdwijk, dochter van Jan Zuijdwijk (pro deo).
   9.  Gerardus (Gerrit), gedoopt (RK) op 26-11-1759 te Zevenhoven (getuige(n): Thomas van Leeuwen en Magteltjen van Leeuwen). Het overlijden werd niet vermeld in het kerkelijk boek. Begraven op 09-05-1760 te Zevenhoven, 165 dagen oud. Volgens het gaarder (impost op begraven) werd Gerrit Zuijdwijk, zoon van Jan Zuijdwijk, op deze datum door zijn vader aangegeven (pro deo).

III.2    Cornelia (Neeltje Jans) ZUIJDEWIJK, gedoopt (RK) op 09-08-1745 te Zevenhoven (getuige(n): Magtelt en Thomas Crelisse). Kind van Joannis Piterze en Joanne Crelisse. Cornelia Zuijdwijk. Misschien is deze Cornelia wel dezelfde persoon als Cornelia Zuidewijk, die was getrouwd met Cornelius van Dijk en die hun kind RK lieten dopen in 1786 te Amsterdam (PG 5060). Ja. Dochter van Jan Pietersz ZUIJDEWIJK (Suijdewijk) (zie II.1) en Johanna Crelisse (Jannigje, Jannetje) van LEEUWEN.
Ondertrouwd op 09-05-1783 te Amsterdam (van de Pui). Cornelis van Dijk, van Sloterdijk, Rooms, 35 jr oud, wonende buijten de Haarlemerpoort, ouders doot, geadsisteerd met zijn broer Anthonie van Dijk, woont als vooren en Cornelia Zuijdwijk, van Zevenhoven, Rooms, oud 35 jaren, wonende op de Prinsegragt, haar moeder Jannetje van Leeuwen, woont te Zevenhoven. Echtgenoot is Cornelius van DIJK, geboren 1748 te Sloterdijk, zoon van NN van DIJK. Zij waren beiden getuige bij de Rooms-Katholieke doop van Theodorus Wilhelmus, zoon van Theodorus Wessels en Margaritha van Dijk op 12-01-1791 te Amsterdam in de kerk Stadhuis van Hoorn (een schuilkerk). Zij, Cornelis van Dijk en Neeltje Jans Zuijderwijk, waren ook getuigen bij de doop van Aaltje, dr van Aldert Vermeij en Lijsie Jans Zuijderwijk te Nieuwkoop in 1784 (Nieuwkoop DTB, 31, II, blz 137, 1784).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bruno Jo'es, gedoopt (RK (kerk 't Boompje)) op 12-10-1786 te Amsterdam (getuige(n): Antonij van Dijk en Alijda Swaaneburg). Zijn moeder werd bij de doop Cornelia Suijdwijk genoemd.

III.3    Petrus (Pieter (Jansse)) SUYDEWIJK, geboren te Zevenhoven, gedoopt (RK) op 15-03-1747 te Zevenhoven (getuige(n): Aart Piterse en Leuntje Arisse), overleden in/vr 1815. Ook Zuijdwijk, Zuijdewijk, Zuijderwijk, Zuiderwijk en Suijdewijk. Zoon van Jan Pietersz ZUIJDEWIJK (Suijdewijk) (zie II.1) en Johanna Crelisse (Jannigje, Jannetje) van LEEUWEN.
Ondertrouwd (1) op 31-12-1773 te Zevenhoven. Volgens het gaardersregister trouwden zij pro deo. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-01-1774 te Zevenhoven. Marritje Krook was weduwe van Jan Kant en Pieter Zuijdwijk was j.m.. Beiden woonden te Zevenhoven. Gehuwd voor de kerk op 18-01-1774 te Zevenhoven (RK) (getuige(n): Jan Avescamp en Lijbjen Aarts (Vermist)). Pieter Janse Suijderwijk en Matjen Cornelis Krook weduwe uit Zevenhoven. Echtgenote is Maria (Matje Cornelisse) KROOK, 27 jaar oud, gedoopt (RK) op 05-09-1746 te Zevenhoven (getuige(n): Willemtje Corsen en Barent Vermist). Maria, dochter van Cornelis Crijnen Crook en Maritje Crelisse Vermist, wonende te Zevenhoven. Op 19-05-1744 werd ook een Maria gedoopt. Dochter van Crelis Crijnen Crook en Maritje Crelisse Vermist. Als doopgetuigen: Willemijntje Corsen en Gerrit Vermist, te Sevenhoven. Idem 03-05-1743. Overleden op 22-10-1785 te Zevenhoven op 39-jarige leeftijd, begraven op 22-10-1785 te Nieuwveen. Op 22-10-1785 gaf Pieter Zuijdwijk het lijk aan van zijn echtgenote Marritje Krook volgens het gaarder (impost op begraven) van Nieuwveen en betaalde 3 gulden. Marritje Cornelis (Martie) Krook. Dochter van Cornelis Crijnse KROOK en Maria (Marijtje) VERMIST. Op 04-12-1775 werd een kind van Pieter Janze Zuijdwijk Hervormd begraven te Leimuiden. Nog een onbekend kind van dit echtpaar.
Zie ook PG 784. Volgens het gaarder werd op 23-02-1800 het lijk van Kreelisje Zuidwijk te Leimuiden aangegeven en er werd 6 gulden betaald voor het begraven. Vermoedelijk behorend tot dit gezin. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 26-06-1770 te Zevenhoven met Jan Janse KANT, geboren circa 1744 te Uithoorn (gezindte: RK), begraven op 04-09-1772 te Zevenhoven. Jan Jansen Kant, geboren te Zevenhoven, gehuwd, braakte bloed tijdens verblijf in Montfoort, RK. Uit dit eerste huwelijk waren twee kinderen geboren (1771 en 1772).}
Gehuwd voor de kerk (2) op 38-jarige leeftijd op 15-01-1786 te Zevenhoven? In het RK trouwboek van Zevenhoven niet te vinden. Echtgenote is Marijtje VERMEIJ, overleden in/vr 1815. Ook Marrijtje Willems Vermeij; zij was weduwe van Willem van den Oudendam.
Pieter Zuijdwijk geeft op 27-09-1785 Jan Cant aan om te Nieuwveen te worden begraven.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerardus, gedoopt (RK) op 15-10-1774 te Zevenhoven (getuige(n): Kees Lijsen en Marijtjen Suijdewijk). Zij woonden te Zevenhoven. Begraven op 27-07-1775 te Leimuiden, 285 dagen oud. Op 27-07-1775 werd een kind van Pieter Jansz Zuijdwijk Hervormd begraven te Leimuiden. Deze persoon?
   2.  Cornelis, gedoopt (RK) op 29-04-1777 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Jan en Antje Krook). Cornelius, zoon van Pieter Jansz Zuidewijk en Mattje Krook, wonende te L. Begraven op 14-06-1777 te Leimuiden, 46 dagen oud. Volgens het gaarder (impost op begraven) van Leimuiden werd Cornelis Zuijdwijk door zijn vader Pieter Zuijdwijk (P. Suijdwijk) pro deo aangegeven.
   3.  Maria, gedoopt (RK) op 05-10-1778 te Zevenhoven (getuige(n): Jan Corn. Krook en Antjen Corn. Krook). Zij woonden te Nieuwveen. Begraven op 10-12-1778 te Nieuwveen, 66 dagen oud. Bij deze datum stond in het gaarder (impost op begraven): Ik geef mijn kind, genaamd .... Zuijdwijk aan. Pro Deo. Vermoedelijk was dit het kind Maria.
   4.  Maria, gedoopt (RK) op 11-12-1779 te Rijnsaterwoude (getuige(n): Henderick Hermens en Antjen Corn. Krook). Zij woonden te Nieuwveen. Misschien dezelfde als Martijntje Zuiderwijk (PG 6130), getrouwd met Renier Woerden.
   5.  Johanna (Jannetje), gedoopt (RK) op 03-03-1781 te Zevenhoven (getuige(n): Petrus Vermeij en Neeltje Krook). Pieter Zuijdewijk en Martie Krook te Nieuwveen. Begraven op 06-06-1781 te Nieuwveen, 95 dagen oud. Op deze datum werd het lijk van Jannetje Zuijdwijk pro deo aangegeven door haar vader Pieter Zuijdwijk om te worden begraven (gaarder impost op begraven).
   6.  Johanna, gedoopt (RK) op 05-02-1782 te Zevenhoven (getuige(n): Pieter Vermeij en Willempie Zondervan). Nieuwveen. Begraven op 18-05-1782 te Nieuwveen, 102 dagen oud. Op deze datum werd het lijk van Johanna Zuijdwijk volgens het gaarder pro deo aangegeven door haar vader Pieter Zuijdwijk om te worden begraven (gaarder impost op begraven).
   7.  Johannes, gedoopt (RK) op 12-09-1783 te Zevenhoven (getuige(n): Pieter vermeij en Willempie Zondervan). Nieuwveen. Begraven op 26-07-1784 te Nieuwveen, 318 dagen oud. Op deze datum gaf Pieter Zuijdwijk, die zelf zo ondertekende, het lijk aan van zijn zoon Johannes Zuidwijk. Volgens het gaarder was het begraven pro deo.
   8.  Johannes, gedoopt (RK) op 21-03-1785 te Zevenhoven (getuige(n): Pieter Vermeij en Willempie Zondervan). Nieuwveen.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Johannes (Jan) ZUIDERWIJK (zie IV.10).

IV.10    Johannes (Jan) ZUIDERWIJK, arbeider (1847), werkman (1856), geboren 1786--1791 te Mijdrecht. Geen RK doop gevonden te Zevenhoven tussen 1786 en 1793. (scan 138-144), overleden op 27-04-1857 te Uithoorn. Ene Jan Zuiderwijk overleed te Uithoorn, 68 jaar, maar werd aangegeven te Mijdrecht(?). Ouders niet genoemd, maar er stond: weduwnaar van Antje Moerwijk(?). (Vermoedelijk werd Antje Vreeswijk bedoeld.) (De leeftijd zit er wel 10 jaar naast.) Maar het geboortejaar 1780 kan niet kloppen. Gezien de huwelijksdatum van zijn ouders, moet het in/na 1786 zijn. Ook Zuijderwijk bij zijn eigen huwelijk en Jan Zuidwijk bij het huwelijk van zijn zoon. Zoon van Petrus (Pieter (Jansse)) SUYDEWIJK (zie III.3) en Marijtje VERMEIJ.
Ondertrouwd op 16-04-1815 te Aarlanderveen. De derde zondag in april aangetekend (in klapper 16/23-04-1815).
Jan jm, wonende te Aarlanderveen en Antje jd, wonende te Mijdrecht. Gehuwd op 30-04-1815 te Mijdrecht met Antje VREESWIJK, geboren 1789 te Montfoort? Overleden op 23-12-1852 te Mijdrecht. Bij haar overlijden was Antje volgens de akte 70 jaar, huisvrouw van Jan Zuiderwijk. (Ouders onbekend, zedert langen tijd overleden.), dochter van Pieter VREESWIJK en Teuntje DUSSELDORP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Marijtje), geboren op 17-01-1816 te Mijdrecht. In de geboorte-akte stond: Marijtje Zuijderwijk. Overleden op 24-02-1860 te Mijdrecht op 44-jarige leeftijd. Zij was huisvrouw van Cornelis Havig.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-05-1847 te Uithoorn met Cornelis HAVIG (HARIG), 20 jaar oud, schuitjager, geboren op 14-11-1826 te Mijdrecht, overleden op 19-09-1862 te Uithoorn op 35-jarige leeftijd, zoon van Leendert HARIG (HAVIG) en Elisabeth ZWARTENDIJK.
   2.  Pieter, geboren 1818 te Mijdrecht, overleden op 01-01-1822 te Mijdrecht. Pieter was bij zijn overlijden 4 jaar.
   3.  Arie (Arij) ZUIDWIJK (zie V.4).
   4.  Pieter (zie V.7).
   5.  Teuntje ZUIDWIJK, geboren op 05-03-1825 te Mijdrecht. In de geboorte-akte: Teuntje Zuidwijk. Overleden op 21-12-1835 te Mijdrecht op 10-jarige leeftijd.
   6.  Willem (zie V.10).

V.4    Arie (Arij) ZUIDWIJK, boerenknecht (1852), geboren op 04-05-1821 te Mijdrecht. In de geboorte-akte: Arie Zuidwijk. Overleden op 22-06-1876 te Mijdrecht op 55-jarige leeftijd. Arie Zuiderwijk, echtgenoot van Alijda van Dijk. In 1844 woonde Arie in Mijdrecht. Ook Arie Zuijderwijk. Zoon van Johannes (Jan) ZUIDERWIJK (zie IV.10) en Antje VREESWIJK.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 10-07-1844 te Mijdrecht met Cristina (Trijntje) KLIJN, 23 jaar oud, geboren op 12-11-1820 te Zevenhoven, overleden op 19-03-1848 te Mijdrecht op 27-jarige leeftijd. In 1844 woonde Cristina volgens de huwelijksakte in Zevenhoven.
De voornamen Christina en Catharina Kleijn werden nogal eens verwisseld. Dochter van Mattheus KLIJN, bouwman (1820, 1834), en Catherina (Stijntje) BEZUIJEN, bouwvrouw (1852). In de trouwakte stond Christina Klijn; in de onderstaande inventaris van de boedel enz. stond Catharina Kleijn.
Opvallend is, dat ene Catharina Klijn, dochter van Mattheus Klijn en Christina Bezuijen op 27 jarige leeftijd overleed op 19-03-1848 te Mijdrecht. Geen partner werd vermeld.
Bij het overlijden van de twee jonge kinderen werden de ouders Arie Zuiderwijk en Trijntje Klijn genoemd.
Johannes Zuijdwijk, geboren 4-3-1845 te Mijdrecht, is hun zoon.
In het repertorium van Nieuwkoop en Noorden stond op 15-12-1852:
Inventaris van de boedel en nalatenschap van Stijntje Bezuijen, weduwe van Matheus Kleijn, bouwvrouw, gewoond hebbende en overleden onder de gemeente van en in de drooggemaakte polder van Nieuwkoop. Op verzoek van Gerarda Kleijn, zonder beroep, huisvrouw van Jan Verlaan te Nieuwkoop; Helena Kleijn, dienstbaar te Uithoorn, Cornelia Kleijn, zonder beroep, onder Nieuwkoop, Jan Verlaan, arbeider te Nieuwkoop, in betrekking van voogd over Maria Kleijn, Johanna Kleijn en Christina Kleijn, minderjarige kinderen van Stijntje Bezuijen, weduwe van Matheus Kleijn en in hoedanigheid van toeziende voogd over Jan Zuijderwijk; Arie Zuiderwijk, boerenknecht onder Mijdrecht, weduwnaar van Catharina Kleijn, dochter van Stijntje Bezuijen, in betrekking van vader en voogd over de minderjarige Jan Zuiderwijk; en Willem Kleijn, bouwman onder Ter Aar, als toeziende voogd over de minderjarigen Maria, Johanna en Christina Kleijn.
Cornelia Klein was geboren in 1830 in Zevenhoven. Zij trouwde in 1853 aldaar.
Christina Klein was geboren in Zevenhoven in 1842. Zij trouwde aldaar in 1865.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 06-05-1858 te Mijdrecht met Aaltje van DIJK, 20 jaar oud, geboren op 25-07-1837 te Mijdrecht. Haar moeder werd Maria Hartman genoemd. Overleden op 10-12-1917 te Haarlem op 80-jarige leeftijd. Weduwe van Martinus Koeleman, eerder gehuwd geweest met Arie Zuiderwijk; dochter van Pieter van Dijk en Maria Hartman. Aaltje (Alijda) (Alida) (Alijdes) (Aleida) woonde in 1858 te Mijdrecht. Dochter van Pieter van DIJK en Maria HORTMAN. Arie Zuidwijk was weduwnaar van Catharina Klijn en woonde te Mijdrecht. {Zij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 21-04-1882 te Mijdrecht. Martinus Koeleman was weduwnaar van Gerarda Johanna Pot en Aaltje van Dijk was weduwe van Arie Zuiderwijk. Echtgenoot is Martinus KOELEMAN, 40 jaar oud, scheepstimmerman (1902), geboren op 10-06-1841 te Zevenhoven, overleden op 29-07-1902 te Haarlem op 61-jarige leeftijd, zoon van Antonie KOELEMAN, scheepmaker (1841), en Anna van der AAR.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antje ZUIDERWIJK, geboren op 16-09-1844 te Mijdrecht, overleden op 17-12-1844 te Mijdrecht, 92 dagen oud. Bij haar overlijden 0 jaar oud.
   2.  Johannes (Jan) ZUIJDWIJK (zie VI.2).
   3.  Christina ZUIDERWIJK, geboren op 28-07-1847 te Mijdrecht, overleden op 06-09-1847 te Mijdrecht, 40 dagen oud. In de overlijdensakte stond: 0 jaar, (moeder: Trijntje Klijn).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Johanna (Antje), geboren op 28-02-1859 te Mijdrecht, overleden op 20-12-1883 te Mijdrecht op 24-jarige leeftijd. Aangegeven door haar stiefvader Martinus Koeleman, 42 jaar, scheepmakersknecht, wonende te Mijdrecht. Zij was ongehuwd.
   5.  Maria (Marijtje) ZUIDERWIJK, geboren op 08-06-1860 te Mijdrecht, overleden op 23-05-1879 te Mijdrecht op 18-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   6.  Cornelia ZUIDERWIJK, geboren op 05-05-1861 te Mijdrecht, overleden op 03-08-1861 te Mijdrecht, 90 dagen oud. Cornelia was twee maanden oud.
   7.  Petrus (Pieter) ZUIDERWIJK, geboren op 24-02-1863 te Mijdrecht, overleden op 30-09-1864 te Mijdrecht op 1-jarige leeftijd.
   8.  Cornelia ZUIDERWIJK, geboren op 27-05-1864 te Mijdrecht, overleden op 25-10-1865 te Mijdrecht op 1-jarige leeftijd.
   9.  Petrus ZUIDERWIJK, geboren op 04-11-1865 te Mijdrecht, overleden op 20-07-1866 te Mijdrecht, 258 dagen oud. Hij was negen maanden oud.
   10.  Een levenloos kind van ZUIDERWIJK, geboren op 22-11-1866 te Mijdrecht, overleden op 22-11-1866 te Mijdrecht, 0 dagen oud.
   11.  Cornelia ZUIDERWIJK, geboren op 03-01-1868 te Mijdrecht. In de geboorte-akte stond: Cornelia Zuidwijk. Overleden op 18-02-1868 te Mijdrecht, 46 dagen oud. Cornelia was zes weken oud bij overlijden.
   12.  Petrus ZUIDERWIJK, geboren op 07-04-1869 te Mijdrecht, overleden op 13-04-1872 te Mijdrecht op 3-jarige leeftijd. Petrus was bij zijn overlijden 3 jaar oud. (Moeder: Aleidis van Dijk).
   13.  Petronella ZUIDERWIJK, geboren op 20-04-1872 te Mijdrecht, overleden op 27-05-1872 te Mijdrecht, 37 dagen oud. Bij haar overlijden was zij 6 weken oud.
   14.  Petrus ZUIDERWIJK, geboren op 21-03-1875 te Mijdrecht, overleden op 14-08-1876 te Mijdrecht op 1-jarige leeftijd. Zijn moeder werd Alijdis van Dijk genoemd.
   15.  Willem ZUIDERWIJK, geboren op 07-03-1876 te Mijdrecht, overleden op 27-09-1876 te Mijdrecht, 204 dagen oud. Willem was 6 maanden oud bij overlijden.

VI.2    Johannes (Jan) ZUIJDWIJK, arbeider (1882, 1884, 1888), geboren op 28-10-1845 te Mijdrecht. Deze geboortedatum van Jan Zuiderwijk uit de geboorte-akte wijkt af van het bevolkingsregister van Sassenheim. Overleden op 27-12-1928 te Sassenheim op 83-jarige leeftijd. Jan Zuiderwijk was weduwnaar van Maria Zwetsloot. Gegevens uit het bevolkingsregister van Warmond, geb. 04-03-1845.
Op 27-04-1868 vestigde Johannes zich vanuit Nieuwer Amstel in Warmond. Bij zijn inschrijving was hij ongehuwd en was bouwknecht. Op 09-04-1873 vertrok hij naar Sassenheim. Zoon van Arie (Arij) ZUIDWIJK (zie V.4) en Cristina (Trijntje) KLIJN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-06-1879 te Sassenheim. In de huwelijksakte stond: Jan Zuiderwijk, zoon van Arij Zuiderwijk en Catharina Klijn, beiden overleden. Echtgenote is Maria ZWETSLOOT, 27 jaar oud, geboren op 28-02-1852 te Sassenheim, overleden op 01-12-1928 te Sassenheim op 76-jarige leeftijd. Echtgenote van Jan Zuiderwijk. Eerder weduwe van Casper Heijnsbergen. Dochter van Willem ZWETSLOOT, schipper (1888), en Alida de GRAAF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Alida ZUIDERWIJK, geboren op 27-01-1882 te Sassenheim, overleden in/na 1950.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-09-1908 te Sassenheim. In de huwelijksakte werd alleen de naam van de moeder van de bruidegom vermeld. De akte nog niet ingezien; alleen de vermelding in de 10 jarige tafel gezien. Echtgenoot is Johannes LUT, 23 jaar oud, bloemistknecht (1908, 1950), geboren op 21-03-1885 te Leiden. De vader werd niet vermeld. Overleden op 15-03-1950 te Sassenheim op 64-jarige leeftijd, zoon van Helena LUT, fabriekwerker (1885).
   2.  Wilhelmus Adrianus ZUIDERWIJK (zie VII.3).
   3.  Maria ZUIDERWIJK, geboren op 10-02-1886 te Sassenheim, overleden op 08-12-1886 te Sassenheim, 301 dagen oud.
   4.  Maria ZUIDERWIJK, geboren op 11-07-1888 te Sassenheim. De geboorte is aangegeven door Jan Zuiderwijk.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-07-1919 te Zoeterwoude met Willem Cornelis van OOSTEROM, 29 jaar oud, timmerman (1919), geboren op 15-11-1889 te Leiderdorp, zoon van Willem van OOSTEROM en Willempje Hendrika van SCHIEVEEN.
   5.  Adrianus ZUIDERWIJK, geboren op 06-12-1889 te Sassenheim, overleden op 05-11-1890 te Sassenheim, 334 dagen oud. Aktedatum!
   6.  Adrianus ZUIDERWIJK, geboren op 27-02-1893 te Sassenheim. Aktedatum! Overleden op 20-06-1893 te Sassenheim, 113 dagen oud. Aktedatum!

VII.3    Wilhelmus Adrianus ZUIDERWIJK, timmerman (1912), geboren op 29-07-1884 te Sassenheim, zoon van Johannes (Jan) ZUIJDWIJK (zie VI.2) en Maria ZWETSLOOT.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-09-1912 te Sassenheim met Johanna Jacoba BRAMA, 23 jaar oud, geboren op 07-12-1888 te Voorhout, dochter van Willem (van) BRAMA, arbeider (1888), en Johanna Jacoba ZANDBERGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Theodora, geboren op 22-03-1915 te Sassenheim. Aktedatum!
   2.  Johannes Wilhelmus, geboren op 07-06-1920 te Sassenheim. Aktedatum!
   3.  Johanna Jacoba, geboren op 06-07-1922 te Sassenheim. Aktedatum!

V.7    Pieter ZUIDERWIJK, geboren op 30-12-1822 te Mijdrecht, overleden op 21-10-1868 te Mijdrecht op 45-jarige leeftijd. Pieter was echtgenote van Aaltje Stolwijk. Zijn moeder werd Antje Kruiswijk genoemd. Zoon van Johannes (Jan) ZUIDERWIJK (zie IV.10) en Antje VREESWIJK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-05-1853 te Wilnis met Aaltje STOLWIJK, geboren 1817--1819 te Oudhuizen? Overleden op 11-11-1888 te Mijdrecht. Weduwe (71 Jaar) van Pieter Zuijderwijk. Haar moeder werd Jannetje van Zanten genoemd. Dochter van Nicolaas Gijsbertsz. (Klaas) STOLWIJK en Jannetje (Jannigje)) van SENTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, geboren op 08-06-1854 te Mijdrecht, overleden op 24-03-1935 te Mijdrecht op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 15-08-1890 te Mijdrecht (getuige(n): genlias) met Cornelia KUILENBURG, 40 jaar oud, geboren op 20-12-1849 te Wilnis, overleden op 08-05-1933 te Mijdrecht (U) op 83-jarige leeftijd. Echtgenote van Johannes Zuiderwijk. Dochter van Klaas KUILENBURG en Adriana BELLERSEN.

V.10    Willem ZUIDERWIJK, werkman (1856), boerenknecht, geboren op 09-09-1829 te Mijdrecht, overleden op 21-07-1884 te Uithoorn op 54-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) ZUIDERWIJK (zie IV.10) en Antje VREESWIJK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1856 te Uithoorn. In de huwelijksakte werd alleen de naam van de moeder van Cornelia genoemd. Echtgenote is Cornelia van HAASTRECHT, 32 jaar oud, dienstbode (1856), geboren op 12-04-1824 te Zevenhoven en Noorden, overleden op 10-11-1900 te Uithoorn op 76-jarige leeftijd, dochter van IJsbrand KRUISHEER en Apolonia (Pleuntje) van HAESTRECHT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje, geboren op 22-07-1857 te Uithoorn, overleden op 20-08-1857 te Uithoorn, 29 dagen oud.
   2.  Johannes (zie VI.20).

VI.20    Johannes ZUIDERWIJK, werkman (1886), geboren op 27-09-1858 te Uithoorn, overleden op 09-02-1899 te Uithoorn op 40-jarige leeftijd, zoon van Willem ZUIDERWIJK (zie V.10) en Cornelia van HAASTRECHT, dienstbode (1856).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-05-1886 te Uithoorn. In de huwelijksakte stond: Clazina Hölscher. Echtgenote is Clazina HÖLSCHER, dienstbode (1886), geboren 1861 te Uithoorn, overleden in/vr 1899, dochter van Johannes Bernardus HOLSCHER en Cornelia BUTOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus, geboren 1888 te Uithoorn, overleden op 29-02-1904 te Uithoorn.
   2.  Johannes Bernardus (zie VII.11).

VII.11    Johannes Bernardus ZUIDERWIJK, melkslijter (1915), geboren 1891 te Uithoorn, overleden op 19-10-1921 te Hilversum. Jan was overleden aan TBC. Zoon van Johannes ZUIDERWIJK (zie VI.20) en Clazina HÖLSCHER, dienstbode (1886).
Gehuwd op 14-04-1915 te Hilversum met Petronella Margaretha van de MEENT, 21 jaar oud, geboren op 07-01-1894 te Baarn, overleden op 05-05-1957 te Deventer op 63-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van de MEENT en Geertruida VONK. Na het overlijden van haar man was Petronella van der Meent hertrouwd. Zij trouwde op 11-12-1925 te Soest met Johannes Severijnsz. Moester. Hij was een zoon van Severijn Johannesz. Moester en Engeltje Relk, geboren op 09-03-1888 te Zaandam en overleden op 06-08-1959 te Deventer. Zijn beroepen waren houtzager en winkelier (melkslijter). Uit dit huwelijk kwamen 6 kinderen voort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Jan) (zie VIII.4).
   2.  Gerardus Maria (Gerrit), geboren op 12-01-1919 te Hilversum, overleden op 29-12-1988 te Deventer op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1950 te Deventer. Dit was Aleida's tweede huwelijk. Zij was eerder getrouwd geweest met Jan de Kaste, die op 30-03-1972 was overleden. Uit dit eerste huwelijk: Jan de Kaste, Gerrie de Kaste-Mäkel, verder werd vermeld: Gerald en Yvonne met hun kinderen Chantal en Michael; Axel en Diana met hun kinderen Jordy en Kelly. Echtgenote is Aleida Margaretha (Gretha) WESSELS, geboren op 06-08-1917 te Deventer, overleden op 27-01-2009 te Deventer op 91-jarige leeftijd, dochter van Alfons WESSELS en Alleida BEUMER. Dit huwelijk is kinderloos gebleven.
   3.  Geertruida, geboren op 07-07-1920 te Hilversum, overleden op 10-04-1921 te Hilversum, 277 dagen oud. Geertruida was overleden aan TBC.

VIII.4    Johannes (Jan) ZUIDERWIJK, geboren op 11-01-1916 te Hilversum, overleden op 13-10-1980 te Apeldoorn op 64-jarige leeftijd, zoon van Johannes Bernardus ZUIDERWIJK (zie VII.11) en Petronella Margaretha van de MEENT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-01-1941 te Deventer met Gesina (Sientje) LIGTENBELT, 24 jaar oud, geboren op 18-05-1916 te Deventer, overleden op 09-05-2000 te Apeldoorn op 83-jarige leeftijd. Corr. adres: haar zoon te Deventer. Dochter van Berend LIGTENBELT en Johanna ASSINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Bernardus (Ben) (zie IX.1).
   2.  Robert (Rob) (zie IX.3).
   3.  Petronella Margaretha (Nelleke), geboren op 02-11-1954 te Apeldoorn.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 22-02-1973 te Apeldoorn met Hendrik Martinus (Henk) DROST, 23 jaar oud, geboren op 02-11-1949 te ? Zij hebben twee kinderen. Een zoon: Cantor Johannes Drost, geboren op 18-12-1975 en een dochter: Krishna Margaretha Drost, geboren op 09-12-1979 beiden te Apeldoorn.

IX.1    Johannes Bernardus (Ben) ZUIDERWIJK, geboren op 02-08-1944 te Apeldoorn, overleden op 10-05-2010 te Apeldoorn op 65-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-05-2010 te Diepenveen (Steenbrugge), zoon van Johannes (Jan) ZUIDERWIJK (zie VIII.4) en Gesina (Sientje) LIGTENBELT.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-01-1968 te Rotterdam met Antonia Hendrika (Tonia) LANGHORST, 19 jaar oud, geboren op 17-02-1948 te Rotterdam, dochter van Gerard Adrianus LANGHORST en Geeske Johanna BAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Linda, geboren op 29-06-1969 te Deventer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-09-1994 te Deventer met Jan SCHOLTEN, 26 jaar oud, geboren op 16-02-1968 te Epe. Linda en Jan hebben twee dochters: Jessica Scholten, geboren op 29-01-1998 te Zwolle en Agnes Scholten, geboren op 22-06-2000 te Zwolle.
   2.  Frank (zie X.3).

X.3    Frank ZUIDERWIJK, geboren op 24-08-1971 te Deventer, zoon van Johannes Bernardus (Ben) ZUIDERWIJK (zie IX.1) en Antonia Hendrika (Tonia) LANGHORST.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-08-2003 te Deventer met Everdina Hendrika BOKMA, 30 jaar oud, geboren op 07-11-1972 te Gouda.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetske, geboren op 26-10-2004 te Helmond.
   2.  Marieke Eef, geboren op 31-03-2007 te Zwolle.

IX.3    Robert (Rob) ZUIDERWIJK, autobuschauffeur, geboren op 04-09-1947 te Apeldoorn, overleden op 12-12-2006 te Apeldoorn op 59-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) ZUIDERWIJK (zie VIII.4) en Gesina (Sientje) LIGTENBELT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-02-1970 te Apeldoorn met Catharina Albertha (Bea) JONKER, 20 jaar oud, geboren op 28-09-1949 te Apeldoorn, overleden in/na 2006, dochter van Arend Willem JONKER en Catharina CHEVALLIER. Zij wonen te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernadetta (Brenda), geboren op 02-06-1970 te Ede. Brenda woont samen met Hannes Karssen en zij heeft drie kinderen: Cherlaine Pascalle (Michelle), geboren op 05-02-1997 te Apeldoorn; Geertruide Christina (Trui), geboren op 16-10-1998 te Apeldoorn en Karolus Robert (Robert), geboren op 09-10-1999 te Apeldoorn.
Gehuwd met Hannes KARSSEN. Zij hebben drie kinderen: Michelle, Trui en Robert.
   2.  Richard, geboren op 29-07-1973 te Apeldoorn.

III.10    Lijsje ZUIDERWIJK, geboren te Zevenhoven, gedoopt (RK) op 13-11-1752 te Zevenhoven (getuige(n): Jan van Leuwen en vroutje van Leuwen). Lijsbet Jans, dochter van Jan Pieterse en Jannetje Jans. (De patroniem van Jannetje is onjuist.), overleden op 15-11-1823 te Wilnis op 71-jarige leeftijd. Dochter van Jan Zuiderwijk en Jannetje van Leeuwen. Zij was weduwe van Aldert Vermeij en 78 jaar oud. (Op grond van haar doopdatum verwachtte ik 71 jaar.). Lijsje Jansdr. Zuijderwijk. Dochter van Jan Pietersz ZUIJDEWIJK (Suijdewijk) (zie II.1) en Johanna Crelisse (Jannigje, Jannetje) van LEEUWEN.
Ondertrouwd op 09-01-1784 te Zevenhoven, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-01-1784 te Nieuwkoop en Noorden. Lijsie Jansdr. Zuijderwijk, geboren te Zevenhoven, woonde te Nieuwkoop en Aldert Vermij wonende te Nieuwkoop en hij was weduwnaar van Aaltie Pieters van der W(e)ijde.
In 1813 trouwde hun zoon Jan Vermeij te Nieuwkoop en Noorden. Lijsje Zuijderwijk, weduwe, woonde toen te Nieuwkoop. Echtgenoot is Alardus (Aldert) VERMEIJ, 47 jaar oud, gedoopt (RK) op 03-12-1736 te Nieuwkoop, overleden op 13-04-1792 te Nieuwkoop op 55-jarige leeftijd, zoon van Johannes Aldersz. VERMEIJ en Johanna Sijmonsdr. BIJLAND. Uit dit huwelijk 2 kinderen: Aaltje en Jan. Beiden geboren in Nieuwkoop en beiden gedoopt te Noorden. Beiden zijn ook getuige bij de doop van Hendrik op 14-05-1785, zoon van Jacob vabn Aarnem en Aaltje Vermij te Noorden; geboren te Nieuwkooop. (invnr 31.II 1782 t/m 1786 doorgekeken).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje, gedoopt (RK) op 08-04-1784 te Nieuwkoop (getuige(n): Cornelis van Dijk en Jannegie van Dijk). Zij woonden te Nieuwkoop.
   2.  Joannes VERMIJ, gedoopt (RK) op 09-07-1787 te Noorden (getuige(n): Cornelis van Dijk en Neeltje Jans Zuijderwijk). Wonende te Nieuwkoop.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software