Parenteel van Casper Janse


 
I.1    Casper Janse, scheepstimmerman (1680), geboren 1652 te Amsterdam. Misschien: PG2954, Casper van Zuijderwijk?
Ondertrouwd op 16-02-1680 te Amsterdam (kerkelijk). Kasper Janse, van Amsterdam, scheeptimmerman, oud 28 jaren, op Kattenburgh, ouders doot, geassisteert met Metijs Jans en Grietje Sijmons van der Storck, van Amsterdam, oud 22 jaren, inde Vinkestraat, ouders doot, geassisteert met Marretje Jans Pronck. Handtekening: Casper Jansse en een teken. Echtgenote is Grietie Sijmons van der STORK, geboren 1658 te Amsterdam, dochter van Sijmon Abelsz (van der STORK) en Giertje Jansse. In het doopregister te A'dam gekeken tussen 1678 en 1700 op achternaam Jan* en voornaam Casper.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, gedoopt (Hervormd (Oude Kerk)) op 05-01-1681 te Amsterdam (getuige(n): Metie Jans en Jan Zijmense van der Storck). Ouders: Casper Janse en Grietie Sijmens van der Storck.
   2.  Jan, gedoopt (Hervormd (Eilandskerk)) op 28-07-1686 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Hendrickse en Giertie Pieters). Ouders: Casper Jansen en Giertie Sijmons.
   3.  Simon Casperse van ZUIDERWIJK (zie II.3).

II.3    Simon Casperse van ZUIDERWIJK, gedoopt (Hervormd, Noorderkerk) op 07-07-1688 te Amsterdam (getuige(n): Jan Simons en Marritje Jans). Simon, zoon van Casper Janse en Grietje Simons. Begraven op 08-05-1737 te Amsterdam (Noorder Kerk en Kerkhof) op 48-jarige leeftijd. Simon van Suijderwijk, op de Haarlemmerdijk bij 't Plijn, 16. Roef en baar; 5 kinderen (blijven achter). baar: een draagbaar waarop de kist staat. roef: Schuin toelopende, dakvormige houten kap of samenstel van latten, bij de begrafenis op de doodkist geplaatst, ten einde het rouwlaken mooi te doen vallen. Nog een tweede vermelding: Simon vamn Suijderwijk, Haarlemmerdijk; WV.31 K. Zeer vermoedelijk dezelfde als PG8588. Zoon van Casper Janse (zie I.1) en Grietie Sijmons van der STORK.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-01-1721 te Amsterdam. Dit huwelijk is niet te vinden op de site van A'dam. Misschien een ander trouwboek, dat er nog niet op staat. Echtgenote is Trijntje Klaassen HARTSING, overleden in/na 1742. Ook Trijntje Claas Harsing, eerder weduwe van Claas Hendriksz Pot, en laatst van Sijmen Caspetrsz van Suijderwijk. Zij verkoopt op 10-10-1757 te Amsterdam haar huis en erf op de Haarlemmerstraat te Amsterdam voor 2000 gulden aan Alida van Diepenheim, laatst weduwe van Jacobus van ter Tolen. Er zit nog een hypotheek op van 2000 gulden. De verkoopster zal de achterkamer in het huis mogen bewonen tot 01-05-1758 zonder huur te hoeven betalen. (akte 92908), dochter van Claes HARTSING. Aangezien Catrina van Suijderwijk en Casper van Suijderwijk op 18-07-1755 getuigen waren bij de doop van een kind van Martinus Cijprianus en Margaretha van Zuiderwijk, vermoed ik, dat Catrina, Casper en Margaretha tot hetzelfde gezin behoren. {Zij was eerder gehuwd in/vr 1720 met Claas Hendriksz POT.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op 07-09-1721 te Amsterdam, overleden in/na 1746.
Ondertrouwd op 08-06-1742 te Amsterdam (de Pui). Jacob Rachouw, van Amsterdam, 25 jaar, in de haringhpakkerij, ouders dood, geass:t met sijn swager Jan Smit en Maria van Zuijderwijk, van Amsterdam, 20 jaar, op de Haaremerdijk, geass:t met haar moeder Trijntje Claase. Ondertekend met: Jacob Rachouw en Maria van Suijderwijk. Echtgenoot is Jacob RAGOUW (Rachouw), geboren 1717 te Amsterdam, gedoopt (Evangelisch-Luthers, Lutherse Kerk) op 30-04-1717 te Amsterdam (getuige(n): Nicolaas Valeen en Maria Vorck). Ouders: Jacob Rachouw en Anna Hartman. Overleden in/na 1746, zoon van Jacob RACHOUW en Anna HARTMAN(s). Op 29-07-1746 waren Jacob Ragouw en Maria van Suijderwijk getuigen bij de doop van een kind van Martinus Cijprianus en Margaretha van Suijderwijk te Amsterdam.
In Wie was Wie lezen we: Jacob Rachouw, afkomstig van Amsterdam, treedt op 21-05-1739 in dienst van de Kamer Amsterdam als constabelsmaat (helper van de konstabel). Hij vertrekt met het VOC-schip Bethlehem naar Indië. Op 17-10-1739 komt hij aan in de Kaap en vertrekt daar weer op 11-11-1739 en komt op 24-01-1740 aan in Indië (Batavia). Op 10-12-1740 vertrekt hij met hetzelfde schip voor de terugreis. Op de kaap: 11-03-1741 en komt aan op 29-07-1741. Zijn verbintenis met de VOC wordt in 1741 beëindigd als hij met het schip Bethlehem is gerepatriëerd. Bij maandbrief stond nee en bij schuldbrief stond nee. (VOC Opvarenden, reg. nr. 3092, p 15, plaats en boek Amsterdam, bestemming Batavia)
In Wie was Wie lezen we: Jacob Rachouw, afkomstig van Amsterdam, treedt op 15-04-1743 in dienst van de Kamer Amsterdam als kwartiermeester. (Uitleg over deze functie: directe contole op groepen manschappen, ronddeling warm eten en ordehandhaving tijdens het schaften.)
Hij vertrekt met het VOC-schip Overnes naar Indië. Velen gaan op 15-04-1743 aan boord en het schip vertrekt op 03-07-1743. Op 08-12-1743 komt hij aan in de Kaap en vertrekt daar weer op 02-01-1744 en komt op 11-04-1744 aan in Indië (Batavia). Zijn verbintenis met de VOC wordt op 19-01-1746 beëindigd in Azië. Bij maandbrief stond ja en bij schuldbrief stond ja. Reden uit diensttreding: weggelopen. (VOC Opvarenden, reg. nr. 3156 p 20, plaats en boek Amsterdam, bestemming Batavia) Als begunstigde werd genoemd: Maria van Zuijderwijk, zijn vrouw.
   2.  Margaretha (Grietje) (zie III.4).
   3.  Casper van SUIJDERWIJK, gedoopt (Hervormd (Noorderkerk)) op 01-07-1725 te Amsterdam (getuige(n): Jan Jacobs en Sara Romijn). Als zijn ouders werden genoemd: Sijmen van Suijderwijk en Trijntje Harsens. Overleden 1725--1729. Vermoedelijk was deze Casper op jonge leeftijd overleden. De volgende zoon werd weer Casparis genoemd, de naam van zijn opa van vaders kant.
   4.  Elisabeth (zie III.7).
   5.  Casparis (zie III.8).
   6.  Jan Sijmen Kaspersen (van ZUIDERWIJK), gedoopt (Hervormd, Noorderkerk) op 22-08-1731 te Amsterdam (getuige(n): Jan Japis en Saara Romijn). Ouders: Sijmen Kaspersen en Trijntje Claas.

III.4    Margaretha (Grietje) van ZUIDERWIJK, geboren te Amsterdam, gedoopt (NH (Noorderkerk)) op 10-11-1723 te Amsterdam (getuige(n): Jan Jacobsz en Sara Romijns). Grietje, dochter van Symen Kaspersz en Trijntje Claassen. Overleden in/na 1803. Ook Margreta Zuijderwijk en van Suijderwijk. Op 12-05-1803 zijn Grietje Suijderwijk en Daniel Cijprianus getuigen bij de Remonsdtrantse doop van Grietje, dochter van Johannes Anthonij Felderhoff en Anna Maria Cijprianus. Dochter van Simon Casperse van ZUIDERWIJK (zie II.3) en Trijntje Klaassen HARTSING.
Ondertrouwd op 04-11-1740 te Amsterdam (van de kerk). Martinus Cyprianus, van Amsterdam, 21 jaar, op de Haarlemmerdijk, ouders dood, geads: met sijn voogd Jan Verlij en Margareta van Zuijderwijk, van Amsterdam, 17 jaar, wonende als voornoemd, geads: met haar moeder Catrina Hartsing. Ondertekend met: Martinus Cyprianus en Margreta van Zuijderwijk. Echtgenoot is Martinus CYPRIANUS. Ook Ci(j)prianus. Zoon van NN CYPRIANUS. Op 16-03-1741 (akte 107542) lieten Martinus Cijprianus en Margareta van Zuijderwijk, echtelieden, wonende te Amsterdam hun testament opmaken voor notaris Jan Verleij. Zij verklaarden tesamen beneden de 4000 gulden gegoed te zijn. In dit testament werd haar moeder, Trijntje Harsink, laatst weduwe van Simon van Zuijderwijk, genoemd. Beiden ondertekenden, Margreta van Zuijderwijk.
In 1746 waren beiden getuigen bij de doop van een kind van Wilhelmus Ciprianus en Sara van Wijngaarden.
In 1747 zijn Martinus Cirrianus en Margreta van Suijderwijk getuigen bij de Hervormde doop van een zoon van Abraham Ruijssenaar en Anna Colsenaar.
In 1803 waren Grietje Suijderwijk en Daniel Cijprianus getuigen bij de Remonstrantse doop aan huis van een dochter van Johannes Anthonij Felderhoff en Anna Maria Cijprianus.
De doopgetuige Maria Pot bij hun kinderen was in 1705 getrouwd met Johannis van der Horst.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, gedoopt (Hervormd (Westerkerk)) op 02-02-1742 te Amsterdam (getuige(n): Jan Cijprianus en Maria Pot).
   2.  Johannus CIPRIANUS, gedoopt (Hervormd (Noorderkerk)) op 16-09-1744 te Amsterdam (getuige(n): Johannus Ciprianus en Maria Pot).
   3.  Simon CIJPRIANUS, gedoopt (Hervormd (Westerkerk)) op 29-07-1746 te Amsterdam (getuige(n): Jacob Ragouw en Maria van Suijderwijk).
   4.  Johannus, gedoopt (Hervormd (Westerkerk)) op 22-12-1748 te Amsterdam (getuige(n): Johannes Schelte en Elisabet van Suijderwijk).
   5.  Johannes, gedoopt (Hervormd (Westerkerk)) op 17-04-1750 te Amsterdam (getuige(n): Casparus van Zuijderwijk en Elisabet van Zuijderwijk).
   6.  Maria, gedoopt (Hervormd (Westerkerk)) op 16-12-1753 te Amsterdam (getuige(n): Casper Suijderwijk en Maria Plomp).
   7.  Martinus CIJPRIANUS, gedoopt (Hervormd (Westerkerk)) op 18-07-1755 te Amsterdam (getuige(n): Catrina van Suijderwijk en Casper van Suijderwijk).
   8.  Helena CIPRIANUS, gedoopt (Hervormd (Nieuwe kerk)) op 28-08-1757 te Amsterdam (getuige(n): Casparus van Suijderwijk en Helena Emsing), overleden op 27-06-1825 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd met Carel Frederik CUNO, passementwerker, geboren aug.--1736, overleden op 01-10-1809 te Amsterdam. Carel Fredrik Cuno: overleden aan de gevolgen eener slijmberoerte in de ouderdom van 73 jaren en vijf weeken.
De passement-fabriek te Amsterdam zal door de weduwe, onder behulp van deszelfs zoon, gecontinueerd worden.
In 1853 spreekt men over: een Fabriek en Magazijn in Passementen, Agrementen, Franjes, Koorden, enz. In 1825 waren er in dit gezin meerdere kinderen. Dit bleek uit de advertentie bij het overlijden van hun moeder Helena Cijprianus, weduwe van Carel Frederic Cuno, ondertekend door C.G. Cuno, mede uit naam van broeders en zusters.
In 1841? is de "Fabrijk van Passementen, Zijden- en katoene-franje van C.F. Cuno" te Amsterdam verplaatst.
   9.  Margreta CIJPRIANUS, gedoopt (Hervormd (Nieuwe kerk)) op 13-05-1759 te Amsterdam (getuige(n): Daniel Roemer en Mitje Roemer).
   10.  Maria CIJPRIANUS, gedoopt (Hervormd (Nieuwe kerk)) op 29-07-1761 te Amsterdam (getuige(n): Kasper van Suijderwijk en Maria Pot).
   11.  Johannes, gedoopt (Hervormd (Nieuwe kerk)) op 24-08-1763 te Amsterdam (getuige(n): Jan Cyprianus en Maria Pot).

III.7    Elisabeth van ZUIDERWIJK, geboren op 26-03-1727 te Amsterdam, gedoopt (NH (Noorderkerk)) op 26-03-1727 te Amsterdam (getuige(n): Mattheus Hendriks (Schamberg, Sjamberg) en Maria (Marike) Walenburg (o-getrouwd op 19-08-1735 met Andries Sieuwertse)). Elisabeth, dochter van Simon Caspers van Suijderwijk en Trijntje Klaase Harsing. Begraven op 05-12-1759 te Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) op 32-jarige leeftijd. Elisabeth van Suijderwijk, huisvrouw van Jan Schelte, Texselse Kay. Op 30-01-1746 waren Eliesabet van Zuijderwijk en Hendrik Willem Dronsbergh getuigen bij de Hervormde doop in de Westerkerk van een kind van Willem Rouwenhoff en Christina Elisabet Dronsbergh. Ook Elisabeth van Suijderwijk. Dochter van Simon Casperse van ZUIDERWIJK (zie II.3) en Trijntje Klaassen HARTSING.
Ondertrouwd op 28-02-1749 te Amsterdam. Jan Scheltis, van Amsterdam, 24 jr, op Waal, geass: met zijn moeder Hendrik de Bruijn en Elisabet van Suijderwijk, van Amsterdam, oud 20 jr, op de Haarlemmedijk, geass: met haar moeder Treijntie Harsing. Handtekeningen: Jan Scheltes en Eliesabet van Suijdewijk. Echtgenoot is Jan SCHELTE(N). In 1755 waren beiden getuigen bij de Evangelisch-Lutherse doop van een dochter van Sijbrant Green en Johanna Schelten. {Hij is later ondertrouwd op 07-11-1760 te Amsterdam. Jan Schelten, van Amsterdam, Leuters, weduwnaar van Elisabeth van Suijdewijk, op de Texelse Kay, en Jacoba Bekhuijsen, van Amsterdam, Leuters (doorgestreept?), oud 22 jr, op de Heeregragt, geass: met hare moeder Maria Axels. Echtgenote is Jacoba BEKHUIJSEN, geboren 1738 te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina SCHELTEN, gedoopt (Hervormd (Noorderkerk)) op 30-04-1749 te Amsterdam (getuige(n): Dirk Smit en Catharina Keeman). Jan Schelte en Elisabeth van Zuijderwijck.
   2.  Jannitje, gedoopt (Evangelisch-Luthers (Lutherse kerken)) op 22-08-1751 te Amsterdam (getuige(n): Sijbrant Green en Jannetje Schelte).
   3.  Frans SCHELTEN, gedoopt (Evangelisch-Luthers (Lutherse kerken)) op 08-10-1752 te Amsterdam (getuige(n): Casparus van Suijderwijk en Maria Pot). Zijn moeder werd Elisabeth van Suijderwijk genoemd.
   4.  Simon SCHELTEN, gedoopt (Evangelisch-Luthers (Lutherse kerken)) op 23-08-1754 te Amsterdam (getuige(n): Casper van Suijderwijk en Maria Pot).
   5.  Pieter SCHELTEN, gedoopt (Evangelisch-Luthers (Lutherse kerken)) op 12-09-1756 te Amsterdam (getuige(n): Sijbrant Green en Jannetje Schelten).
   6.  Pieter SCHELTEN, gedoopt (Evangelisch-Luthers (Lutherse kerken)) op 13-06-1759 te Amsterdam (getuige(n): Harmen Fredrik Arnse en Hendrina Schelte).

III.8    Casparis van ZUIDERWIJK, geboren op 05-10-1729 te Amsterdam. In 1750 (Casparus), in 1753 (Casper Suijderwijk en Maria Plomp), in 1755 (Casper van Suijderwijk, in 1757 (Casparus en Helena) en in 1761 (Kasper van Suijderwijk en Maria Pot) was hij getuige bij de doop van kinderen van zijn zus Margaretha van Suijderwijk.
In 1752 en 1754 waren Casper van Suijderwijk en Maria Pot ook getuigen bij de doop van een kind van zijn zuster Elisabeth van Suijderwijk.
Ik verwacht geen relatie met Maria Pot, omdat Casper in 1755 met Helena Emsen trouwde. Uit een akte voor notaris Jan Verleij te Amsterdam (13-05-1751) bleek dat Maria Pot een half zuster was van Casparus van Zuijderwijk. Gedoopt (NH (Noorderkerk)) op 05-10-1729 te Amsterdam (getuige(n): Jan Japis en Sara Roomeijn (PG8595 en 8596)). Kasper, zoon van Sijmon Kaspersen van Suijderwijck en Treijntje Klaasen Harssens. Begraven op 23-01-1799 te Amsterdam op het Karthuizer kerkhof op 69-jarige leeftijd. Casparus van Zuijderwijk, Haarlemmerdijk. Zoon van Simon Casperse van ZUIDERWIJK (zie II.3) en Trijntje Klaassen HARTSING.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-11-1755 te Amsterdam. Casper van Zuijderwijk, van Amsterdam, gereformeert, oud 26 jaer, op de Haarlemmerdijk, geadsisteert met zijn moeder Treijntje Harsing en Helena Emze, van Amsterdam, gereformeert, oud 20 jaer, op de Bloemgragt, geadsisteert met haer vader Frederik Emze. Handtekeningen: Casper van Suijderwijk en Helena Emse. Echtgenote is Helena EMSEN, geboren 1735 te Amsterdam, gedoopt (Eveng.-Luthers, Lutherse Kerk) op 29-05-1735 te Amsterdam (getuige(n): Dirk Emse en Engeltje Hanse). Ouders: Fredrik Emse en Maria Smit. Overleden in/na 1786, begraven op 09-07-1786 te Amsterdam (Karthuizer Kerkhof). Helena Emst, huisvrouw van Casparus van Suijderwijk, wonende Houttuijn. Opvallend, dat Helena Emse en Casparus van Suijderwijk getuigen zijn bij de doop van Helena, dochter van Jurriijan Hendrik Horst en Adriijana van Suijderwijk op 08-10-1786. De achternaam van Helena variëerde nogal: Emse, Emsen, Emsink, Emsing, Hemle, Emze. Dochter van Fredrik EMSE en Marritje SMIT. VOC: Casparus van Suijderwijk, gerepatrieerd, uit Amsterdam, beroep: hooploper, geen maandbrief of schuldbrief. Hij vertrekt met het Schip Standvastigheid op 09-04-1746 uit Amsterdam en komt op 05-08-1746 aan bij de Kaap. Daar vertrekt hij weer op 28-08-1746 en komt op 10-10-1746 aan in Batavia (Indië) (A'dam Reg nr 6188, p121). Einde verbintenis 1747.
VOC: Casparius van Suijdedrwijk, gerepatrieerd, afkomstig van Amsterdam, beroep: konstabelmaat geen maand- of schuldbrief. Hij vetrekt met het schip Hoop van de Kamer te Rotterdam op 10-08-1748 en komt op 20-11-1748 aan bij de Kaap. Vervolgens vertrekt hij op 13-12-1748 en komt op 28-03-1749 aan in Batavia (Indië). (R'dam, regnr 14208 p 19). Einde verbintenis 1751.
Op 13-05-1751 verklaart Casparus van Zuyderwijk van Amsterdam voor notaris Jan Verleij te Amsterdam (akte 15731): in de jaare 1748 voor constapelmaat met het schip de Standvastigheit: voor de Camer Rotterdam uijt gevaren ende nu onlangs met't schip de Hoop voor de Camer Hoorn uyt Oostindien teruggekoomen en behoorlijk afgedankt, dewelke verklaarde bij deesen te constitueeren sijn halve suster Maria Pot specialijk omme te vorderen en ontfangen van d'Ed: heeren bewindhebbenen van de Oostindische Compagnie ter Camere Rotterdam. Het gaat hier over gagien, maandgelden, die hij tegoede heeft van de voornoemde Camer. Hij tekent met Casper van Suijderwijk.
Casper van Suijderwijk, gerepatrieerd, afkomstig uit Amsterdam, konstabelmaat, geen maand- of schuldbrief. Einde verbintenis 1754. Hij vertrok op 07-11-1751 vanuit de Kamer met het schip Voorland naar de Kaap, waar hij op 29-03-1752 aankwam. Vervolgns vertrok hij op 22-04-1752 naar Batavia, waar hij op 25-07-1752 aankwam. (A'dam, regnr 6285, p16). Einde verbintenis 1754.
In 1756 zijn Casper Suijderwijk en Helena Emsink getuigen bij de Hervormde doop van een kind van Pieter Mast en Steijntie van den Brooke te Amsterdam.
In 1786 waren Casper van Suijderwijk en Helena Emse doopgetuigen. Hier kan haar man of haar zoon Casparus bedoeld zijn. Ook in 1795 en 1798 trad Casparus van Suijderwijk als doopgetuige op bij Adriana van Suijderwijk, dochter van Helena Emsen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes van SUIJDERWIJK, gedoopt (Evangelisch-Luthers (Lutherse kerken)) op 22-10-1756 te Amsterdam (getuige(n): Fredrik Emse en Marritje Smit), begraven op 23-02-1757 te Amsterdam op het Karthuizer Kerkhof, 124 dagen oud. Kind van Casparus van Zuijderwijk, op de Blomgragt, 12 (stuivers?). (Zeer vermoedelijk een juiste koppeling.).
   2.  Adriana SUIDERWIJK (zie IV.21).
   3.  Simon van SUIJDERWIJK, gedoopt (Hervormd (Nieuwe kerk)) op 02-09-1759 te Amsterdam (getuige(n): Fredrik Emze en Maria Smit), begraven op 21-10-1759 te Amsterdam op het Karthuizer kerkhof, 49 dagen oud. Een kind van Casper van Zuijderwijk, op de Prinsegragt, 12 (stuivers?).
   4.  Casparus van SUIJDERWIJK (zie IV.23).

IV.21    Adriana SUIDERWIJK, gedoopt (Hervormd (Noorderkerk)) op 31-05-1758 te Amsterdam (getuige(n): Willem Vlot en Adriana Nieupoort). Haar vader werd Kasper Suijderwijk genoemd. Overleden op 26-11-1831 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd. Adriana van Zuiderwijk, 75 jaar, wonende Molenschip buiten Raampoort no. 408, weduwe van Jurriaan Hendrik Horst. Aangegeven door haar zoon Hendrik Horst, 39 jaar,molenaarsknecht en Barend Zwiers, 41 jaar, molenaarsknecht, behuwd zoon van de overledene. Dochter van Casparis van ZUIDERWIJK (zie III.8) en Helena EMSEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-04-1785 te Amsterdam. Jurrian Hendrik Horst, van Amsterdam, gereform., oud 22 jaar, op de Blomgragt, geads: met zijn moeder Johanna Jansen en Adriana van Zuijderwijk, van Amsterdam, geref:, 25 jaar, op de Heeregragt, geads: met haar vader Casparus van Zuijderwijk. Ondertekend: Jurrjan Henderk Horst en Adrijana van Sujderwijk. Echtgenoot is Jurriaan Hendrik HORST, geboren 1762--1763 te Amsterdam, begraven op 26-03-1804 te Amsterdam (Karthuizer Kerkhof), zoon van Johanna JANSEN. Op 20-07-1781 werd Adriana van Zuijderwijk te Amsterdam als getuige gehoord door de Hoofdofficier (akte 66107). Zij getuigde met enkele anderen tegen Marcelis Marre i.v.m. zijn dronkenschap. Zij was zijn schoonmaakster en huurde bij hem een kamer.
In 1784 waren beiden getuigen bij de Hervormde doop van een dochter van Jan Gerrit Horst en Engeltje Kattenbraak. Ook Adriana van Suijderwijk.
Bij hun kinderen trad het echtpaar Jan Gerrit Horst en Johanna Janse(n) verschillende malen als doopgtuige op.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Henderika, gedoopt (Hervormd (Westerkerk)) op 20-05-1785 te Amsterdam (getuige(n): Hendrik Horst en Johanna Horst), overleden op 26-08-1853 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-04-1808 te Amsterdam met Antonie CASSÉ, 16 jaar oud, geboren op 27-07-1791 te Bloemendaal, overleden op 03-12-1858 te Bloemendaal op 67-jarige leeftijd.
   2.  Helena, gedoopt (Hervormd (Nieuwe kerk)) op 08-10-1786 te Amsterdam (getuige(n): Casparus van Suijderwijk en Helena Emse).
   3.  Helena, gedoopt (Hervorm (Eilandskerk)) op 27-07-1788 te Amsterdam (getuige(n): Johanna Jansen). De namen van de ouders stonden geschreven als: Jurrian Hend'k Horst en Adriijana van Suijderwijk. Er stond verder bij: Aanvraag doopbewijs d.d. 21-11-1793.
   4.  Jan Gerrit, soldaat, geboren op 03-05-1790 te Amsterdam. Jean (of Jurie) Gerard Horst, geboren 03-05-1790 te Amsterdam, zoon van Jurian Henry Horst en A. van Zuydwyck. De informatie komt van: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs. Hij stond ingeschreven bij de eenheid: 7e Regiment Lichte Lanciers en had stamboeknummer 3306. Gedoopt (Hervormd (Noorderkerk)) op 05-05-1790 te Amsterdam (getuige(n): Jan Gerrit Horst en Johanna Jansen).
   5.  Hendrik, molenaarsknecht (1815), gedoopt (Hervormd (Noorderkerk)) op 13-05-1792 te Amsterdam (getuige(n): Hendrik Horst en Johanna Jansen).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-07-1815 te Amsterdam. De vader van de bruidegom was al overleden, zijn moeder nog niet. Echtgenote is Antje van OOIJEN, naaister, geboren te Zaandam.
   6.  Adriijana, geboren op 02-02-1795 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd (Noorderkerk)) op 04-02-1795 te Amsterdam (getuige(n): Casparus van Suijderwijk en Johanna Janse).
   7.  Elizabet, geboren op 25-04-1798 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd (Noorderkerk)) op 29-04-1798 te Amsterdam (getuige(n): Casper van Suijderwijk en Johanna Janse).
   8.  Elisabet, gedoopt (Hervormd (Noorderkerk)) op 07-01-1802 te Amsterdam (getuige(n): Hendrik Horst en Johanna Janssen). Er stond bij: Geboren te Amsterdam. Doopbewijs verstrekt. In de huwelijksakte stond: gedoopt in de Noorderkerk op 10-01-1802.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-11-1829 te Amsterdam. Haar moeder leeft nog. Echtgenoot is Cornelis SODENKAMP, 30 jaar oud, zaagmolenaarsknecht (1829), gedoopt (Westerkerk) op 07-12-1798 te Amsterdam.

IV.23    Casparus van SUIJDERWIJK, doodgraversknegt (1812), geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd (Noorderkerk)) op 14-10-1761 te Amsterdam (getuige(n): Fredrik Emse en Maria Smit). Ook zijn vader werd Casparus van Suijderwijk genoemd. Overleden op 12-12-1812 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd. Gehuwd met Dirkje Stolk, 51 jaar, wonende Boomstraat nr. 1. De aangifte werd gedaan door Fredrik Hekkenberg, neef van de overledene, 29 jaar, winkelier. Begraven op 12-12-1812 te Amsterdam. Casparus van Zuijderwijk, gehuwd met Dirkje Stolk. Wel opvallend, dat beide data 12-12 zijn. In de bijlage bij het huwelijk van Pieter stond, dat 12-12 de datum van overlijden was. Zoon van Casparis van ZUIDERWIJK (zie III.8) en Helena EMSEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1785 te Amsterdam. Casparus van Zaijderwijk, van Amsterdam, Gerefor:, oud 23 jaar, in de Goudblomstr., geads:t met zijn vader Casparus van Zuijderwijk en Duijfje Stolk, van Amsterdam, Gerefor. oud 26 jaar, in de Lourierstr., geads. met haar vader Pieter Stollik. Handtekeningen: Casparus van Saijderwijk en Duijffie Stolk. Echtgenote is Duivie (Duifje, Duijfie) STOLK, 27 jaar oud, gedoopt (Hervormd, Nieuwe Kerk) op 16-04-1758 te Amsterdam (getuige(n): Dirk Doornhagen en Duijvie de Beij). Ouders: Pieter stolk en Anna Doornhagen. Overleden 1825 te Amsterdam. Op grond van het archief Huiszittenhuis. Niet in de klappers van 1813-1822, 1823-1832 en 1833-1842 te vinden. In het archief Huiszittenhuizen stond: 747;
Stolk Duifje, van Amsterdam, oud 54 jaar
wed: C van Zuiderwijk, oud 50 jaar,
Den 28 december 1810 (doorgestreept)
Niet te vinden (doorgestreept)
In de rechter kolom: 1826 geroij: als lidm:.
De kolom zomer liep van 1808 t/m 1825 en de kolom winter van 1818 t/m 1825.
Zij kreeg van de bedeling in de genoemde jaren brood. Dochter van Pieter STOLK en Anna DOOR(E)NHAGEN. Verschillende keren werden Casparus van Suijderwijk, samen met Helena Emse, als doopgetuigen genoemd (1786, 1795 en 1798). Vermoedelijk was Casparus de zoon van Helena en niet haar man.
Duifje Stolk werd genoemd in de inschrijfboeken van de bedeelden. De regenten van de Huiszittende Stadsarmen waren belast met de zorg voor de Amsterdamse armen, die niet in een tehuis, maar in een eigen huis woonden. Deze armen werden 's zomers en 's winters bedeeld vanuit centrale uitdelingskantoren, de Huiszittenhuizen. De namen uit de inschrijfboeken van 1808 tot 1870 staan op internet. Duijfje Stolk was de ingeschrevene en als partner werd C. van Zuiderwijk genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik, werkman (1816), tabakswerker (1843), gedoopt (Hervormd (Noorderkerk)) op 03-01-1787 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Stolk, Driesie Leusing, Henderik Reuwenkamp en Mensie Stolk), overleden op 13-08-1843 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd. Hendrik van Zuiderwijk, wonende Angelusstraat no. 124, 58 jaar, weduwnaar van Elisabeth Roos, zoon van Casparis van Zuiderwijk en Dirkje Stolk, beiden overleden. Hendrik had vrijstelling van "den Dienst der Land Milities" vanwege zwak gezicht.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-11-1816 te Amsterdam (getuige(n): Pieter van Zuijlen, aanspreker, 46 jaar, Gerrit Snijder, kanneelbakker, 53 jaar, Jan Groeneman, 60 jaar en Jan van Kleef, kruier, 53 jaar, allen wonende te Amsterdam). Ouders: Casparus van Suijderwijk (overleden) en Dirkje Stolk. De echtgenoten verklaarden niet te kunnen schrijven. Huwelijksbijlagen 1816-1817 scan 978. Echtgenote is Elisabeth ROOS, 39 jaar oud, geboren te Amsterdam, gedoopt (Zuijderkerk) op 13-11-1776 te Amsterdam, dochter van Pieter ROOS en Elisabeth BAKKER.
   2.  Pieter (zie V.14).
   3.  Helena (Leentje) (zie V.17).

V.14    Pieter van SUIJDERWIJK, dienstbaar (1821), stalknecht (1822), ambtenaar (1822, 1823, 1829, 1830, 1835), geboren op 03-01-1787 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd (Noorderkerk)) op 03-01-1787 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Stolk, Driesie Leusing, Henderik Reuwenkamp en Mensie Stolk), overleden op 20-10-1855 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd. De overledene, echtgenoot van Johanna van Liendert, werd aangegeven door Jurri Christiaan Bauer, 66 jaar, schoenmaker, zwager en Antoni Zwartjes, kleermaker, 46 jaar, neef. Pieter was vrijgesteld met betrekking tot de Land-Militie van het jaar 1814 uit hoofde van Ligchaams gebreken. (Handtekening: Piter van Suiderwijk), zoon van Casparus van SUIJDERWIJK (zie IV.23) en Duivie (Duifje, Duijfie) STOLK.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-08-1821 te Amsterdam (getuige(n): Jurrian Christiaan Baner, schoenmaker, 32 jaar, Willem van Leendert, korendrager, 28 jaar, Hendrik Jossean, 36 jaar en Jan van Batenburg, ?, 52 jaar, allen wonende te Amsterdam). Zoon van Casparus van Suijderwijk, overleden en Duijfje Stolk. Echtgenote is Joanna van LEENDERT, 20 jaar oud, geboren te Amsterdam, gedoopt (RK kerk de Bron) op 03-01-1801 te Amsterdam, overleden in/vr 1890. Ook: van Liendert. Dochter van Willem van LEENDERT en Sara BRANS, schoolhoudster (1821). Zij woonden in 1835: Botermarkt no. 49.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter, geboren op 17-03-1822 te Amsterdam. Moeder: Johanna van Liendert. Overleden op 21-12-1822 te Amsterdam, 279 dagen oud. Behalve door de vader, werd het kind ook aangegeven door Jurriaan Christiaan Bauer, schoenmaker, oom van de overledene.
   2.  Sara, geboren op 31-08-1823 te Amsterdam, overleden op 12-10-1824 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd. Zij woonde: Botermarkt no. 40. Aangifte door de vader en door Jurriaan Christiaan Bauer, 37 jaar,a schoenmaker, oom van de overledene. De vader ondertekent met: P. v. Zuijderwijk.
   3.  Een dood geboren dochter, geboren op 06-01-1825 te Amsterdam, overleden op 06-01-1825 te Amsterdam, 0 dagen oud.
   4.  Sara, geboren op 17-06-1826 te Amsterdam, overleden op 03-12-1890 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd. Sara was ongehuwd en werd aangegeven door twee aansprekers.
   5.  Een levenloze dochter, geboren op 01-06-1828 te Amsterdam, overleden op 01-06-1828 te Amsterdam, 0 dagen oud.
   6.  Pieter, geboren op 16-12-1829 te Amsterdam, overleden op 28-04-1830 te Amsterdam, 133 dagen oud. Het afsterven vam Pieter is aangegeven door de vader en door Jurriaan Christiaan Bauer, 42 jaar, schoenmaker, oom van de overledene.
   7.  Pieter, geboren op 26-09-1835 te Amsterdam. De vader ondertekent met: Pieter van Suijdewijk. Overleden op 13-04-1838 te Amsterdam op 2-jarige leeftijd. Handtekening: P. V. Zuydewyk.

V.17    Helena (Leentje) van SUIJDERWIJK, dienstbaar (1812), pandjeshuishoudster (1825, 1832), gedoopt (Hervormd (Noorderkerk)) op 08-10-1788 te Amsterdam (getuige(n): Casparis van Suijderwijk en Helena Hemle), overleden op 11-09-1832 te Amsterdam op 43-jarige leeftijd. Helena van Suijderwijk, 48 jaar, pandjeshoudster, weduwe van Johannes Casprus Schulte. De overledene heeft geen onroerende goederen nagelaten met achterlating van een kind. De aangifte van het afsterven werd gedaan door Willem Schulte, 21 jaar, timmerman, zwager van de overledene. Dochter van Casparus van SUIJDERWIJK (zie IV.23) en Duivie (Duifje, Duijfie) STOLK.
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 19-10-1825 te Amsterdam (getuige(n): de vader van de bruidegom, 56 jaar, Willem Regters, schoenmaker, 23 jaar, Willem Buijkes, zeeman, 23 jaar en Jan van Batenburg, 57 jaar). Er stond bij: Casparis en Duijvie woonden te Amsterdam; bruid gedoopt op 08-10-1788 in de Noorderkerk. Erkenning van 1 kind. De vader van de bruid was in 1825 al overleden. Ondertekening: J.C. Schütte en H. Zuiderwijk. Echtgenoot is Johannes Casparus SCHULTE, passementwerker, militair (1825), geboren 1803 te Hoornebrug, zoon van Casparus SCHULTE, wever (1825), en Catharina Elisabeth ELFERT.
Gehuwd (2) met NN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Helena Maria Francisca, geboren op 07-04-1825 te Amsterdam. De verloofden hadden verklaard, het kind bij elkander te hebben verwekt.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Dederica van SUIJDERWIJK, geboren op 26-12-1812 te Amsterdam. In de geboorteakte stond: dochter van Leentje van Suijderwijk, dienstbaar, wonende Boomstraat no. 37, canton 6. Getuigen: Jan Willems, 40 jaar, doodgraversknegt, wonende Boomstraat no. 15 en Hendrik van Suijderwijk, 26 jaar, tabakswerker, wonende Boomstraat no. 1. Hendrik verklaarde niet te kunnen schrijven.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software