Persoonsbladen


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\TERAAR
Datum:28-07-2021

2949    Marritie Arijens van AAKEREN.
Gehuwd op 27-08-1709 te TA. Cornelis Cornelisz van Kint, jm, met Marritie Arijens van Aakeren, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 27-08-1709 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Ariaentie Jans). Cnelis Cnelisse van Kints, van LA en Merghie Aries, van LA. Echtgenoot is Cornelis Cornelisz van KINT (zie 2948).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Cnelis Cnelisse (zie 4954).
   2.  Anna Cnelis van KINTS (zie 4558).
   3.  Anna Cnelis Cnelisse (zie 5170).
   4.  Adrianus Cornelis Knelisse van KINS (zie 5451).

2192    Claes Cneelisse van der AAR.
Gehuwd op 26-05-1701 te TA. Claes Cornelis van der Aer, jm, met Aplonij Cornelis, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 22-04-1701 te LA (RK) (getuige(n): Johanna van Beest en Lijsbet Boons (beiden namens de parochie?)). Claes Cneelisse en Apolonia Cneelisse. Kopie: 22-05 ipv 22-04; Klaas Knelisse en Aplonia Knelis. Getuigen: Joanna van Beest en Lijsbeth Boons. Echtgenote is Apolonia Cneelisse (zie 2193).
 
3002    Cornelia Cornelis van der AAR.
Gehuwd op 06-09-1712 te TA. Pieter Arijse van Leeuwen, weduwnaar van Maaretje Claas, met Cornelia Cornelis van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 04-09-1712 te LA (RK) (getuige(n): Neeltie Jan Zaarse en Achie Cornelis). Piter Arisse van Leeuwen, van CA en Cnelia Cnelis van der Aa, van LA. Echtgenoot is Piter Ariense van LEEUWEN (zie 1774). {Hij was eerder gehuwd op 11-10-1695 te TA. Pieter Arijensz van Leeuwe, jm, met Marritie Klaes, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 11-10-1695 te LA (RK). Piter Ariense (LA) en Martje Claes. Echtgenote is Martje Claes (zie 1775).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Piter Arisse van LEEUWEN (zie 5319).
   2.  Cornelis Arisse van LEEUWEN (zie 5412).

1307    Kniertgen Gijsberts van ACKEREN.
Gehuwd (1) op 08-06-1683 te TA. Willem Leendertsen van Zijl, weduwnaar van Jaepgen Jacobs Penningh, met Kniertgen Gijsberts van Ackeren, jdr, beiden van der Aer. Haar vader(?) Gijsbert van Akeren was schepen in TA bij deze trouwplechtigheid.
Nogmaals is er een trouwakte opgemaakt op 23-08-1683: Willem Leendertsz van Zijl, weduwnaar van Jaepie Jacobs Penningh, met Kniertie Ghijsberts van Akeren, jdr, beiden van der Aer. Weer aanwezig: Ghijsbert van Aekeren. Gehuwd voor de kerk op 30-05-1683 te LA (RK). Willem Leenderse van CA en Kniertje Gijsen van LA. Echtgenoot is Willem Leenderse van SEIJL (zie 19). {Hij was eerder gehuwd op 05-02-1669 te TA. Willem Leendertsz van Sijel, jm, met Jaepgen Jacobs Penningh, jdr, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 29-01-1669 te LA. Willem Leenderse en Jaepie Jacobs, beiden van CA. Echtgenote is Jaepie Jacobs PENNINGH (zie 20).}
Gehuwd (2) op 30-10-1693 te TA. Kors Claese Vlasmeer, jm, met Kniertie Ghijsbertse van Aekeren, weduwe van Willem Leendertsz van Zijl, beiden van Korter Aer. Zie ook Relatie 927, waar Kors Janse staat. Echtgenoot is Kors Claese VLASMEER (zie 1820).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Huijbert Willem Leenderse van SEIJL (zie 1378).
   2.  Marie Willem Leenderse van SEIJL (zie 1379).

287    Marie Gijsen van AEKEREN. LA.
Gehuwd op 31-01-1679 te TA. Arij Cornelisz van der Hoorn, jm, van Corter Aer, met Marija Gijsberts van Aekeren, mede van der Aer, jegenwoordigh alhier Ter Aer. Gehuwd voor de kerk op 31-01-1679 te LA (RK). Arien Cornelissen (van CA) en Marie Gijsen (van LA). Echtgenoot is Arien Cornelissen van der HOORN (zie 286). Dopen t/m scan 20 bekeken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Arie van der HOORN (zie 1554).
   2.  Apolonie Arie van der HOORN (zie 1961).

770    Jan Jansz van der AER.
Gehuwd op 07-11-1656 te TA. Jan Jansz van der Aer, jm, van Soeterw:(oude), met Aeltge Maertensdr, jdr, van der Aer. Echtgenote is Aeltge Maertensdr (zie 771).
 
2668    Floris Huijbert van AERKEL, gedoopt (RK) op 15-02-1693 te LA. Floris Huijbert Florisse van Aerkel en M: Catarina de Bruijn, peregrinantes Lijdense (vreemdeling van Leiden?).
 
2669    Huijbert Florisse van AERKEL.
Gehuwd met Catarina de BRUIJN (zie 2670).
Uit dit huwelijk:
   1.  Floris Huijbert van AERKEL (zie 2668).

4741    Apolonia Dirk Piterse AKERBOOM, gedoopt (RK) op 15-03-1708 te LA (getuige(n): Pitertie Engels). Apolonia, dr van Dirk Piterse Akerboom en Wilmie Engels, van Wou.
 
4402    Dirk Piterse AKERBOOM.
Gehuwd met Wilmie Engels (zie 4403).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Dirk Piterse (zie 4401).
   2.  Apolonia Dirk Piterse AKERBOOM (zie 4741).

387    Jan Pieters AKERBOOM.
Gehuwd op 22-01-1697 te TA. Jan Pieters Akerboom, jm, met Cornelia Cornelis Verburgh, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 22-01-1697 te LA (RK). Jan Piterse en Cornelia Cornelis. Echtgenote is Cornelia Cornelis VERBURGH (zie 1797).
 
1624    Apolonij Gijse van AKERE.
Gehuwd op 31-01-1690 te TA. Jacob Jaspertsz van Swieten, jm, met Aplonija van Akere, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1690 te LA (RK). Jacob Jasperse en Apolonie Gijse, beiden van LA. Echtgenoot is Jacob Jasperse van SWIETEN (zie 1623). {Hij is later gehuwd op 02-09-1692 te TA. Jacob Jaspersz van Switen, weduwnaar van Aplonij van Akeren, met Claertie Jacobs van Veen, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-09-1692 te LA (RK). Jacob Jasperse en Clartje Jacobs. Echtgenote is Clartje Jacobs van VEEN (zie 1699).}
 
1743    Arie Gijsbertse van AKERE.
Gehuwd op 06-12-1693 te TA. Arijen Ghijsbertsz van Akere, jm, met Aegie Jans van Swieten, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-11-1693 te LA (RK). Arie Gijsbertse en Aegje Jan, beiden van LA. Echtgenote is Aegje Jans van SWIETEN (zie 1744). {Zij is later gehuwd op 25-10-1694 te TA. Pieter Leendertsz Draij, laatst weduwnaar van Neeltje Jacobs Breda, met Aegie Jans van Swieten, weduwe van Arij Ghijse van Akere, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 29-10-1694 te LA (RK). Piter Leenderse en Aegje Jans van LA. Echtgenoot is Piter Leenderse DRAIJ (zie 1447).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert Arie van AKERE (zie 2721).

2721    Gijsbert Arie van AKERE, gedoopt (RK) op 31-12-1693 te LA (getuige(n): Cors Janse van Asmaele en Spijntje Gijse). Gijsbert Arie Gijsbertse en M: Aegje Jans, van LA.
 
2937    Niesie Adriansz van AKERE.
Gehuwd op 10-02-1709 te TA. Cornelis Jansz Pijper, jm, van Nieukoop, met Niesie Adriansen van Akere, van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 10-02-1709 te LA (RK) (getuige(n): Marij Piters en Marij Frans). Cnelis Janse en Nizzie Aries, L. Echtgenoot is Cornelis Jansz PIJPER (zie 2936). {Hij is later gehuwd op 02-10-1712 te TA. Cornelis Jansen Pijper, weduwnaar van Niesje Arijens, met Maaretje Janse Lelijvelt. Gehuwd voor de kerk op 02-10-1712 te LA (RK) (getuige(n): Dirk Huijberse en Adriana Piters). Cnelis Janse Pijper, van LA, en Merghie Jans Leliveld, van LA. Echtgenote is Maaretje Janse LELIJVELT (zie 3003).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Cornelis Janse PIJPER (zie 4885).

5572    Jan Ariensen van AKEREN.
Gehuwd op 12-05-1722 te TA. Jan Ariensen van Akeren, jm, met Antie Fransen Bijevelt, jdr, van Hofwegen onder Esselijkerwoude. Gehuwd voor de kerk op 11-05-1722 te LA (RK) (getuige(n): Pieter Leenderts Suijdwijk en Gerrit van Santen). Jan Aries van Akeren, van LA en Antie Franse, uit Woubrugge. Echtgenote is Antie Fransen BIJEVELT (zie 5573).
 
1842    Speijntie Gijse van AKEREN.
Gehuwd op 29-11-1697 te TA. Cornelis Gerritsz Groenevelt, jm, met Speijntie van Akeren, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 19-11-1697 te LA (RK). Cornelis Gerritse en Spijntje Gijse. Echtgenoot is Cornelis Gerritsz GROENEVELT (zie 1836). Zie R927.
 
1742    Kniertje Gijsen (van AKEREN). Ene Spijntje Gijse van Akeren was getrouwd met Cornelis Gerritse Groenevelt. Conclusie: Spijntje Gijse van Akeren en Kniertje Geijse zijn zussen van elkaar.
Gehuwd voor de kerk op 06-10-1693 te LA (RK). Cors Janse van Asmaelen en Kniertje Gijsen (van LA). Is van Asmaelen een achternaam of plaatsaanduiding? Het is in het RK-trouwboek echt: Cors Janse i.v.m. Relatie 968. Echtgenoot is Cors Janse van ASMAELEN (zie 1741).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Cors Jansen van ASMAELEN (zie 3621).
   2.  Gijsbert Cors Janse (zie 3722).
   3.  Willem Cors Jansen van ASMAELEN (zie 3811).
   4.  Apolonia Cors Janse van ASMAELEN (zie 4050).
   5.  Wilhelmus Cors Jantse van ASMAELEN (zie 4284).

2958    Aaltie Krijne ALLARM.
Gehuwd op 05-11-1709 te TA. Pieter Giele, jm, met Aaltie Krijne Allarm, jdr. Gehuwd voor de kerk op 05-11-1709 te LA (RK) (getuige(n): Joanna van Beest en Adriana Piters (Eccl.)). Piter Chiele en Aeltie Crijne, van LA. Echtgenoot is Pieter Giele (zie 2957).
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael Piter Chiele (zie 4970).
   2.  Maria Piter Chile (zie 5090).
   3.  Michael Piter Chile (zie 5255).
   4.  Cornelius Piter Chile (zie 5352).
   5.  Gertrudis Pieter Chiele (zie 5435).
   6.  Joannes Pieter Chile (zie 5500).

4962    Aleijdis Cnelis Tomisse ALLARM, gedoopt (RK) op 16-07-1710 te LA (getuige(n): Wilm Janse en Aeltie Crijne). Aleijdis, dr van Cnelis Tomisse en Afie Jans, LA.
 
5410    Anna Cnelis Thomisse ALLARM, gedoopt (RK) op 10-05-1715 te LA (getuige(n): Wilm Jochchums en Martje Meertens). Anna, dr van Cnelis Thomisse en Eefje Jans, van onbekend.
 
1436    Anne Tomis ALLARM.
Gehuwd op 01-12-1688 te TA. Willem Jansz van Grieke, jm, met Annetie Thomas Allarm, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-11-1688 te LA (RK). Willem Janse en Anne Tomis, beiden van LA. Echtgenoot is Willem Janse van GRIEKE (zie 1435).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Willem van GRIEKE (zie 2017).

3112    Antie Cornelis ALLARM, gedoopt (RK) op 05-05-1718 te LA (getuige(n): Wilm Iochemze en Martie Meertens). Antie, dr van p: Cornelis Thomisze Allarm en m: Eefie Ians van Zijl.
 
2203    Cornelis ALLARM, gedoopt (RK) op 09-04-1689 te LA. Cornelis Krijn Jansen en Geertjen Hagens, van LA.
 
5144    Cornelius Jan Crijne ALLARM, gedoopt (RK) op 25-06-1712 te LA (getuige(n): Meerten Crijne en Aeltie Crijne). Cornelius, zn van Jan Crijne en Ariaentie Jans, van LA.
 
353    Crijn Jansz ALLARM.
Gehuwd op 12-11-1681 te TA. Crijn Jansz Allarm, jm, met Geertie Hagens, weduwe van Jan Arijsz zal., beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 11-11-1681 te LA (RK). Creijn Jansen en Geertjen Hagens, beiden van LA. Echtgenote is Geertien Hagens van KINTS (zie 6). {Zij was eerder gehuwd op 23-10-1668 te Ter Aar. Jan Aryens, weduwnaar van Marritje Willems met Gerritje Hagens van Kints. Gehuwd voor de kerk op 12-10-1668 te LA. Dag en maand onduidelijk. Echtgenoot is Jan Ariense (zie 5). LA.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis ALLARM (zie 2203).

5461    Dirk Jan Krijne ALLARM, gedoopt (RK) op 10-03-1716 te LA (getuige(n): Jan Dirkse Verhoef en Neeltie Janse Verhoef). Dirk, zn van Krijne van Lerm en Annetie Verhoef. H-doopboek: Theodorus, zn van Jan Krijne (?) Allarm en Ariaantie Jans Verhoef. Getuigen: Jan Dirkse Verhoef en Niesje Jans Verhoef.
 
4644    Huberta Cnelis Tomisse ALLARM, gedoopt (RK) op 29-04-1707 te LA (getuige(n): Huijbertie Cnelis). Huberta, dr van Cnelis Tomisse en Afie Jans, van LA.
 
2991    Jan Crijne ALLARM, gedoopt (RK) op 07-12-1687 te LA. Jan Krijnnen Jansen en M: Geertjen Hagens, van LA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-12-1711 te TA. Jan Crijnen Allarm, jm, met Arejaantje Jans Verhoeff, jdr, beiden geboortig van Langeraar, gehuwd voor de kerk op 20-12-1711 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters). Jan Crijne, van LA en Adriana Jans, van LA. Echtgenote is Adriana Jans VERHOEF (zie 2992).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Jan Crijne ALLARM (zie 5144).
   2.  Thomas Jan Crijnen ALLARM (zie 5270).
   3.  Theodorus Jan Krijne ALLARM (zie 5361).
   4.  Dirk Jan Krijne ALLARM (zie 5461).

2460    Jan Tuenesz? ALLARM.
Gehuwd in/vr 1705 met Anna Ghijsen (zie 2459). {Zij is later gehuwd op 12-10-1706 te TA. Cornelis Jansz Boreel, jm, van Haserwoude, met Anna Ghijsen, weduwe van Jan Tuenesz? Allarm, van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 03-10-1706 te LA (RK) (getuige(n): Piter Janse). Cnelis Janse en Anna Geijse. Echtgenoot is Cornelis Jansz BOREEL (zie 2458).}
 
2248    Kneelis Tomisse ALLARM.
Gehuwd op 28-08-1702 te TA. Cornelis Thomasz Allarm, jm, met Aaffje Jans van Zijl, jdr. Gehuwd voor de kerk op 22-08-1702 te LA (RK) (getuige(n): Arij Croone en Anna Jants). Kneelis Tomisse en Aefie Jants. Kopie: Knelis Tomisse en Aefje Jans. Getuigen: Arij Croone en Anna Jans. Echtgenote is Aefie Jants van ZIJL (zie 2249). Vermoedelijk heten de doopgetuigen Jan Krijne, Aeltie Krijne en Meerten Krijne allen Allarm. En verder Wilm Janse van Grieken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Knelis Tomisse ALLARM (zie 4226).
   2.  Martinus Cnelis Tomisse ALLARM (zie 4508).
   3.  Huberta Cnelis Tomisse ALLARM (zie 4644).
   4.  Martinus Cnelis Tomisse ALLARM (zie 4768).
   5.  Thomas Cneelis Tomisse ALLARM (zie 4870).
   6.  Aleijdis Cnelis Tomisse ALLARM (zie 4962).
   7.  Martinus Cnelis Tomisse ALLARM (zie 5070).
   8.  Martinus Cnelis Tomisse ALLARM (zie 5199).
   9.  Thomas Cnelis Tomisse ALLARM (zie 5313).
   10.  Anna Cnelis Thomisse ALLARM (zie 5410).
   11.  Thomas Knelis Thomisse ALLARM (zie 5529).
   12.  Antie Cornelis ALLARM (zie 3112).

1662    Maerten Pietersz ALLARM.
Gehuwd op 13-02-1692 te TA. Maerten Pietersz Allarm, jm, met Annetje Ghijsen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetje Ghijsen (zie 1674).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marritie Maartensse ALLARM (zie 4073).

4226    Maria Knelis Tomisse ALLARM, gedoopt (RK) op 27-02-1704 te LA (getuige(n): Meerten Krijne en Anna Tomis). Maria, dr van Knelis Tomisse en Afie Jants, van LA.
 
4073    Marritie Maartensse ALLARM.
Gehuwd op 31-01-1719 te Ter Aar. Cornelis Elberts Velsen, jm, van de Oude onder Breukel, met Marritie Maartensse Allarm, jdr, van Langeraar. Echtgenoot is Cornelis Elberts VELSEN (zie 4074).
 
4508    Martinus Cnelis Tomisse ALLARM, gedoopt (RK) op 21-02-1706 te LA (getuige(n): Jan Crijne en Annigie Geijse). Martinus, zn van Cnelis Tomisse en Afie Jans, van LA.
 
4768    Martinus Cnelis Tomisse ALLARM, gedoopt (RK) op 02-05-1708 te LA (getuige(n): Jan Crijne en Annigie Geijse). Martinus, zn van Cnelis Tomisse en Afie Jans, van LA.
 
5070    Martinus Cnelis Tomisse ALLARM, gedoopt (RK) op 14-08-1711 te LA (getuige(n): Jan Crijne en Annigie Geijse). Martinus, zn van Cnelis Tomisse en Afie Jans, van CA.
 
5199    Martinus Cnelis Tomisse ALLARM, gedoopt (RK) op 10-04-1713 te LA (getuige(n): Jan Crijne en Annigie Geijse). Martinus, zn van Cnelis Tomisse en Afie Jans, van LA.
 
5361    Theodorus Jan Krijne ALLARM, gedoopt (RK) op 10-10-1714 te LA (getuige(n): Jan Dirkse en Nizzie Jans). Theodorus, zn van Jan Krijne en Ariaentie Jans, van LA.
 
4870    Thomas Cneelis Tomisse ALLARM, gedoopt (RK) op 28-05-1709 te LA (getuige(n): Wilm Janse en Maertie Meertens). Thomas, zn van Cneelis Tomisse en Afie Jans, van LA.
 
5313    Thomas Cnelis Tomisse ALLARM, gedoopt (RK) op 14-04-1714 te LA (getuige(n): Wilm Janse en Anna Keese). Thomas, zn van Cnelis Tomisse en Afie Jans, van LA.
 
5270    Thomas Jan Crijnen ALLARM, gedoopt (RK) op 10-10-1713 te LA (getuige(n): Cees Thomen en Anna Thomas). Thomas, zn van Jan Crijnen en Arriaantje Jans, van LA. (Anna Tomis was getrouwd met Willem Janse van Grieke, R794)(Kneelis Tomisse was getrouwd met Aefie Jans van Zijl, R1082). Dus verwacht ik, dat Arriaantje Jans van Grieke of van Zijl als achternaam heeft.
 
5529    Thomas Knelis Thomisse ALLARM, gedoopt (RK) op 22-03-1717 te LA (getuige(n): Willem Janse en Anna Knelis). Thomas, zn van Knelis Thomisse en Efie Jans, van LA.
 
1337    Cornelis Cornelisse ARNEIJ.
Gehuwd voor de kerk op 29-01-1686 te LA (RK). Cornelis Cornelisse Arneij (van LA) en Aeltje Gerrits (van Mijdrech). Echtgenote is Aeltje Gerrits (zie 1338).
 
4050    Apolonia Cors Janse van ASMAELEN, gedoopt (RK) op 18-05-1702 te LA (getuige(n): Cneelis Gerritse Groenevelt (P1836) en Gijsie Chiele). Apolonia Cors Janse en M: Kniertie Geijse, van CA. Herschreven doopboek: Aplonia Cors Janse en Kniertie Gijse. Doopgetuigen: Cornelis Gerritse Groenevelt en Gijsje Chile.
 
1741    Cors Janse van ASMAELEN.
Gehuwd voor de kerk op 06-10-1693 te LA (RK). Cors Janse van Asmaelen en Kniertje Gijsen (van LA). Is van Asmaelen een achternaam of plaatsaanduiding? Het is in het RK-trouwboek echt: Cors Janse i.v.m. Relatie 968. Echtgenote is Kniertje Gijsen (van AKEREN) (zie 1742).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
3621    Joannes Cors Jansen van ASMAELEN, gedoopt (RK) op 16-08-1694 te LA (getuige(n): Jan Jansen en Marije Jansen (beiden) van Asmalen). Joannes Cors Jansen en M: Kniertje Gijsen, van CA.
 
4284    Wilhelmus Cors Jantse van ASMAELEN, gedoopt (RK) op 08-08-1704 te LA (getuige(n): Arij Chiele en Ermpie Jants). Wilhelmus, zn van Cors Jants en Cniertie Geijse, van CA.
 
3811    Willem Cors Jansen van ASMAELEN, gedoopt (RK) op 04-08-1697 te LA (getuige(n): Jacob Willemse en Neeltje Willems). Willem Cors Jansen en M: Kniertje Gijsen, van CA.
 
2077    Marie Jacob AULANDE, gedoopt (RK) op 29-04-1684 te LA. Marie Jacob Aulande, van LA.
 
5443    Frans Dirckse BACKER, gedoopt (RK) op 01-12-1715 te LA (getuige(n): Piter Janse en Annigie Franse van der Straet). Frans Dirckse Backer, zn van Dirck Jacobse Backer en Marijtie Franse van der Straet, van LA.
 
1171    Huijbert Jansz BACKER.
Gehuwd op 06-09-1667 te TA. Huijbert Jansz Backer, jm, met Annetje Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetje Cornelis (zie 1172).
 
5555    Neeltie Jacobs BACKER.
Gehuwd op 02-01-1720 te TA. Cornelis Jans Hogeboom, jm, en Neeltie Jacobs Backer, beiden van TA. Echtgenoot is Cornelis Jans HOGEBOOM (zie 5554).
 
3674    Stijntje Krijn den BACKER (van SANTEN), gedoopt (RK) op 07-08-1695 te LA (getuige(n): Piter Krijnnen en Knierjen Huijbers). Stijntje Krijn den Backer en Marije Jan Leenderse, van LA.
 
3820    Jan Krijn den BACKER (van SANTEN?), gedoopt (RK) op 14-09-1697 te LA (getuige(n): Huijbert en Martje Leenders). Jan Krijn den Backer en M: Martje Jans, van LA.
 
173    Cornelis Mertense van der BAEN.
Gehuwd op 17-12-1673 te TA. Cornelis Maertensz van der Baen, jm, met Appoloni Jans H?oogeveen, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 28-11-1673 te LA met Apolonie Jans H?OOGEVEEN (zie 174). Beiden van LA.
 
199    Huijbert Mertense van der BAEN. LA of LS?
Gehuwd (1) op 18-09-1674 te TA. Huijbert Maertens van der Baen, jm, met Appolonia Maertens Verlaen, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 18-09-1674 te LA (RK). Huijbert Mertense (van LA of LS?) en Apolonie Mertens (van CA). Echtgenote is Apolonie Mertens VERLAEN (zie 200).
Gehuwd (2) op 21-02-1691 te TA. Huijbert Maertsz Verbaen, weduwnaar van Aplonij Maertse Verlaen, met Marritie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 18-02-1691 te LA (RK). Huijbert Mertense en Martje Cornelis, beiden van LA. Echtgenote is Martje Cornelis (zie 1661).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Machtelt Huijbert van der BAEN (zie 2592).

2592    Machtelt Huijbert van der BAEN, gedoopt (RK) op 12-01-1692 te LA. Machtelt Huijbert Mertse en M: Martje Cornelis, van LA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 31-05-1712 te TA. Pieter Janssen Baron, jm, geboortig van Corteraar, en Magteltje Huijbers van der Baan, jdr, geboortig van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 22-05-1712 te LA (RK) (getuige(n): Joanna van Beest en Adriana Piters (Eccl.)). Piter Janse Baron, van Blockland, met Maghteltie Huijbers, van LA. Echtgenoot is Pieter Janssen BARON (zie 2999).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertus Piter Janse BARON (zie 5167).
   2.  Hubertus Piter Janse BARON (zie 5298).
   3.  Knelis Pieter Janse BARON (zie 5474).

5499    Merten (van der BAEN). Koppeling op gevoel.
Kinderen:
   1.  Cornelis Mertense van der BAEN (zie 173).
   2.  Kniertjen Mertens VERBAEN (zie 188).
   3.  Huijbert Mertense van der BAEN (zie 199).

1249    Aegje Cornelis BAES.
Gehuwd (1) op 11-11-1683 te TA. Mr. Philip Stouthandel, weduwnaar van Annetie Gerrits Rietwijk, van der Aer, met Aegie Cornelis Baes, jdr, van Esselijkewoude. Als schepen van TA was aanwezig: Clement Stouthandel. Gehuwd voor de kerk op 18-11-1683 te LA (RK). Phips Jacobse (van LA) en Aegje Connelis (van Aunia). Echtgenoot is Philps Jacobse STOUTHANDEL (zie 456). {Hij was eerder gehuwd op 26-03-1673 te TA. Mr. Philps Stouthandel, jm, met Anna Gerrits Rietwijck, jdr, beiden van der Aer. Verder stond erbij: Zij hebben verclaert dat het kint alreeds bij den anderen geprocureert ende in juditio present is su?ke voor haer eijgen kint ende erffgenaeme. Echtgenote is Anna Gerrits RIETWIJCK (zie 457).}
Gehuwd (2) op 01-11-1685 te TA. Jacob Pieters Lelijvelt, jm, met Aegie Cornelis, weduwe van Mr. Philip Stouthandel, beiden van der Aer. In de akte uit TA werd Clement Stouthandel als schepen genoemd. Gehuwd voor de kerk op 24-10-1684 te LA (RK). Jacob Piterse en Aegje Cornelis. Echtgenoot is Jacob Pieters LELIJVELT (zie 592).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Phlips Jacob Piterse (zie 1399).
   2.  Aplonie Jacob Piterse LELIJVELT (zie 1868).
   3.  Tuenis Jacob Piterse LELIJVELT (zie 2297).
   4.  Martje Jacob Piterse LELIJVELT (zie 2560).
   5.  Cornelia Jacob Piterse LELIJVELT (zie 3670).

2971    Dirk Jacobsz BAKKER.
Gehuwd op 09-06-1710 te TA. Dirk Jacobsz Bakker, jm, met Maria France van der Straat, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 11-05-1710 te LA (RK) (getuige(n): Marij, varij, en Aeltie Sijmens, varij testes). Dirk Japikse en Marij Frans van der Straat, van LA. Echtgenote is Maria France van der STRAAT (zie 2972).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans Dirckse BACKER (zie 5443).
   2.  Niesie Dirk BAKKER (zie 3108).

3108    Niesie Dirk BAKKER, gedoopt (RK) op 23-03-1718 te LA (getuige(n): Huijbert Ianze (vermoedelijk Backer, PG1171) en Anne Huijbers (zijn dochter?)). Niesie, dr van Dirk Iacobze en Marijtie Franze. Vermoedelijk een juiste koppeling.
 
654    Jan Jansz BAL.
Gehuwd op 17-05-1654 te TA. Jan Jansz Bal, weduwnaar, van der Aer, met Swaentge Henricx, weduwe, van Haerlem. Echtgenote is Swaentge Henricx (zie 655).
 
162    Martjen Jans BAL. LA.
Gehuwd op 30-04-1673 te TA. Hendric Jansz van der Hoorn, jm, met Marritje Jans Bal, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-04-1673 te LA met Hendrick Jansen van der HOORN (zie 161).
 
392    Cornelis Jasperse BANTHOUT.
Gehuwd (1) op 12-03-1656 te TA. Cornelis Jaspersz van Banthout, jm, van der Aer, met Aeltgen Jans, jdr. Echtgenote is Aelt Jans (zie 393).
Gehuwd (2) op 07-08-1668 te TA. Cornelis Jasperse Banthout, weduwnaar van Aelt Jans, met Dingnois Gerrits Croft, jdr, beiden van TA. Echtgenote is Dingnois Gerrits CROFT (zie 394). Beiden van TA. Niet RK.
 
5167    Hubertus Piter Janse BARON, gedoopt (RK) op 23-10-1712 te LA (getuige(n): Cnelis Meertense (P173?, broer van Magtelt Huijbers vader?) en Maertie Ceese). Hubertus, zn van Piter Janse en Machtelt Huijbers, van LA.
 
5298    Hubertus Piter Janse BARON, gedoopt (RK) op 14-01-1714 te LA (getuige(n): Knelis Meerse en Maertie Knelis). Hubertus, zn van Piter Janse en Magtelt Huijbers, van LA.
 
5474    Knelis Pieter Janse BARON, gedoopt (RK) op 10-06-1716 te LA (getuige(n): Willem Pieterse en Eijghie Jans). Knelis, zn van Pieter Janse en Meccheltie Huijbers, van LA. H-doopboek: Cornelius, zn van Pieter Janse en Machtreltie Huijbers. Getuigen: Willem Pieterse en Aagje Jans.
 
2999    Pieter Janssen BARON.
Gehuwd op 31-05-1712 te TA. Pieter Janssen Baron, jm, geboortig van Corteraar, en Magteltje Huijbers van der Baan, jdr, geboortig van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 22-05-1712 te LA (RK) (getuige(n): Joanna van Beest en Adriana Piters (Eccl.)). Piter Janse Baron, van Blockland, met Maghteltie Huijbers, van LA. Echtgenote is Machtelt Huijbert van der BAEN, 20 jaar oud (zie 2592).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1131    Jannetjen Roelofs van der BA?ES.
Gehuwd op 25-11-1665 te TA. Pieter W(ille)msz Houck, jm, van der Aer, met Jannetjen Roelofs van der Ba?est?, jdr, van Soeterwoude. Echtgenoot is Pieter W(ille)msz HOUCK (zie 1130).
 
5367    Alijdis Gijsbert Knelisse BEIJEVELT, gedoopt (RK) op 12-11-1714 te LA (getuige(n): Gijsbert Bouwens (P1946?, Klein) en Stijntie Knelis). Alijdis, dr van Gijsbert Knelisse en Klaasie Klaas, van LA.
 
5111    Christina Gijsert Cnelisse BEIJEVELT, gedoopt (RK) op 07-01-1712 te LA (getuige(n): Abram Cornelisse en Cniertie Cnelis). Christina, dr van Gijsert Cnelisse en Claesie Claes, van LA.
 
2969    Ghijsbert Cornelisz BEIJEVELT.
Gehuwd op 14-05-1710 te TA. Ghijsbert Cornelisz Beijevelt, jm, met Claasie Claas, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 13-05-1710 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Dircx en Neeltje Jans Zaars (Eccl.)). Gijsbert Cnelisse en Claasie Claas. Echtgenote is Claasie Claas (zie 2970).
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina Gijsert Cnelisse BEIJEVELT (zie 5111).
   2.  Alijdis Gijsbert Knelisse BEIJEVELT (zie 5367).

4949    Cornelia Jan Cnelisse van der BEIJL, gedoopt (RK) op 20-05-1710 te LA (getuige(n): Roel Cnelisse en Marij Cnelis). Cornelia, dr van Jan Cnelisse en Meinsie Corse, van CA.
 
5073    Cornelia Jan Cnelisse van der BEIJL, gedoopt (RK) op 19-08-1711 te LA (getuige(n): Arij Cnelisse en Marij Cnelis). Cornelia, dr van Jan Cnelisse en Meinsie Corse, van CA.
 
5303    Cornelius Jan Knelisse van der BEIJL, gedoopt (rk) op 14-02-1714 te LA (getuige(n): Roeland Kornelisse en Marij Knelis). Cornelius, zn van Jan Knelisse en Mijnsie Korse, van CA.
 
2494    Jan Cornelisse van der BEIJL.
Gehuwd voor de kerk op 26-04-1707 te LA (RK) (getuige(n): Jannitie Cnelis, Marij Cnelis en Anna Pit Jasse (Eccl)). Jan Cornelisse van der Beijl, van CA en Meijnsie Corse, van Crommije. Echtgenote is Meijnsie Corse (CRUIJNENBURGH) (zie 2495).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Jan Cnelisse van der BEIJL (zie 4759).
   2.  Remigia Jan Cnelisse (Reijmpien) van der BEIJL (zie 4871).
   3.  Cornelia Jan Cnelisse van der BEIJL (zie 4949).
   4.  Cornelia Jan Cnelisse van der BEIJL (zie 5073).
   5.  Cornelius Jan Knelisse van der BEIJL (zie 5303).

4759    Maria Jan Cnelisse van der BEIJL, gedoopt (RK) op 25-04-1708 te LA (getuige(n): Gerrit Corse Cruijnenburgh en Annigie Corse Cruijnenburgh). Maria, dr van Jan Cnelisse van der Beijl en Meijnsie Corse, van CA.
 
5309    Piter Janse van der BEIJL. Doopgetuige bij Joannes, een zoon van Marijtie Knelis van der Beijl, op 28-03-1714.
 
4871    Remigia Jan Cnelisse (Reijmpien) van der BEIJL, gedoopt (RK) op 29-05-1709 te LA (getuige(n): Jacop Cnelisse en Jannigie Cnelis). Remegia, Reijmpien, dr van Jan Cnelisse en Meinsie Corce, van CA.
 
2993    Trijntje/Stijntie Janse BEIJLEMEER/VAN der BEIJL.
Gehuwd op 05-02-1712 te TA. Cornelis Hendrikse van Santen met Trijntje Janse Beijlemeer, jdr. Gehuwd voor de kerk op 03-02-1712 te LA (RK) (getuige(n): Meinsie Wilms en Jan Leenerse). Cornelis Hendrikse van Zanten, van LA en Trijntie Jans Bijlemeer, van LA. Echtgenoot is Cornelis Hendrikse van SANTEN (zie 1864).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Knelis Hendrikze van SANTEN (zie 5233).
   2.  Anna Knelis Hendrikse van ZANTEN (zie 5360).

5072    Arij Cnelisse (van der BEIJL). Gok: doopgetuige.
Gehuwd op 16-11-1723 te Ter Aar. Arij Corn(elis) van der Bijl, jm, van Corteraer, met Crijntie Teunis, weduwe van Jacob Arijs Keijser, van de Aa, en woonachtig tot Corteraer. Echtgenote is Crijntie Teunis (zie 5605). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1722 met Jacob Arijs KEIJSER (zie 5606).}
 
4748    Cornelis (van der BEIJL).
Kinderen:
   1.  Marija Cornelis van der BIJL (zie 2355).
   2.  Jannetje Cornelis van der BIJL (zie 2362).
   3.  Cornelia Cornelis van der BIJL (zie 2476).
   4.  Jan Cornelisse van der BEIJL (zie 2494).
   5.  Roel Cnelisse (van der BEIJL) (zie 4950).
   6.  Arij Cnelisse (van der BEIJL) (zie 5072).

4950    Roel Cnelisse (van der BEIJL). Op grond van doopgetuige in 1710.
 
4709    Cornelius Cnelis Janse van BENTEM, gedoopt (RK) op 26-12-1707 te LA (getuige(n): Cnelis Meertense en Antie Japikx). Cornelius, zn van Cnelis Janse van Bentem en Jannitie Piters, van afwezig.
 
4955    Petrus Wilm Janse van BENTEM, gedoopt (RK) op 27-11-1712 te LA (getuige(n): Jan Keese en Pleunia Meertens). Petrus, zn van Wilm Janse van Bentem en Antie Japiks, van LA.
 
2155    Cornelis Jansz van BENTEN.
Gehuwd op 24-11-1699 te TA. Cornelis Jansz van Benten, jm, met Jannetie Pieters Bongenaar. Echtgenote is Jannetie Piters BONGENAAR (zie 2156).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Kneelis Jantse van BENTEN (zie 4159).
   2.  Joannes Cnelis Jantse van BENTEN (zie 4435).
   3.  Cornelius Cnelis Janse van BENTEM (zie 4709).

5665    Cornelis Jansz van BENTEN.
Gehuwd in/vr 1683 met De weduwe van (zie 5666). Op 20-03-1683 compareerde voor notaris Justus Gertecoren te Leiden Cornelis Jansz van Benten, als in huwelijk hebbende de weduwe van Mouring Cornelis Jonge Korsgen die in zijn leven bij schout en gerechte van den dorpe van Aerlanderveen is aengestelt geweest tot gaarder van den verponding van de jaren 1654 ende 1655 over tselve ambagt. Hij verklaarde procureur Frans van der Merck machtig te maken om namens hem de erfgenamen van Jan Salomonsz van Swanenburg en de erfgenamen van Claes Bouwensz en enige ander personen de verschuldigde verponding over de genoemde jaren alsnog te betalen. (Cornelis Jansz van Benthen ondertekende met een merk.)(1669-1713, jaar 1683, akte 38, scan 82.). {Zij is later gehuwd voor 1683 met Mouring Cornelis Jonge Korsgen (zie 5667).}
 
1802    Jan Cornelisse van BENTEN.
Gehuwd (1) in/vr 1695 met Neeltie Huijbers van SWIETEN (zie 386).
Gehuwd (2) op 13-10-1696 te TA. Jan Cornelisz van Benten, weduwnaar van Neeltie Huijbers van Swieten, met Marritie Jacobs, weduwe van Pieter Sijmontsz van Zijl, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 09-09-1696 te LA (RK). Jan Cornelisse en Martje Jacobs (van LA). Echtgenote is Martjen Jacobs GOETKNECHT (zie 150). {Zij was eerder gehuwd op 25-01-1673 te TA. Pieter Sijmonsz van Sijl, met Marritje Jacobs Goetknecht, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1673 te LA met Piter Sijmense van SIJL (zie 149). Beiden van LA.}
 
4435    Joannes Cnelis Jantse van BENTEN, gedoopt (RK) op 12-06-1705 te LA (getuige(n): Jan Cneelisse en Merghie Japikx). Joannes, zn van Cnelis Jantse en Jannigie Piters, van LA.
 
4159    Petrus Kneelis Jantse van BENTEN, gedoopt (RK) op 27-03-1703 te LA (getuige(n): Kneelis Stevense en Annigie Piters). Petrus, zn van Kneelis Jantse en Jannigie Piters, van LA.
 
538    Cornelis Jansz van BENTUM.
Gehuwd op 27-02-1643 te TA. Cornelis Jansz van Bentum, jm, van Woerden, met Marijtgen Ger(rits), jdr, van der Aer. Echtgenote is Marijtgen Ger(rits) (zie 539).
 
3100    Jacobus Wilm Janse van BENTUM, gedoopt (RK) op 15-02-1710 te LA (getuige(n): Piter Japikse en Maertie Piters). Jacobus, zn van Wilm Janse en Annitie Japiks, van LA.
 
4467    Petrus Wilm Jantse van BENTUM, gedoopt (RK) op 10-10-1705 te LA (getuige(n): Cneelis Meertense en Marij Franse). Petrus, zn van Wilm Jantse en Antie Japikx, van LA.
 
2170    Willem Janse van BENTUM.
Gehuwd op 25-05-1700 te TA. Willem van Bentum, jm, met Antje Jacobs, beiden van der Aer. (In de kantlijn: Wm van Benten.) met Antje Jacobs (zie 2171). R1304? R1333?
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Wilm Jantse (zie 3961).
   2.  Petrus Wilm Jantse van BENTUM (zie 4467).
   3.  Gertrudis Wilm Janse (zie 4613).
   4.  Jacobus Wilm Janse van BENTUM (zie 3100).
   5.  Petrus Wilm Janse van BENTEM (zie 4955).
   6.  Martie Willems (zie 3102).

1051    Cornelis Jansz van der BERCH.
Gehuwd op 05-01-1664 te TA. Cornelis Jansz van der Berch, jm, met Marijtgen Jans van der Swaen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Marijtgen Jans van der SWAEN (zie 1052).
 
2246    Marritie Jacobs BERKELOE.
Gehuwd in/vr 1701 met Govert Piterse van der SWAAN (zie 2194). {Hij is later gehuwd op 02-02-1702 te TA. Govert Pietersz van der Swaan, weduwnaar van Marritie Jacobs Berkeloe, met Marritie Cornelis van Leuwen. Gehuwd voor de kerk op 27-05-1701 te LA (RK) (getuige(n): Piter Hendrixse en Maertie Jasse). Govert Piterse en Marij Kneelis. Kopie: Govert Pieterse en Marij Knelis. Getuigen: Pieter Hendriks en Marritje Jasse. Echtgenote is Marij Kneelis van LEUWEN (zie 2195).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingnitje Govert van der SWAAN (zie 2711).
   2.  Cornelis Govert Piterse van der SWAAN (zie 3639).

3009    Annetje Cornelis BIJEVELT. Vermoedelijk: PG409 of haar jongere zus PG2653.
Gehuwd op 31-01-1713 te TA. Pieter Krijne van Kints, van Langeraar, met Annetje Cornelis Bijevelt, van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 31-01-1713 te LA (RK) (getuige(n): Jan Wilmse en Maertie Dirks). Piter Crijne, van LA en Anna Keese, van LA. Echtgenoot is Piter Kreijn Piterse van KINTS, 27 jaar oud (zie 1389).
Uit dit huwelijk:
   1.  Krijn Pieterse van KINTS (zie 5535).

5573    Antie Fransen BIJEVELT.
Gehuwd op 12-05-1722 te TA. Jan Ariensen van Akeren, jm, met Antie Fransen Bijevelt, jdr, van Hofwegen onder Esselijkerwoude. Gehuwd voor de kerk op 11-05-1722 te LA (RK) (getuige(n): Pieter Leenderts Suijdwijk en Gerrit van Santen). Jan Aries van Akeren, van LA en Antie Franse, uit Woubrugge. Echtgenoot is Jan Ariensen van AKEREN (zie 5572).
 
2797    Crijn Meertense van den BIJL, gedoopt in/vr 1668. Alleen de naam zonder een datum op het eerste blad (scan 2) van het RK-doopboek van LA. Verder werd Amsterdam vermeld. Vonden daar de dopen plaats in/voor 1668 of kwam daar de pastoor vandaan? Verder nog een 20-tal namen (van gedoopten?). Nu: Crijn Meertense van den Bijl.
 
2568    Anne van der BIJL, gedoopt (RK) op 20-10-1691 te LA. Anne Merten Gijsbertse en M: Martje Piters, van LA.
 
466    Annitjen Pieters van der BIJL.
Gehuwd op 08-05-1663 te TA. Pieter Pietersz, jm, met Annetgen Pieters van der Bijl, jdr, van de Vrijehoef. Echtgenoot is Piter Pitersen NEVEN (zie 163). {Hij is later gehuwd op 14-09-1673 te TA. Pieter Pieter Neven, weduwnaar van Annitgen Pieters van der Bijl, met Neeltjen Cornelis Blom, jdr, beiden van der Aer. Cornelis Pieter Neven trad op als nieuwt schepen en Jan Sijmonsz als oudt schepen. Gehuwd voor de kerk op 04-06-1673 te LA met Neeltjen Cornelis BLOM (zie 164). Wel groot verschil tussen wettelijk en kerkelijk huwelijk!!!}
 
706    Claes Cornelis van der BIJL.
Gehuwd op 25-04-1655 te TA. Claes Cornelis van der Bijl, jm, van der Aer, met Marijtgen Cornelis van Tol, van Arlanderveen, jdr. Echtgenote is Marijtgen Cornelis van TOL (zie 707).
 
2476    Cornelia Cornelis van der BIJL.
Gehuwd op 14-01-1707 te TA. Op 30-01-1722 schreef secretaris J. Burghart van Ter Aar, dat Dirk Aertsz Vertas en Cornelia Cornelis van der Bijl op 14-01-1707 alhier waren getrouwd. Gehuwd voor de kerk op 14-06-1707 te LA (RK) (getuige(n): Wilm Hendrikse en Anna Pit Jasse). Dirck Aerse en Cnelia Cnelis van der Beijl. Echtgenoot is Dirk Aertsz VERTAS (zie 2475).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rempie Dirk Arisse VERTAS (zie 4747).
   2.  Cornelia Dirk Aartse VERTAS (zie 5221).

1457    Gijsbert Marten Gijsbertse van der BIJL, gedoopt (RK) op 25-06-1696 te LA (getuige(n): Piter Gijsbertse en Grietje Gijsberts). Gijsbert Merten Gijsbertse en M: Geertje Jans, van LA.
 
5562    Gijsbert Pieters van der BIJL.
Gehuwd op 22-04-1720 te TA. Gijsbert Pieters van der Bijl, jm, van Aarlanderveen, met Martie Hendriks van Zijl, jdr, van Corteraar. Echtgenote is Martie Hendriks van ZIJL (zie 5563).
 
2362    Jannetje Cornelis van der BIJL.
Gehuwd op 28-01-1704 te TA. Roel Cornelisz van den Hoek, jm, met Jannetje Cornelis van der Bijl, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 22-01-1704 te LA (RK) (getuige(n): Johanna van Beest en Marij Eevers (Eccl)). Roeland Cornelisse (van LA) en Jannitie Cornelisse (van CA). Echtgenoot is Roel Cornelisz van den HOEK (zie 2361).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Roeland Cornelisse van den HOEK (zie 4330).
   2.  Wilhelmus Roeland Cornelisse van den HOEK (zie 4564).
   3.  Gerardus Roeland Cornelisse van den HOEK (zie 4832).
   4.  Cornelius Roel Cornelisse van den HOEK (zie 5006).
   5.  Pleuntie Roel Knelis van den HOEK (zie 5477).

2217    Kneelia Jants van der BIJL.
Gehuwd (1) op 30-12-1701 te TA. Pieter Henderisz van Zijl, jm, met Cornelia Janse van der Bijl, jdr, beiden van Korter Aar. Gehuwd voor de kerk op 15-11-1701 te LA (RK) (getuige(n): Neeltie Cornelis en Jan Arisse van der Hoorn). Piter Heindrikse en Kneelia Jants. Zij waren beiden getuigen bij het huwelijk van Dirck Wilmse Sokkelaer en Apolonia Kneelis. Kopie: Piter Hendrikse en Knelia Jans. Getuigen: Jan Aries van der Hoorn en Neeltie Cornelis. Echtgenoot is Piter Heindrikse van ZIJL (zie 2216).
Gehuwd (2) op 01-12-1711 te TA. Jacob Teuwisse Meijburg, jm, geboortig van Nieuveen, met Cornelia Janse van der Beijl, weuwe van Pieter Hendrikse van Zeijl, gehuwd voor de kerk op 01-12-1711 te LA (RK) (getuige(n): Cors Cornelise en Adriana Piters). Jacop Tevissen, van CA en Cnelia Jans, van CA. Echtgenoot is Jacob Teuwisse MEIJBURG (zie 2988). {Hij is later gehuwd op 14-02-1719 te Ter Aar. Iacob Teeuwisse Meijburg, weduwenaar van Cornelia Jans van der Bijl, met Martie Mouris van der Swaan, jdr, beiden van der Aar. Echtgenote is Martje Mauris van der SWAEN, 36 jaar oud (zie 1908).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelius Piter Heindrikse van ZIJL (zie 4044).
   2.  Henricus Piter Heindrikse van ZIJL (zie 4319).
   3.  Maria Piter Hendrikse van ZIJL (zie 4605).
   4.  Maria Piter Hendrikse van ZIJL (zie 4750).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Clara Jacop Tevisse MEIJBURG (zie 5136).
   6.  Teuwis Jacob Teuwisse MAEIJBURG (zie 5509).

2355    Marija Cornelis van der BIJL.
Gehuwd op 13-09-1703 te TA. Jan Willemsz Soetjan, jm, met Marija Cornelis van der Bijl, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 09-09-1703 te LA (RK) (getuige(n): Meijnsie Wilms en Lijsie Japikx (CA)). Jan Wilmse en Marij Cornelis. Kopie: Jan Wilmse en Marij Cornelis. Getuigen: Meijnsje Wilms en Sijtie Japix. Echtgenoot is Jan Willemsz SOETJAN (zie 2354).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Jan Wilms SOETJAN (zie 4273).
   2.  Cornelis Jan wilmse SOETJAN (zie 4506).
   3.  Petrus Jan Wilmse SOETJAN (zie 4619).
   4.  Engeltie Jan Wilmse SOETJAN (zie 4790).
   5.  Adrianus Jan Wilmse SOETJAN (zie 5088).
   6.  Joannes Jan Wilmse (SOETJAN) SOUT (SOET) (zie 5195).
   7.  Joannes Jan Wilmse SOET (zie 5308).
   8.  Jacobus Jan Willemse SOETJAN (zie 5536).

1260    Merten Gijsbertse van der BIJL.
Gehuwd (1) op 17-04-1684 te TA. Maerten Ghijsbertsz van der Bijl, jm, met Marritie Pieters, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 18-04-1684 te LA (RK). Merten Gijsbertse (van CA) en Martje Piters (van LA). Echtgenote is Martje Piters (zie 1261). Dopen TA t/m sc20 doorgenomen.
Gehuwd (2) op 18-01-1695 te TA. Maerte Ghijsbertsz van der Bijl, weduwnaar van Marritie Pieters, met Geertie Jans Bouman, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 10-01-1695 te LA (RK). Merten Gijsbertse en Geertje Jans van LA. Echtgenote is Geertje Jans BOUMAN (zie 1759).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Merte Gijse (zie 1290).
   2.  Piter Merte Gijsse (zie 1291).
   3.  Krijn Merten Gijsberse (zie 1292).
   4.  Anne Merten Gijsbersen (zie 1293).
   5.  Anne Merten Gijsbertse (zie 1294).
   6.  Anne van der BIJL (zie 2568).
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Gijsbert Marten Gijsbertse van der BIJL (zie 1457).

2259    Anna Jants BIJLEMEER.
Gehuwd op 04-02-1703 te TA. Huijgo Arienz van der Hoorn, jm, met Annetje Jans Bijlemeer, jdr. Gehuwd voor de kerk op 23-01-1703 te LA (RK) (getuige(n): Testes in facie Ecclesiae, Piter Jantse en Krijn van Zanten). Huijgen Arise en Anna Jants. Kopie: Huijg Ariesse en Anna Jans. Getuigen: Pieter Janse en Crijn van Santen, etc in facie ecclesiae. Echtgenoot is Huijgen Arise van der HOORN (zie 2258). {Hij is later gehuwd op 13-03-1707 te TA. Huijgh Aarijse, weduwnaar van ........(niet ingevuld) met Geertie Klaas, jdr. Gehuwd voor de kerk op 15-02-1707 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Dirx en Divertie Gerrits (Eccl)). Huijg Arise en Geertie Claes. Echtgenote is Geertie Klaas (zie 2481).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Weijntie Huijgh van der HOORN (zie 4224).
   2.  Adrianus Huijgh Arisse van der HOORN (zie 4360).

540    Cornelis Claesz BIJLEMEER.
Gehuwd (1) in/vr 1636 met NN (zie 541).
Gehuwd (2) op 24-05-1637 te TA. Cornelis Claesz, weduwnaar van Sechvelt, Neeltgen Jansdr, weduwe van Gerrit Cornelisz Houck, za: van der Aer. Echtgenote is Neeltgen Jansdr (zie 542). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1636 met Gerrit Cornelisz HOUCK (zie 543).}
Gehuwd (3) op 02-12-1656 te TA. Cornelis Claesz Bijlemeer, weduwnaar van Neeltgen Jans, met Maritgen Cornelis, weduwe van Anthonis Sijmons, beiden van der Aer. Echtgenote is Maritgen Cornelis (zie 777). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1655 met Anthonis Sijmons (zie 778).}
 
221    Jan Claessen BIJLEMEER.
Gehuwd (1) op 22-02-1675 te TA. Jan Claesz Bijlener?, jm, met Weijntje Banen, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 27-01-1675 te LA. Jan Claessen en Weijntje Baenen, beiden van LA. Echtgenote is Weijntje Baenen (zie 222). Beiden uit LA.
Gehuwd (2) op 31-12-1680 te TA. Jan Claesen Bijlemeer, weduwnaar van Waijntie Baenen, met Annetie Jans, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 04-08-1680 te LA (RK). Jan Claese en Anne Jans, beiden uit LA. Echtgenote is Annetie Jans (zie 320). Dezelfde relatie als R155?: Jan Claese en Anne Jans, beiden uit LA. (TA-RK-sc101, 04-08-1680 in LA).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Seijtje Jan (zie 1504).
   2.  Niesje Jan (zie 2315).

1415    Seijtie Thomesse BINS.
Gehuwd op 06-07-1688 te TA. Gerrit Willemsz van der Hoorn, jm, met Seijtie Thomesse Bins, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Gerrit Willemsz van der HOORN (zie 156). {Hij is later gehuwd op 16-12-1698 te TA. Gerrit Willems van der Hoorn, weduwnaar van Seijtie Thomes Bins, met Neeltie Jacobs Noorthollandt, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-10-1698 te LA (RK). Gerrit Willemse en Neeltje Jacobs, beiden van LA. Echtgenote is Neeltje Jacobs NOORTHOLLANDT (zie 1924). Hij is later gehuwd op 15-11-1709 te TA. Gerrit Willems van der Hoorn, laatst weduwnaar van Neeltie Jacobs NoortHollant, met Neeltie Gerrits van Leewe, jdr, van de Mije.
Vreemd, dat op 09-06-1710 (scan 144) nogmaals werd vermeld: Gerrit Willems van der Hoorn, laatst weduwnaar van Neeltie Jacobs Noorthollandt, bruidegom, met .... (niet ingevuld). Gehuwd voor de kerk op 14-11-1709 te LA (RK) (getuige(n): Hendrik Gerritse en Dirk Gerritse). Gerrit Wilmse, van LA en Neeltie Gerrits, convertia. Echtgenote is Neeltie Gerrits van LEEWE (zie 2959). Hij is later gehuwd voor de kerk op 18-05-1710 te LA (RK) (getuige(n): Anna Pieter Jasse en varij (Eccl.)). Gerrit Wilmse, van LA en Hillitie Thijse Rietveld. (Of is Rietveld een plaatsaanduiding?) met Hillitie Thijse RIETVELD (zie 2990).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Gerrit van der HOORN (zie 2303).

290    Amis Tommisse BINTS.
Gehuwd op 30-01-1679 te TA. Amos Thomasz Bints, jm, van der Aer, met Marritie Jans Hoogeveen, van der Aer, jegenwoordigh alhier Ter Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1679 te LA met Martie Jans HOOGEVEEN (zie 291). In 1679 trad ene Thomas Amos Bin(t)s op als schepen in Ter Aar. Vader of zoon?(TA8sc17en 18)(idem 1682, sc36). {Zij is later gehuwd op 12-06-1699 te TA. Jacob Pietersz Lelijvelt, weduwnaar van Anna Cornelis, met Marritie Jans Hoogeveen, weduwe van Amos Thomesz Bins, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jacob Piterse LELIJVELT (zie 1353).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jmmitjen Amis BINTS (zie 2052).
   2.  Cornelis Amen BINTS (zie 2053).
   3.  Emmitjen Amis BINTS (zie 2054).
   4.  Jannitjen Amis (zie 2051).
   5.  Jannitje Amis (zie 2022).
   6.  Cornelis Amis Tomisse BINTS (zie 1479).
   7.  Cornelis Amis Tomisse BINTS (zie 1862).
   8.  Neeltje Amis BINTS (zie 2284).

2053    Cornelis Amen BINTS, gedoopt (RK) op 24-02-1681 te LA. Cornelis Amen, van LA. Een gok of deze Cornelis tot dit gezin hoort. (Amen i.p.v. Amis?).
 
1479    Cornelis Amis Tomisse BINTS, gedoopt (RK) op 23-09-1686 te LA. Cornelis Amis Tomisse en M: Martje Jans, van LA.
 
1862    Cornelis Amis Tomisse BINTS, gedoopt (RK) op 06-01-1688 te LA. Cornelis Amis Tomisse en M: Maij Jans, van LA.
 
2054    Emmitjen Amis BINTS, gedoopt (RK) op 16-03-1682 te LA. Emmitjen Amis, van LA.
 
2052    Jmmitjen Amis BINTS, gedoopt (RK) op 08-10-1679 te LA. Jmmitjen Amis, van LA.
 
2284    Neeltje Amis BINTS, gedoopt (RK) op 29-09-1689 te LA. Neeltje Binse en M: Maji Jans, van LA. Overleden op 27-07-1712 te LA op 22-jarige leeftijd. Neeltie Amens Bins, van LA, kreeg het Laatste Oliesel op deze datum.
 
1815    Martje Claes BLIJLEVEN.
Gehuwd op 23-01-1697 te TA. Adam Bastiaense Duin, weduwnaar van Annetie Cornelis, van der Aer, met Marritie Klaes Blijleven, jdr, van Zevenhoven. Gehuwd voor de kerk op 21-12-1696 te LA (RK). Adam Bastiaense en Martje Claes. Echtgenoot is Adam Bastiaense DUIN (zie 1286). {Hij was eerder gehuwd op 28-11-1684 te TA. Adam Bastiaensz, jm, met Susanna Pieters, weduwe van Jan Huijbertse, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 28-11-1684 te LA (RK). Adam Bastiaense (van Wou) en Sannitje Piters (van LA). Echtgenote is Susannitje Piters (zie 106). Hij was eerder gehuwd op 27-04-1691 te TA. Adam Bastiaensz, weduwnaar van SAnnetie Pieterse, met Annetie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-04-1691 te LA (RK). Adam Bastiaense en Anne Cornelis. Echtgenote is Anne Cornelis (zie 1665).}
 
788    Maritgen Jaspersdr BLOEM.
Gehuwd op 12-02-1657 te TA. Cornelis Pietersz van Zijl, jm, met Maritgen Jaspersdr Bloem, beiden van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Pietersz van ZIJL (zie 787). Dezelfde relatie als 536?
 
4228    Agatha Gerrit Knelisse BLOM, gedoopt (RK) op 29-02-1704 te LA (getuige(n): Piter Cnelisse en Marij Jants). Agatha, dr van Gerrit Knelisse en Maertie Joghums, van LA.
 
289    Anne Kreijnnen BLOM.
Gehuwd op 31-01-1679 te TA. Jan Willemsz V?eender?, jm, van der Aer, met Annettie Crijne Blom, mede van der Aer, jegenwoordigh alhier Ter Aer. Gehuwd voor de kerk op 31-01-1679 te LA (RK). Jan Willemse en Anne Kreijnnen, beiden van LA. Echtgenoot is Jan Willemse VEENDER?? (zie 288). Dopen t/m scan 20 bekeken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Jan Willemse VEENDER?? (zie 1531).
   2.  Willem Jan (zie 1968).
   3.  Marie Jan Willemse VEENDER?? (zie 3703).

341    Annitje Jilis BLOM.
Gehuwd op 22-06-1681 te TA. Pieter Jacobsz, jm, met Annetie Gillis Blom, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 17-06-1681 te LA. Piter Jacobse en Annitje Jiles, beiden van Corter Aar. Echtgenoot is Piter Jacobse van der HOORN (zie 340). {Hij is later gehuwd op 30-01-1690 te TA. Pieter Jacobsz van der Hoorn, weduwnaar van Annetie Gillisse Blom, van Corter Aer, met Ermpie Pieterse van Swieten, van Rijnsaterwoude, jdr. Gehuwd voor de kerk op 31-01-1690 te LA (RK). Piter Jacobse en Ermpje Piters. Echtgenote is Ermpje Piters van SWIETEN (zie 1622).}
 
14    Apolonia Dirx BLOM.
Gehuwd op 15-01-1669 te TA. Jan Cornelisz C?rynnaarts? Stercker, jm, van der Aer met Apploni Derxdr Blom, jdr. Gehuwd voor de kerk op 22-01-1669 te LA. Jan Cornelisse van LA en Apolonia Dirx, van LA. Echtgenoot is Jan Cornelisse STERCKER (zie 13). Beiden van LA.
 
1110    Arij Gillisz BLOM.
Gehuwd op 26-11-1680 te TA. Arij Gillisz Blom, jm, met Jannetie Jacobs, weduwe van Jan Aertsz Verlaen, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-11-1680 te LA (RK). Arie Jelisse en Jannitje Jacobs, beiden van CA. Echtgenote is Jannitje Jacobs (zie 142). {Zij was eerder gehuwd op 10-05-1672 te TA. Jan Aertsz Verlaen, jm, met Jannetje Jacobsdr Pts, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 10-05-1672 te LA met Jan Artsen VERLAEN (zie 141). Beiden van CA.}
 
4703    Cnelis Gerrit Cnelisse BLOM, gedoopt (RK) op 25-11-1707 te LA (getuige(n): Cnelis Joghumse en Anna Wilms). Cnelis, zn van Gerrit Cnelisse en Maertie Joghum, van LA.
 
4984    Cnelis Gerrit Cnelisse BLOM, gedoopt (RK) op 13-10-1710 te LA (getuige(n): Wilm Janse en Anna Wilms). Cnelis, zn van Gerrit Cnelisse en Merghie Joghums, van LA.
 
4576    Cornelia Gerrit Cornelisse BLOM, gedoopt (RK) op 29-09-1706 te LA (getuige(n): Wilm Joghumse (P1584) en Lijsbet Cnelis). Cornelia, dr van Gerrit Cornelisse en Merghie Joghums, van LA.
 
89    Cornelis Cornelisse BLOM.
Gehuwd op 09-02-1671 te TA. Cornelis Cornelisz Blom, jm, van der Aer, met Appoloni Cornelis, jdr, van Schoot. Gehuwd voor de kerk op 09-02-1671 te LA met Apolonia Cornelis (zie 90).
 
1114    Cornelis C(orneli)sz BLOM.
Gehuwd op 20-01-1665 te TA. Cornelis C(orneli)sz Blom. met Marritgen Cornelis, weduwe van Willem Dammensz, beiden van der Aer.` met Marijtgen Cornelis (zie 886). {Zij was eerder gehuwd op 14-09-1659 te TA. Willem Damissen van Griecken, jm, met Marijtgen Cornelis, jdr. Echtgenoot is Willem Damissen van GRIECKEN (zie 885).}
 
4869    Cornelius Gerrit Cnelisse BLOM, gedoopt (RK) op 21-05-1709 te LA (getuige(n): Wilm Janse en Antie Wilms). Cornelius, zn van Gerrit Cnelisse en Maertie Joghum, van LA.
 
5561    Crijn Crijne BLOM.
Gehuwd op 13-02-1720 te TA. Crijn Crijne Blom, jm, met Martie Jacobsen van der Hoek, weduwe van Gijsbert Jansz Groenintwout, beiden van Corteraar. Echtgenote is Maria Jacobs van den HOEK (zie 2356). {Zij was eerder gehuwd op 08-10-1703 te TA. Ghijsbert Jansz GroenIntwout, weduwnaar van Jannetie Baltes, met Maria Jacobs van den Hoek, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 30-09-1703 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Marij Eevers (Ecclesia?)). Gijsbert Janse (CA) en Marijtie Japikx. Kopie: Gijsbert Janse, van CA, en Marijtie Japix. Getuigen: Adriana Piters en Marij Everts (eccl?). Echtgenoot is Gijsbert Jansen GROENINTWOUT (zie 1788).}
 
1108    Cuniertgen Dirxdr BLOM.
Gehuwd op 12-02-1665 te TA. Jacob Dammensz Westveen , jm, met Cuniertgen Dirxdr Blom, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jacob Dammesz WESTVEEN (zie 1107).
 
2230    Gerrit Kneelisse BLOM.
Gehuwd op 02-02-1702 te TA. Gerrit Cornelis Blom, jm, met Marritie Jochems. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1702 te LA (RK) (getuige(n): Dominus Tripelvoet, Arij Piterse Kroone, Johanna van Beest en Anna Ariens). Gerrit Kneelisse en Mergie Joghems. Dezelfde dag met dezelfde vier getuigen trouwden: Jan Harmense en Jannitie Kneelis. Kopie: Gerrit Knelisse en Margje Jocchems. Getuigen: Joanna van Beest en Anna Ariens. Echtgenote is Mergie Joghems (zie 2231).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria BLOM (zie 4137).
   2.  Agatha Gerrit Knelisse BLOM (zie 4228).
   3.  Margarita Gerrit Creelisse BLOM (zie 4412).
   4.  Cornelia Gerrit Cornelisse BLOM (zie 4576).
   5.  Cnelis Gerrit Cnelisse BLOM (zie 4703).
   6.  Cornelius Gerrit Cnelisse BLOM (zie 4869).
   7.  Cnelis Gerrit Cnelisse BLOM (zie 4984).

1035    Jillis Cornelisz BLOM.
Gehuwd (1) op 21-01-1643 te TA. Jillis Cornelisz Blom, jm, met Marijtgen Pieters, jdr. Echtgenote is Marijtgen Pieter (zie 1036). Vermoedelijk een juiste gok om de twee kinderen te koppelen aan het eerste huwelijk. (Jelis Crijnen van der Aer, jm, met Elijsabeth Juriaens, jdr, van Delfshaven trouwden 15-02-1643. Vermoedelijk geen verband.).
Gehuwd (2) op 02-09-1663 te TA. Jillis Cornelis, weduwnaar van Marijtgen Pieter, van der Aer, met Arij Jaentgen Pieter, weduwe van Jan Govertsz, mede van der Aer. Echtgenote is Arij Jaentgen Pieter (zie 1037). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1662 met Jan Govertsz (zie 1038).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Annitje Jilis BLOM (zie 341).
   2.  Arij Gillisz BLOM (zie 1110).

4412    Margarita Gerrit Creelisse BLOM, gedoopt (RK) op 12-04-1705 te LA (getuige(n): Arij Creelisse en Geertie Joghums (P1581)). Margarita, dr van Gerrit Creelisse en Merghie Joghums, van LA.
 
4137    Maria BLOM, gedoopt (RK) op 19-12-1702 te LA (getuige(n): Piter Kneelisse en Lijsbet Kneelis). Maria, dr van Gerrit Kreelisse en Mergie Joghems, van LA. H-dbk: Maria, dr van Gerrit Knelisse en Margje Jochems, van LA. D-get: Pieter Knelisse en Lijsbeth Knelis.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-02-1723 te TA. Jan Jansz van Tol, jm, met Martie Gerritsen Blom, jdr, beiden van Langeraer. Echtgenoot is Jan Jansz van TOL (zie 5587).
 
934    Maritgen Dircx BLOM.
Gehuwd op 16-02-1661 te TA. Pieter Jansz van der Hoorn, jm, met Maritgen Dircx Blom, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Pieter Jansz van der HOORN (zie 933).
 
2455    Marritie Cornelis BLOM.
Gehuwd (1) in/vr 1705 met Wille(m) Cornelis van ZIJL (zie 2456).
Gehuwd (2) op 26-01-1706 te TA. Aart Gerritsz, jm, met Marritie Cornelis Blom, weduwe van Wille(m) Cornelis van Zijl. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1706 te LA (RK) (getuige(n): Merghie Gerrits en Johanna van Beest). Aert Gerritse, van CA en Merghie Cneelis, van CA. Echtgenoot is Aart Gerritsz (zie 2454).
 
1113    Neeltgen Joosten BLOM.
Gehuwd op 12-04-1665 te TA. Claes Huijgen Ho?s?coper, jm, van de Goude, met Neeltgen Joosten Blom, jdr, van corter Aer. Echtgenoot is Claes Huijgen HO?F?COPER (zie 1112).
 
164    Neeltjen Cornelis BLOM. CA.
Gehuwd op 14-09-1673 te TA. Pieter Pieter Neven, weduwnaar van Annitgen Pieters van der Bijl, met Neeltjen Cornelis Blom, jdr, beiden van der Aer. Cornelis Pieter Neven trad op als nieuwt schepen en Jan Sijmonsz als oudt schepen. Gehuwd voor de kerk op 04-06-1673 te LA met Piter Pitersen NEVEN (zie 163). Wel groot verschil tussen wettelijk en kerkelijk huwelijk!!! {Hij was eerder gehuwd op 08-05-1663 te TA. Pieter Pietersz, jm, met Annetgen Pieters van der Bijl, jdr, van de Vrijehoef. Echtgenote is Annitjen Pieters van der BIJL (zie 466).}
 
719    Pieter Jaspersz BLOM.
Gehuwd (1) in/vr 1654 met Leutgen Freecken (zie 720).
Gehuwd (2) op 27-05-1655 te TA. Pieter Jaspersz Blom, weduwnaar van Leutgen Freecken, van der Aer, met Appolonia Gerrit, jdr, van Reijnsaterwou. Echtgenote is Appolonia Gerrit (zie 721).
 
184    Pitertjen Dirx BLOM.
Gehuwd op 24-08-1674 te TA. Hoewel doorgestreept, toch hier de informatie opgenomen: Op 30-01-1674 (TA-tr7sc166) trouwden Cornelis Maertsz Haes, weduwnaar van Appoloni(j) Jans, met Pietje Dircx Blom, jdr, beiden van der Aer.
Vervolgens de echte trouwdatum: 24-08-1674. Gehuwd voor de kerk op 30-01-1674 te LA (RK) met Cees Maertsz HAES (zie 183). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1661 met IJde Pieters Cris (zie 984). Hij was eerder gehuwd op 07-03-1662 te TA. Cornelis Maertens Haes, weduwnaar van IJde Pieters Cris, met Appoloni Jans, weduwe van Jan Jansz Coster, beiden van der Aer. Echtgenote is Appoloni Jans (zie 474).}
 
1647    Marie Krijnne van BLOM.
Gehuwd op 16-01-1691 te TA. Jacob Pieters Weselenburgh, jm, met Maria Crijnen van Blom, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 16-01-1691 te LA (RK). Jacob Piterse en Marie Krijnne van LA. Echtgenoot is Jacob Piterse WESELENBURGH (zie 1646).
Uit dit huwelijk:
   1.  Piter Jacobse WESELENBURGH (zie 2616).
   2.  Martje Jacob Piterse WESELENBURGH (zie 3654).
   3.  Annichje Jacob Piterse WESELENBURGH (zie 3793).

1955    Cornelis Cornelisz BLOMENDAAL.
Gehuwd (1) in/vr 1698 met Neeltie Willems BUIJS (zie 1956).
Gehuwd (2) op 24-11-1699 te TA. Cornelis Cornelisz Blomendaal, weduwnaar van Neeltie Willems Buijs, met Madalena Cornelis, weduwe van Cornelis Willems GroenIntwout. Echtgenote is Magdelena Cornelis (zie 775). {Zij was eerder gehuwd op 07-02-1685 te TA. Cornelis Willemsz GroenIntwout, weduwnaar van onvermeld, met Magdelena Cornelis, jdr. Gehuwd voor de kerk op 12-02-1685 te LA (RK). Cornelis Willemse en Magdaleentje Cornelis. Echtgenoot is Cornelis Willemsz GROENINTWOUT (zie 1198).}
 
4699    Caspar BOCKHOLT. Doopgetuige bij Maria, dr van Jacop de Vries en Maria Leeners, op 11-11-1707 in LA.
 
5632    Cornelia Gerritse (Neeltje) BOELE.
Gehuwd met Lenard Janse HONSKOOP (zie 5633).
 
5628    Gerrit Cornelisse BOELE, overleden in/vr 1735.
Gehuwd met Geertje Cornelis STULLING (zie 5627).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasper Gerritse BOELE (zie 5629).
   2.  Grietje Gerrits BOELE (zie 5630).
   3.  Cornelia Gerritse (Neeltje) BOELE (zie 5632).

5630    Grietje Gerrits BOELE.
Gehuwd met Jan Cornelisse SEGVELD (zie 5631).
 
5629    Jasper Gerritse BOELE.
 
947    Jan Cornelis BOER?MAN?
Gehuwd op 04-05-1661 te TA. Jan Cornelis Boer?man?, met Marijtgen Jochemsen, jdr, beiden wonende Ter Aer. Echtgenote is Marijtgen Jochemsen (zie 948).
 
4700    Divertie BOETEMAIKERS. Doopgetuige bij Maria, dr van Jacop de Vries en Maria Leeners, op 11-11-1707 in LA.
 
5238    Cornelius Gerrit Leenerse BOMMENAER, gedoopt (RK) op 21-08-1713 te LA (getuige(n): Cnelis Knelisse en Lijsbet Knelis (P3614?)). Cornelius, zn van Gerrit Leenerse en Merghie Knelis, van LA.
 
5356    Elburgie Gerrit Leenderse BOMMENAER, gedoopt (RK) op 10-11-1716 te LA (getuige(n): Leendert Theunisse en Mareij Lindert). Elburgie, dr van Gerit Leenderse en Mergie Knelis, van LA.
 
3006    Gerrit Leenderts BOMMENAER.
Gehuwd op 24-01-1713 te TA. Gerrit Leenderts Bommenaer, van den Uijthoorn, met Marritie Cornelis Suijtwijk, van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1713 te LA (RK) (getuige(n): Apolonia Jasse en Adriana Piters (Eccl.)). Gerrit Leenerse en Merghie Cnelis. Echtgenote is Marritie Cornelis SUIJTWIJK (zie 3007). {Zij is later gehuwd op 14-09-1719 te Ter Aar. Jan Sijmensz Houweling, jm, met Martie Cornelis Zuijdwijk, weduwe van Gerrit Leenderts Bommenaar, beiden van der Aar. Echtgenoot is Jan Sijmensz HOUWELING (zie 4086).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Gerrit Leenerse BOMMENAER (zie 5238).
   2.  Petrus Gerrit Leenen BOMMENAER (zie 5432).
   3.  Elburgie Gerrit Leenderse BOMMENAER (zie 5356).

5432    Petrus Gerrit Leenen BOMMENAER, gedoopt (RK) op 03-09-1715 te LA (getuige(n): Cornelis Cornelisse en Neeltie Cornelis). Petrus, zn van Gerrit Leenen en Marritje Kese, van onbekend.
 
2156    Jannetie Piters BONGENAAR.
Gehuwd op 24-11-1699 te TA. Cornelis Jansz van Benten, jm, met Jannetie Pieters Bongenaar. Echtgenoot is Cornelis Jansz van BENTEN (zie 2155).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
465    Jannetje Claes BONGENAER.
Gehuwd (1) op 28-08-1673 te TA. Pieter Roelen Keijser, jm, met Jannetje Claes Bongenaer, jdr, van Nieuweveen. Echtgenoot is Pieter Roelen KEIJSER (zie 464).
Gehuwd (2) op 08-02-1684 te TA. Dirk Jansz van Zijl, weduwnaar van Aeltie Roelen, met Jannetie Klaes Bommeneer, weduwe van Pieter Roelen Keijser, beiden van Corter Aer. Echtgenoot is Dirck Janse van ZIJL (zie 368). {Hij was eerder gehuwd op 03-02-1682 te TA. Dirk Jansz van Zijl, met Aeltie Roele van Zijl, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 28-01-1682 te LA (RK). Dirck Janse en Aeltjen Roelen, beiden van CA. Echtgenote is Aeltjen Roelen van ZIJL (zie 369). Familie van R 180? Hij is later gehuwd op 14-11-1706 te TA. Dirk Jansz van Zijl, weduwnaar van Jannetie Klaas, van der Aar, met Susanna Theunes, weduwe van Elbert Pietersz van Riet, van Amsterdam. Echtgenote is Susanna Theunes (zie 2464).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan Dirck van ZIJL (zie 1561).

337    Willemtie Dirkx BOOGERT.
Gehuwd op 13-10-1681 te TA. Willem Jansz Soete Jan, weduwnaar van Engeltie Claes, met Willemtie Dirkx Boogert, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 14-10-1681 te LA (RK). Wilem Janse (van CA) en Wilempje Dirx (van LA). Echtgenoot is Willem Jansz SOETJAN (zie 1195). {Hij was eerder gehuwd op 23-06-1668 te TA. Willem Jansz Soetjan, jm, van der Aer, met Engeltje Claes, jdr, van Nieuwveen. Echtgenote is Engeltje Claes (zie 1196). Hij is later gehuwd op 19-04-1684 te TA. Willem Jansz Soet Jan, weduwnaar van Willemtie Dirkx, met Neeltie Leenders, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 18-04-1684 te LA (RK). Willem Janse (van CA) en Neeltje Leenders. Echtgenote is Neeltje Leenders (zie 1263). Hij is later gehuwd op 01-02-1696 te TA. Willem Jansz SoetJan, laatst weduwnaar van Neeltie Leenders, wonende tot Korter Aer, met Pietertje Cornelis Lantsheer, weduwe van Jan Korsse van der Pijl, van Aerlanderveen. Echtgenote is Pietertje Cornelis LANTSHEER (zie 1778).}
 
3030    Jacob Jacobsz BOOT. Misschien: PG1996 of 2079. Zie Jan Jacobse Boot, doopgetuige op 06-11-1716.
Gehuwd op 29-01-1715 te TA. Jacob Jacobsz Boot, jm, wonende in Ter Aar, met Marritie Willems Bruggendam, jdr, wonende op de Vrijehoef. (Er stond bij: voldaan en d'acte gegeven.") Uit TA12.Iscan107 volgde, dat de drie huwelijkse proclamaties in de Hoge en Vrije Heerlijkheijt Vrijenhoeve hebben plaatsgevonden tussen Jacop Jacopsz van Boort, jm, wonende tot Langeraar en Margi Wullemsen Bruggendam, jdr, wonende op de Hoge en Vrije Heerlijkhijt Vrijenhoeff. Aldus een acte d.d. 28-01-1715. Echtgenote is Marritie Willems BRUGGENDAM (zie 3031).
 
1755    Anne Jans BOOTH.
Gehuwd op 13-10-1694 te TA. Jan Pietersz van der Hoorn, jm, van Langer Aer, met Anne Jans Booth, jdr, van Nieveen. Gehuwd voor de kerk op 12-10-1694 te LA (RK). Jan Piterse (van LA) en Anne Jans (van Nieveen). Echtgenoot is Jan Piterse van der HOORN (zie 1754).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Jan Piterse van der HOORN (zie 3781).
   2.  Cornelis Jan Piterse van der HOORN (zie 3852).
   3.  Seijmen Jan Piterse van der HOORN (zie 3950).
   4.  Apolonia Jan Piterse van der HOORN (zie 4067).
   5.  Apolonia Jan Piterse van der HOORN (zie 4213).

832    Cornelis Claesz BOOTH.
Gehuwd op 13-05-1658 te TA. Cornelis Claesz Booth, jm, met Neeltgen Jans, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Neeltgen Jans (zie 833).
 
1267    Martje Jacobs BOOTH.
Gehuwd voor de kerk op 25-04-1684 te LA (RK). Merten Cornelisse (van CA) en Martje Jacobs (van Nieveen). Echtgenoot is Merten Cornelisse HOOGLINDE (zie 1266). Is Cornelis met P1558 ook een kind uit dit huwelijk? Vader: Merten Willemse. {Hij is later gehuwd op 31-10-1695 te TA. Maerten Cornelisz HoogLinde, weduwnaar van Marritie Jacobs Booth, van der Aer, met Marritie Cornelis, weduwe van Jan Adamsz Verduijn, tot Reijnsaterwoude. Echtgenote is Marritie Cornelis (zie 1758).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Treijntje Merte Cornelisse (zie 1248).
   2.  Jacob HOOGLINDE (zie 1981).
   3.  Jan HOOGLINDE (zie 2208).
   4.  Willem Merten Cornelisse HOOGLINDE (zie 2555).

2185    Dingna Jans (de BOOTH?).
Gehuwd op 08-02-1701 te TA. Thomas Cornelis, jm, met Dingna Jans (in de kantlijn: de Booth? of Booten?), jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1701 te LA (RK) (getuige(n): Krijn van Zanten (van LA) en Jan Roelen (van CA)). Tomis Kneelisse en Digna Jants. Bij dit huwelijk dezelfde getuigen als bij het huwelijk tussen Frederik Harmse en Maertie Japikx. Kopie: Tomis Knelisse en Digna Jans. Getuigen: Krijn van Santen en Jan Roelen. Echtgenoot is Thomas Cornelis de HAAN (zie 2184). {Hij is later gehuwd op 13-01-1722 te TA. Tomas Cornelis de Haan, weduwnaar van Dignum Jans, met Cornelia Pieters Sethoven, weduwe van Huijb: Tijse Drietma, beiden van Langeraar. Echtgenote is Cornelia Pieters SETHOVEN (zie 2176).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Thomas Cornelisse (zie 4002).
   2.  Maria Thomis Knelisse (zie 4163).
   3.  Maria Tomis Cnelisse (zie 4258).
   4.  Cornelis Tomis Cnelisse (zie 3992).
   5.  Anna Thomis Cneelisse (zie 4639).
   6.  Anna Tomis Cnelisse (zie 4754).
   7.  Joannes Tomis Cnelisse (zie 5079).
   8.  Petrus Thomas Knelisse (zie 5268).

2458    Cornelis Jansz BOREEL.
Gehuwd op 12-10-1706 te TA. Cornelis Jansz Boreel, jm, van Haserwoude, met Anna Ghijsen, weduwe van Jan Tuenesz? Allarm, van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 03-10-1706 te LA (RK) (getuige(n): Piter Janse). Cnelis Janse en Anna Geijse. Echtgenote is Anna Ghijsen (zie 2459). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1705 met Jan Tuenesz? ALLARM (zie 2460).}
 
5559    Jacob BOS.
Gehuwd in/vr 1719 met Trijntie Cornelis SCHAKENBOS (zie 5558). {Zij is later gehuwd op 24-01-1720 te TA. Huijbert Cornelis Snij, jm, van Corter Aar, met Trijntie Cornelis Schakenbos, weduwe van Jacob Bos, wonende op de Vrouwe Venne onder Rijnsburg. Echtgenoot is Huijbert Cees SNIJ INT SPECK, 36 jaar oud (zie 1221).}
 
554    Cornelis Dircxz van den BOSCH.
Gehuwd op 19-06-1643 te TA. Cornelis Dircxz van den Bosch, jm, van Outshoorn met Maritgen Cornelisdr, weduwe van Clement Cornelisz Stouthandel, van der Aer. Echtgenote is Maritgen Cornelisdr (zie 555). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1642 met Clement Cornelisz STOUTHANDEL (zie 556).}
 
5403    Marijtje Leenders BOSCH-van der HOEK. Doopgetuige bij P5398.
 
5385    Cornelia Thomis Janse BOSDAM, gedoopt (RK) op 15-01-1715 te LA (getuige(n): Knelis Janse en Leuntie Jans). Cornelia, dr van Thomis Janse en Aeltie Jans, van LA.
 
5452    Maria Thomis Janse BOSDAM, gedoopt (RK) op 25-01-1716 te LA (getuige(n): Jan Janse Verduijn en Jannigie Janse Verduijn). NN, dochter van Thomis Janse Borsdam en Aeltie Janse Verduijn, van LA. H-doopboek: Maria, dr van Thomas Janse Bosdam en Aaltie Jans Verduin. Getuigen: Jan Janse Verduin en Jannigje Jans Verduin.
 
5534    Mertie Thomis Janse BOSDAM, gedoopt (RK) op 29-04-1717 te LA (getuige(n): Jan Janse Verduijn en Jannitie Jans Verduijn). Mertie Thomis, dr van Thomis Janse Bosdam en Aeltie Jans Verduijn, van LA.
 
3017    Thomas Jansz BOSDAM.
Gehuwd op 21-01-1714 te TA. Thomas Jansz Bosdam, jm, van Sevenhoven, met Aaltie Jans Verduijn, jdr, van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-01-1714 te LA (RK) (getuige(n): Meerten Janse en Adriana Piters). Tomis Janse, van Sevenhoven, en Aeltie Jans Verduijn, van LA. Echtgenote is Aaltie Jans VERDUIJN (zie 3018).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Thomis Janse BOSDAM (zie 5385).
   2.  Maria Thomis Janse BOSDAM (zie 5452).
   3.  Mertie Thomis Janse BOSDAM (zie 5534).

2977    Cornelis Janse BOSJAGER.
Gehuwd op 06-01-1711 te TA. Cornelis Janse Bosjager, jm, van Rinsaterwou, Lijsje Mouris van der Swaan, jdr, van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 06-01-1711 te LA (RK) (getuige(n): Sijmen Heine en Adriana Piters). Cnelis Janse Boschjager en Lijsbet Maurits, van LA. Echtgenote is Leijsbet Mouris van der SWAEN, 24 jaar oud (zie 1518).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margarita Cnelis Janse BOSJAGER (zie 5065).
   2.  Joannes Knelis Janse BOSJAGER (zie 5264).
   3.  Ignatius Cornelis Janse BOSJAGER (zie 5456).

5456    Ignatius Cornelis Janse BOSJAGER, gedoopt (RK) op 07-02-1716 te LA (getuige(n): Cornelis Knelisse en Entie Maurisse van der Swa). Ignatius, zn van Cornelis Janse en Lijsbeth Maurisse, van LA.
 
5264    Joannes Knelis Janse BOSJAGER, gedoopt (RK) op 02-10-1713 te LA (getuige(n): Gerrit Mauritse en Marij Mauritsen). Joannes, zn van Knelis Janse en Lijsie Mauritsen, van LA.
 
5065    Margarita Cnelis Janse BOSJAGER, gedoopt (RK) op 20-06-1711 te LA (getuige(n): Jaspar Mauritze en Pitie Jans). Margarita, dr van Cnelis Janse en Lijsbet Mauritz, van LA.
 
2933    Janne Claes BOSKOOPER.
Gehuwd op 01-02-1709 te TA. Freederik Jansz van Hooren, weduwnaar van Aplonij Sijmons, met Janne Boskooper, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 29-01-1709 te LA (RK) (getuige(n): Martie Dirx en Anna Piters (facie Eccles.)). Vrek Janse, van CA en Jannitie Claes, van CA. Echtgenoot is Vreeck Jansen van der HOORN (zie 1762). {Hij was eerder gehuwd op 04-02-1695 te TA. Frederik Jansz van der Hoorn, jm, met Aplonij Sijmons, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-02-1695 te LA (RK). Vreeck Jansen en Apolonie Sijmens, beiden van CA. Echtgenote is Apolonie Sijmens (zie 1763). Hij is later gehuwd op 18-02-1721 te TA. Freek Iansse van der Hoorn, laatst weduwnaar van Iannetie Claas met Geertie Dirks van Zijl, weduwe van Iuriaan van der Poel. Echtgenote is Geertjen Dirx van ZIJL (zie 1721).}
 
2487    Davidt Jansz BOSKOPPER.
Gehuwd (1) in/vr 1706 met Lijsebet Dirkx WITTE (zie 2488).
Gehuwd (2) op 14-08-1707 te TA. Davidt Jansz Boskopper, weduwnaar van Lijsebet Dirkx Witte, van Woubrugge, met Marritie Jans Hoogervorst, jdr, van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 25-04-1707 te LA (RK) (getuige(n): Anna Pit Jasse en Barbara Wims (Eccl)). David Janse Booscooper en Merghie Janse, van LA. Echtgenote is Marritie Jans HOOGERVORST (zie 2489).
 
3337    Sijmen BOSMANNEN, gedoopt (RK) op 10-05-1674 te LA. Sijmen Bosmannen, van LA.
 
478    Annitje Claes BOUMAN.
Gehuwd op 15-01-1675 te TA. Maerten Jansen van: (der) Veer, jm, met Annitje Claes Bouman, jdr, van Nieuw(v)een. Echtgenoot is Maerten Jansen van der VEER (zie 477).
 
298    Chiel Cornelisse BOUMAN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-03-1674 te LA (RK). Michiel Cornelisse en Crijntjen Alberts (van LA). Echtgenote is Crijntjen Alberts LELIJVELT (zie 194).
Gehuwd (2) op 11-05-1679 te TA. Michiel Cornelis Bouman (Boo?man), weduwnaar van zaliger Crijntie Alberts Lelijvelt, met Annetie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-05-1679 te LA (RK). Chiel Cornelisse en Annichje Cornelis. Echtgenote is Annichje Cornelis (zie 299).
 
1759    Geertje Jans BOUMAN.
Gehuwd op 18-01-1695 te TA. Maerte Ghijsbertsz van der Bijl, weduwnaar van Marritie Pieters, met Geertie Jans Bouman, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 10-01-1695 te LA (RK). Merten Gijsbertse en Geertje Jans van LA. Echtgenoot is Merten Gijsbertse van der BIJL (zie 1260). {Hij was eerder gehuwd op 17-04-1684 te TA. Maerten Ghijsbertsz van der Bijl, jm, met Marritie Pieters, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 18-04-1684 te LA (RK). Merten Gijsbertse (van CA) en Martje Piters (van LA). Echtgenote is Martje Piters (zie 1261). Dopen TA t/m sc20 doorgenomen.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1056    Trijntge Jansdr de BOUT.
Gehuwd op 19-02-1664 te TA. Frans Dircxz van Kints, jm, van der Aer, met Trijntge Jansdr de Bout, jdr, van Leijmuijden. Echtgenoot is Frans Dircxz van KINTS (zie 1055).
 
4940    Jacobus Piter Jacopse BRANDT, gedoopt (RK) op 13-04-1710 te LA (getuige(n): Jacop Jacobse en Jannigie Jans). Jacobus, zn van Piter Jacobse en Merghie Piters, van LA.
 
2513    Pieter Jacobsz BRANDT.
Gehuwd op 24-01-1708 te TA. Pieter Jacobsz Brandt, jm, met Maria Pieters van Kint, beiden van der Aar. In diezelfde akte trouwde Cornelis Pieters van Kints met Ariaantie Leenders, weduwe van Cornelis Pieters Zuijtwijk. (Haar broer?), gehuwd voor de kerk op 24-01-1708 te LA (RK) (getuige(n): In facie Ecclesia Maertie Dircx en Marij Frans). Piter Jacopse en Merghie Piters. Echtgenote is Maria Pieters van KINT (zie 2514).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrudis Piter Japikse (zie 4812).
   2.  Jacobus Piter Jacopse BRANDT (zie 4940).
   3.  Petrus Pieter Jacobse BRANT (zie 5428).

5428    Petrus Pieter Jacobse BRANT, gedoopt (RK) op 29-06-1715 te LA (getuige(n): Dirk Pieterse van Kints en Geertie Aries). Petrus, zoon van Pieter Jacobse Brant en Martie Piters van Kints, van LA. Gedoopt door pastoor Huijsman van Rijnsaterwoude.
 
4916    Adriana Piter Jacopse BREDA, gedoopt (RK) op 07-01-1710 te LA (getuige(n): Cnelis Wilmse en Geertruij Cnelis). Adriana, dr van Piter Jacopse Breda, LA, en Marijtie Cnelis, van LA.
 
815    Appolonia Gerrits BREDA.
Gehuwd op 21-01-1658 te TA. Cornelis Willemsz van der Houck, jm, van der Aer, met Appolonia Gerrits Breda, jdr, van Arlanderveen. Echtgenoot is Cornelis Willemsz van der HOUCK (zie 814).
 
1679    Gerrit Jacobse BREDA.
Gehuwd op 03-01-1692 te TA. Gerrit Jacobsz Breda, jm, met Anna Jacobs Weselenburgh, beiden van der Aer. Als schepen trad op: Jacob Jacobsz Weselenburgh. Zijn handtekening was met Weselenburch. Gehuwd voor de kerk op 05-02-1692 te LA (RK). Gerrit Jacobse en Anne Jacobs, van LA. Echtgenote is Anne Jacobs WESELENBURGH (zie 1680).
 
2815    Gerrit Japixe BREDA, gedoopt in/vr 1668. Alleen de naam zonder een datum op het eerste blad (scan 2) van het RK-doopboek van LA. Verder werd Amsterdam vermeld. Vonden daar de dopen plaats in/voor 1668 of kwam daar de pastoor vandaan? Verder nog een 20-tal namen (van gedoopten?). Nu: Gerrit Japixe Breda.
 
5067    Jacobus Piter Jacopse BREDA, gedoopt (RK) op 30-06-1711 te LA (getuige(n): Gerrit Jacopse Breda en Aeltie Jacops). Jacobus, zn van Piter Jacopse en Marijtie Cnelis, van LA.
 
5232    Joannes Piter Jacopse BREDA, gedoopt (RK) op 08-08-1713 te LA (getuige(n): Piter Leenerse en Agie Jans). Joannes, zn van Piter Jacopse Breda en Marijtie Cnelis, van LA.
 
5479    Neeltie Pieters Jacobse BREDA, gedoopt (RK) op 24-06-1716 te LA (getuige(n): Gerit Jacobse Breda en Anna Jacobse Breda). Neeltie Pieters, dr van Pieter Jacobse Breda en Mareijtie KNelis, van LA.
 
1740    Neeltje Jacobs BREDA. PG2843?
Gehuwd op 26-08-1693 te TA. Pieter Leendersz Draij, weduwnaar van Marritie Groenevelt, met Neeltie Jacobs Breda, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 25-08-1693 te LA (RK). Piter Leenderse en Neeltje Jacobs, beiden van LA. Echtgenoot is Piter Leenderse DRAIJ (zie 1447). {Hij was eerder gehuwd op 07-02-1689 te TA. Pieter Leendertsz Draij, jm, met Marritie Gerrits Groenevelt, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1689 te LA (RK). Piter Leenderse en Mergje Gerrits, beiden van LA. Echtgenote is Mergje Gerrits GROENEVELT (zie 1448). Hij is later gehuwd op 25-10-1694 te TA. Pieter Leendertsz Draij, laatst weduwnaar van Neeltje Jacobs Breda, met Aegie Jans van Swieten, weduwe van Arij Ghijse van Akere, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 29-10-1694 te LA (RK). Piter Leenderse en Aegje Jans van LA. Echtgenote is Aegje Jans van SWIETEN (zie 1744).}
 
4532    Piter Jacopse BREDA.
Gehuwd met Marijtie Cnelis (zie 4533).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Piter Jacopse (zie 4531).
   2.  Adriana Piter Jacopse (zie 4657).
   3.  Cornelia Piter Jacopse (zie 4805).
   4.  Adriana Piter Jacopse BREDA (zie 4916).
   5.  Jacobus Piter Jacopse BREDA (zie 5067).
   6.  Joannes Piter Jacopse BREDA (zie 5232).
   7.  Neeltie Pieters Jacobse BREDA (zie 5479).

1368    Aeltje Jacobs BREDAA.
Gehuwd op 28-01-1687 te TA. Henderik Jansz van der Hoorn, jm, met Aeltie Jacobs Bredaa, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1687 te LA (RK). Hendrick Jansen en Aeltje Jacobs. Echtgenoot is Hendrick Jansen van der HOORN (zie 1367). Dopen t/m scan 20 bekeken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendrick van der HOORN (zie 1982).
   2.  Jacob Hendrick van der HOORN (zie 2285).
   3.  Dirck Hendrick van der HOORN (zie 2549).
   4.  Willem Hendrick Janse van der HOORN (zie 2707).
   5.  Willem Hendrick Jansen van der HOORN (zie 3700).
   6.  Elisabeth van der HOORN (zie 4134).

454    Annetje Josephs BREETVELT.
Gehuwd in/vr 1671 met Willem Cornelisz GROENINTWOUT (zie 453). {Hij is later gehuwd op 24-06-1672 te TA. Willem Cornelisz Groenintwout, weduwnaar van za: Annetje Josephs Breetvelt, met Marritje Gerrits Jonckharen, jdr, van Aerlanderveen. Echtgenote is Marritje Gerrits JONCKHAREN (zie 455).}
 
1043    Cornelis Pietersz BROER.
Gehuwd in/vr 1662 met Hilletje Cornelis (zie 410). R537? {Zij is later gehuwd op 22-09-1663 te TA. Pieter Cornelis van Noort, jm, met Hillitgen Cornelis, weduwe van Cornelis Pietersz Broer, beiden van der Aer. Echtgenoot is Piter Cornelisz van NOORT (zie 17).}
 
536    Kors Lenertsz BROER.
Gehuwd op 22-02-1643 te TA. Kors Lenertsz broer, jm, met Maritgen Cornelisdr, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Maritgen Cornelisdr (zie 537).
 
529    Pieter Pietersz BROER.
Gehuwd (1) in/vr 1643 met Neeltgen Cornelisdr (zie 530).
Gehuwd (2) op 22-02-1643 te TA. Pieter Pietersz Broer, laetst weduwnaar van Neeltgen Cornelisdr, van der Aer, met Maritgen Adriaensdr, weduwe van Adriaen Cornelisz, van Aerlanderveen. Echtgenote is Maritgen Adriaensdr (zie 531). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1642 met Adriaen Cornelisz (zie 549).}
 
897    Leentge Cornelis BROE(R?).
Gehuwd op 05-02-1660 te TA. Huijch Pietersz van der Hoorn, jm, met Leentge Cornelis Broe(r?), jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Huijch Pietersz van der HOORN (zie 896).
 
1485    Cornelis BROUWER, gedoopt (RK) op 15-11-1686 te LA. Cornelis Jacob Claesen en M: Leentjen Jans, van LA.
 
1988    Dirck Jacob BROUWER, gedoopt (RK) op 29-04-1688 te LA. Dirck Jacob Claessen en M: Leentje Jans, van LA.
 
2588    Floris Jacob BROUWER, gedoopt (RK) op 24-12-1691 te LA. Floris Jacob Claesse en M: Leentje Jans, van LA.
 
312    Jacob Claesse BROUWER.
Gehuwd voor de kerk (1) op 11-07-1680 te LA (RK). Jacob Claesse en Neeltjen Jans, beiden van LA. Echtgenote is Neeltjen Jans (zie 313).
Gehuwd (2) op 23-08-1683 te TA. Jacob Clasen Brouwer, weduwnaar van Neeltie Jans, met Leentie Jans, jdr, beiden van der Aer. Verder stond er: de "bruijt bij haer hebbende een kintie van ontrent vijff maende out genaemt Jan Jansz twelk de voornoemde bruijdegom verklaerde sijn eijgen vleesch en bloet te sijn ende over sulkx 't selve voor sijn wettigh kint erkende". Gehuwd voor de kerk op 16-02-1683 te LA (RK). Jacob Claessen en Leetje Jans, beiden van LA. Echtgenote is Leentie Jans (zie 1234).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan Jansz BROUWER (zie 1226).
   2.  Merten Jacob Claesse (zie 1386).
   3.  Cornelis BROUWER (zie 1485).
   4.  Dirck Jacob BROUWER (zie 1988).
   5.  Neeltje Jacob BROUWER (zie 2329).
   6.  Floris Jacob BROUWER (zie 2588).
   7.  Jacob Jacobse BROUWER (zie 2726).

2726    Jacob Jacobse BROUWER, gedoopt (RK) op 18-01-1694 te LA (getuige(n): Claes Jacobse en Martie Jacobs). Jacob Jacobse en M: Leentie Jans, van LA.
 
1226    Jan Jansz BROUWER, gedoopt 00-03-1683. Geen RK-doop gevonden in Langeraar (sc13).
 
2329    Neeltje Jacob BROUWER, gedoopt (RK) op 19-05-1690 te LA. Neeltje Jacob Claesen en M: Leentje Jans, van LA.
 
3031    Marritie Willems BRUGGENDAM.
Gehuwd op 29-01-1715 te TA. Jacob Jacobsz Boot, jm, wonende in Ter Aar, met Marritie Willems Bruggendam, jdr, wonende op de Vrijehoef. (Er stond bij: voldaan en d'acte gegeven.") Uit TA12.Iscan107 volgde, dat de drie huwelijkse proclamaties in de Hoge en Vrije Heerlijkheijt Vrijenhoeve hebben plaatsgevonden tussen Jacop Jacopsz van Boort, jm, wonende tot Langeraar en Margi Wullemsen Bruggendam, jdr, wonende op de Hoge en Vrije Heerlijkhijt Vrijenhoeff. Aldus een acte d.d. 28-01-1715. Echtgenoot is Jacob Jacobsz BOOT (zie 3030).
 
3059    Aefie Jans BRUIJN. Misschien PG 2105.
Gehuwd op 15-11-1717 te TA. Willem Cornelis van Dalen, jm, van Langeraar, met Aefie Jans Bruijn, jdr, van de Vrijehoeff. Echtgenoot is Willem Cornelis van DALEN, 25 jaar oud (zie 2630).
 
2670    Catarina de BRUIJN.
Gehuwd met Huijbert Florisse van AERKEL (zie 2669).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5574    Cornelia Cornelis BRUIJNS. Misschien P2793 of 3256 of 1909 of 2000?, allen geboren in CA.
Gehuwd op 01-09-1722 te TA. Cornelis Arijsen Keijser d'oude, weduwnaar van Martie Maartensen van :(der) Linde, en Cornelia Cornelis Bruijns, jdr, beiden van Corteraar. Echtgenoot is Cornelis Arijse KEIJSER d'OUDE (zie 2973). {Hij was eerder gehuwd op 22-07-1710 te TA. Cornelis Arijse Keijser, jm, van Corteraar met Maartje Maartense van der Linden, geboortig tot Nieuveen, jdr. Echtgenote is Maartje Maartense van der LINDEN (zie 2974).}
 
4692    Agie Cnelis BRUIJNSTAL. Er stond: Brijnstal. Doopgetuige bij Agatha, dr van Jan Leenerse op 05-10-1707.
 
4691    Jan Cnelisse BRUIJNSTAL. Doopgetuige bij Agatha, dr van Jan Leenerse op 05-10-1707.
 
2612    Hillegunt Jan BRUIJNSTALE, gedoopt (RK) op 19-04-1692 te LA. Hillegunt Jan Bruijnstale en M: Leijsbet Jans, van Vrieseweg.
 
3778    Hillegunt Jan BRUIJNSTALE, gedoopt (RK) op 23-02-1697 te LA (getuige(n): Cornelis Brunstaele en Grietje Brunstale). Hillegunt Jan Brunstale en M: Leijsbet Jans, van V(riese) W(eg).
 
3776    Jan BRUIJNSTALE.
Gehuwd met Leijsbet Jans (zie 3777).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillegunt Jan BRUIJNSTALE (zie 2612).
   2.  Hillegunt Jan BRUIJNSTALE (zie 3778).

606    Jan BUIJNEN.
Gehuwd (1) in/vr 1652 met Marijtgen Maertens (zie 607).
Gehuwd (2) op 06-04-1653 te TA. Jan Buijnen, weduwnaar van Marijtgen Maertens, van der Aer, met Aeltgen Jansdr, weduwe van Willem Willemsz scheepm: (scheepen of scheepmaker?) van Mijdrecht. Echtgenote is Aeltgen Jansdr (zie 608). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1652 met Willem Willemsz (zie 609).}
 
1956    Neeltie Willems BUIJS.
Gehuwd in/vr 1698 met Cornelis Cornelisz BLOMENDAAL (zie 1955). {Hij is later gehuwd op 24-11-1699 te TA. Cornelis Cornelisz Blomendaal, weduwnaar van Neeltie Willems Buijs, met Madalena Cornelis, weduwe van Cornelis Willems GroenIntwout. Echtgenote is Magdelena Cornelis (zie 775).}
 
712    Marijtgen Cornelis van BUIJTEN.
Gehuwd (1) in/vr 1654 met Aert Cornelisz (zie 713).
Gehuwd (2) op 06-05-1655 te TA. Pieter Thamissen, weduwnaar van Marijtgen Sijmens, van der Aer, met Marijtgen Cornelis van Buijten, weduwe van Aert Cornelisz, van Calslagen. Echtgenoot is Pieter Thamissen (zie 710). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1654 met Marijtgen Sijmens (zie 711).}
 
1076    Arijen Michielsz van der BURCH.
Gehuwd op 02-03-1664 te TA. Arijen Michielsz van der Burch, jm, van der Aer, met Maritje Abrahams Dammerlaen, jdr, van den Bilderdam. Echtgenote is Maritje Abrahams DAMMERLAEN (zie 1077).
 
797    Cornelis Cornelisz van der BURCH.
Gehuwd op 12-08-1657 te TA. Cornelis Cornelisz van der Burch, jm, met Apoloni Claes, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Apoloni Claes (zie 798).
 
227    Cors Jansen van der BURCH. LA.
Gehuwd op 12-02-1675 te TA. Cors Jansen van: (den) Burch, jm, van der Aer, met Leentje Gerrits Hertevelt, jdr, van Vriesecoop. Gehuwd voor de kerk op 29-01-1675 te LA met Leentje Gerrits HERTEVELT (zie 228).
 
379    Annitje Cornelis van der BURGH.
Gehuwd op 21-04-1682 te TA. Pieter Jacobsz Stouthandel, jm, met Annetie Cornelis van der Burgh, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-04-1682 te LA (RK). Piter Jacobse en Annitje Cornelis, beiden van LA. Echtgenoot is Piter Jacobse (Meester) STOUTHANDEL (zie 378). Op 02-03-1687 een Cornelis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Piter STOUTHANDEL (zie 1976).
   2.  Jacob STOUTHANDEL (zie 2334).
   3.  Jannichje Piter STOUTHANDEL (zie 2661).
   4.  Jannitje Pieter Jacobse STOUTHANDEL (zie 3633).

52    Apolonia Corsen van der BURGH.
Gehuwd (1) in/vr 1669 met Lenert Jans OUTKALSHOVEN (zie 433).
Gehuwd (2) op 29-06-1670 te TA. Dirck Jansz Outkalshoven, laetst weduwnaer van Immetje Jans van Rijsse en Appoloni Kors, laetst weduwe van Lenert Jansz Outkalshoven, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-07-1670 te LA met Dirck Jansen KALSHOVEN OUT- (zie 51). LA. {Hij was eerder gehuwd in/vr 1666 met Aechjen Jans (zie 1177). Hij was eerder gehuwd op 31-10-1667 te TA. Dirc Jansz Outkalshoven, weduwnaar van Aechjen Jans, met Immetje Jans van Rijsen, jdr, wonende op Hoochmade onder Esselickerw:(oude). Echtgenote is Immetje Jans van RIJSSE (zie 432). Hij is later gehuwd op 26-12-1682 te TA. Dirk Jansz Kalshoven, laatst weduwnaar van Aplonij Korse van der Burgh, met Annetie Leenders Sokkelaer, weduwe van Jan Aertsz van der Hooren, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-11-1682 te LA (RK). Dirck Jansen en Anne Leenders, beiden van LA. Echtgenote is Annetgen Leenderts SOKKELAER (zie 637).}
 
336    Jannetie Cornelis van der BURGH.
Gehuwd op 07-07-1681 te TA. Pieter Ghijse Verlaen, laatst weduwnaar van Aeltie Willems van der Hooren, met Jannetie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 08-07-1681 te LA (RK). Piter Gijsen (van LA) en Jannitje Cornelis (van CA). Echtgenoot is Pieter Ghijsbertsz VERLAEN (zie 1158). {Hij was eerder gehuwd op 25-01-1667 te TA. Pieter Ghijsbertsz Verlaen, jm, met Maritgen Jans Rijsbosch, jdr. Echtgenote is Maritgen Jans RIJSBOSCH (zie 1159). Hij was eerder gehuwd op 06-02-1680 te TA. Pieter Gijsbertsz Verlaen, weduwnaar van Marritie Jans, met Aeltie Willems van der Hooren, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Aeltie Willems van der HOOREN (zie 300). Hij is later gehuwd op 06-02-1708 te TA. Pieter Ghijse Verlaen, weduwnaar van Annetie Cornelis van der Burgh, met Annetie Jans, weduwe van Jacob (zonder patroniem). Gehuwd voor de kerk op 05-02-1708 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Nelligie Claes). Piter Geijse (van LA) en Anna Jans. Echtgenote is Annetie Jans (zie 2515).}
 
4454    Maria Piter Theijse van der BURGH/VERBURG, gedoopt (RK) op 20-09-1705 te LA (getuige(n): Cnelis Dircxse en Hilligie Gerrits). Maria, dr van Piter Theijse en Nizzie Dircx, van LA.
 
4217    Matthias Piter Theijse van der BURGH/VERBURG, gedoopt (RK) op 03-02-1704 te LA (getuige(n): Piter Cornelisse en Geertie Piters). Matthias, zn van Piter Theijse en Nizzie Dirx, van LA.
 
328    Piter Tijssen van der BURGH/VERBURG.
Gehuwd (1) op 14-02-1681 te TA. Pieter Thijsen van der Burgh, jm, met Cniertien Bouwens, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 11-02-1681 te LA (RK). Piter Tijssen en Kniertje Bouwens, beiden van LA. Echtgenote is Kniertje Bouwens (zie 329).
Gehuwd (2) op 05-06-1703 te TA. Pieter Thijse Verburg, weduwnaar van Kniertie Bouwens, met Niesie Dirkx Hoogeveen, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 29-05-1703 te LA (RK) (getuige(n): Piter Janse en Lijsie Japix). Piter Thiijse en Nizzie Dirkse. Kopie: Piter Tijsse en Niesje Dirks. Getuigen: Piter Janse en Lijsje Japix. Echtgenote is Niesie Dirkx HOOGEVEEN (zie 2271).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Matthias Piter Theijse van der BURGH/VERBURG (zie 4217).
   2.  Maria Piter Theijse van der BURGH/VERBURG (zie 4454).
   3.  Theodorus Piter Theijse van der BURGH/VERBURG (zie 4723).

4723    Theodorus Piter Theijse van der BURGH/VERBURG, gedoopt (RK) op 21-01-1708 te LA (getuige(n): Cnelis Dirkse en Pitie Dircx). Theodorus, zn van Piter Theijse en Nizzie Dircx, van LA.
 
1050    Anna Arijensdr CAMERHUISEN.
Gehuwd op 29-01-1664 te TA. Jan Pietersen Snij int Speck, jm, met Anna Arijensdr Camerhuijsen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Pietersen SNIJ INT SPECK (zie 1049).
 
8    Crijntien Jans van CAMPEN.
Gehuwd op 23-10-1668 te Ter Aar. Gerrit Aryens Corss, weduwnaar van Marritjen Andries met Crijntje Jans van Campen, allen van TA. Gehuwd voor de kerk op 22-10-1668. Gerrit Ariensen en Crijntien Jans. Echtgenoot is Gerrit Ariensen (zie 7). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1667 met Marritjen Andries (zie 391).}
 
1199    Cniertjen Jans CAPITEIJN.
Gehuwd op 26-06-1668 te TA. Cornelis Willemsz Groenintwout, jm, van der Aer, met Cniertjen Jans Capiteijn, jdr, van Aerlanderveen. Echtgenoot is Cornelis Willemsz GROENINTWOUT (zie 1198). {Hij is later gehuwd op 07-02-1685 te TA. Cornelis Willemsz GroenIntwout, weduwnaar van onvermeld, met Magdelena Cornelis, jdr. Gehuwd voor de kerk op 12-02-1685 te LA (RK). Cornelis Willemse en Magdaleentje Cornelis. Echtgenote is Magdelena Cornelis (zie 775).}
 
165    Willem Jansen CAPITEIJN. Arlanderven.
Gehuwd (1) in/vr 1672 met Trijntjen Cornelis WITSENBURCH (zie 157).
Gehuwd (2) op 19-06-1673 te TA. Willem Jansz Capiteijn, weduwnaar van Trijntjen Cornelis Witsenburch, wonende in Outshoorn, met Annetjen Willems Groenintwout, jdr, van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 19-06-1673 te LA met Annichie Willems GROENINTWOUT (zie 166).
 
5664    Aaltje Jacobsdr CAPPEL.
 
5663    Gijsbert Jacobsz CAPPEL, geboren ca 1700. Op 27-02-1752 was Gijsbert Jacobsze Cappel getuige bij de doop van Maria, dochter van Jamn Kromhakker en Pleuntje Pieterse Leliveld te Rijnsaterwoude. De tweede getuige was Trijntje Pieterse Leliveld. In Rijnsaterwoude werd op 03-05-1740 RK gedoopt: Catharina Krom, dochter van Jan Hendriksze Krom en Pleuntje Pieterse Leliveld; getuigen: Marijtje Pieters Leliveld en Jan Keulenaar.
 
5661    Jacob Cornelisz CAPPEL.
Gehuwd (1) rond 1700 met Marijntje Claasdr HOGEBOOM (zie 5662).
Gehuwd (2) op 08-02-1730 te Ter Aar. Jacob Cornelisz Cappel, weduwnaar van Martijntie Claasen Hogeboom en Lijsje Claase Slintwint, weduwe van Willem Cornelis van Zijl. Echtgenote is Leijsebet Klaas (Lijsje) SLINTWIND (zie 2517). {Zij was eerder gehuwd op 20-06-1708 te TA. Willem Cornelis van Zijl, weduwnaar van Annetie Pieters Houweling, met Leijsebet Klaas, jdr. Gehuwd voor de kerk op 10-06-1708 te LA (RK) (getuige(n): Machtelt Cornelis en Merghie Claes). Wilm Cornelisse, van LA en Lijsie Claes, van Wou. Echtgenoot is Willem Cornelisz van ZIJL (zie 2422).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gijsbert Jacobsz CAPPEL (zie 5663).
   2.  Aaltje Jacobsdr CAPPEL (zie 5664).

4922    Lijsbet van CEULEN. Doopgetuige op 10-01-1710 bij Albertus.
 
743    Annetgen Gijsberts CLEIJN.
Gehuwd op 26-02-1656 te TA. Pieter Pietersz Decker, weduwnaar van Jannetgen Gerrits, met Annetgen Gijsberts Cleijn, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Pieter Pietersz DECKER (zie 741). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1655 met Jannetgen Gerrits (zie 742).}
 
76    Annichie Bauwens CLEIJN. Bouwen Ghijsberts Cleijn was in 1653 schepen in Ter Aar. (TA-tr7sc19).
Gehuwd op 20-01-1671 te TA. Gerrit Cornelisz Weselenb:, jm, met Annetje Bouwens Cleijn, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1671 te LA met Gerrit Cornelis WESELENBURCH (zie 75). LA. De vier dochters gekoppeld op grond van patroniem. Anne Gerrits en Cornelia Gerrits genoemd bij een doop op 26-03-1698 in LA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Gerrits WESELENBURGH (zie 1717).
   2.  Cornelia Gerrits WESELENBURGH (zie 1832).
   3.  Appolonia Gerrits WESELENBURGH (zie 2182).
   4.  Gerritie Gerrits WESELBURGH (zie 2469).

969    Appolonij Ghijsen CLEIJN.
Gehuwd in/vr 1661 met Ghijsbert Arijens (zie 968). {Hij is later gehuwd op 31-01-1662 te TA. Ghijsbert Arijens, weduwnaar van Appolonij? Ghijsen Cleijn, met Maritje J:(asp)ers Diepersloot, beiden van der Aer. Als schepen trad op: Bouwen Ghijsen Cleijn, broer van de weduwe? Echtgenote is Maritje J:(asper)s DIEPERSLOOT (zie 970).}
 
498    Cornelis Ghijsbertsz CLEIJN. Zie PG 660.
Gehuwd op 08-02-1643 te TA. Cornelis Ghijsbertsz Cleijn, jm, met Aeltgen Willemsdr, jdr, van Vorijshout met Aeltgen Willemsdr (zie 499).
 
660    Cornelis Gijsbertsz CLEIJN. Dezelfde als PG 498? Er stond hier niet bij, dat hij weduwnaar was. Dus twijfel daarover, omdat het wel steeds wordt vermeld in de trouwaktes. Maar in deze akte werd bij het andere stel wel jm en jdr vermeld. Dus misschien kan weduwnaar toch wel.
Gehuwd op 31-05-1654 te TA. Cornelis Gijsberts Cleijn, met Baertgen Pieters. Echtgenote is Baertgen Pieters (zie 661).
 
172    Marij Bauwens CLEIJN.
Gehuwd op 04-12-1673 te TA. Cornelis Pietersz Timmerman, jm, met Marritje Bouwensdr Cleijn, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 15-11-1673 te LA. Cornelis Piterse en Marij Bauwens, beiden van LA. Echtgenoot is Cornelis Piterse TIMMERMAN (zie 171). Beiden van LA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kniertje Cornelis (zie 1545).
   2.  Anne Cornelis (zie 2214).

460    Maritje Ghijsberts CLEIJN.
Gehuwd op 28-01-1653 te TA. Michiel Arijensz, jm, met Maritgen Gijsberts, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Michiel Arijensz (zie 158). {Hij is later gehuwd op 10-07-1673 te TA. Michiel Arijensz, weduwnaar van Maritje Ghijsberts Cleijn, met Elisabeth Pieters, weduwe van Pieter Thijsz Doornevelt, van Aerlanderveen. Echtgenote is Elisabeth Pieters (zie 461).}
 
657    Weijntgen Gijsberts CLEIJN.
Gehuwd op 26-05-1654 te TA. Jan Jaspersz Diepersloot, jm, met Weijntgen Ghijsberts Cleijn, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Jaspersz DIEPERSLOOT (zie 656).
 
903    Neeltgen Maertens CLINCKERT.
Gehuwd (1) op 21-02-1660 te TA. Dirck Hendricksz van Zijl, jm, met Neeltgen Maertens, jdr, Clinckert, beiden van der Aer. Echtgenoot is Dirck Hendricksz van ZIJL (zie 902).
Gehuwd (2) op 28-02-1668 te TA. Cornelis Dircxsz Keijser, jm, met Neeltje Maertens Clinckaert, weduwe van Dirck Henricsz, beiden van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Dircxsz KEIJSER (zie 1197).
 
282    Arie Willemse CLOCK.
Gehuwd op 08-11-1678 te TA. Arijen Willemsz Clock, met Applonia Huijberts Hoogenboom, jdr. Gehuwd voor de kerk nov. 1678 te LA. Arie Willemse en Luentjen Huijberts, beiden van LA. Echtgenote is Applonia Huijberts HOOGENBOOM (zie 283). Beiden uit LA.
 
117    Jan Willemse CLOCK. LA.
Gehuwd op 19-01-1672 te TA. Jan Willemsz Clock, jm, met Annetgen Dirx, jdr, van Lamuijden. Gehuwd voor de kerk op 19-01-1672 te LA met Annitje Dirx (zie 118).
 
405    Willem Cornelisz CLOCQ.
Gehuwd in/vr 1668 met Anne Jans (zie 34). {Zij is later gehuwd op 07-08-1669 te TA. Cornelis Pitersz, jm, met Annetje Jansdr, weduwe van Willem Cornelisz Clocq, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 06-08-1669 te LA met Cornelis Pitersen (zie 33). Beiden uit LA.}
 
922    Willem Jansz CONIING.
Gehuwd op 21-11-1660 te TA. Willem Jansz Coniing, jm, van der Aer, met Aechgen Gerrit, van Reijnsaterwou:(de). Echtgenote is Aechgen Gerrit (zie 923).
 
1016    Grietjen Abrahams CONINGH.
Gehuwd op 21-09-1662 te TA. Pieter Ghijsen Hoogerdijck, weduwnaar van Pietjen Cornelis, met Grietjen Abrahams Coningh, jdr, beidem van der Aer. Echtgenoot is Pieter Ghijsen HOOGERDIJCK (zie 1014). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1661 met Pietjen Cornelis (zie 1015).}
 
879    Leendert Cornelis COP.
Gehuwd (1) op 17-08-1659 te TA. Leendert Cornelis, jm, met Marijtgen Aerts, jdr, beiden wonende Ter Aer. Echtgenote is Marijtgen Aerts (zie 880).
Gehuwd (2) op 23-01-1679 te TA. Leenaert Cornelisz Cop, weduwnaar van Maritie Aertsz, van der Aer, met Geertie Dirckx, weduwe van Cornelis Jansz Schepper, tot Rijnsaterwoude, jegenwoordigh alhier Ter Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1679 te LA (RK). Leendert Cornelisse (van CA) en Geertjen Dirx (van W.)(Vermoedelijk Wou, van Rijnsaterwoude) met Geertie Dirks (zie 81). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1678 met Cornelis Jansz SCHEPPER (zie 82).}
 
749    Blasius COROIJ.
Gehuwd op 18-04-1656 te TA. Blasius Coroij, jm, van Briljo(e)n, met Aeltgen Baltges, jdr, van der Aer. Echtgenote is Aeltgen Baltges (zie 750).
 
1116    Elisabeth Jaspersdr COSTER.
Gehuwd op 26-01-1665 te TA. Cornelis Leendersz, jm, met Elisabeth Jaspersdr Coster, beiden van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Leendersz (zie 1115).
 
985    Jan Jansz COSTER.
Gehuwd in/vr 1661 met Appoloni Jans (zie 474). {Zij is later gehuwd op 07-03-1662 te TA. Cornelis Maertens Haes, weduwnaar van IJde Pieters Cris, met Appoloni Jans, weduwe van Jan Jansz Coster, beiden van der Aer. Echtgenoot is Cees Maertsz HAES (zie 183).}
 
431    Marritjen Jaspersdr COSTER.
Gehuwd op 27-08-1658 te TA. Jan Leendertsz, jm, met Marijtgen Jaspers Coster, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Leenderse (zie 53). {Hij is later gehuwd op 27-07-1670 te TA. Jan Leendertsz Backer?, weduwnaar van Marritjen Jaspersdr, met Marijtgen Dirx Ce?laen, jdr, van Aerlanderveen. Gehuwd voor de kerk op 29-07-1670 te LA met Marie Dirx (zie 54).}
 
827    Teunis Jaspers COSTER.
Gehuwd op 19-02-1658 te TA. Teunis Jaspersz Coster, jm, met Maritgen Ariensdr Kamerhuisen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Maritgen Ariensdr KAMERHUISEN (zie 828).
 
403    Cornelis Cornelisz CRIJGER.
Gehuwd op 07-12-1668 te TA. Cornelis Cornelisz Crijger, jm, van CA, met Maritjen Cornelis, jdr, wonende binnen de stad Utrecht. Echtgenote is Maritjen Cornelis (zie 404). Niet RK.
 
512    Cornelis Cornelisz CROFT.
Gehuwd op 18-01-1643 te TA. Cornelis Cornelisz Croft met Neeltgen Sijmensdr. Echtgenote is Neeltgen Sijmensdr (zie 513).
 
394    Dingnois Gerrits CROFT.
Gehuwd op 07-08-1668 te TA. Cornelis Jasperse Banthout, weduwnaar van Aelt Jans, met Dingnois Gerrits Croft, jdr, beiden van TA. Echtgenoot is Cornelis Jasperse BANTHOUT (zie 392). Beiden van TA. Niet RK. {Hij was eerder gehuwd op 12-03-1656 te TA. Cornelis Jaspersz van Banthout, jm, van der Aer, met Aeltgen Jans, jdr. Echtgenote is Aelt Jans (zie 393).}
 
87    Jan Dirxse CROFT.
Gehuwd (1) op 05-11-1655 te TA. Jan Dircxz Croft, jm, met Annetgen Pietersdr, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetgen Pitersdr (zie 443).
Gehuwd (2) op 13-02-1671 te TA. Jan Dircxs Croft, weduwnaar van Annetgen Pietersdr, met Immetjen Maertensdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 03-02-1671 te LA. Imme? Meertens. Echtgenote is Immetjen Meertens (zie 88).
 
3066    Maarten Dirx CROFT.
Gehuwd op 15-05-1718 te TA. Maarten Dirx Croft, jm, met Iannetie Ians van der Neut, jdr, beiden van Langeraar. Echtgenote is Iannetie Ians van der NEUT (zie 3067).
 
114    Martjen Dirx CROFT.
Gehuwd (1) in/vr 1670 met Maerten H(endri)csz MODDERVLIET (zie 446).
Gehuwd (2) op 02-11-1671 te TA. Cornelis Ghijsbertsz Grooten, weduwnaar van Marritje Jans, met Marritje Dircx Croft, weduwe van Maerten H(endri)csz Moddervliet, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 08-12-1671 te LA. Cornelis Gijsbertse (van LA) en Martjen Dirx. Echtgenoot is Cornelis Gijsbertse GROOTEN (zie 113). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1670 met Marritje Jans (zie 445).}
 
818    Marijtgen CROFT?
Gehuwd op 05-02-1658 te TA. Willem Cornelis van der Hoorn, jm, en Marijtgen Croft?, jdr, (beiden van der Aer?). Echtgenoot is Willem Cornelis van der HOORN (zie 816).
 
26    Leentie Jelis CROOCKEN. Zie PG 36.
Gehuwd (1) op 04-04-1669 te TA. Willem Willemsz Schenckevelt, jm, van der Aer, met Leentjen Gillis C?roocken, jdr, van Zevenhoven. Gehuwd voor de kerk op 26-02-1669 te LA met Willem Willemse SCHENKEVELT (zie 25).
Gehuwd (2) op 23-10-1669 te TA. Cornelis Leendertsz Keijser, weduwnaar van Lijsbeth Jaspersdr, met Leentje Gillis Croock, weduwe van Willem Willems Schenkevelt, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-10-1669 te LA (RK). Cornelis Leendersen van LA en Leentie Jelis. Echtgenoot is Cornelis Leendertsz KEIJSER (zie 420). Beiden van Ter Aar. {Hij was eerder gehuwd in/vr 1668 met Lijsbeth Jaspersdr (zie 35).}
 
5553    Claas Maartens CROOK. Niet gevonden in mijn gegevens.
Gehuwd met Anne Jans NOORTHOLLANT (zie 2634). {Zij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-01-1720 te TA. Cornelis Tijssen Tromslager, jm, met Antie Jans Noord Holland, weduwe van Claas Maartens Crook, beiden van TA. Echtgenoot is Cornelis Tijs Cornelisse TROMSLAGER, 22 jaar oud (zie 3828).}
 
4077    Cornelis CROOK.
Gehuwd in/vr 1718 met Martie Cornelis GROOT (zie 4076). {Zij is later gehuwd op 07-02-1719 te Ter Aar. Jan Jans Nieuwenhuijse, jm, met Martie Cornelis Groot, weduwe van Cornelis Crook, beiden woonende in Ter Aar. Echtgenoot is Jan Jans NIEUWENHUIJSE de JONGE (zie 4075).}
 
39    Arie Pitersen CROON. In 1680 werd Arij Pietersz Croon genoemd als schepen in Ter Aar (TA8sc23). Idem in 1701, sc 114.).
Gehuwd (1) op 27-01-1658 te TA. Arij Pietersz Croon, jm, met Arij Jaentgen Jacob, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Arijaentje Jacobsdr (zie 423).
Gehuwd (2) op 19-02-1670 te TA. Adrijaen Pieters Croen, weduwnaar van Arijaentje Jacobsdr, met Applonia Leendert, jdr, van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-01-1670 te LA. Arie Pitersen met Apolonie Leenders. Echtgenote is Apolonie Leenders (zie 40).
 
1575    Pieter Pietersz CROON.
Gehuwd op 24-01-1718 te TA. Pieter Pietersz Croon, jm, met Martie Jacobse van der Hoorn, jdr, beiden van Langeraar. Gehuwd voor de kerk 1718 te Langeraar (RK) (getuige(n): Dirk Pieterse van Kints en Cornelis van Leeuwen). Zonder datumvermelding: Pieter Pieterse Kroon en Martie Jacobs. Echtgenote is Martie Jacobsen van der HOORN (zie 1576).
Uit dit huwelijk:
   1.  Yda Pieter CROON (zie 3087).

3087    Yda Pieter CROON, gedoopt (RK) 25-00-1718 te LA (getuige(n): Dirk Pieterze van Kins en Cornelis van Leuwen). Er stond: 25 IJda: coniuncti matrim(onio) (= heb ik in het huwelijk verbonden): Pieter Pieterze Kroon en Martie Iacobs van der Hoorn.
 
1342    Neeltje Jans CRUIJNEN.
Gehuwd op 12-02-1686 te TA. Jan Pietersz Verduijn, jm, met Neeltie Jans, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 05-02-1686 te LA (RK). Jan Piterse en Neeltje Jans, beiden van LA. Echtgenoot is Jan Piterse VERDUIJN (zie 1341). {Hij is later gehuwd op 25-02-1721 te TA. Jan Pieterse Verduijn, weduwnaar van Neeltje Jan Cruijnen, met Lijsje Abrahams Wezelenburg, jdr, beiden van Langeraar. Echtgenote is Leijsbet Abrams WEZELENBURG, 44 jaar oud (zie 3485).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Jan VERDUIJN (zie 2569).
   2.  Martje Jan Piterse VERDUIJN (zie 2781).
   3.  Jan Jan Piterse VERDUIJN (zie 2639).

4762    Annigie Corse CRUIJNENBURGH.
 
4761    Gerrit Corse CRUIJNENBURGH.
 
4082    Pieter Cornelis CRUL/KRAL. Dezelfde als PG2389.
Gehuwd in/vr 1718 met Annetie Maartens (zie 4081). {Zij is later gehuwd op 14-02-1719 te Ter Aar. Jan Cornelis, laast weduwenaar van Antie Cornelis, woonagtig inden Oosten van Leijmuiden onder Aalsmeer, met Annetie Maartens, weduwe van Pieter Cornelis Crul, woonagtig tot L(?angeraar). Echtgenoot is Jan Cornelis (zie 4079).}
 
917    Gerrit Dircxsz CUIJPER.
Gehuwd in/vr 1659 met Appolonia ?H/Cor?ssendr (zie 916). {Zij is later gehuwd op 23-08-1660 te TA. Leendert Jansz Schenkevelt, weduwnaar van Geertgen Pieters van Leeuwen, wonende onder den gerechte van Alphen, met Appolonia ?Cor?ssendr (vermoedelijk Verburg), weduwe van Gerrit Dircxsz Cuijper, wonende Ter Aer. Echtgenoot is Leendert Jansz SCHENKEVELT (zie 914).}
 
596    Henrick Pietersz C?ROON.
Gehuwd op 28-01-1653 te TA. Henrick Pieters C?T?roon, jm, met Maritgen Dircx van Kints, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Maritgen Dircx van KINTS (zie 597).
 
335    Aeltjen Hendrix C(R)ONNEN.
Gehuwd op 12-05-1681 te TA. Pieter Pietersz Hoosbeek, jm, met Aeltie Henderikx, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 13-05-1681 te LA (RK). Piter Piterse en Aeltjen Hendrix, beiden uit LA. Echtgenoot is Piter Piterse HOOSBEEK (zie 334). Vermoedelijk behoort ook P3038 tot dit gezin.
Uit dit huwelijk:
   1.  Apolonie Piter HOOSBEEK (zie 1497).
   2.  Kniertje Piter HOOSBEEK (zie 1904).
   3.  Jacob Piter HOOSBEEK (zie 2327).
   4.  Cornelia Piter HOOSBEEK (zie 2587).
   5.  Hendix Piter HOOSBEEK (zie 2671).

5519    Aeltie Dirkx van DAALE, gedoopt (RK) op 18-02-1717 te LA (getuige(n): Knelis Geijse en Mareij Seijmens). Aeltie Dirkx, dr van Dirk Knelisse en Anne Sijmens, van CA.
 
4893    Cornelius Dirk Cnelisse van DAALE, gedoopt (RK) op 19-09-1709 te LA (getuige(n): Wilm Cnelisse en Magteltie Wilms). Cornelius, zn van Dirk Cnelisse en Annitie Sijmens, van LA.
 
2946    Dirk Cornelis van DAALE. Vermoedelijk persoon 2295.
Gehuwd op 29-06-1709 te TA. Dirk Cornelis van Daale, jm, met Annetie Sijmons, jdr, van Welsveen, tegenwoordig alle ter Aer. In TA12.I scan101: Dirck Cornelisz van Dalen en Annetie Sijmons van der Neut. Zij trouwden pro deo. Gehuwd voor de kerk op 21-04-1709 te LA (RK) (getuige(n): multi fuere). Dirk Cnelisse van Dalen en Antie Sijmens van der Nuet. Echtgenote is Annetie Sijmons (van der NEUT) (zie 2947).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Dirk Cnelisse van DAALE (zie 4893).
   2.  Simon Dirk Cnelisse van DAALE (zie 5185).
   3.  Aeltie Dirkx van DAALE (zie 5519).

5185    Simon Dirk Cnelisse van DAALE, gedoopt (RK) op 12-02-1713 te LA (getuige(n): Gerrit Sijmense en Neeltie Sijmens). Simon, zn van Dirk Cnelisse en Annitie Sijmens, van LA.
 
1437    Cornelis Jansen van DALEN.
Gehuwd (1) in/vr 1688 met Annetie Klaes (zie 1429).
Gehuwd (2) op 25-01-1689 te TA. Cornelis van Dalen, weduwnaar van Annetie Klaes, met Marritie Willems, jdr, beiden van der Aer. (Deze akte is gelicht.), gehuwd voor de kerk op 09-01-1689 te LA (RK). Cornelis Jansen en Marie Willems, beiden van LA. Echtgenote is Marie Willems (zie 1438).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Dirck Cornelis van DALEN (zie 2295).
   2.  Mareije van DALEN (zie 2545).
   3.  Willem Cornelis van DALEN (zie 2630).

2295    Dirck Cornelis van DALEN, gedoopt (RK) op 04-12-1689 te LA. Dirck Cornelis Jansen en M: Marie Willems, van LA.
 
2545    Mareije van DALEN, gedoopt (RK) op 26-03-1691 te LA. Mareije Cornelis Jansen en M: Marije Willems, van LA.
 
2630    Willem Cornelis van DALEN, gedoopt (RK) op 17-09-1692 te LA. Willem Cornelis Jansen en M: Marie Willems, van LA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-11-1717 te TA. Willem Cornelis van Dalen, jm, van Langeraar, met Aefie Jans Bruijn, jdr, van de Vrijehoeff. Echtgenote is Aefie Jans BRUIJN (zie 3059).
 
5331    Arij DAME. Zie R1172 en P5332.
 
5332    Jan DAMEN. Zie doopgetuigen bij R1172 en P5331.
 
1077    Maritje Abrahams DAMMERLAEN.
Gehuwd op 02-03-1664 te TA. Arijen Michielsz van der Burch, jm, van der Aer, met Maritje Abrahams Dammerlaen, jdr, van den Bilderdam. Echtgenoot is Arijen Michielsz van der BURCH (zie 1076).
 
29    Claes Jacobse DECKER.
Gehuwd (1) op 28-11-1662 te TA. Claes Jacobsz Decker, jm, met Appoloni Hagens van Kints, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Appoloni Hagens van KINTS (zie 417).
Gehuwd (2) op 01-04-1669 te TA. Claes Jacobsz Decker, weduwnaar van Appoloni Hagens, met Grietjen Cornelis jdr, geboortich van Vleuten. Gehuwd voor de kerk op 26-02-1669 te LA met Grietie Cornelis van VLEUTEN (zie 30).
Gehuwd (3) op 20-09-1673 te TA. Claes Jacobs Decker, weduwnaar van zaliger Grietgen Cornelis van Vleuten, wonende tot Langeraar, met Marritgen Pieters, weduwe van za: Louris Dorp, woonachtig op der Aer. Echtgenote is Marritgen Pieters (zie 469). {Zij was eerder gehuwd 1669-1673 met Louris DORP (zie 470).}
 
741    Pieter Pietersz DECKER.
Gehuwd (1) in/vr 1655 met Jannetgen Gerrits (zie 742).
Gehuwd (2) op 26-02-1656 te TA. Pieter Pietersz Decker, weduwnaar van Jannetgen Gerrits, met Annetgen Gijsberts Cleijn, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetgen Gijsberts CLEIJN (zie 743).
 
5591    Willem Cornelis van DEUGD.
Gehuwd op 13-04-1723 te TA. Willem Cornelis van Deugd, jm, met Ludovina Pieters van Staten, jdr, van Langeraer. Echtgenote is Liduwina Piter Dirkse van STADEN/STATEN, 21 jaar oud (zie 4010).
 
5568    Jannetie Cornelis van DEUG?
Gehuwd op 03-06-1721 te TA. Pieter Dammis van Grieken, jm, van Langeraar met Jannetie Cornelis van Deug? of van den G?, of van Deugd, jdr, van Zevenhoven. Echtgenoot is Piter Dammis Cesen van GRIECKEN, 24 jaar oud (zie 3790).
 
4565    Anna Ceese DEVOTA. Zij was op 21-08-1706 getuige bij de doop van Cornelis, dr van Piter Arisse en Aeltie Cnelis in LA.
4094    Kniertie Aertse DEVOTA, gedoopt (RK) op 29-12-1700 te LA. Alleen: Kniertie Aertse Devota.
 
4129    Maertie Jants DEVOTA. Zij was in 1702 getuige bij de doop van PG4126 (Christianus Laurents Christiaense).
 
4097    Merghie Kneelis DEVOTA, gedoopt (RK) op 12-01-1701 te LA. Merghie Kneelis Devota, van CA.
 
4095    Neeltie Geijse DEVOTA, gedoopt (RK) op 30-12-1700 te LA. Alleen: Neeltie Geijse Devota, obijt eodem Die, CA. Overleden op 30-12-1700 te CA, 0 dagen oud.
 
2960    Piter Janse van DIEMEN.
Gehuwd voor de kerk op 25-08-1709 te LA (RK) (getuige(n): Marij Leeners en Leena Leeners). Piter Janse van Diemen en Antie Leeners Pastoor, van LA. Echtgenote is Antie Leeners PASTOOR (zie 2961).
 
128    Anne Gijsen DIEPERDIJCK. CA.
Gehuwd op 15-02-1672 te TA. Cornelis Pietersz Snij int Speck, met Annetje Ghijsbertsen Dieperdijck, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 15-02-1672 te LA met Cornelis Piterse (Cees) SNIJ INT SPECK (zie 127).
Uit dit huwelijk:
   1.  Huijbert Cees SNIJ INT SPECK (zie 1221).
   2.  Gerrit Cees SNIJ INT SPECK (zie 1223).
   3.  Ara Cees SNIJ INT SPECK (zie 1222).

108    Geertjen Huijgen DIEPERDIJCK.
Gehuwd op 29-09-1671 te TA. Arijen Jacobs Penningh, weduwnaar van Annetje Cornelisdr, met Geertje Huijge Dieperdijck, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 07-09-1671 te LA met Arie Jacobse PENNINGH (zie 107). Beiden van CA. {Hij was eerder gehuwd op 08-08-1663 te TA. Arijen Jacob Penningen, jm, met Annetje Cornelis, weduwnaar van Gerrit Gerritsz Vertas, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetje Cornelisdr (zie 449).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Arien Arien Jacobse PENNINGH (zie 1406).

2158    Ermpie Pieters DIEPERDIJK.
Gehuwd op 24-11-1699 te TA. Henderik Reijnieertsz met Ermpie Pieters Dieperdijk. Echtgenoot is Henderik Reijnieertsz (zie 2157).
 
1450    Martje Piters DIEPERDIJK.
Gehuwd op 04-02-1689 te TA. Adam Pietersz Verduijn, jm, met Marritie Pieters Dieperdijk, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1689 te LA (RK). Adam Piterse en Martje Piters, beiden van LA. Echtgenoot is Adam Piterse VERDUIJN (zie 1449).
Uit dit huwelijk:
   1.  Piter Adam VERDUIJN (zie 2302).
   2.  Geertje Adam VERDUIJN (zie 2558).
   3.  Cornelis Adam VERDUIJN (zie 2648).
   4.  Gijsbert Adam VERDUIJN (zie 2649).
   5.  Geertjen Adam Piterse VERDUIJN (zie 3748).

3804    Arie Cornelis Ariense DIEPERSLOODT, gedoopt (RK) op 30-06-1697 te LA (getuige(n): Jacob Ariense en Neeltje Jacobs). Arie Cornelis Ariense en M: Apluentje Huijberts, van LA.
 
1652    Cornelis Ariense DIEPERSLOODT, overleden op 03-05-1713 te LA. Cnelis Arisse Dipersloot, van LA kreeg op deze datum het Laatste Oliesel.
Gehuwd op 30-01-1691 te TA. Cornelis Arijensz? Diepersloodt, jm, met Aplonija Huijberts van Kin?s, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-01-1691 te LA (RK). Cornelis Ariense en Pluentjen Huijbets, van LA. Echtgenote is Pluentjen Huijberts van KINS (zie 1653).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martje Cornelis DIEPERSLOODT (zie 2559).
   2.  Piter Cornelis DIEPERSLOODT (zie 2679).
   3.  Kniertje Cornelis Aris DIEPERSLOODT (zie 3616).
   4.  Kniertje Cornelis Ariense DIEPERSLOODT (zie 3672).
   5.  Arie Cornelis Ariense DIEPERSLOODT (zie 3804).
   6.  Piter Cornelis Arisse DIEPERSLOODT (zie 3863).
   7.  Elisabet Cornelis Arentse DIEPERSLOODT (zie 4000).
   8.  Cornelius DIEPERSLOODT (zie 4151).
   9.  Joannes Cnelis Arisse DIEPERSLOODT (zie 4573).

4151    Cornelius DIEPERSLOODT, gedoopt (RK) op 27-02-1703 te LA (getuige(n): Dirk Wilmse en Apolonia Cornelis). Cornelius, zn van Cornelis Aertse en Apolonia Huijberts, van LA.
 
4000    Elisabet Cornelis Arentse DIEPERSLOODT, gedoopt (RK) op 12-10-1701 te LA (getuige(n): Dirck Wilmse en Pleuntie Cornelisse (R1061?)). Elisabet Cornelis Arentse en M: Pleuntie Huijberts, van LA. Herschreven doopboek: idem.
 
4573    Joannes Cnelis Arisse DIEPERSLOODT, gedoopt (RK) op 13-09-1706 te LA (getuige(n): Leendert Wilmse en Pleunia Leeners). Joannes, zn van Cnelis Arisse en Pleunia Huijbers, van LA.
 
3672    Kniertje Cornelis Ariense DIEPERSLOODT, gedoopt (RK) op 08-07-1695 te LA (getuige(n): Jacob Ariense). Kniertje Cornelis Ariense en M: Pluentje Huijberts, van LA. Vermoedelijk is haar zusje Kniertje jong gestorven.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-08-1719 te Ter Aar. Leendert Cornelis Swanevelt, jm, met Kniertie Cornelis Diepersloot, jdr, beiden van Langeraar. Echtgenoot is Leendert Cornelis SWANEVELT (zie 4085).
 
3616    Kniertje Cornelis Aris DIEPERSLOODT, gedoopt (RK) op 23-05-1694 te LA (getuige(n): Jacob Aris en Anne Jacobs). Kniertje Cornelis Aris en M: Apolonie Huijberts.
 
2559    Martje Cornelis DIEPERSLOODT, gedoopt (RK) op 10-08-1691 te LA. Martje Cornelis Aris en M: Pleuntje Huijberts, van LA.
 
2679    Piter Cornelis DIEPERSLOODT, gedoopt (RK) op 10-03-1693 te LA (getuige(n): Jacob Aris en Annigje Ritvelt). Piter Cornelis Aris en M: Pluentjen Huijberts, van LA.
 
3863    Piter Cornelis Arisse DIEPERSLOODT, gedoopt (RK) op 04-06-1698 te LA (getuige(n): Jan Hueijbertse en Hillitje Willems). Piter Cornelis Arisse en M: Pluentjen Hueijberts, van LA.
 
600    Adrijaen Jaspersz DIEPERSLOOT.
Gehuwd op 11-02-1653 te TA. Adrijaen Jaspersz Diepersloot, jm, met Kniertgen Jacobs van Weselenburch, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Kniertgen Jacobs van WESELENBURCH (zie 601).
 
764    Annetgen Jaspers DIEPERSLOOT.
Gehuwd op 25-07-1656 te TA. Willem Jansz Schoe?maker, weduwnaar van Neeltgen Michielsdr, met Annetgen Jaspers Diepersloot, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Willem Jansz SCHOE?MAKER (zie 762). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1655 met Neeltgen Michielsdr (zie 763).}
 
614    Aris Jaspersz DIEPERSLOOT.
Gehuwd op 11-06-1653 te TA. Aris Jaspersz Diepersloot, met Kniertgen Cornelis, beiden van der Aer. Echtgenote is Kniertgen Cornelis (zie 615).
 
487    Cornelis Jaspersz DIEPERSLOOT.
Gehuwd (1) in/vr 1640 met NN (zie 489).
Gehuwd (2) op 17-11-1641 te TA. Cornelis Jaspersz Diepersloot, weduwnaar, van der Aer, met Geertgen Jansdr, jdr, van Nieuwveen. Echtgenote is Geertgen Jansdr (zie 488).
 
656    Jan Jaspersz DIEPERSLOOT.
Gehuwd op 26-05-1654 te TA. Jan Jaspersz Diepersloot, jm, met Weijntgen Ghijsberts Cleijn, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Weijntgen Gijsberts CLEIJN (zie 657).
 
1612    Jannitje Jans DIEPERSLOOT.
Gehuwd op 24-01-1690 te TA. Pieter Cornelis Lelijvelt, jm, met Jannetie Jans Diepersloot, jdr, beiden van Langer Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1690 te LA (RK). Piter Cornelisse (van LA) en Jannitje Jans (van Billderdam). Echtgenoot is Piter Cornelisse LELIJVELT (zie 1611).
Uit dit huwelijk:
   1.  Weijntje Piter Cornelisse LELIJVELT (zie 2521).
   2.  Cornelis Piter Cornelisse LELIJVELT (zie 2576).
   3.  Jan Piter Cornelisse LELIJVELT (zie 3634).

970    Maritje J:(asper)s DIEPERSLOOT.
Gehuwd op 31-01-1662 te TA. Ghijsbert Arijens, weduwnaar van Appolonij? Ghijsen Cleijn, met Maritje J:(asp)ers Diepersloot, beiden van der Aer. Als schepen trad op: Bouwen Ghijsen Cleijn, broer van de weduwe? Echtgenoot is Ghijsbert Arijens (zie 968). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1661 met Appolonij Ghijsen CLEIJN (zie 969).}
 
1304    Marritie Jans DIEPERSLOOT.
Gehuwd op 17-02-1683 te TA. Claes Cornelisz, weduwnaar van Neeltie Jans Swanevelt, met Marritie Jans Diepersloot, beiden van der Aer. Als opmerking stond erbij: "Nota Claes Cornelis heeft sijn acte gelicht". Gehuwd voor de kerk op 16-02-1683 te LA (RK). Claes Cornelisse van LA en Martje Jans van Calsl(agen). Echtgenoot is Claes Cornelisse (zie 326). {Hij was eerder gehuwd op 14-02-1681 te TA. Claes Cornelisz, jm, met Neeltie Jans Swanevelt, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 11-02-1681 te LA (RK). Claes Cornelisse en Neeltjen Jans, beiden van LA. Echtgenote is Neeltjen Jans SWANEVELT (zie 327).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijbuerus Claes Cornelisse (zie 1387).
   2.  Cornelis Claes (zie 1507).
   3.  Jan Claes (zie 1995).
   4.  Arie Claes Cornelisse (zie 2520).
   5.  Piter Claes Cornelisse (zie 2647).
   6.  Wijntje Claes Cornelisse (zie 3701).
   7.  Leendert Claes Cornelisse (zie 3829).
   8.  Sijbrecht Klaas HOOIJBOER (zie 2945).

365    Martje Gijsberts DIEPERSLOOT.
Gehuwd op 03-02-1682 te TA. Jan Leendertsz van Zijl, met Marritie Ghijsberts Diepersloot, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 28-01-1682 te LA (RK). Jan Lenderse en Martje Gijsberts, beiden van Corter Aer. Echtgenoot is Jan Lenderse van ZIJL (zie 364). Familie van R182?
 
5578    Gerrit Teunis DIETMAER.
Gehuwd op 24-11-1722 te TA. Gerrit Teunis Dietmaer, jm, met Martie Gerrits Ouweianne, weduwe van Pieter Jansen Stouthandel. Echtgenote is Marritie Gerrits Ouwe Janne (zie 1952). {Zij was eerder gehuwd op 12-10-1699 te TA. Pieter Jansz Stouthandel, weduwnaar van Aaltie Pieters, met Marritie Gerrits Ouwe Janne, beiden van der Aer. Echtgenoot is Pieter Jansz STOUTHANDEL (zie 1950).}
 
3072    Applonia Cornelis van DIJK.
Gehuwd op 07-01-1711 te Nieuwveen/Ter Aar. De schout van Nieuwveen geeft een verklaring af, dat Crijn Pieterse Sniers, jm, wonende tot Langeraar en Applonia Cornelis van Dijk, jdr, wonende te Nieuwveen, hun huwelijkse geboden naar behoren hebben aangetekend en dat deze zijn ingewilligd. Deze acte is van 07-01-1711. Op scan 103 is te lezen, dat Krijn Pieters Sniers en Applonia Cornelis van Dijk onvermogend zijn en dus zullen mogen trouwen sonder daar over enig Regt aan het gemene land van Hollant ende Westvriesland, in comformité van het VIde Articul vande Ordonnantie van het middel op het trouwen ende begraven van den 26ste octobris 1695 te betalen, actun Nieuveen den 7 januarij 1711. Echtgenoot is Crijn Pieterse SNIERS (zie 3071).
 
1945    Elsie Japikx van der DOES.
Gehuwd op 08-02-1701 te TA. Huijbert Cornelis, jm, met Elsie Jacobs van der Does, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-01-1701 te LA (RK) (getuige(n): Antie Jants en Krijntie Kneelis). Bij dit huwelijk worden voor het eerst getuigen genoemd. Huijbert Kneelisse en Elsie Japikx. (Geen plaatsaanduiding!) Kopie: Huijbert Knelisse en Elsje Japix. Getuigen: Antie Jans en Krijntie Knelis. Echtgenoot is Huijbert Kneelisse (zie 1944).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Huijbert Cnelisse (zie 4011).
   2.  Jannitie Huijbert (zie 4149).
   3.  Cornelia Huijbert Cnelisse (zie 4313).
   4.  Immitie Huijbert Cnelisse (zie 4586).
   5.  Emmerentiana (zie 4587).
   6.  Maria Huijbert Cnelisse (zie 4755).
   7.  Cunera Huijbert Cnelisse (zie 4987).

2352    Leuntie Jans van der DOES.
Gehuwd op 30-05-1703 te TA. Leendert Gerritsz Groenevelt, jm, van der Aar, met Leuntie Jans van der Does, van (afwezig). Gehuwd voor de kerk op 29-05-1703 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Marij Eevers). Leendert Gerritse en Leuntie Jans. Kopie: Leendert Gerritse en Leuntie Jans. Getuigen: Adriana Pieters en Marij Pieters. Echtgenoot is Leendert Gerritsz GROENEVELT (zie 2351).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Leendert Gerritse GROENEVELT (zie 4238).
   2.  Cornelia Leendert Gerritse GROENEVELT (zie 4058).
   3.  Maria Leenert Gerritse GROENEVELT (zie 4544).
   4.  Jacobus Leendert Gerritse GROENEVELT (zie 4666).
   5.  Joannes Leendert Gerritse GROENEVELT (zie 4813).
   6.  Maria Leenert Gerritse GROENEVELT (zie 4911).
   7.  Maria Leenert Gerritse GROENEVELD (zie 5077).
   8.  Jacoba Leendert Gerritse GROENEVELT (zie 5380).
   9.  Antie Leenert Geritse GROENEVELT (zie 5513).

3077    Marijtje Pieters van der DOES.
Ondertrouwd op 01-11-1715 te Haserswoude. B. Spoors, de vervanger van de secretaris van Haserswoude verklaarde, dat de huwelijkse geboden van Jacob Hendriksz van Leeuwen, weduwnaar van Aagje Jans van der Laan, wonende te Haserswoude, en Marijtje Pieters van der Does, jdr, wonende tot Langeraar, wettig zijn ingewilligd en aangetekend. Acte d.d. 01-11-1715 te Haserswoude. Echtgenoot is Jacob Hendriksz van LEEUWEN (zie 3075). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1714 met Aagje Jans van der LAAN (zie 3076).}
 
5382    Agie (van der DOES). Op grond van doopgetuigen.
 
5381    Jan (van der DOES).
Kinderen:
   1.  Leuntie Jans van der DOES (zie 2352).
   2.  Agie (van der DOES) (zie 5382).

1325    Hermpje Jans van DONDEREN.
Gehuwd op 14-06-1685 te TA. Willem Gerritsz Nedersticht, jm, wonende op de Vrijehoeff, met Ermtie Jans van Donderen, jdr, van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 12-06-1685 te LA (RK). Willem Gerritse (van Hoef) en Hermpje Jans (van CA). Echtgenoot is Willem Gerritse NEDERSTICHT (zie 1324).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia NEDERSTICHT (zie 1532).
   2.  Gerrit NEDERSTICHT (zie 1872).
   3.  Cornelia NEDERSTICHT (zie 2207).
   4.  NN NEDERSTICHT (zie 2536).

4855    Andries van DONGEN. Op grond van getuige bij de doop van Joanna, dr van Cnelis van Dongen op 12-04-1709.
 
5082    Antonius Cornelis van DONGEN, gedoopt (RK) op 23-10-1711 te LA (getuige(n): Matheijs Piterse en Geertruij Piters van Dongen). Antonius, zn van Cornelis van Dongen en Neeltie Theunis Doesborg, van LA.
 
4609    Bastiaan van DONGEN. Koppeling op grond van doopgetuigen.
Kinderen:
   1.  Cornelis Bastiaanse van DONGEN (zie 4304).
   2.  Huijbert Bastiaanse van DONGEN (zie 4610).
   3.  Andries van DONGEN (zie 4855).

4304    Cornelis Bastiaanse van DONGEN.
Gehuwd met Neeltie Teunis (DOESDORP)/DOESBORG (zie 4305).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catarijna Kneelis Bastiaense (zie 4031).
   2.  Maria Cornelis Bastiaense (zie 4179).
   3.  Sebastianus Cornelis van DONGEN (zie 4303).
   4.  Maria Cornelis Bastiaanse van DONGEN (zie 4495).
   5.  Machtildis Cnelis van DONGEN (zie 259).
   6.  Joanna Cnelis van DONGEN (zie 4854).
   7.  Digna Cornelis Bastiaense van DONGEN (zie 4951).
   8.  Antonius Cornelis van DONGEN (zie 5082).

4951    Digna Cornelis Bastiaense van DONGEN, gedoopt (RK) op 26-05-1710 te LA (getuige(n): Leendert Andriessen van Dongen en Jannetie Steevens Schouw). Digna, dr van Cornelis Bastiaense van Dongen en Neeltie Theunis, van LA.
 
5083    Geertruij Piters van DONGEN. Doopgetuige bij P5082 op 23-10-1711.
 
4610    Huijbert Bastiaanse van DONGEN.
 
4854    Joanna Cnelis van DONGEN, gedoopt (RK) op 12-04-1709 te LA (getuige(n): Andries van Dongen). Joanna, dr van Cnelis van Dongen en Neeltie, van LA.
 
4952    Leendert Andriessen van DONGEN. Doopgetuige op 26-05-1710.
 
259    Machtildis Cnelis van DONGEN, gedoopt (RK) op 16-12-1706 te LA (getuige(n): Huijbert Bastiaanse van Dongen en Anna Stevens Schouw). Machtildis, dr van Cnelis van Dongen en Neeltie Teunis, van LA.
 
4495    Maria Cornelis Bastiaanse van DONGEN, gedoopt (RK) op 15-12-1705 te LA (getuige(n): Andries Cornelisse en Marijtie Japikx Koek). Maria, dr van Cornelis Bastiaanse van Dongen en Neeltie Teunis, van LA.
 
4303    Sebastianus Cornelis van DONGEN, gedoopt (RK) op 05-10-1704 te LA (getuige(n): Piter Cornelisse van Dongen en Jannitie Jacobs Spruijt). Sebastianus, zn van Cornelis van Dongen en Neeltie Teunis, van LA.
 
462    Pieter Thijssen DOORNEVELT.
Gehuwd in/vr 1672 met Elisabeth Pieters (zie 461). {Zij is later gehuwd op 10-07-1673 te TA. Michiel Arijensz, weduwnaar van Maritje Ghijsberts Cleijn, met Elisabeth Pieters, weduwe van Pieter Thijsz Doornevelt, van Aerlanderveen. Echtgenoot is Michiel Arijensz (zie 158).}
 
3921    DOPEN. Vanaf begin maart 1699 tot 08-12-1700 was de pastoor afwezig. (TA3Asc56b)
Het dopen loopt verder tot 1717. In 1718 heeft een nieuwe pastoor alle dopen vanaf 1701 over genomen in een nieuw doopboek. (= Herschreven doopboek.)(Vermoedelijk zijn er ook nog dopen opgenomen, die bij afwezigheid van de pastoor in een andere parochie waren gedoopt.) Dit heb ik nog niet geconstateerd.
 
470    Louris DORP.
Gehuwd 1669-1673 met Marritgen Pieters (zie 469). {Zij is later gehuwd op 20-09-1673 te TA. Claes Jacobs Decker, weduwnaar van zaliger Grietgen Cornelis van Vleuten, wonende tot Langeraar, met Marritgen Pieters, weduwe van za: Louris Dorp, woonachtig op der Aer. Echtgenoot is Claes Jacobse DECKER (zie 29).}
 
624    Cornelis Korsz? van DOUDEREN.
Gehuwd op 15-12-1653 te TA. Cornelis Korsz van Douderen, jm, met Claertgen Aertsdr, weduwe van Za: Dirck Dircxs Verlaen, beiden van der Aer. Echtgenote is Claertgen Aerts (zie 494). {Zij was eerder gehuwd op 07-11-1642 te TA. Dirck Dircksen Verlaen, jm, met Claertgen Aerts, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Dirck Dircksz VERLAEN (zie 493).}
 
1088    Cors Willemsz van DOUDEREN.
Gehuwd op 21-10-1664 te TA. Cors Willemsz van Douderen, jm, van der Aer, met Dirckgen Sijmens van Wieringen, jdr, van Aerlan:(der)veen. Echtgenote is Dirckgen Sijmens van WIERINGEN (zie 1089).
 
442    Jan Willemsz van DOUDEREN.
Gehuwd op 05-05-1665 te TA. Jan Willemsen van Douderen, jm, van Corter Aer, met Aeltgen Maertens Verlaen, jdr, van Corter Aer. Echtgenote is Aeltien Mertens VERLAEN (zie 92). {Zij is later gehuwd op 10-02-1671 te TA. Aert G?tsz P?ters, weduwnaar van Neeltjen Henricdr ?Gers, met Aeltgen Maertens dr ?Claes?, weduwe van Jan Willemsz van Douderen, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 11-02-1671 te LA met Aert Gerritse VERTAS (zie 91). Beiden van CA.}
 
104    Martjen Cornelis van DOUDEREN. CA.
Gehuwd op 05-05-1671 te TA. Gerrit Gerritsz Oudew:, jm, met Marritjen Cornelis van Douderen, jdr, beiden van Ct? Aer. Gehuwd voor de kerk op 04-05-1671 te LA met Gerrit Gertse OUDEWATER (zie 103).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Gerritse OUDEWATER (zie 3420).

848    Roel Pietersz van DOUDEREN.
Gehuwd (1) in/vr 1657 met Annetgen Adrijaens (zie 849).
Gehuwd (2) op 08-12-1658 te TA. Roel Pietersz van Douderen, weduwnaar van Annetgen Adrijaens, met Marritgen Cornelis, weduwe van Cornelis Arisz, beiden van der Aer. Echtgenote is Marritgen Cornelis (zie 850). {Zij was eerder gehuwd op 25-02-1653 te TA. Cornelis Arijensz, jm, met Maritgen Arijens, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Arissen (zie 851).}
 
93    Willem Corsen van DOUDEREN. CA.
Gehuwd (1) in/vr 1670 met Ermpje Gerritsdr (zie 444).
Gehuwd (2) op 25-02-1671 te TA. Willem Corssen van Douderen, weduwnaar van Ermpje Gerritsdr, met Neeltge Bouwens, jdr, van Aerlanderveen. Gehuwd voor de kerk op 17-02-1671 te LA. Willem Corssen en M.. Bauwens. Echtgenote is Neeltge Bouwens (zie 94).
 
724    Willem Dircxz van DOUDEREN.
Gehuwd op 11-07-1655 te TA. Willen Dircxz van Douderen, jm, van der Aer, met Neeltgen Claes Turckenburch, weduwe van Cornelis Pieter Ghijssen, van Arlanderveen. Echtgenote is Neeltgen Claes TURCKENBURCH (zie 725). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1654 met Cornelis Pieter Ghijssen (zie 726).}
 
942    Wouter Arijensz van DOUDEREN.
Gehuwd op 25-02-1661 te TA. Wouter Arijensz van Douderen, jm, met Lijsbet Sijmons, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Lijsbet Sijmons (zie 943).
 
2701    Anne Arie van DOUDEREN/DONDEREN, gedoopt (RK) op 19-07-1693 te LA (getuige(n): Cornelis Gerritse en Nellitje Mertens). Anne Arie Wouterse en M: Marie Jans, van CA.
 
3789    Annichje Arie Wouterse van DOUDEREN/DONDEREN, gedoopt (RK) op 30-03-1697 te LA (getuige(n): Jan Hoesbeek en Anne Cornelis). Annichje Arie Wouterse en M: Mergje Willems, van CA.
 
1602    Arij Woutersz van DOUDEREN/DONDEREN. Vermoedelijk een zoon van P942.
Gehuwd (1) op 17-06-1687 te TA. Arij Woutersz van Douderen, jm, met Maria Jans, jdr, beiden van Corter Aer. Echtgenote is Maria Jans (zie 1603). Dopen t/m scan 20 bekeken.
Gehuwd (2) op 08-11-1695 te TA. Arijen Woutersz van Donderen, weduwnaar van Marritie Jans van der Storm, met Marritie Willems, jdr, beiden van Korter Aer. Gehuwd voor de kerk op 08-11-1695 te LA (RK). Arie Wouterse en Merghje Willems, beiden van CA. Echtgenote is Merghje Willems (zie 1779).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leijsbet Arie van DOUDEREN/DONDEREN (zie 1969).
   2.  Wouter Arie van DOUDEREN/DONDEREN (zie 1970).
   3.  Jan Arie van DOUDEREN/DONDEREN (zie 2589).
   4.  Anne Arie van DOUDEREN/DONDEREN (zie 2701).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Annichje Arie Wouterse van DOUDEREN/DONDEREN (zie 3789).
   6.  Cornelia Arie Wouterse van DOUDEREN/DONDEREN (zie 3859).
   7.  Martinus Arij Wouterse van DOUDEREN/DONDEREN (zie 3995).
   8.  Marij van d'OUDEREN (zie 4606).

3859    Cornelia Arie Wouterse van DOUDEREN/DONDEREN, gedoopt (RK) op 24-04-1698 te LA (getuige(n): Paulus Willemse). Cornelia Arie Wouterse en M: Merghje Willems.
 
2589    Jan Arie van DOUDEREN/DONDEREN, gedoopt (RK) op 25-12-1691 te LA. Jan Arie Wouterse. Er werd geen moeder vermeld.
 
1969    Leijsbet Arie van DOUDEREN/DONDEREN, gedoopt (RK) op 18-09-1687 te LA. Leijsbet Arie Wouterse en M: Marijtje Jans, van CA.
 
3995    Martinus Arij Wouterse van DOUDEREN/DONDEREN, gedoopt (RK) op 05-10-1701 te LA (getuige(n): Bou Krijne en Ermpie Meertens). Martinus Arij Wouterse en M: Marijtie Wilms, van CA. Herschreven doopboek: doopgetuigen: Bouwe Krijnen en Ermpje Meertens.
 
1970    Wouter Arie van DOUDEREN/DONDEREN, gedoopt (RK) op 12-01-1689 te LA. Wouter Arie Wouterse en M: Marijtje Jans. (Doopdatum was wel erg vaag.).
 
5584    Louris Dirksz van der DOUW.
Gehuwd op 19-01-1723 te TA. Louris Dirksz van der Douw, jm, van Roelofaartiesveen, met Jannetie Pieters Stouthandel, jdr, van Langeraer. Echtgenote is Jannitje Pieter Jacobse STOUTHANDEL, 28 jaar oud (zie 3633).
 
3909    Apolonie Piter Leenderse DRAIJ, gedoopt (RK) op 25-12-1698 te LA (getuige(n): Piter Gerritse en Martje). Apolonie Piter Leenderse en M: Aegje Jans, van LA.
 
891    Geertje Pieters DRAIJ.
Gehuwd op 23-11-1659 te TA. Jan Pietersz, jm, met Geertje Pieters Draij, jdr, beiden van der Aer. In dezelfde akte trouwden: Leendert Pietersz Draij, jm, met Appoloni Pieters, jdr, beiden van der Aer. Vermoedelijk broer en zus Draij. Echtgenoot is Jan Pietersz (zie 890).
 
3728    Jan Piter Leenderse DRAIJ, gedoopt (RK) op 03-07-1696 te LA (getuige(n): Jasper Piterse en Jannichjen Huijberts). Jan Piter Leenderse en M: Aeghje Jans, van LA.
 
2713    Jannitje Cornelis Cornelisse DRAIJ, gedoopt (RK) op 26-10-1693 te LA (getuige(n): afwezig). Jannitje Cornelis Cornelisse en M: Tuenisje Cornelis, van LA.
 
2620    Kniertje Cees Cees DRAIJ, gedoopt (RK) op 09-06-1692 te LA. Kniertje Cees Cees Draij en M: Tuennisje Cornelis, van LA.
 
888    Leendert Pietersz DRAIJ.
Gehuwd op 23-11-1659 te TA. Leendert Pietersz Draij, jm, met Appoloni Pieters, jdr, beiden van der Aer. In dezelfde akte trouwden: Jan Pietersz, jm, met Geertje Pieters Draij, jdr, beiden van der Aer. Vermoedelijk broer en zus Draij. Als schepen: Huijbert Hoogenboom, met handtekening: Huijbrecht Crijnen H:boom. Echtgenote is Appoloni Pieters (zie 889).
 
2614    Leendert Piter Leenderse DRAIJ, gedoopt (RK) op 03-05-1692 te LA. Leendert Piter Leenderse en M: Merghje Gerrits, van LA.
 
1447    Piter Leenderse DRAIJ.
Gehuwd (1) op 07-02-1689 te TA. Pieter Leendertsz Draij, jm, met Marritie Gerrits Groenevelt, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1689 te LA (RK). Piter Leenderse en Mergje Gerrits, beiden van LA. Echtgenote is Mergje Gerrits GROENEVELT (zie 1448).
Gehuwd (2) op 26-08-1693 te TA. Pieter Leendersz Draij, weduwnaar van Marritie Groenevelt, met Neeltie Jacobs Breda, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 25-08-1693 te LA (RK). Piter Leenderse en Neeltje Jacobs, beiden van LA. Echtgenote is Neeltje Jacobs BREDA (zie 1740).
Gehuwd (3) op 25-10-1694 te TA. Pieter Leendertsz Draij, laatst weduwnaar van Neeltje Jacobs Breda, met Aegie Jans van Swieten, weduwe van Arij Ghijse van Akere, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 29-10-1694 te LA (RK). Piter Leenderse en Aegje Jans van LA. Echtgenote is Aegje Jans van SWIETEN (zie 1744). {Zij was eerder gehuwd op 06-12-1693 te TA. Arijen Ghijsbertsz van Akere, jm, met Aegie Jans van Swieten, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-11-1693 te LA (RK). Arie Gijsbertse en Aegje Jan, beiden van LA. Echtgenoot is Arie Gijsbertse van AKERE (zie 1743).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leendert Piter Leenderse DRAIJ (zie 2614).
Uit het derde huwelijk:
   2.  Jan Piter Leenderse DRAIJ (zie 3728).
   3.  Apolonie Piter Leenderse DRAIJ (zie 3909).

2683    Marie Cornelis DRAIJ (SUIJTWIJK), gedoopt (RK) op 07-05-1693 te LA (getuige(n): Huijbert Chielen en Marie Jans). Marie Cornelis Draij en M: Ariaentje Leenders. Is dit P3007?
 
2175    Huijbert Thijsen DRIETMA.
Gehuwd op 25-05-1700 te TA. Huijbert Thijsen, jm, met Cornelia Pieters Sethoven, beiden van der Aer. Echtgenote is Cornelia Pieters SETHOVEN (zie 2176). {Zij is later gehuwd op 13-01-1722 te TA. Tomas Cornelis de Haan, weduwnaar van Dignum Jans, met Cornelia Pieters Sethoven, weduwe van Huijb: Tijse Drietma, beiden van Langeraar. Echtgenoot is Thomas Cornelis de HAAN (zie 2184).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Mergie Huijbert Theijse (zie 3935).
   2.  Cornelia Huijbert Theijse (zie 4174).
   3.  Catharina Huijbert Theijse (zie 4332).

1154    Poulus Pietersz van DUIJN.
Gehuwd op 18-01-1667 te TA. Poulus Pietersz, jm, met Appolonia Jans, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Appoloni Jans (zie 1155). {Zij is later gehuwd op 03-01-1684 te TA. Klaes Huijgen van der Werven, van Reijnsaterwoude, met Aplonij Jansse, weduwe van Paulus Pieters van Duin, van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-11-1683 te LA (RK). Claes Huijgen (van R.Wou) en Apolonie Jans (van LA). Echtgenoot is Claes Huijgen van der WERVEN (zie 1246).}
 
1286    Adam Bastiaense DUIN.
Gehuwd (1) op 28-11-1684 te TA. Adam Bastiaensz, jm, met Susanna Pieters, weduwe van Jan Huijbertse, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 28-11-1684 te LA (RK). Adam Bastiaense (van Wou) en Sannitje Piters (van LA). Echtgenote is Susannitje Piters (zie 106). {Zij was eerder gehuwd op 30-04-1671 te TA. Jan Huijbertsz Ter?meulen, weduwnaar van Marritje Sijmonsdr van Sijel, met Susannetje Pietersdr, jdr. Gehuwd voor de kerk op 09-05-1671 te LA met Jan Huijbertse TER?MEULEN (zie 105).}
Gehuwd (2) op 27-04-1691 te TA. Adam Bastiaensz, weduwnaar van SAnnetie Pieterse, met Annetie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-04-1691 te LA (RK). Adam Bastiaense en Anne Cornelis. Echtgenote is Anne Cornelis (zie 1665).
Gehuwd (3) op 23-01-1697 te TA. Adam Bastiaense Duin, weduwnaar van Annetie Cornelis, van der Aer, met Marritie Klaes Blijleven, jdr, van Zevenhoven. Gehuwd voor de kerk op 21-12-1696 te LA (RK). Adam Bastiaense en Martje Claes. Echtgenote is Martje Claes BLIJLEVEN (zie 1815).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Leentje DUIN (zie 2596).

2596    Leentje DUIN, gedoopt (RK) op 11-02-1692 te LA. Leentje Adam Bastiaense en M: Anne Cornelis, van LA.
 
4825    Nicolaus Abram DULKENS, gedoopt (RK) op 03-12-1708 te LA (getuige(n): Wouter de Wijet en Annettie Boulemans). Nicolaus, zn van Abram Dulkens en Petronella van Bentuelse (ik denk aan: Bentvelse), van LA.
 
4633    Piter Abram DULKENS, gedoopt (RK) op 18-03-1707 te LA (getuige(n): Cnelis Piterse en Nizzie Aries). Piter, zn van Abram Dulkens en Pitertie Cnelis, van LA.
 
3079    Arij Jansz van EGMONT.
Ondertrouwd op 15-08-1716 te Langeraar. Uit de acte blijkt, dat Martie Hendrix Jan Niclaas, jdr, geboortig en wonende in Ter Aar, heeft verklaard, dat zij onvermogend is en derhalve pro deo wil trouwen met Arij Jansz van Egmont, jm van Zoeterwoude. Opgemaakt: Langeraar, d.d. 15-08-1716. Gehuwd voor de kerk op 07-09-1716 te LA (RK) (getuige(n): Mertie Seijmens en Mertie Knelis). Arij Jansen van Egmondt en Maertie Hendrikx Neijclaes. De bruidegom (sponsus) is afkomstig uit Soeterwoude, "sed hic de gens". Echtgenote is Martie Hendrix Jan Niclaas (zie 3078).
 
5635    NN van der EIJK.
Gehuwd met Maria Cornelis STULLING (zie 5634). Beiden al overleden in 1735 en zij hadden 1 kind.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem van der EIJK (zie 5636).

5636    Willem van der EIJK.
 
2956    Maria Willems van EIJNTHOF.
Gehuwd op 05-11-1709 te TA. Willem Jansz, jm, met Maria Willems van Eijnthof. Gehuwd voor de kerk op 04-11-1709 te LA (RK) (getuige(n): Joanna van Beest en Adriana Piters (Eccl.)). Wilm Janse van der Hoorn, van LA met Marijtie Wilms van Weesdorp (plaatsaanduiding?). Echtgenoot is Willem Jansz van der HOORN (zie 2955). Dezelfde als R1418?
 
5600    Marijtie Arijsen EMMERZEEL. Is dit P2625? Wel 10 jaar ouder? Vermoedelijk een dochter uit R1236, Immerseel.
Gehuwd op 05-10-1723 te TA. Gijsbert Cornelis Hogeveen, jm, met Marijtie Arijsen Emmerzeel, jdr, van Langeraer. Echtgenoot is Gijsbertus Cornelis HOOGEVEEN, 21 jaar oud (zie 4092).
 
5599    Stijntie Arijsen EMMERZEEL. Vermoedelijk een dochter uit R1236, Immerseel.
Gehuwd op 14-09-1723 te TA. Jacob Sijmensz van Tol, jm, van Langeraer met Stijntie Arijsen Emmerzeel, jdr. Echtgenoot is Jacob Sijmen Cornelisse van THOL, 25 jaar oud (zie 3866).
 
4061    Cornelia Kneelis Kneelisse den ENGEL, gedoopt (RK) op 23-06-1702 te LA (getuige(n): Kneelis Chiele en Pleuntie Jants). Cornelia Kneelis Kneelisse en M: Claertie Japikx, van LA. Herschreven doopboek: Cornelia Cornelis Knelisse en Klaartie Japix. Doopgetuigen: Kornelis Chile en Pleuntie Jans.
 
1808    Cornelis Cornelisse den ENGEL, overleden op 19-11-1712 te LA. Cnelis Cnelisse den Engel.
Gehuwd op 06-11-1696 te TA. Cornelis Cornelisz den Engel, jm, met Klaertie Jacobs van Veen, weduwnaar van Isac Jaspertsz van Swieten, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 06-11-1696 te LA (RK). Cornelis Cornelisse en Claertje Jacobs (van LA). Echtgenote is Clartje Jacobs van VEEN (zie 1699). {Zij was eerder gehuwd op 02-09-1692 te TA. Jacob Jaspersz van Switen, weduwnaar van Aplonij van Akeren, met Claertie Jacobs van Veen, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-09-1692 te LA (RK). Jacob Jasperse en Clartje Jacobs. Echtgenoot is Jacob Jasperse van SWIETEN (zie 1623).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Mareij Cornelis Cornelisse den ENGEL (zie 2638).
   2.  Cornelia Kneelis Kneelisse den ENGEL (zie 4061).

2638    Mareij Cornelis Cornelisse den ENGEL, gedoopt (RK) op 20-12-1697 te LA (getuige(n): Arie Cornelisse en Mareij Cornelis). Mareij Cornelis Cornelisse en M: Claertje Jacobs, van LA.
 
621    Cornelis Willemsz van GEIJLICK.
Gehuwd in/vr 1652 met Meijnsjen Jacobs (zie 620). {Zij is later gehuwd op 23-11-1653 te TA. Cornelis Cornelisz van Santen, weduwnaar van Stijntgen Crijnen, met Meijnsjen Jacobs, weduwe van Cornelis Willemsz van Geijlick. Echtgenoot is Cornelis Cornelisz van SANTEN (zie 618).}
 
1104    Gerrit? Cornelisz van de GEISE?FLURTH?
Gehuwd in/vr 1664 met Lijsbeth Cornelis (zie 1103). {Zij is later gehuwd op 10-02-1665 te TA. Cornelis Pietersz Pfo?rch?, jm, van Corter Aer, met Lijsbeth Cornelis, weduwe van G(erri)t? Cornelisz van? de Geise?flur?th, van Demmerick. Echtgenoot is Cornelis Pieters PFOR?CH? (zie 1102).}
 
998    Annetgen Pieters van de GENEUCHTE.
Gehuwd in/vr 1661 met Jacob Lenertsse SCHENCKEVELT (zie 997). {Hij is later gehuwd op 07-06-1662 te TA. Jacob Lenertsse Schenkevelt, weduwnaar van Annetgen Pieters van de Geneuchte, met Annetgen Clements, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetgen Clements (zie 999).}
 
5640    Pleuntje Jansen (Plonia) GOEDHART.
Gehuwd met Jan Jakobse SLINTWINT (zie 5639).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetje Jansen SLINTWINT (zie 5642).
   2.  Jakob Jansze SLINTWINT (zie 5641).
   3.  Annetje Jans SLINTWIND (zie 5646).
   4.  Jakob Jansz SLINTWIND (zie 5645).
   5.  Marrigie Jans SLINTWINDT (zie 5649).
   6.  Marrigie Jans SLINTWIND (zie 5648).
   7.  Marrigie Jans SLINTWINT (zie 5647).

4195    Aleijdis Huijbert Chiele GOEDTKNEGH, gedoopt (RK) op 14-10-1703 te LA (getuige(n): Piter Cnelisse en Maertie Japikx). Aleijdis, dr van Huijbert Chiele en Anna Jants, van LA.
 
4422    Anna Huijbert Chiele GOEDTKNEGH, gedoopt (RK) op 17-05-1705 te LA (getuige(n): Jan Theunisse en Gritie Geijse). Apolonia en Anna, gemelle (tweeling), drs van Huijbert Chiele en Anna Jans, van LA.
 
5110    Anna Huijbert Chile GOEDTKNEGH, gedoopt (RK) op 01-01-1712 te LA (getuige(n): Piter Geijse en Neeltie Jans). Anna, dr van Huibert Chile en Anna Jans, van LA.
 
4421    Apolonia Huijbert Chiele GOEDTKNEGH, gedoopt (RK) op 17-05-1705 te LA (getuige(n): Piter Janse en Agie Jans). Apolonia en Anna, gemelle (tweeling), drs van Huijbert Chiele en Anna Jans, van LA.
 
4889    Cornelius Huijbert Chile GOEDTKNEGH, gedoopt (RK) op 14-08-1709 te LA (getuige(n): Meerten Cnelisse en Anna Ceese (P4565?)). Cornelius, zn van Huijbert Chile en Anna Jans, van LA.
 
2163    Huijbert Michilsz GOEDTKNEGH.
Gehuwd op 10-02-1700 te TA. Huijbert Michilsz Goedtknegh, met Annetie Jans, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetie Jans (zie 2164). Vermoedelijk een koppeling met R872?
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Huijbert Chiele GOEDTKNEGH (zie 4001).
   2.  Aleijdis Huijbert Chiele GOEDTKNEGH (zie 4195).
   3.  Apolonia Huijbert Chiele GOEDTKNEGH (zie 4421).
   4.  Anna Huijbert Chiele GOEDTKNEGH (zie 4422).
   5.  Johanna Huijbert Chiele GOEDTKNEGH (zie 4693).
   6.  Cornelius Huijbert Chile GOEDTKNEGH (zie 4889).
   7.  Anna Huijbert Chile GOEDTKNEGH (zie 5110).
   8.  Maria Huijbert Chiele GOEDTKNEGH (zie 5406).

4693    Johanna Huijbert Chiele GOEDTKNEGH, gedoopt (RK) op 12-10-1707 te LA (getuige(n): Theunis Janse en Agie Jans). Johanna, dr van Huijbert Chiele en Anna Jans, van LA.
 
4001    Maria Huijbert Chiele GOEDTKNEGH, gedoopt (RK) op 16-10-1701 te LA (getuige(n): Geijs Jantse en Pleunia Huijberts). Maria Huijbert Chiele en M: Anna Jants, van LA. Herschreven doopboek: doopgetuigen: Gijs Janse en Apleunia Huiberts.
 
5406    Maria Huijbert Chiele GOEDTKNEGH, gedoopt (RK) op 08-03-1715 te LA (getuige(n): Gijs Pi?etersse en Grietje Gijse). Maria, dr van Huijbert Chiele en Anna Jans, van LA.
 
5604    Martie Jans GOETHART.
Gehuwd op 02-11-1723 te Ter Aar. Leendert Cornelis van Leeuwen, jm, van Corteraer, met Martie Jans Goethart, jd, van Nieuwkoop. Echtgenoot is Leendert Corn(elis) van LEEUWEN (zie 5603).
 
3061    Martie Jans de GOETHEIJT.
Gehuwd op 15-11-1717 te TA. Dirk Gerrits van Santen met Martie Jans de Goetheijt, beiden van Langeraar. Echtgenoot is Dirk Gerrits van SANTEN (zie 3060).
 
185    Chiel Jacobse GOETKNECHT.
Gehuwd op 30-01-1674 te TA. Michiel Jacobsz Goetknecht, met Marritjen Huijberts Hoogenboom, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-01-1674 te LA met Martjen Huijberts HOOGENBOOM (zie 186). Beiden van LA. {Zij is later gehuwd op 24-01-1686 te TA. Cornelis Pietersz Suijtwijk, laatst weduwnaar van Cniertie Cornelis, met Marritie Huijberts Hoogeboom, weduwe van Michiel Jacobsz Goeknecht, beiden van der Aer. (Genoemde schepenen in de trouwakte in TA: Cornelis Pietersz van Dam en Jacob Jacobsz Weselenburgh.), gehuwd voor de kerk op 25-01-1686 te LA (RK). Cornelis Piterse Dasy en Martjen Huijberts, beiden van LA. (Dasy ipv Draij?) met Cornelis Pietersz SUIJTWIJK (zie 703).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Huijbert Michilsz GOEDTKNEGH (zie 2163).

2747    Jacob GOETKNECHT.
Kinderen:
   1.  Martjen Jacobs GOETKNECHT (zie 150).
   2.  Chiel Jacobse GOETKNECHT (zie 185).

150    Martjen Jacobs GOETKNECHT.
Gehuwd (1) op 25-01-1673 te TA. Pieter Sijmonsz van Sijl, met Marritje Jacobs Goetknecht, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1673 te LA met Piter Sijmense van SIJL (zie 149). Beiden van LA.
Gehuwd (2) op 13-10-1696 te TA. Jan Cornelisz van Benten, weduwnaar van Neeltie Huijbers van Swieten, met Marritie Jacobs, weduwe van Pieter Sijmontsz van Zijl, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 09-09-1696 te LA (RK). Jan Cornelisse en Martje Jacobs (van LA). Echtgenoot is Jan Cornelisse van BENTEN (zie 1802). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1695 met Neeltie Huijbers van SWIETEN (zie 386).}
 
893    Ariaentje Ariens van der GRACHT.
Gehuwd op 18-12-1659 te TA. Willem Albertsz Graeff, jm, met Ariaentje Ariens van der Gracht, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Willem Albertsz GRAEFF (zie 892).
 
892    Willem Albertsz GRAEFF.
Gehuwd op 18-12-1659 te TA. Willem Albertsz Graeff, jm, met Ariaentje Ariens van der Gracht, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Ariaentje Ariens van der GRACHT (zie 893).
 
2443    Neeltje de GRAET, gedoopt (RK) op 06-05-1681 te LA. Neeltje de Graet.
 
918    Jan Adriaensz van der GRAFT.
Gehuwd op 31-08-1660 te TA. Jan Adriaensz van der graft, jm, met Jannetgen Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Jannetgen Cornelis (zie 919).
 
506    Cornelis Dammasz van GRIECKEN.
Gehuwd op 25-11-1642 te TA. Cornelis Dammasz van Griecken, jm, met Appolonia Jansdochter, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Appolonia Jansdochter (zie 507). Kind gekoppeld op grond van Patroniem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dammis Ceese van GRIECKEN (zie 1539).

845    Crijntgen Dammis van GRIECKEN.
Gehuwd op 01-10-1658 te TA. Pieter Maertensz van Swieten, jm en Crijntgen Dammis van Griecken, jdr, van der Aer. Echtgenoot is Pieter Maertensz van SWIETEN (zie 844).
 
1539    Dammis Ceese van GRIECKEN. Dezelfde als P1888? Nee, dat is zijn opa.
Gehuwd op 19-02-1675 te TA. Dammis Cornelis van Griecken, jm, van der Aer, met Marritje Maertens Verbrugge, jdr, mede van der Aer. Geen RK huwelijk gevonden. Echtgenote is Martje Mertens VERBRUGGE (zie 1540).
Uit dit huwelijk:
   1.  Apolonie Dammis (zie 3463).
   2.  Apolonie Dammis (zie 3464).
   3.  Cornelis Dammesz van GRIEKEN (zie 2252).
   4.  Kniertje Dammis (zie 2146).
   5.  Anne Dammisse (zie 2093).
   6.  Merten Dammisse (zie 2034).
   7.  Willem Dammis Corn(elis) (zie 2026).
   8.  Apolonie Dammis van GRIEKEN (zie 1538).
   9.  Machtelt Dammis (zie 1972).
   10.  Anne Dammis van GRIEKEN (zie 2281).
   11.  Merten Dammis Ceesen (zie 2618).
   12.  Martje Dammis Ceese (zie 2744).
   13.  Piter Dammis Cesen van GRIECKEN (zie 3790).

842    Jan Dammisz van GRIECKEN.
Gehuwd op 14-09-1658 te TA. Jan Dammisz van Griecken, jm, van der Aer, met Grietje Floris, jdr, van Haerlem. Echtgenote is Grietje Floris (zie 843).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Janse van GRIEKE (zie 1435).
   2.  Leentie Jans (van GRIECKEN) (zie 1577).
   3.  Jan Janse van GRIEKEN (zie 1718).
   4.  Huijb Jansz van GRIEKEN (zie 1852).
   5.  Huijb Janse van GRIEKEN (zie 3004).

3790    Piter Dammis Cesen van GRIECKEN, gedoopt (RK) op 10-04-1697 te LA (getuige(n): Cornelis Mertense en Martijntje Cornelis). Piter Dammis Cesen en M: Martje Mertens, van LA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-06-1721 te TA. Pieter Dammis van Grieken, jm, van Langeraar met Jannetie Cornelis van Deug? of van den G?, of van Deugd, jdr, van Zevenhoven. Echtgenote is Jannetie Cornelis van DEUG? (zie 5568).
 
885    Willem Damissen van GRIECKEN.
Gehuwd op 14-09-1659 te TA. Willem Damissen van Griecken, jm, met Marijtgen Cornelis, jdr. Echtgenote is Marijtgen Cornelis (zie 886). {Zij is later gehuwd op 20-01-1665 te TA. Cornelis C(orneli)sz Blom. met Marritgen Cornelis, weduwe van Willem Dammensz, beiden van der Aer.` met Cornelis C(orneli)sz BLOM (zie 1114).}
 
1888    Dammis (van GRIECKEN). Kinderen gekoppeld op grond van Patroniemen. Dezelfde als P1539? Nee, dat is zijn kleinzoon.
Kinderen:
   1.  Huijbertie Dammis van GRIEKEN (zie 24).
   2.  Cornelis Dammasz van GRIECKEN (zie 506).
   3.  Jan Dammisz van GRIECKEN (zie 842).
   4.  Crijntgen Dammis van GRIECKEN (zie 845).
   5.  Willem Damissen van GRIECKEN (zie 885).
   6.  Maarte Dammesse van GRIEKEN (zie 5569).

1577    Leentie Jans (van GRIECKEN). Op grond van doopgetuige bij Dammus Huijbert Janse alhier gekoppeld.
 
2017    Anne Willem van GRIEKE, gedoopt (RK) op 12-01-1689 te LA. Anne Willem Jansen en M: Anne Tomis. Persoon 2462?
 
1435    Willem Janse van GRIEKE.
Gehuwd op 01-12-1688 te TA. Willem Jansz van Grieke, jm, met Annetie Thomas Allarm, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-11-1688 te LA (RK). Willem Janse en Anne Tomis, beiden van LA. Echtgenote is Anne Tomis ALLARM (zie 1436).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
4245    Anna Cnelis Dammisse van GRIEKEN, gedoopt (RK) op 21-04-1704 te LA (getuige(n): Arij Piterse Croone en Merghie Hendricx). Anna, dr van Cnelis Dammisse en Antie Hendrix, van LA.
 
2281    Anne Dammis van GRIEKEN, gedoopt (RK) op 16-09-1689 te LA. Anne Dammis Ceesen en M: Martjen Mertens, van LA.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-01-1720 te TA. Lammert Jacobse, jm, van Corteraar, met Annetie Dammis van Grieken, jdr, van Langeraar. Echtgenoot is Lambert Jaep Lamberde, 33 jaar oud (zie 125).
 
2462    Annetie Willemsz van GRIEKEN. Misschien PG2017?
Gehuwd op 12-10-1706 te TA. Willem Jochems, jm, met Annetie Willemse van Grieken. Gehuwd voor de kerk op 03-10-1706 te LA (RK) (getuige(n): Piter Janse). Wilm Joghumse en Anna Wilms. Echtgenoot is Willem Jochems (zie 2461).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus Wilm Joghumse (zie 4645).
   2.  Margarita Wilm Joghumse (zie 4845).
   3.  Wilhelma Wilm Joghumse (zie 5043).

5595    Antje Huijberts van GRIEKEN. Misschien P4011?
Gehuwd op 03-05-1723 te TA. Jan Tijsse Trompslager, jm, met Antje Huijberts van Grieken, jdr, beiden van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 03-05-1723 te LA (RK) (getuige(n): Jan Roelen en Dirk Smit). Jan Tijsse Trompslager, van LA en Annigje Huijbers, van LA. Echtgenoot is Joannes Theijs Cornelisse (Jan) TROMSLAGER, 19 jaar oud (zie 4178).
 
1538    Apolonie Dammis van GRIEKEN, gedoopt (RK) op 15-01-1686 te LA. Apolonie Dammis Ceese en M: Martje Mertens, van LA. Zij kreeg vermoedelijk een onecht kind, dat op 05-05-1710 werd gedoopt.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-11-1712 te TA. Bouwe Jacobse Vermeij, jm, met Pleuntje Dammis van Grieken, jdr, beiden geboortig van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 25-10-1712 te LA (RK) (getuige(n): Jan Wilmse en Anna Piters). Bouwen Jacopse, van LA, en Pleuntie Dammus, van LA. Echtgenoot is Bouwen Jacobse VERMEIJ, 25 jaar oud (zie 1896).
Uit dit huwelijk:
   1.  Machtildis Pleunia Dammus (VERMEIJ) (zie 4946).
   2.  Jacob Bouwen Jacobz VERMEIJ (zie 5202).
   3.  Cornelius Bouwen Japikse VERMEIJ (zie 314).
   4.  Entie Bouwen Jacobse VERMEIJ (zie 5469).
   5.  Merigie Wouwe Jacobse VERMEIJ (zie 5542).

2252    Cornelis Dammesz van GRIEKEN, geboren 1675--1680.
Gehuwd op 22-01-1703 te TA. Cornelis Dammesz van Grieken, jm, met Annetie Henderikx van Zijl, jdr. Gehuwd voor de kerk op 18-02-1703 te LA (RK) (getuige(n): Lijsbet Boons). Cornelis Dammisse en Antie Heindrik. Echtgenote is Annetie Henderikx van ZIJL (zie 2266).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Cnelis Dammisse van GRIEKEN (zie 4245).

257    Creijntjen Ponsen van GRIEKEN.
Gehuwd 31-11-1676 te TA. Gijsbert Jansz, jm, Crijntgen Ponse van Grieken, jdr, beiden wonende in Ter aer. Gehuwd voor de kerk op 30-11-1676 te Langeraar (RK). Gijsbert Jansen (van LA) en Creijntjen Ponsen. Echtgenoot is Gijsbert Jansen (zie 256).
 
1889    Dammus Huijbert Janse van GRIEKEN, gedoopt (RK) op 16-02-1706 te LA (getuige(n): Jan Janse en Leentie Janse). Dammus, zn van Huijbert Janse en Nizzie Cneelis, van LA.
 
3696    Gerrit Jan Jansen van GRIEKEN, gedoopt (RK) op 17-10-1695 te LA (getuige(n): Huijbert Jansen en Marije Gerrits). Gerrit Jan Jansen en M: Cornelia Jans, van LA.
 
3004    Huijb Janse van GRIEKEN. Vermoedelijk dezelfde persoon als PG1852.
Gehuwd (1) in/vr 1711 met Niesje Cornelis van SEIJL (zie 3005). Vreemd: (Opvallend is wel, dat ene Huijbert Cornelisse op 11-12-1697 RK-(onder)trouwt met Niesje Cornelis.).
Gehuwd (2) op 25-11-1712 te TA. Huijb Janse van Grieken, weduwnaar van Niesje Cornelis van Seijl, met Neeltje Severs, laatst weduwe van Sijmen Pieters Houweling, beiden van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 26-11-1712 te LA (RK) (getuige(n): Neeltie Theunis en Anna Piters). Huijbert Janse van Griken, van LA en Neeltie Severs Verlaan, van LA. Echtgenote is Neeltje Severs VERLAAN (zie 2320). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1690 met Cees Jan Franse van ZIJL (zie 2319). Zij was eerder gehuwd op 10-11-1711 te TA. Sijmon Pietersz Houweling, weduwnaar van Marretie Arents van Kints, met Neeltie Zegers Verlaan, weduwe van Cornelis Jansz van Zijl, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 10-11-1711 te LA (RK) (getuige(n): multi testes, Meerten Cnelisse en Antie Cornelisse). Sijmen Piterse Houweling, van LA en Neeltie Severs, van LA. Echtgenoot is Sijmon Pietersz HOUWELING (zie 2986).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Huijbert Jantse van GRIEKEN (zie 3989).

1852    Huijb Jansz van GRIEKEN. Vermoedelijk dezelfde persoon als PG3004.
Gehuwd op 21-01-1698 te LA. Huijb Jansz van Grieken, met Niessie Arijens van der Horn, beiden van der Aer. (Opvallend is wel, dat ene Huijbert Cornelisse op 11-12-1697 RK-(onder)trouwt met Niesje Cornelis.), gehuwd voor de kerk op 11-12-1697 te LA (RK). Huijbert Cornelisse en Niesje Cornelis. (Opvallend: Huijb Jansz van Grieken, met Niessie Arijens van der Horn, beiden van der Aer trouwen voor de wet op 21-01-1698. Dezelfde?, ja denk ik.) met Niessie Arijens/Cornelis van der HORN (zie 1853). Kijkend naar de doopgetuigen bij hun zoon Dammus op 18-02-1706 verwacht ik, dat de juiste namen zijn: Huijbert Janse van Grieken en Nizzie Cornelis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dammus Huijbert Janse van GRIEKEN (zie 1889).

24    Huijbertie Dammis van GRIEKEN.
Gehuwd (1) in/vr 1658 met Jan Gerritsz TROMSLAGER (zie 870).
Gehuwd (2) op 07-02-1659 te TA. Maerten Jansz Stouthandel, weduwnaar van Marritjen Willems, met Huijbertje Dammis van Grieken, weduwe van Jan Gerritsz Tromslager, beiden van der Aer. Echtgenoot is Maerten Jansz STOUTHANDEL (zie 416). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1658 met Marritjen Willems (zie 869).}
Gehuwd (3) op 31-03-1669 te TA. Gerrit Mourisz van der Swaen, weduwnaar van Aeltjen Henricx met Huijbertje Dammis, weduwe van Maerten Jansz Stouthandel. Gehuwd voor de kerk op 24-02-1669 te LA met Gerrit Maurisse van der SWAEN (zie 23). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1664 met Ingetjen Meltens (zie 1213). Hij was eerder gehuwd op 14-05-1665 te TA. Gerrit Mourensz, weduwnaar van Ingetjen Meltens, met Aeltgen Henricx, jdr, van Corter Aer. Echtgenote is Aeltje Henricx (zie 415).}
 
2725    Jan Jan Jansen van GRIEKEN, gedoopt (RK) op 09-01-1694 te LA (getuige(n): Willem Jansen en Neeltje Jans). Jan Jan Jansen en M: Cornelia Jans, van LA.
 
1718    Jan Janse van GRIEKEN.
Gehuwd op 03-02-1693 te TA. Jan Jansz van Grieken, jm, met Cornelia Janse Hoosbeek, jdr. Gehuwd voor de kerk op 27-01-1693 te LA (RK). Jan Janse en Cornelia Jans, van LA. Echtgenote is Cornelia Jans HOOSBEEK (zie 1719).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jan Jansen van GRIEKEN (zie 2725).
   2.  Gerrit Jan Jansen van GRIEKEN (zie 3696).

3989    Johannes Huijbert Jantse van GRIEKEN, gedoopt (RK) op 08-09-1701 te LA (getuige(n): Wilm Jantse en Leentie Jants). Johannes Huijbert Jantse en M: Nizie Kneelis, van CA. Herschreven doopboek: Joannes Huibert Janse en Niesje Krelis.
 
5394    Klaas Knelissen van GRIEKEN. Getuige bij de doop van P5391 op 25-01-1715.
 
5569    Maarte Dammesse van GRIEKEN. Als kind gekoppeld vanwege zijn patroniem.
Gehuwd op 12-08-1721 te TA. Maarte Dammesse van Grieken, jm, met Jannetje Jansen Verduijn, weduwe van Pieter Ariensen Hoogeveen, beiden van Langeraar. Echtgenote is Jannetie Jans VERDUIJN (zie 2926). {Zij was eerder gehuwd op 04-12-1708 te TA. Pieter Arijsz Hoogeveen, weduwnaar van Maria Gerrits Rietwijk, met Jannetie Jans Verduijn. Gehuwd voor de kerk op 04-12-1708 te LA (RK) (getuige(n): Afwezig). Piter Arisse Hoogeveen en Jannitie Jans Verduijn. Echtgenoot is Piter Ariense HOOGERVEEN/VAN der NAT (zie 1654).}
 
5638    Jacobus Janz van GRIEKEN/VERHOEFF.
 
3057    Iannetie Cornelis GROEN.
Gehuwd in/vr 1716 met Boudewijn/Bouwen Claese HOGEBOOM (zie 544). {Hij is later ondertrouwd op 01-05-1717 te Ter Aar. Gerrit Roelen Groenenboom verzocht schriftelijk als vader en voogd om zijn dochter Anna Willems aan te laten tekenen in Langeraar. Door "onpasselijkheijt van mij" kan ik niet naar Langeraar komen "om haar geboden te laaten aantekenen met Boudewijn Claase". Niet gedateerd.
Scan115: De secretaris van der Aar verklaarde in de acte d.d. 01-05-1717, dat Bouwe Claasse Hoogeboom, weduwnaar van Jannetje Cornelis Groen, onvermogend was en dus pro deo mocht trouwen met Anna Dirksen van Tol, jdr, van de Uijtterbuurt.
Vanuit Nieuwveen werd via de acte d.d. 22-05-1717 aangegeven, dat de drie huwelijkse geboden van Boudewijn Claase Hoogenboom, weduwnaar van Jannetje Cornelis Groen, wonende te Langeraar en Anna Willems Dirks dochter, jdr, tot Nieuwveen daar hadden plaatsgevonden. Gehuwd op 23-05-1717 te TA. Boudewijn Claas Hogeboom, weduwnaar van Iannetie Cornelis Groen, van Langeraar, met Anna Willem Dirx, van Nieuweveen. Echtgenote is Anna (Willems) Dirx van TOL (zie 545).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Bouwen Klaassen (HOGEBOOM) (zie 5249).

5025    Marijtie Piterse GROEN INT WOUT. Doopgetuige bij P3103.
 
5077    Maria Leenert Gerritse GROENEVELD, gedoopt (RK) op 15-09-1711 te LA (getuige(n): Dirk Gerritse en Spijntie Geijse). Maria, dr van Leenert Gerritse Groeneveld en Leuntie Jans, van LA.
 
5513    Antie Leenert Geritse GROENEVELT, gedoopt (RK) op 16-01-1717 te LA (getuige(n): Dirk Janse). Antie, dr van Leenert Geritse en Pleuntie Jans, van LA. De doopdatum zou ook 16-12-1716 kunnen zijn; ook na vergelijking met het H-doopboek.
 
4058    Cornelia Leendert Gerritse GROENEVELT, gedoopt (RK) op 27-06-1705 te LA (getuige(n): Piter Leenderse (PG1447?) en Spijntie Geijse (PG1842, van Akeren)). Cornelia, dr van Leendert Gerritse en Leuntie Jans, van LA.
 
1836    Cornelis Gerritsz GROENEVELT.
Gehuwd op 29-11-1697 te TA. Cornelis Gerritsz Groenevelt, jm, met Speijntie van Akeren, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 19-11-1697 te LA (RK). Cornelis Gerritse en Spijntje Gijse. Echtgenote is Speijntie Gijse van AKEREN (zie 1842). Zie R927.
 
5380    Jacoba Leendert Gerritse GROENEVELT, gedoopt (RK) op 09-01-1715 te LA (getuige(n): Cnelis Gerritse en Agie Jans). Jacoba, dr van Leendert Gerritse en Leuntie Jants, van LA.
 
4666    Jacobus Leendert Gerritse GROENEVELT, gedoopt (RK) op 11-07-1707 te LA (getuige(n): Cnelis Gerritse en Agie Jans). Jacobus, zn van Leendert Gerritse en Leuntie Jans, van LA.
 
4238    Jan Leendert Gerritse GROENEVELT, gedoopt (RK) op 03-04-1704 te LA (getuige(n): Piter Gerritse en Agie Dirkx). Jan, zn van Leendert Gerritse en Pleuntie Jants, van LA.
 
4813    Joannes Leendert Gerritse GROENEVELT, gedoopt (RK) op 18-10-1708 te LA (getuige(n): Piter Gerritse en Agie Jans). Joannes, zn van Leendert Gerritse en Leuntie Jans, van LA.
 
2351    Leendert Gerritsz GROENEVELT.
Gehuwd op 30-05-1703 te TA. Leendert Gerritsz Groenevelt, jm, van der Aar, met Leuntie Jans van der Does, van (afwezig). Gehuwd voor de kerk op 29-05-1703 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Marij Eevers). Leendert Gerritse en Leuntie Jans. Kopie: Leendert Gerritse en Leuntie Jans. Getuigen: Adriana Pieters en Marij Pieters. Echtgenote is Leuntie Jans van der DOES (zie 2352).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
4544    Maria Leenert Gerritse GROENEVELT, gedoopt (RK) op 26-06-1706 te LA (getuige(n): Cnelis Gerritse en Agie Jans). Maria, dr van Leenert Gerritse en Leuntie Jans, van LA.
 
4911    Maria Leenert Gerritse GROENEVELT, gedoopt (RK) op 19-12-1709 te LA (getuige(n): Dirk Gerritse en Neeltie Geijse). Maria, dr van Leenert Gerritse en Leuntie Jans, van LA.
 
1448    Mergje Gerrits GROENEVELT.
Gehuwd op 07-02-1689 te TA. Pieter Leendertsz Draij, jm, met Marritie Gerrits Groenevelt, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1689 te LA (RK). Piter Leenderse en Mergje Gerrits, beiden van LA. Echtgenoot is Piter Leenderse DRAIJ (zie 1447). {Hij is later gehuwd op 26-08-1693 te TA. Pieter Leendersz Draij, weduwnaar van Marritie Groenevelt, met Neeltie Jacobs Breda, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 25-08-1693 te LA (RK). Piter Leenderse en Neeltje Jacobs, beiden van LA. Echtgenote is Neeltje Jacobs BREDA (zie 1740). Hij is later gehuwd op 25-10-1694 te TA. Pieter Leendertsz Draij, laatst weduwnaar van Neeltje Jacobs Breda, met Aegie Jans van Swieten, weduwe van Arij Ghijse van Akere, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 29-10-1694 te LA (RK). Piter Leenderse en Aegje Jans van LA. Echtgenote is Aegje Jans van SWIETEN (zie 1744).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
790    Annetgen Cornelis van GROENEVELT.
Gehuwd op 22-05-1657 te TA. Cornelis Dircx(sz of van?) Medenblick, jm, met Annetgen Cornelis van Groenevelt, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Dircxz MEDENBLICK (zie 789).
 
2474    Klaas Damesz GROENEWOUD.
Gehuwd op 23-01-1708 te TA. Klaas Damesz, jm met Aeltie Sijmens Haas, weduwe van Pieter Huijbertsz Stouthandel. Gehuwd voor de kerk op 17-01-1708 te LA (RK) (getuige(n): Arij Croone en Divertie Gerrits). Claes Dammisse Groenewoud, van CA en Aeltie Sijmens, van CA. Echtgenote is Aaltje Sijmons HAES (SCHOUT) (zie 1358). {Zij was eerder gehuwd op 26-11-1686 te TA. Pieter Huijbertsz Stouthandel, jm, met Aeltie Sijmes Haes, jdr, beiden van Corter Aer. In de kantlijn stond: "Nota P:r Huijbertsz heeft sijn acte gelicht.", gehuwd voor de kerk op 26-11-1686 te LA (RK). Piter Huijbertse (van CA) en Aeltje Sijmons Schout. Echtgenoot is Piter Huijbertse STOUTHANDEL (zie 1357). Zie R1336.}
 
135    Aert Cornelisse GROENINTVELT.
Gehuwd op 23-02-1672 te TA. Aert Cornelisz Groenintvelt, jm, met Grietjen Maertens van der Jacht, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-02-1672 te LA (RK). Aert Cornelisse en Grietie Mertens, beiden van CA. Echtgenote is Grietie Mertens van der JACHT (zie 136).
 
2967    Aaltie Jans GROENINTWOUT.
Gehuwd op 25-03-1710 te TA. Laurens Dirkxsz Verlaan, jm, van Sevenhove, met behoorlijke bewijse ende betoogh, met Aaltie Jans GroenIntwout, jdr, van der Aar. Als schepen trad op: Pieter Jacobsz GroenIntwout. Gehuwd voor de kerk op 24-03-1710 te LA (RK) (getuige(n): Piter Janse en Geertie Dircx). Louris Dirkse, van Sevenhoven, met Aeltie Jans Groen in 't Woud, van CA. Echtgenoot is Laurens Dirkxsz VERLAAN (zie 2966).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Louw Dirkse VERLAAN (zie 4776).
   2.  Maria Laurentius VERLAAN (zie 5548).

5511    Aegje Jans GROENINTWOUT. Doopgetuige op 09-12-1716 bij P5510.
 
1398    Aeltje Jan Willemse GROENINTWOUT, gedoopt (RK) op 27-07-1685 te LA. Aeltje Jan Willemse en M: Martje Cornelis, van CA.
 
5510    Aert Willem Knelisse GROENINTWOUT, gedoopt (RK) op 09-12-1716 te LA (getuige(n): Pieter Janse Lelivelt en Antiechie Janse Groenintwout (P112?)). Aert, zn van Willem Knelisse Groenintwout en Teuntie Aerts Slintwint, van LA. H-doopboek: Arnoldus, zn van Willem Knelisse Groenintwout en Teuntie Aarts Slintswint, van LA. Doopgetuigen: Piter Janse Lelievelt en Aegje Jans Groenintwout.
 
2154    Annetie Cornelis GROENINTWOUT.
Gehuwd op 24-11-1699 te TA. Jacob Cornelis van der Staal, jm, met Annetie Cornelis GroenIntwout. Echtgenoot is Jacob Cornelis van der STAAL (zie 2153). {Hij is later gehuwd op 25-07-1702 te TA. Jacobus Cornelisz van der Staal, weduwnaar van Annetje Cornelis Groenintwout, met Lijssebet Corsse Paddenburg, jdr. Gehuwd voor de kerk op 25-07-1702 te LA (RK) (getuige(n): joffrou Elisabet van Leeuwen en Margarita van Beest (in facie ecclesia)). Jacobus Kneelisse van der Stael met Lijsbet Corse. Kopie: 24-07, Jacobus Knelisse van der Staal en Lijsbeth Corse. Getuigen: Elisabeth van Leeuwen en Margarita van Beest (eccl). Echtgenote is Lijssebet Corsse PADDENBURG (zie 2236).}
 
112    Annichie Jans GROENINTWOUT.
Gehuwd op 02-12-1671 te TA. Jan Maertsz Lelievelt, jm, met Anna Jansdr Groenintwout, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-12-1671 te LA met Jan Mertsen LELIEVELT (zie 111). Beiden van CA.
 
166    Annichie Willems GROENINTWOUT. CA.
Gehuwd op 19-06-1673 te TA. Willem Jansz Capiteijn, weduwnaar van Trijntjen Cornelis Witsenburch, wonende in Outshoorn, met Annetjen Willems Groenintwout, jdr, van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 19-06-1673 te LA met Willem Jansen CAPITEIJN (zie 165). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1672 met Trijntjen Cornelis WITSENBURCH (zie 157).}
 
1198    Cornelis Willemsz GROENINTWOUT.
Gehuwd (1) op 26-06-1668 te TA. Cornelis Willemsz Groenintwout, jm, van der Aer, met Cniertjen Jans Capiteijn, jdr, van Aerlanderveen. Echtgenote is Cniertjen Jans CAPITEIJN (zie 1199).
Gehuwd (2) op 07-02-1685 te TA. Cornelis Willemsz GroenIntwout, weduwnaar van onvermeld, met Magdelena Cornelis, jdr. Gehuwd voor de kerk op 12-02-1685 te LA (RK). Cornelis Willemse en Magdaleentje Cornelis. Echtgenote is Magdelena Cornelis (zie 775). {Zij is later gehuwd op 24-11-1699 te TA. Cornelis Cornelisz Blomendaal, weduwnaar van Neeltie Willems Buijs, met Madalena Cornelis, weduwe van Cornelis Willems GroenIntwout. Echtgenoot is Cornelis Cornelisz BLOMENDAAL (zie 1955).}
 
1788    Gijsbert Jansen GROENINTWOUT.
Gehuwd (1) op 21-02-1696 te TA. Ghijsbert Jansz GroenIntwout, jm, met Jannetie Baltens, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 06-02-1696 te LA (RK). Gijsbert Jansen (van CA) en Jannichje Baltus. Echtgenote is Jannichje Baltus (zie 1789).
Gehuwd (2) op 08-10-1703 te TA. Ghijsbert Jansz GroenIntwout, weduwnaar van Jannetie Baltes, met Maria Jacobs van den Hoek, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 30-09-1703 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Marij Eevers (Ecclesia?)). Gijsbert Janse (CA) en Marijtie Japikx. Kopie: Gijsbert Janse, van CA, en Marijtie Japix. Getuigen: Adriana Piters en Marij Everts (eccl?). Echtgenote is Maria Jacobs van den HOEK (zie 2356). {Zij is later gehuwd op 13-02-1720 te TA. Crijn Crijne Blom, jm, met Martie Jacobsen van der Hoek, weduwe van Gijsbert Jansz Groenintwout, beiden van Corteraar. Echtgenoot is Crijn Crijne BLOM (zie 5561).}
 
1041    Jan Willemsz GROENINTWOUT.
Gehuwd (1) op 22-09-1663 te TA. Jan Willemsz Goenintwout, jm, van der Aer, met Aeltgen Gijsbert, jdr, van de Vrije Hoeft. Echtgenote is Aeltgen Gijsbert ZUIJDEVAERT (zie 1042).
Gehuwd (2) op 19-10-1681 te TA. Jan Willemsz Groen Int Wout, weduwnaar van zal. Aeltie Ghijsberts Zuijdevaert, met Maerritie Cornelis, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 05-10-1681 te LA (RK). Jan Willemse en Martje Cornelis, beiden uit CA. Echtgenote is Maerritie Cornelis (zie 345).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Aeltje Jan Willemse GROENINTWOUT (zie 1398).

5551    Joannes Willem Kornelisse GROENINTWOUT, gedoopt (RK) op 18-03-1718 te LA (getuige(n): Cornelis Maartense en Aaltie Jans). Joannes, zn van Willem Kornelisse en Theuntie Aries, van LA.
 
5430    Maria Willem Cornelis GROENINTWOUT, gedoopt (RK) op 02-09-1715 te LA (getuige(n): Willem Janse Groenintwout en Antie Wilms). Maria, dr van Willem Cornelis Groenintwout en Teuntie Aarts, van LA. (Dooppastoor Huisman van Rijnsaterwoude.).
 
132    Neeltje Jan GROENINTWOUT. CA.
Gehuwd op 28-02-1672 te TA. Pieter Jans Swanevelt, jm, met Neeltjen Jans Groenintwout, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 16-02-1672 te LA met Piter Janse SWANEVELT (zie 131).
 
2943    Pieter Jacobsz GROENINTWOUT. Hij werd op 02-06-1709 als schepen in TA genoemd.
 
453    Willem Cornelisz GROENINTWOUT.
Gehuwd (1) in/vr 1671 met Annetje Josephs BREETVELT (zie 454).
Gehuwd (2) op 24-06-1672 te TA. Willem Cornelisz Groenintwout, weduwnaar van za: Annetje Josephs Breetvelt, met Marritje Gerrits Jonckharen, jdr, van Aerlanderveen. Echtgenote is Marritje Gerrits JONCKHAREN (zie 455).
 
5431    Willem Janse GROENINTWOUT. Doopgetuige bij P5430.
 
2363    Wilm Cneelisse GROENINTWOUT.
Gehuwd voor de kerk op 26-06-1703 te LA (RK) (getuige(n): Marij Eeverts en Adriana Piters (in facie Ecclesia?)). Wilm Cneelisse en Teuntie Aerts. Kopie: Wilm Knelisse en Teuntie Aarts. Getuigen: Marij Everts en Adriana Piters. Echtgenote is Teuntie Aerts SLINT(s)WINT (zie 2364).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Wilm Cnelisse (zie 4397).
   2.  Cornelis Wilm Cornelisse (zie 4575).
   3.  Arnoldus Wilm Crelisse (zie 4705).
   4.  Cunera Wilm Cnelisse (zie 4842).
   5.  Maria Wilm Cnelisse (zie 4945).
   6.  Arnoldus Wilm Cnelisse (zie 5080).
   7.  Maria Wilm Knelisse (zie 5273).
   8.  Maria Willem Cornelis GROENINTWOUT (zie 5430).
   9.  Aert Willem Knelisse GROENINTWOUT (zie 5510).
   10.  Joannes Willem Kornelisse GROENINTWOUT (zie 5551).

3080    Jantje P(iete)r GROMS.
Ondertrouwd op 16-01-1717 te Graft/Langeraar. De secretaris van Graft geeft in een acte van 16-01-1717 aan, dat Jantje Pr Groms, jdr, te Oostgraftdijk met Gerrit Kornelis Roos, weduwnaar, te Langeraar, in ondertrouw zijn gegaan. Echtgenoot is Gerrit Kornelis ROOS (zie 3081). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1716 met NN (zie 3082).}
 
4076    Martie Cornelis GROOT. Doopgetuige bij de doop van Cnelis Cnelisse Verniel op 24-04-1711.
Gehuwd (1) in/vr 1718 met Cornelis CROOK (zie 4077).
Gehuwd (2) op 07-02-1719 te Ter Aar. Jan Jans Nieuwenhuijse, jm, met Martie Cornelis Groot, weduwe van Cornelis Crook, beiden woonende in Ter Aar. Echtgenoot is Jan Jans NIEUWENHUIJSE de JONGE (zie 4075).
 
2330    Cees Tomis GROOTEN, gedoopt (RK) op 25-05-1690 te LA. Cees Tomis Cor(n)elisse en M: Martje Piters, van LA. PG4078?
 
113    Cornelis Gijsbertse GROOTEN. LA.
Gehuwd (1) in/vr 1670 met Marritje Jans (zie 445).
Gehuwd (2) op 02-11-1671 te TA. Cornelis Ghijsbertsz Grooten, weduwnaar van Marritje Jans, met Marritje Dircx Croft, weduwe van Maerten H(endri)csz Moddervliet, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 08-12-1671 te LA. Cornelis Gijsbertse (van LA) en Martjen Dirx. Echtgenote is Martjen Dirx CROFT (zie 114). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1670 met Maerten H(endri)csz MODDERVLIET (zie 446).}
 
2708    Cornelis Tomis Ceesen GROOTEN, gedoopt (RK) op 04-10-1693 te LA (getuige(n): Gijsbert Cornelisse en Merghje Jacobs). Cornelis Tomis Ceesen en M: Martje Piters, van LA. PG4078?
 
3449    Dirck Jan GROOTEN, gedoopt (RK) op 16-12-1675 te LA. Dirck Jan Grooten, van LA. PG368 van R1147? Een van Zijl?
 
2600    Cornelis GROOTEN (van ZIJL), gedoopt (RK) op 18-02-1692 te LA. Cornelis Gijsbert Cornelisse en M: Merghje Jacobs, van LA.
 
4021    Jacobus Gijsbert Kneelisse GROOTEN (van ZIJL), gedoopt (RK) op 06-01-1702 te LA (getuige(n): Kneelis Kneelisse en Annitie Japikx). Jacobus Gijsbert Kneelisse en M: Maergie Japikx, van LA. Herschreven doopboek: M: Margje Japix. Doopgetuigen: Knelis Knelisse en Annitje Japix.
 
3738    Marie Gijsbert Cornelisse GROOTEN (van ZIJL), gedoopt (RK) op 03-09-1696 te LA (getuige(n): Jacob Jacobse en Neeltje Jacobs). Marie Gijsbert Cornelisse en M: Merghje Jacobs, van LA.
 
3620    Marij Gijsbert Cornelisse GROOTEN (van ZIJL), gedoopt (RK) op 01-08-1694 te LA (getuige(n): Jacob Jacobse en Aeltje Jacobs). Marij Gijsbert Cornelisse en M: Meghje Jacobs, van LA.
 
3913    Anne Gijsbert Cornelisse GROOTEN (van ZIJL)(BOSMAN), gedoopt (RK) op 15-01-1699 te LA (getuige(n): Gerrit Jacobse en Pitje Piters). Anne Gijsbert Cornelisse en M: Merghje Jacobs, van LA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-05-1723 te TA. Dirk Jansz Schoenmaker, jm, met Antje Gijsberts van Zijl, jdr, beiden van Langeraer. Gehuwd voor de kerk op 03-05-1723 te LA (RK) (getuige(n): Jan Roelen en Dirk Smit). Dirk Janse, van LA en Annigie Gijsberts Bosman, van LA. Echtgenoot is Dirk Jansz SCHOENMAKER (zie 5594).
 
61    Gijsbert Cornelisse GROOTEN (van ZIJL)(BOSMAN). LA.
Gehuwd (1) op 18-11-1670 te TA. Ghijsbert Cornelisz Grooten, jm, met Martijntje Sijmons van Sijll, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 28-10-1670 te LA (RK). Gijsbert Cornelisse (van LA) en Martijntie Sijmens (van CA). Echtgenote is Martijntie Sijmens van SIJLL (zie 62).
Gehuwd (2) op 01-11-1690 te TA. Ghijsbert Cornelis van Zijl, laatst weduwnaar van Martijntie Sijmons, met Marritie Jacobs Weselenburgh, jdr, beiden van der Aer. Bij dit huwelijk was de schepen Jacob Jacobsz Weselenburgh aanwezig. Gehuwd voor de kerk op 23-10-1690 te LA (RK). Gijsbert Cornelisse en Merghje Jacobs van LA. Echtgenote is Marritie Jacobs WESELENBURGH (zie 1635).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Cornelis GROOTEN (van ZIJL) (zie 2600).
   2.  Marij Gijsbert Cornelisse GROOTEN (van ZIJL) (zie 3620).
   3.  Marie Gijsbert Cornelisse GROOTEN (van ZIJL) (zie 3738).
   4.  Anne Gijsbert Cornelisse GROOTEN (van ZIJL)(BOSMAN) (zie 3913).
   5.  Jacobus Gijsbert Kneelisse GROOTEN (van ZIJL) (zie 4021).
   6.  Jacobus GROOTEN (van ZIJL)(BOSMAN) (zie 4160).

4160    Jacobus GROOTEN (van ZIJL)(BOSMAN), gedoopt (RK) op 06-04-1703 te LA (getuige(n): Knelis Knelisse en Aeltie Jacops). Jacobus, zn van Gijsbert Knelisse Bosman en Merghie Jacops, van LA.
 
951    Cornelis Pietersz GROOT/BRAEC.
Gehuwd (1) in/vr 1660 met Maritgen Jaspersdr (zie 952). Vermoedelijk relatie 444: Cornelis Pieters van Zijl met Maritgen Jaspers Bloem, getrouwd als jm en jdr op 12-02-1657 in TA.
Gehuwd (2) op 11-11-1661 te TA. Cornelis Pietersz Groot/Braec?, weduwnaar van Maritgen Jaspersdr, met Hilletgen Cornelisdr, weduwe van Ghijsbert Cornelisz Verburch, beiden van der Aer. Echtgenote is Hilletgen Cornelisdr (zie 953). Dezelfde als R593 denk ik. {Zij was eerder gehuwd in/vr 1660 met Ghijsbert Cornelisz VERBURCH (zie 954).}
 
3024    Erk Pieterse HAAKMAN.
Gehuwd in/vr 1713 met Grietie Cornelis QUIJST (zie 3023). {Zij is later gehuwd op 25-05-1714 te TA. Jan Cornelis Lelijvelt, weduwnaar van Kniertie Jansen Rommelswaal, geboortig van Ter Aar, met Grietie Cornelis Q?uijst, weduwe van Erk Pieterse Haakman, geboortig van Ter Goude. Echtgenoot is Jan Cornelisz LELIEVELT (zie 1204).}
 
2795    Pieter Krelisse de HAAN, gedoopt febr-1668? Alleen de naam zonder een datum op het eerste blad (scan 2) van het RK-doopboek van LA. Verder werd Amsterdam vermeld. Vonden daar de dopen plaats in/voor 1668 of kwam daar de pastoor vandaan? Verder nog een 20-tal namen (van gedoopten?). Alleen bij deze naam stond februari.
 
2184    Thomas Cornelis de HAAN.
Gehuwd (1) op 08-02-1701 te TA. Thomas Cornelis, jm, met Dingna Jans (in de kantlijn: de Booth? of Booten?), jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1701 te LA (RK) (getuige(n): Krijn van Zanten (van LA) en Jan Roelen (van CA)). Tomis Kneelisse en Digna Jants. Bij dit huwelijk dezelfde getuigen als bij het huwelijk tussen Frederik Harmse en Maertie Japikx. Kopie: Tomis Knelisse en Digna Jans. Getuigen: Krijn van Santen en Jan Roelen. Echtgenote is Dingna Jans (de BOOTH?) (zie 2185).
Gehuwd (2) op 13-01-1722 te TA. Tomas Cornelis de Haan, weduwnaar van Dignum Jans, met Cornelia Pieters Sethoven, weduwe van Huijb: Tijse Drietma, beiden van Langeraar. Echtgenote is Cornelia Pieters SETHOVEN (zie 2176). {Zij was eerder gehuwd op 25-05-1700 te TA. Huijbert Thijsen, jm, met Cornelia Pieters Sethoven, beiden van der Aer. Echtgenoot is Huijbert Thijsen DRIETMA (zie 2175).}
Uit het eerste huwelijk: 8 kinderen.
 
967    Marijtgen Jans van den HAECK.
Gehuwd op 31-01-1662 te TA. Adriaen Jansz van Zijl, jm, met Marijtgen Jans van: (der of den) Ha?eck, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Adriaen Jansz van ZIJL (zie 966).
 
5336    Marijtie Jans de HAEN.
Gehuwd met Knelis Knelisse (VROU/WOU?) (zie 5335).
Uit dit huwelijk:
   1.  Knelis Knelis Knelisse VROU/WOU (zie 5334).

2243    Agnitie HAENTS/HAAN.
Gehuwd op 16-07-1702 te TA. Pieter Thamesz Hoosbeek, jm, met Angnieta Haan, jdr. Gehuwd voor de kerk op 16-07-1702 te LA (RK) (getuige(n): Anna Jants van Zanten, Ermpie Krijne en Maertie Verlaen). Piter Tamisse Overbeeck en Agnitie Haents. Kopie: Piter Tamisse Overbeek en Agnietje Haents. Getuigen: Anna Jans van Santen en Ermpje Crijnen. Echtgenoot is Piter Tamisse OVERBEECK/HOOSBEEK, 27 jaar oud (zie 2242).
 
3993    Apolonia Piter Kneelisse de HAEN?HIRD? Gedoopt (RK) op 26-09-1701 te LA (getuige(n): Piter Kneelisse en Maertie Kneelis). Apolonia Piter Kneelisse en M: Annitie Kneelis, van LA. Herschreven doopboek: Aplonia Pieter Knelisse en Annitje Knelis. Of hoort Apolonia bij Pieter Cornelisse van der Jaght, R914?
 
1650    Piter Cornelisse de HAEN?HIRD?
Gehuwd op 30-01-1691 te TA. Pieter Cornelisz de ?, jm, met Jannetie Cornelis van Tholl, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-01-1691 te LA (RK). Piter Cornelisse en Jannitje Cornelis, beiden van LA. Echtgenote is Jannitje Cornelis van THOLL (zie 1651).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Piter Cornelisse de HAEN?HIRD?/HAAN (zie 1287).
   2.  Apolonia Piter Kneelisse de HAEN?HIRD? (zie 3993).

1287    Cornelis Piter Cornelisse de HAEN?HIRD?/HAAN, gedoopt (RK) op 27-02-1693 te LA (getuige(n): Chiel Cornelisse en Anne Cornelis). Cornelis Piter Cornelisse en M: Jannitje Cornelis, van LA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-01-1723 te TA. Cornelis Pieters de Haan, jm, met Aeltie Cornelis van Leeuwen, jdr. Echtgenote is Aeltie Cornelis van LEEUWEN (zie 5586).
 
2673    Aermpje Cees HAES.
Gehuwd met Piter Jansen (zie 3628).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Piter Jansen (zie 3629).

1048    Annitge Sijmens HAES.
Gehuwd op 27-11-1663 te TA. Jan Pietersz, jm, met Annitge Sijmens Haes, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Pietersz (zie 1047).
 
3372    Apolonie Cees HAES, gedoopt (RK) op 16-11-1674 te LA. Apolonie cum sorore (= met zuster) Cees Haes, van LA.
 
2691    Cees HAES.
Kinderen:
   1.  Anne Cees de HAES (zie 371).
   2.  Ermptje Cees HAES (zie 1442).
   3.  Aermpje Cees HAES (zie 2673).

183    Cees Maertsz HAES. LA.
Gehuwd (1) in/vr 1661 met IJde Pieters Cris (zie 984).
Gehuwd (2) op 07-03-1662 te TA. Cornelis Maertens Haes, weduwnaar van IJde Pieters Cris, met Appoloni Jans, weduwe van Jan Jansz Coster, beiden van der Aer. Echtgenote is Appoloni Jans (zie 474). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1661 met Jan Jansz COSTER (zie 985).}
Gehuwd (3) op 24-08-1674 te TA. Hoewel doorgestreept, toch hier de informatie opgenomen: Op 30-01-1674 (TA-tr7sc166) trouwden Cornelis Maertsz Haes, weduwnaar van Appoloni(j) Jans, met Pietje Dircx Blom, jdr, beiden van der Aer.
Vervolgens de echte trouwdatum: 24-08-1674. Gehuwd voor de kerk op 30-01-1674 te LA (RK) met Pitertjen Dirx BLOM (zie 184).
 
1442    Ermptje Cees HAES.
Gehuwd op 25-01-1689 te TA. Arije Jansz van Zijl, jm, met Ermpie Cornelis Haes, jdr, beiden van der Aer. (Deze akte is gelicht.), gehuwd voor de kerk op 25-01-1689 te LA (RK). Arie Jan Franse en Ermptje Cees Haes, beiden van LA. Echtgenoot is Arie Jan Franse van ZIJL (zie 1441).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Arie van ZIJL (zie 2299).
   2.  Ida Arie van ZIJL (zie 2547).
   3.  Piter Arie van ZIJL (zie 2610).
   4.  Piter Arie van ZIJL (zie 2690).
   5.  Cornelis Arie Janse van ZIJL (zie 3697).
   6.  Jda Arie Janse van ZIJL (zie 3800).
   7.  Marie Arie Jansen van ZIJL (zie 3877).
   8.  Maria Arij Jantse van ZIJL (zie 4139).

965    Grietie Pieters HAES.
Gehuwd op 31-01-1662 te TA. Jacob Jacobsz Weselenburch, jm, met Grietie Pieters Haes, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jacob Jacobsz WESELENBURCH (zie 964). De kinderen gekoppeld op grond van patroniem, huwelijksdatum en doopgetuigen. Misschien nog als kinderen: Piter Japikse en Lijsie Japikx.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marritie Jacobs WESELENBURGH (zie 1635).
   2.  Anne Jacobs WESELENBURGH (zie 1680).
   3.  Jacob Jacobse (de Jongen) WESELENBURCH (zie 1798).
   4.  Cornelis Jacobsz WESELENBURGH (zie 1803).
   5.  Annichje Jacobs WESELENBURGH (zie 1813).
   6.  Neeltje Jacobs WESELENBURGH (zie 1825).
   7.  Aeltie Jacops (WESELENBURCH) (zie 4353).
   8.  Maria Jacobse WESELENBURCH (zie 5476).

452    Lijsje Pieters HAES.
Gehuwd in/vr 1671 met Hendrick Ceesen Jan Harmensz (zie 139). {Hij is later gehuwd op 27-04-1672 te TA. Hendric Cornelis Jan Harmensz, weduwnaar van Lijsje Pieters Haes, zaliger, met Aeltje Jans dr, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-04-1672 te LA met Aeltjen Jans van HOORN (zie 140). Beiden van LA. Hij is later gehuwd op 30-05-1688 te TA. Henderik Cornelisz, laatst weduwnaar van Aeltie Jans van Hoorn, met Apolonij Dirkx van Tholl, weduwe van Pieter Arijsz, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-05-1688 te LA (RK). Hendrick Ceesen en Aplonie Drix, beiden van LA. Echtgenote is Aplonie Dirx van THOLL (zie 1432).}
 
3520    Merten Cor: HAES, gedoopt (RK) op 07-09-1677 te LA. Merten Cor: Haes, van LA.
 
1306    Neeltie Sijmon HAES.
Gehuwd (1) op 04-03-1683 te TA. Willem Arijse van der Hoorn, jm, met Neeltie Sijmon Haes, jdr, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-01-1683 te LA (RK). Willem Ariense en Neeltje Sijmens, beiden van CA. Echtgenoot is Willem Arijse van der HOORN (zie 1305). Vanaf scan 14 doorgenomen. Een dochter Martjen?(P1899) of Jaepje? (P1900) of zoon Piter?(P1901). Piter lijkt mij niet juist i.v.m. de vadersnamen van de ouders. T/m sc 20 bekeken.
Gehuwd (2) op 21-02-1696 te TA. Pieter Jansz van Rijn, jm, met Neeltie Sijmons Haes, laatst weduwe van Willem Arijse van der Hooren, beiden van der Aer. Op scan 101 nogmaals de acte, nu met Hoorn. Gehuwd voor de kerk op 21-02-1696 te LA (RK). Piter Jansen (van Arlanderveen) en Neeltje Sijmens (van CA). Echtgenoot is Piter Jansen van RIJN (zie 1796).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Grietje Willems Ariense (zie 1402).
   2.  Aechje Willem van der HOORN (zie 1898).
   3.  Anne Willem van der HOORN (zie 1897).
   4.  Anne Willem van der HOORN (zie 2273).
   5.  Sijmen Willem van der HOORN (zie 2340).
   6.  Anne Willems van der HOORN (zie 2584).
   7.  Neeltje Willem van der HOORN (zie 1285).
   8.  Willempje Willem Ariense van der HOORN (zie 3643).
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Anne Piter Janse van RIJN (zie 3758).
   10.  Grietje Piter Jansen van RIJN (zie 3835).
   11.  Cornelis Piter Jantse van RIJN (zie 4027).

363    Pitje Piters HAES. LA.
Gehuwd (1) in/vr 1681 met Cornelis Saertsz van LEEUWEN (zie 356).
Gehuwd (2) op 30-01-1682 te TA. Pieter Jansz Houwelingh, jm, met Pietie Pieters Haes, weduwe van wijle Cornelis Saertsz van Leeuwen, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 18-01-1682 te LA (RK). Piter Janse (CA) en Pitje Piters (LA). Echtgenoot is Piter Janse HOUWELINGH (zie 362).
 
3858    Sijmen HAES.
Kinderen:
   1.  Aaltje Sijmons HAES (SCHOUT) (zie 1358).
   2.  Neeltie Sijmon HAES (zie 1306).
   3.  Aplonie Sijmens de HAES (zie 1444).

371    Anne Cees de HAES.
Gehuwd op 12-04-1682 te TA (TA8sc38:) Cornelis Leendertsz, jm, met Anna Cornelis de Haes, jdr, beiden van der Aer. Verder stond er: "bij haer hebbend een jongh kint out ontrent twaelf dagen twelk sijluijde voor tsolemis eeren vant huijwelik hebben geprocreert gelijk den voornoemde bruijdegom tselve voor sijn eigen kint verklaerde aen te nemen."
(TA8sc44:) Cornelis Leendertsz Schipper, jm, met Annetgen Cornelisdr de Haes. De bruid: "bij haer hebbende een jongh kindt, out omtrent twaelff dagen twelk zijluijden voor tsolemniseeren van thuwelick hebben geprocureert twelyck den voorsegde bruijdegom tsellve voor zijn eijgen kindt verclaerden aen te nemen". Gehuwd voor de kerk op 24-03-1682 te LA (RK). Cornelis Leenderse (van CA) en Anne Cees Haes (van LA). Echtgenoot is Cornelis Leenderse SCHIPPER (zie 370).
Uit dit huwelijk:
   1.  NN (zie 357).
   2.  Neeltje Cornelis Leenderse (zie 1218).
   3.  Merten Cornelis Leenderse (zie 1220).
   4.  Martje Cornelis Leenderse (zie 1219).
   5.  Leijsbet Cornelis SCHIPPER (zie 2296).
   6.  Merten Cornelis Leenderse (zie 2305).
   7.  Anne Cornelis Leendertse (zie 2682).
   8.  Anne Cornelis Leenderse SCHIPPER (zie 3796).

1444    Aplonie Sijmens de HAES.
Gehuwd op 25-01-1689 te TA. Abram Willemsz van Zijl, jm, met Aplonij Sijmonts de Haes, beiden van der Aer. (Deze akte is gelicht.), gehuwd voor de kerk op 25-01-1689 te LA (RK). Abram Willemse en Aplonie Sijmens, beiden van CA. Echtgenoot is Abram Willemse van ZIJL (zie 1443).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martje Abram van ZIJL (zie 2298).
   2.  Willem Abram van ZIJL (zie 2537).
   3.  Anne Abram van ZIJL (zie 2602).
   4.  Willem Abram van ZIJL (zie 2680).
   5.  Willempje Abram Willemse van ZIJL (zie 3669).
   6.  Altje Abram Willemse van ZIJL (zie 3744).
   7.  Heijltje Abram Willemse van ZIJL (zie 3862).
   8.  Simon Abraham Wilmse van ZIJL (zie 3974).

1358    Aaltje Sijmons HAES (SCHOUT), geboren 1655--1660, begraven op 31-03-1742 te Ter Aar. Begraven: Aaltje Sijmens de Haas, relatie: Huijbert Piters Stouthandel, pro deo. Uit impost Tr en Begr 1737-1767, f 64.
Gehuwd (1) op 26-11-1686 te TA. Pieter Huijbertsz Stouthandel, jm, met Aeltie Sijmes Haes, jdr, beiden van Corter Aer. In de kantlijn stond: "Nota P:r Huijbertsz heeft sijn acte gelicht.", gehuwd voor de kerk op 26-11-1686 te LA (RK). Piter Huijbertse (van CA) en Aeltje Sijmons Schout. Echtgenoot is Piter Huijbertse STOUTHANDEL (zie 1357). Zie R1336.
Gehuwd (2) op 23-01-1708 te TA. Klaas Damesz, jm met Aeltie Sijmens Haas, weduwe van Pieter Huijbertsz Stouthandel. Gehuwd voor de kerk op 17-01-1708 te LA (RK) (getuige(n): Arij Croone en Divertie Gerrits). Claes Dammisse Groenewoud, van CA en Aeltie Sijmens, van CA. Echtgenoot is Klaas Damesz GROENEWOUD (zie 2474).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marie Piter STOUTHANDEL (zie 1895).
   2.  Nee(l)tje STOUTHANDEL (zie 1894).
   3.  Huijebert Piter STOUTHANDEL (zie 2317).
   4.  Cornelia Piter STOUTHANDEL (zie 2567).
   5.  Huijbertje STOUTHANDEL (zie 2642).
   6.  Sijmen Piter Huijbertse (zie 2729).
   7.  Aeltje Piter Huijbertse STOUTHANDEL (zie 3664).
   8.  Sijmen Piter Huijbertse STOUTHANDEL (zie 3741).
   9.  Aeltje Piter Huijbertse STOUTHANDEL (zie 3857).
   10.  Bartha Piter Huijberse (zie 3990).
   11.  Bertha STOUTHANDEL (zie 4138).

1614    Leijsbet Davids HAGMAN.
Gehuwd op 24-01-1690 te TA. Pieter Jansz Kroft, jm, vanger Aer, met Lijsbeth Davidts Hagman, jdr, van Langer Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1690 te LA (RK). Piter Janse (van LA) en Leijsbet Davids (van CA). Echtgenoot is Piter Janse KROFT (zie 1613).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Piter Janse KROFT (zie 2522).
   2.  Anna KROFT (zie 2583).

502    Jan Jansz HANNEMAN.
Gehuwd op 25-11-1642 te TA. Jan Jansz Hanneman, met Trijntgen Adriaensdr, jm en jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Trijntgen Adriaensdr (zie 503).
 
1733    Jan Vreecken van HARSE.
Gehuwd op 14-07-1693 te TA. Jan Frederik van Harse, en Marritie Jacobs van der Hoorn,, jdr, van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 14-07-1693 te LA (RK). Jan Vreecken (van Sevenhooven) en Martjen Jacobs (van CA). Echtgenote is Martjen Jacobs van der HOORN (zie 1734).
 
5583    Leuntie Teunis van HARSEN.
Gehuwd op 19-01-1723 te TA. Cornelis Sijmonsz van Tol, jm, van Langeraer, met Leuntie Teunis van Harsen, jdr, van Zevenhoven. Echtgenoot is Cornelis Sijmonsz van TOL (zie 5582). Zie R981.
 
5243    Knelis Barentse van HARTEN. Doopgetuige bij P5241, gedoopt op 02-09-1713.
 
1059    Willem Hendricksz HEIJMERT?
Gehuwd op 26-03-1664 te TA. Willem Hendricksz Heijmert, jm, van der Aer, met Appolonia Pieters, jdr, (Voor?)schoot?. Echtgenote is Appolonia Pieters (zie 1060).
 
3013    Cornelis Cornelis HEIJN.
Gehuwd op 14-05-1713 te TA. Cornelis Cornelis Heijn, jm, van Rijnsaterwoude, met Neeltie Tomas van der Hoorn, jdr, van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 14-05-1713 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en juff. Joanna van Beest). Cornelis Cornelisse Hein, van Wou en Neeltie Thomas van der Hoorn, van LA. Echtgenote is Neeltie Tomas van der HOORN (zie 3014).
 
944    Jacob Sijmonsz van HEIJNINGEN.
Gehuwd (1) in/vr 1660 met Marijtjen Arijens (zie 945).
Gehuwd (2) op 06-03-1661 te TA. Jacob Sijmonsz van Heijningen, weduwnaar van Marijtjen Arijens, met Marijtgen Sijmons Rietvelt, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Marijtgen Sijmons RIETVELT (zie 946).
 
2490    Jacobus van HEIJNINGEN.
Gehuwd voor de kerk op 20-11-1705 te LA (RK) (getuige(n): Joff. Johanna van Beest en Cunera Meesters). Jacobus van Heijningen en Antie Dirix, van Woubrugge. Echtgenote is Antie Dirix (zie 2491).
 
1696    Hendrick Willemse van der HELLEM.
Gehuwd op 02-09-1692 te TA. Henderik Willemsz van der Hellem, jm, met Neeltie Cornelis van Thol, weduwe van Gerrit Henderikxz, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 12-08-1692 te LA (RK). Hendrick Willemse en Neeltje Cornelis, beiden van LA met Neeltje Cornelis van THOL (zie 1697). Zie R943 en R1049. {Zij was eerder gehuwd in/vr 1691 met Gerrit Henderikxz (zie 1677).}
 
5061    Anna Hendrik Wilmse van der HELM, gedoopt (RK) op 26-04-1711 te LA (getuige(n): Meerten Leenerse en Marij Jans). Anna, dr van Hendrik Wilmse en Geurtie Japiks, van LA.
 
3936    Anna Piter Wilmse van der HELM, gedoopt (RK) op 22-02-1701 te LA (getuige(n): Afwezig). Anna Piter Wilmse en M: Anna Jants, van LA. Obijt. Zij is dus bij of vlak na de geboorte overleden. Herschreven doopboek: idem. Overleden op 22-01-1701 te LA.
 
3861    Anne Piter Willemse van der HELM, gedoopt (RK) op 28-05-1698 te LA (getuige(n): Claes Janse en Neeltje Willems). Anne Piter Willemse en M: Anne Jans, van LA.
 
4751    Cornelia Hendrix Wilmse van der HELM, gedoopt (RK) op 20-03-1708 te LA (getuige(n): Hendrik Gerritse en Pleunia Gerrits). Maria, dr van Hendrix Wilmse en Guertie Japicx, van LA.
 
4153    Cornelia Piter Wilmse van der HELM, gedoopt (RK) op 04-03-1703 te LA (getuige(n): Piter Huijberse en Maertie Wilms). Cornelia, dr van Piter Wilmse en Anna Jants, van LA.
 
3788    Cornelis Piter Willemse van der HELM, gedoopt (RK) op 25-03-1697 te LA (getuige(n): Henderick Willemse en Marie Willems). Cornelis Piter Willemse en M: Anne Jans, van LA.
 
1942    Cornelis Willemse van der HELM.
Gehuwd voor de kerk op 27-01-1699 te LA (RK). Cornelis Willemse (toegevoegd: van der Helm), van LA en Luentje Tijsen (toegevoegd: Klijn), van Bilderdam. Echtgenote is Luentje Tijsen KLIJN (zie 1943).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Kneelis Wilmse van der HELM (zie 4049).

2172    Henderik Willemsz van der HELM.
Gehuwd (1) in/vr 1699 met Neeltje Aarts (zie 2173). Gaat het hier over relatie 900? Neeltje Aarts i.p.v. Neeltje Cornelis van Thol?
Gehuwd (2) op 25-05-1700 te TA. Hend(e)r(ik) Willemsz van der Helm, weduwnaar van Neeltje Aarts, met Guertje Jacobs, beiden van der Aer. (In de kantlijn: Hendr Wms van den Helm.) met Guertje Jacobs (zie 2174). Niet verwarren met R943. Zie ook R900.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jannitie Heindrix Wilmse (zie 3942).
   2.  Cornelia Hendrix Wilmse van der HELM (zie 4751).
   3.  Anna Hendrik Wilmse van der HELM (zie 5061).

4470    Joannes Piter Wilmse van der HELM, gedoopt (RK) op 17-10-1705 te LA (getuige(n): Piter Janse, solus (= alleen)). Joannes, zn van Piter Wilmse en Anna Jants, van Wou.
 
2998    Magtelje Willemsen van der HELM.
Gehuwd op 11-05-1712 te TA. Arij Dirkse IJmerseel, weduwnaar van Pleun Dirksen, geboortig van de Oude Wetering, met Magtelje Willemsen van der Helm, jdr, geboortig van Hasersouw. Gehuwd voor de kerk op 08-05-1712 te LA (RK) (getuige(n): Neeltie Jans en Aeltie Sijmens). Arij Dirkse Immerseel, van LA en Magteld Wilms van der Helm, van LA. Echtgenoot is Arij Dirkse IJMERSEEL (zie 2996). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1712 met Pleun Dirksen (zie 2997). Vermoedelijk is P5599, Stijntie Arijsen Emmerzeel, ook een dochter uit dit gezin. Misschien ook P2702.}
 
1607    Piter Willemse van der HELM.
Gehuwd op 24-01-1690 te TA. Pieter Willemsz van der Helm, jm, met Annetie Jans kroft, jdr, beiden van Langer Aer. Gehuwd voor de kerk op 22-01-1690 te LA (RK). Piter Willemse en Anne Jans, beiden van LA. Echtgenote is Anne Jans KROFT (zie 1608).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Piter van der HELM (zie 2543).
   2.  Willemje Piter van der HELM (zie 2628).
   3.  Cornelis Piter Willemse van der HELM (zie 3788).
   4.  Anne Piter Willemse van der HELM (zie 3861).
   5.  Anna Piter Wilmse van der HELM (zie 3936).
   6.  Cornelia Piter Wilmse van der HELM (zie 4153).
   7.  Joannes Piter Wilmse van der HELM (zie 4470).

4049    Wilhelmus Kneelis Wilmse van der HELM, gedoopt (RK) op 13-05-1702 te LA (getuige(n): Heindrik Wilmse en Guertie Japikx (R1049)). Wilhelmus Kneelis Wilmse en M: Leuntie Theijse, van Bilderdam. Herschreven doopboek: Wilhelmus Krelis Willemse en Leuntie Tijsse. Doopgetuigen: Hendrik Willemse en Guertie Japix.
 
2543    Willem Piter van der HELM, gedoopt (RK) op 11-03-1691 te LA. Willem Piter Willemse en M: Anne Jans.
 
2628    Willemje Piter van der HELM, gedoopt (RK) op 11-09-1692 te LA. Willemje Piter Willemse en M: Anne Jans, van LA.
 
228    Leentje Gerrits HERTEVELT. VW?
Gehuwd op 12-02-1675 te TA. Cors Jansen van: (den) Burch, jm, van der Aer, met Leentje Gerrits Hertevelt, jdr, van Vriesecoop. Gehuwd voor de kerk op 29-01-1675 te LA met Cors Jansen van der BURCH (zie 227).
 
1726    Cornelis Hendrickse HERTOGH.
Gehuwd op 24-05-1693 te TA. Cornelis Henderikxsz, alis Hertogh, jm, en Elisabeth Cornelis van Kints, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-05-1693 te LA (RK). Cornelis Hendrickse en Lijsbet Cornelis, van LA. Echtgenote is Lijsbet Cornelis van KINTS (zie 1727).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tomis Cornelis Hendrixe HERTOGH (zie 2743).
   2.  Cornelius Cornelis Hendrixse HERTOGH (zie 3122).

3122    Cornelius Cornelis Hendrixse HERTOGH, gedoopt (RK) op 20-08-1696 te LA (getuige(n): Piter Keessen en Martie Keessen). Cornelius Cornelis Hendrixse en M: Leijsie Cornelis, van LA.
 
2743    Tomis Cornelis Hendrixe HERTOGH, gedoopt (RK) op 06-04-1694 te LA (getuige(n): Arien Hendrixe en Anne Hendrix). Tomis Cornelis Hendrixe en Leijsje Cornelis, van LA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-02-1720 te TA. Tomas Corn: den Hertog, jm met Pietie Jans Noord Holland, jdr, beiden van Langeraar. Echtgenote is Piternella Jan Jacobse (Pietie Jans) NOORTHOLLANT, 25 jaar oud (zie 2739).
 
5592    Willem Arijsz HIJSELENDOORN.
Gehuwd op 27-04-1723 te TA. Willem Arijsz Hijselendoorn, jm, met Martie Arijsen Koster, jdr, van Hazerswoude. Echtgenote is Martie Arijsen KOSTER (zie 5593).
 
2411    Claes Crijne HOECKERS.
Gehuwd voor de kerk op 27-10-1705 te LA (RK) (getuige(n): Anna Jan van Zanten, Divertie Gerrits en Kniertie Meertens). Claes Crijne Hoeckers van den Es en Merghie Piters. Echtgenote is Merghie Piters (zie 2412).
Uit dit huwelijk:
   1.  Quirinus Claes Crijne HOECKERS (zie 3991).

3991    Quirinus Claes Crijne HOECKERS, gedoopt (RK) op 29-11-1705 te LA (getuige(n): Arij Crijne en Gritie Crijne). Quirinus, zn van Claes Crijne en Mertie Piters, van LA.
 
653    Jannetge Jacobs HOEFF.
Gehuwd op 12-03-1654 te TA. Cornelis Pietersz Noorthollanden, jm, van Aerlanderveen, met Jannetge Jacobs Hoeff, jdr, van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Pietersz NOORTHOLLANDEN (zie 652).
 
1806    Aeltie Cornelis van den HOEK.
Gehuwd op 29-01-1697 te TA. Cornelis Jacobsz Weselenburg(h), jm, met Aeltie Cornelis van den Hoek, beiden van der Aer. (In dezelfde acte trouwde Isac Abrahamsz Weselenburg en was Jacob Jacobsz Weselenburg schepen in TA.), gehuwd voor de kerk op 28-01-1697 te LA (RK). Cornelis Jacobse en Aeltie Ceese (van LA). Echtgenoot is Cornelis Jacobsz WESELENBURGH (zie 1803). Door het hiaat in het RK-doopboek zal er minstens één kind niet vermeld zijn. Bijna zeker een Jacobus, die omstreeks 1699-1700 is geboren. De (volgende) zoon (Cornelis) werd vernoemd naar de opa van moeders kant, wat ook bleek uit de twee doopgetuigen, die bijna zeker broer en zus zijn van Aeltie Cornelis van den Hoek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltje Cornelis Jacobse WESELENBURGH (zie 3821).
   2.  Cornelis Cornelis Jacopse WESELENBURGH (zie 3994).
   3.  Jacobus Cnelis Japikse WESELENBURGH (zie 4237).
   4.  Apolonia Cnelis Japikse WESELENBURGH (zie 4720).
   5.  Cornelius Cnelis Japikse WESELENBURGH (zie 4721).

5006    Cornelius Roel Cornelisse van den HOEK, gedoopt (RK) op 24-12-1710 te LA (getuige(n): Jan Cnelisse en Neeltie Hendrix). Cornelius, zn van Roel Cornelisse en Jannigie Cnelis, van LA.
 
4330    Cornelius Roeland Cornelisse van den HOEK, gedoopt (RK) op 01-12-1704 te LA (getuige(n): Jan Cnelisse en Weentie Cornelis). Cornelius, zn van Roeland Cornelisse en Jannitie Cnelis, van LA.
 
4832    Gerardus Roeland Cornelisse van den HOEK, gedoopt (RK) op 16-12-1708 te LA (getuige(n): Japik Cnelisse en Aeltie Cnelis). Gerardus, zn van Roeland Cornelisse en Jannitie Cnelis, van LA.
 
2356    Maria Jacobs van den HOEK.
Gehuwd (1) op 08-10-1703 te TA. Ghijsbert Jansz GroenIntwout, weduwnaar van Jannetie Baltes, met Maria Jacobs van den Hoek, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 30-09-1703 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Marij Eevers (Ecclesia?)). Gijsbert Janse (CA) en Marijtie Japikx. Kopie: Gijsbert Janse, van CA, en Marijtie Japix. Getuigen: Adriana Piters en Marij Everts (eccl?). Echtgenoot is Gijsbert Jansen GROENINTWOUT (zie 1788). {Hij was eerder gehuwd op 21-02-1696 te TA. Ghijsbert Jansz GroenIntwout, jm, met Jannetie Baltens, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 06-02-1696 te LA (RK). Gijsbert Jansen (van CA) en Jannichje Baltus. Echtgenote is Jannichje Baltus (zie 1789).}
Gehuwd (2) op 13-02-1720 te TA. Crijn Crijne Blom, jm, met Martie Jacobsen van der Hoek, weduwe van Gijsbert Jansz Groenintwout, beiden van Corteraar. Echtgenoot is Crijn Crijne BLOM (zie 5561).
 
731    Pieter Willemsz van den HOEK.
Gehuwd (1) op 18-10-1655 te TA. Pieter Willemsz, jm, van der Aer, met Annetgen Gerritsdr van der Houck, jdr, mede van der Aer. Echtgenote is Annetgen Gerritsdr van der HOUCK (zie 732).
Gehuwd (2) op 30-11-1683 te TA. Pieter Willems, weduwnaar van Annetge Gerrits van den Houk, met Applonij Dirxs, weduwe van Bouwen Pietersz Lelivelt.
Nogmaals de trouwakte op TA8sc51: Pieter Willemsz van den Hoek, weduwnaar van Annetie Gerrit van der Hoek, met Apolonij Dirkx, weduwe van Bouwen Pieters Lelijvelt, beiden van der Aer. In de kantlijn van deze trouwakte stond: "Nota Pieter Willems van den Hoek heeft sijn acte maer gelicht.", gehuwd voor de kerk op 22-11-1683 te LA (RK). Piter Willemse en Apolonie Dirx, beiden van CA. Echtgenote is Appoloni Dircx van der HOORN (zie 1168). {Zij was eerder gehuwd op 26-07-1667 te TA. Bouwen Pietersz Lelievelt, jm, met Appoloni Dircx van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Bouwen Pietersz LELIEVELT (zie 1167).}
 
5477    Pleuntie Roel Knelis van den HOEK, gedoopt (RK) op 15-06-1716 te LA (getuige(n): Jan Hendrikse en Pleuntie Hendrikse, wegens hun afwezigheid Krijntie Knelis). Pleuntie, dr van Roel Knelis en Jannetie Knelis, van LA.
 
2361    Roel Cornelisz van den HOEK. Misschien op 06-03-1670 gedoopt. (PG2914).
Gehuwd op 28-01-1704 te TA. Roel Cornelisz van den Hoek, jm, met Jannetje Cornelis van der Bijl, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 22-01-1704 te LA (RK) (getuige(n): Johanna van Beest en Marij Eevers (Eccl)). Roeland Cornelisse (van LA) en Jannitie Cornelisse (van CA). Echtgenote is Jannetje Cornelis van der BIJL (zie 2362).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
1626    Weijntje Cornelis van den HOEK.
Gehuwd op 18-04-1690 te TA. Henderik Meerbreek, jm, met Waijntie Cornelis van den Hoek, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 18-04-1690 te LA (RK). Hendrick Jansen en Weijntje Cornelis, beiden van LA. Echtgenoot is Hendrick Jansen MEERBREEK (zie 1625).
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Hendrick Jansen MEERBREEK (zie 2538).
   2.  Apolonie Hendrick Janse MEERBREEK (zie 2716).
   3.  Anne Hendrick Jansen MEERBREEK (zie 3693).
   4.  Jan Hendrick Jansen MEERBREEK (zie 3843).
   5.  Cornelia Heijndrik Jantse MEERBREEK (zie 3986).
   6.  Neeltie Heindrik Jantse MEERBREEK (zie 4063).

4564    Wilhelmus Roeland Cornelisse van den HOEK, gedoopt (RK) op 16-08-1706 te LA (getuige(n): Hendrik Janse en Pleunia Crijne). Wilhelmus, zn van Roeland Cornelisse en Jannitie Cnelis, van LA.
 
1314    Willem Cornelis van den HOEK.
Gehuwd (1) op 28-01-1687 te TA. Willem Cornelis van den Hoek, jm, met Marritie Henderikx Hoogendijk, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Marritie Henderikx HOOGENDIJK (zie 1315).
Gehuwd (2) op 05-03-1702 te TA. Willem Cornelis van den Hoek, weduwnaar van Neeltie Henderikx, met Applonija Krijne van Ruijten, beiden van der Aar. Opmerking: De voornaam Neeltie wijkt af van Marritie uit het eerste huwelijk van Willem Cornelis! Gehuwd voor de kerk op 19-02-1702 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Krijne en Weintie Kneelis). Wilm Kneelisse en Apolonia Krijne. Kopie: Willem Knelisse en Aplonia Krijnen. Getuigen: Maertie Crijnen en Weintie Knelis. Echtgenote is Applonija Krijne van RUIJTEN (zie 2247).
 
5402    Arij Klaessen van der HOEK.
 
5400    Marritje Klaas van der HOEK.
Gehuwd met Knelis Janse van der LAAN (zie 5399).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Knelis Janse van der LAAN (zie 5398).

3055    Zijtie Cornelisse (van der) HOEK.
Gehuwd (1) in/vr 1716 met Jasper Jacobs (zie 3083).
Ondertrouwd (2) op 02-02-1717 te Mijdrecht. Een acte uit Mijdrecht d.d. 02-02-1717 waarin wordt aangegeven, dat de drie huwelijkse geboden of proclamaties van Pieter Dirxe van Zeijl, jm, van Corteraar, met Zijtje Cornelis Hoeck, weduwe van Jasper Jacobs, wonende onder Mijdrecht, zonder verhinderingen hebben plaatsgevonden. Gehuwd op 03-02-1717 te TA. Pieter Dirkse van Zijl, jm, wonende in Ter Aar, met Zijtie Cornelisse Hoek, weduwe van Jasper Jacobsz, wonende tot Mijdregt. Gehuwd voor de kerk op 04-02-1717 te LA (RK) (getuige(n): Cornelis Knelisse Bruijn en Annichie Pieters van Rijn). Pieter Dirkse van Sijl, uit Corteraar, en Sijtie Cornelis Hoek, van Meijdrecht. Echtgenoot is Pieter Dirkse van ZIJL (zie 3054).
Gehuwd (3) op 01-11-1723 te TA. Hendrik Willems van der Hoorn, jm, met Sijtie Cornelis van der Hoek, laatst weduwe van Pieter ..... van Zijl. Echtgenoot is Hendrik Willems van der HOORN (zie 5602).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Theodorus Pieter Dirkse van ZIJL (zie 4093).

4722    Cornelis (van den HOEK). Koppelingen op grond van doopgetuigen. Is dit P814?
Kinderen:
   1.  Willem Cornelis van den HOEK (zie 1314).
   2.  Weijntje Cornelis van den HOEK (zie 1626).
   3.  Aeltie Cornelis van den HOEK (zie 1806).
   4.  Roel Cornelisz van den HOEK (zie 2361).

5401    Klaas (van der HOEK).
Kinderen:
   1.  Marritje Klaas van der HOEK (zie 5400).
   2.  Arij Klaessen van der HOEK (zie 5402).

1065    Pieter Pietersz HOESBEECK.
Gehuwd in/vr 1662 met Apolonia Gerrits (zie 1064). Morgenboek Esselickerwoude 1656: Pieter Pietersz Hoosbeec bezat 4 hont land in Langeraer (scan43). {Zij is later gehuwd op 12-02-1663 te TA. Pieter Jansz van der Hoorn, jm, met Apolomia Gerrits, weduwe van Pieter Pietersz Hoesbeeck, beiden van der Aer. Echtgenoot is Pieter Jansz van der HOORN (zie 1063).}
 
806    Baen Crijnen HOGEBOOM.
Gehuwd op 25-10-1657 te TA. Baen Crijnen Hogeboom, met Hendrickgen Ae(r)ts dochter, van der Aer. Echtgenote is Hendrickgen Ae(r)ts (zie 807).
 
544    Boudewijn/Bouwen Claese HOGEBOOM.
Gehuwd (1) in/vr 1716 met Iannetie Cornelis GROEN (zie 3057).
Ondertrouwd (2) op 01-05-1717 te Ter Aar. Gerrit Roelen Groenenboom verzocht schriftelijk als vader en voogd om zijn dochter Anna Willems aan te laten tekenen in Langeraar. Door "onpasselijkheijt van mij" kan ik niet naar Langeraar komen "om haar geboden te laaten aantekenen met Boudewijn Claase". Niet gedateerd.
Scan115: De secretaris van der Aar verklaarde in de acte d.d. 01-05-1717, dat Bouwe Claasse Hoogeboom, weduwnaar van Jannetje Cornelis Groen, onvermogend was en dus pro deo mocht trouwen met Anna Dirksen van Tol, jdr, van de Uijtterbuurt.
Vanuit Nieuwveen werd via de acte d.d. 22-05-1717 aangegeven, dat de drie huwelijkse geboden van Boudewijn Claase Hoogenboom, weduwnaar van Jannetje Cornelis Groen, wonende te Langeraar en Anna Willems Dirks dochter, jdr, tot Nieuwveen daar hadden plaatsgevonden. Gehuwd op 23-05-1717 te TA. Boudewijn Claas Hogeboom, weduwnaar van Iannetie Cornelis Groen, van Langeraar, met Anna Willem Dirx, van Nieuweveen. Echtgenote is Anna (Willems) Dirx van TOL (zie 545).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
5554    Cornelis Jans HOGEBOOM.
Gehuwd op 02-01-1720 te TA. Cornelis Jans Hogeboom, jm, en Neeltie Jacobs Backer, beiden van TA. Echtgenote is Neeltie Jacobs BACKER (zie 5555).
 
5662    Marijntje Claasdr HOGEBOOM.
Gehuwd rond 1700 met Jacob Cornelisz CAPPEL (zie 5661). {Hij is later gehuwd op 08-02-1730 te Ter Aar. Jacob Cornelisz Cappel, weduwnaar van Martijntie Claasen Hogeboom en Lijsje Claase Slintwint, weduwe van Willem Cornelis van Zijl. Echtgenote is Leijsebet Klaas (Lijsje) SLINTWIND (zie 2517).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
2177    Jan Roele HOGENBOOM.
Gehuwd op 25-05-1700 te TA. Jan Roele, jm, met Maritje Pieters van Leeuwen, beiden van der Aer. Echtgenote is Maritje Pieters van LEEUWEN (zie 2178). {Zij is later gehuwd op 25-11-1721 te TA. Frans Cornelis van der Snip, weduwnaar van Grietie Pieters Hogervorst, van Langeraar, met Martie Pieters van Leeuwen, weduwe van Ian Roelen Hogenboom, van Corteraar. Echtgenoot is Frans Cornelisz SNIP/VAN der SNIP (zie 2479).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Meerten Jan Roelen (zie 4065).

5597    Cornelis Pieters HOGENDIJK.
Gehuwd op 08-06-1723 te TA. Cornelis Pieters Hogendijk, jm, van Corteraer, met Neeltie Willems Neuteboom, jdr, van Aerlanderveen. Echtgenote is Neeltie Willems NEUTEBOOM (zie 5598).
 
783    Neeltgen Gijssen HOGERDIJCK.
Gehuwd op 06-02-1657 te TA. Jan Pietersz, jm, met Neeltgen Gijssen Hogerdijck, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Pietersz (zie 782).
 
3020    Cornelia Claas HOGERVORST. Is P990, Claes Pietersz, haar vader?
Gehuwd op 21-01-1714 te TA. Jochem Nieuwenhuijse, jm, van der Aer, met Cornelia Claas Hogervorst, jdr, van Ruijnsaterwouder. Echtgenoot is Jochem Janse NIEUWENHUIJSE (zie 3019).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Joghum Janse NIEUWENHUIJSE (zie 5321).
   2.  Jan Jochchum (NIEUWENHUIJS) (zie 5413).

2237    Kneelis Jantse HOGERVORST.
Gehuwd op 28-08-1702 te TA. Cornelis Janz Hogervorst, jm, met Aaffje Barents van Tust, jdr. Gehuwd voor de kerk op 30-07-1702 te LA (RK) (getuige(n): Lijsbet Jacops en Margrie Kneelis). Kneelis Jantse en Aefie Barents. Kopie: Cornelis Janse en Aefje Barents. Getuign: Lijsbeth Jacobs en Margje Knelis. Echtgenote is Aefie Barents van TUST (zie 2238).
 
3085    Maerten Pieters HOGERVORST.
Gehuwd op 20-09-1718 te TA. Maerten Pieter Hogervorst, jm, van Langeraar, met Pietie Willems van de Jagt, jdr, beiden woonachtig in Ter Aar. Echtgenote is Petronella Willem van der JAGHT, 24 jaar oud (zie 2738).
 
4264    Cornelis Piter Huijberse HOGERWERF, gedoopt (RK) op 17-05-1704 te LA (getuige(n): Crelis Japikse en Jannigie Crelis). Cornelis, zn van Piter Huijberse en Agnitie Japix, van LA.
 
4135    Hubertus HOGERWERF, gedoopt (RK) op 09-12-1702 te LA (getuige(n): Crijn Huijberse en Jannigie Kneelis). Hubertus, zn van Piter Huijberse en Agnitie Jacops, van LA. H-dbk:ubertus, zn van Pieter Huibertse en Agnietje Jacobs, LA. D-get: Crijn Huibertse en Jannigje Knelis.
 
2524    Marie Piter Huijbertse HOGERWERF, gedoopt (RK) op 21-10-1690 te LA. Marie Piter Huijbertse en M: Aeltje Jacobs, van LA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-06-1720 te TA. Cornelis Dirckse van Zijl, jm, van Corteraar, met Martie Pieters Hogerwerf, jdr, van Langeraar. Echtgenoot is Cornelis Dirckse van ZIJL (zie 5564).
 
1615    Piter Huijbertse HOGERWERF.
Gehuwd (1) op 24-01-1690 te TA. Pieter Huijbertsz, jm, met Aeltie Jacobse Weselenburgh, weduwe van Cornelis Flooren. (Jacob Jacobsz Weselenburgh trad bij dit huwelijk in TA als schepen op.), gehuwd voor de kerk op 24-01-1690 te LA (RK). Piter Huijbertse en Aeltje Jacobs, beiden uit LA. Echtgenote is Aeltje Jacobs WESELENBURGH (zie 226). {Zij was eerder gehuwd op 29-01-1675 te TA. Cornelis Florisz Hoogervos, jm, met Aeltjen Jacobs Weselenburch, jdr. Gehuwd voor de kerk op 29-01-1675 te LA met Cornelis Flore HOOGERVOS (zie 225). Beiden uit LA. Misschien is Dirk Cornelisz Flore uit CA hun zoon. Zie PG.}
Gehuwd (2) op 24-02-1699 te TA. Pieter Huijbertsz Hogerwerf, weduwnaar van Aeltje Jacobs Weselenburg, met Angenite Jacobs van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Angenite Jacobs van der HOORN (zie 1921).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marie Piter Huijbertse HOGERWERF (zie 2524).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hubertus HOGERWERF (zie 4135).
   3.  Cornelis Piter Huijberse HOGERWERF (zie 4264).

4494    Ariaentie Claes HOGEVEEN. De achternaam volgde uit de doop van 21-11-1715.
Gehuwd in/vr 1722 met Cornelis Meertense van der LINDEN(s) (zie 4493). {Hij is later gehuwd op 24-11-1722 te TA. Cornelis Maartensen van der Linden, weduwnaar van Ariaantie Claasen Hogeveen, met Cornelia Arijsen van der Laan, jdr. Echtgenote is Cornelia Arijsen van der LAAN (zie 5577).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus Cornelis Meertense van der LINDENS (zie 4492).
   2.  Maria Cnelis Meertense van der LINDEN (zie 4976).
   3.  Meerten Knelis Meertensen van der LINDEN(s) (zie 5386).

5312    Cornelia Piter Arisse HOGEVEEN, gedoopt (RK) op 07-04-1714 te LA (getuige(n): Piter Janse Verduijn en Aeltie Jans Verduijn). Cornelia, dr van Piter Arisse Hogeveen en Jannigie Jans Verduijn, van LA.
 
5197    Meerten Jan Roelen HOGEVEEN, gedoopt (RK) op 31-03-1713 te LA (getuige(n): Pieter Cornelisse en Jannetje Jochchums). Meerten, zn van Jan Roelen Hoogeveen en Martje Meertens, van CA.
 
2480    Grietie Pieters HOGEVORST.
Gehuwd op 09-02-1707 te TA. Frans Cornelisz Snip, tot Aalsmeer, jm, met Grietie Pieters Hogevorst, van der Aar, jdr. Gehuwd voor de kerk op 08-02-1707 te LA (RK) (getuige(n): Anna Piet Jasse en Apolonia Jasse (in favie Ecclesia)). Frans Cornelisse en Gritie Piters. Echtgenoot is Frans Cornelisz SNIP/VAN der SNIP (zie 2479). {Hij is later gehuwd op 25-11-1721 te TA. Frans Cornelis van der Snip, weduwnaar van Grietie Pieters Hogervorst, van Langeraar, met Martie Pieters van Leeuwen, weduwe van Ian Roelen Hogenboom, van Corteraar. Echtgenote is Maritje Pieters van LEEUWEN (zie 2178).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Frans Cnelisse SNIP/VAN der SLIP (zie 4818).
   2.  Cornelius Frans Cnelisse SNIP/VAN der SLIP (zie 4998).
   3.  Petrus Frans Cornelise SNIP/VAN der SLIP (zie 5117).
   4.  Petrus Frans Kornelisse SNIP/VAN der SLIP (zie 5247).
   5.  Leuntje Frans Cnelis SNIP/VAN der SLIP (zie 5390).
   6.  Pieter Frans Knelisse SNIP/VAN der SLIP (zie 5496).
   7.  Iannetie Frans SLIP (zie 3107).

5118    Piter HOGE(R)VORST.
Kinderen:
   1.  Grietie Pieters HOGEVORST (zie 2480).
   2.  Maerten Pieters HOGERVORST (zie 3085).
   3.  Antie Piters (HOGE(R)VORST) (zie 5248).
   4.  Gerit Pieterse (HOGE(R)VORST) (zie 5497).

5633    Lenard Janse HONSKOOP.
Gehuwd met Cornelia Gerritse (Neeltje) BOELE (zie 5632).
 
2421    Anne Maartens HOOGEBOOM.
Gehuwd op 26-01-1706 te TA. Jan Jansz de Swart, jm, met Anne Maartens Hoogeboom, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1706 te LA (RK) (getuige(n): Mutris Testes (vele getuigen)). Jan Janse Swart en Anna Meertens. Echtgenoot is Jan Jansz de SWART (zie 2420).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jan Janse de SWART (zie 258).
   2.  Cornelia Jan Janse de SWART (zie 2218).
   3.  Cornelia Jan Janse de SWART (zie 4887).
   4.  Cornelia Jan Janse de SWART (zie 5092).
   5.  Cornelia Jan Jansen de SWART (zie 5320).
   6.  Mertie Jans de SWART (zie 5514).

4607    Bauwe Krijn HOOGEBOOM. Doopgetuige bij kinderen van Arij Wouterse d'Ouderen (P3995 in 1701 en P4606 in 1706).
 
5373    Dirk Hendrikse HOOGEBOOM. Getuige bij de doop van P4354 op 10-01-1705.
 
2392    Kniertie Maartens HOOGEBOOM. Doopgetuige, Cniertie Meertens, in 1708 bij een kind van haar zus Annigie Meertens.
Gehuwd op 26-05-1705 te TA. Cornelis Janse Lelijvelt, jm, met Kniertie Maartens Hoogeboom, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 26-05-1705 te LA (RK) (getuige(n): Tomas Jantse en Jannigie Thomas). Cnelis Jantse en Cniertie Meertens. Echtgenoot is Cornelis Janse LELIJVELT (zie 2391).
 
1606    Gritje Gerrits HOOGEDIJK.
Gehuwd op 16-01-1690 te TA. Jan Jacobsz Noorthollant, jm, met Grietie Gerrits Hoogedijk, jdr, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 17-01-1690 te LA (RK). Jan Jacobse, van CA en Gritje Gerrits. Echtgenoot is Jan Jacobse NOORTHOLLANT (zie 1605).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jan Jacobse NOORTHOLLANT (zie 2540).
   2.  Anne Jans NOORTHOLLANT (zie 2634).
   3.  Piternella Jan Jacobse (Pietie Jans) NOORTHOLLANT (zie 2739).
   4.  Gerardus Jan Jacopse NOORTHOLLANT (zie 3985).
   5.  Brigitta NOORTHOLLANT (zie 4171).
   6.  Gerarda Jan Jacopse NOORTHOLLANT (zie 4271).
   7.  Clemens Jan Jacopse NOORTHOLLANT (zie 4446).
   8.  Joannes Jan Jacopse NOORTHOLLANT (zie 4636).
   9.  Jacobus Jan Jacopse NOORTHOLLANT (zie 4778).

283    Applonia Huijberts HOOGENBOOM.
Gehuwd op 08-11-1678 te TA. Arijen Willemsz Clock, met Applonia Huijberts Hoogenboom, jdr. Gehuwd voor de kerk nov. 1678 te LA. Arie Willemse en Luentjen Huijberts, beiden van LA. Echtgenoot is Arie Willemse CLOCK (zie 282). Beiden uit LA.
 
333    Cornelis Merten Huijberse HOOGENBOOM, gedoopt (RK) op 05-06-1691 te LA. Cornelis Merten Huijberse en M: Cornelia Draij, van LA.
 
2748    Huijbert HOOGENBOOM. Vermoedelijk Huijbert Crijnenz Hoogeboom. (PG 571).
Kinderen:
   1.  Martjen Huijberts HOOGENBOOM (zie 186).
   2.  Merten Huijbertse HOOGENBOOM (zie 239).
   3.  Maarten Huijbertsz HOOGENBOOM (zie 2749).

571    Huijbert Crijnenz HOOGENBOOM, schepen in TA (1652). In 1658 was Huijbert Hoogenboom schepen in Ter Aar (TA7sc56); met handtekening: Huijbrecht Hoogenboom. Op scan 58 tekent hij met Huijbrecht Crijnen H.boom.
 
3723    Krijn Merten Huijbertse HOOGENBOOM, gedoopt (RK) op 25-05-1696 te LA (getuige(n): Piet van der Nat en Japje Jans (P1494?)). Krijn Merten Huijbertse en Cornelia Cornelis.
 
2749    Maarten Huijbertsz HOOGENBOOM. Op 30-12-1692 werd Maarten Huijbertsz Hoogeboom genoemd als bloedvoogd van Huijbert Chielen Goedknegt, zoon van zijn zus Maritie Huijbers Hoogeboom. Vermoedelijk PG239.
 
186    Martjen Huijberts HOOGENBOOM.
Gehuwd (1) op 30-01-1674 te TA. Michiel Jacobsz Goetknecht, met Marritjen Huijberts Hoogenboom, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-01-1674 te LA met Chiel Jacobse GOETKNECHT (zie 185). Beiden van LA.
Gehuwd (2) op 24-01-1686 te TA. Cornelis Pietersz Suijtwijk, laatst weduwnaar van Cniertie Cornelis, met Marritie Huijberts Hoogeboom, weduwe van Michiel Jacobsz Goeknecht, beiden van der Aer. (Genoemde schepenen in de trouwakte in TA: Cornelis Pietersz van Dam en Jacob Jacobsz Weselenburgh.), gehuwd voor de kerk op 25-01-1686 te LA (RK). Cornelis Piterse Dasy en Martjen Huijberts, beiden van LA. (Dasy ipv Draij?) met Cornelis Pietersz SUIJTWIJK (zie 703). {Hij was eerder gehuwd op 20-04-1655 te TA. Cornelis Pieters, jm, van Woubrugge, met Kniertgen Cornelis Jonge duijser, weduwe van Cors Mourisz van der Swaen, van der Aer. Echtgenote is Kniertgen Cornelis Jonge duijser (zie 704). Hij is later gehuwd op 20-01-1693 te TA. Cornelis Pietersz Zuijtwijk, weduwnaar van Marritie Huijberts Hoogeboom, met Ariaentie Leenderts, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1693 te LA (RK). Cornelis Piterse en Ariantje Leenders, beiden van LA. Echtgenote is Ariantje Leenders (zie 1711).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
239    Merten Huijbertse HOOGENBOOM. Dezelfde als P2749?
Gehuwd op 04-02-1676 te TA. Maerten Huijbertsz Hoogenboom, met Cornelia Cornelis van der Swart, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 04-02-1676 te LA (RK). Merten Huijbertse en Cornelia Cornelis, beiden uit LA. Echtgenote is Cornelia Cornelis van der SWART (zie 240).
Uit dit huwelijk:
   1.  Huijbert Merten (zie 241).
   2.  Cornelis Merten (zie 242).
   3.  Altje (zie 243).
   4.  Cornelis Merten Huijberse HOOGENBOOM (zie 333).
   5.  Altje (zie 245).
   6.  Krijn Merten Huijbertse HOOGENBOOM (zie 3723).
   7.  Neeltje Mertens (zie 1835).
   8.  Kniertie Maartens HOOGEBOOM (zie 2392).
   9.  Anne Maartens HOOGEBOOM (zie 2421).

3610    Aeltjen Sijmen Heijnnen HOOGENDIJK, gedoopt (RK) op 02-05-1694 te LA (getuige(n): Piter Ceesen en Ariaentje Jassen). Aeltjen Sijmen Heijnnen en M: Kniertje Huijberts, van LA.
 
1446    Anne Cornelis HOOGENDIJK.
Gehuwd op 07-02-1689 te TA. Arijen Cornelis Lelijvelt, jm, Annetie Cornelis Hoogendijk, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1689 te LA (RK). Arie Cornelisse en Anne Cornelis, beiden van LA. Echtgenoot is Arie Cornelisse LELIJVELT (zie 1445).
 
1703    Apolonie Ariens HOOGENDIJK.
Gehuwd op 21-10-1692 te TA. Cornelis Arijse van Leeuwe, jm, met Aplonij Arijense Hoogendijk, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-10-1692 te LA (RK). Cornelis Ariense van Leuwen (Lauwen?) en Apolonie Ariens. Echtgenoot is Cornelis Ariense van LEUWEN (zie 1702).
 
1863    Huijbert Sijmen HOOGENDIJK, gedoopt (RK) op 26-11-1687 te LA. Huijbert Sijmen Hendrixen en M: Kniertjen Huijberts, van LA.
 
2212    Jasper Sijmen HOOGENDIJK, gedoopt (RK) op 13-05-1689 te LA. Jasper Sijmen Hendrixe en Kniertje Huijberts, van LA.
 
1315    Marritie Henderikx HOOGENDIJK.
Gehuwd op 28-01-1687 te TA. Willem Cornelis van den Hoek, jm, met Marritie Henderikx Hoogendijk, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Willem Cornelis van den HOEK (zie 1314). {Hij is later gehuwd op 05-03-1702 te TA. Willem Cornelis van den Hoek, weduwnaar van Neeltie Henderikx, met Applonija Krijne van Ruijten, beiden van der Aar. Opmerking: De voornaam Neeltie wijkt af van Marritie uit het eerste huwelijk van Willem Cornelis! Gehuwd voor de kerk op 19-02-1702 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Krijne en Weintie Kneelis). Wilm Kneelisse en Apolonia Krijne. Kopie: Willem Knelisse en Aplonia Krijnen. Getuigen: Maertie Crijnen en Weintie Knelis. Echtgenote is Applonija Krijne van RUIJTEN (zie 2247).}
 
2534    Martje Sijmen HOOGENDIJK, gedoopt (RK) op 22-02-1691 te LA. Hoewel alles is doorgestreept bij deze doop op scan 26b, heb ik toch deze gegevens opgenomen: Martje Sijmen Heijnne en M: Knirtjen Huijberts, van LA. De pastoor had zich een bladzijde vergist. Op scan 27a stond: Martje Sijmen Hendrixe en M: Kniertjen Huijberts, van LA. (Dus 22 februari i.p.v. 22 december.).
 
1365    Sijmen Hendrixen HOOGENDIJK.
Gehuwd op 28-01-1687 te TA. Sijmen Henderikx Hoogendijk, jm, met Kniertie Huijberts, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1687 te LA (RK). Sijmen Hendrixen en Kniertjen Huijberts, beiden van LA. Echtgenote is Kniertjen Huijberts (zie 1366).
Uit dit huwelijk:
   1.  Huijbert Sijmen HOOGENDIJK (zie 1863).
   2.  Jasper Sijmen HOOGENDIJK (zie 2212).
   3.  Martje Sijmen HOOGENDIJK (zie 2534).
   4.  Aeltjen Sijmen Heijnnen HOOGENDIJK (zie 3610).

868    Apoloni Gerrits HOOGERDIJCK.
Gehuwd op 02-03-1659 te TA. Cornelis Jansz Mantgen, jm, met Apoloni Gerrits Hoogerdijck, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Jansz MANTGEN (zie 867).
 
1061    Arijen Gerritsz HOOGERDIJCK.
Gehuwd (1) op 28-03-1664 te TA. Arijen Gerritsz Hoogerdijck, jm, met Appolonia Jans Houweling, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Appolonia Jans HOUWELING (zie 1062).
Gehuwd (2) op 27-09-1666 te TA. Arijen G(erri)tsz Hoogendijck, weduwnaar van Applonia Jans, van Corter Aer, met Anne Pieters, jdr. Echtgenote is Anne Pieters (zie 1146).
 
854    Marijtgen Ghijsen HOOGERDIJCK.
Gehuwd op 28-01-1659 te TA. Jacob Cornelissen van der Hoorn, weduwnaar van Annetgen Roeters, met Marijtgen Ghijsen Hoogerdijck, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jacob Cornelissen van der HOORN (zie 852). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1658 met Annetgen Roeters (zie 853).}
 
1014    Pieter Ghijsen HOOGERDIJCK.
Gehuwd (1) in/vr 1661 met Pietjen Cornelis (zie 1015).
Gehuwd (2) op 21-09-1662 te TA. Pieter Ghijsen Hoogerdijck, weduwnaar van Pietjen Cornelis, met Grietjen Abrahams Coningh, jdr, beidem van der Aer. Echtgenote is Grietjen Abrahams CONINGH (zie 1016).
 
4905    Adrianus Piter Arisse HOOGERVEEN, gedoopt (RK) op 31-10-1709 te LA (getuige(n): Jan Gerritse en Gritie Jans). Adrianus, zn van Piter Arisse en Jannetie Jans, van LA.
 
2615    Arie HOOGERVEEN, gedoopt (RK) op 06-05-1692 te LA. Arie Piter Ariense en M: Marije Gerrits, van LA.
 
3224    Gerrit Piter Ariense HOOGERVEEN, gedoopt (RK) op 03-09-1696 te LA (getuige(n): Jan de Wert en Mensje Sijmens). Gerrit Piter Ariense en M: Marie Gerrits, van LA.
 
2712    Willem Piter HOOGERVEEN, gedoopt (RK) op 16-10-1693 te LA (getuige(n): Clement Stouthandel en Mensie Sijmens). Willem Piter Arisse en Marijtie Gerrits, van LA.
 
5200    Cornelia Piter Arisse HOOGERVEEN/VAN der NAT, gedoopt (RK) op 11-04-1713 te LA (getuige(n): Piter Janse Verduijn en Aeltie Jans). Cornelia, dr van Piter Arisse van der Nat en Jannigie Jans Verduijn, van LA.
 
1654    Piter Ariense HOOGERVEEN/VAN der NAT.
Gehuwd (1) op 06-02-1691 te TA. Pieter Arijensz Hoogerveen, jm, Maria Willems Rietwijk, jdr, beiden van Langeraar. Opvallend, dat het patroniem bij Maria verschilt bij wettelijk en kerkelijk huwelijk. (Beide patroniemen komen voor.) (Ook opvallend, dat de kinderen wel Arie, Willem en Gerrit worden genoemd.), gehuwd voor de kerk op 06-02-1691 te LA (RK). Piter Ariense en Marijtje Gerrits, beiden van LA. Echtgenote is Marijtje Gerrits/Willems? RIETWIJK (zie 1655).
Gehuwd (2) op 04-12-1708 te TA. Pieter Arijsz Hoogeveen, weduwnaar van Maria Gerrits Rietwijk, met Jannetie Jans Verduijn. Gehuwd voor de kerk op 04-12-1708 te LA (RK) (getuige(n): Afwezig). Piter Arisse Hoogeveen en Jannitie Jans Verduijn. Echtgenote is Jannetie Jans VERDUIJN (zie 2926). {Zij is later gehuwd op 12-08-1721 te TA. Maarte Dammesse van Grieken, jm, met Jannetje Jansen Verduijn, weduwe van Pieter Ariensen Hoogeveen, beiden van Langeraar. Echtgenoot is Maarte Dammesse van GRIEKEN (zie 5569).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arie HOOGERVEEN (zie 2615).
   2.  Willem Piter HOOGERVEEN (zie 2712).
   3.  Gerrit Piter Ariense HOOGERVEEN (zie 3224).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Adrianus Piter Arisse HOOGERVEEN (zie 4905).
   5.  Cornelia Piter Arisse HOOGERVEEN/VAN der NAT (zie 5200).
   6.  Cornelia Piter Arisse HOGEVEEN (zie 5312).

990    Claes Pietersz HOOGERVORST.
Gehuwd (1) in/vr 1661 met Willempgen Huijbertsdr (zie 991).
Gehuwd (2) op 24-04-1662 te TA. Claes Pietersz Hoogervorst, weduwnaar van Willempgen Huijbertsdr, van der Aer, met Leentge Cornelis, jdr, van Reijnsaterwoude. Echtgenote is Leentge Cornelis (zie 992).
 
2463    Lijsbet Cornelis HOOGERVORST.
Gehuwd op 26-10-1706 te TA. Cors Cornelis, weduwnaar van Aplonij Gerrits, met Lijsbet Cornelis Hoogervorst, jdr. Gehuwd voor de kerk op 26-10-1706 te LA (RK) (getuige(n): Krijn van Zanten en Anna Ceesen). Cors Cornelisse, van Langeraar en Lijsie Cornelis, van Langeraar. Echtgenoot is Cors Cornelis KROFT (zie 2377). {Hij was eerder gehuwd op 29-04-1704 te TA. Cors Cornelis Kroft, jm, met Aplonij Gerrits, jdr. Gehuwd voor de kerk op 28-04-1704 te LA (RK) (getuige(n): Johanna van Beest en Maria Eeverts). Cors Cornelisse en Apolonia Gerrits. Echtgenote is Aplonij Gerrits (zie 2378).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Cors Cornelisse KROFT (zie 4682).
   2.  Aleijdis Cors Cnelisse KROFT (zie 4850).
   3.  Aleijdis Cors Cornelisse KROFT (zie 4958).
   4.  Aleidis Cors Cornelisse KROFT (zie 5127).
   5.  Anna Cors Kornelisse KROFT (zie 5206).
   6.  Anna Cors Kornelisse KROFT (zie 1175).
   7.  Jacobus Corst Knelisse KROFT (zie 5468).

2489    Marritie Jans HOOGERVORST.
Gehuwd op 14-08-1707 te TA. Davidt Jansz Boskopper, weduwnaar van Lijsebet Dirkx Witte, van Woubrugge, met Marritie Jans Hoogervorst, jdr, van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 25-04-1707 te LA (RK) (getuige(n): Anna Pit Jasse en Barbara Wims (Eccl)). David Janse Booscooper en Merghie Janse, van LA. Echtgenoot is Davidt Jansz BOSKOPPER (zie 2487). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1706 met Lijsebet Dirkx WITTE (zie 2488).}
 
2415    Aers Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN.
Gehuwd op 24-11-1705 te TA. Aart Huijbertsz Hoogeveen, van Sevenhove, met Marritie France van Zijl. Gehuwd voor de kerk op 17-11-1705 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Dircx Jan Wilmse en Divertie Gerrits (Eccl)). Aers Huijberse Hoogervorst en Merghie Frans van Zeijl. Echtgenote is Merghie Frans van ZEIJL (zie 2416).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Aert Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN (zie 4643).
   2.  Joannes Aert Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN (zie 4822).
   3.  Maria Aert Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN (zie 4930).
   4.  Joannes Aart Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN (zie 2519).
   5.  Theodorus Aert Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN (zie 5158).
   6.  Maria Aart Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN (zie 5333).
   7.  Dirk Aert Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN (zie 5460).
   8.  Mertie Aert Huijbertse HOOGERVORST/HOOGEVEEN (zie 5541).

5460    Dirk Aert Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 09-03-1716 te LA (getuige(n): Cornelis Janse van Seijl en Cornelia Franse). Dirk, zn van Aert Huijberse en Mertien Franse, van LA. H-doopboek: Theodorus, zn van Aert Huijbertse en Marritje Franse. Getuigen, idem.
 
2519    Joannes Aart Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 18-08-1711 te LA (getuige(n): Frans Janse en Martijntie Frans). Joannes, zn van Aart Huijberse en Maertie Franse, van LA.
 
4822    Joannes Aert Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 01-12-1708 te LA (getuige(n): Frans Janse en Martijntie Franse). Joannes, zn van Aert Huijnerse en Maertie Franse, van LA.
 
5333    Maria Aart Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 26-08-1714 te LA (getuige(n): Knelis Janse en Knelia Franse). Maria, dr van Aart Huijberse en Mertie Franse, van LA.
 
4930    Maria Aert Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 14-02-1710 te LA (getuige(n): Cornelis Cornelisse en Martijntie Franse). Maria, dr van Aert Huijberse en Maertie Franse, van LA.
 
5541    Mertie Aert Huijbertse HOOGERVORST/HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 10-06-1717 te LA (getuige(n): Cornelis Gijsberse en Annitie Franse (R1272)). Mertie, dr van Aert Huijbertse en Mertie Franse, van LA.
 
4643    Petrus Aert Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 28-04-1707 te LA (getuige(n): Jan Huijberse en Dorothea Crelis). Petrus, zn van Aert Huijberse en Maertie Franse, van LA.
 
5158    Theodorus Aert Huijberse HOOGERVORST/HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 22-09-1712 te LA (getuige(n): Cnelis Janse en Cnelia Franse). Theodorus, zn van Aert Huijberse en Mertie Franse, van LA.
 
225    Cornelis Flore HOOGERVOS.
Gehuwd op 29-01-1675 te TA. Cornelis Florisz Hoogervos, jm, met Aeltjen Jacobs Weselenburch, jdr. Gehuwd voor de kerk op 29-01-1675 te LA met Aeltje Jacobs WESELENBURGH (zie 226). Beiden uit LA. Misschien is Dirk Cornelisz Flore uit CA hun zoon. Zie PG. {Zij is later gehuwd op 24-01-1690 te TA. Pieter Huijbertsz, jm, met Aeltie Jacobse Weselenburgh, weduwe van Cornelis Flooren. (Jacob Jacobsz Weselenburgh trad bij dit huwelijk in TA als schepen op.), gehuwd voor de kerk op 24-01-1690 te LA (RK). Piter Huijbertse en Aeltje Jacobs, beiden uit LA. Echtgenoot is Piter Huijbertse HOGERWERF (zie 1615).}
 
4557    Anna Crijn Huijberse HOOGERWERF, gedoopt (RK) op 22-07-1706 te LA (getuige(n): Hendrik Ceese en Maertie Aries). Anna, dr van Crijn Huijberse en Maertie Ceese, van LA.
 
4040    Apolonia Crijn Huijberse HOOGERWERF, gedoopt (RK) op 03-04-1702 te LA (getuige(n): Piter Huijberse en Dignum Jants). Apolonia Crijn Huijberse en M: Maertie Kreelis, van LA. Herschreven doopboek: Aplonia Krijn Huibertse en Maertie Knelis.
 
4837    Apolonia Crijn Huijberse HOOGERWERF, gedoopt (RK) op 22-12-1708 te LA (getuige(n): Piter Huijberse en Digna Jans). Apolonia, dr van Crijn Huijberse en Mertie Ceese, van LA.
 
4909    Cornelia Cnelis Dirkse HOOGERWERF, gedoopt (RK) op 03-11-1709 te LA (getuige(n): Piter Huijberse en Maertie Japik). Cornelia, dr van Cnelis Dirkse en Neeltie Jans van Zeijl, van LA.
 
2224    Cornelis Dirkxsz HOOGERWERF.
Gehuwd op 19-01-1702 te TA. Cornelis Dirkxsz Hoogerwerf, jm, met Neeltie Janse van Zijl, jdr. Gehuwd voor de kerk op 15-01-1702 te LA (RK) (getuige(n): Ermpie Krijne en Maertie Chiele). Kneelis Dircxse en Neelt Jants. Kopie: Knelis Dirkse en Neeltie Jans. Getuigen: Ermpje Krijnen en Maertie Chielen. Echtgenote is Neeltie Janse van ZIJL (zie 2225).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Kneelis Dirkse HOOGERWERF (zie 4131).
   2.  Joannes Cnelis Dirkse HOOGERWERF (zie 4302).
   3.  Petrus Cornelis Dircxse HOOGERWERF (zie 4578).
   4.  Cornelia Cnelis Dirkse HOOGERWERF (zie 4909).
   5.  Jacobus Knelis Dirkse HOOGERWERF (zie 5253).

1856    Crijn Huijbertsz HOOGERWERF.
Gehuwd op 21-01-1698 te TA. Crijn Huijbertsz Hoogerwerf, jm, met Marritie Cornelis van Kints, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-01-1698 te LA (RK). Krijn Huijbertse en Martje Cornelis. Echtgenote is Marritie Cornelis van KINTS (zie 1857).
Uit dit huwelijk:
   1.  Apolonia Crijn Huijberse HOOGERWERF (zie 4040).
   2.  Hubertus HOOGERWERF (zie 4164).
   3.  Hubertus Crijn Huijberse HOOGERWERF (zie 4396).
   4.  Anna Crijn Huijberse HOOGERWERF (zie 4557).
   5.  Apolonia Crijn Huijberse HOOGERWERF (zie 4837).
   6.  Maria Crijn Huijberse HOOGERWERF (zie 4936).
   7.  Maria Crijn Huijberse HOOGERWERF (zie 5178).

4164    Hubertus HOOGERWERF, gedoopt (RK) op 24-04-1703 te LA (getuige(n): Piter Huijberse en Dignum Jans). Hubertus, zn van Crijn Huijberse en Maertie Cnelis, van LA.
 
4396    Hubertus Crijn Huijberse HOOGERWERF, gedoopt (RK) op 06-03-1705 te LA (getuige(n): Piter Huijberse en Digna Jans). Hubertus, zn van Crijn Huijberse en Maertie Ceese, van LA.
 
5253    Jacobus Knelis Dirkse HOOGERWERF, gedoopt (RK) op 17-09-1713 te LA (getuige(n): Fulps Japikse (P1399?) en Marijtie Japiks). Jacobus, zn van Knelis Dirkse en Neeltie Jans, van LA.
 
4302    Joannes Cnelis Dirkse HOOGERWERF, gedoopt (RK) op 04-10-1704 te LA (getuige(n): Arij Jantse en Martie Jants). Joannes, zn van Cnelis Dirkse en Neeltie Jans, van LA.
 
4936    Maria Crijn Huijberse HOOGERWERF, gedoopt (RK) op 09-04-1710 te LA (getuige(n): Jan Cnelisse en Marij Cnelis). Maria, dr van Crijn Huijberse en Maertie Ceese, van LA.
 
5178    Maria Crijn Huijberse HOOGERWERF, gedoopt (RK) op 15-01-1713 te LA (getuige(n): Crijn Huijberse en Maertie Piters). Maria, dr van Crijn Huijberse en Maertie Cnelis, van LA.
 
4578    Petrus Cornelis Dircxse HOOGERWERF, gedoopt (RK) op 06-10-1706 te LA (getuige(n): Jan Janse en Afie Jans (P2249)). Petrus, zn van Cornelis Dircxse en Neeltie Jans, van LA.
 
4131    Theodorus Kneelis Dirkse HOOGERWERF, gedoopt (RK) op 07-11-1702 te LA (getuige(n): Cees Tomisse (P2248) en Pleunia Dircx). Theodorus zn van Kneelis Dirkse en Neeltie Jants, van LA. Hdbk: Theodorus, zn van Knelis Dirkse en Neeltie Jans, LA. D-get: Kees Tomisse en Pleune Dirks.
 
1057    Arij Jansz HOOGEVEEN.
Gehuwd op 19-02-1664 te TA. Arij Jansz Hoogeveen, jm, met Marijtgen Gerrits van der Swaen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Marijtgen Gerrits van der SWAEN (zie 1058).
 
2196    Cornelis Ghijse HOOGEVEEN.
Gehuwd op 12-12-1701 te TA. Cornelis Ghijse Hoogeveen, jm, met Marritie Willems dochter, beiden van der Aar. Als schepen trad op: Cornelis Pietersz Snij. Gehuwd voor de kerk op 04-09-1701 te LA (RK) (getuige(n): Johanna van Beest en Elisabeth Boons (namens de parochie?)). Cornelis Geijse en Maertie Wilms. Kopie: Cornelis Gijsen en Maertie Wilms. Getuigen: Joanna van Beest en Elisabeth Boons. Echtgenote is Marritie Willemsdochter (zie 2197).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbertus Cornelis HOOGEVEEN (zie 4092).

5547    Cornelius Jan Roelens HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 30-08-1717 te LA (getuige(n): Gijsbert Gerritze en Lijsbeth Gijsen). Cornelius, zn van Joannis Roeleni en Marritje Maartens, van Korteraar.
 
894    Dirck Gerritsz HOOGEVEEN.
Gehuwd op 20-01-1660 te TA. Dirck Gerritsz Hoogeveen, met Weijntgen Jans, jdr. Echtgenote is Weijntgen Jans (zie 895).
 
5370    Dirk Japikse HOOGEVEEN. Doopgetuige bij P5369, gedoopt op 02-12-1714.
 
5089    Elisabeth Jan Roelen HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 21-11-1711 te LA (getuige(n): Piter Cnelisse en Jannigie Joghums). Elisabeth, dr van Jan Roelen en Mergie Meertens, van CA.
 
4216    Gertrudis Jan Roelen HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 25-01-1704 te LA (getuige(n): Theijs Roelen (Hogeveen?) en Neeltie Piters). Gertrudis, dr van Jan Roelen Hogeveen en Mergie Meertens, van CA.
 
1413    Gijsbert Jansen HOOGEVEEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 06-09-1670 te LA (RK). Gijs Janse en Lijsie Cornelis. Echtgenote is Lijsie Cornelis (zie 58).
Gehuwd (2) op 22-07-1687 te TA. Ghijsbert Jansz Hoogeveen, weduwnaar van Lijsbeth Cornelis, met Marritie Theunis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 28-07-1687 te LA (RK). Gijbert Jansen en Martjen Tuenis, beiden van LA. Echtgenote is Martjen Tuenis (zie 1414).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Leijbet Gijs HOOGEVEEN (zie 1867).
   2.  Pietje HOOGEVEEN (zie 1903).
   3.  Neeltje HOOGEVEEN (zie 2532).
   4.  Tuenis Gijsbert Jansen HOOGEVEEN (zie 2608).
   5.  Jacob Gijs Janse HOOGEVEEN (zie 2689).

4092    Gijsbertus Cornelis HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 18-09-1702 te Langeraar (getuige(n): Claets Geijse en Neeltie Aments). Gijsbertus, zoon Kneelis Geijse en Maertie Wilms. Er stond L(anger)A(ar) achter de namen van de getuigen, dus woonde het gezin in LA. H-DB: Gijsbertus, Krelis Gijse en Maertie Wilms, van LA. Getuigen: Claas Gijse en Neeltie Aments.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-10-1723 te TA. Gijsbert Cornelis Hogeveen, jm, met Marijtie Arijsen Emmerzeel, jdr, van Langeraer. Echtgenote is Marijtie Arijsen EMMERZEEL (zie 5600).
 
629    Huijbert Jansz HOOGEVEEN.
Gehuwd op 02-02-1654 te TA. Huijbert Jansz Hoogeveen, jm, met Kniertgen Leenderts, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Kniertgen Leenderts (zie 630).
 
2689    Jacob Gijs Janse HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 20-05-1693 te LA (getuige(n): afwezig). Jacob Gijs Janse en M: Martje Tuenis, van LA.
 
2357    Jan Roelofsz HOOGEVEEN.
Gehuwd op 08-10-1703 te TA. Jan Roelofs Hoogeveen, jm, met Marritie Maartens van der Laan, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 02-10-1703 te LA (RK) (getuige(n): Arij Croone en Jan Wilmse (E(cclesia)?)). Jan Roelen en Mergie Meertens. Echtgenote is Marritie Maartens van der LAAN (zie 2358).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrudis Jan Roelen HOOGEVEEN (zie 4216).
   2.  Petrus Jan Roelen HOOGEVEEN (zie 4536).
   3.  Elisabeth Jan Roelen HOOGEVEEN (zie 5089).
   4.  Meerten Jan Roelen HOGEVEEN (zie 5197).
   5.  Cornelius Jan Roelens HOOGEVEEN (zie 5547).

4475    Jan Tomisse HOOGEVEEN. Doopgetuige bij PG4472, Wilm Jan Wilmse Claase, op 20-10-1705.
 
1867    Leijbet Gijs HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 28-01-1688 te LA. Leijbet Gijs Jansen en M: Martjen Tuenis.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-10-1714 te TA. Sijmen Sijmensz Houweling, jm, met Lijsie Gijse Hogeveen, jdr, beiden geboren en wonende in Ter Aar. Gehuwd voor de kerk op 28-10-1714 te LA (RK) (getuige(n): Anna Piters en Anna Jerusalem varij). Zijmen Zijmense, van LA en Lijsbet Geijse, van LA. Echtgenoot is Sijmen Sijmense HOUWELING, 31 jaar oud (zie 2037).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Sijmen Sijmense HOUWELING (zie 5434).
   2.  Neeltie Sijmen Sijmense HOUWELING (zie 5515).

4474    Marghie Jans HOOGEVEEN.
Gehuwd met Jan Wilmse Claase (zie 4473).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilm Jan Wilmse Claase (zie 4472).

291    Martie Jans HOOGEVEEN. LA.
Gehuwd (1) op 30-01-1679 te TA. Amos Thomasz Bints, jm, van der Aer, met Marritie Jans Hoogeveen, van der Aer, jegenwoordigh alhier Ter Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1679 te LA met Amis Tommisse BINTS (zie 290). In 1679 trad ene Thomas Amos Bin(t)s op als schepen in Ter Aar. Vader of zoon?(TA8sc17en 18)(idem 1682, sc36).
Gehuwd (2) op 12-06-1699 te TA. Jacob Pietersz Lelijvelt, weduwnaar van Anna Cornelis, met Marritie Jans Hoogeveen, weduwe van Amos Thomesz Bins, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jacob Piterse LELIJVELT (zie 1353). {Hij was eerder gehuwd op 05-12-1686 te TA. Jacob Pieters Lelijvelt, jm, met Annitie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 29-10-1686 te LA (RK). Jacob Piterse en Annitje Cornelis, beiden van LA. Echtgenote is Annitje Cornelis (Mertens) (zie 1354).}
Uit het eerste huwelijk: 8 kinderen.
 
2532    Neeltje HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 10-12-1690 te LA. Neeltje Gijsbert Janse en M: Merghje Tuenis, van LA.
 
2271    Niesie Dirkx HOOGEVEEN.
Gehuwd op 05-06-1703 te TA. Pieter Thijse Verburg, weduwnaar van Kniertie Bouwens, met Niesie Dirkx Hoogeveen, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 29-05-1703 te LA (RK) (getuige(n): Piter Janse en Lijsie Japix). Piter Thiijse en Nizzie Dirkse. Kopie: Piter Tijsse en Niesje Dirks. Getuigen: Piter Janse en Lijsje Japix. Echtgenoot is Piter Tijssen van der BURGH/VERBURG (zie 328). {Hij was eerder gehuwd op 14-02-1681 te TA. Pieter Thijsen van der Burgh, jm, met Cniertien Bouwens, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 11-02-1681 te LA (RK). Piter Tijssen en Kniertje Bouwens, beiden van LA. Echtgenote is Kniertje Bouwens (zie 329).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
4536    Petrus Jan Roelen HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 18-06-1706 te LA (getuige(n): Theijs Roelen en Jannigie Meertens). Petrus, zn van Jan Roelen en Merghie Meertens, van CA.
 
1903    Pietje HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 27-02-1689 te LA. Pietje Gijs Janse en M: Martje Tuenis, van LA.
 
2608    Tuenis Gijsbert Jansen HOOGEVEEN, gedoopt (RK) op 03-04-1692 te LA. Tuenis Gijbert Jansen en M: Mergje Tuenis, van LA.
 
278    Claes Jansz HOOGEVEENEN (NAT).
Gehuwd op 20-01-1678 te TA. Claes Jansz Hoogevenen, jm, met Ermtje Jacobs, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1678 te LA. Claes Jansen en Ermpie Jacobs. Echtgenote is Ermptie Jacobs (zie 1109). {Zij is later gehuwd op 15-02-1678 te TA. Jacob Pietersz Hoosbeek, weduwnaar van Annetie Jacobs Weselenburg, van der Aer, met Ermptie Jacobs, weduwe van Claes Jansz Nat, wonende hier Ter Aer, gehuwd voor de kerk op 15-02-1678 te LA (RK). Jacob Piterse en Ermpje Jacobs, beiden uit LA. Echtgenoot is Jacob Pietersz HOOSBEEK (zie 859).}
 
1811    Luentje Piters HOOGEVOS.
Gehuwd op 23-11-1696 te TA. Pieter Arijse van Zijl, jm, met Leuntie Pieters Hoogevos, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 19-11-1696 te LA (RK). Piter Ariense (van CA) en Luentje Piters (van LA). Echtgenoot is Piter Ariense van ZIJL (zie 1810).
 
4003    Hubertus Leendert Huijberse HOOGHERWERV, gedoopt (RK) op 29-10-1701 te LA (getuige(n): Crijn Huijberse en Agnitie Japicxe). Hubertus Leendert Huijberse en M: Jannetie Kneelis, van LA. Herschreven doopboek: Hubertus Leendert Huibertse en Jannetje Cornelis. Doopgetuigen: Krijn Huibertse en Agnietje Jacobs.
 
2183    Leendert Huijbertse HOOGHERWERV, overleden op 27-02-1714 te LA. Op deze datum hebben Leendert Huijberse, cum uxore (met echtgenote), Jannitie Kornelis, te LA het Laatste Oliesel ontvangen. Verder stond er: "obierunt morte improfvisa" (zijn overleden door een onvoorziene dood).
Gehuwd op 18-04-1701 te TA. Leendert Huijbertse Hoogherwerv, jm, met Jannetie Cornelis van Zijl, weduwe van Cornelis Jacobse van der Hoorn, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 12-04-1701 te LA (RK) (getuige(n): Johanna van Beest en Lijsbet van Leeuwen (beiden namens de parochie?)). Leendert Huijbertse en Jannetie Leenerts. (Vermoedelijk een onjuiste patroniem bij Jannetie.) met Jannitje Cornelis van ZIJL (zie 1426). {Zij was eerder gehuwd op 18-02-1688 te TA. Cornelis Jacobsz van der Hoorn, jm, met Jannetie Cornelis van Zijl, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 17-02-1688 te LA (RK). Cornelis Jacobse en Jannitje Cornelis, beiden van CA. Echtgenoot is Cornelis Jacobse van der HOORN (zie 1425).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertus Leendert Huijberse HOOGHERWERV (zie 4003).

1586    Jannitje Jans HOOGHLINDE.
Gehuwd op 02-02-1688 te TA. Jan Banen Sprongh Intvelt, jm, met Jannetie Jans Hooghlinde, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 03-02-1688 te LA (RK). Jan Baenen en Jannitje Jans, beiden van LA. Echtgenoot is Jan Baenen SPRONGH INTVELT (zie 1585).
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Jan (zie 1587).
   2.  Willem Jan SPRONGH INTVELT (zie 2546).
   3.  Willem Jan Baennen SPRONGH INTVELT (zie 3709).

1981    Jacob HOOGLINDE, gedoopt (RK) op 04-11-1687 te LA. Jacob Merten Ceesen en M: Mertje Jacobs, van CA.
 
2208    Jan HOOGLINDE, gedoopt (RK) op 11-05-1689 te LA. Jan Merten Cornelisse en Martje Jacobs, van CA.
 
1266    Merten Cornelisse HOOGLINDE.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-04-1684 te LA (RK). Merten Cornelisse (van CA) en Martje Jacobs (van Nieveen). Echtgenote is Martje Jacobs BOOTH (zie 1267). Is Cornelis met P1558 ook een kind uit dit huwelijk? Vader: Merten Willemse.
Gehuwd (2) op 31-10-1695 te TA. Maerten Cornelisz HoogLinde, weduwnaar van Marritie Jacobs Booth, van der Aer, met Marritie Cornelis, weduwe van Jan Adamsz Verduijn, tot Reijnsaterwoude. Echtgenote is Marritie Cornelis (zie 1758). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1694 met Jan Adamsz VERDUIJN (zie 1770).}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
 
2555    Willem Merten Cornelisse HOOGLINDE, gedoopt (RK) op 15-07-1691 te LA. Willem Merten Cornelisse en M: Martje Jacobs, van CA.
 
2945    Sijbrecht Klaas HOOIJBOER. Vermoedelijk PG1387. Zie ook PG473 voor oom Neven.
Gehuwd op 29-06-1709 te TA. Pieter Jacobsz Lelijvelt, jm, van Sevenhoven, met Sijbrecht Klaas Hooijboer, dochter als bruijt hebbende voor 't solemniseeren van 't huwelik geprocreert een knechtie out ontrenk sestien weeken. Zij verklaarden vader en moeder te zijn. (Tegenwoordig alle ter Aer.) Als schepen trad op: Jacob Pietersz Lelijvelt; zijn vader?
TA12sc101: Getrouwd: Pieter Jacobsz Lelivelt, van Sevenhoven ende Sijbreght Claas Hoijboer, van de Aer. Een gewettigd kind. Zij moesten meer dan 2 gulden betalen. Gehuwd voor de kerk op 15-06-1709 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Sijmens en Jan Piter Neue (een broer van Cornelis Piter Neven? Zie R262)). Piter Jacopse en Zyburgie Claes. Echtgenoot is Pieter Jacobsz LELIJVELT (zie 2944).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Zijbrecht Claes LELIJVELT (zie 2952).
   2.  Joannes Piter Jacopse LELIJVELT (zie 4775).
   3.  Gijsbert Pieter Jacobs LELIJVELT (zie 5353).

300    Aeltie Willems van der HOOREN.
Gehuwd op 06-02-1680 te TA. Pieter Gijsbertsz Verlaen, weduwnaar van Marritie Jans, met Aeltie Willems van der Hooren, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Pieter Ghijsbertsz VERLAEN (zie 1158). {Hij was eerder gehuwd op 25-01-1667 te TA. Pieter Ghijsbertsz Verlaen, jm, met Maritgen Jans Rijsbosch, jdr. Echtgenote is Maritgen Jans RIJSBOSCH (zie 1159). Hij is later gehuwd op 07-07-1681 te TA. Pieter Ghijse Verlaen, laatst weduwnaar van Aeltie Willems van der Hooren, met Jannetie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 08-07-1681 te LA (RK). Piter Gijsen (van LA) en Jannitje Cornelis (van CA). Echtgenote is Jannetie Cornelis van der BURGH (zie 336). Hij is later gehuwd op 06-02-1708 te TA. Pieter Ghijse Verlaen, weduwnaar van Annetie Cornelis van der Burgh, met Annetie Jans, weduwe van Jacob (zonder patroniem). Gehuwd voor de kerk op 05-02-1708 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Nelligie Claes). Piter Geijse (van LA) en Anna Jans. Echtgenote is Annetie Jans (zie 2515).}
 
1859    Hillitie Willems van der HOOREN. Dopen: PG3410?
Gehuwd op 21-01-1698 te TA. Hagen Huijbertsz van Kints, jm, met Hillitie Willems van der Hooren, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-01-1698 te LA (RK). Hagen Huijbertse en Hillitje Willem. Echtgenoot is Hagen Huijbertsz van KINTS, 26 jaar oud (zie 1858).
 
303    Marie Bruenens van der HOOREN. CA.
Gehuwd op 22-08-1679 te TA. Jan Gerritsz van der Swaen, jm, met Maria Bruijne van der Hooren, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk aug. 1679 te LA (RK). Jan Gerritse (van LA) en Marie Bruenens (van CA). Echtgenoot is Jan Gerritse van der SWAEN (zie 302).
 
523    Willem Hendric van der HOOREN.
Gehuwd op 12-02-1643 te TA. Willem H(enri)c van der Hooren, jm, van der Aer, met Trijntgen Jans, jdr, van Reijnsaterwoude. Echtgenote is Trijntgen Jans (zie 524).
 
346    Willem Hendrixe van der HOOREN. CA.
Gehuwd (1) in/vr 1680 met Leuntie Pieters (zie 344).
Gehuwd (2) op 13-10-1681 te TA. Willem Henderikxsz van der Hooren, weduwnaar van Leuntie Pieters, met Crijntie Claes, jdr, van Nieuveen. Gehuwd voor de kerk op 09-09-1681 te LA (RK). Willem Hendrixe (van CA) en Creijntje Claes (van NV). Echtgenote is Creijntje Claes (zie 347). Op 12-02-1643 trouwde in TA ene Willem H(enri)c van der Hooren, jm, van der Aer, met Trijntgen Jans, jdr, van Reijnsaterwoude. Dezelfde?`.
 
140    Aeltjen Jans van HOORN.
Gehuwd op 27-04-1672 te TA. Hendric Cornelis Jan Harmensz, weduwnaar van Lijsje Pieters Haes, zaliger, met Aeltje Jans dr, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-04-1672 te LA met Hendrick Ceesen Jan Harmensz (zie 139). Beiden van LA. {Hij was eerder gehuwd in/vr 1671 met Lijsje Pieters HAES (zie 452). Hij is later gehuwd op 30-05-1688 te TA. Henderik Cornelisz, laatst weduwnaar van Aeltie Jans van Hoorn, met Apolonij Dirkx van Tholl, weduwe van Pieter Arijsz, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-05-1688 te LA (RK). Hendrick Ceesen en Aplonie Drix, beiden van LA. Echtgenote is Aplonie Dirx van THOLL (zie 1432).}
 
5482    Achie Huijg Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 03-07-1716 te LA (getuige(n): Arie Ghiele en Lijsie Knelis). Achie, dr van Huijg Arisse en Geertie Claes, van CA. H-doopboek: Agatha.
 
4186    Adrianus van der HOORN, gedoopt (RK) op 30-08-1703 te LA (getuige(n): Cnelis Arisse en Zeijtie Arisse). Adrianus, zn van Jan Arisse en Aeltie Piters, van LA.
 
5029    Adrianus Cnelis Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 14-03-1711 te LA (getuige(n): Jan Cnelisse en Zijtie Aries). Adrianus, zn van Cnelis Arisse en Gritie Piters, van CA.
 
4360    Adrianus Huijgh Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 25-01-1705 te LA (getuige(n): Jacop Arisse en Jannitie Jacops). Adrianus, zn van Huijgh Arisse en Anna Jans, van CA.
 
5287    Adrianus Knelis Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 30-11-1713 te LA (getuige(n): Huijg Arisse en Neeltie Wilms). Adrianus, zn van Knelis Arisse en Lijsie Knelis, van Overset.
 
1898    Aechje Willem van der HOORN, gedoopt (RK) op 27-03-1687 te LA. Aechje Willem Ariense en M: Neeltje Sijmens, van CA.
 
1310    Aeltie Pieters van der HOORN.
Gehuwd (1) op 23-01-1687 te TA. Arij Cornelis, jm, met Aeltie Pieters van der Hoorn, beiden van der Aer. Echtgenoot is Arij Cornelis KRUL (zie 1281).
Gehuwd (2) op 23-02-1700 te TA. Jacob Clase Verhoogh, jm, met Aeltie Pieters, weduwe van Arij Cornelisz Krul. Echtgenoot is Jacob Clase VERHOOGH (zie 2169).
 
3836    Aeltje Cees Jan Artse van der HOORN, gedoopt (RK) op 19-12-1697 te LA (getuige(n): Jan Cornelisse en Stijntje Hendrix). Aeltje Cees Jan Artse en M: Marije Hendrix.
 
3912    Aeltje Gerrit Willemse van der HOORN, gedoopt (RK) op 14-01-1699 te LA (getuige(n): Jacob Willemse en Mensje Willems). Aeltje Gerrit Willemse en Neeltje Jacobs, van LA.
 
1984    Aeltje Tomis van der HOORN, gedoopt (RK) op 22-11-1687 te LA. Aeltje Tomis Jansen en M: Martje Cornelis, van LA.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 31-01-1719 te Ter Aar. Jasper Mourisz van der Swaan, jm, met Aeltie Tomasz van der Hoorn, jdr, beiden van Langeraar. Echtgenoot is Jasper Maurisse van der SWAEN, 39 jaar oud (zie 1906).
 
1616    Aert Cornelisz van der HOORN.
Gehuwd op 13-02-1691 te TA. Aert Cornelisz, jm, met Trijntie Jans, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Trijntie Jans VERDUIN/FORTUIN (zie 1621).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leijsbet Aert Cornelisse (zie 2710).
   2.  Lijsbet Aert Cornelisse (zie 3695).
   3.  Maria Aert Kneelisse van der HOORN (zie 3927).
   4.  Anna Aert Cnelisse van der HOORN (zie 4173).
   5.  Anna Aert Cnelisse van der HOORN (zie 4293).
   6.  Joannes Aert Cornelisse van der HOORN (zie 4814).

1921    Angenite Jacobs van der HOORN.
Gehuwd op 24-02-1699 te TA. Pieter Huijbertsz Hogerwerf, weduwnaar van Aeltje Jacobs Weselenburg, met Angenite Jacobs van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Piter Huijbertse HOGERWERF (zie 1615). {Hij was eerder gehuwd op 24-01-1690 te TA. Pieter Huijbertsz, jm, met Aeltie Jacobse Weselenburgh, weduwe van Cornelis Flooren. (Jacob Jacobsz Weselenburgh trad bij dit huwelijk in TA als schepen op.), gehuwd voor de kerk op 24-01-1690 te LA (RK). Piter Huijbertse en Aeltje Jacobs, beiden uit LA. Echtgenote is Aeltje Jacobs WESELENBURGH (zie 226).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
4173    Anna Aert Cnelisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 05-06-1703 te LA (getuige(n): Jan Gerrisse en Pleunia Gerrits). Anna, dr van Aert Cnelisse en Trijntie Jans, van CA.
 
4293    Anna Aert Cnelisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 03-09-1704 te LA (getuige(n): Jan Gerritse en Pleunia Gerrits). Anna, dr van Aert Cnelisse en Trijntie Jants, van CA.
 
3980    Anna Vreeck Jantse van der HOORN, gedoopt (RK) op 06-07-1701 te LA (getuige(n): Piter Arentse van Zeijl en Apolonia Baltens). Anna Vreeck Jantse en M: Pleunia Seijments, van CA. Herschreven doopboek: Anna Freek Janse en Pleunia Sijmens. Doopgetuigen: Pieter Arentse van Seil en Aplonia Baltens.
 
1880    Anne Cees Jan van der HOORN, gedoopt (RK) op 26-11-1688 te LA. Anne Cees Jan Aertsen en M: Marie Hendrix, van LA.
 
3659    Anne Jacob Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 01-04-1695 te LA (getuige(n): Krijn Piterse en Pietje Cornelis). Anne Jacob Piterse en Martjen Huijberts, van LA.
 
1253    Anne Jaco(b)s van der HOORN.
Gehuwd op 31-01-1684 te TA. Arij Cornelisz van Zijl, jm, met Annetie Jacobs van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 31-01-1684 te LA (RK). Arie Cornelisse em Anne Jacos, beiden van CA. Echtgenoot is Arie Cornelisse van ZIJL (zie 1252).
 
332    Anne Krijn van der HOORN, gedoopt (RK) op 30-05-1691 te LA. Anne Krijn Piterse en M: Martje Chielen, van LA.
 
1897    Anne Willem van der HOORN, gedoopt (RK) op 13-05-1688 te LA. Anne Willem Ariense en M: Neeltie Sijmens, van CA.
 
2273    Anne Willem van der HOORN, gedoopt (RK) op 30-06-1689 te LA. Anne Willem Ariense en M: Neltje Sijmens, van CA.
 
2584    Anne Willems van der HOORN, gedoopt (RK) op 11-12-1691 te LA. Anne Willem Ariense en M: Neeltje Sijmens, van CA. In hun gezin waren drie kinderen Anne achter elkaar geboren. Hierbij heb ik aangenomen, dat de eerste twee kinderen Anne zeer jong zijn gestorven.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-04-1718 te TA. Jan Arijs Nap, jm, van Langeraar, met Antie Willems van der Hoorn, van Corteraar. Echtgenoot is Jan Arijs NAP (zie 3065).
 
3954    Antonia Gerrit Wilmse van der HOORN, gedoopt (RK) op 30-03-1701 te LA (getuige(n): Hendrick Gerritse en Jannigie Wilms). Antonia Gerrit Wilmse en M: Neeltie Japikx, van LA. Herschreven doopboek: Anthonia Gerrit Willemse.
 
4067    Apolonia Jan Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 26-08-1702 te LA (getuige(n): Claets Jantse en Kneelia Piters). Apolonia Jan Piterse en M: Anna Jants, van LA. Herschreven doopboek: Aplonia Jan Pieterse en Anna Jans.
 
4213    Apolonia Jan Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 15-01-1704 te LA (getuige(n): Claes Jantse en Cnelia Piters). Apolonia Jan Piterse en Anna Jants, van LA.
 
1961    Apolonie Arie van der HOORN, gedoopt (RK) op 02-05-1687 te LA. Apolonie Arie Cornelisse en M: Marie Gijsen, van CA.
 
144    Apolonie Piters van der HOORN.
Gehuwd (1) op 16-11-1672 te TA. Pieter Dircxsz van Kints, jm, met Appoloni Pieters van der Hoorn, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 16-11-1672 te LA (RK) met Piter Dirxsen van KINTS (zie 143). Dopen t/m scan 20 bekeken.
Gehuwd (2) op 16-12-1698 te TA. Thommas Dirkxsz Kanter, weduwnaar van Neeltie Aris, van Zevenhoven, met A(po)lonij Pieters van der Hoorn, weduwe van Pieter Dirkxsz van Kints, van der Aer. (In de kantlijn: Tomes Dirkxsz), gehuwd voor de kerk op 26-10-1698 te LA (RK). Er stond alleen: Apolonie Piters van LA, dus geen partner. Echtgenoot is Thommas Dirkxsz KANTER (zie 1923). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1698 met Neeltie Aris (zie 1929).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Piter Piterse (zie 2090).
   2.  Martje Piter (zie 1542).
   3.  Hendrick Pieters van KINTS (zie 1962).
   4.  Sijmen Piter van KINTS (zie 2728).
   5.  Dirk Pietersz van KINTS (zie 1953).
   6.  Pieter Pietersz van KINTS (zie 2477).
   7.  Maria Pieters van KINT (zie 2514).

1728    Apolonie Willems van der HOORN.
Gehuwd op 14-06-1693 te TA. Jan Leendertsz van der Neut, jm, met Aplonija Willems van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 15-06-1693 te LA (RK). Jan Leenderse en Apolonie Willems. Echtgenoot is Jan Leenderse van der NEUT (zie 1706).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannitje Jan Leenderse van der NEUT (zie 3611).
   2.  Megje Jan Leenderse van der NEUT (zie 3713).
   3.  Anne Jan Leenderse van der NEUT (zie 3842).
   4.  Hillitie Jan Leenertse van der NEUT (zie 3925).
   5.  Leonardus Jan Leenerse van der NEUT (zie 4361).
   6.  Agatha Jan Leenerse van der NEUT (zie 4690).
   7.  Leonardus Jan Leenerse van der NEUT (zie 4838).
   8.  Leonardus Jan Leenerse van der NEUT (zie 4931).
   9.  Helena Jan Leenerse van der NEUT (zie 5128).

1168    Appoloni Dircx van der HOORN.
Gehuwd (1) op 26-07-1667 te TA. Bouwen Pietersz Lelievelt, jm, met Appoloni Dircx van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Bouwen Pietersz LELIEVELT (zie 1167).
Gehuwd (2) op 30-11-1683 te TA. Pieter Willems, weduwnaar van Annetge Gerrits van den Houk, met Applonij Dirxs, weduwe van Bouwen Pietersz Lelivelt.
Nogmaals de trouwakte op TA8sc51: Pieter Willemsz van den Hoek, weduwnaar van Annetie Gerrit van der Hoek, met Apolonij Dirkx, weduwe van Bouwen Pieters Lelijvelt, beiden van der Aer. In de kantlijn van deze trouwakte stond: "Nota Pieter Willems van den Hoek heeft sijn acte maer gelicht.", gehuwd voor de kerk op 22-11-1683 te LA (RK). Piter Willemse en Apolonie Dirx, beiden van CA. Echtgenoot is Pieter Willemsz van den HOEK (zie 731). {Hij was eerder gehuwd op 18-10-1655 te TA. Pieter Willemsz, jm, van der Aer, met Annetgen Gerritsdr van der Houck, jdr, mede van der Aer. Echtgenote is Annetgen Gerritsdr van der HOUCK (zie 732).}
 
3890    Arie van der HOORN.
Kinderen:
   1.  Willem Arijse van der HOORN (zie 1305).
   2.  Claertjen Ariens van der HOORN (VROOM) (zie 1340).

2720    Arie Clement van der HOORN, gedoopt (RK) op 16-12-1693 te LA (getuige(n): Clement Ariense en Annitje Cornelis). Arie Clement Piterse en M: Ermpje Piters, van A.
 
286    Arien Cornelissen van der HOORN. CA.
Gehuwd op 31-01-1679 te TA. Arij Cornelisz van der Hoorn, jm, van Corter Aer, met Marija Gijsberts van Aekeren, mede van der Aer, jegenwoordigh alhier Ter Aer. Gehuwd voor de kerk op 31-01-1679 te LA (RK). Arien Cornelissen (van CA) en Marie Gijsen (van LA). Echtgenote is Marie Gijsen van AEKEREN (zie 287). Dopen t/m scan 20 bekeken.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
15    Arien Willemse van der HOORN.
Gehuwd (1) in/vr 1664 met Grietgen W?edusdr? (zie 1119).
Gehuwd (2) op 28-01-1665 te TA. Arijen Willemsz van der Horn, weduwnaar van Grietgen W?edusdr? (of weduwe), met Ermpgen Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Ermpgen Cornelisdr (zie 406).
Gehuwd (3) op 05-02-1669 te TA. Aryen Willems van der Hoorn, laetst weduwnaar van Ermpgen Cornelisdr, met Aeltje Leenderts van Sijel, jdr, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 22-01-1669 te LA. Arien Willemse van CA en Aeltie Leenders van CA met Aeltie Leenders van SIJLL (zie 16). Beiden van CA.
 
4374    Catharina Gerrit Wilmse van der HOORN, gedoopt (RK) op 06-02-1705 te LA (getuige(n): Dirk Gerritse en Meijnsie Wilms). Catharina, dr van Gerrit Wilmse en Neeltie Japikx, van LA.
 
372    Cees Jan Artse van der HOORN.
Gehuwd op 07-04-1682 te TA. Cornelis Jansz van der Hoorn, met Maria Henderikx Kron, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 07-04-1682 te LA. Cees Jan Artse en Marije Hendrix, beiden van LA. Echtgenote is Marije Hendrix KRON (zie 373).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Cees Jan Artse van der HOORN (zie 1394).
   2.  Hendrick Cees van der HOORN (zie 1487).
   3.  Anne Cees Jan van der HOORN (zie 1880).
   4.  Aeltje Cees Jan Artse van der HOORN (zie 3836).
   5.  Jan Cornelis van der HOORN (zie 2975).

2699    Chiel Crijn van der HOORN, gedoopt (RK) op 17-06-1693 te LA (getuige(n): afwezig). Chiel Crijn Piterse en M: Martje Chielen, van LA.
 
3622    Chiel Krijn Jansen van der HOORN, gedoopt (RK) op 19-08-1694 te LA (getuige(n): Sijmen Piterse en Neeltje Piters). Chiel Krijn Jansen en M: Martje Chielen, van LA. Het patroniem van vader Krijn zal hier fout zijn opgeschreven; dit had Piterse moeten zijn. De doopgetuigen onderstrepen deze mening.
 
3747    Chiel Krijn Jansen van der HOORN, gedoopt (RK) op 07-10-1696 te LA (getuige(n): Sijmen Piterse en Pietje Cornelis). Chiel Krijn Jansen en M: Martje Chielen, van LA.
 
2995    Clara Tomasse van der HOORN.
Gehuwd op 01-03-1712 te TA. Jacob Cornelis van Zeijl, jm, met Clara Tomasse van der Hoorn, jdr, beiden geboortig van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 09-02-1712 te LA (RK) (getuige(n): Roeland Cornelisse en Maertie Jans). Japik Cnelisse van Zeijl (van LA) en Clara Tomis van der Hoorn (van LA). Echtgenoot is Jacob Cornelis van ZEIJL (zie 2994).
 
1673    Clement Piterse van der HOORN.
Gehuwd op 22-01-1692 te TA. Clement Pietersz van der Hoorn, jm, met Ermpie Pieters van Swieten, laatst weduwe van Pieter Jacobsz van der Hoorn, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 22-01-1692 te LA (RK). Clement Piterse en Ermpje Piters, beiden van CA. Echtgenote is Ermpje Piters van SWIETEN (zie 1622). {Zij was eerder gehuwd op 30-01-1690 te TA. Pieter Jacobsz van der Hoorn, weduwnaar van Annetie Gillisse Blom, van Corter Aer, met Ermpie Pieterse van Swieten, van Rijnsaterwoude, jdr. Gehuwd voor de kerk op 31-01-1690 te LA (RK). Piter Jacobse en Ermpje Piters. Echtgenoot is Piter Jacobse van der HOORN (zie 340).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Piter Clement van der HOORN (zie 2641).
   2.  Arie Clement van der HOORN (zie 2720).
   3.  Jan Clement Piterse van der HOORN (zie 3687).
   4.  Jacob Clement Piterse van der HOORN (zie 3791).
   5.  Jacob Clement Piterse van der HOORN (zie 3856).
   6.  Theodorus Clemment Piterse van der HOORN (zie 4929).

2496    Cnelis Arisse van der HOORN.
Gehuwd (1) op 15-08-1707 te TA. Cornelis Arijse van der Hoorn, jm, met Grietie Pietersen van Thol, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 15-08-1707 te LA (RK) (getuige(n): Piter Janse (van CA) en Marijtie Corse Vlasmeer (van CA)). Cnelis Arisse, van CA en Gritie Piters, van CA. Echtgenote is Gritie Piters van THOL (zie 2497).
Ondertrouwd (2) op 21-02-1718. Cornelis Arijz van der Hoorn, weduwnaar van Grietje Pieters van Tol, wonende tot Korteraar, met Aagje Leenderts van der Meer, jdr, van Esselickerwoude hebben hun drie huwelijkse proclamaties in Esselickerwoude zonder verhindering zien passeren bleek uit de acte d.d. 21-02-1718. Gehuwd op 22-02-1718 te TA. Cornelis Arijs van der Hoorn, weduwnaar van Grietie Pietersen van Tol, wonende tot Corter Aar, met Aegie Leenderts van der Meer, jdr, van Esselijckerwoude. Echtgenote is Aegie Leenderts van der MEER (zie 3064).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Cnelis Arisse van der HOORN (zie 4763).
   2.  Machtildis Cnelis Arisse van der HOORN (zie 4908).
   3.  Adrianus Cnelis Arisse van der HOORN (zie 5029).

4948    Cnelis Tomisse van der HOORN. Koppeling op grond van doopgetuige zijn in 1710.
 
3781    Cornelia Jan Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 28-02-1697 te LA (getuige(n): Jan Jansen en Bertje Jans). Cornelia Jan Piterse en M: Annichje Jans, van LA.
 
1848    Cornelia Pieters van der HOORN.
Gehuwd op 25-11-1697 te TA. Cornelis Cornelisz van Zijl, jm, met Cornelia Pieters van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-11-1697 te LA (RK). Cornelis Cornelisse en Cornelia Piters. Echtgenoot is Cornelis Cornelisz van ZIJL (zie 1847).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Cornelis Cornelisse van ZIJL (zie 3893).
   2.  Joannes Kneelis van ZIJL (zie 4121).
   3.  Jan Knelisse van ZIJL (zie 5450).

4545    Cornelia Vreek Janse van der HOORN, gedoopt (RK) op 28-06-1706 te LA (getuige(n): Wilm Cnelisse en Jannigie Aries). Cornelia, dr van Vreek Janse en Pleunia Seijmens, van CA.
 
929    Cornelis Aerts van der HOORN.
Gehuwd op 31-01-1661 te TA. Cornelis Aerts van der Hoorn, jm, met Lijsge Jans, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Lijsge Jans (zie 930).
 
2982    Cornelis Arijse van der HOORN.
Gehuwd op 19-09-1711 te TA. Cornelis Arijse van der Hoorn, jm, van Corteraar met Lijsbet Cornelis Slingerland, mede wonende te Corteraar, jdr. Gehuwd voor de kerk op 15-09-1711 te LA (RK) (getuige(n): Anna Ceese en Jan Wilmse). Cnelis Arisse van der Hoorn, van CA en Lijsbet Cnelis Slingerland, van CA. Echtgenote is Lijsbet Cornelis SLINGERLAND (zie 2983).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Cnelis Arisse van der HOORN (zie 5152).
   2.  Adrianus Knelis Arisse van der HOORN (zie 5287).

1425    Cornelis Jacobse van der HOORN.
Gehuwd op 18-02-1688 te TA. Cornelis Jacobsz van der Hoorn, jm, met Jannetie Cornelis van Zijl, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 17-02-1688 te LA (RK). Cornelis Jacobse en Jannitje Cornelis, beiden van CA. Echtgenote is Jannitje Cornelis van ZIJL (zie 1426). {Zij is later gehuwd op 18-04-1701 te TA. Leendert Huijbertse Hoogherwerv, jm, met Jannetie Cornelis van Zijl, weduwe van Cornelis Jacobse van der Hoorn, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 12-04-1701 te LA (RK) (getuige(n): Johanna van Beest en Lijsbet van Leeuwen (beiden namens de parochie?)). Leendert Huijbertse en Jannetie Leenerts. (Vermoedelijk een onjuiste patroniem bij Jannetie.) met Leendert Huijbertse HOOGHERWERV (zie 2183).}
 
1658    Cornelis Jacobse van der HOORN.
Gehuwd (1) op 13-02-1691 te TA. Cornelis Jacobsz van der Hoorn, jm, met Neeltie Leenders, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 13-02-1691 te LA (RK). Cornelis Jacobse en Neeltje Leenders, beiden van CA. Echtgenote is Neeltje Leenders (zie 1659).
Gehuwd (2) op 08-02-1695 te TA. Cornelis Jacobsz van der Hoorn, weduwnaar van Neeltie Leenders, met Marritie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Marritie Cornelis (zie 1756).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Martje Cornelis van der HOORN (zie 2607).
   2.  Lijssbet Cornelis van der HOORN (zie 2685).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Lijsbet Cornelis Jacobse van der HOORN (zie 3702).

3852    Cornelis Jan Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 01-04-1698 te LA (getuige(n): Claes Jansen en Jannitje Claes). Cornelis Jan Piterse en M: Anne Jans.
 
21    Cornelis Jansen van der HOORN.
Gehuwd op 12-02-1669 te TA. Cornelis Jans van der Hoorn, jm, met Neeltje Pieters van Swieten, jdr, geboortich vande Uijtterbuijrt, beiden woonachtig in Ter Aar. Gehuwd voor de kerk op 12-02-1669 te LA met Neeltie Piters van SWIETEN (zie 22). Misschien dochter Martje bij R1036 geboren op 12-11-1688 in LA.
 
995    Cornelis Jaspersz van der HOORN.
Gehuwd op 25-05-1662 te TA. Cornelis Jaspersz van der Hoorn, jm, van der Aer, met Marijtgen Jans, jdr, van de Nieuwateringe. Echtgenote is Marijtgen Jans (zie 996).
 
1099    Cornelis Ptrsz van der HOORN.
Gehuwd (1) in/vr 1664 met Neeltgen Wulmsdr (zie 1100).
Gehuwd (2) op 10-02-1665 te TA. Cornelis Ptrsz van der Hoorn, weduwnaar van Neeltgen Wulmsdr, van Langer Aer, met Neeltgen Dingemansdr, van Corter Aer. Echtgenote is Neeltgen Dingenmansdr (zie 1101). {Zij is later gehuwd op 15-06-1681 te TA. Claes Jansz, weduwnaar van zaliger Neeltie Cornelis, met Neeltie Dingemuns, weduwe van Cornelis Pietersz van der Hoorn, beiden van der Aer. Echtgenoot is Claes Jansz (zie 321).}
 
5050    Cornelius Jan Cornelisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 17-04-1711 te LA (getuige(n): Hendrik Cornelisse en Marij Cornelis). Cornelius, zn van Jan Cornelisse en Jannigie Piters, van LA.
 
56    Crijntie Jans van der HOORN.
Gehuwd op 26-08-1670 te TA. Hendric Henricxz van der Wel, weduwnaar van Jannetje Jansdr, met Crijntjen Jansdr van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 06-08-1670 te LA met Hendrick Hendrixse van der WEL(de) (zie 55). {Hij was eerder gehuwd op 24-05-1667 te TA. Hendric Henricxsz van der Welde, jm, met Jannetjen Jans Outshoorn, jdr, geboortich van Wou:(brugge). Echtgenote is Jannetje Jansdr OUTSHOORN (zie 434).}
 
2549    Dirck Hendrick van der HOORN, gedoopt (RK) op 15-04-1691 te LA. Dirck Hendrick Jansen en M: Aeltjen Jacobs, van LA.
 
4134    Elisabeth van der HOORN, gedoopt (RK) op 28-11-1702 te LA (getuige(n): Maertie Jants Heijens). Elisabeth, dr van Heindrik Jantse en Aletta. H-dbk: Elisabeth, dr van Hendrik Janse en Aletta, LA. D-get: Maertie Jans. Er stond onder: NB alle heijens.
 
4696    Feijtie Gerrit Wilmse van der HOORN, gedoopt (RK) op 23-10-1707 te LA (getuige(n): Pleunia Huijbers). Feijtie, dr van Gerrit Wilmse en Neeltie Japikx, van LA.
 
912    Gerrit Dircxsz van der HOORN.
Gehuwd op 14-08-1660 te TA. Gerrit Dircxsz van der Hoorn, jm, van der Aer, met Marij Jans, jdr, van Wormer. Echtgenote is Marij Jans (zie 913).
 
1714    Gerrit Janse van der HOORN.
Gehuwd op 20-01-1693 te TA. Gerrit Jansz van der Hoorn, jm, met Ingetie Meltens van der Swaen, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1693 te LA (RK). Gerrit Janse (van CA) en Ignitje Meltens (van LA). Echtgenote is Ignitje Meltens van der SWAEN (zie 1715).
Uit dit huwelijk:
   1.  Melten Gerrit Jansen van der HOORN (zie 3732).

156    Gerrit Willemsz van der HOORN. Zoon van P1274 of P3130?
Gehuwd (1) op 06-07-1688 te TA. Gerrit Willemsz van der Hoorn, jm, met Seijtie Thomesse Bins, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Seijtie Thomesse BINS (zie 1415).
Gehuwd (2) op 16-12-1698 te TA. Gerrit Willems van der Hoorn, weduwnaar van Seijtie Thomes Bins, met Neeltie Jacobs Noorthollandt, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-10-1698 te LA (RK). Gerrit Willemse en Neeltje Jacobs, beiden van LA. Echtgenote is Neeltje Jacobs NOORTHOLLANDT (zie 1924).
Gehuwd (3) op 15-11-1709 te TA. Gerrit Willems van der Hoorn, laatst weduwnaar van Neeltie Jacobs NoortHollant, met Neeltie Gerrits van Leewe, jdr, van de Mije.
Vreemd, dat op 09-06-1710 (scan 144) nogmaals werd vermeld: Gerrit Willems van der Hoorn, laatst weduwnaar van Neeltie Jacobs Noorthollandt, bruidegom, met .... (niet ingevuld). Gehuwd voor de kerk op 14-11-1709 te LA (RK) (getuige(n): Hendrik Gerritse en Dirk Gerritse). Gerrit Wilmse, van LA en Neeltie Gerrits, convertia. Echtgenote is Neeltie Gerrits van LEEWE (zie 2959).
Gehuwd voor de kerk (4) op 18-05-1710 te LA (RK) (getuige(n): Anna Pieter Jasse en varij (Eccl.)). Gerrit Wilmse, van LA en Hillitie Thijse Rietveld. (Of is Rietveld een plaatsaanduiding?) met Hillitie Thijse RIETVELD (zie 2990).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Aeltje Gerrit Willemse van der HOORN (zie 3912).
   3.  Antonia Gerrit Wilmse van der HOORN (zie 3954).
   4.  Joannes Gerrit Wilmse van der HOORN (zie 4048).
   5.  Catharina Gerrit Wilmse van der HOORN (zie 4374).
   6.  Maria Gerrit Wilmse van der HOORN (zie 4520).
   7.  Feijtie Gerrit Wilmse van der HOORN (zie 4696).
Uit het vierde huwelijk:
   8.  Matthias Gerrit Wilmse (zie 5026).
   9.  Maria Gerrit Wilmse (zie 5142).
   10.  Matthias Gerrit Wilmse (zie 5295).
   11.  Mensie Gerrit Willemse van der HOORN (zie 2989).

1487    Hendrick Cees van der HOORN, gedoopt (RK) op 18-11-1686 te LA. Hendrick Cees Jan Aerse en M: Marie Hendrix, van LA.
 
161    Hendrick Jansen van der HOORN. CA.
Gehuwd op 30-04-1673 te TA. Hendric Jansz van der Hoorn, jm, met Marritje Jans Bal, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-04-1673 te LA met Martjen Jans BAL (zie 162).
 
1367    Hendrick Jansen van der HOORN.
Gehuwd op 28-01-1687 te TA. Henderik Jansz van der Hoorn, jm, met Aeltie Jacobs Bredaa, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1687 te LA (RK). Hendrick Jansen en Aeltje Jacobs. Echtgenote is Aeltje Jacobs BREDAA (zie 1368). Dopen t/m scan 20 bekeken.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
5516    Hendrik Janse van der HOORN, gedoopt (RK) op 25-01-1717 te LA (getuige(n): Jacob Hendrikse van der Horen en Aeltie Jacobs Breda). Hendrik Janse, zn van Jan Hendrikse en Mertie Knelis Slingerlant, van LA.
 
5602    Hendrik Willems van der HOORN.
Gehuwd op 01-11-1723 te TA. Hendrik Willems van der Hoorn, jm, met Sijtie Cornelis van der Hoek, laatst weduwe van Pieter ..... van Zijl. Echtgenote is Zijtie Cornelisse (van der) HOEK (zie 3055). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1716 met Jasper Jacobs (zie 3083). Zij was eerder ondertrouwd op 02-02-1717 te Mijdrecht. Een acte uit Mijdrecht d.d. 02-02-1717 waarin wordt aangegeven, dat de drie huwelijkse geboden of proclamaties van Pieter Dirxe van Zeijl, jm, van Corteraar, met Zijtje Cornelis Hoeck, weduwe van Jasper Jacobs, wonende onder Mijdrecht, zonder verhinderingen hebben plaatsgevonden. Gehuwd op 03-02-1717 te TA. Pieter Dirkse van Zijl, jm, wonende in Ter Aar, met Zijtie Cornelisse Hoek, weduwe van Jasper Jacobsz, wonende tot Mijdregt. Gehuwd voor de kerk op 04-02-1717 te LA (RK) (getuige(n): Cornelis Knelisse Bruijn en Annichie Pieters van Rijn). Pieter Dirkse van Sijl, uit Corteraar, en Sijtie Cornelis Hoek, van Meijdrecht. Echtgenoot is Pieter Dirkse van ZIJL (zie 3054).}
 
896    Huijch Pietersz van der HOORN.
Gehuwd op 05-02-1660 te TA. Huijch Pietersz van der Hoorn, jm, met Leentge Cornelis Broe(r?), jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Leentge Cornelis BROE(R?) (zie 897).
 
2258    Huijgen Arise van der HOORN. PG3453?
Gehuwd (1) op 04-02-1703 te TA. Huijgo Arienz van der Hoorn, jm, met Annetje Jans Bijlemeer, jdr. Gehuwd voor de kerk op 23-01-1703 te LA (RK) (getuige(n): Testes in facie Ecclesiae, Piter Jantse en Krijn van Zanten). Huijgen Arise en Anna Jants. Kopie: Huijg Ariesse en Anna Jans. Getuigen: Pieter Janse en Crijn van Santen, etc in facie ecclesiae. Echtgenote is Anna Jants BIJLEMEER (zie 2259).
Gehuwd (2) op 13-03-1707 te TA. Huijgh Aarijse, weduwnaar van ........(niet ingevuld) met Geertie Klaas, jdr. Gehuwd voor de kerk op 15-02-1707 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Dirx en Divertie Gerrits (Eccl)). Huijg Arise en Geertie Claes. Echtgenote is Geertie Klaas (zie 2481).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jacobus Huijg Arisse van der HOORN (zie 4702).
   4.  Jacobus Huijg Arisse van der HOORN (zie 4844).
   5.  Maria Huijg Arisse van der HOORN (zie 4926).
   6.  Maria Huijgh Arisse van der HOORN (zie 5044).
   7.  Jacobus Huijgh Arisse van der HOORN (zie 5143).
   8.  Maria Hugo Arisse van der HOORN (zie 5240).
   9.  Achie Huijg Arisse van der HOORN (zie 5482).

3791    Jacob Clement Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 14-04-1697 te LA (getuige(n): Cornelis Jacobse en Annichje Jacobs). Jacob Clement Piterse en M: Ermpje Piters, aen de Aer.
 
3856    Jacob Clement Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 08-04-1698 te LA (getuige(n): Cornelis Jacobse Martje Jacobs). Jacob Clement Piterse en M: Ermpje Piters, van CA.
 
852    Jacob Cornelissen van der HOORN.
Gehuwd (1) in/vr 1658 met Annetgen Roeters (zie 853).
Gehuwd (2) op 28-01-1659 te TA. Jacob Cornelissen van der Hoorn, weduwnaar van Annetgen Roeters, met Marijtgen Ghijsen Hoogerdijck, beiden van der Aer. Echtgenote is Marijtgen Ghijsen HOOGERDIJCK (zie 854).
 
2285    Jacob Hendrick van der HOORN, gedoopt (RK) op 29-09-1689 te LA. Jacob Hendrick Janse en M: Aeltje Jacobs, van LA.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-01-1722 te TA. Jacob Hendrikse van der Hoorn, jm, Cornelia Franse van Zijl, jdr, beiden van Langeraar. Echtgenote is Cornelia Frans van ZIJL, 31 jaar oud (zie 2339).
 
2533    Jacob Piter van der HOORN, gedoopt (RK) op 14-12-1690 te LA. Jacob Piter Jacobse en M: Armpje Piters, van CA.
 
1349    Jacob Piterse van der HOORN.
Gehuwd (1) op 30-04-1686 te TA. Jacob Pietersz van der Hoorn, jm, met Marritie Huijberts van Swieten, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-04-1686 te LA (RK). Jacob Piterse en Martjen Huijberts, beiden van LA. Echtgenote is Martjen Huijberts van SWIETEN (zie 1350). Dopen t/m scan 20 bekeken.
Gehuwd (2) op 06-08-1697 te TA. Jacob Pieters van der Hoorn, weduwnaar van Marritie Huijberts, met Maria van Kints, jdr. Gehuwd voor de kerk op 06-08-1697 te LA (RK). Jacob Piterse en Mergje Huijberts. Echtgenote is Mergje Huijberts van KINTS (zie 1837).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Piter Jacob Piterse van der HOORN (zie 1983).
   2.  Marie Jacob Piterse van der HOORN (zie 2277).
   3.  Jan Jacob Piterse van der HOORN (zie 2692).
   4.  Anne Jacob Piterse van der HOORN (zie 3659).
   5.  Maria Jacop Piterse van der HOORN (zie 4053).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Piter Jacob Piterse van der HOORN (zie 3899).

4702    Jacobus Huijg Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 29-11-1707 te LA (getuige(n): Cnelis Arisse en Neeltie Wilms). Jacobus, zn van Huijg Arisse en Geertie Claes, van CA.
 
4844    Jacobus Huijg Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 11-01-1709 te LA (getuige(n): Cnelis Arisse en Neeltie Wilms). Jacobus, zn van Huijg Arisse en Geertie Claes, van CA.
 
5143    Jacobus Huijgh Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 24-06-1712 te LA (getuige(n): Cnelis Arisse en Neeltie Willems (P2261?)). Jacobus, zn van Huijgh Arisse en Geertie Claas, van CA.
 
636    Jan Aertsz van der HOORN.
Gehuwd op 13-02-1654 te TA. Jan Aertsz van der Hoorn, jm, met Annetgen Leenderts, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetgen Leenderts SOKKELAER (zie 637). {Zij is later gehuwd op 26-12-1682 te TA. Dirk Jansz Kalshoven, laatst weduwnaar van Aplonij Korse van der Burgh, met Annetie Leenders Sokkelaer, weduwe van Jan Aertsz van der Hooren, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-11-1682 te LA (RK). Dirck Jansen en Anne Leenders, beiden van LA. Echtgenoot is Dirck Jansen KALSHOVEN OUT- (zie 51).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cees Jan Artse van der HOORN (zie 372).

2250    Jan Arise van der HOORN.
Gehuwd op 28-11-1702 te TA. Jan Arijenz van der Hoorn, jm, met Aaltje Pieters Vroegjes, jdr. Gehuwd voor de kerk op 28-11-1702 te LA (RK) (getuige(n): Crijn van Zanten en Apolonia Jassen). Jan Arise van der Hoorn en Aeltie Piters Stouthandel. Kopie: Jan Aries van der Hoorn en Aeltie Pieters Stouthandel. Getuigen: Crijn van Santen en Aplonia Jassen. Echtgenote is Aeltie Piters STOUTHANDEL/VROEGJES, 22 jaar oud (zie 2251).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus van der HOORN (zie 4186).
   2.  Maria Jan Arisse van der HOORN (zie 4287).
   3.  Jan(nes) Jan Arisse van der HOORN (zie 4480).

3687    Jan Clement Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 15-09-1695 te LA (getuige(n): Cornelis Piterse en Mareij Cornelis). Jan Clement Piterse en M: Aermpje Piters, aen de Aer.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-09-1722 te TA. Jan Clementse van der Hoorn, jm, en Jannetie Cornelis Verniel, jdr, beiden van Corteraar. Echtgenote is Jannetie Cornelis VERNIEL (zie 5575).
 
2975    Jan Cornelis van der HOORN. Een gegokte koppeling op grond van de doopgetuigen van hun zoon Cornelius.
Gehuwd op 12-08-1710 te TA. Jan Cornelis van der Hoorn, jm, van Langeraar en Jannetje Pieters, weduwe van Cornelis Jansen van Buiten, bij van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 12-08-1710 te LA (RK) (getuige(n): Joanna van Beest en Neeltie Jans Zaars). Jan Cnelisse en Jannitie Piters. Echtgenote is Jannetje Pieters (zie 2976).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Jan Cornelisse van der HOORN (zie 5050).

2486    Jan Cornelise van der HOORN.
Gehuwd op 05-07-1707 te TA. Jan Cornelise van der Hoorn, jm, met Marritie Janse Houwelingh, weduwe van Cornelis Cornelisz Verlaan, beiden van Korter Aar. Gehuwd voor de kerk op 05-07-1707 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Dirx en Merghie Cnelis (Eccl)). Jan Cornelisse van der Hoorn en Maertie Jans. Echtgenote is Martje Jans HOUWELINGH (zie 1416). {Zij was eerder gehuwd op 26-10-1687 te TA. Cornelis Cornelisz Verlaen, weduwnaar van Neeltie Jans Ouwe Janne, met Marritie Jans Houwelingh, jdr, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 14-10-1687 te LA (RK). Cornelis Corn:(elis) Verlaen en Martje Jans van CA. Echtgenoot is Cornelis Cornelisz VERLAEN (zie 485).}
 
2470    Jan Cornelisz van der HOORN.
Gehuwd (1) in/vr 1706 met Jannetie Hermense (zie 2471).
Gehuwd (2) op 23-12-1707 te TA. Jan Cornelisz van der Hoorn, weduwnaar van Jannetie Hermense, met Aeltie Gerrits van Sante, jdr. Mede ondertekend door de schepen: Jan Cornelisz van der Hoorn. Gehuwd voor de kerk op 04-12-1707 te LA (RK) (getuige(n): Divertie Gerrits en Sijtie Aries). Jan Cnelisse van CA en Aeltie Gerrits van LA. Echtgenote is Aeltie Gerrits van SANTE (zie 2472).
 
812    Jan Heijndericxsz van der HOORN.
Gehuwd op 14-01-1658 te TA. Jan Heijndericxsz van der Hoorn, jm, van der Aer, met Machteltgen Gerrits Ver?hoogeveen, jdr, "woonachtich aen de Vriesecoopwech". Echtgenote is Machteltgen Gerrits VERHOOGEVEEN (zie 813).
 
1982    Jan Hendrick van der HOORN, gedoopt (RK) op 10-11-1687 te LA. Jan Hendrik Jansen en M: Aeltjen Jacobs, van LA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-11-1713 te TA. Jan Hendrikse van der Hoorn, jm, met Maertie Cornelis Slingerland, beiden geboortig en wonende tot Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 19-11-1713 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Knelis van Zeijl en multi testes). Jan Hendrikse van der Hoorn, van LA en Mertie Cornelis, van LA. Echtgenote is Maertie Cornelis SLINGERLAND (zie 3016).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Jan Hendrikse van der HOORN (zie 5329).
   2.  Hendrik Janse van der HOORN (zie 5516).

2692    Jan Jacob Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 24-05-1693 te LA (getuige(n): Jasper Piterse en Aegie Jan Piterse). Jan Jacob Piterse en M: Martjen Huijberts, van LA.
 
1316    Jan Jacobse van der HOORN.
Gehuwd op 20-02-1685 te TA. Jan Jacobsz van der Hoorn, met Aeltie Cornelis van Zijl, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-02-1685 te LA (RK). Jan Jacobse en Aeltje Cornelis, beiden van CA. Echtgenote is Aeltje Cornelis van ZIJL (zie 1317).
 
1528    Jan Piterse van der HOORN.
Gehuwd op 20-01-1684 te TA. Jan Pietersz van der Hoorn, jm, met Pietie Cornelis Soet, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Pietje Cornelis SOET (zie 1529). Dit is relatie 722.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jan (zie 1530).
   2.  Merten Jan (zie 1994).
   3.  Cornelis Jan (zie 2286).
   4.  Martjen Jan Piterse (zie 2306).
   5.  Marij Jan Piterse (zie 2640).
   6.  Anne Jan Piterse (zie 3625).
   7.  Anne Jan Piterse (zie 3708).
   8.  Marie Jan Piterse van der HOORN (zie 3908).

1754    Jan Piterse van der HOORN.
Gehuwd op 13-10-1694 te TA. Jan Pietersz van der Hoorn, jm, van Langer Aer, met Anne Jans Booth, jdr, van Nieveen. Gehuwd voor de kerk op 12-10-1694 te LA (RK). Jan Piterse (van LA) en Anne Jans (van Nieveen). Echtgenote is Anne Jans BOOTH (zie 1755).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
2235    Jannigie Tomis van der HOORN. Vermoedelijk PG3431.
Gehuwd (1) op 05-03-1702 te TA. Cornelis Pietersz, jm, met Marritie Thomes, jdr, beiden van der Aar. In deze trouwakte is de schrijver nogal warrig bezig. Bij de hierna genoemde bruidegom werd geen bruid vermeld. Gehuwd voor de kerk op 05-02-1702 te LA (RK) (getuige(n): Annigie Arients en Maertie Piters). Kneelis Piterse en Jannigie Tomis. Kopie: Knelis Pieterse en Jannigje Tomis. Getuigen: Annigje Ariens en Maartie Piters. Echtgenoot is Kneelis Piterse (Baanen) (zie 2234). Wel een gok, maar vermoedelijk wel juist.
Gehuwd (2) op 24-11-1705 te TA. Cornelis Jochemsz, jm, met Jannetie Thomos van der Hoorn, weduwe van Cornelis Pieter Baanen. Gehuwd voor de kerk op 24-11-1705 te LA (RK) (getuige(n): Apolonia Jasse en Neeltie Jan Zaerse). Creelis Joghumse en Jannigie Tomis. Echtgenoot is Cornelis Jochemsz (zie 2453).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wilhelmus Cornelis Piterse (zie 4154).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Joghum Cnelis Joghumse (zie 4604).
   3.  Joannes Cnelis Joghumse (zie 4714).
   4.  Joannes Cnelis Joghumse (zie 4872).
   5.  Joannes Cnelis Joghumse (zie 4990).
   6.  Jacobus Cnelis Joghumse (zie 5130).
   7.  Jacobus Cnelis Joghumse (zie 5207).
   8.  Jacobus Knelis Joghumse (zie 5363).

4480    Jan(nes) Jan Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 15-11-1705 te LA (getuige(n): Cnelis Arisse en Zeijtie Ariens). Jan(nes), zn van Jan Arisse en Aeltie Piters, van LA.
 
5152    Joanna Cnelis Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 13-08-1712 te LA (getuige(n): Huijgh Arisse en Neeltie Wilms). Joanna, dr van Cnelis Arisse van der Hoorn en Lijsbet Cornelis, van Overset.
 
4814    Joannes Aert Cornelisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 02-11-1708 te LA (getuige(n): Claes Janse en Antie Claes). Joannes, zn van Aert Cornelisse en Trijntie Jans, van CA.
 
4210    Joannes Frederick Jantse van der HOORN, gedoopt (RK) op 29-12-1703 te LA (getuige(n): Knelis Piterse en Gritie Jans). Joannes, zn van Frederick Jantse en Apolonia Seijmens, van CA.
 
4048    Joannes Gerrit Wilmse van der HOORN, gedoopt (RK) op 07-05-1702 te LA (getuige(n): Heindrik Gerritse en Meijnsie Japikx). Joannes Gerrit Wilmse en M: Neeltie Japikx, van LA. Herschreven doopboek: doopgetuigen: Hendrik Gerritse en Meinsje Japix.
 
1421    Krijn Piterse van der HOORN.
Gehuwd op 12-02-1688 te TA. Crijn Pietersz van der Hoorn, jm, met Marritie Gile, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 10-02-1688 te LA (RK). Krijn Piterse en Martje Chielen, beiden van LA. Echtgenote is Martje Chielen (zie 1422).
Uit dit huwelijk:
   1.  Piter Crijn Piterse van der HOORN (zie 2199).
   2.  Piter Krijn Piterse van der HOORN (zie 2324).
   3.  Anne Krijn van der HOORN (zie 332).
   4.  Michiel Crijn van der HOORN (zie 2622).
   5.  Chiel Crijn van der HOORN (zie 2699).
   6.  Chiel Krijn Jansen van der HOORN (zie 3622).
   7.  Chiel Krijn Jansen van der HOORN (zie 3747).
   8.  Michgiel Krijn Piterse van der HOORN (zie 3907).
   9.  Michiel Krijn Piterse van der HOORN (zie 3957).
   10.  Michael Krijn Piterse (Chiel) van der HOORN (zie 4036).
   11.  Michael van der HOORN (zie 4156).

4836    Leendert Piterse van der HOORN.
 
3702    Lijsbet Cornelis Jacobse van der HOORN, gedoopt (RK) op 07-12-1695 te LA (getuige(n): Cornelis Jacobse en Anne Jacobs). Lijsbet Co(r)nelis Jacobse en M: Martje Cornelis, van LA.
 
2685    Lijssbet Cornelis van der HOORN, gedoopt (RK) op 01-05-1693 te LA (getuige(n): Piter Ariense en Martje Jacob). Lijssbet Cornelis Jacobse en Neeltje Leenderts, van CA. Dit kan ook haar stiefzus Lijsbet Cornelis zijn.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-05-1719 te Ter Aar. Cornelis Jansz van de Jagt, jm, met Lijsbet Cornelis van der Hoorn, jdr, beiden van der Aar. Echtgenoot is Cornelis Jansz van der JAGT (zie 4083).
 
4908    Machtildis Cnelis Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 22-11-1709 te LA (getuige(n): Cnelis Piterse van Thol en Jannigie Cnelis van der Laan). Machtildis, dr van Cnelis Arisse van der Hoorn em Gritie Piter van Thol, van CA.
 
3927    Maria Aert Kneelisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 01-01-1701 te LA (getuige(n): Piter Jantse en Antie Claesen). Maria Aert Kneelisse van der Hoorn en M: Trijntie Jants Fortuin, van CA. In het herschreven doopboek: Aart Kornelisse van der Hoorn en M: Trijntje Jans Verduin. Tweede getuige: Antie Klaas.
 
4763    Maria Cnelis Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 30-04-1708 te LA (getuige(n): Cors Janse en Zijtie Aries). Maria, dr van Cnelis Arisse en Gritie Piters, van CA.
 
4520    Maria Gerrit Wilmse van der HOORN, gedoopt (RK) op 21-04-1706 te LA (getuige(n): Wilm Gerritse en Neeltie Bins). Maria, dr van Gerrit Wilmse en Neeltie Japikx, van LA.
 
5240    Maria Hugo Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 24-08-1713 te LA (getuige(n): Knelis Arisse en Gritie Jasse). Maria, dr van Hugo Arisse en Geertie Klaas, van CA.
 
4926    Maria Huijg Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 04-02-1710 te LA (getuige(n): Cnelis Arisse en Lijsie Cnelis). Maria, dr van Huijg Arisse en Geertie Claes, van CA.
 
5044    Maria Huijgh Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 09-04-1711 te LA (getuige(n): Cnelis Arisse en Lijsie Cnelis). Maria, dr van Huijgh Arisse en Geertie Claas, van CA.
 
4053    Maria Jacop Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 22-05-1702 te LA (getuige(n): Piter Leenertse en Jannigie Huijberse). Maria Jacop Piterse en M: Maria Huijberts, van LA. Herschreven doopboek: Doopgetuigen: Pieter Leendertse en Jannigje Huibertse.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-04-1723 te TA. Arij Pieters Verbaan, jm, met Martie Jacobse van der Hoorn, jdr, beiden van Langeraer. Echtgenoot is Arij Pieters VERBAAN (zie 5588).
 
4287    Maria Jan Arisse van der HOORN, gedoopt (RK) op 24-08-1704 te LA (getuige(n): Cnelis Arisse en Zeijtie Ariens). Maria, dr van Jan Arisse en Aeltie Piters, van LA.
 
5329    Maria Jan Hendrikse van der HOORN, gedoopt (RK) op 19-08-1714 te LA (getuige(n): Gerrit Japikse en Anna Japiks). Maria, dr van Jan Hendrikse en Merghie Keese, van LA.
 
1394    Marie Cees Jan Artse van der HOORN, gedoopt (RK) op 22-05-1685 te LA. Marie Cees Jan Artse en M: Marie Hendrix, van LA.
 
2303    Marie Gerrit van der HOORN, gedoopt (RK) op 19-01-1690 te LA. Marie Gerrit Willemse en M: Feijtje Tome Jeresim??, van LA.
 
2277    Marie Jacob Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 03-09-1689 te LA. Marie Jacob Piterse en M: Martien Huijberts, van LA. Vroeg overleden?
 
3908    Marie Jan Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 20-12-1698 te LA (getuige(n): Jacob Piterse en Pitje Piters). Marie Jan Piterse en M: Pietje Cornelis, van LA.
 
1576    Martie Jacobsen van der HOORN.
Gehuwd op 24-01-1718 te TA. Pieter Pietersz Croon, jm, met Martie Jacobse van der Hoorn, jdr, beiden van Langeraar. Gehuwd voor de kerk 1718 te Langeraar (RK) (getuige(n): Dirk Pieterse van Kints en Cornelis van Leeuwen). Zonder datumvermelding: Pieter Pieterse Kroon en Martie Jacobs. Echtgenoot is Pieter Pietersz CROON (zie 1575).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
2607    Martje Cornelis van der HOORN, gedoopt (RK) op 30-03-1692 te LA. Martje Cornelis Jacobse en M: Neeltje Leenders, van CA.
 
1734    Martjen Jacobs van der HOORN.
Gehuwd op 14-07-1693 te TA. Jan Frederik van Harse, en Marritie Jacobs van der Hoorn,, jdr, van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 14-07-1693 te LA (RK). Jan Vreecken (van Sevenhooven) en Martjen Jacobs (van CA). Echtgenoot is Jan Vreecken van HARSE (zie 1733).
 
3732    Melten Gerrit Jansen van der HOORN, gedoopt (RK) op 16-08-1696 te LA (getuige(n): Jasper Meltense en Cornelia Meltens). Melten Gerrit Jansen en M: Jmmitje Meltens, van LA.
 
2989    Mensie Gerrit Willemse van der HOORN, gedoopt (RK) op 01-04-1717 te LA (getuige(n): Knelis Huige en Jannitie Willems). Mensie, dr van Gerrit Willemse van der Horen en Hilligie Teijsen, van LA.
 
4156    Michael van der HOORN, gedoopt (RK) op 18-03-1703 te LA (getuige(n): Seijmen Heindrikse en Pitie Kneelis). Michael, zn van Crijn Piterse van Hoore en Maertie Chiele, van LA.
 
4036    Michael Krijn Piterse (Chiel) van der HOORN, gedoopt (RK) op 08-03-1702 te LA (getuige(n): Zijmen Heindrikse en Pitie Kneelis). Michael (Chieltie) Krijn Piterse en M: Maertie Chiele, van LA. Herschreven doopboek: Michael Krijn Pieterse en Marritje Chile. Doopgetuigen: Sijmen Hendrikse en Pietje Knelis.
 
3907    Michgiel Krijn Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 20-12-1698 te LA (getuige(n): Sijmen Hendrixe en Pietje Cornelis). Michgiel Krijn Piterse en M: Martje Chielen, van LA.
 
2622    Michiel Crijn van der HOORN, gedoopt (RK) op 25-06-1692 te LA. Michiel Crijn Piterse en M: Martje Chielen, van LA.
 
3957    Michiel Krijn Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 02-04-1701 te LA (getuige(n): Seijmen Heindricx en Pitie Kneelis). Michiel Krijn Piterse en M: Maertie Chiele, van LA. Herschreven doopboek: Michiel Krijn Pieterse en Maertie Chile. Doopgetuigen: Sijmen Hendrikse en Pietie Krelis.
 
1141    Neeltgen Henrixs van der HOORN.
Gehuwd op 29-03-1666 te TA. Pieter Jansz Verlaen, jm, van der Aer, met Neeltgen Henrixs van der Hoorn, jdr. Echtgenoot is Pieter Jansz VERLAEN (zie 1140).
 
3014    Neeltie Tomas van der HOORN.
Gehuwd op 14-05-1713 te TA. Cornelis Cornelis Heijn, jm, van Rijnsaterwoude, met Neeltie Tomas van der Hoorn, jdr, van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 14-05-1713 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en juff. Joanna van Beest). Cornelis Cornelisse Hein, van Wou en Neeltie Thomas van der Hoorn, van LA. Echtgenoot is Cornelis Cornelis HEIJN (zie 3013).
 
2350    Neeltie Wilms van der HOORN.
Gehuwd op 30-05-1703 te TA. Cornelis Clements Stouthandel, jm, met Neeltie Willems van der Hoorn, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 08-05-1703 te LA (RK) (getuige(n): in facie ecclesia, Johanna van Beest en Anna Jans van Zanten). Cornelis Clementse en Neeltie Wilms. Echtgenoot is Cornelis Clementse STOUTHANDEL, 28 jaar oud (zie 2349), [https://www.genealogieonline.nl/stamboom-slobbe-van-den-berg/R903.php].:
otariele akte van 1720. Die 'bode'-werkzaamheden oefende
Cornelis Clementsz. Stouthandel uit op het toenmalige gemeentehuis in de
Kerkbuurt van Ter Aar (bron: klapper op notariele archieven Ter Aar en
Vrijhoeven, periode 1646-1809 inv. 2-2, dd. 29-11-1720, ARA
's-Gravenhage).
-- Cornelis Clementsz. Stouthandel wordt als '60-jarige inwonende van
Langeraar' genoemd in een notariele akte (bron: klapper op notariele
archieven Ter Aar en Vrijhoeven, periode 1646-1809 inv. 6-3, dd.
25-5-1734, ARA 's-Gravenhage).
Uit dit huwelijk:
   1.  Clemens Knelis Clemmense STOUTHANDEL (zie 4223).
   2.  Joannes Cnelis Clemmense STOUTHANDEL (zie 4379).
   3.  Maria Cnelis Clemmense STOUTHANDEL (zie 4500).
   4.  Theodorus Cnelis Clemmense STOUTHANDEL (zie 4918).
   5.  Ermpje Cnelis Klemmensen STOUTHANDEL (zie 5245).
   6.  Marijtje Cornelisdr (Margje) STOUTHANDEL (zie 5608).

208    Neeltje Jans van der HOORN.
Gehuwd op 20-11-1674 te TA. Huijbert Willemsz, jm, met Neeltgen Jans van der Hoorn, jdr. Gehuwd voor de kerk op 20-11-1674 te LA. Huijbert Willemse, van LA en Neeltje Jans, van LA. (Dezelfde datum trouwde Arie Willemse; zijn broer?) met Huijbert Willemse (zie 207).
 
1936    Neeltje Jans van der HOORN.
Gehuwd op 24-02-1699 te TA. Jan Meltensz van der Swaen, jm, met Neeltje Jans van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Meltensz van der SWAEN, 26 jaar oud (zie 1935).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertus Jan Meltense van der SWAEN (zie 4563).

1285    Neeltje Willem van der HOORN, gedoopt (RK) op 24-02-1693 te LA (getuige(n): Jan Baers en Neetje Baers). Neeltje Willem Ariense en Neeltje Sijmems, van CA.
 
3855    Petronella Vreck Jansen van der HOORN, gedoopt (RK) op 06-04-1698 te LA (getuige(n): .... (voornaam afwezig) Jansen en Apolonie Jans). Petronella Vreck Jansen en M: Apolonie Sijmens, van CA.
 
684    Pieter Gerritsz van der HOORN.
Gehuwd op 19-01-1655 te TA. Pieter Gerritsz van der Hoorn, jm, van Aerlanderveen, met Aechgen Andries Oudewater, jdr, van der Aer. Echtgenote is Aechgen Andries OUDEWATER (zie 685).
 
759    Pieter Hendricxsz van der HOORN.
Gehuwd (1) in/vr 1655 met Geertgen Leenaerts (zie 760).
Gehuwd (2) op 31-05-1656 te TA. Pieter Hendricxsz van der Hoorn, weduwnaar van Geertgen Leenaerts, met Aechgen Jans Stouthandel, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Aechgen Jans STOUTHANDEL (zie 761).
 
215    Pieter Jansz van der HOORN.
Gehuwd in/vr 1683 met Immitje Jans (zie 1283). {Zij is later gehuwd op 06-11-1684 te TA. Jan Gerritsz van Zijl, jm, met Imitie Jans, weduwe van Pieter Jansz van der Hoorn, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 14-11-1684 te LA (RK). Jan Gerritse en Immitje Jans, beiden van LA. Echtgenoot is Jan Gerritse van ZIJL (zie 1282).}
 
933    Pieter Jansz van der HOORN.
Gehuwd op 16-02-1661 te TA. Pieter Jansz van der Hoorn, jm, met Maritgen Dircx Blom, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Maritgen Dircx BLOM (zie 934).
 
1063    Pieter Jansz van der HOORN.
Gehuwd (1) op 12-02-1663 te TA. Pieter Jansz van der Hoorn, jm, met Apolomia Gerrits, weduwe van Pieter Pietersz Hoesbeeck, beiden van der Aer. Echtgenote is Apolonia Gerrits (zie 1064). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1662 met Pieter Pietersz HOESBEECK (zie 1065). Morgenboek Esselickerwoude 1656: Pieter Pietersz Hoosbeec bezat 4 hont land in Langeraer (scan43).}
Gehuwd (2) op 26-01-1666 te TA. Pieter Jans van der Hoorn, weduwnaar van Appolonia Gerrits, met Jannetjen Jans, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Jannetjen Jans (zie 1134).
 
727    Pieter Jaspersz van der HOORN.
Gehuwd op 12-09-1655 te TA. Pieter Jaspersz van der Hoorn, jm, van Corteraer, met Geertgen Leenderts, jdr, vande Oudeweteringe. Echtgenote is Geertgen Leenderts (zie 728).
 
3086    Pietie Freeke van der HOORN. Vermoedelijk dochter van PG1762 = Vreeck Jansen van der Hoorn.
Gehuwd op 25-10-1718 te TA. Pieter Jans van Zijl, jm, met Pietie Freeke van der Hoorn, jdr, beiden van Corteraar. Echtgenoot is Piter Jan van ZIJL, 26 jaar oud (zie 2586).
 
2641    Piter Clement van der HOORN, gedoopt (RK) op 03-11-1692 te LA. Piter C(l)ement Piterse en M: Ermpje Piters, van A.
 
2199    Piter Crijn Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 08-03-1689 te LA. Piter Crijn Piterse en Martje Chielen, van LA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-11-1718 te Ter Aar. Pieter Creijne van der Hoorn, van Langeraar, jm, met Aegie Cornelis Outshoorn, laatst gewoond hebbende bij de secretaris van Alkemade op de Watering, geboren te Oestgeest, jdr. Echtgenote is Aegie Cornelis OUTSHOORN (zie 4072).
 
1983    Piter Jacob Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 15-11-1687 te LA. Piter Jacob Piterse en M: Martjen Huyberts. Deze Pieter is vermoedelijk jong overleden.
 
3899    Piter Jacob Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 19-11-1698 te LA (getuige(n): Jan Piterse en Pietje Piters). Piter Jacob Piterse en M: Marij Huijberts, van LA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-01-1723 te TA. Pieter Jacobse van der Hoorn, jm, met Martijntie Mourisz van Ruijten, jdr. Echtgenote is Martijntje Mauris Jacobse van RUIJTEN, 28 jaar oud (zie 2736).
 
340    Piter Jacobse van der HOORN.
Gehuwd (1) op 22-06-1681 te TA. Pieter Jacobsz, jm, met Annetie Gillis Blom, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 17-06-1681 te LA. Piter Jacobse en Annitje Jiles, beiden van Corter Aar. Echtgenote is Annitje Jilis BLOM (zie 341).
Gehuwd (2) op 30-01-1690 te TA. Pieter Jacobsz van der Hoorn, weduwnaar van Annetie Gillisse Blom, van Corter Aer, met Ermpie Pieterse van Swieten, van Rijnsaterwoude, jdr. Gehuwd voor de kerk op 31-01-1690 te LA (RK). Piter Jacobse en Ermpje Piters. Echtgenote is Ermpje Piters van SWIETEN (zie 1622). {Zij is later gehuwd op 22-01-1692 te TA. Clement Pietersz van der Hoorn, jm, met Ermpie Pieters van Swieten, laatst weduwe van Pieter Jacobsz van der Hoorn, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 22-01-1692 te LA (RK). Clement Piterse en Ermpje Piters, beiden van CA. Echtgenoot is Clement Piterse van der HOORN (zie 1673).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jacob Piter van der HOORN (zie 2533).

2324    Piter Krijn Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 22-04-1690 te LA. Piter Krijn Piterse en M: Martje Chielen, van LA.
 
3760    Piter Vreck Jansen van der HOORN, gedoopt (RK) op 01-12-1696 te LA (getuige(n): Willem Sijmense). Piter Vreck Jansen en M: Apolonie Sijmens.
 
294    Piter Willemse van der HOORN. CA.
Gehuwd (1) op 20-02-1656 te TA. Pieter Willemsz van der Hoorn, jm, met Maritgen Ariens, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Maritgen Ariens (zie 740).
Gehuwd (2) op 08-02-1666 te TA. Pieter Willems van der hoorn, weduwnaar van Marritjen Arijens, met Wijntge Woutersdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Wijntge Woutersdr (zie 1139).
Gehuwd (3) op 24-05-1679 te TA. Pieter Willemsz van der Hoorn, weduwnaar van wijle Wijntie Wouters, van der Aer, met Annetie Henderikx, weduwe van zaliger Arij Wiggertsz, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 25-04-1679 te LA (RK). Piter Willemse (van CA) en Annichjen Hendrix. Echtgenote is Annichjen Hendrix (zie 295). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1678 met Arij Wiggertsz (zie 193).}
 
3950    Seijmen Jan Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 18-03-1701 te LA (getuige(n): Dirk Jantse en Jannitie Jants). Seijmen Jan Piterse en M: Anna Jants, van LA. Herschreven doopboek: Sijmen Jan Pieterse. Tweede doopgetuige: Jannetje Jans.
 
2340    Sijmen Willem van der HOORN, gedoopt (RK) op 18-09-1690 te LA. Sijmen Willem Ariense en M: Neeltje Sijmens, van CA.
 
2932    Teuntie Thomes van der HOORN. Vermoedelijk PG2427.
Gehuwd (1) op 18-01-1709 te TA. Krijn Jansz van Zijl, jm, met Teuntie Thomes van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. In dezelfde akte trouwde Willem Jansz van Zijl. Zijn broer? Gehuwd voor de kerk op 05-01-1709 te LA (RK) (getuige(n): Jan Dirkse en Anna Piters (vermoedelijk namens de kerk)). Crijn Janse van Seijl, van LA, met Theunisje Tomes, van LA. Echtgenoot is Krijn Jansz van ZIJL (zie 2927).
Gehuwd (2) op 11-06-1713 te TA. Cornelis Willems Veenman, jm, van Soeterwouw, met Teuntie Tomas van der Hoorn, weduwe van Crijn Jans van Sijl, van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 11-06-1713 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Mertie Seijmens). Cnelis Wilmse Veenman, van LA (en van Souterwoude, stond er) en Theunissie Tomis van der Hoorn. Echtgenoot is Cornelis Willems VEENMAN (zie 3015).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia Crijn Janse van ZIJL (zie 4947).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Wilhelmus Cnelis Wilmse VEENMAN (zie 5235).
   3.  Wilhelmus Knelis Wilmse VEENMAN (zie 5357).
   4.  Willem Cornelis Willemse VEENMAN (zie 5472).

4929    Theodorus Clemment Piterse van der HOORN, gedoopt (RK) op 12-02-1710 te LA (getuige(n): Dirck Cnelisse en Marijtie Cnelis). Theodorus, zn van Clemment Piterse en Ermpie Piters, van CA.
 
1178    Tomis Jansz van der HOORN.
Gehuwd (1) op 22-11-1667 te TA. Tomis Jansz van der Hoorn, jm, van der Aer, met Neeltje Reijers, jdr, van de Vrije Houft. Echtgenote is Neeltje Reijers (zie 1179). Vermoedelijk is Teuntie Thomis, P2932, ook een dochter.
Gehuwd (2) op 15-01-1686 te TA. Thomas Jansz van der Hoorn, weduwnaar van Neeltie Reijers, met Marritie Cornelis Reijnsburger, laatst weduwe van Jan Leendertsz Schipper, beiden van der Aer. (Jacob Jacobsz Weselenburgh trad op als schepen in TA. Misschien was hij de broer van de overleden Arie Jacobse Weselenburgh, eerdere man van Marritie Cornelis Reijnsburger.) met Maeritgen Cornelis REIJNSBURGER (zie 1312). Dopen t/m scan 20 bekeken. {Zij was eerder gehuwd op 30-11-1671 te TA. Arijen Jacobsz Ouwelant, jm, met Marritjen Cornelis Reijesburger, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-12-1671 te LA (RK). Arie Jacobse (van LA) en Martje Cornelis. Echtgenoot is Arie Jacobse OUWELANT (zie 1284). Zij was eerder gehuwd in/vr 1682 met Arijen Jacobsz WESELENBURGH (zie 1313). Vermoedelijk zijn Arie Jacobse Ouwelant en Arijen Jacobsz Weselenburgh dezelfde persoon. Zij was eerder gehuwd op 29-10-1683 te TA. Jan L(eender)tsz Schipper, weduwnaar van NN, met Maeritgen Cornelis, weduwe van Arijen Jacobs Weselenburgh, beiden van der Aer.
TA8sc50: Op 29-10-1683: Jan Leendertsz Schipper, weduwnaar van NN, met Marritie Cornelis, weduwe Arijen Jacobsz Weselenburgh, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Leendertsz SCHIPPER (zie 694).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klaertie Tomis (zie 3153).
   2.  Jannitje Thomes (zie 3431).
   3.  Tuentje Thonis (zie 2427).
   4.  Jannigie Tomis van der HOORN (zie 2235).
   5.  Teuntie Thomes van der HOORN (zie 2932).
   6.  Cnelis Tomisse van der HOORN (zie 4948).
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Aeltje Tomis van der HOORN (zie 1984).

1762    Vreeck Jansen van der HOORN.
Gehuwd (1) op 04-02-1695 te TA. Frederik Jansz van der Hoorn, jm, met Aplonij Sijmons, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-02-1695 te LA (RK). Vreeck Jansen en Apolonie Sijmens, beiden van CA. Echtgenote is Apolonie Sijmens (zie 1763).
Gehuwd (2) op 01-02-1709 te TA. Freederik Jansz van Hooren, weduwnaar van Aplonij Sijmons, met Janne Boskooper, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 29-01-1709 te LA (RK) (getuige(n): Martie Dirx en Anna Piters (facie Eccles.)). Vrek Janse, van CA en Jannitie Claes, van CA. Echtgenote is Janne Claes BOSKOOPER (zie 2933).
Gehuwd (3) op 18-02-1721 te TA. Freek Iansse van der Hoorn, laatst weduwnaar van Iannetie Claas met Geertie Dirks van Zijl, weduwe van Iuriaan van der Poel. Echtgenote is Geertjen Dirx van ZIJL (zie 1721). {Zij was eerder gehuwd op 05-02-1693 te TA. Aert Aertsz Vertas, jm, met Geertie Dirkx van Zijl, jdr, beiden van Korter Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-03-1693 te LA (RK). Arie Artsen en Geertjen Dirx, van CA. Echtgenoot is Arie Artsen VERTAS (zie 1720). Zij was eerder gehuwd op 05-12-1695 te TA. Jeuriaen Dirkxsz van der Poel, jm, van Alphen, met Geertie Dirkx van Zijl, weduwe van Areaen Aerts Vertas, van der Aer. (Er stond als datum in de acte: 05-12-1696 i.p.v. 1695!), gehuwd voor de kerk op 03-01-1696 te LA (RK). Juriaen Dirxe en Geertjen Dirx. Echtgenoot is Juriaen Dirxe van der POEL (zie 1782).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Piter Vreck Jansen van der HOORN (zie 3760).
   2.  Petronella Vreck Jansen van der HOORN (zie 3855).
   3.  Anna Vreeck Jantse van der HOORN (zie 3980).
   4.  Joannes Frederick Jantse van der HOORN (zie 4210).
   5.  Cornelia Vreek Janse van der HOORN (zie 4545).

4224    Weijntie Huijgh van der HOORN, gedoopt (RK) op 21-02-1704 te LA (getuige(n): Piter Baenen en Trijntie Jants). Weijntie, dr van Huijgh Arisse en Anna Jants, van CA.
 
3926    Willem van der HOORN.
Kinderen:
   1.  Apolonie Willems van der HOORN (zie 1728).
   2.  Hillitie Willems van der HOOREN (zie 1859).

1554    Willem Arie van der HOORN, gedoopt (RK) op 13-09-1685 te LA. Willem Arie Cornelisse en M: Marie Gijse, van CA.
 
1305    Willem Arijse van der HOORN.
Gehuwd op 04-03-1683 te TA. Willem Arijse van der Hoorn, jm, met Neeltie Sijmon Haes, jdr, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-01-1683 te LA (RK). Willem Ariense en Neeltje Sijmens, beiden van CA. Echtgenote is Neeltie Sijmon HAES (zie 1306). Vanaf scan 14 doorgenomen. Een dochter Martjen?(P1899) of Jaepje? (P1900) of zoon Piter?(P1901). Piter lijkt mij niet juist i.v.m. de vadersnamen van de ouders. T/m sc 20 bekeken. {Zij is later gehuwd op 21-02-1696 te TA. Pieter Jansz van Rijn, jm, met Neeltie Sijmons Haes, laatst weduwe van Willem Arijse van der Hooren, beiden van der Aer. Op scan 101 nogmaals de acte, nu met Hoorn. Gehuwd voor de kerk op 21-02-1696 te LA (RK). Piter Jansen (van Arlanderveen) en Neeltje Sijmens (van CA). Echtgenoot is Piter Jansen van RIJN (zie 1796).}
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
816    Willem Cornelis van der HOORN.
Gehuwd op 05-02-1658 te TA. Willem Cornelis van der Hoorn, jm, en Marijtgen Croft?, jdr, (beiden van der Aer?). Echtgenote is Marijtgen CROFT? (zie 818).
 
2707    Willem Hendrick Janse van der HOORN, gedoopt (RK) op 16-09-1693 te LA (getuige(n): Bouwen Jacobse en Apolonie Willems). Willem Hendrick Janse en Altje Jacobs, van LA. Vroeg overleden?
 
3700    Willem Hendrick Jansen van der HOORN, gedoopt (RK) op 05-12-1695 te LA (getuige(n): Bouwen (van Arlanderv(een)) en Apolonie Hendrix). Willem Hendrick Jansen en M: Aeltje Jacobs, van LA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-01-1720 te TA. Willem Hend: van der Hoorn, jm, met Lijsbet Corn: (Brijcnelis??) Zuijdwijk, jdr, beiden van Langeraar. Echtgenote is Leijsbet Cornelis ZUIJDWIJK, 25 jaar oud (zie 3614).
 
2955    Willem Jansz van der HOORN.
Gehuwd op 05-11-1709 te TA. Willem Jansz, jm, met Maria Willems van Eijnthof. Gehuwd voor de kerk op 04-11-1709 te LA (RK) (getuige(n): Joanna van Beest en Adriana Piters (Eccl.)). Wilm Janse van der Hoorn, van LA met Marijtie Wilms van Weesdorp (plaatsaanduiding?). Echtgenote is Maria Willems van EIJNTHOF (zie 2956). Dezelfde als R1418?
 
3643    Willempje Willem Ariense van der HOORN, gedoopt (RK) op 02-01-1695 te LA (getuige(n): Arie Cornelisse en Aeltje Sijmens). Willempje Willem Ariense en M: Neeltje Sijmems.
 
1340    Claertjen Ariens van der HOORN (VROOM).
Gehuwd op 29-01-1686 te TA. Arij Cornelisz van Zijl, jm, met Claertie Arijse van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 29-01-1686 te LA (RK). Arien Cornelisse Mannen en Claertjen Ariens (van CA). Echtgenoot is Arien Cornelisse Mannen van ZEIJL (zie 1339). Dopn t/m scan 20 doorgenomen. {Hij is later gehuwd op 13-09-1703 te TA. Arij Cornelisz van Zijl, weduwnaar van Klaartje Arijens, met Anna Bouwens, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 04-09-1703 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Dircx en Anna Jants). Arij Cornelisse van Zeijl en Anna Bouwens. Kopie: Arij Cornelis van Zeijl en Anna Bouwens. Getuigen: Maertie Dirks en Anna Jans. Echtgenote is Anna Bouwens (zie 2353).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Arien (zie 1959).
   2.  Jan Arijse van ZIJL (zie 1960).
   3.  Willem Arie (zie 2323).
   4.  Sijmen Arie Cornelisse (zie 2553).
   5.  Co(r)nelis Ariense van ZEIJL (zie 2674).
   6.  Grietje Arien Cornelissen van ZEIJL (zie 3662).
   7.  Cornelis Arie Cornelisse van ZEIJL (zie 3795).
   8.  Willem Arie Cornelisse van ZIJL (zie 3889).

4764    Arie (van der HOORN).
Kinderen:
   1.  Cnelis Arisse van der HOORN (zie 2496).
   2.  Zijtie Aries (van der HOORN) (zie 4765).

4927    Arie (van der HOORN).
Kinderen:
   1.  Huijgen Arise van der HOORN (zie 2258).
   2.  Cornelis Arijse van der HOORN (zie 2982).

4835    Piter (van der HOORN). Op grond van doopgetuigen bij een kind van Apolonia in 1681.
Kinderen:
   1.  Apolonie Piters van der HOORN (zie 144).
   2.  Aeltie Pieters van der HOORN (zie 1310).
   3.  Leendert Piterse van der HOORN (zie 4836).

4765    Zijtie Aries (van der HOORN). Misschien dezelfde als P2066, gedoopt in 1683.
 
1400    Cornelis Jan HOOSBEECK, gedoopt (RK) op 02-08-1685 te LA. Cornelis Jan Hoosbeeck en M: Cornelia Cornelis, van LA.
 
3739    Ermpie Jan Jacobse HOOSBEECQ, gedoopt (RK) op 10-09-1696 te LA (getuige(n): Cornelis Jansen en Cornelia Jans). Ermpien Jan Jacobse en M: Neeltien Cornelis, van LA.
 
2714    Jacob Jan Jacobse HOOSBEECQ, gedoopt (RK) op 28-10-1693 te LA (getuige(n): Cornelis Janse en Geertie Cornelis). Jacob Jan Jacobse en M: Neeltie Cnelis.
 
2525    Jacob Tamis Piterse HOOSBEECQ, gedoopt (RK) op 22-10-1690 te LA. Jacob Tamis Piterse en M: Krijntje Tuenis, van LA.
 
1388    Jan Dammis Piterse HOOSBEECQ, gedoopt (RK) op 26-02-1685 te LA. Jan Dammis Piterse en Creijntje Tuenis, van LA.
 
101    Jan Jacobse HOOSBEECQ. TA; In 1667 was Jan Jacobsen Hoosbeecq schepen in Ta. (TA7sc117,p116)(idem 1682, TA8sc36).
Gehuwd (1) ?1-02-1655 te TA. Jan Jacobsz Hoosbeeck, jm, met Ermpgen Jacobsdr, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Ermje Jacobsdr (zie 438).
Gehuwd (2) op 30-04-1671 te TA. Jan Jacobs Hoosbeecq, weduwnaar van Ermje Jacobsdr, met Wollemje Willems, jdr. Gehuwd voor de kerk op 28-04-1671 te LA (RK). Jan Jacobse (van TA) en Willempie Willems. Echtgenote is Willempie Willems (zie 102).
Gehuwd (3) op 28-11-1684 te TA. Jan Jacobsz Hoosbeek, laatst weduwnaar van Willemtie Willems, met Neeltie Cornelis van Zijl, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 28-11-1684 te LA (RK). Jan Jacobse Hoosbeeck en Neeltje Cornelis (van CA). Echtgenote is Neeltie Cornelis van ZIJL (MANNEN) (zie 216).
Uit het derde huwelijk:
   1.  Cornelis Jan HOOSBEECK (zie 1400).
   2.  Piter Jan HOOSBEECQ (zie 1975).
   3.  Jacob Jan HOSBEECK (zie 2304).
   4.  Merten Jan HOOSBEECQ (zie 2550).
   5.  Jacob Jan Jacobse HOOSBEECQ (zie 2714).
   6.  Ermpie Jan Jacobse HOOSBEECQ (zie 3739).

2681    Leendert Dammis HOOSBEECQ, gedoopt (RK) op 16-04-1693 te LA (getuige(n): Aeltien Hendrix). Leendert Dammis Piterse en M: Krijntie Teunis.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1714 te TA. Leendert Tamisse Hoosbeek, jm, geboortig van Ter Aar, met Neeltie Cornelis van Tangeren, jdr, geboortig van Woubrugge. Beiden woonachtig in Ter Aar. Gehuwd voor de kerk op 13-05-1714 te LA (RK). Leendert Tamisse, van LA en Neeltie Knelis, van Woubrugge. Echtgenote is Neeltie Cornelis van TANGEREN (zie 3021). {Zij is later gehuwd op 21-04-1720 te TA. Arij Jansz van Leeuwen, jm, van Langeraar, met Neeltie Cornelis van Tangeren, weduwe van Leendert Tamisz Hoosbeek, mede van Langeraar. Echtgenoot is Arie Jan Ariense, 22 jaar oud (zie 3833).}
 
65    Leendert Pietersen HOOSBEECQ. LA.
Gehuwd op 18-11-1670 te TA. Leendert Pitersz Hoosbeecq, jm, met Geertjen Jacobs, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 18-11-1670 te LA met Geertie Jacobs (zie 66).
 
210    Martje Piters HOOSBEECQ. LA.
Gehuwd op 20-11-1674 te TA. Jan Arijensz van Sijl, jm, met Marretgen Pieters Hoosbeecq, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-11-1674 te LA met Jan Arense van SIJL (zie 209).
 
1985    Martje Tamis HOOSBEECQ, gedoopt (RK) op 23-11-1687 te LA. Martje Tamis Piterse en M: Krijntje Tuenis, van LA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-10-1711 te TA. Hermanus Stevensz van Velsen, jm, geboortig van Schoot, met Maria Tamisse Hoosbeek, jdr, geboortig van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 09-06-1711 te LA (RK) (getuige(n): Apolonia Jasse en Gritie Cnelis). Hermanus Stevense van Velsen en Marij Tamis Hoesbeek, van LA. Echtgenoot is Hermanus Stevensz van VELSEN (zie 2985).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Manes Tevisse van VELSEN (zie 5129).
   2.  Mattheus Hermanus Tevisse van VELSEN (zie 5257).

2550    Merten Jan HOOSBEECQ, gedoopt (RK) op 17-04-1691 te LA. Merten Jan Hosbeek en M: Cornelia Cornelis, van LA.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-11-1723 te Ter Aar. Maarten Jans Hoosbeek, jm, met Ariaantie Pieters Croon, jd, beiden van Langeraer. Echtgenote is Ariaentje Piter Ariense KROON, 27 jaar oud (zie 3743).
 
1975    Piter Jan HOOSBEECQ, gedoopt (RK) op 16-02-1687 te LA. Piter Jan Jacobse en M: Neeltje Cornelis, van LA.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14-11-1719 te Ter Aar. Pieter Jansz Hoosbeek, jm, van LA en Bregie Pieters van Kints, jdr, van R(ijnsater)woude, beiden wonende in TA. Echtgenote is Bregie Pieters van KINTS (zie 5552).
 
83    Tamis Piterse HOOSBEECQ.
Gehuwd op 20-01-1671 te TA. Tamis Pietersz Hoosbeecq met Crijntje Tonis. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1671 te LA (RK). Tamis Piterse en Creijntie Tuenis, beiden van LA. Echtgenote is Creijntie Tuenis (zie 84).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annitie Tamis (zie 3143).
   2.  Piter Tamisse OVERBEECK/HOOSBEEK (zie 2242).
   3.  Kreijn Tamis (zie 2143).
   4.  Anne Tamis (zie 2144).
   5.  Kreijn Tamisse (zie 2092).
   6.  Jan Dammis Piterse HOOSBEECQ (zie 1388).
   7.  Martje Tamis HOOSBEECQ (zie 1985).
   8.  Jacob Tamis Piterse HOOSBEECQ (zie 2525).
   9.  Leendert Dammis HOOSBEECQ (zie 2681).
   10.  Jan Tamisse (HOOSBEECQ) (zie 5492).
   11.  Krijntie Tamisse (HOOSBEECQ) (zie 5495).

5537    Aeltie Pieter Pieterse HOOSBEEK, gedoopt (RK) op 21-05-1717 te LA (getuige(n): Hendrik Pieterse en Pleuni Pieters). Aeltie, dr van Pieter Pieterse en Geertie Aries, van CA.
 
2313    Anne Jacob HOOSBEEK, gedoopt (RK) op 27-01-1690 te LA. Anne Jacob Jacobse en M: Anne Cornelis, van CA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-02-1715 te TA. Jacob Maartensz van der Linde, jm, met Annetie Jacobsen Hoosbeek, jdr. Kantlijn: voldaan ende d'acte gegeven. Gehuwd voor de kerk op 05-02-1715 te LA (RK) (getuige(n): afwezig). Jacob Meertsz van den Linden, van CA en Antje Japix Hoosbeek, van CA. Echtgenoot is Jacob Maartensz van der LINDE (zie 3036).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Merse van der LINDE (zie 5426).
   2.  Maertie Jacobs van der LINDEN (zie 5355).

1497    Apolonie Piter HOOSBEEK, gedoopt (RK) op 03-01-1687 te LA. Apolonie Piter Piterse en M: Aeltjen Hendrix, van LA.
 
1719    Cornelia Jans HOOSBEEK.
Gehuwd op 03-02-1693 te TA. Jan Jansz van Grieken, jm, met Cornelia Janse Hoosbeek, jdr. Gehuwd voor de kerk op 27-01-1693 te LA (RK). Jan Janse en Cornelia Jans, van LA. Echtgenoot is Jan Janse van GRIEKEN (zie 1718).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
2587    Cornelia Piter HOOSBEEK, gedoopt (RK) op 23-12-1691 te LA. Cornelia Piter Piterse en M: Aeltjen Hendrix, van LA.
 
2666    Cornelis Jacob HOOSBEEK, gedoopt (RK) op 09-02-1693 te LA. Cornelis Jacob Jacobse en M: Anne Cornelis, van CA.
 
3891    Co(r)nelis Jacob Jacobse HOOSBEEK, gedoopt (RK) op 01-10-1698 te LA (getuige(n): Tomis Conelisse en Jannitje Cornelis). Conelis Jacob Jacobse en M: Anne Cornelis, van CA.
 
2671    Hendix Piter HOOSBEEK, gedoopt (RK) op 17-02-1693 te LA (getuige(n): Cornelis Dirxe en Marij Cronnen). Hendix Piter Piterse en M: Aeltje Coonnen, van LA.
 
2554    Jacob Jacob Jacobse HOOSBEEK, gedoopt (RK) op 30-06-1691 te LA. Jacob Jacob Jacobse en M: Anne Ceese, van CA.
 
3757    Jacob Jacob Jacobse HOOSBEEK, gedoopt (RK) op 15-11-1696 te LA (getuige(n): Cornelis Jacobse en Cornelia Jacobs). Jacob Jacob Jacobse en M: Anne Cornelis.
 
1451    Jacob Jacobse HOOSBEEK.
Gehuwd op 04-02-1689 te TA. Jacob Jacobsz Hoosbeek, jm, met Annetie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1689 te LA (RK). Jacob Jacobse en Anne Cornelis, beiden van LA. Echtgenote is Anne Cornelis (zie 1452). Is het kind Jacobus (P3979), gedoopt op 19-06-1701, hun zoon?
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jacob Jacobse HOOSBEEK (zie 2554).
   2.  Cornelis Jacob HOOSBEEK (zie 2666).
   3.  Jacob Jacob Jacobse HOOSBEEK (zie 3757).
   4.  Co(r)nelis Jacob Jacobse HOOSBEEK (zie 3891).

859    Jacob Pietersz HOOSBEEK.
Gehuwd (1) op 18-02-1659 te TA. Jacob Pietersz, jm, met Annetgen Jacobs van Weselenburch, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetgen Jacobs van WESELENBURCH (zie 860).
Gehuwd (2) op 15-02-1678 te TA. Jacob Pietersz Hoosbeek, weduwnaar van Annetie Jacobs Weselenburg, van der Aer, met Ermptie Jacobs, weduwe van Claes Jansz Nat, wonende hier Ter Aer, gehuwd voor de kerk op 15-02-1678 te LA (RK). Jacob Piterse en Ermpje Jacobs, beiden uit LA. Echtgenote is Ermptie Jacobs (zie 1109). {Zij was eerder gehuwd op 20-01-1678 te TA. Claes Jansz Hoogevenen, jm, met Ermtje Jacobs, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1678 te LA. Claes Jansen en Ermpie Jacobs. Echtgenoot is Claes Jansz HOOGEVEENEN (NAT) (zie 278).}
 
2327    Jacob Piter HOOSBEEK, gedoopt (RK) op 08-05-1690 te LA. Jacob Piter Piterse en M: Aeltje Hendrix.
 
1904    Kniertje Piter HOOSBEEK, gedoopt (RK) op 20-02-1689 te LA. Kniertje Piter Piterse en M: Aetjen Hendrix, van LA.
 
5470    Pieter Pieter Pieterse HOOSBEEK, gedoopt (RK) op 20-04-1716 te LA (getuige(n): Jacob Pieterse en Maritie Pieterse). Pieter, zn van Pieter Pieterse Hoosbeek en Geerite Aries, van LA.
 
3038    Pieter Pietersse HOOSBEEK. Misschien PG2678, of 2432 of 2090? Behoort vermoedelijk bij R165.
Gehuwd op 23-07-1715 te TA. Pieter Pietersse Hoosbeek, jm, met Geertie Ariensen Krul, jdr, beiden geboren en wonende in Ter Aar. Uit een acte d.d. 06-07-1715 van de secretaris van der Aer bleek, dat Pieter Pieterse Hoosbeek, jm, geboortig en wonende in Ter Aer, met Geertje Ariensze Krul, jdr, ook geboren en woonachtig in Ter Aar, beiden verklaarden onvermogend te zijn en dus pro deo konden trouwen. (TA12.Iscan108) met Geertie Ariensen KRUL (zie 3039).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Pieter Pieterse HOOSBEEK (zie 5470).
   2.  Aeltie Pieter Pieterse HOOSBEEK (zie 5537).

334    Piter Piterse HOOSBEEK.
Gehuwd op 12-05-1681 te TA. Pieter Pietersz Hoosbeek, jm, met Aeltie Henderikx, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 13-05-1681 te LA (RK). Piter Piterse en Aeltjen Hendrix, beiden uit LA. Echtgenote is Aeltjen Hendrix C(R)ONNEN (zie 335). Vermoedelijk behoort ook P3038 tot dit gezin.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
1853    Niessie Arijens/Cornelis van der HORN. PG2844? of 3442?
Gehuwd op 21-01-1698 te LA. Huijb Jansz van Grieken, met Niessie Arijens van der Horn, beiden van der Aer. (Opvallend is wel, dat ene Huijbert Cornelisse op 11-12-1697 RK-(onder)trouwt met Niesje Cornelis.), gehuwd voor de kerk op 11-12-1697 te LA (RK). Huijbert Cornelisse en Niesje Cornelis. (Opvallend: Huijb Jansz van Grieken, met Niessie Arijens van der Horn, beiden van der Aer trouwen voor de wet op 21-01-1698. Dezelfde?, ja denk ik.) met Huijb Jansz van GRIEKEN (zie 1852). Kijkend naar de doopgetuigen bij hun zoon Dammus op 18-02-1706 verwacht ik, dat de juiste namen zijn: Huijbert Janse van Grieken en Nizzie Cornelis.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
2304    Jacob Jan HOSBEECK, gedoopt (RK) op 20-01-1690 te LA. Jacob Jan Hofbeeck en M: Neeltje Cornelis Mannen, van LA.
 
543    Gerrit Cornelisz HOUCK.
Gehuwd in/vr 1636 met Neeltgen Jansdr (zie 542). {Zij is later gehuwd op 24-05-1637 te TA. Cornelis Claesz, weduwnaar van Sechvelt, Neeltgen Jansdr, weduwe van Gerrit Cornelisz Houck, za: van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Claesz BIJLEMEER (zie 540).}
 
1130    Pieter W(ille)msz HOUCK.
Gehuwd op 25-11-1665 te TA. Pieter W(ille)msz Houck, jm, van der Aer, met Jannetjen Roelofs van der Ba?est?, jdr, van Soeterwoude. Echtgenote is Jannetjen Roelofs van der BA?ES (zie 1131).
 
732    Annetgen Gerritsdr van der HOUCK.
Gehuwd op 18-10-1655 te TA. Pieter Willemsz, jm, van der Aer, met Annetgen Gerritsdr van der Houck, jdr, mede van der Aer. Echtgenoot is Pieter Willemsz van den HOEK (zie 731). {Hij is later gehuwd op 30-11-1683 te TA. Pieter Willems, weduwnaar van Annetge Gerrits van den Houk, met Applonij Dirxs, weduwe van Bouwen Pietersz Lelivelt.
Nogmaals de trouwakte op TA8sc51: Pieter Willemsz van den Hoek, weduwnaar van Annetie Gerrit van der Hoek, met Apolonij Dirkx, weduwe van Bouwen Pieters Lelijvelt, beiden van der Aer. In de kantlijn van deze trouwakte stond: "Nota Pieter Willems van den Hoek heeft sijn acte maer gelicht.", gehuwd voor de kerk op 22-11-1683 te LA (RK). Piter Willemse en Apolonie Dirx, beiden van CA. Echtgenote is Appoloni Dircx van der HOORN (zie 1168).}
 
686    Cornelis Pietersz van der HOUCK.
Gehuwd op 26-01-1655 te TA. Cornelis Pietersz van der Houck, jm, met Annatgen Banen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annatgen Banen (zie 687).
 
814    Cornelis Willemsz van der HOUCK.
Gehuwd op 21-01-1658 te TA. Cornelis Willemsz van der Houck, jm, van der Aer, met Appolonia Gerrits Breda, jdr, van Arlanderveen. Echtgenote is Appolonia Gerrits BREDA (zie 815).
 
64    Gerghie Jans van der HOUCK. LA.
Gehuwd (1) op 02-01-1659 te TA. Leendert Jansz, jm, met Gerrit Jansdr van: (der of den) Houck, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Lenert Jansz SWANEVELT (zie 436).
Gehuwd (2) op 04-11-1670 te TA. Louris Beuckels, weduwnaar van Marritjen Cornelisdr, wonende tot Outshoorn, met Gerritje Jans van der Houck, weduwe van Lenert Jansz Swanevelt, wonende ter Aer. Gehuwd voor de kerk op 04-11-1670 te LA met Lauris Beukelsen (zie 63). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1669 met Marritje Cornelisdr (zie 435).}
 
1069    Geertje Pieters van den HOUCK`.
Gehuwd op 18-06-1663 te TA. Jan Cornelis verlaen, jm, met Geertje Pieters van den Houck, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Cornelis VERLAEN (zie 1068).
 
85    Jan Jansen HOULINGH.
Gehuwd op 30-01-1671 te TA. Jan Jansz Houlingh, jm, met Martijntje Roelen van Sijel, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-01-1671 te LA. Jan Jansen en Martijntie Roelen, van CA. Echtgenote is Martijntie Roelen van SIJLL (zie 86). Is Roel Janse hun kind?
 
79    Sijmen Piterse HOULINGH.
Gehuwd op 20-01-1671 te TA. Sijmon Pieters Houlingh, jm, met Marritje Hagens, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1671 te LA. Sijmen Piterse en Martien Hagens, van LA. Echtgenote is Martien Hagens (zie 80). Het blijft een gok of alle kinderen hier juist zijn geplaatst. (Jacob is wel de broer van Hagen.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Sijmensen (zie 3258).
   2.  Jacob Sijmense (zie 3341).
   3.  Hagen Sijmense (zie 3551).
   4.  Sijmen Sijmense HOUWELING (zie 2037).
   5.  Jacob Sijmonsz HOUWELING (zie 2418).

67    Sijmen Jansen van HOULINGHEN. Logische koppeling.
Gehuwd (1) op 04-02-1666 te TA. Simon Jansz van Houlingh, jm, met Annetgen Maertens, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetje Maertensdr (zie 439).
Gehuwd (2) op 02-12-1670 te TA. Sijmon Jansz van Houlingh(en), weduwnaar van Annetje Maertensdr, met Aeltje Piters, jdr, beiden van der Aer.
In de bijlage, tr-TA-12.Isc98: Sijmon Jansz van Houlinge, weduwnaar van Annetje Maertensdr. (zonder vermelding van de bruid). Gedateerd op 02-12-1670. Gehuwd voor de kerk op 19-11-1670 te LA (RK). Sijmen Jansen, van Achterdijck en Aeltie Pieters, van CA. Echtgenote is Aeltie Pieters (zie 68).
 
1062    Appolonia Jans HOUWELING.
Gehuwd op 28-03-1664 te TA. Arijen Gerritsz Hoogerdijck, jm, met Appolonia Jans Houweling, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Arijen Gerritsz HOOGERDIJCK (zie 1061). {Hij is later gehuwd op 27-09-1666 te TA. Arijen G(erri)tsz Hoogendijck, weduwnaar van Applonia Jans, van Corter Aer, met Anne Pieters, jdr. Echtgenote is Anne Pieters (zie 1146).}
 
2418    Jacob Sijmonsz HOUWELING. Dopen: PG3258?
Gehuwd op 26-01-1706 te TA. Jacob Sijmonsz Houweling, jm, met Dingena Cornelis van Leeuwen, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1706 te LA (RK) (getuige(n): Mutris testes). Jacop Zymense en Digna Cornelis. Echtgenote is Dingena Cornelis van LEEUWEN (zie 2419).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Jacop Zeijmense HOUWELING (zie 4608).
   2.  Maria Japik Sijmense HOUWELING (zie 4712).
   3.  Maria Jacop Seijmense HOUWELING (zie 4846).

4086    Jan Sijmensz HOUWELING.
Gehuwd op 14-09-1719 te Ter Aar. Jan Sijmensz Houweling, jm, met Martie Cornelis Zuijdwijk, weduwe van Gerrit Leenderts Bommenaar, beiden van der Aar. Echtgenote is Marritie Cornelis SUIJTWIJK (zie 3007). {Zij was eerder gehuwd op 24-01-1713 te TA. Gerrit Leenderts Bommenaer, van den Uijthoorn, met Marritie Cornelis Suijtwijk, van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1713 te LA (RK) (getuige(n): Apolonia Jasse en Adriana Piters (Eccl.)). Gerrit Leenerse en Merghie Cnelis. Echtgenoot is Gerrit Leenderts BOMMENAER (zie 3006).}
 
4846    Maria Jacop Seijmense HOUWELING, gedoopt (RK) op 27-01-1709 te LA (getuige(n): Gijsbert Cnelisse en Geertie Cornelis). Maria, dr van Jacop Seijmense en Dignum Cornelis, van LA.
 
4608    Maria Jacop Zeijmense HOUWELING, gedoopt (rk) op 27-11-1706 te LA (getuige(n): Hagens Zeijmense en Pleuntie Gerrits). Maria, dr van Jacop Zeijmense en Dignum Cornelis, van LA.
 
4712    Maria Japik Sijmense HOUWELING, gedoopt (RK) op 01-01-1708 te LA (getuige(n): Gijsbert Cornelisse en Geertie Cornelis). Maria, dr van Japik Sijmense en Dignum Cornelis, van LA.
 
5434    Maria Sijmen Sijmense HOUWELING, gedoopt (RK) op 15-09-1715 te LA (getuige(n): Jacob Sijmense Houweling en Pietje Gijse Hogeveen). Maria, dr van Sijmen Sijmense Houweling en Lijsje Gijse Hogeveen, van onbekend.
 
5515    Neeltie Sijmen Sijmense HOUWELING, gedoopt (RK) op 25-01-1717 te LA (getuige(n): Knelis Geijse en Neeltie Geijse). Neeltie, dr van Sijmen Sijmense en Leijse Geijse, van LA.
 
2037    Sijmen Sijmense HOUWELING, gedoopt (RK) op 28-03-1683 te LA. Sijmen Sijmense, van LA. Begraven op 03-03-1750 te Ter Aar op 66-jarige leeftijd. Lijsj Gijze Slintwint (=doorgestreept), geeft het lijk aan van Sijmon Houweling. Pro deo. Op grond van doopgetuige gekoppeld.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-10-1714 te TA. Sijmen Sijmensz Houweling, jm, met Lijsie Gijse Hogeveen, jdr, beiden geboren en wonende in Ter Aar. Gehuwd voor de kerk op 28-10-1714 te LA (RK) (getuige(n): Anna Piters en Anna Jerusalem varij). Zijmen Zijmense, van LA en Lijsbet Geijse, van LA. Echtgenote is Leijbet Gijs HOOGEVEEN, 26 jaar oud (zie 1867).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
2986    Sijmon Pietersz HOUWELING.
Gehuwd (1) in/vr 1710 met Marretie Arents van KINTS (zie 2987).
Gehuwd (2) op 10-11-1711 te TA. Sijmon Pietersz Houweling, weduwnaar van Marretie Arents van Kints, met Neeltie Zegers Verlaan, weduwe van Cornelis Jansz van Zijl, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 10-11-1711 te LA (RK) (getuige(n): multi testes, Meerten Cnelisse en Antie Cornelisse). Sijmen Piterse Houweling, van LA en Neeltie Severs, van LA. Echtgenote is Neeltje Severs VERLAAN (zie 2320). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1690 met Cees Jan Franse van ZIJL (zie 2319). Zij is later gehuwd op 25-11-1712 te TA. Huijb Janse van Grieken, weduwnaar van Niesje Cornelis van Seijl, met Neeltje Severs, laatst weduwe van Sijmen Pieters Houweling, beiden van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 26-11-1712 te LA (RK) (getuige(n): Neeltie Theunis en Anna Piters). Huijbert Janse van Griken, van LA en Neeltie Severs Verlaan, van LA. Echtgenoot is Huijb Janse van GRIEKEN (zie 3004).}
 
2423    Annetie Pieters HOUWELINGH.
Gehuwd op 26-01-1706 te TA. Willem Cornelisz van Zijl, jm, met Annetie Pieters Houwelingh, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1706 te LA (RK) (getuige(n): Myutris testes). Wilm Cneelisse en Anna Piters. Echtgenoot is Willem Cornelisz van ZIJL (zie 2422). {Hij is later gehuwd op 20-06-1708 te TA. Willem Cornelis van Zijl, weduwnaar van Annetie Pieters Houweling, met Leijsebet Klaas, jdr. Gehuwd voor de kerk op 10-06-1708 te LA (RK) (getuige(n): Machtelt Cornelis en Merghie Claes). Wilm Cornelisse, van LA en Lijsie Claes, van Wou. Echtgenote is Leijsebet Klaas (Lijsje) SLINTWIND (zie 2517).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cunera Wilm Cnelisse van ZIJL (zie 4694).

4892    Apolonia Wilm Sijmense HOUWELINGH, gedoopt (RK) op 08-09-1709 te LA (getuige(n): Vreek Janse (P1762) en Neeltie Cnelis). Apolonia, dr van Wilm Sijmense en Jannitie Aries, van CA.
 
5030    Apolonia Wilm Sijmense HOUWELINGH, gedoopt (RK) op 24-03-1711 te LA (getuige(n): Cnelis Vreke en Neeltie Cnelis). Apolonia, dr van Wilm Sijmense en Jannitie Arie Keijser, van CA.
 
4704    Cnelis Wilm Sijmense HOUWELINGH, gedoopt (RK) op 11-12-1707 te LA (getuige(n): Cnelis Arisse en Aeltie Ceese). Cnelis, zn van Wilm Sijmense en Jannitie Aries, van CA.
 
4291    Cornelius Wilm Seijmense HOUWELINGH, gedoopt (RK) op 01-09-1704 te LA (getuige(n): Dirk Cnelisse Keijser en Anna Ceese Keijser). Cornelius, zn van Wilm Seijmense en Jannitie Aries, van CA.
 
4488    Huijbertie Wilm Zeijmonse HOUWELINGH, gedoopt (RK) op 13-12-1705 te LA (getuige(n): Roel Arisse Keijser en Jannitie Hendricx). Huijbertie, dr van Wilm Zeijmonse Houwelingh en Jannitie Aris, van CA en/of Nieucoop. Niet duidelijk wat hoort bij de geboorteplaats en wat bij de doopgetuigen.
 
4662    Joannes Roel Janse HOUWELINGH, gedoopt (RK) op 25-09-1713 te LA (getuige(n): Piter Janse en Jannigie Aries). Joannes, zn van Roel Janse en Merghie Wilms, van LA.
 
4568    Joannes Roelof Janse HOUWELINGH, gedoopt (RK) op 08-06-1711 te LA (getuige(n): Piter Janse en Pleunia Jans). Joannes, zn van Roelof Janse en Merghie Wilms, van LA.
 
1416    Martje Jans HOUWELINGH.
Gehuwd (1) op 26-10-1687 te TA. Cornelis Cornelisz Verlaen, weduwnaar van Neeltie Jans Ouwe Janne, met Marritie Jans Houwelingh, jdr, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 14-10-1687 te LA (RK). Cornelis Corn:(elis) Verlaen en Martje Jans van CA. Echtgenoot is Cornelis Cornelisz VERLAEN (zie 485). {Hij was eerder gehuwd op 19-02-1675 te TA. Cornelis Cornelisz Verlaen, jm, met Neeltje Jans, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Neeltje Jans Ouwe Janne (zie 486).}
Gehuwd (2) op 05-07-1707 te TA. Jan Cornelise van der Hoorn, jm, met Marritie Janse Houwelingh, weduwe van Cornelis Cornelisz Verlaan, beiden van Korter Aar. Gehuwd voor de kerk op 05-07-1707 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Dirx en Merghie Cnelis (Eccl)). Jan Cornelisse van der Hoorn en Maertie Jans. Echtgenoot is Jan Cornelise van der HOORN (zie 2486).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Cornelisse VERLAEN (zie 2003).
   2.  Neeltje Cornelis VERLAEN (zie 2527).

4144    Petrus Wilm Seijmense HOUWELINGH, gedoopt (RK) op 03-02-1703 te LA (getuige(n): Piter Arise Keijser en Pleunia Seijments). Petrus, zn van Wilm Seijmense en Jannitie Aris, van CA.
 
362    Piter Janse HOUWELINGH. CA.
Gehuwd op 30-01-1682 te TA. Pieter Jansz Houwelingh, jm, met Pietie Pieters Haes, weduwe van wijle Cornelis Saertsz van Leeuwen, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 18-01-1682 te LA (RK). Piter Janse (CA) en Pitje Piters (LA). Echtgenote is Pitje Piters HAES (zie 363). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1681 met Cornelis Saertsz van LEEUWEN (zie 356).}
 
2222    Roelof Jansz HOUWELINGH. Vermoedelijk een zoon van Jan Jansen Houlingh en Martijntie Roelen van Sijll.
Gehuwd op 19-01-1702 te TA. Roelof Jansz Houwelingh, jm, met Marritie Willemse, jdr. Gehuwd voor de kerk op 17-01-1702 te LA (RK) (getuige(n): joff(rou) Johanna van Beest en Lijsbet Boons (namens de parochie?)). Roelen Jantse en Marijtie Wilms. Kopie: Roelen Janse en Marijtie Wilms. Getuigen: Joanna van Beest en Lijsbeth Boons. Echtgenote is Marritie Willemse (zie 2223).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Roelof Janse HOUWELINGH (zie 4568).
   2.  Joannes Roel Janse HOUWELINGH (zie 4662).
   3.  Willem Roelen Janse HOUWELINGH (zie 5491).

5491    Willem Roelen Janse HOUWELINGH, gedoopt (RK) op 31-08-1716 te LA (getuige(n): Knelis Roele, uit Haerlem en Magdalentie Knelisse, uit driepee?st?rg). Willem, zn van Roelen Janse en Martie Willemse, van LA.
 
1933    Willem Sijmonsz HOUWELINGH. Vermoedelijk P3527.
Gehuwd op 24-02-1699 te TA. Willem Sijmonsz Houwelingh, jm, met Jannetie Arijens Keijser, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-02-1699 te LA (RK). Willem Sijmense Houweren, van CA en Jannitie Ariens Kijser, ook van CA. Echtgenote is Jannetie Arijens KEIJSER (zie 1934).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Wilm Seijmense HOUWELINGH (zie 4144).
   2.  Cornelius Wilm Seijmense HOUWELINGH (zie 4291).
   3.  Huijbertie Wilm Zeijmonse HOUWELINGH (zie 4488).
   4.  Cnelis Wilm Sijmense HOUWELINGH (zie 4704).
   5.  Apolonia Wilm Sijmense HOUWELINGH (zie 4892).
   6.  Apolonia Wilm Sijmense HOUWELINGH (zie 5030).

1112    Claes Huijgen HO?F?COPER.
Gehuwd op 12-04-1665 te TA. Claes Huijgen Ho?s?coper, jm, van de Goude, met Neeltgen Joosten Blom, jdr, van corter Aer. Echtgenote is Neeltgen Joosten BLOM (zie 1113).
 
1459    Gerrit Lambertse HULMER.
Gehuwd op 01-07-1689 te TA. Gerrit Lammersz Hulmer, jm, tot Alphen, met Annetie Lammerse Oudewater, jdr, van Ter Aer. Gehuwd voor de kerk op 28-06-1689 te LA (RK). Gerrit Lambertse en Aeiltje Lamberts (van CA). Echtgenote is Aeiltje Lamberts OUDEWATER (zie 1460).
 
174    Apolonie Jans H?OOGEVEEN.
Gehuwd op 17-12-1673 te TA. Cornelis Maertensz van der Baen, jm, met Appoloni Jans H?oogeveen, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 28-11-1673 te LA met Cornelis Mertense van der BAEN (zie 173). Beiden van LA.
 
5168    Cornelia Piter Claase IJCKOM (RIJKUM), gedoopt (RK) op 20-11-1712 te LA (getuige(n): Gerrit Wilmse en Merijtie Wilms). Cornelia, dr van Piter Claase IJckom en Maertie Aarts, van CA.
 
5359    Cornelia Piter Klaase IJKOM (RIJKOM), gedoopt (RK) op 05-10-1714 te LA (getuige(n): Gerrit Wilmse en Maria Wilms). Cornelia, dr van Piter Klaase IJkom en Mergie Aarts, van CA.
 
4512    Apolonia Arij Dircxse IJMERSEEL, gedoopt (RK) op 17-03-1706 te LA (getuige(n): Huijbert Janse en Neeltie Jans). Apolonia, dr van Arij Dircxse en Pleunia Dircx, van LA.
 
2996    Arij Dirkse IJMERSEEL.
Gehuwd (1) in/vr 1712 met Pleun Dirksen (zie 2997). Vermoedelijk is P5599, Stijntie Arijsen Emmerzeel, ook een dochter uit dit gezin. Misschien ook P2702.
Gehuwd (2) op 11-05-1712 te TA. Arij Dirkse IJmerseel, weduwnaar van Pleun Dirksen, geboortig van de Oude Wetering, met Magtelje Willemsen van der Helm, jdr, geboortig van Hasersouw. Gehuwd voor de kerk op 08-05-1712 te LA (RK) (getuige(n): Neeltie Jans en Aeltie Sijmens). Arij Dirkse Immerseel, van LA en Magteld Wilms van der Helm, van LA. Echtgenote is Magtelje Willemsen van der HELM (zie 2998).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jannitie Arij Dirkse IJMERSEEL (zie 4045).
   2.  Cornelia Arij Dirkse IJMERSEEL (zie 4312).
   3.  Apolonia Arij Dircxse IJMERSEEL (zie 4512).

4312    Cornelia Arij Dirkse IJMERSEEL, gedoopt (RK) op 18-10-1704 te LA (getuige(n): Huijbert Janse en Neeltie Jans). Cornelia, dr van Arij Dirkse en Apolonia Dircx, van LA.
 
4045    Jannitie Arij Dirkse IJMERSEEL, gedoopt (RK) op 27-04-1702 te LA (getuige(n): Kneelis Dirkse en Marij Dirkx). Jannitie Arij Dirkse en Pleunia Dirkx, van LA. Herschreven doopboek: Jannetje Arij Dirkse en Pleunia Dirks.
 
37    Cornelis Cornelisz IJPERDIJK.
Gehuwd op 13-02-1685 te TA. Cornelis Cornelisz IJperdijk, jm, met Marritie Jans de Roos, jdr, wonende te Gouda. Echtgenote is Marritie Jans de ROOS (zie 38).
 
2457    Marjtie Pieters IJPERDIJK.
Gehuwd op 30-06-1706 te TA. Cornelis Thomesz van Swieten, weduwnaar van Jatie Cornelis van Saal, met Marjtie Pieters Yperdijk, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 29-06-1706 te LA (RK) (getuige(n): Lijsbet Jacops en Merghie Piet Huijberde). Cnelis Tomisse van Swieten en Merghie Piters. Echtgenoot is Cornelis Tomasse van SWIETEN (zie 167). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1672 met Aeltjen Dammis dr (zie 467). Hij was eerder gehuwd op 31-10-1673 te TA. Cornelis Tomisz van Swieten, weduwnaar van Aeltjen Dammis dr, met Aechjen Maertens dr Klinckaert, weduwe van Roel drs Keijser, van Alphen. Gehuwd voor de kerk op 17-10-1673 te LA met Echie Mertens KLINCKAERT (zie 168). Hij was eerder gehuwd op 13-02-1692 te TA. Cornelis Thomasz vab Swieten, laatst weduwnaar van Aegie Maertens, met Jaetie Cornelis van der Zael, laatst weduwe van Huijbert Leendertsz, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 03-02-1692 te LA (RK). Cornelis Tomasse en Jaitje Cornelis, van CA. Echtgenote is Jaitie/Baertje/Jaepgen Cornelis van der ZAEL (zie 255).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Margarita Cnelis Tomisse van SWIETEN (zie 4628).

5438    Cornelia Pieter Cornelisse IPERDIJK, gedoopt (RK) op 14-10-1715 te LA (getuige(n): Leendert Piterse en Geertie Cornelis). Cornelia, dr van Pieter Cornelisse en Marijtie van der Neut, van onbekend.
 
4975    Joanne Piter Cnelisse IPERDIJK, gedoopt (RK) op 21-12-1711 te LA (getuige(n): Gerrit Sijmense en Neeltie Sijmens). Joanne, dr van Piter Cnelisse en Marij Sijmens, van LA.
 
5000    Joannes Piter Cnelisse IPERDIJK, gedoopt (RK) op 15-12-1710 te LA (getuige(n): Gerrit Sijmense en Neeltie Sijmens). Joannes, zn van Piter Cnelisse Iperdijk en Marij Sijmens, van LA.
 
2964    Piter Cornelisse IPERDIJK.
Gehuwd (1) 1690--1710 met Pietie Leenders (zie 2968). Misschien Piter Waver met Pietje Leenders; zij kregen een RK-gedoopt kind, Jannetje, op 25-11-1691 te LA. (R164).
Gehuwd (2) op 13-05-1710 te TA. Pieter Cornelis Yperdijk, weduwnaar van Pietie Leenders, met Maria Sijmons van der Neut, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 12-02-1710 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Anna Piter Jasse). Piter Cornelisse Jperdijk, van LA en Marij Sijmens, van Hasersou. Echtgenote is Marij Sijmens van der NEUT (zie 2965).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Joannes Piter Cnelisse IPERDIJK (zie 5000).
   2.  Joanne Piter Cnelisse IPERDIJK (zie 4975).
   3.  Cornelia Pieter Cornelisse IPERDIJK (zie 5438).

136    Grietie Mertens van der JACHT.
Gehuwd op 23-02-1672 te TA. Aert Cornelisz Groenintvelt, jm, met Grietjen Maertens van der Jacht, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-02-1672 te LA (RK). Aert Cornelisse en Grietie Mertens, beiden van CA. Echtgenoot is Aert Cornelisse GROENINTVELT (zie 135).
 
1229    Jacomeijntje JAGERS.
Gehuwd voor de kerk op 07-03-1683 te LA (RK). Jacob Lamberde van CA en Jacomeijntje Jagers. Echtgenoot is Jacob Lamberde (zie 1228). Misschien is deze Jacomijntje Jagers eerder getrouwd met Meter Berent op 12-09-1674 in TA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambert Jaep Lamberde (zie 125).
   2.  Piter Jacob (zie 2328).

198    Jacomijntje JAGERS.
Gehuwd voor de kerk op 12-09-1674 te LA (RK). Meter Berent (van CA) en Jacomijntje Jagers. Echtgenoot is Meter Berent (zie 197).
 
307    Antje Cornelis van der JAGHT.
Gehuwd op 13-02-1680 te TA. Leendert Jansz, jm, met Annetie Cornelisdr van der Jaght, jdr, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk 13-??-1680 te LA (RK). Leendert Jansse en Antje Cornelis, beiden van CA. Echtgenoot is Leendert Jansse (zie 306). CA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Leender (zie 1562).
   2.  Geertruijt Leendert (zie 1866).
   3.  Leijsbet Leendert (zie 2336).
   4.  Cornelia Leendert Jansen (zie 2603).
   5.  Piter Leendert Jansen (zie 3706).

2695    Cornelia Willem Cornelisse van der JAGHT, gedoopt (RK) op 09-10-1698 te LA (getuige(n): Piter Cornelisse en Apolonia Co(r)nelis). Cornelia Villem Cornelisse en M: Jannitje Jans, van LA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-02-1721 te TA. Willem Ians Nieuwenhuijsen met Cornelia Willems van der Jagt. Echtgenoot is Willem Jan Janse (NIEUWENHUIJSEN), 24 jaar oud (zie 3772).
 
4630    Cornelis van der JAGHT. Koppelingen vooral op grond van doopgetuigen.
Kinderen:
   1.  Antje Cornelis van der JAGHT (zie 307).
   2.  Willem Cornelisse van der JAGHT (zie 1423).
   3.  Piter Cornelisse van der JAGHT (zie 1724).
   4.  Feijtje Cornelis van der JAGHT (zie 1730).
   5.  Apolonie Cornelis (van der JAGHT) (zie 4631).

4629    Cornelius Wilm Cnelisse van der JAGHT, gedoopt (RK) op 11-03-1707 te LA (getuige(n): Jan Leenerse en Anna Ceese). Cornelius, zn van Wilm Cnelisse van der Jacht en Jannigie Jans, van LA.
 
1730    Feijtje Cornelis van der JAGHT.
Gehuwd op 14-06-1693 te TA. Laurens Pieterse van Lodt, jm, met Seijtie Cornelis van der Jaght, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 16-06-1693 te LA (RK). Lauris Piterse en Feijtje Cornelis (van CA). Echtgenoot is Lauris Piterse van LODT (zie 1729). {Hij is later gehuwd op 31-10-1696 te TA. Laurens Pieters, weduwnaar van Feijtie Cornelis van der Jagh, met Aeltie Jans, jdr, van Sonderdorp. Gehuwd voor de kerk op 29-10-1696 te LA (RK). Lauris Piterse (van LA) en Aeltje Jans. Echtgenote is Aeltje Jans (zie 1807).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Piter Lauris Piterse van LODT (zie 3617).

2276    Ingen van der JAGHT, gedoopt (RK) op 08-08-1689 te LA. Ingen Willem Cornelisse en M: Ariaentje Piter, van LA.
 
2738    Petronella Willem van der JAGHT, gedoopt (RK) op 30-03-1694 te LA (getuige(n): Huijbert Cornelis en Marijtje Cornelis). Petronella Willem Corn:(elis) en M: Ariaentje Piters. Vermoedelijk is dit Pietie Willems van de Jagt.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-09-1718 te TA. Maerten Pieter Hogervorst, jm, van Langeraar, met Pietie Willems van de Jagt, jdr, beiden woonachtig in Ter Aar. Echtgenoot is Maerten Pieters HOGERVORST (zie 3085).
 
1724    Piter Cornelisse van der JAGHT.
Gehuwd (1) op 18-05-1693 te TA. Pieter Cornelisz van der Jaght, jm, met Annetie Cornelis Jacob Hermensz, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 19-05-1693 te LA (RK). Piter Cornelisse (van CA) en Annitje Cornelis (van LA). Echtgenote is Annitje Cornelis Jacob Hermensz (zie 1725). Is Apolonia (P3593) hun kind? (Zie R876.) Is dit R1193?
Gehuwd (2) op 06-09-1718 te TA. Pieter Cornelis van der Jagt, weduwnaar van Aegie Cornelis, met Anna Dirks van Zijl, jdr. Echtgenote is Anna Dirks van ZIJL (zie 3068).
 
2594    Piter Willem van der JAGHT, gedoopt (RK) op 03-02-1692 te LA. Piter Willem Cornelisse en M: Ariaentje Piters, van LA.
 
1423    Willem Cornelisse van der JAGHT.
Gehuwd (1) op 12-02-1688 te TA. Willem Cornelis van der Jaght, jm, met Adriaentie Pieters, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 10-02-1688 te LA (RK). Willem Cornelisse (van CA) en Ariaente Piters (van LA). Echtgenote is Ariaente Piters (zie 1424).
Gehuwd (2) op 14-11-1697 te TA. Willem Cornelisz van der Jaght, weduwnaar van Arriaentie Pieters, met Jannetie Jans, jdr. Gehuwd voor de kerk op 12-11-1697 te LA (RK). Willem Cornelisse en Jannitje Jans. Echtgenote is Jannetie Jans (zie 1834).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ingen van der JAGHT (zie 2276).
   2.  Piter Willem van der JAGHT (zie 2594).
   3.  Petronella Willem van der JAGHT (zie 2738).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Cornelia Willem Cornelisse van der JAGHT (zie 2695).
   5.  Cornelia Wilms Kneelisse (van der JAGHT) (zie 3970).
   6.  Cornelius Wilm Cnelisse van der JAGHT (zie 4629).

4631    Apolonie Cornelis (van der JAGHT).
 
3970    Cornelia Wilms Kneelisse (van der JAGHT), gedoopt (RK) op 27-05-1701 te LA (getuige(n): Jan Leenertse en Annigie Kneelis). Cornelia Wilms Kneelisse en M: Jannitie Jants, van LA. Herschreven doopboek: Cornelia Willem Knelisse. Eerste doopgetuige: Jan Leendertse. Vermoedelijk juiste koppeling.
 
4083    Cornelis Jansz van der JAGT.
Gehuwd op 03-05-1719 te Ter Aar. Cornelis Jansz van de Jagt, jm, met Lijsbet Cornelis van der Hoorn, jdr, beiden van der Aar. Echtgenote is Lijssbet Cornelis van der HOORN, 26 jaar oud (zie 2685).
 
5570    Pieter Jansz van der JAGT.
Gehuwd op 20-01-1722 te TA. Pieter Jansz van der Jagt, jm, met Immetie Jans van Rijn, jdr, beiden van Corteraar. Echtgenote is Jmmitje Jan Janse van RIJN, 24 jaar oud (zie 3801).
 
3692    Sijmen Piet JONCK, gedoopt (RK) op 12-10-1695 te LA (getuige(n): Frans Janse en Leijsje Sijmens). Sijmen Piet Jonck en M: Apolonie Cornelis.
 
455    Marritje Gerrits JONCKHAREN.
Gehuwd op 24-06-1672 te TA. Willem Cornelisz Groenintwout, weduwnaar van za: Annetje Josephs Breetvelt, met Marritje Gerrits Jonckharen, jdr, van Aerlanderveen. Echtgenoot is Willem Cornelisz GROENINTWOUT (zie 453). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1671 met Annetje Josephs BREETVELT (zie 454).}
 
3808    Claes Piter JONGENEELE, gedoopt (RK) op 27-07-1697 te LA (getuige(n): Cornelis Piterse en Grietje Piters). Claes Piter Claesen en M: Krijntje Cornelis, van LA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-11-1722 te TA. Claas Pieterse Jongeneele en Meijnsie Corn: van Leeuwen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Meijnsie Corn: van LEEUWEN (zie 5576).
 
3806    Piter Claesen JONGENEELE. Doopgetuige bij Immetie, P4586?
Gehuwd (1) in/vr 1697 met Krijntje Cornelis (zie 3807).
Gehuwd (2) op 25-03-1721 te TA. Pieter Claase Iongeneele, weduwnaar van Crijntie Cornelis, met Trijntie Roelen van Tol, bejaarde dr van Bodegraven. Echtgenote is Trijntie Roelen van TOL (zie 5567).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Claes Piter JONGENEELE (zie 3808).
   2.  Dammis Piter Claesse (zie 3885).
   3.  Immitie Piter Claese (zie 4244).

1618    Kniertje Jans JONGK.
Gehuwd op 24-01-1690 te TA. Pieter Maertsz, jm, met Kniertie Jans Jongk, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1690 te LA (RK). Piter Mertense en Kniertje Jans, beiden van LA. Echtgenoot is Piter Mertense (zie 1617).
 
3779    Annichje Piet JONK, gedoopt (RK) op 22-02-1697 te LA (getuige(n): Piter Jacobse en Annichje Cornelis). Annichje Piet Jonck en M: Apolonie Cornelis, van LA.
 
2660    Jan Piter Janse JONK, gedoopt (RK) op 15-01-1693 te LA. Jan Piter Janse en M: Apolonie Cornelis, van LA. Vermoedelijk jong overleden.
 
3608    Jan Piter Jansen JONK, gedoopt (RK) op 14-04-1694 te LA (getuige(n): Cornelis Cornelisse.). Jan Piter Jansen en M: Apolonia Cornelis, van LA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-04-1720 te TA. Jan Pieters Jonk met Annetie Krijnen van Kints, beiden van Langeraar. Echtgenote is Anne Krijn Piterse (Annetie Krijnen) van KINTS, 25 jaar oud (zie 3627).
 
1681    Piter Janse JONK.
Gehuwd op 03-01-1692 te TA. Pieter Jansz Jonk, jm, met Aplonij Cornelis Krul, beiden van der Aer. In de kantlijn stond: "Gelicht bij P:r Jansz Jonk". Gehuwd voor de kerk op 05-02-1692 te LA (RK). Piter Janse en Apolonie Cornelis, van LA. Echtgenote is Apolonie Cornelis KRUL (zie 1682).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Piter Janse JONK (zie 2660).
   2.  Jan Piter Jansen JONK (zie 3608).
   3.  Sijmen Piet JONCK (zie 3692).
   4.  Annichje Piet JONK (zie 3779).

1636    Clara KALSAER.
Gehuwd met Dirck den OTTER (zie 1637). Idem als R1188 en R1315?
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerret Dirck den OTTER (zie 1638).

51    Dirck Jansen KALSHOVEN OUT-.
Gehuwd (1) in/vr 1666 met Aechjen Jans (zie 1177).
Gehuwd (2) op 31-10-1667 te TA. Dirc Jansz Outkalshoven, weduwnaar van Aechjen Jans, met Immetje Jans van Rijsen, jdr, wonende op Hoochmade onder Esselickerw:(oude). Echtgenote is Immetje Jans van RIJSSE (zie 432).
Gehuwd (3) op 29-06-1670 te TA. Dirck Jansz Outkalshoven, laetst weduwnaer van Immetje Jans van Rijsse en Appoloni Kors, laetst weduwe van Lenert Jansz Outkalshoven, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-07-1670 te LA met Apolonia Corsen van der BURGH (zie 52). LA. {Zij was eerder gehuwd in/vr 1669 met Lenert Jans OUTKALSHOVEN (zie 433).}
Gehuwd (4) op 26-12-1682 te TA. Dirk Jansz Kalshoven, laatst weduwnaar van Aplonij Korse van der Burgh, met Annetie Leenders Sokkelaer, weduwe van Jan Aertsz van der Hooren, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-11-1682 te LA (RK). Dirck Jansen en Anne Leenders, beiden van LA. Echtgenote is Annetgen Leenderts SOKKELAER (zie 637). {Zij was eerder gehuwd op 13-02-1654 te TA. Jan Aertsz van der Hoorn, jm, met Annetgen Leenderts, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Aertsz van der HOORN (zie 636).}
 
4388    Cnelis Heindrikse van der KAM.
Gehuwd met Catie Geijsen (zie 4389).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Cnelis Heindrikse van der KAM (zie 4387).

4387    Maria Cnelis Heindrikse van der KAM, gedoopt (RK) op 19-02-1705 te LA. Maria, dr van Cnelis Heindrikse van der Kam en Catie Geijsen, van Wouw.
 
1025    Bouwen Arijens KAMERHUIJSEN.
Gehuwd op 23-01-1663 te TA. Bouwen Arijens Kamerhuisen, met Barbara Jans Outshoorn, van Reijnsaterwoude. Echtgenote is Barbara Jans OUTSHOORN (zie 1026).
 
828    Maritgen Ariensdr KAMERHUISEN.
Gehuwd op 19-02-1658 te TA. Teunis Jaspersz Coster, jm, met Maritgen Ariensdr Kamerhuisen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Teunis Jaspers COSTER (zie 827).
 
1923    Thommas Dirkxsz KANTER.
Gehuwd (1) in/vr 1698 met Neeltie Aris (zie 1929).
Gehuwd (2) op 16-12-1698 te TA. Thommas Dirkxsz Kanter, weduwnaar van Neeltie Aris, van Zevenhoven, met A(po)lonij Pieters van der Hoorn, weduwe van Pieter Dirkxsz van Kints, van der Aer. (In de kantlijn: Tomes Dirkxsz), gehuwd voor de kerk op 26-10-1698 te LA (RK). Er stond alleen: Apolonie Piters van LA, dus geen partner. Echtgenote is Apolonie Piters van der HOORN (zie 144). {Zij was eerder gehuwd op 16-11-1672 te TA. Pieter Dircxsz van Kints, jm, met Appoloni Pieters van der Hoorn, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 16-11-1672 te LA (RK) met Piter Dirxsen van KINTS (zie 143). Dopen t/m scan 20 bekeken.}
 
4169    Adrianus Dirk Arisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 27-05-1703 te LA (getuige(n): Knelis Arisse en Jannitie Aris). Adrianus, zn van Dirk Arisse Keijser en Jannitie Hendrix, van CA.
 
1124    Adrijaen Dirxsz KEIJSER. Dezelfde als PG4489?
Gehuwd (1) op 10-02-1665 te TA. Adrijaen Dirxsz Keijser, jm, met Nelle?tgen Huijberts, jdr, beiden van Corter Aer. Echtgenote is Nelletgen Huijberts (zie 1125).
Gehuwd (2) op 02-01-1666 te TA. Arijen Dircxsz Keijser, weduwnaar van Neeltje Huijbertsdr, met Annetje Cornelis, jdr. Echtgenote is Annetje Cornelis (zie 1149).
 
5009    Agatha Dirk Arisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 08-01-1711 te LA (getuige(n): Cnelis Arisse Keijser en Martijntie Roelen Keijser). Agatha, dr van Dirk Arisse Keijser en Jannichie Hendrix, van CA.
 
4991    Agatha Dirk Cornelisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 04-11-1710 te LA (getuige(n): Lammert Andrise Oudewaeter en Martijntie Roelen Keijser (zoon P2745 en moeder P1672)). Agatha, dr van Dirk Cornelisse Keijser en Gerrigie Gerrits, van LA.
 
4627    Agnes Roel Arisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 02-03-1707 te LA (getuige(n): Dirk Arisse Keijser en Neeltie Keese). Nizzie en Agnes, drs van Roel Arisse Keijser en Hasie Cnelis van Zeijl, van CA.
 
4781    Anna Cnelis KEIJSER. Vermoedelijk ook Anna Ceese genoemd.
 
5113    Anna Dirk Arisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 16-01-1712 te LA (getuige(n): Cnelis Arisse Keijser en Jannitie Aries). Anna, dr van Dirk Arisse Keijser en Jannitie Hendrix, van CA.
 
5112    Anna Roel Arisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 10-01-1712 te LA (getuige(n): Cnelis Arisse Keijser en Jannigie Aries Keijser). Anna, dr van Roel Arisse Keijser en Hasie Cnelis, van LA.
 
395    Anna Roelen KEIJSER.
Gehuwd op 24-03-1664 te TA. Cornelis Cornelis van Zijl, jm, met Annetgen Roelofs Keijser, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Cor: van ZEIJL (zie 272). {Hij is later gehuwd op 08-12-1677 te TA. Cornelis Corn:sse van Zijll, weduwnaar van Anna Roelen Keijser, van Corter Aer, met Trijntgen Jacobs, weduwe van Maerten Crijnen, woonachtich tot Nieuveen. Gehuwd voor de kerk op 16-11-1677 te LA (RK). Cornelis Cor: van Zeijl (van CA) en Treijntje Jacobs (van Niveen). Echtgenote is Treijntje Jacobs (zie 273).}
 
5538    Annichie Knelis Arie KEIJSER, gedoopt (RK) op 26-05-1717 te LA (getuige(n): den ouden Knelis Aries Arie Keijser en Jannichie Aries Keijser). Annichie, dr van den jonge Knelis Arie Keijser en Grietie Aries van Seijl, van CA.
 
4372    Apolonia Roel Arisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 06-02-1705 te LA (getuige(n): Michiel Cnelisse van Zeijl en Nizzie Cnelis van Zeijl). Apolonia, dr van Roel Arisse Keijser en Hasie Cnelis van Zeijl, van CA.
 
424    Claes Jansz KEIJSER.
Gehuwd (1) in/vr 1669 met Trijntge Willems (zie 425).
Gehuwd (2) op 21-02-1670 te TA. Claes Jansz Keijser, weduwnaar van Trijntge Willems, wonende in den Ambachte van Alphen, met Annitge Jans van der Stal, jdr, mede van Alphen. Echtgenote is Annitge Jans van der STAL (zie 426).
 
1197    Cornelis Dircxsz KEIJSER.
Gehuwd op 28-02-1668 te TA. Cornelis Dircxsz Keijser, jm, met Neeltje Maertens Clinckaert, weduwe van Dirck Henricsz, beiden van der Aer. Echtgenote is Neeltgen Maertens CLINCKERT (zie 903). {Zij was eerder gehuwd op 21-02-1660 te TA. Dirck Hendricksz van Zijl, jm, met Neeltgen Maertens, jdr, Clinckert, beiden van der Aer. Echtgenoot is Dirck Hendricksz van ZIJL (zie 902).}
 
420    Cornelis Leendertsz KEIJSER.
Gehuwd (1) in/vr 1668 met Lijsbeth Jaspersdr (zie 35).
Gehuwd (2) op 23-10-1669 te TA. Cornelis Leendertsz Keijser, weduwnaar van Lijsbeth Jaspersdr, met Leentje Gillis Croock, weduwe van Willem Willems Schenkevelt, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-10-1669 te LA (RK). Cornelis Leendersen van LA en Leentie Jelis. Echtgenote is Leentie Jelis CROOCKEN (zie 26). Beiden van Ter Aar. {Zij was eerder gehuwd op 04-04-1669 te TA. Willem Willemsz Schenckevelt, jm, van der Aer, met Leentjen Gillis C?roocken, jdr, van Zevenhoven. Gehuwd voor de kerk op 26-02-1669 te LA met Willem Willemse SCHENKEVELT (zie 25).}
 
2371    Cornelis Sijmonsz KEIJSER.
Gehuwd op 01-04-1704 te TA. Cornelis Sijmonsz Keijser, jm, met Grietie Alberts, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 01-04-1704 te LA (RK) (getuige(n): Arij Croone en Jan Wilmse). Cnelis Seijmense en Grietie Albers. Echtgenote is Grietie Alberts (zie 2372).
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon Cnelis Seijmense KEIJSER (zie 4357).
   2.  Simon Cnelis Sijmense KEIJSER (zie 4602).

5291    Cornelius Dirk Knelisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 29-12-1713 te LA (getuige(n): Lambert Andries Oudewater en Anna Ceese). Cornelius, zn van Dirk Knelisse Keijser en Gerritie Gerrits, van LA.
 
4779    Cunera Dirk Cnelisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 11-07-1708 te LA (getuige(n): Juriaen Dirkse van der Poel en Anna Cnelis Keijser). Cunera, dr van Dirk Cnelisse Keijser en Gerritie Gerrits, van LA.
 
2244    Dirck Arise KEIJSER.
Gehuwd op 22-08-1702 te TA. Dirk Arienz Keijser, jm, met Jannetje Heijndrikz van Zijl, jdr. Gehuwd voor de kerk op 18-07-1702 te LA (RK) (getuige(n): joffrou Elisabet van Leeuwen en Margarita van Beest). Dirck Arise Keijser en Jannigie Heindricx van Zeijl. Kopie: Dirk Aries Keijser en Jannigje Hendriks van Sijl. Getuigen: Margarita van Beest en Elisabeth van Leeuwen (eccl). Echtgenote is Jannigie Heindricx van ZEIJL (zie 2245). Is dit ook R1078? Zeer onzeker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Dirk Arisse KEIJSER (zie 4169).
   2.  Maria Dirk Arisse KEIJSER (zie 4289).
   3.  Christina Dirk Arisse (zie 4559).
   4.  Henricus Dirk Arisse (zie 4727).
   5.  Henricus Dirk Arise KEIJSER (zie 4857).
   6.  Agatha Dirk Arisse KEIJSER (zie 5009).
   7.  Anna Dirk Arisse KEIJSER (zie 5113).
   8.  Agatha Dirk Arisse (zie 5383).

2468    Dirk Cornelisz KEIJSER.
Gehuwd op 12-12-1707 te TA. Dirk Cornelisz Keijser, jm, met Gerritie Gerrits Weselburgh, jdr. Mede ondertekend door de schepen: Cornelis Sijmontsz Weselenburgh. Gehuwd voor de kerk op 29-11-1707 te LA (RK) (getuige(n): Seijtie Aries en Adriana Piters (Eccl)). Dirk Cornelisse en Gerrigie Gerrits. Echtgenote is Gerritie Gerrits WESELBURGH (zie 2469).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cunera Dirk Cnelisse KEIJSER (zie 4779).
   2.  Agatha Dirk Cornelisse KEIJSER (zie 4991).
   3.  Cornelius Dirk Knelisse KEIJSER (zie 5291).

803    Ermpgen Dirx KEIJSER.
Gehuwd op 10-09-1657 te TA. Jonge Jan Jansz van outshoorn, jm, wonende tot Reijnsaterwoude, met Ermpgen Dirx Keijser, jdr, van der Aer. Echtgenoot is Jan Jansz (Jonge -) van OUTHOORN (zie 802).
 
4857    Henricus Dirk Arise KEIJSER, gedoopt (RK) op 26-04-1709 te LA (getuige(n): Meerten Hendrikse en Merghie Hendr(i)cx). Henricus, zn va Dirk Arise Keijser en Jannigie Hendrix, van CA.
 
5606    Jacob Arijs KEIJSER.
Gehuwd in/vr 1722 met Crijntie Teunis (zie 5605). {Zij is later gehuwd op 16-11-1723 te Ter Aar. Arij Corn(elis) van der Bijl, jm, van Corteraer, met Crijntie Teunis, weduwe van Jacob Arijs Keijser, van de Aa, en woonachtig tot Corteraer. Echtgenoot is Arij Cnelisse (van der BEIJL) (zie 5072).}
 
5267    Jacobus Piter Arisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 06-10-1713 te LA (getuige(n): Jan Japikse en Ariaentie Knelis). Jacobus, zn van Piter Arisse Keijser en Aeltie Knelis, van CA.
 
1934    Jannetie Arijens KEIJSER. Misschien een juiste koppeling.
Gehuwd op 24-02-1699 te TA. Willem Sijmonsz Houwelingh, jm, met Jannetie Arijens Keijser, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-02-1699 te LA (RK). Willem Sijmense Houweren, van CA en Jannitie Ariens Kijser, ook van CA. Echtgenoot is Willem Sijmonsz HOUWELINGH (zie 1933).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
5062    Joannes Piter Arisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 03-05-1711 te LA (getuige(n): Jan Piterse en Annetie Cnelis). Joannes, zn van Piter Arisse Keijser en Aeltie Cnelis, van CA.
 
5326    Knelis Roel Arisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 01-07-1714 te LA (getuige(n): Michiel Knelisse en Neeltje Knelisse). Knelis, zn van Roel Arisse Keijser en Haasje Knelis, van CA.
 
224    Maertje Leenders KEIJSER.
Gehuwd op 29-01-1675 te TA. Cornelis Jansz Swanevelt, met Marritje Leenderts Keijser. Gehuwd voor de kerk op 29-01-1675 te LA (RK) met Cornelis Jansen SWANEVELT (zie 223). Beiden uit LA. Vermoedelijk is Leendert (PG4085) ook hun zoon.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirck Cornelis SWANEVELT (zie 1543).
   2.  Cornelis Cees Jan SWANEVELT (zie 1911).

4289    Maria Dirk Arisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 29-08-1704 te LA (getuige(n): Cnelis Hendrikse en Jannitie Joosten). Maria, dr van Dirk Arisse Keijser en Jannigie Hendrikx, van CA.
 
4626    Nizzie Roel Arisse KEIJSER, gedoopt (RK) op 02-03-1707 te LA (getuige(n): Dirk Arisse Keijser en Neeltie Keese). Nizzie en Agnes, drs van Roel Arisse Keijser en Hasie Cnelis van Zeijl, van CA.
 
1948    Pieter Arijse KEIJSER.
Gehuwd (1) op 31-08-1699 te TA. Pieter Arijse Keijser, jm, met (naam afwezig), beiden van Korter Aer. Echtgenote is NN (zie 1949). Misschien R1423? Ik denk van wel.
Gehuwd (2) op 14-07-1716 te TA. Pieter Arijsz Kijser, weduwnaar, geboren in Ter Aar, met Neeltie Pieters van Niveen, geboren van Aarlanderveen. Beiden woonden in Ter Aar. Op dezelfde dag trouwde Cornelis Arijsz Keijser. (Zijn broer?), gehuwd voor de kerk op 14-07-1716 te LA (RK) (getuige(n): Jan Willemse en Merten Huijberse). Pieter Arisse Keijser, van CA, met Neeltie Pieters van Niveen, uit Alanderveen. Op dezelfde dag trouwde Knelis Arisse Keijser. Echtgenote is Neeltie Pieters van NIVEEN (zie 3046).
 
464    Pieter Roelen KEIJSER.
Gehuwd op 28-08-1673 te TA. Pieter Roelen Keijser, jm, met Jannetje Claes Bongenaer, jdr, van Nieuweveen. Echtgenote is Jannetje Claes BONGENAER (zie 465). {Zij is later gehuwd op 08-02-1684 te TA. Dirk Jansz van Zijl, weduwnaar van Aeltie Roelen, met Jannetie Klaes Bommeneer, weduwe van Pieter Roelen Keijser, beiden van Corter Aer. Echtgenoot is Dirck Janse van ZIJL (zie 368).}
 
5063    Piter Arisse KEIJSER.
Gehuwd met Aeltie Cnelis (zie 5064). Vermoedelijk R1027.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltie Piter Arisse (zie 4015).
   2.  Huijbertie Piter Arisse (zie 4215).
   3.  Cornelia Piter Arisse (zie 4566).
   4.  Joannes Piter Arisse KEIJSER (zie 5062).
   5.  Jacobus Piter Arisse KEIJSER (zie 5267).

214    Reijmptie Jacobs KEIJSER. Zie PG 261.
Gehuwd (1) op 08-10-1675 te TA. Pieter Jansen Soetjan, van der Aer, met Reijmpje Jacobs Keijser, jdr, geboortig van Blommendael. Gehuwd voor de kerk op 08-10-1675 te LA (RK). Piter Jansen en Reijmptie Jacobs, beiden van Corter Aer. Echtgenoot is Piter Jansen SOETJAN (zie 213). Beiden uit CA.
Gehuwd (2) op 23-02-1677 te TA. Pieter IJsbrantsz van der Schielick?, van der Aar, met Rijmpje Jacobsdr, weduwe van P(iete)r Jansen Soetjan. Gehuwd voor de kerk op 23-02-1677 te LA (RK). Piter Isbranse en Rempje Jacobs. Echtgenoot is Piter Isbranse van der SCHIELICK? (zie 260).
 
1915    Roel Arijensz KEIJSER. Zie dopen 21-03-1670: Roele Ariense, van Corter Aer. (PG2917).
Gehuwd op 19-09-1698 te TA. Roel Arijensz Keijser, jm, met Haesje Cornelis van Zijl, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-09-1698 te LA (RK). Roel Ariense Kijser, van CA en Haesje Cornelis, van CA. Echtgenote is Haesje Cornelis van ZIJL (zie 1916).
Uit dit huwelijk:
   1.  Apolonia Roel Arisse KEIJSER (zie 4372).
   2.  Nizzie Roel Arisse KEIJSER (zie 4626).
   3.  Agnes Roel Arisse KEIJSER (zie 4627).
   4.  Anna Roel Arisse KEIJSER (zie 5112).
   5.  Knelis Roel Arisse KEIJSER (zie 5326).

468    Roel drs KEIJSER.
Gehuwd in/vr 1672 met Echie Mertens KLINCKAERT (zie 168). {Zij is later gehuwd op 31-10-1673 te TA. Cornelis Tomisz van Swieten, weduwnaar van Aeltjen Dammis dr, met Aechjen Maertens dr Klinckaert, weduwe van Roel drs Keijser, van Alphen. Gehuwd voor de kerk op 17-10-1673 te LA met Cornelis Tomasse van SWIETEN (zie 167).}
 
482    Sijmon Jansz KEIJSER.
Gehuwd in/vr 1684 met Niesje Willems (zie 1259). {Zij is later gehuwd op 14-04-1684 te TA. Cornelis Jansz, jm, met Niesie Willems, weduwe van zaliger Sijmon Jansz Keijser, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 11-04-1684 te LA (RK). Cornelis Jansen en Niesje Willems, beiden van LA. Echtgenoot is Cornelis Jansen (zie 1258).}
 
4357    Simon Cnelis Seijmense KEIJSER, gedoopt (RK) op 14-01-1705 te LA (getuige(n): Jan Seijmense en Leuntie Wilms). Simon, zn van Cnelis Seijmense en Gritie Albers, van LA.
 
4602    Simon Cnelis Sijmense KEIJSER, gedoopt (RK) op 12-11-1706 te LA (getuige(n): Jan Sijmense en Leuntie Wilms). Simon, zn van Cnelis Sijmense en Gritie Albers, van LA.
 
49    Wouter Dirxsen KEIJSER.
Gehuwd (1) op 21-07-1658 te TA. Wouter Dircxsz Keijser, jm, met Lijsbeth Hendricx, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Lijsbeth Henricx (zie 429).
Gehuwd (2) op 01-06-1670 te TA. Wouter Dircxs Keijser, weduwnaar van Lijsbeth Henricx, met Neeltje Henricx, weduwe van Piter Thonisz, beiden wonende te Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-05-1670 te LA met Neeltien Hendrix (zie 50). CA. {Zij was eerder gehuwd in/vr 1669 met Piter Thonisz (zie 430).}
 
3048    Cornelis Arijsz KEIJSER de JONGE.
Gehuwd op 14-07-1716 te TA. Cornelis Arijsz Keijser de Jonge, met Grietie Arijsen van Zijl, beiden geboren en wonende in Ter Aar. Ook Pieter Arijsz Kijser trouwde deze dag. (Zijn broer?), gehuwd voor de kerk op 14-07-1716 te LA (RK) (getuige(n): Jan Willemse en Merten Huijberse). Knelis Arisse Keijser, met Grietie Arisse van Seijl, beiden uit Corter Aar. Echtgenote is Grietie Arijsen van ZIJL (zie 3049).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annichie Knelis Arie KEIJSER (zie 5538).

2973    Cornelis Arijse KEIJSER d'OUDE.
Gehuwd (1) op 22-07-1710 te TA. Cornelis Arijse Keijser, jm, van Corteraar met Maartje Maartense van der Linden, geboortig tot Nieuveen, jdr. Echtgenote is Maartje Maartense van der LINDEN (zie 2974).
Gehuwd (2) op 01-09-1722 te TA. Cornelis Arijsen Keijser d'oude, weduwnaar van Martie Maartensen van :(der) Linde, en Cornelia Cornelis Bruijns, jdr, beiden van Corteraar. Echtgenote is Cornelia Cornelis BRUIJNS (zie 5574).
 
1672    Martijntje Roelen KEIJSERS. Dochter van P1915?
Gehuwd op 10-12-1691 te TA. Andries Lambertsz Oudewater, jm, met Martijntie Roelen Keijsers, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 27-11-1691 te LA (RK). Andries Lamberse en Martijntje Roelen, beiden van CA. Echtgenoot is Andries Lamberse OUDEWATER (zie 1664).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aegje Andries OUDEWATER (zie 2629).
   2.  Lambert Andries Lambertse OUDEWATER (zie 2745).
   3.  Roel Andries Lamberse OUDEWATER (zie 3774).

1418    Martjen Ariens KEIJSERS. Het juiste gezin?
Gehuwd op 12-02-1688 te TA. Dirk Ghijsbertsz, jm, met Maria Arijsse Keijsers, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 27-01-1688 te LA (RK). Dirk Gijsbertse (van CA) en Martjen Ariens. Echtgenoot is Dirk Gijsbertse (zie 1417).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietjen Dirk Gijsberts (zie 2551).
   2.  Gijsbert Dirck Gijsen (zie 3624).

5451    Adrianus Cornelis Knelisse van KINS, gedoopt (RK) op 24-01-1716 te LA (getuige(n): Paulus Knelisse van Kins en Mentie Hendrikx). NN, zoon? van Cornelis Knelisse van Kins en Mertie Aries, van LA. H-doopboek: Adrianus, zn van Cornelis Knelisse van Kints en Marritje Aries, van LA. Getuigen: Paulus Knelisse van Kints en Mertie Hendriks.
 
1653    Pluentjen Huijberts van KINS.
Gehuwd op 30-01-1691 te TA. Cornelis Arijensz? Diepersloodt, jm, met Aplonija Huijberts van Kin?s, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-01-1691 te LA (RK). Cornelis Ariense en Pluentjen Huijbets, van LA. Echtgenoot is Cornelis Ariense DIEPERSLOODT (zie 1652).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
2948    Cornelis Cornelisz van KINT.
Gehuwd op 27-08-1709 te TA. Cornelis Cornelisz van Kint, jm, met Marritie Arijens van Aakeren, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 27-08-1709 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Ariaentie Jans). Cnelis Cnelisse van Kints, van LA en Merghie Aries, van LA. Echtgenote is Marritie Arijens van AAKEREN (zie 2949).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
2514    Maria Pieters van KINT. Misschien is Cnelis Piterse haar broer. Hij trouwde op dezelde datum te LA-RK.
Gehuwd op 24-01-1708 te TA. Pieter Jacobsz Brandt, jm, met Maria Pieters van Kint, beiden van der Aar. In diezelfde akte trouwde Cornelis Pieters van Kints met Ariaantie Leenders, weduwe van Cornelis Pieters Zuijtwijk. (Haar broer?), gehuwd voor de kerk op 24-01-1708 te LA (RK) (getuige(n): In facie Ecclesia Maertie Dircx en Marij Frans). Piter Jacopse en Merghie Piters. Echtgenoot is Pieter Jacobsz BRANDT (zie 2513).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
246    Jan Dirxsen KINTS. LA.
Gehuwd op 19-02-1676 te TA. Jan Dirxsz Kints, jm, van der Aer, met Trijntgen Adams Verduijn, jdr, van Reijnsaterwoude. Gehuwd voor de kerk op 17-02-1676 te Langeraar (RK). Jan Dirxsen van LA en Treijntjen Adams van Wou. Echtgenote is Treijntjen Adams VERDUIN (zie 247).
 
5280    Adriana Dirk Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 25-10-1713 te LA (getuige(n): Hendrik Piterse en Geertie Aries). Adriana, dr van Dirk Piterse en Dijna Mulders, van LA.
 
4558    Anna Cnelis van KINTS, gedoopt (RK) op 15-09-1711 te LA (getuige(n): Jacop Cnelisse en Mertie Ceese). Anna, dr van Cnelis van Kints en Maertie Aries, van LA.
 
5017    Anna Hendrik Cnelisse van KINTS, gedoopt (RK) op 16-01-1711 te LA (getuige(n): Jacob Cnelisse en Merghie Cnelis). Anna, dr van Hendrik Cnelisse en Meijnsie Hendrick, van LA.
 
3873    Anne Jan Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 16-06-1698 te LA (getuige(n): Piter Gijse en Trijntje Krijnnen). Anne Jan Piterse en M: Martje Gijse, van LA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-08-1722 te TA. Pieter Willemse Wassenburg, jm, met Antie Jansen van Kints, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Piter Willem Piterse WASSENBURGH, 26 jaar oud (zie 1227).
 
3627    Anne Krijn Piterse (Annetie Krijnen) van KINTS, gedoopt (RK) op 21-10-1694 te LA (getuige(n): Leendert Piterse en Martje Gijsen). Anne Krijn Piterse en M: Trijntje Krijnnen, van LA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1720 te TA. Jan Pieters Jonk met Annetie Krijnen van Kints, beiden van Langeraar. Echtgenoot is Jan Piter Jansen JONK, 26 jaar oud (zie 3608).
 
417    Appoloni Hagens van KINTS.
Gehuwd op 28-11-1662 te TA. Claes Jacobsz Decker, jm, met Appoloni Hagens van Kints, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Claes Jacobse DECKER (zie 29). {Hij is later gehuwd op 01-04-1669 te TA. Claes Jacobsz Decker, weduwnaar van Appoloni Hagens, met Grietjen Cornelis jdr, geboortich van Vleuten. Gehuwd voor de kerk op 26-02-1669 te LA met Grietie Cornelis van VLEUTEN (zie 30). Hij is later gehuwd op 20-09-1673 te TA. Claes Jacobs Decker, weduwnaar van zaliger Grietgen Cornelis van Vleuten, wonende tot Langeraar, met Marritgen Pieters, weduwe van za: Louris Dorp, woonachtig op der Aer. Echtgenote is Marritgen Pieters (zie 469).}
 
1912    Arijen Pietersz van KINTS.
Gehuwd op 04-02-1698 te Ter Aar. Arijen Pietersz van Kints, jm, met Annetie Dirk van Wieringe, jdr, van Aerlanderveen. Gehuwd voor de kerk op 04-02-1698 te LA (RK). Arie Piterse, van LA, met Annitje Dirx, van Arlanderveen. Echtgenote is Annetie Dirk van WIERINGE (zie 1913).
 
5552    Bregie Pieters van KINTS. P2820? of P3426?
Gehuwd op 14-11-1719 te Ter Aar. Pieter Jansz Hoosbeek, jm, van LA en Bregie Pieters van Kints, jdr, van R(ijnsater)woude, beiden wonende in TA. Echtgenoot is Piter Jan HOOSBEECQ, 32 jaar oud (zie 1975).
 
4146    Catarina van KINTS, gedoopt (RK) op 09-02-1703 te LA (getuige(n): Huijbert Dirkse en Cornelia Mulder). Catarina, dr van Dirk Piterse en Dijna Mulders, van LA.
 
4771    Cnelia Dirk Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 22-05-1708 te LA (getuige(n): Muldest en Adriana Leeners). Cnelia, dr van Dirk Piterse en Dijntie Mulders, van LA.
 
4009    Cornelia Dirck Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 16-11-1701 te LA (getuige(n): Maerten Mulderse en Cornelia Mulders). Cornelia Dirck Piterse en M: Dijntie Mulders, van LA. Herschreven doopboek: Eerste doopgtuige: Meerten Mulderse.
 
1481    Cornelia Krijn van KINTS, gedoopt (RK) op 14-10-1686 te LA. Cornelia Krijn Pitersse en M: Trijntje Kreijnnen, van LA.
 
4290    Cornelia Leenders Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 29-08-1704 te LA (getuige(n): Jan Piterse en Trijntie Crijne). Cornelia, dr van Leenders Piterse en Anna Gerrits, van LA.
 
2709    Cornelis Cornelisse van KINTS, gedoopt (RK) op 05-10-1693 te LA (getuige(n): Cornelis Tomisse en Lijsbet Cornelis). Cornelis Cornelisse en M: Apolonie Hendrix, van LA.
 
1690    Cornelis Cornelisse van KINTS.
Gehuwd (1) op 27-05-1692 te TA. Cornelis Cornelisz van Kints, jm, met Aplonij Henderikx, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 27-05-1692 te LA (RK). Cornelis Cornelisse en Apolonie Hendrix, beiden van LA. Dezelfde dag trouwde: Arien Hendrixe (van LA) en Egje Gerits (van CA). Broer en zus? Echtgenote is Apolonie Hendrix (zie 1691).
Gehuwd (2) op 01-05-1698 te TA. Cornelis Cornelisz van Kints, weduwnaar van (oningevuld, dus een gokje), van Langer Aer met Aeltie Huijberts (Huijgens) van der Werven, tot Rensaterwoude. Gehuwd voor de kerk op 01-05-1698 te LA (RK). Cornelis Cornelisse, van LA en Aeltjen Huijgen, van Wou. Echtgenote is Aeltie Huijberts van der WERVEN (zie 1914). Wel een gokje deze koppeling.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Cornelisse van KINTS (zie 2709).

97    Cornelis Dirxsen van KINTS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 12-04-1671 te LA. Cornelis Dirxsen (van LA) en Annitie Cornelis (van CA). Echtgenote is Annitie Cornelis (zie 98).
Gehuwd (2) op 22-10-1709 te TA. Cornelis Dirkxsz van Kints, weduwnaar van Annetie Cornelis, met Hester Cornelis, weduwe van Frans Pietersz Verstraaten. Gehuwd voor de kerk op 22-10-1709 te LA (RK) (getuige(n): Joanna van Beest en Adriana Piters). Cnelis Dirkse van Kints, van LA, met Hester Cnelisse, van LA. Echtgenote is Hester Cornelis (zie 1231). {Zij was eerder gehuwd op 23-02-1683 te TA. Frans Pietersz van der Strate, jm, van Corter Aer, met Hester Cornelis, van der Aer, jdr. Gehuwd voor de kerk op 23-03-1683 te LA (RK). Frans Piterse van CA en Hester Cornelis van LA. Echtgenoot is Frans Piterse van der STRATE (zie 1230). Dopen t/m scan 20 bekeken.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arie Cornelis (zie 1958).

5498    Cornelis Janse Huberse van KINTS, gedoopt (RK) op 08-10-1716 te LA (getuige(n): Teunis Seijmese en Mergie Hendrikx). Cornelis Janse, zn van Jan Huberse en Claertie Hendrikx, van LA.
 
2512    Cornelis Pieters van KINTS.
Gehuwd op 24-01-1708 te TA. Cornelis Pieters van Kints, jm, met Ariaantie Leenders, weduwe van Cornelis Pieters Zuijtwijk, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1708 te LA (RK) (getuige(n): In facie Ecclesia Maertie Dircx en Marij Frans). Cnelis Piterse en Adriana Leeners. Echtgenote is Ariantje Leenders (zie 1711). {Zij was eerder gehuwd op 20-01-1693 te TA. Cornelis Pietersz Zuijtwijk, weduwnaar van Marritie Huijberts Hoogeboom, met Ariaentie Leenderts, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1693 te LA (RK). Cornelis Piterse en Ariantje Leenders, beiden van LA. Echtgenoot is Cornelis Pietersz SUIJTWIJK (zie 703).}
 
5340    Cornelius Jan Huijberse van KINTS, gedoopt (RK) op 04-09-1714 te LA (getuige(n): Theunis Sijmense en Maertie Hendricx). Cornelius, zn van Jan Huijberse en Claertie Hendricx, van LA.
 
4062    Cornelius Leendert Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 23-06-1702 te LA (getuige(n): Jan Piterse en Trijntie Krijne). Cornelia Leendert Piterse en M: Anna Gerrits, van LA. Herschreven doopboek: Cornelius i.p.v. Cornelia als doopnaam. Doopgetuigen: Jan Pieterse en Trijntie Krijnen. Cornelius of Cornelia?
 
4518    Cunera Leenert Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 13-04-1706 te LA (getuige(n): Geijs Bouwense (P1946?) en Gerrigie Gerrits). Cunera, dr van Leenert Piterse en Anna Gerrits, van LA.
 
1361    Dierk Huijbertsz van KINTS.
Gehuwd (1) op 03-04-1687 te TA. Dierk Huijbertsz, jm, van Langer Aer, met Baesie Cornelis, jdr, van Reijnsaterwoude. Echtgenote is Baesie Cornelis (zie 1419).
Gehuwd (2) op 01-08-1712 te TA. Dirk Huijbertsz, weduwnaar van Baafje Cornelis, met Feijtje Jacobse Stouthandel, jdr, van Arlanderveen. Gehuwd voor de kerk op 01-08-1712 te LA (RK) (getuige(n): Margarita van Beest en Adriana Piters). Dirk Huijberse, van LA en Fijtie Japiks, van Aerlanderveen. Echtgenote is Feijtje Jacobse STOUTHANDEL (zie 3001).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Apolonia Dirk Huijberse (zie 5241).
   2.  Antje Dirk Huijbertse (zie 5415).
   3.  Entie Dirkx van KINTS (zie 3116).
   4.  Martie Dirk (zie 3118).

4996    Dirck Huijberse van KINTS.
 
1953    Dirk Pietersz van KINTS. Misschien gedoopt op 16-05-1669, P2853? Onmogelijk, zij trouwden pas in 1672.
Gehuwd op 12-10-1699 te TA. Dirk Pietersz van Kints, jm, met Dina Muldels, beiden van der Aer. Echtgenote is Dina MULDERS (zie 1954).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Dirck Piterse van KINTS (zie 4009).
   2.  Catarina van KINTS (zie 4146).
   3.  Cnelia Dirk Piterse van KINTS (zie 4771).
   4.  Hermannus Dirk Piterse van KINTS (zie 4978).
   5.  Joannes Dirk Piterse van KINTS (zie 5132).
   6.  Adriana Dirk Piterse van KINTS (zie 5280).

4995    Elisabeth Jan Huijberse van KINTS, gedoopt (RK) op 20-11-1710 te LA (getuige(n): Dirck Huijberse en Marij Huijbers). Elisabeth, dr van Jan Huijberse en Claertie Hendricx, van LA.
 
3116    Entie Dirkx van KINTS, gedoopt (RK) op 05-08-1716 te LA (getuige(n): Wiggert Beerensense, uit Rijnssaterwoude, en Apolonia Huijbers). Entie Dirkx, dr van Dirk Huijberse en Feijtie Jacobs, van LA.
 
5419    Entie Paulis van KINTS, gedoopt (RK) op 02-11-1715 te LA (getuige(n): Jacob Cornelisse en Mertie Keese van Kins). Entie Paulis, dr van Pauli Knelisse van Kins en Berta Jans.
 
1055    Frans Dircxz van KINTS.
Gehuwd op 19-02-1664 te TA. Frans Dircxz van Kints, jm, van der Aer, met Trijntge Jansdr de Bout, jdr, van Leijmuijden. Echtgenote is Trijntge Jansdr de BOUT (zie 1056).
 
6    Geertien Hagens van KINTS.
Gehuwd (1) op 23-10-1668 te Ter Aar. Jan Aryens, weduwnaar van Marritje Willems met Gerritje Hagens van Kints. Gehuwd voor de kerk op 12-10-1668 te LA. Dag en maand onduidelijk. Echtgenoot is Jan Ariense (zie 5). LA. {Hij was eerder gehuwd in/vr 1667 met Marritje Willems (zie 390).}
Gehuwd (2) op 12-11-1681 te TA. Crijn Jansz Allarm, jm, met Geertie Hagens, weduwe van Jan Arijsz zal., beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 11-11-1681 te LA (RK). Creijn Jansen en Geertjen Hagens, beiden van LA. Echtgenoot is Crijn Jansz ALLARM (zie 353).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
3850    Gerrit Leendert Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 26-03-1698 te LA (getuige(n): Cornelis Jacobse en Cornelia Gerrits). Gerrit Lee-dert Piterse en M: Anne Gerrits, van LA.
 
5131    Gertrudis Jan Huijberse van KINTS, gedoopt (RK) op 16-03-1712 te LA (getuige(n): Theunis Sijmense en Merghie Hendricx). Gertrudis, dr van Jan Huijberse en Clara Hendrix, van LA.
 
2626    Gijsbert Jan van KINTS, gedoopt (RK) op 15-08-1692 te LA. Gijsbert en Piter Jan Piterse en M: Martje Gijsse, van LA.
 
1192    Grietgen Crijnen van KINTS.
Gehuwd (1) in/vr 1667 met Gerrit Cornelis Jan Maertsz (zie 1193).
Gehuwd (2) op 31-01-1668 te TA. Gerrit Willems Rietwijck, jm, met Grietgen Crijnen van Kints, weduwe van Gerrit Cornelis Jan Maertsz, beiden van der Aer. Echtgenoot is Gerrit Willems RIETWIJCK (zie 1191).
 
2954    Grietie France van KINTS.
Gehuwd op 22-10-1709 te TA. Jacob Pietersz Verduij, jm, met Grietie France van Kints, jdr. Gehuwd voor de kerk op 22-10-1709 te LA (RK) (getuige(n): Cnelis Dirkse (van Kints) en Ester Cornelis (Dit stel trouwde dezelfde dag.)). Jacop Piterse Verduijs, van LA en Gritie Franse van Kints, van LA. Echtgenoot is Jacob Pietersz VERDUIJ(s) (zie 2953).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Jacop Piterse VERDUIJN (zie 4999).
   2.  Franciscus Jacop Piterse VERDUIJ(s) (zie 5122).
   3.  Pieter Jacob Pieterse VERDUIJN (zie 5409).

3865    Hagen van KINTS.
Kinderen:
   1.  Geertien Hagens van KINTS (zie 6).
   2.  Appoloni Hagens van KINTS (zie 417).
   3.  Huijbert Hagens van KINTS (zie 1023).

1858    Hagen Huijbertsz van KINTS, gedoopt (RK) op 05-02-1671 te LA. Haegen Huijbertsen, van LA. Verder stond er achter bij het dopen: Aggens. Vermoedelijk juiste koppeling. Dezelfde als: PG4123?
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-01-1698 te TA. Hagen Huijbertsz van Kints, jm, met Hillitie Willems van der Hooren, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-01-1698 te LA (RK). Hagen Huijbertse en Hillitje Willem. Echtgenote is Hillitie Willems van der HOOREN (zie 1859).
 
2938    Hendrick Cornelisz van KINTS.
Gehuwd op 08-04-1709 te TA. Hendrick Corne(li)sz van Kints, jm, met Maijntsie Henderix, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 07-04-1709 te LA (RK) (getuige(n): Joanna van Beest en Adriana Piters). Hendrik Cnelisse van Kints en Mensie Hendricx. Echtgenote is Maijntsie Henderix (zie 2939).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Hendrik Cnelisse van KINTS (zie 5017).

1962    Hendrick Pieters van KINTS, gedoopt (RK) op 08-05-1687 te LA. Hendrick Piter Dirxe en M: Apolonie Piters, van LA.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 31-10-1717 te TA. Hendrik Pieters van Kints, jm, met Applonia Dirx Kroft, jdr, beiden van Langeraar. Echtgenote is Applonia Dirx KROFT (zie 3058).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 26-01-1723 te TA. Hendrik Pieters van Kints, weduwnaar van Aplonia Dirkse Kroft, met Barber van Zanten, van Rijnsaterwoude. Echtgenote is Barber van ZANTEN (zie 5585).
 
4807    Henricus Jan Huijberse van KINTS, gedoopt (RK) op 23-09-1708 te LA (getuige(n): Teunis Sijmense en Merghie Hendricx). Henricus, zn van Jan Huijberse en Claertie Hendricx, van LA.
 
4902    Henricus Jan Huijberse van KINTS, gedoopt (RK) op 30-10-1709 te LA (getuige(n): Theunis Sijmense Schut en Maertie Hendrikse). Henricus, zn van Jan Huijberse en Claertie Hendrix, van LA.
 
5214    Henricus Jan Huijberse van KINTS, gedoopt (RK) op 30-06-1713 te LA (getuige(n): Dirk Cnelisse en Maertie Hendriks). Henricus, zn van Jan Huijberse en Klaertie Hendriks, van LA.
 
4978    Hermannus Dirk Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 12-09-1710 te LA (getuige(n): Jaspar Meltense van der Swaen en Christina Mulders). Hermannus, zn van Dirk Piterse en Dijna Mulders, van LA.
 
1160    Huijbert Dircxsz van KINTS.
Gehuwd op 02-02-1667 te TA. Huijbert Dircxsz van Kints, jm, van der Aer, met Trijntje Jans jonge Jannen, jdr, van Reijnsaterwoude. Echtgenote is Trijntje Jans jonge Jannen (zie 1161).
 
1023    Huijbert Hagens van KINTS.
Gehuwd op 23-01-1663 te TA. Huijbert Hagens van Kints, met Maritjen Cornelis Verlaen, beiden van der Aer. Echtgenote is Maritjen Cornelis VERLAEN (zie 1024). Vermoedelijk steeds dezelfde Dirk Huijbertse. Toch nog onduidelijk: gedoopt 1675 en getrouwd 1687?
Uit dit huwelijk:
   1.  Hagen Huijbertsz van KINTS (zie 1858).
   2.  Dirck Huijbertse (zie 3388).
   3.  Dierk Huijbertsz van KINTS (zie 1361).
   4.  Pluentjen Huijberts van KINS (zie 1653).
   5.  Jan Huijbertse van KINTS (zie 3864).
   6.  Haagen Huijbertse (van KINTS) (zie 4123).
   7.  Dirck Huijberse van KINTS (zie 4996).
   8.  Marij Huijbers van KINTS (zie 4997).

1006    H?osijbertje Cornelis van KINTS.
Gehuwd op 30-07-1662 te TA. Tomas Jansz, jm, met H?osijbertje Cornelis van Kints, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Tomas Jansz (zie 1005).
 
1164    Jacob Huijberts van KINTS.
Gehuwd op 09-05-1667 te TA. Jacob Huijberts van Kints, jm, met Machteltje Jans, jdr. Echtgenote is Machteltje Jans (zie 1165).
 
2498    Jacop Cnelisse van KINTS.
Gehuwd voor de kerk op 04-10-1707 te LA (RK) (getuige(n): Zijtie Aries en Lijsie Cnelis (LA)). Jacop Cnelisse van Kints, van LA en Neeltie Cnelis, van LA. Echtgenote is Neeltie Cnelis (zie 2499).
 
4525    Jacop Crelisse van KINTS. Doopgetuige op 19-05-1706 bij PG4524.
 
69    Jan Cornelisse van KINTS. Er stond: LC.
Gehuwd op 27-11-1670 te TA. Jan Cornelisz van Kints, weduwnaar tot Langeraer, met Guertje Cornelisdr, jdr, wonende tot Rijp. Gehuwd voor de kerk op 27-11-1670 te LA met Geerte Cornelis (zie 70).
 
3056    Jan Crijne van KINTS.
Gehuwd op 03-05-1717 te TA. Jan Crijne van Kints, jm, en Kniertie Cornelis Suijdwijk de J(onge), beiden van Langeraar. Als schepenen van den ambagte van der Aar traden op: Cornelis Weselenburg en Cornelis Zuijdwijk de Jonge, (haar vader). Gehuwd voor de kerk op 27-04-1717 te LA (RK) (getuige(n): Anna Jacobs en Maertie Cobis). Jan Krijne van Kins en Kniertie Cornelis Suijdtwijk, beiden uit Langeraar. Echtgenote is Kniertje Cornelis Cornelisse ZUIJTWIJK, 26 jaar oud (zie 2535).
 
3864    Jan Huijbertse van KINTS. Op grond van doopgetuigen in dit gezin geplaatst. Gedoopt P3476 of P3532?
Gehuwd met Claertie Hendrix (zie 4688).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Jan Huijberse van KINTS (zie 4689).
   2.  Henricus Jan Huijberse van KINTS (zie 4807).
   3.  Henricus Jan Huijberse van KINTS (zie 4902).
   4.  Elisabeth Jan Huijberse van KINTS (zie 4995).
   5.  Gertrudis Jan Huijberse van KINTS (zie 5131).
   6.  Henricus Jan Huijberse van KINTS (zie 5214).
   7.  Cornelius Jan Huijberse van KINTS (zie 5340).
   8.  Cornelis Janse Huberse van KINTS (zie 5498).

1031    Jan Krijnen van KINTS.
Gehuwd op 29-01-1663 te TA. Jan Krijnen van Kints, jm, van der Aer, met Annetgen Gijsberts, jdr, van Vrijehoef. Echtgenote is Annetgen Gijsberts (zie 1032).
 
1660    Jan Piterse van KINTS.
Gehuwd op 24-10-1691 te TA. Jan Pieters van Kints, jm, met Marritie Ghijseberts, weduwe van Cornelis Korssen, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-10-1691 te LA (RK). Jan Piterse en Martje Gijse, van LA. Echtgenote is Martje Gijsen (zie 1517). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1685 met Cees Corsen (zie 1514).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert Jan van KINTS (zie 2626).
   2.  Piter Jan van KINTS (zie 2627).
   3.  Neeltje Jan Piterse van KINTS (zie 3686).
   4.  Anne Jan Piterse van KINTS (zie 3873).
   5.  Piter Jan Piterse van KINTS (zie 3931).

5132    Joannes Dirk Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 23-03-1712 te LA (getuige(n): Huijbert Dirkse en Geertien Aries). Joannes, zn van Dirk Piterse en Dijntie Mulders, van LA.
 
382    Kreijn Piterse van KINTS.
Gehuwd op 17-02-1683 te TA. Crijn Pieters van Kints, met Trijntie Krijne, van Nieuveen. Gehuwd voor de kerk op 26-01-1683 te LA (RK). Kreijn Piterse van LA en Treijntje Kreijnnen van Niev(een). Echtgenote is Treijntje Kreijnnen (zie 383).
Uit dit huwelijk:
   1.  Piter Kreijn Piterse van KINTS (zie 1389).
   2.  Cornelia Krijn van KINTS (zie 1481).
   3.  Jan Krijn Piterse (zie 1870).
   4.  Neetje Krijn MODDERVLIET (zie 2204).
   5.  Jan Krijn Piterse (zie 2548).
   6.  Anne Krijn Piterse (zie 2672).
   7.  Anne Krijn Piterse (Annetie Krijnen) van KINTS (zie 3627).
   8.  Cornelis Krijn Piterse (zie 3710).
   9.  Gebbetien Crijn Piterse van KINTS de JONGE (zie 3919).
   10.  Margarita Krijn Piterse (Grietie Crijne) van KINTS (zie 3923).

5535    Krijn Pieterse van KINTS, gedoopt (RK) op 11-05-1717 te LA (getuige(n): Jan Krijne van Kins en Neeltie Krijne van Kins). Krijn Pieterse, zn van Pieter Krijne en Anna Cornelis, van LA.
 
1716    Leendert Piterse van KINTS.
Gehuwd op 20-01-1693 te TA. Leendert Pietersz van Kints, jm, met Annetie Gerrits Weselenburgh, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1693 te LA (RK). Leendert Piterse en Anne Gerrits, van LA. Echtgenote is Anne Gerrits WESELENBURGH (zie 1717).
Uit dit huwelijk:
   1.  Piter Leendert Piterse van KINTS (zie 3690).
   2.  Gerrit Leendert Piterse van KINTS (zie 3850).
   3.  Cornelius Leendert Piterse van KINTS (zie 4062).
   4.  Cornelia Leenders Piterse van KINTS (zie 4290).
   5.  Cunera Leenert Piterse van KINTS (zie 4518).

1727    Lijsbet Cornelis van KINTS.
Gehuwd op 24-05-1693 te TA. Cornelis Henderikxsz, alis Hertogh, jm, en Elisabeth Cornelis van Kints, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-05-1693 te LA (RK). Cornelis Hendrickse en Lijsbet Cornelis, van LA. Echtgenoot is Cornelis Hendrickse HERTOGH (zie 1726).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
4526    Maertie Cnelis van KINTS. Op 19-05-1706 doopgetuige bij PG4524.
 
3923    Margarita Krijn Piterse (Grietie Crijne) van KINTS, gedoopt (RK) op 19-12-1700 te LA (getuige(n): Jan Piterse en Marijtie Gerrits). Margarita Krijn Piterse en M: Trijntie Krijne, van LA. Herschreven doopboek idem, alleen Pieterse als patroniem wijkt licht af. En de doopdag is 19.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-01-1723 te TA. Cornelis Pieters Kroon, jm, met Grietie Crijne van Kints, jdr. Echtgenoot is Cornelis Piters KROON, 25 jaar oud (zie 3826).
 
4689    Maria Jan Huijberse van KINTS, gedoopt (RK) op 02-10-1707 te LA (getuige(n): Hagen Huijberse en Pleuntie Hagens). Maria, dr van Jan Huijberse en Claertie Hendrix, van LA.
 
4997    Marij Huijbers van KINTS.
 
597    Maritgen Dircx van KINTS.
Gehuwd op 28-01-1653 te TA. Henrick Pieters C?T?roon, jm, met Maritgen Dircx van Kints, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Henrick Pietersz C?ROON (zie 596).
 
2987    Marretie Arents van KINTS.
Gehuwd in/vr 1710 met Sijmon Pietersz HOUWELING (zie 2986). {Hij is later gehuwd op 10-11-1711 te TA. Sijmon Pietersz Houweling, weduwnaar van Marretie Arents van Kints, met Neeltie Zegers Verlaan, weduwe van Cornelis Jansz van Zijl, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 10-11-1711 te LA (RK) (getuige(n): multi testes, Meerten Cnelisse en Antie Cornelisse). Sijmen Piterse Houweling, van LA en Neeltie Severs, van LA. Echtgenote is Neeltje Severs VERLAAN (zie 2320).}
 
1857    Marritie Cornelis van KINTS.
Gehuwd op 21-01-1698 te TA. Crijn Huijbertsz Hoogerwerf, jm, met Marritie Cornelis van Kints, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-01-1698 te LA (RK). Krijn Huijbertse en Martje Cornelis. Echtgenoot is Crijn Huijbertsz HOOGERWERF (zie 1856).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
1837    Mergje Huijberts van KINTS.
Gehuwd op 06-08-1697 te TA. Jacob Pieters van der Hoorn, weduwnaar van Marritie Huijberts, met Maria van Kints, jdr. Gehuwd voor de kerk op 06-08-1697 te LA (RK). Jacob Piterse en Mergje Huijberts. Echtgenoot is Jacob Piterse van der HOORN (zie 1349). {Hij was eerder gehuwd op 30-04-1686 te TA. Jacob Pietersz van der Hoorn, jm, met Marritie Huijberts van Swieten, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-04-1686 te LA (RK). Jacob Piterse en Martjen Huijberts, beiden van LA. Echtgenote is Martjen Huijberts van SWIETEN (zie 1350). Dopen t/m scan 20 bekeken.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3026    Neeltie Jansen van KINTS.
Gehuwd op 28-08-1714 te TA. Maarten Arijsz Swaneveld, jm, geboortig tot Nieuveen, en Neeltie Jansen van Kints, jdr, geboortig van Ter Aar en beiden wonende in Ter Aar. Gehuwd voor de kerk op 28-08-1714 te LA (RK). Meerten Arisse, van Niveen en Neeltie Jans, van LA. Echtgenoot is Maarten Arijsz SWANEVELD (zie 3025).
 
3686    Neeltje Jan Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 03-09-1695 te LA (getuige(n): Krijn Piterse en Apolonie Gijsen). Neeltje Jan Piterse en M: Martje Gijsen, van LA.
 
2930    Paulus Cnelisse/Dirk van KINTS.
Gehuwd op 14-11-1708 te TA. Paulus Dirk van Kints, jm, met Baartie Jans, jdr, van Nieuveen. Is het patroniem van Paulus Dirk (wettelijk huwelijk) of Cnelisse (RK huwelijk)? Je ziet wel, dat het eerste mannelijke kind de doopnaam Theodorus meekrijgt. Gehuwd voor de kerk op 15-10-1708 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters eb Zymen Hendrikse). Paulus Cnelisse van Kints en Beertie Jans, van Niveen. Echtgenote is Beertie Jans (zie 2931).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Paulus Cnelisse van KINTS (zie 4923).
   2.  Theodorus Paulus Cnelisse van KINTS (zie 5071).
   3.  Theodorus Paulus Cnelisse van KINTS (zie 5153).
   4.  Theodorus Paulus Knelisse van KINTS (zie 5286).
   5.  Entie Paulis van KINTS (zie 5419).

4943    Petrus Piter Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 16-04-1710 te LA (getuige(n): Dirk Piterse en Pleunia Piters (oma, P144?)). Petrus, zn van Piter Piterse en Jannigie Jans, van LA.
 
5615    Pieter van KINTS.
Gehuwd met Neeltje Huijbertsdr STOUTHANDEL (zie 5616).
 
622    Pieter Crijnen van KINTS.
Gehuwd op 23-11-1653 te TA. Pieter Crijnen van Kints, jm, met Neeltgen Andries(sen) Oudewater, jdr. Echtgenote is Neeltgen Andries(sen) OUDEWATER (zie 623).
 
1211    Pieter Crijnen van KINTS.
Gehuwd (1) op 22-01-1668 te TA. Pieter Crijnen van Kints, jm, met Annetjen Cornelis Verlaen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetgen Cornelis VERLAEN (zie 1212).
Gehuwd (2) op 21-05-1677 te TA. Pieter Crijnen, weduwnaar van Annetgen Cornelis Verlaen, met Neeltgen Derxdr van Zijll, weduwe van Cornelis Bastiaensz. Gehuwd voor de kerk op 21-05-1677 te LA (RK). Piter Krijnnen (van LA) en Neeltjen Dirx (van CA). Echtgenote is Neeltien Dirx van SIJLL (zie 78). {Zij was eerder gehuwd op 20-01-1671 te TA. Cornelis Bastiaensz van der Veer, jm, met Neeltje Dircx van Sijel, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1671 te LA met Cornelis Bastianen van der VEER (zie 77).}
Gehuwd (3) op 12-05-1689 te TA. Pieter Krijnen van Kints, weduwnaar van Neeltie Dirk, met Barbara Willems, weduwe van Cornelis Klaese Outshooren, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 10-05-1689 te LA (RK). Piter Krijnnen en Barber Willems, beiden van LA. Echtgenote is Barber Willems (zie 1456). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1688 met Cornelis Klaese OUTSHOOREN (zie 1431).}
 
2477    Pieter Pietersz van KINTS.
Gehuwd op 25-01-1707 te TA. Pieter Pietersz van Kints, jm, van der Aar, met Jannetie Jans van Swieten, jdr, van Willis. Gehuwd voor de kerk op 25-01-1707 te LA (RK) (getuige(n): Hagens, item Adriana Piters (Eccl)). Piter Piterse, van LA en Jannitie Jans, van Meijdrecht. Echtgenote is Jannetie Jans van SWIETEN (zie 2478).
Uit dit huwelijk:
   1.  Piter Piter Piterse van KINTS (zie 4834).
   2.  Petrus Piter Piterse van KINTS (zie 4943).

3691    Piter van KINTS. Op grond van doopgetuigen heb ik deze kinderen gekoppeld.
Kinderen:
   1.  Kreijn Piterse van KINTS (zie 382).
   2.  Jan Piterse van KINTS (zie 1660).
   3.  Leendert Piterse van KINTS (zie 1716).

143    Piter Dirxsen van KINTS. LA.
Gehuwd op 16-11-1672 te TA. Pieter Dircxsz van Kints, jm, met Appoloni Pieters van der Hoorn, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 16-11-1672 te LA (RK) met Apolonie Piters van der HOORN (zie 144). Dopen t/m scan 20 bekeken. {Zij is later gehuwd op 16-12-1698 te TA. Thommas Dirkxsz Kanter, weduwnaar van Neeltie Aris, van Zevenhoven, met A(po)lonij Pieters van der Hoorn, weduwe van Pieter Dirkxsz van Kints, van der Aer. (In de kantlijn: Tomes Dirkxsz), gehuwd voor de kerk op 26-10-1698 te LA (RK). Er stond alleen: Apolonie Piters van LA, dus geen partner. Echtgenoot is Thommas Dirkxsz KANTER (zie 1923).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
2627    Piter Jan van KINTS, gedoopt (RK) op 15-08-1692 te LA. Gijsbert en Piter Jan Piterse en M: Martje Gijsse, van LA.
 
3931    Piter Jan Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 30-01-1701 te LA (getuige(n): Krijn Piterse en Barbara Wilms). Piter Jan Piterse en Maertie Geijse, van LA. In het herschreven doopboek Pieter Jan Pieterse en Maertie Gijse. Als tweede doopgetuige: Barber Willems.
 
1389    Piter Kreijn Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 21-03-1685 te LA. Piter Kreijn Piterse en M: Treijntje Kreijnnen, van LA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-01-1713 te TA. Pieter Krijne van Kints, van Langeraar, met Annetje Cornelis Bijevelt, van Langeraar. Gehuwd voor de kerk op 31-01-1713 te LA (RK) (getuige(n): Jan Wilmse en Maertie Dirks). Piter Crijne, van LA en Anna Keese, van LA. Echtgenote is Annetje Cornelis BIJEVELT (zie 3009).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3690    Piter Leendert Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 10-10-1695 te LA (getuige(n): Krijn Piterse en Martje Gijse). Piter Leendert Piterse en M: Anne Gerrits, van LA.
 
4834    Piter Piter Piterse van KINTS, gedoopt (RK) op 22-12-1708 te LA (getuige(n): Dirk Piterse en Merghie Piters). Piter, zn van Piter Piterse en Jannitie Jans, van LA.
 
2929    Piternella Japicx van KINTS.
Gehuwd voor de kerk 00-08-1708 te LA (RK) (getuige(n): (..... filia .....sa)). Cornelis Roele en Piternella Japicx van Kints. Echtgenoot is Cornelis Roele (zie 2928).
 
2728    Sijmen Piter van KINTS, gedoopt (RK) op 17-02-1694 te LA (getuige(n): Arie Ceesen en Merghje Jacobs). Sijmen Piter Dirxe en Apolie Piters, van LA.
 
4923    Theodorus Paulus Cnelisse van KINTS, gedoopt (RK) op 02-02-1710 te LA (getuige(n): Japik Cnelisse en Merghie Cnelis). Theodorus, zn van Paulus Cnelisse en Beertie Jans, van LA.
 
5071    Theodorus Paulus Cnelisse van KINTS, gedoopt (RK) op 16-08-1711 te LA (getuige(n): Jacop Cnelisse en Mertie Cnelis). Theodorus, zn van Paulus Cnelisse en Beertie Jans, van LA.
 
5153    Theodorus Paulus Cnelisse van KINTS, gedoopt (RK) op 16-08-1712 te LA (getuige(n): Japik Cnelisse en Mertie Ceese). Theodorus, zn van Paulus Cnelisse en Beertie Jans, van LA.
 
5286    Theodorus Paulus Knelisse van KINTS, gedoopt (RK) op 27-11-1713 te LA (getuige(n): Jacop Knelisse en Mertie Keese). Theodorus, zn van Paulus Knelisse en Beertie Jans, van LA.
 
3919    Gebbetien Crijn Piterse van KINTS de JONGE, gedoopt (RK) op 18-02-1699 te LA (getuige(n): Merten Jansen en Martien Mertens). Gebbetien, Crijn Piterse en M: Trijntie Cornelis, van LA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-09-1720 te TA. Jan Jansse de Roos, jm, met Gebbetie Crijnen van Kints de Jonge, jdr, beiden van Langeraar. Echtgenoot is Jan Jan de ROOS, 27 jaar oud (zie 2636).
 
2518    Cornelis/Cees/Cnelis (van KINTS). Koppelingen m.b.v. doopgetuigen bij o.a. Maertie Ceese.
Kinderen:
   1.  Marritie Cornelis van KINTS (zie 1857).
   2.  Jacop Cnelisse van KINTS (zie 2498).
   3.  Paulus Cnelisse/Dirk van KINTS (zie 2930).
   4.  Hendrick Cornelisz van KINTS (zie 2938).
   5.  Cornelis Cornelisz van KINT (zie 2948).
   6.  Jacop Crelisse van KINTS (zie 4525).
   7.  Maertie Cnelis van KINTS (zie 4526).

5124    Dirck Franse (van KINTS).
 
5123    Frans (van KINTS). Waarschijnlijk P1055. Koppeling op grond van doopgetuigen.
Kinderen:
   1.  Grietie France van KINTS (zie 2954).
   2.  Dirck Franse (van KINTS) (zie 5124).
   3.  Maertie Franse (van KINTS) (zie 5125).

4123    Haagen Huijbertse (van KINTS). Vermoedelijk: van Kints.
Gehuwd met Eevertie Piters (zie 4124).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Haagen Huijbertse (zie 4122).
   2.  Piter Haagen Huijberse (zie 4257).
   3.  Piter Haagen Huijberse (zie 4436).
   4.  Petrus Hagen Huijberse (zie 4549).
   5.  Aleijdis Hagen Huijberse (zie 4695).
   6.  Anna Haagen Huijberse (zie 4868).
   7.  Gertrudis Haagen Huijberse (zie 5081).
   8.  Petrus Haagen Huijberse (van KINTS) (zie 5246).

5125    Maertie Franse (van KINTS).
 
5246    Petrus Haagen Huijberse (van KINTS), gedoopt (RK) op 07-09-1713 te LA (getuige(n): Knelis Janse en Maertie Piters). Petrus, zn van Haagen Huijberse en Evertie Piters, van LA.
 
3972    Aleijdis Gijsbert Bauwe KLEIJN, gedoopt (RK) op 30-05-1701 te LA (getuige(n): Wilm Cornelisse en Kniertie Bouwe (P329?)). Aleijdis Gijsbert Bauwe en Maertie Geijse, van LA. Herschreven doopboek: Aleijdis Gijsbert Bouwe en Maertie Gijse. Eerste doopgetuige: Willem Kornelisse.
 
4118    Anna Gijsberts KLEIJN, gedoopt (RK) op 18-10-1702 te LA (getuige(n): Wilm Kneelisse en Kniertie Bouwents (P329?)). Anna, (Aeltie doorgestreept?) Gijsbert Bouwens en Maertie Geijse, van LA. H-DB: Alleen Anna, Gijsbert Bouwens en Maertie Gijse, van LA. Getuigen: Willem Knelisse en Kniertie Bouwens.
 
1946    Ghijsbert Bouwensz KLEIJN. Doopgetuige bij P5367?
Gehuwd op 09-06-1699 te TA. Ghijsbert Bouwensz Kleijn, jm, met Marritie Ghijsen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Marritie Ghijsen (zie 1947).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleijdis Gijsbert Bauwe KLEIJN (zie 3972).
   2.  Anna Gijsberts KLEIJN (zie 4118).
   3.  Maria Geijs Bouwens KLEIJN (zie 4268).
   4.  Gijsbert Geijs Bouwense KLEIJN (zie 4433).
   5.  Maria Geijs Bouwense KLEIJN (zie 4664).
   6.  Maria Geijs Bouwens KLEIJN (zie 4858).

4433    Gijsbert Geijs Bouwense KLEIJN, gedoopt (RK) op 03-06-1705 te LA (getuige(n): Geijs Geijse en Nizzie Geijse). Gijsbert, zn van Geijs Bouwense en Maertie Geijse, van LA.
 
4268    Maria Geijs Bouwens KLEIJN, gedoopt (RK) op 24-05-1704 te LA (getuige(n): Wilm Geijse en Jannigie Geijse). Maria, dr van Geijs Bouwens en Maertie Geijse, van LA.
 
4858    Maria Geijs Bouwens KLEIJN, gedoopt (RK) op 26-04-1709 te LA (getuige(n): Wilm Geijse en Jannitie Geijse). Maria, dr van Geijs Bouwens en Marij Geijse, van LA.
 
4664    Maria Geijs Bouwense KLEIJN, gedoopt (RK) op 30-06-1707 te LA (getuige(n): Wilm Geijse en Jannitie Geijse). Maria, dr van Geijs Bouwense en Maertie Geijse, van LA. (Als doopdatum stond er: 31-06-1707, dat niet kan.).
 
1707    Martje Piters KLEIJN.
Gehuwd op 20-01-1693 te TA. Thomas Cornelisz, weduwnaar van Marritie Puieters van Veen, met Marritie Pieters Kleijn, jdr, van Cudelstaert. Gehuwd voor de kerk op 07-01-1693 te LA (RK). Tomis Cees Groote (van LA) en Martje Piters (van Cuijdelstert). Echtgenoot is Tomas Cees Grooten (zie 1461). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 02-10-1689 te LA (RK). Tomas Cees Grooten (van LA) en Martje Piters. Echtgenote is Martje Piters van VEEN (zie 1462).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Tomis Ceesen GROOTEN (zie 2708).
   2.  Joannes Tomas Cornelisse (zie 1455).
   3.  Martijntie Tomis Kneelisse (zie 3956).
   4.  Hubertus Tomas (zie 4150).

884    Aeltgen Andries KLERCK.
Gehuwd op 10-09-1659 te TA. Gerrit Sijmensz Rietvelt, jm, met Aeltgen Andries Klerck, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Gerrit Sijmensz RIETVELT (zie 883).
 
4745    Gijsbert Janse KLIJN. Doopgetuige bij P4744 in 1708.
 
1943    Luentje Tijsen KLIJN.
Gehuwd voor de kerk op 27-01-1699 te LA (RK). Cornelis Willemse (toegevoegd: van der Helm), van LA en Luentje Tijsen (toegevoegd: Klijn), van Bilderdam. Echtgenoot is Cornelis Willemse van der HELM (zie 1942).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1698    Marij Bouwens KLIJN.
Gehuwd op 24-05-1693 te TA. Jan Cornelis van Zijl, jm, met Marritie Bouwens Klijn, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-05-1693 te LA (RK). Jan Cornelisse (van CA) en Marij Bouwens (van LA). Echtgenoot is Jan Cornelisse van ZIJL (zie 1695).
 
168    Echie Mertens KLINCKAERT. CA.
Gehuwd (1) in/vr 1672 met Roel drs KEIJSER (zie 468).
Gehuwd (2) op 31-10-1673 te TA. Cornelis Tomisz van Swieten, weduwnaar van Aeltjen Dammis dr, met Aechjen Maertens dr Klinckaert, weduwe van Roel drs Keijser, van Alphen. Gehuwd voor de kerk op 17-10-1673 te LA met Cornelis Tomasse van SWIETEN (zie 167). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1672 met Aeltjen Dammis dr (zie 467). Hij is later gehuwd op 13-02-1692 te TA. Cornelis Thomasz vab Swieten, laatst weduwnaar van Aegie Maertens, met Jaetie Cornelis van der Zael, laatst weduwe van Huijbert Leendertsz, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 03-02-1692 te LA (RK). Cornelis Tomasse en Jaitje Cornelis, van CA. Echtgenote is Jaitie/Baertje/Jaepgen Cornelis van der ZAEL (zie 255). Hij is later gehuwd op 30-06-1706 te TA. Cornelis Thomesz van Swieten, weduwnaar van Jatie Cornelis van Saal, met Marjtie Pieters Yperdijk, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 29-06-1706 te LA (RK) (getuige(n): Lijsbet Jacops en Merghie Piet Huijberde). Cnelis Tomisse van Swieten en Merghie Piters. Echtgenote is Marjtie Pieters IJPERDIJK (zie 2457).}
 
2395    Huijg Dirkxz KLINKER.
Gehuwd op 15-10-1705 te TA. Huijg Dirkxz Klinker met Aplonij Pieters Lelijvelt, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 07-09-1705 te LA (RK) (getuige(n): Margarita van Beest en Aleijdis Fier). Huijgh Dirkse Klinkert en Apolonia Piterse Lelivelt. Echtgenote is Aplonij Pieters LELIJVELT (zie 2396).
 
2485    Jacobus KNOEFF.
Gehuwd in/vr 1706 met Marritie Jans (zie 2484). {Zij is later gehuwd op 02-06-1707 te TA. Maarte Jansz Kroft, jm, vander Aar, met Marritie Jans, weduwe van Jacobus Knoeff, van Wormen. Gehuwd voor de kerk op 01-06-1707 te LA (RK) (getuige(n): Jan Snije, Anna Pit Jasse en Crijn van Zanten). Mersen Janse Kroft en Maritie Jans. Echtgenoot is Maarte Jansz KROFT (zie 2483).}
 
2335    Jan de KOCK, gedoopt (RK) op 13-06-1690 te LA. Jan Tom de Kock en M: Martje Cornelis, van LA.
 
1489    Neeltje Toom de KOCK, gedoopt (RK) op 14-12-1686 te LA. Neeltje Toom de Kock en M: Martje Cornelis, van LA.
 
1330    Tomis Jansen de KOCK.
Gehuwd voor de kerk 00-12-1685 te LA (RK). Tomis Jansen en Martje Cornelis, beiden van LA. Echtgenote is Martje Cornelis (zie 1331).
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Toom de KOCK (zie 1489).
   2.  Jan de KOCK (zie 2335).

4496    Marijtie Japikx KOEK. Op 15-12-1705 getuige in LA bij de doop van Maria Cornelis Sebastiaanse van Dongen (PG4495).
 
2980    Claas Jasperse KONNIK. Op 04-07-1710 was Claes Jasperse Koning doopgetuige.
Gehuwd op 02-06-1711 te TA. Claas Jasperse Konnik, jm, van Rinsterwou, met Neeltje Fredrikse van Vliet, jdr, van Soeterwou. Uit TA12.I scan 104 blijkt, dat de drie huwelijkse geboden in Soeterwoude hebben plaatsgevonden voor Claas Jasperse Keuning, wonende te Rijnsaterwoude, met Neeltie Frederiks van Vliet, gewoond hebbende te Soeterwoude. Wat Soeterwoude betreft, kan het huwelijk tussen deze twwe personen worden bevestigd. Aldus een acte van 01-06-1711 van de secretaris van Soeterwoude. Echtgenote is Neltje Fredrikse van VLIET (zie 2981).
 
5658    Grietje Pieters KOOIJ.
Ondertrouwd op 04-12-1711 te Amsterdam. Jacob Claase en Grietje Pieterse Kooij. Huwelijksintekening van de Kerk.
Op dezelfde datum: ondertrouw te Amsterdam: Jacob Claase van Sevenhoven en Grietje Pieterse Kooij; rest idem. Echtgenoot is Jakob Klaasz SLINTWINT (zie 5657). In 1737 woonden zij in Mijdrecht.
 
776    Jan Jansz KOOL.
Gehuwd op 20-02-1685 te TA. Jan Jansz Kool en Leuntie Cornelis van Swieten, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Leuntie Cornelis van SWIETEN (zie 1216).
 
744    Jan Jansz KOSTER.
Gehuwd op 26-02-1656 te TA. Jan Jansz Coster (of Koster, zie erboven), jm, met Appoloni Jans, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Appoloni Jans (zie 745).
 
5593    Martie Arijsen KOSTER.
Gehuwd op 27-04-1723 te TA. Willem Arijsz Hijselendoorn, jm, met Martie Arijsen Koster, jdr, van Hazerswoude. Echtgenoot is Willem Arijsz HIJSELENDOORN (zie 5592).
 
3000    Cornelia Pieterse KRAAN.
Gehuwd op 31-05-1712 te TA. Pieter Jacobse Weselenburgh, jm, geboortig van Langeraar en Cornelia Pieterse Kraan, jdr, geboortig van Roelofaartjesveen in Alkemade. Gehuwd voor de kerk op 31-05-1712 te LA (RK) (getuige(n): Meinsie Wilms en Marij Cnelis van Zanten). Piter Jacopse Weselenburg, van LA en Cnelia Piters Craan, van Veen. Echtgenoot is Piter Jacobse WESELENBURGH, 20 jaar oud (zie 2616). {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-11-1719 te Ter Aar. Pieter Jacobsz Wezelenburg, weduwenaar van Cornelia Pieters Kraan, met Aagie Cornelis van Tol, jdr, van Aarlanderveen. Echtgenote is Aagie Cornelis van TOL (zie 4087).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Piter Jacopse WESELENBURG (zie 5186).
   2.  Maria Piter Japikse WESELENBURGH (zie 5310).
   3.  Marijtje Pieter Japixe WESELENBURGH (zie 5411).
   4.  Mareijtie Pieter Jacobs WESELENBURGH (zie 5473).
   5.  Martie Pieter WESELENBURGH (zie 3095).

5189    Huijbertie Piters KRAAN.
 
5188    Leendert Piterse KRAAN.
 
2389    Piet Cornelisz KRAL/CRUL.
Gehuwd op 23-04-1705 te TA. Piet Cornelisz Kral, jm, met Annetie Maartensz, jdr, van Bloklandt. Gehuwd voor de kerk op 13-04-1705 te LA (RK) (getuige(n): Jacop Meertense en Tevis Meertense). Piter Cnelisse en Annigie Meertens. Echtgenote is Annetie Maartens (zie 2390).
 
1380    Cornelis Pietersz KRIJGER.
Gehuwd op 30-11-1683 te TA. Cornelis Pietersz Crijger, jm, met Nelletgen Mertens Verlaen, jdr.
Op TA8sc51 nogmaals de trouwakte: Cornelis Pieters Krijger, jm, met Nelletie Maertens Verlaen, jdr, beiden van der Aer. In de kantlijn stond: "Nota Cornelis Pieters Krijger heeft sijn acte maer gelicht." met Nelletgen Mertens VERLAEN (zie 1381).
 
5127    Aleidis Cors Cornelisse KROFT, gedoopt (RK) op 09-03-1712 te LA (getuige(n): Piter Huijberse en Annigie Cnelis). Aleidis, dr van Cors Cornelisse en Lijssie Cornelis, van CA.
 
4850    Aleijdis Cors Cnelisse KROFT, gedoopt (RK) op 13-03-1709 te LA (getuige(n): Piter Huijberse en Merghie Piters). Aleijdis, dr van Cors Cnelisse en Lijsbet Cnelis, van CA.
 
4958    Aleijdis Cors Cornelisse KROFT, gedoopt (RK) op 28-06-1710 te LA (getuige(n): Piter Huijberse en Maertie Piters). Aleijdis, dr van Cors Cornelisse en Lijsbet Cnelis, van onbekend.
 
2583    Anna KROFT, gedoopt (RK) op 06-12-1691 te LA. Anna Piter Jansen en M: Lijsbeth Davits, van LA.
 
5206    Anna Cors Kornelisse KROFT, gedoopt (RK) op 19-05-1713 te LA (getuige(n): Cornelis Cornelisz en Digna Willemze). Anna, dr van Cors Kornelisse en Lijs Cornelisse, van CA.
 
1175    Anna Cors Kornelisse KROFT, gedoopt (RK) op 05-12-1714 te LA (getuige(n): Knelis Knelisse en Dignum Kornelis). Anna, dr van Cors Kornelisse en Lijsbet Kornelis, van CA.
 
1506    Anne KROFT, gedoopt (RK) op 24-06-1686 te LA. Anne Dirck Janse en M: Martje Cornelis, van LA.
 
1608    Anne Jans KROFT.
Gehuwd op 24-01-1690 te TA. Pieter Willemsz van der Helm, jm, met Annetie Jans kroft, jdr, beiden van Langer Aer. Gehuwd voor de kerk op 22-01-1690 te LA (RK). Piter Willemse en Anne Jans, beiden van LA. Echtgenoot is Piter Willemse van der HELM (zie 1607).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
2522    Anne Piter Janse KROFT, gedoopt (RK) op 01-10-1690 te LA. Anne Piter Janse en Leijsbet Davits, van LA.
 
3058    Applonia Dirx KROFT.
Gehuwd op 31-10-1717 te TA. Hendrik Pieters van Kints, jm, met Applonia Dirx Kroft, jdr, beiden van Langeraar. Echtgenoot is Hendrick Pieters van KINTS, 30 jaar oud (zie 1962). {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 26-01-1723 te TA. Hendrik Pieters van Kints, weduwnaar van Aplonia Dirkse Kroft, met Barber van Zanten, van Rijnsaterwoude. Echtgenote is Barber van ZANTEN (zie 5585).}
 
1392    Cornelia Dirck Janse KROFT, gedoopt (RK) op 20-04-1685 te LA. Cornelia Dirck Janse en M: Martje Ceese, van LA.
 
4682    Cornelius Cors Cornelisse KROFT, gedoopt (RK) op 28-08-1707 te LA (getuige(n): Wilm Hendrikse en Digna Cornelis (P2419?)). Cornelius, zn van Cors Cornelisse en Lijsbet Cornelis, van CA.
 
2377    Cors Cornelis KROFT.
Gehuwd (1) op 29-04-1704 te TA. Cors Cornelis Kroft, jm, met Aplonij Gerrits, jdr. Gehuwd voor de kerk op 28-04-1704 te LA (RK) (getuige(n): Johanna van Beest en Maria Eeverts). Cors Cornelisse en Apolonia Gerrits. Echtgenote is Aplonij Gerrits (zie 2378).
Gehuwd (2) op 26-10-1706 te TA. Cors Cornelis, weduwnaar van Aplonij Gerrits, met Lijsbet Cornelis Hoogervorst, jdr. Gehuwd voor de kerk op 26-10-1706 te LA (RK) (getuige(n): Krijn van Zanten en Anna Ceesen). Cors Cornelisse, van Langeraar en Lijsie Cornelis, van Langeraar. Echtgenote is Lijsbet Cornelis HOOGERVORST (zie 2463).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Cors Cornelisse KROFT (zie 4499).
Uit het tweede huwelijk: 7 kinderen.
 
384    Dirck Jansen KROFT.
Gehuwd op 08-12-1682 te TA. Dirk Jansz Kroft, jm, met Marritie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 07-12-1682 te LA. Dirck Jansen en Martje Cornelis, beiden uit LA. Echtgenote is Martje Cornelis (zie 385).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Dirck Janse KROFT (zie 1392).
   2.  Anne KROFT (zie 1506).
   3.  Jan KROFT (zie 1991).
   4.  Willem Dirck Jansen KROFT (zie 3792).

5468    Jacobus Corst Knelisse KROFT, gedoopt (RK) op 12-04-1716 te LA (getuige(n): Knelis Knelisse de Swart en Mertie Pieters). Jacobus, zn van Corst Knelisse en Leijsie Knelisse, van CA.
 
1991    Jan KROFT, gedoopt (RK) op 30-05-1688 te LA. Jan Dirck Jansen en M: Martje Ceese, van LA.
 
2483    Maarte Jansz KROFT.
Gehuwd op 02-06-1707 te TA. Maarte Jansz Kroft, jm, vander Aar, met Marritie Jans, weduwe van Jacobus Knoeff, van Wormen. Gehuwd voor de kerk op 01-06-1707 te LA (RK) (getuige(n): Jan Snije, Anna Pit Jasse en Crijn van Zanten). Mersen Janse Kroft en Maritie Jans. Echtgenote is Marritie Jans (zie 2484). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1706 met Jacobus KNOEFF (zie 2485).}
 
4499    Maria Cors Cornelisse KROFT, gedoopt (RK) op 18-01-1706 te LA (getuige(n): Teunis Leenerse en Digna Cornelissen). Maria, dr van Cors Cornelisse en Pleunia Gerrits, van CA.
 
1613    Piter Janse KROFT.
Gehuwd op 24-01-1690 te TA. Pieter Jansz Kroft, jm, vanger Aer, met Lijsbeth Davidts Hagman, jdr, van Langer Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1690 te LA (RK). Piter Janse (van LA) en Leijsbet Davids (van CA). Echtgenote is Leijsbet Davids HAGMAN (zie 1614).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
3792    Willem Dirck Jansen KROFT, gedoopt (RK) op 19-04-1697 te LA (getuige(n): Merten Jansen en Emmetie Mertens). Willem Dirck Jansen en Martie Cornelis.
 
1044    Sijtjen Dircx van KROFT.
Gehuwd op 16-10-1663 te TA. Pieter Jansz, jm, met Sijtjen Dircx, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Pieter Jansz Niclaes (zie 700). {Hij is later gehuwd op 28-05-1687 te TA. Pieter Jan Niclaes, weduwnaar van Seijtie Dirkx van Kroft, met Marritie Maertens, jdr, beiden van der Aer. De bruid: "bij haer hebbende een jongh kint out ontrent drie maende, twelk sij luijden voor tsollemeieseeren vant huijlijk hebben geprocereert, gelijk den voornoemde bruijdegom tselve voor sijn eijgen kint verklaerde aen te nemen". Echtgenote is Marritie Maertens (zie 1420). Misschien is 3051 een dochter van dit echtpaar.}
 
373    Marije Hendrix KRON.
Gehuwd op 07-04-1682 te TA. Cornelis Jansz van der Hoorn, met Maria Henderikx Kron, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 07-04-1682 te LA. Cees Jan Artse en Marije Hendrix, beiden van LA. Echtgenoot is Cees Jan Artse van der HOORN (zie 372).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
3063    Leuntie Maartensz KROOK.
Ondertrouwd op 31-01-1718 te Nieuweveen. De geregtsbode van Nieuweveen verklaarde in deze acte d.d. 31-01-1718 dat de drie huwelijkse proclamaties van Jasper Symonsz, jm, van der Aer, met Leuntje Maertens Krook, jdr, van Nieuweveen hadden plaatsgevonden. Gehuwd op 01-02-1718 te TA. Jasper Sijmensz, jm, van Langeraar, met Leuntie Maartensz Krook, jdr, van Nieuweveen. Echtgenoot is Jasper Sijmens (zie 3062).
 
3743    Ariaentje Piter Ariense KROON, gedoopt (RK) op 24-09-1696 te LA (getuige(n): Cornelis Leenderse en Anne Arien Croonne). Ariaentje Piter Ariense en Aermpje Piters, van LA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-11-1723 te Ter Aar. Maarten Jans Hoosbeek, jm, met Ariaantie Pieters Croon, jd, beiden van Langeraer. Echtgenoot is Merten Jan HOOSBEECQ, 32 jaar oud (zie 2550).
 
3826    Cornelis Piters KROON, gedoopt (RK) op 03-10-1697 te LA (getuige(n): Gerrit Piterse en Cornelia Cornelis). Cornelis Piter Ariense en AErmpje Piters, van CA (of LA?). Een juiste koppeling? Ik denk van wel. Hij trouwde op dezelfde dagals zijn zuster Antie Pieters Kroon.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-01-1723 te TA. Cornelis Pieters Kroon, jm, met Grietie Crijne van Kints, jdr. Echtgenote is Margarita Krijn Piterse (Grietie Crijne) van KINTS, 22 jaar oud (zie 3923).
 
4672    Gertrudis Piter KROON, gedoopt (RK) op 24-07-1707 te LA (getuige(n): Jan Piterse en Jannigie Dircx (P1846)). Gertrudis, dr van Piter Croone en Ermpie Piters, van LA.
 
4136    Henricus KROON, gedoopt (RK) op 15-12-1702 te LA (getuige(n): Marij Heindricx). Henricus, zn van Piter Arise Croon en Ermpie Piters, van LA. H-dbk: Henricus, zn van Piter Ariesse Kroon en Ermpje Pieters, van LA. D-get: Marij Hendriks.
 
4235    Jacob Piter Arisse KROON, gedoopt (RK) op 23-03-1704 te LA (getuige(n): Cnelis Leenderse en Aeltie Cnelis). Jacob, zn van Piter Arisse en Ermpie Piters, van LA.
 
4418    Jacobus Piter Arisse KROON, gedoopt (RK) op 23-04-1705 te LA (getuige(n): Cnelis Leenerse en Apolonia Leeners). Jacobus, zn van Piter Arisse en Ermpie Piters, van LA.
 
5676    Pieter Pieterse KROON. PG3652?
Gehuwd circa 1718 (getuige(n): Dirk Pieterse van Kints en Cornelis van Leeuwen) met Martie Jacobs (zie 5677).
 
1751    Piter Ariense KROON.
Gehuwd op 16-02-1694 te TA. Pieter Arijse Kroon, jm, van Langeraer, met Ermptie Pieters Stouthandel, jdr, van Korteraer. Gehuwd voor de kerk op 16-02-1694 te LA (RK). Piter Ariense (van LA) en Aermpje Piters (van CA). Echtgenote is Aermpje Piters STOUTHANDEL (zie 1752).
Uit dit huwelijk:
   1.  Piter Piter Ariensse KROON (zie 3652).
   2.  Ariaentje Piter Ariense KROON (zie 3743).
   3.  Cornelis Piters KROON (zie 3826).
   4.  Anne Piter KROON(en) (zie 3898).
   5.  Simon Piter Arentse KROON (zie 3996).
   6.  Henricus KROON (zie 4136).
   7.  Jacob Piter Arisse KROON (zie 4235).
   8.  Jacobus Piter Arisse KROON (zie 4418).
   9.  Thomas Piter Arisse KROON (zie 4534).
   10.  Gertrudis Piter KROON (zie 4672).
   11.  Thomas Piter Arisse KROON (zie 4806).

3652    Piter Piter Ariensse KROON, gedoopt (RK) op 22-02-1695 te LA (getuige(n): Sijmen Piterse en Empje Jochums). Piter Piter Ariensse en M: Ermpje Piters, van CA.
 
3996    Simon Piter Arentse KROON, gedoopt (RK) op 09-10-1701 te LA (getuige(n): Jacop Jantse en Jannetie Dircx (P1846?)). Simon Piter Arentse en M: Ermpie Piters, van LA. Herschreven doopboek: Smon Pieter Aries Kroon en Ermpje Pieters.
 
4534    Thomas Piter Arisse KROON, gedoopt (RK) op 06-06-1706 te LA (getuige(n): Anna Cees Haes). Thomas, zn van Piter Arisse en Ermpie Piters, van LA.
 
4806    Thomas Piter Arisse KROON, gedoopt (RK) op 18-09-1708 te LA (getuige(n): Anna Cnelisse). Thomas, zn van Piter Arisse Croone en Ermpie Piters, LA.
 
359    Annetjen Ariens KROONNEN. LA.
Gehuwd (1) op 12-11-1681 te TA. Willem Cornelis van der Linden, jm, met Annetie Arijens, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 13-11-1681 te LA (RK). Willem Cornelisse (van CA) en Annetjen Ariens (van LA). Echtgenoot is Willem Cornelisse van der LINDEN (zie 358). Dopen t/m scan 20 bekeken.
Gehuwd (2) op 22-07-1692 te TA. Pieter Klaese Rijkum, jm, met Annetie Arijense Kroon, weduwe van Willem Cornelis van der Linde, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-07-1692 te LA (RK). Piter Claese en Annigjen Ariens, beiden van CA. Echtgenoot is Piter Claese RIJKUM (IJKOM) (zie 1694). {Hij is later gehuwd op 23-01-1708 te TA. Pieter Klaase IJkom, weduwnaar van Anna Arijens Kroon, met Marritie Aartsz Vertas, beiden van Korten Aar. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1708 te LA (RK) (getuige(n): In facie Ecclesia Maertie Dircx en Marij Frans). Piter Claese en Merghie Aers. Echtgenote is Marritie Aartsz VERTAS (zie 2473).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia Willem Cornelisse van der LINDEN (zie 1404).
   2.  Ariaentje Willem Cornelisse van der LINDEN (zie 1964).
   3.  Piter van der LINDEN (zie 1965).
   4.  Jan van der LINDEN (zie 2275).
   5.  Trijntje van der LINDEN (zie 2530).
   6.  Willempje van der LINDEN (zie 2531).
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Willem Piter RIJKUM (IJKOM) (zie 2635).
   8.  Willem Piter RIJKUM (IJKOM) (zie 2715).
   9.  Marije Piter Claesse RIJKUM (IJKOM) (zie 3644).
   10.  Elbuergje Piter Claesse RIJKUM (IJKOM) (zie 3707).
   11.  Aert Piter Claesen RIJKUM (IJKOM) (zie 3847).
   12.  Ermelindis Piter Claese (Ermpje) RIJKUM (IJKOM) (zie 3928).
   13.  Trijntie Piter Claese RIJKUM (IJKOM) (zie 4023).
   14.  Elbergie Piter Claase RIJKUM (IJKOM) (zie 4225).

3898    Anne Piter KROON(en), gedoopt (RK) op 19-11-1698 te LA (getuige(n): Piter Claessen (P1694) en Antje Hendrix). Anne Piter Kroonen en M: AErmpje Piters, van LA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-01-1723 te TA. Thomas P(iete)rs Zuijdwijk, jm, met Antie Pieters Kroon, jdr. Het patroniem van Thomas moet Cornelisse of Krelisse zijn, zoals blijkt uit het kerkelijk huwelijk. Gehuwd voor de kerk op 26-01-1723 te LA (RK). Tomis Krelisse Suidwijk en Antie Pieters Kroon, beiden uit LA. Echtgenoot is Thomas Cornelis cornelisse ZUIJTWIJK (de JONGE)/DRAIJ, 26 jaar oud (zie 3612).
 
1505    Cornelia KRUIJC, gedoopt (RK) op 17-06-1686 te LA. Cornelia Cornelis Cornelisse en M: Huijbertje Piterse, van CA. Het blijft wel een gok om dit kind aan deze ouders te koppelen.
 
1200    Cornelis Cornelisz KRUIJC.
Gehuwd op 15-07-1668 te TA. Cornelis Cornelisz Kruijc (of t), jm, van Nieuwveen, met Huijbertje Pieters van der Veer, jdr, van der Aer. Echtgenote is Huijbertje Pieters van der VEER (zie 1201).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia KRUIJC (zie 1505).

2503    Maertie Piters KRUIJSHEER.
Gehuwd op 24-11-1707 te TA. Dirk Jansz Veen, weduwnaar van Gretie Maartens Maat, met Maritie Pieters Kruijsheer, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 22-11-1707 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Dircx en Anna Piet Jasse (Eccl)). Dirk Janse en Maertie Piters. Dezelfde dag met dezelfde getuigen trouwden Jan Leenerse en Marij Jants. Echtgenoot is Dirk Janse VEEN (zie 2502). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1706 met Gretie Maartens MAAT (zie 2511).}
 
1682    Apolonie Cornelis KRUL.
Gehuwd op 03-01-1692 te TA. Pieter Jansz Jonk, jm, met Aplonij Cornelis Krul, beiden van der Aer. In de kantlijn stond: "Gelicht bij P:r Jansz Jonk". Gehuwd voor de kerk op 05-02-1692 te LA (RK). Piter Janse en Apolonie Cornelis, van LA. Echtgenoot is Piter Janse JONK (zie 1681).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
1281    Arij Cornelis KRUL.
Gehuwd op 23-01-1687 te TA. Arij Cornelis, jm, met Aeltie Pieters van der Hoorn, beiden van der Aer. Echtgenote is Aeltie Pieters van der HOORN (zie 1310). {Zij is later gehuwd op 23-02-1700 te TA. Jacob Clase Verhoogh, jm, met Aeltie Pieters, weduwe van Arij Cornelisz Krul. Echtgenoot is Jacob Clase VERHOOGH (zie 2169).}
 
3039    Geertie Ariensen KRUL. Misschien PG 2209.
Gehuwd op 23-07-1715 te TA. Pieter Pietersse Hoosbeek, jm, met Geertie Ariensen Krul, jdr, beiden geboren en wonende in Ter Aar. Uit een acte d.d. 06-07-1715 van de secretaris van der Aer bleek, dat Pieter Pieterse Hoosbeek, jm, geboortig en wonende in Ter Aer, met Geertje Ariensze Krul, jdr, ook geboren en woonachtig in Ter Aar, beiden verklaarden onvermogend te zijn en dus pro deo konden trouwen. (TA12.Iscan108) met Pieter Pietersse HOOSBEEK (zie 3038).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
2265    Trijntje Pieters KRUL.
Gehuwd op 24-10-1702 te TA. Huijbert Ghijsz van Zijl, jm, met Trijntje Pieters Krul, jdr. Echtgenoot is Huijbert Ghijsz van ZIJL (BOSMAN) (zie 2264). {Hij is later gehuwd op 22-01-1716 te TA. Huijbert Gijsberts van Zijl, weduwnaar (zonder toevoeging), met Diwertie Pietersen Jonge Janna, weduwe (zonder toevoeging), van Sloten. (Cornelis Gijsbertsz van Zijl trouwt dezelfde datum; vermoedelijk zijn broer.), gehuwd voor de kerk op 21-01-1716 te LA (RK) (getuige(n): Claes pieterse en Catharina van den Kerkhoven). Huijbert van Seijl, van LA, en Divertie Pieters. Echtgenote is Diwertie Pietersen Jonge Janna (zie 3042).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbertus Huijbert Geijse van ZIJL (zie 4196).
   2.  Christina Huijbert Geijse van ZIJL (BOSMAN) (zie 4423).
   3.  Gijsbertus Huijbert Geijsbertse van ZIJL (BOSMAN) (zie 4884).
   4.  Cornelia Huijbert Gijsberse van ZIJL (BOSMAN) (zie 5051).
   5.  Petronella Huijbert Gijsberse van ZIJL (BOSMAN) (zie 5176).
   6.  Henricus Huijbert Gijse van ZEIJL (zie 5369).

4497    Joannes KUENS.
Gehuwd met Marijtie Jans (zie 4498).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Joannes KUENS (zie 4033).

4033    Joannes Joannes KUENS, gedoopt (RK) op 16-01-1706 te LA (getuige(n): Cornelis en Cornelia). Joannes, obijt, zn van Joannes Kuens, ita ("dat is zo"), en Marijtie Jans, van onbekend. Er stond obijt bij , d.w.z. overleden. Overleden op 16-01-1706 te LA, 0 dagen oud. Joannes zal kort na de geboorte overleden zijn.
 
5622    Pieter Jansz KUIJPER, geboren circa 1696.
Gehuwd op 18-02-1738 te Osdorp (Sloten) (NH) met Elisabeth Jacobse SLINDWINDT (zie 5621). Claas Claasz Pas, jm, 25 jaar, van Waterland, ouderloos, geassisteerd met Cornelis Bon, zijn goede bekende, en Lijsbeth Jacobse Slintwint, weduwe van Pieter Jansz Kuijper, 37 jaar, geboren op den Dregt, beiden woonende aan de Sloterweg, haare huwelijks proclamatien te Sloten ingewilligt. {Zij is later gehuwd op 01-05-1748 te Osdorp (Sloten)(NH) met Claas Claasz PAS (zie 5650).}
 
330    Dirck Gerritse de KUIJPER.
Gehuwd op 02-05-1681 te TA. Dirk Gerritsz, jm, met Annetie Dirkx, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 06-05-1681 te LA (RK). Dirck Gerritse en Antje Dirx, beiden van LA. Echtgenote is Antje Dirx (zie 331).
Uit dit huwelijk:
   1.  Apolonie Dirk (zie 1513).

3076    Aagje Jans van der LAAN.
Gehuwd in/vr 1714 met Jacob Hendriksz van LEEUWEN (zie 3075). {Hij is later ondertrouwd op 01-11-1715 te Haserswoude. B. Spoors, de vervanger van de secretaris van Haserswoude verklaarde, dat de huwelijkse geboden van Jacob Hendriksz van Leeuwen, weduwnaar van Aagje Jans van der Laan, wonende te Haserswoude, en Marijtje Pieters van der Does, jdr, wonende tot Langeraar, wettig zijn ingewilligd en aangetekend. Acte d.d. 01-11-1715 te Haserswoude. Echtgenote is Marijtje Pieters van der DOES (zie 3077).}
 
5577    Cornelia Arijsen van der LAAN. Misschien P4018.
Gehuwd op 24-11-1722 te TA. Cornelis Maartensen van der Linden, weduwnaar van Ariaantie Claasen Hogeveen, met Cornelia Arijsen van der Laan, jdr. Echtgenoot is Cornelis Meertense van der LINDEN(s) (zie 4493). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1722 met Ariaentie Claes HOGEVEEN (zie 4494).}
 
5398    Jan Knelis Janse van der LAAN, gedoopt (RK) op 15-02-1715 te LA (getuige(n): Arij Klaessen van der Hoek en M?arijtje Leenders Bosch-van der Hoek). Jan, zn van Knelis Janse van der Laan en Marritje Klaas van der Hoek, van CA.
 
2189    Jannetie Cornelis van der LAAN.
Gehuwd op 24-11-1701 te TA. Jan Piters van Thol, jm, met Jannetie Cornelis van der Laan, jdr, van Aarlanderveen. Gehuwd voor de kerk op 22-11-1701 te LA (RK) (getuige(n): Jan Willemse en Cornelis Piterse). Jan Piterse en Jannetie Cornelise. Kopie: Jan Piterse en Jannetje Cornelis. Getuigen: Jan Wilmse en Cornelis Piterse. Echtgenoot is Jan Pieters van THOL (zie 2188).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius van THOL (zie 4188).
   2.  Petrus Jan Piterse van THOL (zie 4708).

5399    Knelis Janse van der LAAN.
Gehuwd met Marritje Klaas van der HOEK (zie 5400).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
2358    Marritie Maartens van der LAAN.
Gehuwd op 08-10-1703 te TA. Jan Roelofs Hoogeveen, jm, met Marritie Maartens van der Laan, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 02-10-1703 te LA (RK) (getuige(n): Arij Croone en Jan Wilmse (E(cclesia)?)). Jan Roelen en Mergie Meertens. Echtgenoot is Jan Roelofsz HOOGEVEEN (zie 2357).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
1781    Jannitje Mertens (van der LAAN).
Gehuwd op 22-11-1695 te TA. Ghijsbert Gerritsz van Santen, jm, met Jannetie Maertens, jdr, beiden van der Aer. In de kantlijn stond: Pro deo. Gehuwd voor de kerk op 22-11-1695 te LA (RK). Gijsbert Gerritse en Jannitje Mertens. Echtgenoot is Gijsbert Gerritse van SANTEN (zie 1780).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbet Gijsbert Gerritse van SANTEN (zie 3773).
   2.  Bouwe Gijsen Gerritse van SANTEN (zie 3854).
   3.  Johannes Gijsbert Gerritse van SANTEN (zie 4042).
   4.  Joannes Gijsbert Gerrisse van SANTEN (zie 4162).
   5.  Joannes Gijsbert Gerritse van SANTEN (zie 4272).
   6.  Maria Gijsbert Gerritse van SANTEN (zie 4452).
   7.  Joannes Gijsbert Gerritse van SANTEN (zie 4615).
   8.  Johanna Gijsbert Gerritse van SANTEN (zie 4732).
   9.  Joannes Gijsbert Gerritse van SANTEN (zie 4876).
   10.  Maria Gijsbert Gerritse van SANTEN (zie 5035).

4537    Meerten (van der LAAN). Koppeling op grond van doopgetuige Jan Roelen.
Kinderen:
   1.  Jannitje Mertens (van der LAAN) (zie 1781).
   2.  Marritie Maartens van der LAAN (zie 2358).

5654    Albert LADAGE.
Ondertrouwd (1) op 08-01-1757, gehuwd voor de kerk op 30-01-1757 te Wilnis (Nederduits-Geref.). Albert was weduwnaar van Alida Slintwint. Echtgenote is Anna Geertruida SCHOUTEN (zie 5656).
Gehuwd (2) met Alida (Aaltje) SLINTWINT (zie 5653).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jacob LADAGE (zie 5655).
   2.  Claas LADAGE (zie 5659).
   3.  Jacob LADAGE (zie 5660).

5659    Claas LADAGE, gedoopt (Nederduits-Geref.) op 21-06-1739 te Wilnis (getuige(n): Grietje Pieterse Kooij).
 
5655    Jacob LADAGE, gedoopt (Nederduits-Geref (later NH)) op 17-02-1737 te Wilnis (getuige(n): Grietje Pieters Kooij, huisvrouw van Jakob Klaasz Slintwint, wonende onder Mijdregt). Wonende tot Wilnis.
 
5660    Jacob LADAGE, gedoopt (Nederduits-Geref.) op 02-07-1741 te Wilnis (getuige(n): Grietje Pieterse Kooij).
 
1757    Jan Jacobsz van der LAEN.
Gehuwd in/vr 1694 met Maghteltje Jans (zie 1769). {Zij is later gehuwd op 25-08-1695 te TA. Sijmon Klaesz Verlaen, jm, met Machtel Jans, weduwe van Jan Jacobsz van der Laen, beiden van Korter Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-08-1695 te LA (RK). Sijmen Claessen en Maghteltje Jans. Echtgenoot is Sijmen Claessen VERLAEN (zie 1768).}
 
2505    Marij Jants van LAM.
Gehuwd op 24-11-1707 te TA. Jan Leendertsz, jm, met Marritie Jans van Lam, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 22-11-1707 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Dircx en Anna Piet Jasse (Eccl)). Jan Leenerse en Marij Jants. Dezelfde dag met dezelfde getuigen trouwden Dirk Janse en Maertie Piters. Echtgenoot is Jan Leenerse (zie 2504).
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Jan Leenerse (zie 4840).
   2.  Maria Jan Leenerse (zie 4942).
   3.  Leonardus Jan Leenerse (zie 5075).
   4.  Grietje Jan Leendertsen (zie 5330).
   5.  Geertie of Getruij Janse (zie 5418).
   6.  Mareijtie Jan Leenderse (zie 5506).

1187    Cornelis Crijnen (Jonge -) LANGEVELT.
Gehuwd op 30-01-1668 te TA. Jonge Cornelis Crijnen Langevelt, jm, van der Aer, met Lijsge Cornelis Lopiker, jdr, van Schoot. Echtgenote is Lijsge Cornelis LOPIKER (zie 1188).
 
119    Dammis Kreijnnen LANGEVELT.
Gehuwd (1) op 02-11-1653 te TA. Dammis Crijnen van Langevelt, jm, met Maertgen Dircx Claes, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Marritje Dircx Claes (zie 450).
Gehuwd (2) op 26-01-1672 te TA. Dammis Crijnen Langevelt, weduwnaar van Marritje Dircx Claes, met Marritje Hagens dr, weduwe van Sijmon Gerritsz van Sijl, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-01-1672 te LA. Dammis Kreijnnen, van CA en Martjen Hagens, van LA. Echtgenote is Martjen Hagens (zie 120). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1671 met Sijmon Gerritsz van SIJL (zie 451).}
 
1778    Pietertje Cornelis LANTSHEER.
Gehuwd (1) in/vr 1695 met Jan Korsse van der PIJL (zie 1783).
Gehuwd (2) op 01-02-1696 te TA. Willem Jansz SoetJan, laatst weduwnaar van Neeltie Leenders, wonende tot Korter Aer, met Pietertje Cornelis Lantsheer, weduwe van Jan Korsse van der Pijl, van Aerlanderveen. Echtgenoot is Willem Jansz SOETJAN (zie 1195). {Hij was eerder gehuwd op 23-06-1668 te TA. Willem Jansz Soetjan, jm, van der Aer, met Engeltje Claes, jdr, van Nieuwveen. Echtgenote is Engeltje Claes (zie 1196). Hij was eerder gehuwd op 13-10-1681 te TA. Willem Jansz Soete Jan, weduwnaar van Engeltie Claes, met Willemtie Dirkx Boogert, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 14-10-1681 te LA (RK). Wilem Janse (van CA) en Wilempje Dirx (van LA). Echtgenote is Willemtie Dirkx BOOGERT (zie 337). Hij was eerder gehuwd op 19-04-1684 te TA. Willem Jansz Soet Jan, weduwnaar van Willemtie Dirkx, met Neeltie Leenders, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 18-04-1684 te LA (RK). Willem Janse (van CA) en Neeltje Leenders. Echtgenote is Neeltje Leenders (zie 1263).}
 
1821    Jannitje Cornelis van LEEUWE.
Gehuwd op 05-02-1697 te TA. Jan Sijmonsz, jm, met Jannetie Cornelis van Leeuwe, jdr. Gehuwd voor de kerk op 05-02-1697 te LA (RK). Jan Sijmmense en Jannitje Cornelis. Echtgenoot is Jan Sijmense (zie 1819).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Jan Seijmense (zie 4280).
   2.  Simon Jan Sijmense (zie 4582).
   3.  Cornelius Jan Sijmense (zie 4819).
   4.  Anna Jan Sijmense (zie 4993).

5319    Adrianus Piter Arisse van LEEUWEN, gedoopt (RK) op 14-05-1714 te LA (getuige(n): Cnelis Arisse en Maertie Aries). Adrianus, zn van Piter Arisse en Cnelia Cnelis, van CA.
 
5586    Aeltie Cornelis van LEEUWEN. Is dit P3721?
Gehuwd op 26-01-1723 te TA. Cornelis Pieters de Haan, jm, met Aeltie Cornelis van Leeuwen, jdr. Echtgenoot is Cornelis Piter Cornelisse de HAEN?HIRD?/HAAN, 29 jaar oud (zie 1287).
 
3987    Anna Jan Arentse van LEEUWEN, gedoopt (RK) op 10-08-1701 te LA (getuige(n): Jan Roelen en Maertie Giele). Anna Jan Arentse en M: Pleunia Dircx, van LA. Herschreven doopboek: M: Pleuntie Dirks. Tweede doopgetuige: Marritje Chile.
 
1128    Arijen Jansz van LEEUWEN.
Gehuwd op 25-11-1665 te TA. Arijen Jansz van Leeuwen, jm, met Applonia Cornelisdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Applonia Cornelisdr (zie 1129).
 
3742    Claes Piter Ariense van LEEUWEN, gedoopt (RK) op 24-09-1696 te LA (getuige(n): Jan Claese en Martje Cornelis). Claes Piter Ariense en M: Martje Claes.
 
4328    Cornelia Cnelis Piterse van LEEUWEN, gedoopt (RK) op 24-11-1704 te LA (getuige(n): Dirk Jantse en Marij Piters). Cornelia, dr van Cnelis Piterse en Pleunia Cnelis, van CA.
 
4032    Cornelia Jan Arisse van LEEUWEN, gedoopt (RK) op 18-12-1705 te LA (getuige(n): Piter Arisse en Magtelt Piters). Cornelia, dr van Jan Arisse en Pleunia Dircx, van afwezig.
 
5412    Cornelis Arisse van LEEUWEN, gedoopt (RK) op 18-05-1715 te LA (getuige(n): Leendert Roelen en Pleumtje Claas). Cornelis, zn van Pieter Arisse van Leuwen en Cnelia Cnelis, van LA.
 
1922    Cornelis Pietersz van LEEUWEN. Vermoedelijk PG3358.
Gehuwd op 24-02-1699 te TA. Cornelis Pietersz van Leeuwen, jm, met Aplonij Cornelis van Zijl, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Aplonij Cornelis van ZIJL (zie 1930).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Kreelis Piterse van LEEUWEN (zie 4041).
   2.  Cornelia Cnelis Piterse van LEEUWEN (zie 4328).
   3.  Joannes Cnelis Piterse van LEEUWEN (zie 4856).

356    Cornelis Saertsz van LEEUWEN.
Gehuwd in/vr 1681 met Pitje Piters HAES (zie 363). {Zij is later gehuwd op 30-01-1682 te TA. Pieter Jansz Houwelingh, jm, met Pietie Pieters Haes, weduwe van wijle Cornelis Saertsz van Leeuwen, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 18-01-1682 te LA (RK). Piter Janse (CA) en Pitje Piters (LA). Echtgenoot is Piter Janse HOUWELINGH (zie 362).}
 
2419    Dingena Cornelis van LEEUWEN.
Gehuwd op 26-01-1706 te TA. Jacob Sijmonsz Houweling, jm, met Dingena Cornelis van Leeuwen, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1706 te LA (RK) (getuige(n): Mutris testes). Jacop Zymense en Digna Cornelis. Echtgenoot is Jacob Sijmonsz HOUWELING (zie 2418).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
915    Geertgen Pieters van LEEUWEN.
Gehuwd in/vr 1659 met Leendert Jansz SCHENKEVELT (zie 914). {Hij is later gehuwd op 23-08-1660 te TA. Leendert Jansz Schenkevelt, weduwnaar van Geertgen Pieters van Leeuwen, wonende onder den gerechte van Alphen, met Appolonia ?Cor?ssendr (vermoedelijk Verburg), weduwe van Gerrit Dircxsz Cuijper, wonende Ter Aer. Echtgenote is Appolonia ?H/Cor?ssendr (zie 916).}
 
5674    Gerrit Jansz van LEEUWEN (Jan Maete), overleden in/vr 1679. Zie Sijmon (Veth) (PG 4254) voor nadere informatie.
Kind:
   1.  Jannitge Gerrits van LEEUWEN (zie 5675).

2160    Gijsbertie Pieters van LEEUWEN.
Gehuwd op 10-02-1700 te TA. Cornelis Cornelis van Swieten, jm, met Ghijsbertie Pieters van Leeuwen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Cornelis van SWIETEN (zie 2159).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbet van SWIETEN (zie 4091).
   2.  Martinus Knelis Knelisse van SWIETEN (zie 4218).
   3.  Adrianus Cornelis Cnelisse van SWIETEN (zie 4562).
   4.  Elisabeth Cnelis Cnelisse van SWIETEN (zie 4684).
   5.  Arij Cornelis Cornelisse van SWIETEN (zie 4896).
   6.  Anna Cnelis Cnelis van SWIETEN (zie 5163).

4202    Hendrik van LEEUWEN. Koppeling gemaakt op grond van doopgetuigen bij Sphia, dr van Gerrit Hendrikse van Leeuwe.
Kinderen:
   1.  Jacob Hendriksz van LEEUWEN (zie 3075).
   2.  Gerrit Heindrikse (van LEEUWE) (zie 4055).
   3.  Marijtie Hendrikse van LEEUWEN (zie 4203).

3075    Jacob Hendriksz van LEEUWEN.
Gehuwd (1) in/vr 1714 met Aagje Jans van der LAAN (zie 3076).
Ondertrouwd (2) op 01-11-1715 te Haserswoude. B. Spoors, de vervanger van de secretaris van Haserswoude verklaarde, dat de huwelijkse geboden van Jacob Hendriksz van Leeuwen, weduwnaar van Aagje Jans van der Laan, wonende te Haserswoude, en Marijtje Pieters van der Does, jdr, wonende tot Langeraar, wettig zijn ingewilligd en aangetekend. Acte d.d. 01-11-1715 te Haserswoude. Echtgenote is Marijtje Pieters van der DOES (zie 3077).
 
4041    Jacobus Kreelis Piterse van LEEUWEN, gedoopt (RK) op 08-04-1702 te LA (getuige(n): Jan Gerritse en Geijbertie Piters). Jacobus Kreelis Piterse en M: Pleunia Kreelis, van CA. Herschreven doopboek: Jacobus Krelis Pieterse en Pleunia Krelis. Tweede getuige: Geijsbertie Pieters.
 
1737    Jan Ariese van LEEUWEN.
Gehuwd op 08-09-1693 te TA. Jan Arijse van Leeuwen, jm, met Aplonija Dirkx, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 10-08-1694 te LA (RK). Jan Ariese (van LA) en Apolonie Dirx (Schoot). Ik dacht dat Schoot een plaatsaanduiding was en geen achternaam, maar bij hun kind Apoloni stond Schoot wel als achternaam vermeld. Echtgenote is Aplonija Dirkx SCHOOT (zie 1739). Trouwdata verschillen een jaar. Dit blijkt geen vergissing te zijn na het opzoeken van beide gebeurtenissen. Opvallend, dat bij de doop van Arie werd vermeld, dat hij afkomstig was van CA en dat alle andere kinderen van LA kwamen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Apoloni Jan Ariense (zie 3727).
   2.  Arie Jan Ariense (zie 3833).
   3.  Anna Jan Arentse van LEEUWEN (zie 3987).
   4.  Petrus Jan Arise van LEEUWEN (zie 4145).
   5.  Theodorus Jan Arisse van LEEUWEN (zie 4301).
   6.  Cornelia Jan Arisse van LEEUWEN (zie 4032).
   7.  Jan Jan Arisse van LEEUWEN (zie 4736).
   8.  Theodorus Jan Arisse van LEEUWEN (zie 5198).

975    Jan Jacobsz van LEEUWEN.
Gehuwd (1) in/vr 1661 met Maritgen Pietersdr (zie 976).
Gehuwd (2) op 14-02-1662 te TA. Jan Jacobsz van Leeuwen, weduwnaar van Maritgen Pietersdr, met Maritgen Willems, weduwe van Jan Willemsse Soet Jan, beiden van der Aer. Echtgenote is Maritgen Willems (zie 977). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1661 met Jan Willemse SOET JAN (zie 978).}
 
4736    Jan Jan Arisse van LEEUWEN, gedoopt (RK) op 07-03-1708 te LA (getuige(n): Piter Arisse en Maertie Piters). Jan, zn van Jan Arisse en Pleunia Dircx, van LA.
 
5675    Jannitge Gerrits van LEEUWEN.
 
4856    Joannes Cnelis Piterse van LEEUWEN, gedoopt (RK) op 14-04-1709 te LA (getuige(n): Dirk Janse en Gritie Joghums). Joannes, zn van Cnelis Piterse en Pleuntie Cnelis, van CA.
 
5603    Leendert Corn(elis) van LEEUWEN.
Gehuwd op 02-11-1723 te Ter Aar. Leendert Cornelis van Leeuwen, jm, van Corteraer, met Martie Jans Goethart, jd, van Nieuwkoop. Echtgenote is Martie Jans GOETHART (zie 5604).
 
4203    Marijtie Hendrikse van LEEUWEN.
 
2178    Maritje Pieters van LEEUWEN.
Gehuwd (1) op 25-05-1700 te TA. Jan Roele, jm, met Maritje Pieters van Leeuwen, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Roele HOGENBOOM (zie 2177).
Gehuwd (2) op 25-11-1721 te TA. Frans Cornelis van der Snip, weduwnaar van Grietie Pieters Hogervorst, van Langeraar, met Martie Pieters van Leeuwen, weduwe van Ian Roelen Hogenboom, van Corteraar. Echtgenoot is Frans Cornelisz SNIP/VAN der SNIP (zie 2479). {Hij was eerder gehuwd op 09-02-1707 te TA. Frans Cornelisz Snip, tot Aalsmeer, jm, met Grietie Pieters Hogevorst, van der Aar, jdr. Gehuwd voor de kerk op 08-02-1707 te LA (RK) (getuige(n): Anna Piet Jasse en Apolonia Jasse (in favie Ecclesia)). Frans Cornelisse en Gritie Piters. Echtgenote is Grietie Pieters HOGEVORST (zie 2480).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
1932    Marritje Arensen van LEEUWEN.
Gehuwd op 24-02-1699 te TA. Leendert Roelen, jm, met Marritje Arensen van Leeuwen, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 11-02-1699 te LA (RK). Leendert Roelen, van CA en Martien Ariens, van LA. Echtgenoot is Leendert Roelen (zie 1931).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Leendert Roelen (zie 4019).
   2.  Cornelius Leendert Roelen (zie 4187).
   3.  Anna Leenert Roelen (zie 4524).
   4.  Anna Leenert Roelen (zie 4567).

5576    Meijnsie Corn: van LEEUWEN. Vermoedelijk P3814.
Gehuwd op 10-11-1722 te TA. Claas Pieterse Jongeneele en Meijnsie Corn: van Leeuwen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Claes Piter JONGENEELE, 25 jaar oud (zie 3808).
 
1209    Neeltje Jans van LEEUWEN.
Gehuwd in/vr 1676 met Jan Cornelisz RAS (zie 1208). {Hij is later gehuwd op 30-04-1677 te TA. Jan Cornelisse Ras, weduwnaar van Neeltje Jans van Leeuwen, met Neeltge Pieters, jdr, beiden wonende tot Alphen. Echtgenote is Neeltje Pieters (zie 1210).}
 
4145    Petrus Jan Arise van LEEUWEN, gedoopt (RK) op 06-02-1703 te LA (getuige(n): Piter Kneelis en Pitie Jants). Petrus, zn van Jan Arise en Pleunia Dircx, van LA.
 
1774    Piter Ariense van LEEUWEN.
Gehuwd (1) op 11-10-1695 te TA. Pieter Arijensz van Leeuwe, jm, met Marritie Klaes, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 11-10-1695 te LA (RK). Piter Ariense (LA) en Martje Claes. Echtgenote is Martje Claes (zie 1775).
Gehuwd (2) op 06-09-1712 te TA. Pieter Arijse van Leeuwen, weduwnaar van Maaretje Claas, met Cornelia Cornelis van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 04-09-1712 te LA (RK) (getuige(n): Neeltie Jan Zaarse en Achie Cornelis). Piter Arisse van Leeuwen, van CA en Cnelia Cnelis van der Aa, van LA. Echtgenote is Cornelia Cornelis van der AAR (zie 3002).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Claes Piter Ariense van LEEUWEN (zie 3742).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
181    Piter Leenderse van LEEUWEN.
Gehuwd (1) in/vr 1673 met Marritje Jansdr (zie 471).
Gehuwd (2) op 01-02-1674 te TA. Pieter Leenderts van Leeuwen, weduwnaar van Marritje Jansdr, met Lijsge Adams Visser, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 15-01-1674 te LA met Leijsjen Adams VISSER (zie 182). Beiden van CA.
Gehuwd (3) op 21-03-1683 te TA. Pieter Leendertsz van Leeuwe, weduwnaar van Leijsie Adams, van der Aer, met Annetie Arijens, weduwe van Cornelis Jansz. Gehuwd voor de kerk op 28-03-1683 te LA (RK). Piter Leenderse en Annichjen Ariens, beiden van CA. Echtgenote is Annichjen Ariens (zie 1235). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1666 met Cornelis Dircxsz MANTJEN (zie 1176). Zij was eerder gehuwd op 14-10-1667 te TA. Cornelis Jansz van Swieten, weduwnaar van Cniertjen Cornelis, wonende opde Crommijdrecht onder den gerechte van den Uijthoorn, met Annetje Arijens, weduwe van Cornelis Dircxsz Mantjen, van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Jansz van SWIETEN (zie 1173).}
Gehuwd (4) op 12-02-1694 te TA. Pieter Leendertsz van Leeuwen, laatst weduwnaar van Annetie Arijens, met Aplonij Gerrits, weduwe van Cornelis Jansz van Zijl, beiden van Korter Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-02-1694 te LA (RK). Piter Leenderse en Apolonie Gerrits, beiden van CA. Echtgenote is Apolonie Gerrits (zie 1748). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1693 met Cornelis Jansz van ZIJL (zie 1747).}
Uit het derde huwelijk:
   1.  Leendert Piter Leenderse (zie 1391).

4204    Sophia van LEEUWEN, gedoopt (RK) op 11-11-1703 te LA (getuige(n): Jacob Hendriklse en Marijtie Hendrikse). Sophia, dr van Gerrit Hendrikse van Leeuwe en Pleuntie Cneelis, van CA.
 
4301    Theodorus Jan Arisse van LEEUWEN, gedoopt (RK) op 02-10-1704 te LA (getuige(n): Dirk Jantse en Annigie Cnelis). Theodorus, zn van Jan Arisse en Pleunia Dircx, van LA.
 
5198    Theodorus Jan Arisse van LEEUWEN, gedoopt (RK) op 31-03-1713 te LA (getuige(n): Dirk Janse en Marij Jans). Theodorus, zn van Jan Arisse en Pleunia Dircx, van LA.
 
4737    Arie (van LEEUWEN). Dezelfde als Arijen Jansz van Leeuwen (P1128)? Hij trouwde in 1665 met Applonia Cornelisdr.
Kinderen:
   1.  Cornelis Ariense van LEUWEN (zie 1702).
   2.  Jan Ariese van LEEUWEN (zie 1737).
   3.  Piter Ariense van LEEUWEN (zie 1774).
   4.  Marritje Arensen van LEEUWEN (zie 1932).
   5.  Martjen Ariens (van LEEUWEN) (zie 4738).
   6.  Merghjen Ariens (van LEEUWEN) (zie 4739).

4738    Martjen Ariens (van LEEUWEN).
 
4739    Merghjen Ariens (van LEEUWEN).
 
4055    Gerrit Heindrikse (van LEEUWE).
Gehuwd met Pleuntie Kneelis (zie 4056).
Uit dit huwelijk:
   1.  Krijntie Gerrit Heindrikse (zie 4054).
   2.  Sophia van LEEUWEN (zie 4204).

2959    Neeltie Gerrits van LEEWE.
Gehuwd op 15-11-1709 te TA. Gerrit Willems van der Hoorn, laatst weduwnaar van Neeltie Jacobs NoortHollant, met Neeltie Gerrits van Leewe, jdr, van de Mije.
Vreemd, dat op 09-06-1710 (scan 144) nogmaals werd vermeld: Gerrit Willems van der Hoorn, laatst weduwnaar van Neeltie Jacobs Noorthollandt, bruidegom, met .... (niet ingevuld). Gehuwd voor de kerk op 14-11-1709 te LA (RK) (getuige(n): Hendrik Gerritse en Dirk Gerritse). Gerrit Wilmse, van LA en Neeltie Gerrits, convertia. Echtgenoot is Gerrit Willemsz van der HOORN (zie 156). {Hij was eerder gehuwd op 06-07-1688 te TA. Gerrit Willemsz van der Hoorn, jm, met Seijtie Thomesse Bins, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Seijtie Thomesse BINS (zie 1415). Hij was eerder gehuwd op 16-12-1698 te TA. Gerrit Willems van der Hoorn, weduwnaar van Seijtie Thomes Bins, met Neeltie Jacobs Noorthollandt, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-10-1698 te LA (RK). Gerrit Willemse en Neeltje Jacobs, beiden van LA. Echtgenote is Neeltje Jacobs NOORTHOLLANDT (zie 1924). Hij is later gehuwd voor de kerk op 18-05-1710 te LA (RK) (getuige(n): Anna Pieter Jasse en varij (Eccl.)). Gerrit Wilmse, van LA en Hillitie Thijse Rietveld. (Of is Rietveld een plaatsaanduiding?) met Hillitie Thijse RIETVELD (zie 2990).}
 
1411    Bouwen LELIEVELT.
Gehuwd met NN (zie 1412).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Bouwensz LELIEVELT (zie 649).
   2.  Pieter Bouwensz LELIEVELT (zie 755).

1167    Bouwen Pietersz LELIEVELT.
Gehuwd op 26-07-1667 te TA. Bouwen Pietersz Lelievelt, jm, met Appoloni Dircx van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Appoloni Dircx van der HOORN (zie 1168). {Zij is later gehuwd op 30-11-1683 te TA. Pieter Willems, weduwnaar van Annetge Gerrits van den Houk, met Applonij Dirxs, weduwe van Bouwen Pietersz Lelivelt.
Nogmaals de trouwakte op TA8sc51: Pieter Willemsz van den Hoek, weduwnaar van Annetie Gerrit van der Hoek, met Apolonij Dirkx, weduwe van Bouwen Pieters Lelijvelt, beiden van der Aer. In de kantlijn van deze trouwakte stond: "Nota Pieter Willems van den Hoek heeft sijn acte maer gelicht.", gehuwd voor de kerk op 22-11-1683 te LA (RK). Piter Willemse en Apolonie Dirx, beiden van CA. Echtgenoot is Pieter Willemsz van den HOEK (zie 731).}
 
649    Cornelis Bouwensz LELIEVELT.
Gehuwd (1) in/vr 1653 met Appolonia Jansdr (zie 650). Er is nog geen bewijs, dat Jan uit het eerste huwelijk is geboren.
Gehuwd (2) op 27-02-1654 te TA. Cornelis Bouwensz Lelievelt, weduwnaar van Appolonia Jansdr, met Annetgen Adriaens, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetgen Adriaens (zie 651).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Cornelisz LELIEVELT (zie 1204).

2283    Gerrit Jan Cees LELIEVELT, gedoopt (RK) op 26-09-1689 te LA. Gerrit Jan Cees Bouwense en M: Kniertje Jans, van LA.
 
1204    Jan Cornelisz LELIEVELT.
Gehuwd (1) op 04-02-1676 te TA. Jan Cornelisz Lelievelt, jm, met Kniertgen Jansdr, beiden van der Aer. Op dezelfde datum trouwt Jan Cornelis met Grietje Jans voor de RK-kerk komend uit LA (R-119). Vermoedelijk is Kniertgen of Grietgen fout. Echtgenote is Kniertgen Jansdr ROMMELSWAAL (zie 1205). Geen dopelingen t/m sc20. Teruggaand op sc14b: gedoopt op 25-10-1683 Aeltje Jan Corse, van LA.
Gehuwd (2) op 25-05-1714 te TA. Jan Cornelis Lelijvelt, weduwnaar van Kniertie Jansen Rommelswaal, geboortig van Ter Aar, met Grietie Cornelis Q?uijst, weduwe van Erk Pieterse Haakman, geboortig van Ter Goude. Echtgenote is Grietie Cornelis QUIJST (zie 3023). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1713 met Erk Pieterse HAAKMAN (zie 3024).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Piter Jan Cees Bouwense LELIEVELT (zie 1410).
   2.  Willem Jan LELIEVELT (zie 1881).
   3.  Gerrit Jan Cees LELIEVELT (zie 2283).
   4.  Jan Jantse LELIVELT (zie 2256).
   5.  Cornelis Janse LELIJVELT (zie 2391).
   6.  Piter Janse LELIVELT (zie 2506).
   7.  Maaretje Janse LELIJVELT (zie 3003).
   8.  Andries Jans LELIVELT (zie 3010).

111    Jan Mertsen LELIEVELT.
Gehuwd op 02-12-1671 te TA. Jan Maertsz Lelievelt, jm, met Anna Jansdr Groenintwout, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-12-1671 te LA met Annichie Jans GROENINTWOUT (zie 112). Beiden van CA.
 
972    Marija Willems LELIEVELT.
Gehuwd op 01-02-1662 te TA. Jan Adriaensz, jm, met Marija Willems Lelievelt, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Adriaensz (zie 971).
 
887    Neeltgen Gerritsdr LELIEVELT.
Gehuwd op 19-11-1659 te TA. Adriaen Gerritsz Tromslager, weduwnaar van Maretgen Gerrits Rietwijck, met Neeltgen Gerritsdr Lelievelt, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Arien Gerritsz TROMSLAGER (zie 612). {Hij was eerder gehuwd op 11-06-1653 te TA. Arien Gerritsz Tromslager, jm, met Maritgen Gerrits, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Maritgen Gerrits RIETWIJCK (zie 613).}
 
755    Pieter Bouwensz LELIEVELT.
Gehuwd (1) in/vr 1655 met Appolonia Pietersdr (zie 756).
Gehuwd (2) op 28-05-1656 te TA. Pieter Bouwensz Lelievelt, weduwnaar van Appolonia Pietersdr, met Grietgen Adriaensdr, weduwe van Pieter P(ieters?) Korsz, beiden van der Aer. Echtgenote is Grietgen Adriaensdr (zie 757). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1655 met Pieter P(ieters?) Korsz (zie 758).}
 
1410    Piter Jan Cees Bouwense LELIEVELT, gedoopt (RK) op 28-02-1686 te LA. Piter Jan Cees Bouwense en M: Kniertje Jans, 27. Vermoedelijk is 27 de geboortedag of het aantal dopelingen per bepaalde tijd..
 
5512    Piter Janse LELIEVELT. Doopgetuige bij P5510 op 09-12-1716. Zoon van R56?
 
1881    Willem Jan LELIEVELT, gedoopt (RK) op 03-05-1688 te LA. Willem Jan Cees Bouwense en M: Kniertje Jans.
 
3794    Aegje Salemon Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 09-05-1697 te LA (getuige(n): Leendert Piterse en Marij Piters). Aegje Salemon Piterse en M: Merghje Willems, van LA.
 
4071    Agatha Salomon Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 30-08-1702 te LA (getuige(n): Piter Jantse en Annigie Piters). Agatha Salomon Piterse en M: Aegie Seijments. Herschreven doopboek: M: Aegje Sijmens, van LA.
 
2563    Anne Jacob LELIJVELT, gedoopt (RK) op 27-08-1691 te LA. Anne Jacob Piterse en M: Anne Cornelis, van LA.
 
2633    Anne Jacob LELIJVELT, gedoopt (RK) op 26-09-1692 te LA. Anne Jacob Piterse en M: Anne Cornelis Mertens, van LA.
 
3623    Anne Jacob Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 02-09-1694 te LA (getuige(n): Piter Ceesen en Martje Piters). Anne Jacob Piters en M: Anne Cornelis, van LA.
 
5354    Antie Pieter Jacobse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 04-11-1716 te LA (getuige(n): Knelis Pieterse en Anna Jacobs). Antie, dr van Pieter Jacobse en Pleuntie Pieters, van LA.
 
1868    Aplonie Jacob Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 16-02-1688 te LA. Aplonie Jacob Piterse en M: Aegje Cornelis, van LA.
 
2396    Aplonij Pieters LELIJVELT.
Gehuwd op 15-10-1705 te TA. Huijg Dirkxz Klinker met Aplonij Pieters Lelijvelt, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 07-09-1705 te LA (RK) (getuige(n): Margarita van Beest en Aleijdis Fier). Huijgh Dirkse Klinkert en Apolonia Piterse Lelivelt. Echtgenoot is Huijg Dirkxz KLINKER (zie 2395).
 
1445    Arie Cornelisse LELIJVELT.
Gehuwd op 07-02-1689 te TA. Arijen Cornelis Lelijvelt, jm, Annetie Cornelis Hoogendijk, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1689 te LA (RK). Arie Cornelisse en Anne Cornelis, beiden van LA. Echtgenote is Anne Cornelis HOOGENDIJK (zie 1446).
 
3670    Cornelia Jacob Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 22-06-1695 te LA (getuige(n): Lauris en Kniertje Jans). Cornelia Jacob Piterse en M: Aegje Cornelis, van LA.
 
2325    Cornelis Jacob Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 29-04-1690 te LA. Cornelis Jacob Piterse en M: Anne Cornelis, van LA.
 
3705    Cornelis Jacob Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 09-01-1696 te LA (getuige(n): Leendert Huijberse en Apolonie Cornelis). Co(r)nelis Jacob Piterse en M: Antje Cornelis.
 
2391    Cornelis Janse LELIJVELT.
Gehuwd op 26-05-1705 te TA. Cornelis Janse Lelijvelt, jm, met Kniertie Maartens Hoogeboom, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 26-05-1705 te LA (RK) (getuige(n): Tomas Jantse en Jannigie Thomas). Cnelis Jantse en Cniertie Meertens. Echtgenote is Kniertie Maartens HOOGEBOOM (zie 2392).
 
616    Cornelis Maertensz Jans LELIJVELT.
Gehuwd (1) op 16-11-1653 te TA. Cornelis Maertensz, jm, met Dingen/r?om Aerts, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Dinge?rom Aerts (zie 617).
Gehuwd (2) op 18-11-1662 te TA. Cornelis Maerts Jansz, weduwnaar van Dingnois Aerts, van der Aer, met Neeltje Ghijsberts Suijdebaert, jdr, van de Vrijehouff. Echtgenote is Neeltje Ghijsberts SUIJDEVAERT (zie 1020). {Zij is later gehuwd op 04-12-1686 te TA. Pieter Pietersz van Zijl, weduwnaar van Aplonij Gerrits Vertas, met Neeltie Ghijse Zuijdevaert, weduwe van Cornelis Maertsz Lelijvelt, beiden van Gorter Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-12-1686 te LA (RK). Piter Piterse en Neltje Gijsen, beiden van CA. Echtgenoot is Pieter P:rsz van ZIJL (zie 625).}
 
5396    Cornelis Pieter Jacobse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 11-02-1715 te LA (getuige(n): Cnelis Knelissen en Maartje Keese). Cornelis. zn van Pieter Jacobse en Pleuntje Pieters, van LA.
 
2576    Cornelis Piter Cornelisse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 22-11-1691 te LA. Cornelis Piter Cornelisse en M: Jannitje Jans, van Bilderdam.
 
194    Crijntjen Alberts LELIJVELT. LA.
Gehuwd voor de kerk op 30-03-1674 te LA (RK). Michiel Cornelisse en Crijntjen Alberts (van LA). Echtgenoot is Chiel Cornelisse BOUMAN (zie 298). {Hij is later gehuwd op 11-05-1679 te TA. Michiel Cornelis Bouman (Boo?man), weduwnaar van zaliger Crijntie Alberts Lelijvelt, met Annetie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-05-1679 te LA (RK). Chiel Cornelisse en Annichje Cornelis. Echtgenote is Annichje Cornelis (zie 299).}
 
5353    Gijsbert Pieter Jacobs LELIJVELT, gedoopt (RK) op 30-10-1716 te LA (getuige(n): Pieter Geijse en Jannitie Jans). Gijsbert, zn van Pieter Jacobs en Sijberig Claes, van LA.
 
3653    Helena Salemon Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 06-03-1695 te LA (getuige(n): Jan van Oort en Pluntje Piters van Oort). Helena Salemon Piterse en M: Merghje Willems, van LA.
 
592    Jacob Pieters LELIJVELT. Broer van Arij Pieterz de With, PG2179? Zie PG 276.
Gehuwd op 01-11-1685 te TA. Jacob Pieters Lelijvelt, jm, met Aegie Cornelis, weduwe van Mr. Philip Stouthandel, beiden van der Aer. In de akte uit TA werd Clement Stouthandel als schepen genoemd. Gehuwd voor de kerk op 24-10-1684 te LA (RK). Jacob Piterse en Aegje Cornelis. Echtgenote is Aegje Cornelis BAES (zie 1249). {Zij was eerder gehuwd op 11-11-1683 te TA. Mr. Philip Stouthandel, weduwnaar van Annetie Gerrits Rietwijk, van der Aer, met Aegie Cornelis Baes, jdr, van Esselijkewoude. Als schepen van TA was aanwezig: Clement Stouthandel. Gehuwd voor de kerk op 18-11-1683 te LA (RK). Phips Jacobse (van LA) en Aegje Connelis (van Aunia). Echtgenoot is Philps Jacobse STOUTHANDEL (zie 456).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
354    Jacob Piterse LELIJVELT. CA. Zie PG276.
Gehuwd op 27-10-1681 te TA. Jacob Pietersz Lelijvelt, jm, met Aplonij Maertens, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 28-10-1681 te LA (RK). Jacob Piterse (van CA) en Apolonie Mertens (van LA). Echtgenote is Apolonie Mertens (zie 355).
 
1353    Jacob Piterse LELIJVELT. Zie PG 276.
Gehuwd (1) op 05-12-1686 te TA. Jacob Pieters Lelijvelt, jm, met Annitie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 29-10-1686 te LA (RK). Jacob Piterse en Annitje Cornelis, beiden van LA. Echtgenote is Annitje Cornelis (Mertens) (zie 1354).
Gehuwd (2) op 12-06-1699 te TA. Jacob Pietersz Lelijvelt, weduwnaar van Anna Cornelis, met Marritie Jans Hoogeveen, weduwe van Amos Thomesz Bins, beiden van der Aer. Echtgenote is Martie Jans HOOGEVEEN (zie 291). {Zij was eerder gehuwd op 30-01-1679 te TA. Amos Thomasz Bints, jm, van der Aer, met Marritie Jans Hoogeveen, van der Aer, jegenwoordigh alhier Ter Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1679 te LA met Amis Tommisse BINTS (zie 290). In 1679 trad ene Thomas Amos Bin(t)s op als schepen in Ter Aar. Vader of zoon?(TA8sc17en 18)(idem 1682, sc36).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Piter Jacob Piterse LELIJVELT (zie 1910).
   2.  Piter Jacob Piterse LELIJVELT (zie 1869).
   3.  Piter Jacob Piterse LELIJVELT (zie 2201).
   4.  Cornelis Jacob Piterse LELIJVELT (zie 2325).
   5.  Anne Jacob LELIJVELT (zie 2563).
   6.  Anne Jacob LELIJVELT (zie 2633).
   7.  Anne Jacob Piterse LELIJVELT (zie 3623).
   8.  Cornelis Jacob Piterse LELIJVELT (zie 3705).

2952    Jacobus Zijbrecht Claes LELIJVELT, gedoopt (RK) op 05-04-1709 te LA (getuige(n): Jan Jacopse en Trijntie Japix). Een kind (zonder naam of geslacht te noemen) van 16 weken oud bij het trouwen op 29-06-1709. Dus verwacht ik ??-02-1709. Vergelijk met de doopdatum. Jacobus, spurius, onwettige zoon van Zijbrecht Claes, van LA.
 
3634    Jan Piter Cornelisse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 24-11-1694 te LA (getuige(n): Jan Jansen en Martje Jans). Jan Piter Cornelisse en M: Jannitje Jans.
 
4775    Joannes Piter Jacopse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 12-08-1710 te LA (getuige(n): Cnelis Claase en Weentie Claas). Joannes, zn van Piter Jacopse en Zijburg Claes, van LA.
 
3003    Maaretje Janse LELIJVELT.
Gehuwd op 02-10-1712 te TA. Cornelis Jansen Pijper, weduwnaar van Niesje Arijens, met Maaretje Janse Lelijvelt. Gehuwd voor de kerk op 02-10-1712 te LA (RK) (getuige(n): Dirk Huijberse en Adriana Piters). Cnelis Janse Pijper, van LA, en Merghie Jans Leliveld, van LA. Echtgenoot is Cornelis Jansz PIJPER (zie 2936). {Hij was eerder gehuwd op 10-02-1709 te TA. Cornelis Jansz Pijper, jm, van Nieukoop, met Niesie Adriansen van Akere, van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 10-02-1709 te LA (RK) (getuige(n): Marij Piters en Marij Frans). Cnelis Janse en Nizzie Aries, L. Echtgenote is Niesie Adriansz van AKERE (zie 2937).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Cnelis Janse PIJPER (zie 5261).
   2.  Joannes Knelis Janse PIJPER (zie 5366).
   3.  Jan Cornelisse PIJPER (zie 5449).
   4.  Neeltie Knelis PIJPER (zie 5517).

5581    Maarten Pieters LELIJVELT.
Gehuwd op 19-01-1723 te TA. Maarten Pieters Lelijvelt, jm, van Aerlanderveen, met Neeltie Arijsen van der Nap, jdr, van Langeraer. Echtgenote is Neeltie Ariesen van der NAP (zie 5580).
 
2560    Martje Jacob Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 14-08-1691 te LA. Martje Jacob Piterse en M: Aegje Cornelis, van LA.
 
2574    Martje Salomon Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 18-11-1691 te LA. Martje Salomon Piterse en M: Merghje Willems, van LA.
 
2944    Pieter Jacobsz LELIJVELT. Vermoedelijk persoon 2934.
Gehuwd op 29-06-1709 te TA. Pieter Jacobsz Lelijvelt, jm, van Sevenhoven, met Sijbrecht Klaas Hooijboer, dochter als bruijt hebbende voor 't solemniseeren van 't huwelik geprocreert een knechtie out ontrenk sestien weeken. Zij verklaarden vader en moeder te zijn. (Tegenwoordig alle ter Aer.) Als schepen trad op: Jacob Pietersz Lelijvelt; zijn vader?
TA12sc101: Getrouwd: Pieter Jacobsz Lelivelt, van Sevenhoven ende Sijbreght Claas Hoijboer, van de Aer. Een gewettigd kind. Zij moesten meer dan 2 gulden betalen. Gehuwd voor de kerk op 15-06-1709 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Sijmens en Jan Piter Neue (een broer van Cornelis Piter Neven? Zie R262)). Piter Jacopse en Zyburgie Claes. Echtgenote is Sijbrecht Klaas HOOIJBOER (zie 2945).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1611    Piter Cornelisse LELIJVELT.
Gehuwd op 24-01-1690 te TA. Pieter Cornelis Lelijvelt, jm, met Jannetie Jans Diepersloot, jdr, beiden van Langer Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1690 te LA (RK). Piter Cornelisse (van LA) en Jannitje Jans (van Billderdam). Echtgenote is Jannitje Jans DIEPERSLOOT (zie 1612).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1910    Piter Jacob Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 07-03-1687 te LA. Piter Jacob Piterse en M: Anne Cornelis, van LA.
 
1869    Piter Jacob Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 09-03-1688 te LA. Piter Jacob Piterse en M: Anne Cornelis, van LA.
 
2201    Piter Jacob Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 18-03-1689 te LA. Piter Jacob Piterse en Anne Cornelis, van LA. In het gezin van Jacob en Annitje werden de eerste drie kinderen Piter genoemd. Vermoedelijk waren de eerste twee Piters erg jong overleden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1714 te TA. Pieter Jacobsz Lelijvelt, jm, met Pleuntie Pietersen Stouthandel, jdr, beiden geboortig van en wonende in Ter Aar. Gehuwd voor de kerk op 13-05-1714 te LA (RK) (getuige(n): Trijntie Knelis en Joghum Janse, varij). Piter Jacopse Leliveld, van LA en Pleuntie Piters, van LA. Echtgenote is Pleuntie Pietersen STOUTHANDEL (zie 3022).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Pieter Jacobse LELIJVELT (zie 5396).
   2.  Antie Pieter Jacobse LELIJVELT (zie 5354).

5566    Rut Ians LELIJVELT.
Gehuwd in/vr 1720 met Hadewig Bouwens ZAAL (zie 5565). {Zij is later gehuwd op 18-02-1721 te TA. Jan Jans van Rijn met Hadewig Bouwens Zaal, weduwe van Rut Ians Lelijvelt. Echtgenoot is Jan Jan Janse van RIJN, 26 jaar oud (zie 3649).}
 
1937    Salomon Pieters LELIJVELT.
Gehuwd (1) in/vr 1691 met Marritie Willem (zie 1938).
Gehuwd (2) op 21-05-1699 te TA. Salomon Pieters Lelijvelt, weduwnaar van Marritie Willem, van der Aer, met Aegie Sijmons Veth, jdr, wonende tot Warmont. Echtgenote is Aegie Sijmons VETH (zie 1939).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Martje Salomon Piterse LELIJVELT (zie 2574).
   2.  Helena Salemon Piterse LELIJVELT (zie 3653).
   3.  Aegje Salemon Piterse LELIJVELT (zie 3794).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Agatha Salomon Piterse LELIJVELT (zie 4071).
   5.  Sijmen Salomon Piterse LELIJVELT (zie 4253).

4253    Sijmen Salomon Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 28-04-1704 te LA (getuige(n): Claes Sijmense en Trijntie Seijments). Sijmen, zn van Salomon Piterse en Agie Seijments, van LA.
 
2297    Tuenis Jacob Piterse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 23-12-1689 te LA. Tuenis Jacob Piterse en M: Egje Cornelis, van LA.
 
2521    Weijntje Piter Cornelisse LELIJVELT, gedoopt (RK) op 27-09-1690 te LA. Weijntje Piter Cornelisse en M: Jannitje Jans, van Bilderdam.
 
276    Jacob Pitersen van LELIJVELT. Op 30-04-1707 compareerde Jacob Pietersz Lelijveld, wonende tot Langeraar, voor noteris Pieter van Dieningen te Leiden (akte 58, scan 209-210). Hij was aan Hermanus Kaan 400 gulden schuldig. In de kantlijn stond, dat de schuld op 17-05-1710 was voldaan.
Zie PG 1353, 354 en 592.
Gehuwd op 07-02-1678 te TA. Jacob Pieterse van Lelijvelt, jm, van der Aer, met Apolonia Jans Swaenevelt, jdr, mede van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 03-02-1678 te LA. Jacob Pitersen en Apluentje Jans, beiden van LA. Echtgenote is Apluentje Jans SWAENEVELT (zie 277). Beiden uit LA.
 
3010    Andries Jans LELIVELT.
Gehuwd (1) in/vr 1712 met Neeltje Arijens VERKROM (zie 3011).
Ondertrouwd (2) op 16-04-1713 te Aerlanderveen. De bode van het ambacht van Aerlanderveen bevestigde via een acte d.d. 16-04-1713, dat de drie huwelijkse geboden waren afgekondigd in Aerlanderveen voor Andries Jansz Lelijvelt, weduwnaar van Neeltie Arijens Verkrom, van Aerlanderveen, met Elijsabedt Cornelis Slingelant, jdr, van Langeraer. Gehuwd op 23-04-1713 te TA. Andries Jans Lelivelt, weduwnaar van Neeltje Ooijens Verkrom, van Arlanderveen, met Elisabet Cornelis Slingerlant, van Langeraar, jdr. Gehuwd voor de kerk op 17-04-1713 te LA (RK) (getuige(n): Ida Cornelis en Lijsbet Jacops). Andries Janse Leliveld, van Aerlanderveen, en Lijsbet Cornelis, van LA. Echtgenote is Elisabet Cornelis SLINGERLANT (zie 3012).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Cornelius Andries Janse LELIVELT (zie 5262).
   2.  Cornelis Andries LELIVELT (zie 5447).

4852    Apolonia Jan Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 18-03-1709 te LA (getuige(n): Wilm Janse en Mertie Jans). Apolonia, dr van Jan Janse en Agie Cornelis, van LA.
 
5272    Apolonia Piter Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 18-10-1713 te LA (getuige(n): Cnelis Janse). Apolonia, dr van Piter Janse en Marijtie Aarts, van LA.
 
4826    Arnoldus Piter Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 03-12-1708 te LA (getuige(n): Leenert Aerse en Teuntie Aers). Arnoldus, zn van Piter Janse en Marijtie Aers, van LA.
 
4456    Catharina Jan Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 25-09-1705 te LA (getuige(n): Cnelis Jansse en Dijntie Mulders (P1954?)). Catharina, dr van Jan Janse en Agie Cornelissen, van LA. De doopdatum verschilt echt 1 dag.
 
5520    Cornelia Jan Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 25-02-1717 te LA (getuige(n): Bouwe Knelisse en Neeltie). Cornelia, dr van Jan Janse en Eijtie Knelis, van onbekend. H-doopboek: IJtje Knelis, rest idem.
 
5447    Cornelis Andries LELIVELT, gedoopt (RK) op 03-01-1716 te LA (getuige(n): Pieter Cornelisse en Mentie Cornelisse). Cornelis Andries, zn van Andries Janse en Lijbet Cornelisse, van LA.
 
5262    Cornelius Andries Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 30-09-1713 te LA (getuige(n): Meerten Kornelisse en Mertie Kornelis). Cornelius, zn van Andries Janse en Lijsie Kornelis, van LA.
 
5234    Cornelius Jan Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 20-08-1713 te LA (getuige(n): Bouwen Knelisse en Barbara Knelis). Cornelius, zn van Jan Janse en Agie Knelis, van LA.
 
5433    Cornelius Piter Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 08-09-1715 te LA (getuige(n): Jan Janse en Antie Meertens). Cornelius, zn van Piter Janse en Marijtie Aers, van onbekend.
 
4175    Cunera Jan Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 25-06-1703 te LA (getuige(n): Cnelis Jantse en Maertie Jans). Cunera, dr van Jan Janse en Agie Knelis, van LA.
 
4959    Cunera Piter Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 30-06-1710 te LA (getuige(n): Jan Janse en Mertie Jans). Cunera, dr van Piter Janse en Marijtie Aers, van LA.
 
4455    Elisabeth Jan Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 24-09-1705 te LA (getuige(n): Piter Janse en Cniertie Meertens). Elisabeth, dr van Jan Janse en Agie Cornelissen, van LA.
 
5109    Jan Jan Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 20-12-1711 te LA (getuige(n): Wilm Janse en Marijtie Aars). Jan, zn van Jan Janse en Agie Cnelis, van LA.
 
2256    Jan Jantse LELIVELT.
Gehuwd op 22-01-1703 te TA. Jan Jansz Lelijvelt, jm, met Aagie Cornelis van der Tangh. Gehuwd voor de kerk op 21-01-1703 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Maertie Jants). Jan Jantse Lelivelt en Aegie Cornelis. Kopie: Jan Janse Lelievelt en Aegje Cornelis. Getuigen: Adriana Piters en Maertie Jans (eccl?). Echtgenote is Aegie Cornelis van der TANGH (zie 2257).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cunera Jan Janse LELIVELT (zie 4175).
   2.  Elisabeth Jan Janse LELIVELT (zie 4455).
   3.  Catharina Jan Janse LELIVELT (zie 4456).
   4.  Joannes Jan Janse LELIVELT (zie 4611).
   5.  Apolonia Jan Janse LELIVELT (zie 4852).
   6.  Apolonia Jan Janse (zie 4974).
   7.  Jan Jan Janse LELIVELT (zie 5109).
   8.  Cornelius Jan Janse LELIVELT (zie 5234).
   9.  Cornelia Jan Janse LELIVELT (zie 5520).

4611    Joannes Jan Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 22-12-1706 te LA (getuige(n): Wilm Janse en Gritie Cnelis). Joannes, zn van Jan Janse en Agie Cornelis, van LA.
 
5086    Maria Piter Janse LELIVELT, gedoopt (RK) op 12-11-1711 te LA (getuige(n): Gerrit Janse en Gritie Aarts). Maria, dr van Piter Janse en Marijtie Aarts, van LA.
 
2506    Piter Janse LELIVELT. Is dit Piter Jan Cees Bouwens Lelievelt, geboren op 28-02-1686 in TA?
Gehuwd 00-05-1708 te TA. Pieter Jansz Lelijvelt, jm, met Marij Aartsen. Gehuwd voor de kerk op 27-05-1708 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters (Eccl) en Trijntie Aries). Piter Janse Lelivelt, van LA, met Marijtie Aers, van LA. Echtgenote is Marijtie Aers (zie 2507). Weeskamerarchief Ter Aar, nr. 279: Extract van het testament, opgemaakt voor schout en schepenen van Ter Aar, d.d. 13 maart 1749, van Pieter Jansz. Lelijveld en Marrigje Arijsz. Slintwint, wonende te Ter Aar; afgegeven door de notaris te Rijnsaterwoude. 1754 18 januari 1 stuk. Nog niet digitaal op 3-2019.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus Piter Janse LELIVELT (zie 4826).
   2.  Cunera Piter Janse LELIVELT (zie 4959).
   3.  Maria Piter Janse LELIVELT (zie 5086).
   4.  Apolonia Piter Janse LELIVELT (zie 5272).
   5.  Cornelius Piter Janse LELIVELT (zie 5433).
   6.  Wijntie Pieter (zie 3106).

3358    Cornelis Piter LEUWEN, gedoopt (RK) op 26-09-1674 te LA. Cornelis Piter Leuwen, van CA.
 
3607    Aert Cornelisse van LEUWEN, gedoopt (RK) op 19-04-1694 te LA (getuige(n): Thijs Cornelisse en Grietie Cornelisse). Aert Cornelisse Cornelisse, en M: Annechien Abrams.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-08-1719 te Ter Aar. Aart Cornelis vam Leeuwen, jm, van Langeraar, met Jaapie Cornelis Zaal, jdr, van Aarlanderveen. Echtgenote is Jaapie Cornelis ZAAL (zie 4084).
 
4132    Cornelia Cornelis Kneelisse van LEUWEN, gedoopt (RK) op 13-11-1702 te LA (getuige(n): Cneelis en Merghie Abrams). Cornelia, dr van Cornelis Kneelisse en Annigie Abrams, van LA. H-dbk: Cornelia, dr van Cornelis Cornelisse en Annigje Abrams, LA. D-get: Knelis en Margje Abrahams.
 
3955    Cornelia Kneelis Kneelisse van LEUWEN, gedoopt (RK) op 31-03-1701 te LA (getuige(n): Kneelis Kneelisse en Nelligie Abrahams). Cornelia Kneelis Kneelisse en M: Annigie Abrahams, van LA. Herschreven doopboek: Cornelia Krelis Krelisse. Doopgetuigen: Krelis Krelisse en Nelligje Abrahams.
 
1702    Cornelis Ariense van LEUWEN.
Gehuwd op 21-10-1692 te TA. Cornelis Arijse van Leeuwe, jm, met Aplonij Arijense Hoogendijk, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-10-1692 te LA (RK). Cornelis Ariense van Leuwen (Lauwen?) en Apolonie Ariens. Echtgenote is Apolonie Ariens HOOGENDIJK (zie 1703).
 
1700    Cornelis Cornelisse van LEUWEN.
Gehuwd op 21-09-1692 te TA. Cornelis Cornelisz van Leeuwe, jm, met Annetie Abrahams Weselenburgh, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-09-1692 te LA (RK). Cornelis Cornelisse van Leuwen en Annighjen Abrams. Echtgenote is Annighjen Abrams WESELENBURGH (zie 1701).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aert Cornelisse van LEUWEN (zie 3607).
   2.  Cornelia Kneelis Kneelisse van LEUWEN (zie 3955).
   3.  Cornelia Cornelis Kneelisse van LEUWEN (zie 4132).
   4.  Cornelius Cnelis Cnelisse van LEUWEN (zie 4928).

5284    Cornelis/Knelis van LEUWEN.
Kinderen:
   1.  Cornelis Cornelisse van LEUWEN (zie 1700).
   2.  Marij Kneelis van LEUWEN (zie 2195).
   3.  Jan Knelisse (van LEUWEN) (zie 5042).
   4.  Pieter Knelissen (van LEUWEN) (zie 5285).
   5.  Japie Knelis (van LEUWEN) (zie 5466).

4928    Cornelius Cnelis Cnelisse van LEUWEN, gedoopt (RK) op 09-02-1710 te LA (getuige(n): Piter Cnelisse en Japie Cnelis). Cornelius, zn van Cnelis Cnelisse en Anna Abrams, van LA.
 
3917    Engel Jansen van LEUWEN.
Gehuwd met Magtiltie Ians (zie 3918).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Engel Jansen van LEUWEN (zie 3916).

3916    Maria Engel Jansen van LEUWEN, gedoopt (RK) op 13-02-1699 te LA (getuige(n): Anne Ariens). Maria, Engel Jansen van Leuwen en M: Magtiltie Ians, hic transeuntes.
 
2195    Marij Kneelis van LEUWEN.
Gehuwd op 02-02-1702 te TA. Govert Pietersz van der Swaan, weduwnaar van Marritie Jacobs Berkeloe, met Marritie Cornelis van Leuwen. Gehuwd voor de kerk op 27-05-1701 te LA (RK) (getuige(n): Piter Hendrixse en Maertie Jasse). Govert Piterse en Marij Kneelis. Kopie: Govert Pieterse en Marij Knelis. Getuigen: Pieter Hendriks en Marritje Jasse. Echtgenoot is Govert Piterse van der SWAAN (zie 2194). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1701 met Marritie Jacobs BERKELOE (zie 2246).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Govert Piterse van der SWAAN (zie 4004).
   2.  Cornelius Govert Piterse van der SWAAN (zie 4167).
   3.  Jan Govert Piterse van der SWAAN (zie 4248).
   4.  Apolonia Govert Piterse van der SWAAN (zie 4591).
   5.  Gerardus Govert Piterse van der SWAAN (zie 4719).
   6.  Hubertus Govert Piterse van der SWAAN (zie 4913).
   7.  Cunera Govert Piterse van der SWAAN (zie 4016).
   8.  Aleijdis Govert Piterse van der SWAAN (zie 5141).
   9.  Aarnoud Govert Pietersen van der SWAAN (zie 5283).
   10.  Jacob Gouverse van der SWAAN (zie 5041).

5042    Jan Knelisse (van LEUWEN). Via doopgetuigen.
 
5466    Japie Knelis (van LEUWEN). Via doopgetuige gekoppeld.
 
5285    Pieter Knelissen (van LEUWEN).
 
1688    Joannes (Jan) LIEVESTEIJN.
Gehuwd voor de kerk op 26-05-1692 te LA (RK). Joannes Lievesteijn (van Rotterdam) en Altje de Mijter (van Arlanderveen). Echtgenote is Altje de MIJTER (zie 1689).
Uit dit huwelijk:
   1.  Piter LIEVESTEIJN (zie 2676).

2676    Piter LIEVESTEIJN, gedoopt (RK) op 05-03-1693 te LA (getuige(n): Maritje Piter Lievestijn). Piter Jan Lievestijn en M: Altje de Mijter, van Aer.
 
3036    Jacob Maartensz van der LINDE.
Gehuwd op 05-02-1715 te TA. Jacob Maartensz van der Linde, jm, met Annetie Jacobsen Hoosbeek, jdr. Kantlijn: voldaan ende d'acte gegeven. Gehuwd voor de kerk op 05-02-1715 te LA (RK) (getuige(n): afwezig). Jacob Meertsz van den Linden, van CA en Antje Japix Hoosbeek, van CA. Echtgenote is Anne Jacob HOOSBEEK, 25 jaar oud (zie 2313).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
5426    Maria Merse van der LINDE, gedoopt (RK) op 21-11-1715 te LA (getuige(n): Jan Jacobse Boet en Ariaentie Claes Hogeveen). Maria, dr van Jacobi Merse van der Linde en Annigie Jacob Hoosbeek.
 
4843    Anna Jans van der LINDEN. Doopgetuige bij P4842 op 09-01-1709.
 
1964    Ariaentje Willem Cornelisse van der LINDEN, gedoopt (RK) op 25-05-1687 te LA. Ariaentje Willem Cornelisse en M: Anne Ariens, van CA.
 
1404    Cornelia Willem Cornelisse van der LINDEN, gedoopt (RK) op 10-11-1685 te LA. Cornelia Willem Cornelisse en M: Annen Arien Kroonnen, van CA.
 
2275    Jan van der LINDEN, gedoopt (RK) op 07-08-1689 te LA. Jan Willem Cornelisse en M: Anne Arien Kroonnen, van LA.
 
4491    Maarten van der LINDEN.
Kinderen:
   1.  Maartje Maartense van der LINDEN (zie 2974).
   2.  Jacob Maartensz van der LINDE (zie 3036).
   3.  Cornelis Meertense van der LINDEN(s) (zie 4493).

2974    Maartje Maartense van der LINDEN.
Gehuwd op 22-07-1710 te TA. Cornelis Arijse Keijser, jm, van Corteraar met Maartje Maartense van der Linden, geboortig tot Nieuveen, jdr. Echtgenoot is Cornelis Arijse KEIJSER d'OUDE (zie 2973). {Hij is later gehuwd op 01-09-1722 te TA. Cornelis Arijsen Keijser d'oude, weduwnaar van Martie Maartensen van :(der) Linde, en Cornelia Cornelis Bruijns, jdr, beiden van Corteraar. Echtgenote is Cornelia Cornelis BRUIJNS (zie 5574).}
 
5355    Maertie Jacobs van der LINDEN, gedoopt (RK) op 06-11-1716 te LA (getuige(n): Jan Jacobse Bo?et? en Ariaentie Claese Hogeveen). Maertie Jacobs, dr van Jacob Meertense van der Linden en Antie Jacobs Hoosbeek, van CA. H-doopboek: Maria, dr van Jacob Meertense van der Linden en Antie Jacobs Hoosbeek, van CA. Getuigen: Jan Jacobse Boot en Ariaantie Klaas Hogeveen.
 
4976    Maria Cnelis Meertense van der LINDEN, gedoopt (RK) op 22-12-1711 te LA (getuige(n): Jacop Meertens van der Linden en Cnelia Wilms). Maria, dr van Cnelis Meertense van der Linden en Ariaentie Claes, van CA.Maria, dr van Cnelis Meertense van der Linden en Ariaentie Claes, van
1965    Piter van der LINDEN, gedoopt (RK) op 29-07-1688 te LA. Piter Willem Cornelisse en M: Anne Ariens, van CA.
 
2530    Trijntje van der LINDEN, gedoopt (RK) op 28-11-1690 te LA. Trijntje en Willempje Willem Cornelisse en M: Anne Ariens, van CA.
 
358    Willem Cornelisse van der LINDEN. CA.
Gehuwd op 12-11-1681 te TA. Willem Cornelis van der Linden, jm, met Annetie Arijens, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 13-11-1681 te LA (RK). Willem Cornelisse (van CA) en Annetjen Ariens (van LA). Echtgenote is Annetjen Ariens KROONNEN (zie 359). Dopen t/m scan 20 bekeken. {Zij is later gehuwd op 22-07-1692 te TA. Pieter Klaese Rijkum, jm, met Annetie Arijense Kroon, weduwe van Willem Cornelis van der Linde, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-07-1692 te LA (RK). Piter Claese en Annigjen Ariens, beiden van CA. Echtgenoot is Piter Claese RIJKUM (IJKOM) (zie 1694).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
2531    Willempje van der LINDEN, gedoopt (RK) op 28-11-1690 te LA. Trijntje en Willempje Willem Cornelisse en M: Anne Ariens, van CA.
 
4492    Martinus Cornelis Meertense van der LINDENS, gedoopt (RK) op 15-12-1705 te LA (getuige(n): Jacop Meertense en Cornelia Wilms). Martinus, zn van Cornelis Meertense van der Lindens en Ariaentie Claes, van CA.
 
4493    Cornelis Meertense van der LINDEN(s).
Gehuwd (1) in/vr 1722 met Ariaentie Claes HOGEVEEN (zie 4494).
Gehuwd (2) op 24-11-1722 te TA. Cornelis Maartensen van der Linden, weduwnaar van Ariaantie Claasen Hogeveen, met Cornelia Arijsen van der Laan, jdr. Echtgenote is Cornelia Arijsen van der LAAN (zie 5577).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
5386    Meerten Knelis Meertensen van der LINDEN(s), gedoopt (RK) op 20-01-1715 te LA (getuige(n): Jacobus Meertensen en Aagje Aarts (P3560?)). Meerten, zn van Knelis Meertensen en Ariaantje Klaassen, van CA.
 
3818    Jan Marije LOCK (LOOK), gedoopt (RK) op 13-09-1697 te LA (getuige(n): Roeltje Jacobs). Jan Marije Lock (Look, Loek), van LA.
 
3817    Marije LOCK (LOOK).
Kind:
   1.  Jan Marije LOCK (LOOK) (zie 3818).

3879    Grietje Lauris Piterse van LODT, gedoopt (RK) op 15-08-1698 te LA (getuige(n): Willem Piterse en Kniertje Baenen). Grietje Lauris Piterse en M: Aeltje Jans, van CA.
 
3815    Jan Lauris Piterse van LODT, gedoopt (RK) op 06-09-1697 te LA (getuige(n): Willem en Jfje Piters). Jan Lauris Piterse en M: Aeltje Jans, van CA.
 
1729    Lauris Piterse van LODT.
Gehuwd (1) op 14-06-1693 te TA. Laurens Pieterse van Lodt, jm, met Seijtie Cornelis van der Jaght, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 16-06-1693 te LA (RK). Lauris Piterse en Feijtje Cornelis (van CA). Echtgenote is Feijtje Cornelis van der JAGHT (zie 1730).
Gehuwd (2) op 31-10-1696 te TA. Laurens Pieters, weduwnaar van Feijtie Cornelis van der Jagh, met Aeltie Jans, jdr, van Sonderdorp. Gehuwd voor de kerk op 29-10-1696 te LA (RK). Lauris Piterse (van LA) en Aeltje Jans. Echtgenote is Aeltje Jans (zie 1807).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jan Lauris Piterse van LODT (zie 3815).
   3.  Grietje Lauris Piterse van LODT (zie 3879).

3617    Piter Lauris Piterse van LODT, gedoopt (RK) op 05-06-1694 te LA (getuige(n): Willem Cornelisse en Anne Cornelis). Piter Lauris Piterse en M: Feijtje Cornelis, van CA.
 
648    Maritgen Salomons LONDERSLOOT.
Gehuwd op 24-02-1654 te TA. Pieter Pietersz Bouwensz, weduwnaar van Aechgen Matheus, van der Aer, met Maritgen Salomons Londersloot, jdr, van Aerlanderveen. Echtgenoot is Pieter Pietersz Bouwensz (zie 646). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1653 met Aechgen Matheus (zie 647).}
 
1188    Lijsge Cornelis LOPIKER.
Gehuwd op 30-01-1668 te TA. Jonge Cornelis Crijnen Langevelt, jm, van der Aer, met Lijsge Cornelis Lopiker, jdr, van Schoot. Echtgenoot is Cornelis Crijnen (Jonge -) LANGEVELT (zie 1187).
 
824    Jan Cornelisz LOS.
Gehuwd in/vr 1657 met Maritgen Pieters (zie 823). {Zij is later gehuwd op 12-02-1658 te TA. Hendric Willemsz J?oes, jm, van Nieucoop met Maritgen Pieters, weduwe van Jan Cornelisz Los, van der Aer. Echtgenoot is Hendric Willemsz Joes (zie 822).}
 
3960    Lowijsie Bartens LUBBECK/LUBBEEK/LUBBERS.
Gehuwd met Gerrit Eeverse SCHEEPENEN (zie 3959).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Gerrit SCHEEPENEN (zie 3958).
   2.  Everardus SCHEPEN (zie 4143).
   3.  Lubbertus Gerrit Eeverse SCHEPENS (zie 4381).
   4.  Johanna Gerrit SCHEEPEN (zie 4634).
   5.  Alijdis Gerrit SCHEPENS (zie 4934).

2511    Gretie Maartens MAAT.
Gehuwd in/vr 1706 met Dirk Janse VEEN (zie 2502). {Hij is later gehuwd op 24-11-1707 te TA. Dirk Jansz Veen, weduwnaar van Gretie Maartens Maat, met Maritie Pieters Kruijsheer, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 22-11-1707 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Dircx en Anna Piet Jasse (Eccl)). Dirk Janse en Maertie Piters. Dezelfde dag met dezelfde getuigen trouwden Jan Leenerse en Marij Jants. Echtgenote is Maertie Piters KRUIJSHEER (zie 2503).}
 
5509    Teuwis Jacob Teuwisse MAEIJBURG, gedoopt (RK) op 09-12-1716 te LA (getuige(n): Jan Teuwisse en Merchie Assumus). Teuwis, zn van Jacob Teuwisse Maeijburg en Cornelia Jans van der Beijl, van CA. H-Doopboek: Matthaeus, zn van Jacob Teuisse Maijenburg en Cornelia Jans van der Bijl, van CA. Doopgetuigen: Jan Teuisse en Margje Erasmusse.
 
867    Cornelis Jansz MANTGEN.
Gehuwd op 02-03-1659 te TA. Cornelis Jansz Mantgen, jm, met Apoloni Gerrits Hoogerdijck, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Apoloni Gerrits HOOGERDIJCK (zie 868).
 
1176    Cornelis Dircxsz MANTJEN. Is dit dezelfde persoon als: Cornelis Dircxsz van Sijll, PG 898?
Gehuwd in/vr 1666 met Annichjen Ariens (zie 1235). {Zij is later gehuwd op 14-10-1667 te TA. Cornelis Jansz van Swieten, weduwnaar van Cniertjen Cornelis, wonende opde Crommijdrecht onder den gerechte van den Uijthoorn, met Annetje Arijens, weduwe van Cornelis Dircxsz Mantjen, van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Jansz van SWIETEN (zie 1173). Zij is later gehuwd op 21-03-1683 te TA. Pieter Leendertsz van Leeuwe, weduwnaar van Leijsie Adams, van der Aer, met Annetie Arijens, weduwe van Cornelis Jansz. Gehuwd voor de kerk op 28-03-1683 te LA (RK). Piter Leenderse en Annichjen Ariens, beiden van CA. Echtgenoot is Piter Leenderse van LEEUWEN (zie 181).}
 
789    Cornelis Dircxz MEDENBLICK.
Gehuwd op 22-05-1657 te TA. Cornelis Dircx(sz of van?) Medenblick, jm, met Annetgen Cornelis van Groenevelt, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetgen Cornelis van GROENEVELT (zie 790).
 
3064    Aegie Leenderts van der MEER.
Ondertrouwd op 21-02-1718. Cornelis Arijz van der Hoorn, weduwnaar van Grietje Pieters van Tol, wonende tot Korteraar, met Aagje Leenderts van der Meer, jdr, van Esselickerwoude hebben hun drie huwelijkse proclamaties in Esselickerwoude zonder verhindering zien passeren bleek uit de acte d.d. 21-02-1718. Gehuwd op 22-02-1718 te TA. Cornelis Arijs van der Hoorn, weduwnaar van Grietie Pietersen van Tol, wonende tot Corter Aar, met Aegie Leenderts van der Meer, jdr, van Esselijckerwoude. Echtgenoot is Cnelis Arisse van der HOORN (zie 2496). {Hij was eerder gehuwd op 15-08-1707 te TA. Cornelis Arijse van der Hoorn, jm, met Grietie Pietersen van Thol, jdr, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 15-08-1707 te LA (RK) (getuige(n): Piter Janse (van CA) en Marijtie Corse Vlasmeer (van CA)). Cnelis Arisse, van CA en Gritie Piters, van CA. Echtgenote is Gritie Piters van THOL (zie 2497).}
 
3693    Anne Hendrick Jansen MEERBREEK, gedoopt (RK) op 31-10-1695 te LA (getuige(n): Cornelia Clemens). Anne Hendrick Jansen en M: Weijntje Ceesen.
 
2716    Apolonie Hendrick Janse MEERBREEK, gedoopt (RK) op 18-11-1693 te LA (getuige(n): Willem Cornelisse en Aeltje Cornelis). Apolonie Hendrick Janse en M: Weijntje Cornelis, van LA.
 
3986    Cornelia Heijndrik Jantse MEERBREEK, gedoopt (RK) op 06-08-1701 te LA (getuige(n): Wilm Cornelisse en Maertie Jasse). Cornelia Heijndrik Jantse en M: Weijntie Keese, van LA. Herschreven doopboek: Cornelia Hendrik Janse en Weintie Kese.
 
1625    Hendrick Jansen MEERBREEK.
Gehuwd op 18-04-1690 te TA. Henderik Meerbreek, jm, met Waijntie Cornelis van den Hoek, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 18-04-1690 te LA (RK). Hendrick Jansen en Weijntje Cornelis, beiden van LA. Echtgenote is Weijntje Cornelis van den HOEK (zie 1626).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
3843    Jan Hendrick Jansen MEERBREEK, gedoopt (RK) op 25-02-1698 te LA (getuige(n): Roel Cornelisse en Neeltjen Hijnnen). Jan Hendrick Jansen en M: Weijntje Ceesen, van LA.
 
4063    Neeltie Heindrik Jantse MEERBREEK, gedoopt (RK) op 05-08-1702 te LA (getuige(n): Wilm Kneelisse en Maertie Jasse). Neeltie Heindrik Jantse en M: Weentie Ceese, van LA. Herschreven doopboek: Neeltie Hendrik Janse en Weintie Kese. Getuigen: Willem Krelisse en Maertie Jasse.
 
2538    Neeltje Hendrick Jansen MEERBREEK, gedoopt (RK) op 04-02-1691 te LA. Neeltje Hendrick Jansen en M: Wijntje Cornelis.
 
5136    Clara Jacop Tevisse MEIJBURG, gedoopt (RK) op 06-05-1712 te LA (getuige(n): Wilm Arisse en Gritie Aries). Clara, dr van Jacop Tevisse en Cnelia Jans, van CA.
 
2988    Jacob Teuwisse MEIJBURG.
Gehuwd (1) op 01-12-1711 te TA. Jacob Teuwisse Meijburg, jm, geboortig van Nieuveen, met Cornelia Janse van der Beijl, weuwe van Pieter Hendrikse van Zeijl, gehuwd voor de kerk op 01-12-1711 te LA (RK) (getuige(n): Cors Cornelise en Adriana Piters). Jacop Tevissen, van CA en Cnelia Jans, van CA. Echtgenote is Kneelia Jants van der BIJL (zie 2217). {Zij was eerder gehuwd op 30-12-1701 te TA. Pieter Henderisz van Zijl, jm, met Cornelia Janse van der Bijl, jdr, beiden van Korter Aar. Gehuwd voor de kerk op 15-11-1701 te LA (RK) (getuige(n): Neeltie Cornelis en Jan Arisse van der Hoorn). Piter Heindrikse en Kneelia Jants. Zij waren beiden getuigen bij het huwelijk van Dirck Wilmse Sokkelaer en Apolonia Kneelis. Kopie: Piter Hendrikse en Knelia Jans. Getuigen: Jan Aries van der Hoorn en Neeltie Cornelis. Echtgenoot is Piter Heindrikse van ZIJL (zie 2216).}
Gehuwd (2) op 14-02-1719 te Ter Aar. Iacob Teeuwisse Meijburg, weduwenaar van Cornelia Jans van der Bijl, met Martie Mouris van der Swaan, jdr, beiden van der Aar. Echtgenote is Martje Mauris van der SWAEN, 36 jaar oud (zie 1908).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
5590    Agatha MELLEMA.
Gehuwd op 21-04-1723 te TA. Hendrik Swanevelt, jm, van Corteraer, met Agatha Mellema, jdr, van Amst(erdam?). Echtgenoot is Hendrick Arien SWANEVELT, 30 jaar oud (zie 2663).
 
399    Cornelis Andriesz MENHEER.
Gehuwd (1) op 03-02-1654 te TA. Cors Andriesz Menheer, met Neeltgen Maertens van der schuijt, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Neeltje Maertens van der SCHUIJT (zie 400).
Gehuwd (2) op 19-11-1669 te TA. Cornelis Andriesz Menheer, weduwnaar van Neeltje Maertens, van CA, met Geertjen Gerrits, weduwe van Jacob Jacobs, wonende te Mijdrecht. Echtgenote is Geertjen Gerrits (zie 401). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1668 met Jacob Jacobs (zie 402).}
 
2482    Jan Pietersz MIERS.
Gehuwd op 23-05-1707 te TA. Jan Pietersz Miers, jm, met Marritie Pietersz, weduwe van Pieter Banen. Gehuwd voor de kerk op 24-05-1707 te LA (RK) (getuige(n): Anna Pit Jasse en Meijnsie Wilms). Jan Piterse en Maertie Piters. Echtgenote is Martje Piters (zie 1634). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 04-09-1691 te LA (RK). Piter Banenen en Martje Piters. Echtgenoot is Piter Banenen (zie 1633). Was zijn eerste vrouw: Martje Cornelis?}
 
1689    Altje de MIJTER.
Gehuwd voor de kerk op 26-05-1692 te LA (RK). Joannes Lievesteijn (van Rotterdam) en Altje de Mijter (van Arlanderveen). Echtgenoot is Joannes (Jan) LIEVESTEIJN (zie 1688).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
446    Maerten H(endri)csz MODDERVLIET.
Gehuwd in/vr 1670 met Martjen Dirx CROFT (zie 114). {Zij is later gehuwd op 02-11-1671 te TA. Cornelis Ghijsbertsz Grooten, weduwnaar van Marritje Jans, met Marritje Dircx Croft, weduwe van Maerten H(endri)csz Moddervliet, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 08-12-1671 te LA. Cornelis Gijsbertse (van LA) en Martjen Dirx. Echtgenoot is Cornelis Gijsbertse GROOTEN (zie 113).}
 
2204    Neetje Krijn MODDERVLIET, gedoopt (RK) op 09-04-1689 te LA. Neetje Krijn Moddervliet en Treijntje Krijnnen, van LA.
 
3729    Piter Willem MUIJLENBUERGH, gedoopt (RK) op 14-07-1696 te LA (getuige(n): Gerrit Lambertse en Martijntje Roelen). Piter Willem Muijlenbuergh en M: Cornelia Lamberts, van CA. (Martijntje Roelen Keijser(s) was getrouwd met Andries Lamberse Oudewater.).
 
1861    Claesje Willem MUIJLLENBURGH, gedoopt (RK) op 25-01-1688 te LA. Claesje Willem Muijlenburgh en M: Cornelia Lamberts.
 
2202    Cornelis MUIJLLENBURGH, gedoopt (RK) op 22-03-1689 te LA. Cornelis Willem Muijlenbuergh en Cornelia Lamberts, van CA.
 
2727    Kniertje Willem MUIJLLENBURGH, gedoopt (RK) op 16-02-1694 te LA (getuige(n): Piter Hoefjens en Jannitje Corsen). Kniertje Willem Muijlenburgh en M: Cornelia Lamberts, van CA.
 
2593    Lambert MUIJLLENBURGH, gedoopt (RK) op 30-01-1692 te LA. Lambert Willem Muijllenburgh en M: Cornelia Lambert, van CA.
 
1675    Lambert Willem MUIJLLENBURGH.
Gehuwd voor de kerk op 30-01-1692 te LA (RK). Deze twee personen stonden in het trouwboek, maar hun namen waren doorgestreept. Voor de zekerheid wel genoteerd. Echtgenote is Cornelia Lamberts (zie 1676).
 
1363    Willem Cornelisse MUIJLLENBURGH.
Gehuwd voor de kerk op 31-12-1686 te LA (RK). Willem Muijllenburgh en Cornelia Lamberts (van CA). Echtgenote is Cornelia Lamberts (zie 1364).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Cornelis (zie 1471).
   2.  Claesje Willem MUIJLLENBURGH (zie 1861).
   3.  Cornelis MUIJLLENBURGH (zie 2202).
   4.  Lambert MUIJLLENBURGH (zie 2593).
   5.  Kniertje Willem MUIJLLENBURGH (zie 2727).
   6.  Piter Willem MUIJLENBUERGH (zie 3729).
   7.  Maria Willem Cornelisse (zie 3915).

4977    Christina MULDERS. Doopgetuige.
 
4773    Cnelia MULDERS.
 
2268    Cornelia (Meerten) MULDERS.
Gehuwd op 22-01-1703 te TA. Jasper Meltensz van der Swaan,jm, met Cornelia Mullders, jdr. Gehuwd voor de kerk op 18-02-1703 te LA (RK) (getuige(n): Joff. Johanna van Beest en Adriana Piters). Jasper Meltense en Cornelia Mulders. Kopie: Jasper Meltense en Cornelia Mulders. Getuigen: Joanna van Beest, in facie Ecclesiae en Anna Jans van Santen. Echtgenoot is Jasper Meltensz van der SWAAN, 32 jaar oud (zie 2267). Opvallend, dat Jasper Janze van der Swaan en Cnelia Mulder getuigen zijn bij de doop van Trijntje, dochter van Jan Meltenze van der Swaan en Neltje Jans van der Hoorn op 11-02-1714.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emerentia Jasper Meltense (Ingetje) van der SWAAN (zie 4211).
   2.  Jsaac Jasper Meltense van der SWAAN (zie 4522).
   3.  Catharina Jasper Meltens van der SWAAN (zie 4877).
   4.  Cornelis Jaspar Meltense van der SWAAN (zie 5490).

1954    Dina MULDERS, overleden op 22-11-1701 te LA. Dijna Mulders, van LA ontving op deze datum het Heilig Oliesel. Zij was toen net bevallen en vermoedelijk erg ziek. Vermoedelijk niet overleden, want Dijntie Mulders was op 25-09-1705 getuige bij een doop. Zij beviel in 1708.
Gehuwd op 12-10-1699 te TA. Dirk Pietersz van Kints, jm, met Dina Muldels, beiden van der Aer. Echtgenoot is Dirk Pietersz van KINTS (zie 1953).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
4772    Meerten/Maerten MULDERS. Koppelingen op grond van doopgetuigen.
Kinderen:
   1.  Dina MULDERS (zie 1954).
   2.  Cornelia (Meerten) MULDERS (zie 2268).
   3.  Cnelia MULDERS (zie 4773).
   4.  Christina MULDERS (zie 4977).

2133    Anna Sibilla MULLER, gedoopt (RK) op 09-10-1682 te LA. Anna Sibilla Muller, van CA.
 
1525    Anne Marie Isabel MULLERS, gedoopt (RK) 00-05-1686 te LA. Anne Marie Isabel et Marietje Mullers en mater Crissie Mullers, van CA.
 
1523    Crissie MULLERS.
Gehuwd met NN (zie 1526).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marietje MULLERS (zie 1524).
   2.  Anne Marie Isabel MULLERS (zie 1525).

1524    Marietje MULLERS, gedoopt (RK) 00-05-1686 te LA. Anne Marie Isabel et Marietje Mullers en mater Crissie Mullers, van CA.
 
1135    Jan Jansz M?UITER.
Gehuwd op 02-02-1666 te TA. Jan Jansz M?uiter, jm, wonende onder de jurisdictie van Alphen, met Anna Gerrits Oudewater, jdr, van der Aer. Echtgenote is Anna Gerrits OUDEWATER (zie 1136).
 
3065    Jan Arijs NAP.
Gehuwd op 27-04-1718 te TA. Jan Arijs Nap, jm, van Langeraar, met Antie Willems van der Hoorn, van Corteraar. Echtgenote is Anne Willems van der HOORN, 26 jaar oud (zie 2584).
 
5580    Neeltie Ariesen van der NAP.
Gehuwd op 19-01-1723 te TA. Maarten Pieters Lelijvelt, jm, van Aerlanderveen, met Neeltie Arijsen van der Nap, jdr, van Langeraer. Echtgenoot is Maarten Pieters LELIJVELT (zie 5581).
 
2804    NAT, gedoopt in/vr 1668. Alleen de naam zonder een datum op het eerste blad (scan 2) van het RK-doopboek van LA. Verder werd Amsterdam vermeld. Vonden daar de dopen plaats in/voor 1668 of kwam daar de pastoor vandaan? Verder nog een 20-tal namen (van gedoopten?). Nu: ??r?n v? den Nat.
 
2233    Trijntie Jants van der NAT.
Gehuwd op 02-02-1702 te LA (getuige(n): RK). Dirk Pieters Verlaan, jm, met Trijntie Janse van der Nat. Gehuwd voor de kerk op 31-01-1702 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Jants en Pleunia Jasser). Dirck Piterse en Trijntie Jants. Kopie: Dirk Piterse en Trijntie Lans. Getuigen: Martje Jans en Pleuntie Jasse. Echtgenoot is Dirck Piterse VERLAAN (zie 2232).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert Dirck Piterse VERLAAN (zie 4434).
   2.  Gijsbertus Dirk Piterse VERLAAN (zie 4701).
   3.  Maria Dirk Piterse VERLAAN (zie 5018).

2136    Immitje Gijs NAT? Gedoopt (RK) op 15-10-1682 te LA. Immitje en Neeltje Gijs Nat?, van LA.
 
2137    Neeltje Gijs NAT? Gedoopt (RK) op 15-10-1682 te LA. Immitje en Neeltje Gijs Nat?, van LA.
 
1532    Cornelia NEDERSTICHT, gedoopt (RK) op 18-02-1686 te LA. Cornelia Willem Gerritse en M: Hermpje Jan, van CA.
 
2207    Cornelia NEDERSTICHT, gedoopt (RK) op 01-05-1689 te LA. Cornelia Willem Gerrit Gijsen en Ermpje Jans, van CA.
 
1872    Gerrit NEDERSTICHT, gedoopt (RK) op 04-04-1688 te LA. Gerrit Willem Gerritse en M: Ermpje Jans, van CA.
 
2536    NN NEDERSTICHT, gedoopt (RK) op 22-01-1691 te LA. Er stond: ....(leeg) Willem Gerritse en Armpje Jans, van CA.
 
1324    Willem Gerritse NEDERSTICHT.
Gehuwd op 14-06-1685 te TA. Willem Gerritsz Nedersticht, jm, wonende op de Vrijehoeff, met Ermtie Jans van Donderen, jdr, van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 12-06-1685 te LA (RK). Willem Gerritse (van Hoef) en Hermpje Jans (van CA). Echtgenote is Hermpje Jans van DONDEREN (zie 1325).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
4690    Agatha Jan Leenerse van der NEUT, gedoopt (RK) op 05-10-1707 te LA (getuige(n): Jan Cnelisse Bruijnstal en Agie Cnelis Brijnstal). Agatha, dr van Jan Leenerse en Apolonia Wilms, van LA.
 
3842    Anne Jan Leenderse van der NEUT, gedoopt (RK) op 18-01-1698 te LA (getuige(n): Piter Ariense en Agnietje Jacobs). Anne Jan Leenderse en Apolonie Willems.
 
5128    Helena Jan Leenerse van der NEUT, gedoopt (RK) op 10-03-1712 te LA (getuige(n): Dirk Janse van der Nuet en Marijtie Leeners). Helena, dr van Jan Leenerse van der Hoorn en Apolonia Wilms, van LA. Dit stond er, maar ik denk dat de achternaam van Apolonia Van der Hoorn is.
 
3925    Hillitie Jan Leenertse van der NEUT, gedoopt (RK) op 25-12-1700 te LA (getuige(n): Hach Huijberse (P1858) en Aagie Kreelis). Hillitie Jan Leenertse van der Nue(t) en M: Pleunia Wilms, van LA. Herschreven doopboek: Hilletje Jan Leendertse van der Neut. Doopgetuige: Haeg Huijbertse.
 
3067    Iannetie Ians van der NEUT. Vermoedelijk PG3611.
Gehuwd op 15-05-1718 te TA. Maarten Dirx Croft, jm, met Iannetie Ians van der Neut, jdr, beiden van Langeraar. Echtgenoot is Maarten Dirx CROFT (zie 3066).
 
1706    Jan Leenderse van der NEUT.
Gehuwd op 14-06-1693 te TA. Jan Leendertsz van der Neut, jm, met Aplonija Willems van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 15-06-1693 te LA (RK). Jan Leenderse en Apolonie Willems. Echtgenote is Apolonie Willems van der HOORN (zie 1728).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
3611    Jannitje Jan Leenderse van der NEUT, gedoopt (RK) op 03-05-1694 te LA (getuige(n): Piter Cornelisse en Claesje Leenders). Jannitje Jan Leenderse en M: Apololie Willems, van LA.
 
4361    Leonardus Jan Leenerse van der NEUT, gedoopt (RK) op 30-01-1705 te LA (getuige(n): Dirk Jantse van der Nuet en Pitie Leeners). Leonardus, zn van Jan Leenerse en Apolonia Wilms, van LA.
 
4838    Leonardus Jan Leenerse van der NEUT, gedoopt (RK) op 23-12-1708 te LA (getuige(n): Dirck Janse (P4365?) en Marijtie Leeners). Leonardus, zn van Jan Leenerse en Pleunia Wilms, van LA.
 
4931    Leonardus Jan Leenerse van der NEUT, gedoopt (RK) op 14-02-1710 te LA (getuige(n): Dirck Janse en Marij Leeners). Leonardus, zn van Jan Leenerse en Pleunia Wilms, van LA.
 
2965    Marij Sijmens van der NEUT.
Gehuwd op 13-05-1710 te TA. Pieter Cornelis Yperdijk, weduwnaar van Pietie Leenders, met Maria Sijmons van der Neut, beiden van der Aar. Gehuwd voor de kerk op 12-02-1710 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Anna Piter Jasse). Piter Cornelisse Jperdijk, van LA en Marij Sijmens, van Hasersou. Echtgenoot is Piter Cornelisse IPERDIJK (zie 2964). {Hij was eerder gehuwd 1690--1710 met Pietie Leenders (zie 2968). Misschien Piter Waver met Pietje Leenders; zij kregen een RK-gedoopt kind, Jannetje, op 25-11-1691 te LA. (R164).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
3713    Megje Jan Leenderse van der NEUT, gedoopt (RK) op 01-05-1696 te LA (getuige(n): Cornelis Gertsen Heer). Megje Jan Leenderse en M: Apolonie Willems, van LA.
 
5598    Neeltie Willems NEUTEBOOM.
Gehuwd op 08-06-1723 te TA. Cornelis Pieters Hogendijk, jm, van Corteraer, met Neeltie Willems Neuteboom, jdr, van Aerlanderveen. Echtgenoot is Cornelis Pieters HOGENDIJK (zie 5597).
 
2947    Annetie Sijmons (van der NEUT).
Gehuwd op 29-06-1709 te TA. Dirk Cornelis van Daale, jm, met Annetie Sijmons, jdr, van Welsveen, tegenwoordig alle ter Aer. In TA12.I scan101: Dirck Cornelisz van Dalen en Annetie Sijmons van der Neut. Zij trouwden pro deo. Gehuwd voor de kerk op 21-04-1709 te LA (RK) (getuige(n): multi fuere). Dirk Cnelisse van Dalen en Antie Sijmens van der Nuet. Echtgenoot is Dirk Cornelis van DAALE (zie 2946).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
4364    Claesje Leenders (van der NEUT).
 
5002    Gerrit Sijmense (van der NEUT).
 
4362    Leendert (van der NEUT). Koppelingen op grond van doopgetuigen.
Kinderen:
   1.  Jan Leenderse van der NEUT (zie 1706).
   2.  Pitie Leeners (van der NEUT) (zie 4363).
   3.  Claesje Leenders (van der NEUT) (zie 4364).
   4.  Marijtie Leeners (van der NEUT) (zie 4839).

4839    Marijtie Leeners (van der NEUT). Op grond van doopgetuige in 1708.
 
5003    Neeltie Sijmens (van der NEUT).
 
4363    Pitie Leeners (van der NEUT).
 
5001    Sijmen (van der NEUT).
Kinderen:
   1.  Annetie Sijmons (van der NEUT) (zie 2947).
   2.  Marij Sijmens van der NEUT (zie 2965).
   3.  Gerrit Sijmense (van der NEUT) (zie 5002).
   4.  Neeltie Sijmens (van der NEUT) (zie 5003).

459    Cornelis Pieter NEVEN. Cornelis Pieter Neven trad op 14-09-1673 (TA-tr7sc162) op als nieuwt schepen en Jan Sijmonsz als oudt schepen.
Is Cornelis Pieters Draij (PG463) dezelfde persoon?
Gehuwd (1) op 15-06-1653 te TA. Cornelis Pietersz, met Sijburch Claes, beiden van der Aer. Echtgenote is Syburch Claes (zie 473). Zie huwelijksgetuigen bij R1203.
Gehuwd (2) op 04-05-1673 te TA. Cornelis Pieter Neven, weduwnaar van Sijburch Claes, met Marritje Pietersdr, weduwe van Pieter Jansz van Sijl, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 07-02-1673 te LA. Cornelis Pitersen en Martien Pieters, beiden van Langeraar. Echtgenote is Martie Piters (zie 44). {Zij was eerder gehuwd op 08-02-1670 te TA. Piter Jansz van Zijl, jm, van de Aer, met Marritjen Piters, jdr, geboortich van Rijnsaterwoude. Verder stond er o.a.: "ende verclaerden zijluijden gesamentelijk dat het kint bij haer geprocijreert, ...., is haer eijgen kint..." Door dit huwelijk werd het kind wettig verklaard. Gehuwd voor de kerk op 29-01-1670 te LA met Piter Jansen van ZIJL (zie 43).}
 
163    Piter Pitersen NEVEN. LA.
Gehuwd (1) op 08-05-1663 te TA. Pieter Pietersz, jm, met Annetgen Pieters van der Bijl, jdr, van de Vrijehoef. Echtgenote is Annitjen Pieters van der BIJL (zie 466).
Gehuwd (2) op 14-09-1673 te TA. Pieter Pieter Neven, weduwnaar van Annitgen Pieters van der Bijl, met Neeltjen Cornelis Blom, jdr, beiden van der Aer. Cornelis Pieter Neven trad op als nieuwt schepen en Jan Sijmonsz als oudt schepen. Gehuwd voor de kerk op 04-06-1673 te LA met Neeltjen Cornelis BLOM (zie 164). Wel groot verschil tussen wettelijk en kerkelijk huwelijk!!!
 
2009    Neeltje van NIEKOOP.
Gehuwd met Cornelis Jansen (zie 2008). Misschien is dit relatie 11.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martje Cornelis (zie 2007).

5321    Antonius Joghum Janse NIEUWENHUIJSE, gedoopt (RK) op 18-06-1714 te LA (getuige(n): Jan Janse (P4075?) en Piternelligie Theunis). Antonius, zn van Joghum Janse en Cnelia Klaas, van LA.
 
3019    Jochem Janse NIEUWENHUIJSE.
Gehuwd op 21-01-1714 te TA. Jochem Nieuwenhuijse, jm, van der Aer, met Cornelia Claas Hogervorst, jdr, van Ruijnsaterwouder. Echtgenote is Cornelia Claas HOGERVORST (zie 3020).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
4075    Jan Jans NIEUWENHUIJSE de JONGE.
Gehuwd op 07-02-1719 te Ter Aar. Jan Jans Nieuwenhuijse, jm, met Martie Cornelis Groot, weduwe van Cornelis Crook, beiden woonende in Ter Aar. Echtgenote is Martie Cornelis GROOT (zie 4076). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1718 met Cornelis CROOK (zie 4077).}
 
159    Cornelis Jacobse NIEUWERSLOOTH. AV.
Gehuwd (1) in/vr 1672 met Annetjen Cornelis (zie 458).
Gehuwd (2) op 04-05-1673 te TA. Cornelis Jacobsz Nieuwerslooth, weduwnaar van Annetjen Cornelis, met Annetjen Alderts, jdr, van Nieuwveen. Verder stond er: "ende verclaerden sijluiden gesamentlijck dat het kint, bij haeren geprocureert, hier mede in judicio present, is haer eijgen kint ende sulcx te willen dat tselve met solemniseren van desen wettich verclaert sal werden ...". Gehuwd voor de kerk op 19-03-1673 te LA met Annichie Aelders (zie 160).
 
3046    Neeltie Pieters van NIVEEN.
Gehuwd op 14-07-1716 te TA. Pieter Arijsz Kijser, weduwnaar, geboren in Ter Aar, met Neeltie Pieters van Niveen, geboren van Aarlanderveen. Beiden woonden in Ter Aar. Op dezelfde dag trouwde Cornelis Arijsz Keijser. (Zijn broer?), gehuwd voor de kerk op 14-07-1716 te LA (RK) (getuige(n): Jan Willemse en Merten Huijberse). Pieter Arisse Keijser, van CA, met Neeltie Pieters van Niveen, uit Alanderveen. Op dezelfde dag trouwde Knelis Arisse Keijser. Echtgenoot is Pieter Arijse KEIJSER (zie 1948). {Hij was eerder gehuwd op 31-08-1699 te TA. Pieter Arijse Keijser, jm, met (naam afwezig), beiden van Korter Aer. Echtgenote is NN (zie 1949). Misschien R1423? Ik denk van wel.}
 
2382    Apolonia Piters van NOORT.
Gehuwd voor de kerk op 10-11-1704 te LA (RK) (getuige(n): Crijn van Zanten en Arij Croonen). Arij Huijgen, van CA en Apolonia Piters, van CA. Echtgenoot is Arij Huijgen (zie 2381).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Arij Huijgen (zie 4483).
   2.  Hugo Arij Huijgen (zie 4713).
   3.  Petrus Arij Huijgen (zie 4924).
   4.  Hugo Arij Huijgse (zie 5040).
   5.  Aleijdis Arij Huijgen (zie 5181).

4925    Jan Piterse van NOORT. Doopgetuige op 03-02-1710.
 
1004    Marijtgen Jans van NOORT.
Gehuwd op 09-07-1662 te TA. Sijmen Dircxsz Witten, jm, met Marijtgen Jans van Noort, jdr, van de Groenendijck. Echtgenoot is Sijmen Dircxsz WITTEN (zie 1003).
 
5039    Piter van NOORT. P17?
Kinderen:
   1.  Apolonia Piters van NOORT (zie 2382).
   2.  Jan Piterse van NOORT (zie 4925).

17    Piter Cornelisz van NOORT, van CA.
Gehuwd (1) op 22-09-1663 te TA. Pieter Cornelis van Noort, jm, met Hillitgen Cornelis, weduwe van Cornelis Pietersz Broer, beiden van der Aer. Echtgenote is Hilletje Cornelis (zie 410). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1662 met Cornelis Pietersz BROER (zie 1043). R537?}
Gehuwd (2) op 27-02-1669 te TA. Piter Cornelisz van Noort, weduwnaar van Hilletje Cornelis met Heijltje Jans Westveen, weduwe van Willem Pitersz van Sijl, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 29-01-1669 te LA. Piter van Noort, van CA en Heijltie Jans. Echtgenote is Heijltie Jans WESTVEEN (zie 18). {Zij was eerder gehuwd op 12-02-1657 te TA. Willem Pietersz van Zijl, jm, met Heijltgen Jans Westveen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Willem Piters van SIJL (zie 411).}
 
652    Cornelis Pietersz NOORTHOLLANDEN.
Gehuwd op 12-03-1654 te TA. Cornelis Pietersz Noorthollanden, jm, van Aerlanderveen, met Jannetge Jacobs Hoeff, jdr, van der Aer. Echtgenote is Jannetge Jacobs HOEFF (zie 653).
 
1924    Neeltje Jacobs NOORTHOLLANDT, pG2843?
Gehuwd op 16-12-1698 te TA. Gerrit Willems van der Hoorn, weduwnaar van Seijtie Thomes Bins, met Neeltie Jacobs Noorthollandt, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-10-1698 te LA (RK). Gerrit Willemse en Neeltje Jacobs, beiden van LA. Echtgenoot is Gerrit Willemsz van der HOORN (zie 156). {Hij was eerder gehuwd op 06-07-1688 te TA. Gerrit Willemsz van der Hoorn, jm, met Seijtie Thomesse Bins, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Seijtie Thomesse BINS (zie 1415). Hij is later gehuwd op 15-11-1709 te TA. Gerrit Willems van der Hoorn, laatst weduwnaar van Neeltie Jacobs NoortHollant, met Neeltie Gerrits van Leewe, jdr, van de Mije.
Vreemd, dat op 09-06-1710 (scan 144) nogmaals werd vermeld: Gerrit Willems van der Hoorn, laatst weduwnaar van Neeltie Jacobs Noorthollandt, bruidegom, met .... (niet ingevuld). Gehuwd voor de kerk op 14-11-1709 te LA (RK) (getuige(n): Hendrik Gerritse en Dirk Gerritse). Gerrit Wilmse, van LA en Neeltie Gerrits, convertia. Echtgenote is Neeltie Gerrits van LEEWE (zie 2959). Hij is later gehuwd voor de kerk op 18-05-1710 te LA (RK) (getuige(n): Anna Pieter Jasse en varij (Eccl.)). Gerrit Wilmse, van LA en Hillitie Thijse Rietveld. (Of is Rietveld een plaatsaanduiding?) met Hillitie Thijse RIETVELD (zie 2990).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
2634    Anne Jans NOORTHOLLANT, gedoopt (RK) op 29-09-1692 te LA. Anne Jan Jacobse en Grietje Gerrits.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 02-01-1720 te TA. Cornelis Tijssen Tromslager, jm, met Antie Jans Noord Holland, weduwe van Claas Maartens Crook, beiden van TA. Echtgenoot is Cornelis Tijs Cornelisse TROMSLAGER, 22 jaar oud (zie 3828).
Gehuwd (2) met Claas Maartens CROOK (zie 5553).
 
4171    Brigitta NOORTHOLLANT, gedoopt (RK) op 28-05-1703 te LA (getuige(n): Gerrit Wilmse en Apolonia Dirxse). Brigitta, dr van Jan Japikse en Gritie Gerrits, van LA.
 
4446    Clemens Jan Jacopse NOORTHOLLANT, gedoopt (RK) op 26-07-1705 te LA (getuige(n): Arij Hendrikse en Pleuntie Gerrits). Clemens, zn van Jan Jacopse en Gritie Gerrits, van LA.
 
4271    Gerarda Jan Jacopse NOORTHOLLANT, gedoopt (RK) op 08-06-1704 te LA (getuige(n): Cnelis Gerritse en Divertie Gerrits). Gerarda, dr van Jan Jacopse eb Gritie Gerrits, van LA.`.
 
3985    Gerardus Jan Jacopse NOORTHOLLANT, gedoopt (RK) op 26-07-1701 te LA (getuige(n): Cornelis Gerritse en Divertie Gerrits). Gerardus Jan Jacopse en M: Gritie Gerrits, van LA. Herschreven doopboek: idem.
 
2540    Gerrit Jan Jacobse NOORTHOLLANT, gedoopt (RK) op 13-02-1691 te LA. Gerrit Jan Jacobse en M: Grittje Gerrits, van CA.
 
4778    Jacobus Jan Jacopse NOORTHOLLANT, gedoopt (RK) op 04-07-1708 te LA (getuige(n): Fulps Hendrikse en Geijsie Japix). Jacobus, zn van Jan Jacopse en Gritie Gerrits, van LA.
 
1605    Jan Jacobse NOORTHOLLANT.
Gehuwd op 16-01-1690 te TA. Jan Jacobsz Noorthollant, jm, met Grietie Gerrits Hoogedijk, jdr, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 17-01-1690 te LA (RK). Jan Jacobse, van CA en Gritje Gerrits. Echtgenote is Gritje Gerrits HOOGEDIJK (zie 1606).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
4636    Joannes Jan Jacopse NOORTHOLLANT, gedoopt (RK) op 26-03-1707 te LA (getuige(n): Arij Hendrikse en Pleuntie Gerrits). Joannes, zn van Jan Jacopse en Gritie Gerrits, van LA.
 
2739    Piternella Jan Jacobse (Pietie Jans) NOORTHOLLANT, gedoopt (RK) op 05-04-1694 te LA (getuige(n): Cornelis Jacobs en Neetje Jacobs). Piternella Jan Jacobse en Gritje Gerrits, van LA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-02-1720 te TA. Tomas Corn: den Hertog, jm met Pietie Jans Noord Holland, jdr, beiden van Langeraar. Echtgenoot is Tomis Cornelis Hendrixe HERTOGH, 25 jaar oud (zie 2743).
 
4365    Dirk Jantse van der NUET. Doopgetuige bij het kind Leonardus, zoon van Jan Leenerse van der Neut en Apolonia Wilms van der Hoorn op 30-01-1705.
 
480    Geertt ODIJCK.
Gehuwd op 15-01-1675 te TA. Jan Gerritsz Oudew:(ater), jm, van der Aer, met Geertt Odijck, jdr, van Woerden. Echtgenoot is Jan Gerritsz OUDEWATER (zie 479).
 
3737    Apluentje van OORT. Doopgetuige bij P3744.
 
3734    Jan van OORT. Doopgetuige bij P3653.
 
3735    Pluntje Piters van OORT. Doopgetuige bij P3653.
 
3736    Willem van OORT. Doopgetuige bij P3744.
 
1637    Dirck den OTTER.
Gehuwd met Clara KALSAER (zie 1636). Idem als R1188 en R1315?
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1638    Gerret Dirck den OTTER, gedoopt op 31-01-1685. Dirck den Otter en M: Clara Kalsaer, van CA. CA.
 
4606    Marij van d'OUDEREN, gedoopt (RK) op 26-11-1706 te LA (getuige(n): Bauwe Krijn Hoogeboom en Gritie Gijbers). Marij, dr van Arij Wouterse van d'Ouderen en Margie Wilms, van CA.
 
1790    Gerrit OUDEWAETER.
Gehuwd voor de kerk op 07-02-1696 te LA (RK). De Heer Gerrit Oudewaeter, baljue van Niecoop, met Jofferouw Elisabet Winst, van Uijtrech. Echtgenote is Elisabet WINST (zie 1791).
 
685    Aechgen Andries OUDEWATER.
Gehuwd op 19-01-1655 te TA. Pieter Gerritsz van der Hoorn, jm, van Aerlanderveen, met Aechgen Andries Oudewater, jdr, van der Aer. Echtgenoot is Pieter Gerritsz van der HOORN (zie 684).
 
2629    Aegje Andries OUDEWATER, gedoopt (RK) op 13-09-1692 te LA. Aegje Andries Lamberse en M: Martijntje Roelen, van CA.
 
1460    Aeiltje Lamberts OUDEWATER.
Gehuwd op 01-07-1689 te TA. Gerrit Lammersz Hulmer, jm, tot Alphen, met Annetie Lammerse Oudewater, jdr, van Ter Aer. Gehuwd voor de kerk op 28-06-1689 te LA (RK). Gerrit Lambertse en Aeiltje Lamberts (van CA). Echtgenoot is Gerrit Lambertse HULMER (zie 1459).
 
1664    Andries Lamberse OUDEWATER.
Gehuwd op 10-12-1691 te TA. Andries Lambertsz Oudewater, jm, met Martijntie Roelen Keijsers, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 27-11-1691 te LA (RK). Andries Lamberse en Martijntje Roelen, beiden van CA. Echtgenote is Martijntje Roelen KEIJSERS (zie 1672).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1182    Andries Lambertsz OUDEWATER.
Gehuwd (1) in/vr 1666 met Jannetgen Leenderts (zie 1183).
Gehuwd (2) op 19-12-1667 te TA. Andries Lambertsz Oudewater, laatst weduwnaar van Jannetgen Leenderts, met Hillegont Goverts, geboortich van Schoonhoven. De "bruijt bij haer hebbende een jong kint out omtrent een jaer .twelck zijluiden verclaerden staende huwelick bij den anderen te hebben geprocureert". De bruidegom verklaarde het "voor zijn eijgen kint aentenemen". Echtgenote is Hillegont Goverts (zie 1184).
 
1136    Anna Gerrits OUDEWATER.
Gehuwd op 02-02-1666 te TA. Jan Jansz M?uiter, jm, wonende onder de jurisdictie van Alphen, met Anna Gerrits Oudewater, jdr, van der Aer. Echtgenoot is Jan Jansz M?UITER (zie 1135).
 
212    Cornelia Gerrits OUDEWATER. CA.
Gehuwd op 20-11-1674 te TA. Lun Amis, Apothecaris, weduwnaar van Gerarda van Rijn, wonende te Utrecht, met Cornelia Gerrits Oudewater, jdr, van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-11-1674 te LA. Lunen Vos en Cornelia Oudewater. Echtgenoot is Lun Amis VOS (zie 211). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1673 met Gerarda van RIJN (zie 476).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Lumanni VOS (zie 1393).
   2.  Johanna VOS (zie 1480).
   3.  Gergje Lummen VOS (zie 1860).
   4.  Anne Luen VOS (zie 2601).
   5.  Johanna Luijmmen VOS (zie 2664).

2145    Digna OUDEWATER, gedoopt (RK) op 05-01-1680 te LA. Digna Oudewater, van Arland(erveen).
 
3420    Gerrit Gerritse OUDEWATER, gedoopt (RK) op 29-11-1675 te LA. Gerrit Gerritse Oudewaeter.
 
103    Gerrit Gertse OUDEWATER. Audewaeter.
Gehuwd op 05-05-1671 te TA. Gerrit Gerritsz Oudew:, jm, met Marritjen Cornelis van Douderen, jdr, beiden van Ct? Aer. Gehuwd voor de kerk op 04-05-1671 te LA met Martjen Cornelis van DOUDEREN (zie 104).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
479    Jan Gerritsz OUDEWATER.
Gehuwd op 15-01-1675 te TA. Jan Gerritsz Oudew:(ater), jm, van der Aer, met Geertt Odijck, jdr, van Woerden. Echtgenote is Geertt ODIJCK (zie 480).
 
2745    Lambert Andries Lambertse OUDEWATER, gedoopt (RK) op 12-04-1694 te LA (getuige(n): Gerrit Lambertse en Cornelia Lamberts). Lambert Andries Lambertse en M: Martijntje Roelen, van CA.
 
267    Maria Gerrits OUDEWATER.
Gehuwd op 01-06-1677 te TA. Cornelis Gerritsz van Vliet, jm, met Maria Gerrits Oudewater, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Gerritsz van VLIET (zie 266).
 
1073    Marijtgen Andriessen OUDEWATER.
Gehuwd op 23-07-1663 te TA. Gerrit Adriaensz, jm, met Marijtgen Andriessen Oudewater, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Gerrit Adriaensz (zie 1072).
 
738    Maritgen Andries OUDEWATER.
Gehuwd op 15-02-1656 te TA. Jan Willemsz, jm, met Maritgen Andries Oudewater, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Willemsz (zie 737).
 
623    Neeltgen Andries(sen) OUDEWATER.
Gehuwd op 23-11-1653 te TA. Pieter Crijnen van Kints, jm, met Neeltgen Andries(sen) Oudewater, jdr. Echtgenoot is Pieter Crijnen van KINTS (zie 622).
 
3774    Roel Andries Lamberse OUDEWATER, gedoopt (RK) op 14-02-1697 te LA (getuige(n): Juriaen Dirxe en Neeltje Mertens). Roel Andries Lamberse en M: Martijntje Roelen.
 
802    Jan Jansz (Jonge -) van OUTHOORN.
Gehuwd op 10-09-1657 te TA. Jonge Jan Jansz van outshoorn, jm, wonende tot Reijnsaterwoude, met Ermpgen Dirx Keijser, jdr, van der Aer. Echtgenote is Ermpgen Dirx KEIJSER (zie 803).
 
433    Lenert Jans OUTKALSHOVEN.
Gehuwd in/vr 1669 met Apolonia Corsen van der BURGH (zie 52). {Zij is later gehuwd op 29-06-1670 te TA. Dirck Jansz Outkalshoven, laetst weduwnaer van Immetje Jans van Rijsse en Appoloni Kors, laetst weduwe van Lenert Jansz Outkalshoven, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-07-1670 te LA met Dirck Jansen KALSHOVEN OUT- (zie 51). LA.}
 
772    Cornelis Jansz van OUTSCALSHOVEN.
Gehuwd op 14-11-1656 te TA. Cornelis Jansz van OutsCalshoven, jm, met Annetgen Huijberts, weduwe van Willem Pietersz, beiden van der Aer.
In 1663 (TA7p95sc96) is Cornelis Jansz Outcalshoven schepen in TA. Echtgenote is Annetgen Huijberts (zie 773). Cornelis Jansz Outkalshoven werd in 1663 (TA7sc102) als schepen in TA genoemd. {Zij was eerder gehuwd in/vr 1655 met Willem Pietersz (zie 774).}
 
1431    Cornelis Klaese OUTSHOOREN.
Gehuwd in/vr 1688 met Barber Willems (zie 1456). {Zij is later gehuwd op 12-05-1689 te TA. Pieter Krijnen van Kints, weduwnaar van Neeltie Dirk, met Barbara Willems, weduwe van Cornelis Klaese Outshooren, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 10-05-1689 te LA (RK). Piter Krijnnen en Barber Willems, beiden van LA. Echtgenoot is Pieter Crijnen van KINTS (zie 1211).}
 
2221    Neeltie Jants OUTSHOOREN.
Gehuwd op 09-01-1702 te TA. Abraham de Wit, jm, met Neeltie Jans Outshooren, van Nieukoop, jdr. Gehuwd voor de kerk op 27-12-1701 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Dirkx (van LA) en Apolonia Jasse (van LA)). Abraham Abrahamse en Neeltie Jants. Kopie: Abraham Abrahamse en Neeltie Jans. Getuigen: Maertie Dirks en Aplonia Jasse. Echtgenoot is Abraham Abrahamse de WIT (zie 2220).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Abraham de WIT (zie 4183).
   2.  Abram Abram Abramse de WIT (zie 4517).
   3.  Leonardus Abram Abramse (zie 4797).
   4.  Joannes Abram Abramse de WIT (zie 4895).
   5.  Abraham Abraham Abramse de WIT (zie 5171).
   6.  Maria Abram Abramse de WIT (zie 5440).
   7.  Knelis Abram Abramse de WIT (zie 5539).

4072    Aegie Cornelis OUTSHOORN.
Gehuwd op 15-11-1718 te Ter Aar. Pieter Creijne van der Hoorn, van Langeraar, jm, met Aegie Cornelis Outshoorn, laatst gewoond hebbende bij de secretaris van Alkemade op de Watering, geboren te Oestgeest, jdr. Echtgenoot is Piter Crijn Piterse van der HOORN, 29 jaar oud (zie 2199).
 
1026    Barbara Jans OUTSHOORN.
Gehuwd op 23-01-1663 te TA. Bouwen Arijens Kamerhuisen, met Barbara Jans Outshoorn, van Reijnsaterwoude. Echtgenoot is Bouwen Arijens KAMERHUIJSEN (zie 1025).
 
434    Jannetje Jansdr OUTSHOORN.
Gehuwd op 24-05-1667 te TA. Hendric Henricxsz van der Welde, jm, met Jannetjen Jans Outshoorn, jdr, geboortich van Wou:(brugge). Echtgenoot is Hendrick Hendrixse van der WEL(de) (zie 55). {Hij is later gehuwd op 26-08-1670 te TA. Hendric Henricxz van der Wel, weduwnaar van Jannetje Jansdr, met Crijntjen Jansdr van der Hoorn, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 06-08-1670 te LA met Crijntie Jans van der HOORN (zie 56).}
 
1284    Arie Jacobse OUWELANT.
Gehuwd op 30-11-1671 te TA. Arijen Jacobsz Ouwelant, jm, met Marritjen Cornelis Reijesburger, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-12-1671 te LA (RK). Arie Jacobse (van LA) en Martje Cornelis. Echtgenote is Maeritgen Cornelis REIJNSBURGER (zie 1312). {Zij is later gehuwd in/vr 1682 met Arijen Jacobsz WESELENBURGH (zie 1313). Vermoedelijk zijn Arie Jacobse Ouwelant en Arijen Jacobsz Weselenburgh dezelfde persoon. Zij is later gehuwd op 29-10-1683 te TA. Jan L(eender)tsz Schipper, weduwnaar van NN, met Maeritgen Cornelis, weduwe van Arijen Jacobs Weselenburgh, beiden van der Aer.
TA8sc50: Op 29-10-1683: Jan Leendertsz Schipper, weduwnaar van NN, met Marritie Cornelis, weduwe Arijen Jacobsz Weselenburgh, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Leendertsz SCHIPPER (zie 694). Zij is later gehuwd op 15-01-1686 te TA. Thomas Jansz van der Hoorn, weduwnaar van Neeltie Reijers, met Marritie Cornelis Reijnsburger, laatst weduwe van Jan Leendertsz Schipper, beiden van der Aer. (Jacob Jacobsz Weselenburgh trad op als schepen in TA. Misschien was hij de broer van de overleden Arie Jacobse Weselenburgh, eerdere man van Marritie Cornelis Reijnsburger.) met Tomis Jansz van der HOORN (zie 1178). Dopen t/m scan 20 bekeken.}
 
2242    Piter Tamisse OVERBEECK/HOOSBEEK, gedoopt (RK) op 21-02-1675 te LA. Piter Tamisse, van LA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-07-1702 te TA. Pieter Thamesz Hoosbeek, jm, met Angnieta Haan, jdr. Gehuwd voor de kerk op 16-07-1702 te LA (RK) (getuige(n): Anna Jants van Zanten, Ermpie Krijne en Maertie Verlaen). Piter Tamisse Overbeeck en Agnitie Haents. Kopie: Piter Tamisse Overbeek en Agnietje Haents. Getuigen: Anna Jans van Santen en Ermpje Crijnen. Echtgenote is Agnitie HAENTS/HAAN (zie 2243).
 
2236    Lijssebet Corsse PADDENBURG.
Gehuwd op 25-07-1702 te TA. Jacobus Cornelisz van der Staal, weduwnaar van Annetje Cornelis Groenintwout, met Lijssebet Corsse Paddenburg, jdr. Gehuwd voor de kerk op 25-07-1702 te LA (RK) (getuige(n): joffrou Elisabet van Leeuwen en Margarita van Beest (in facie ecclesia)). Jacobus Kneelisse van der Stael met Lijsbet Corse. Kopie: 24-07, Jacobus Knelisse van der Staal en Lijsbeth Corse. Getuigen: Elisabeth van Leeuwen en Margarita van Beest (eccl). Echtgenoot is Jacob Cornelis van der STAAL (zie 2153). {Hij was eerder gehuwd op 24-11-1699 te TA. Jacob Cornelis van der Staal, jm, met Annetie Cornelis GroenIntwout. Echtgenote is Annetie Cornelis GROENINTWOUT (zie 2154).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertrudis Jacobus van der STAAL (zie 4354).

906    Henric PADENBURCH.
Gehuwd in/vr 1659 met Emmertge Jacobsdr VERHOUF (zie 905). {Zij is later gehuwd op 01-04-1660 te TA. Dirck Jansse van der Schilde, jm, van Mechelen in Brabant, met Emmertge Jacobsdr Verhouf, weduwe van Henric Padenburch, van der Aer. Echtgenoot is Dirck Jansse van der SCHILDE (zie 904). Vermoedelijk (minimaal) twee dochters: Dignum en Anne.}
 
5650    Claas Claasz PAS, boer, geboren 1723.
Claas Claasz Pas, jm, 25 jaar, van Waterland, ouderloos, geassisteerd met Cornelis Bon, zijn goede bekende, en Lijsbeth Jacobse Slintwint, weduwe van Pieter Jansz Kuijper, 37 jaar, geboren op den Dregt, beiden woonende aan de Sloterweg, haare huwelijks proclamatien te Sloten ingewilligt. Gehuwd (1) op 01-05-1748 te Osdorp (Sloten)(NH) met Elisabeth Jacobse SLINDWINDT (zie 5621). {Zij was eerder gehuwd op 18-02-1738 te Osdorp (Sloten) (NH) met Pieter Jansz KUIJPER (zie 5622).}
Gehuwd (2) op 11-04-1760 te Nieuwer-Amstel. Op 11-04-1760 is voor dit huwelijk toestemming gekregen te Nieuwer-Amstel (NH). (Stamboom Ter Haak)
Claas Claasz Pas, weduwnaar van Lijsbeth Slintwind van Slooten en Antje Willemse Swaning, jd van den Amstel bij de 600 Roeden te Slooten getroud,Pro deo. Echtgenote is Antje Willemse SWANING (zie 5651).
 
2961    Antie Leeners PASTOOR.
Gehuwd voor de kerk op 25-08-1709 te LA (RK) (getuige(n): Marij Leeners en Leena Leeners). Piter Janse van Diemen en Antie Leeners Pastoor, van LA. Echtgenoot is Piter Janse van DIEMEN (zie 2960).
 
1771    Ariaentje Jans PASTOOR.
Gehuwd op 28-08-1695 te TA. Matthijs Cornelisz Tromslager, weduwnaar van Marritie Philip(s), met Ariaentie Jans Pastoor, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 29-08-1695 te LA (RK). Tijs Cornelisse (van LA) en Ariaentje Jans (van Wou). Echtgenoot is Tijs Cornelisse TROMSLAGER (zie 1648). {Hij was eerder gehuwd op 21-02-1691 te TA. Matthijs Cornelisz, jm, met Marritie Philips, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-01-1691 te LA (RK). Tijs Cornelisse (van LA) en Martje Phlipse (van Cals:). Echtgenote is Martje Phlipse (zie 1649).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Apolonie Tijs Cornelisse TROMSLAGER (zie 1336).
   2.  Cornelis Tijs Cornelisse TROMSLAGER (zie 3828).
   3.  Marie Tijs Cornelisse TROMSLAGER (zie 3910).
   4.  Joannes Theijs Kneelisse TROMSLAGER (zie 4022).
   5.  Joannes Theijs Cornelisse (Jan) TROMSLAGER (zie 4178).
   6.  Hillegondis Theijs Cnelisse TROMSLAGER (zie 4411).
   7.  Petrus Theijs Cnelisse TROMSLAGER (zie 4766).
   8.  Petrus Theijs Cornelisse TROMSLAGER (zie 4989).
   9.  Gerarda Theijs Cnelisse TROMSLAGER (zie 5154).

5427    Pastores PASTORES. H-dpbk sc6a: pastoor Gisbertus de Reede(r?) is op 03-02-1699 schielijk overleden. Hij was hier meer dan 40 jaar pastoor. In het oude doopboek liepen de dopen en trouwen tot 04-03-1699. Daarna stond de pastorij leeg tot 08-12-1700. Dan wordt de Utrechtenaar de Eerwaarde Heer Rudolphus van Beest pastoor. Zijn doop- en trouwinschrijvingen zijn in het nieuwe doopboek overgeschreven. Idem van zijn opvolger Joannes Ermens en van de naburige priesters bij het open staan van de pastorij totdat ik, Justus Vermeij, in Ter Aar pastoor ben geworden op 14-07-1718.
In het herschreven-doopboek scan 35 viel te lezen, dat Reverendo Domino Rudolphi van Beest in vrede was gestorven op 16-06-1715 in Ter Aar. Het pastoraat was tot 20-10-1715 vacant.
In mei en juni werd een aantal keren gedoopt door Rdo Dno Cornelis Huijsman, pastoor in Wou (Rijnsaterwoude). Ook werd op deze scan R.D. Gerardum de Bruin uit Amsterdam genoemd, die ook soms waar nam.
Op scan 36b: Op 20-10-1715 werd pastoor Joannes Ermers van Turnhout in Ter Aar benoemd.
Op scan 94, 14-07-1718, werd pastoor Antonio van Wenkom genoemd, afkomstig van Sevenhoven. Namen van gedoopten werden over genomen vanaf 30-08-1717.
In het H-doopboek stond op scan40 vermeld: R.D. Joe: Hermens, pastoor in Ter Aar. Tot 14-07-1718 was het pastoraat vacant. Rdo: Dno: Huisman in Wou nam waar.
Op scan 95 werd Rdo: Dno: (Eerwaarde Heer) de Wit, pastoor in Roelofaartiens veen, genoemd wegens het vacante pastoraat in Langerariens (Langeraar).
Ook op sc40 bij 27-07-1718 werd R.D. Huijsman nog genoemd in het H-Doopboek.
 
4261    Aleijdis Jacop Piterse PAUW, gedoopt (RK) op 16-05-1704 te LA (getuige(n): Leendert Ceese en Marijtie Piters Pauw). Aleijdis, dr van Jacop Piterse Pauw en Pitie Piters, van LA.
 
4140    Cornelia Japik Piterse PAUW, gedoopt (RK) op 16-01-1703 te LA (getuige(n): Govert Piterse en Maertie Piters). Cornelia, dr van Japik Piterse Pauw en Pitie Piters, van LA. H-dbk: Cornelia, dr van Japix Pieterse Pauw en Pietie Pieters, LA. D-get: Govert Piterse en Maertie Pieter.
 
4437    Cornelius Japik Piterse PAUW, gedoopt (RK) ?2-06-1705 te LA (getuige(n): Jacop Janse en Adriana Piters, beiden van Lopick). Cornelius, zn van Japik Piterse en Pitie Piters, van LA.
 
3977    Japik Piterse PAUW.
Gehuwd met Pitie Piters (zie 3978).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Japik Piterse (zie 3976).
   2.  Cornelia Japik Piterse PAUW (zie 4140).
   3.  Aleijdis Jacop Piterse PAUW (zie 4261).
   4.  Cornelius Japik Piterse PAUW (zie 4437).
   5.  Maria Jacop Piterse PAUW (zie 4878).
   6.  Joannes Jacop Piterse PAUW (zie 5179).

5179    Joannes Jacop Piterse PAUW, gedoopt (RK) op 25-01-1713 te LA (getuige(n): Wilm Janse van Zeijl en Maertie Piters). Joannes, zn van Jacop Piterse Pauw en Pitie Piters, van LA.
 
4878    Maria Jacop Piterse PAUW, gedoopt (RK) op 22-06-1709 te LA (getuige(n): Piter Adam (P2302??) en Maertie Piters (P1450??)). Maria, dr van Jacop Piterse Pauw en Pitie Piters, van LA.
 
4263    Marijtie Piters PAUW.
 
1483    Aeltje Gerrits PEEREBOOM.
Gehuwd op 29-01-1686 te TA. Cornelis Cornelisz Zuijtwijk, jm, met Aeltie Gerrits, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Cornelisse ZUIJTWIJK (de JONGE) (zie 1482). {Hij is later gehuwd op 23-05-1688 te TA. Cornelis Cornelis Zuijtwijk, weduwnaar van Altie Gerrits Peereboom, met Anna Henderikx, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-05-1688 te LA (RK). Cornelis Cornelisse en Annen Hendrix, beiden van LA. Echtgenote is Annen Hendrix (zie 1430).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Cornelis (zie 1484).

4612    Aleijdis Piter Gerritse PEEREBOOM, gedoopt (RK) op 22-12-1706 te LA (getuige(n): Cnelis Cnelisse en Neeltie Cnelis). Aleijdis, dr van Piter Gerritse en Pleunia Gerrits, van LA.
 
4052    Cornelius Piter Gerritse PEEREBOOM, gedoopt (RK) op 22-05-1702 te LA (getuige(n): Afie Heindricxs). Cornelius Piter Gerritse en M: Apolonia Gerrits, van LA. Herschreven doopboek: Doopgetuige: Aefje Hendriks.
 
4395    Cornelius Piter Gerritse PEEREBOOM, gedoopt (RK) op 06-03-1705 te LA (getuige(n): Afie Hendricx). Cornelius, zn van Piter Gerritse en Apolonia Gerrits, van LA.
 
5439    Gerardus Pieter Geritse PEEREBOOM, gedoopt (RK) op 28-11-1715 te LA (getuige(n): Jacob Geritse en Cornelia Geritse). Gerardus, zn van Petrus Geritse en Pleuni Gerits, van LA.
 
4177    Gerardus Piter Gerritse PEEREBOOM, gedoopt (RK) op 10-07-1703 te LA (getuige(n): Cnelis Japikse en Anna Gerritse). Gerardus, zn van Piter Gerritse en Pleunia Gerris, van LA.
 
5020    Petrus Piter Gerritse PEEREBOOM, gedoopt (RK) op 30-01-1711 te LA (getuige(n): Cnelis Cnelisse en Cniertie Cnelis). Petrus, zn van Piter Gerritse en Pleunia Gerrits, van LA.
 
5135    Petrus Piter Gerritse PEEREBOOM, gedoopt (RK) op 14-04-1712 te LA (getuige(n): Cnelis Cnelisse en Cniertie Cnelis). Petrus, zn van Piter Gerritse en Pleunia Gerrits, van LA.
 
2181    Pieter Gerritse PEEREBOOM.
Gehuwd op 16-08-1700 te TA. Pieter Gerritse Peereboom, jm, met Appolonia Gerrits Weselenburgh, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Appolonia Gerrits WESELENBURGH (zie 2182).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Piter Gerritse PEEREBOOM (zie 4052).
   2.  Gerardus Piter Gerritse PEEREBOOM (zie 4177).
   3.  Cornelius Piter Gerritse PEEREBOOM (zie 4395).
   4.  Aleijdis Piter Gerritse PEEREBOOM (zie 4612).
   5.  Theodorus Piter Gerritse PEEREBOOM (zie 2219).
   6.  Petrus Piter Gerritse PEEREBOOM (zie 5020).
   7.  Petrus Piter Gerritse PEEREBOOM (zie 5135).
   8.  Pieter Pieter Gerritsen PEEREBOOM (zie 5231).
   9.  Gerardus Pieter Geritse PEEREBOOM (zie 5439).

5231    Pieter Pieter Gerritsen PEEREBOOM, gedoopt (RK) op 03-08-1713 te LA (getuige(n): Cnelis Knelis en Kniertje Knelis). Pieter, zn van Pieter Gerritsen en Pleuntje Gerritsen, van LA.
 
2219    Theodorus Piter Gerritse PEEREBOOM, gedoopt (RK) op 06-04-1708 te LA (getuige(n): Japik Cnelisse en Neeltie Dircx). Theodorus, zn van Piter Gerritse en Apolonia Gerrits, van LA.
 
107    Arie Jacobse PENNINGH.
Gehuwd (1) op 08-08-1663 te TA. Arijen Jacob Penningen, jm, met Annetje Cornelis, weduwnaar van Gerrit Gerritsz Vertas, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetje Cornelisdr (zie 449). {Zij was eerder gehuwd op 28-02-1655 te TA. Gerrit Gerritsz Vertas, weduwnaar van Marijtgen Jansdr, met Annetgen Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Gerrit Gerritsz VERTAS (zie 698).}
Gehuwd (2) op 29-09-1671 te TA. Arijen Jacobs Penningh, weduwnaar van Annetje Cornelisdr, met Geertje Huijge Dieperdijck, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 07-09-1671 te LA met Geertjen Huijgen DIEPERDIJCK (zie 108). Beiden van CA.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
1406    Arien Arien Jacobse PENNINGH, gedoopt (RK) op 28-11-1685 te LA. Arien Arien Jacobse en M: Geertjen Huijgen, van LA.
 
20    Jaepie Jacobs PENNINGH.
Gehuwd op 05-02-1669 te TA. Willem Leendertsz van Sijel, jm, met Jaepgen Jacobs Penningh, jdr, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 29-01-1669 te LA. Willem Leenderse en Jaepie Jacobs, beiden van CA. Echtgenoot is Willem Leenderse van SEIJL (zie 19). {Hij is later gehuwd op 08-06-1683 te TA. Willem Leendertsen van Zijl, weduwnaar van Jaepgen Jacobs Penningh, met Kniertgen Gijsberts van Ackeren, jdr, beiden van der Aer. Haar vader(?) Gijsbert van Akeren was schepen in TA bij deze trouwplechtigheid.
Nogmaals is er een trouwakte opgemaakt op 23-08-1683: Willem Leendertsz van Zijl, weduwnaar van Jaepie Jacobs Penningh, met Kniertie Ghijsberts van Akeren, jdr, beiden van der Aer. Weer aanwezig: Ghijsbert van Aekeren. Gehuwd voor de kerk op 30-05-1683 te LA (RK). Willem Leenderse van CA en Kniertje Gijsen van LA. Echtgenote is Kniertgen Gijsberts van ACKEREN (zie 1307).}
 
1102    Cornelis Pieters PFOR?CH?
Gehuwd op 10-02-1665 te TA. Cornelis Pietersz Pfo?rch?, jm, van Corter Aer, met Lijsbeth Cornelis, weduwe van G(erri)t? Cornelisz van? de Geise?flur?th, van Demmerick. Echtgenote is Lijsbeth Cornelis (zie 1103). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1664 met Gerrit? Cornelisz van de GEISE?FLURTH? (zie 1104).}
 
1783    Jan Korsse van der PIJL.
Gehuwd in/vr 1695 met Pietertje Cornelis LANTSHEER (zie 1778). {Zij is later gehuwd op 01-02-1696 te TA. Willem Jansz SoetJan, laatst weduwnaar van Neeltie Leenders, wonende tot Korter Aer, met Pietertje Cornelis Lantsheer, weduwe van Jan Korsse van der Pijl, van Aerlanderveen. Echtgenoot is Willem Jansz SOETJAN (zie 1195).}
 
5261    Cornelia Cnelis Janse PIJPER, gedoopt (RK) op 26-09-1713 te LA (getuige(n): Meerten Knelisse en Kniertie Meertens). Cornelia, dr van Cnelis Janse en Mertie Jans, van LA.
 
4885    Cornelia Cornelis Janse PIJPER, gedoopt (RK) op 16-07-1709 te LA (getuige(n): Meerten Cornelisse en Meensie Jans). Cornelia, dr van Cornelis Janse en Nizzie Aries, van LA.
 
2936    Cornelis Jansz PIJPER.
Gehuwd (1) op 10-02-1709 te TA. Cornelis Jansz Pijper, jm, van Nieukoop, met Niesie Adriansen van Akere, van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 10-02-1709 te LA (RK) (getuige(n): Marij Piters en Marij Frans). Cnelis Janse en Nizzie Aries, L. Echtgenote is Niesie Adriansz van AKERE (zie 2937).
Gehuwd (2) op 02-10-1712 te TA. Cornelis Jansen Pijper, weduwnaar van Niesje Arijens, met Maaretje Janse Lelijvelt. Gehuwd voor de kerk op 02-10-1712 te LA (RK) (getuige(n): Dirk Huijberse en Adriana Piters). Cnelis Janse Pijper, van LA, en Merghie Jans Leliveld, van LA. Echtgenote is Maaretje Janse LELIJVELT (zie 3003).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
5449    Jan Cornelisse PIJPER, gedoopt (RK) op 11-01-1716 te LA (getuige(n): Merten Cornelisse en Cneertie Mertens). Jan Cornelisse, zn van Cornelis Janse en Merten Janse, van LA.
 
5366    Joannes Knelis Janse PIJPER, gedoopt (RK) op 09-11-1714 te LA (getuige(n): Meerten Knelisse en Cniertie Meertens). Joannes, zn van Knelis Janse en Mertie Jans, van LA.
 
5517    Neeltie Knelis PIJPER, gedoopt (RK) op 09-02-1717 te LA (getuige(n): Merte Knelisse en Kniertie Meertens). Neeltie Knelis, dr van Knelis Janse en Mertie Jans, van LA.
 
4620    Antje JurijJan Dirckxse van der POEL, gedoopt (RK) op 11-02-1707 te LA (getuige(n): Abigail Dirckx en Dirck Dirckse van der Poel). Antje, d van Jurij Jan Dirckxse en Geertje Dirck, van CA.
 
3751    Dirck Jeurieian Dirkse van der POEL, gedoopt (RK) op 30-10-1696 te LA (getuige(n): Joris Jansen en Anna Ceesen). Dirck Jeurieian Dirkse en M: Geertien Dirckx, van CA.
 
3838    Dirck Juriaen Dirxe van der POEL, gedoopt (RK) op 08-01-1698 te LA (getuige(n): Joris Jansen en Anne Cornelis). Dirck Juriaen Dirxe en M: Geertjen Dirx, van CA.
 
1782    Juriaen Dirxe van der POEL.
Gehuwd op 05-12-1695 te TA. Jeuriaen Dirkxsz van der Poel, jm, van Alphen, met Geertie Dirkx van Zijl, weduwe van Areaen Aerts Vertas, van der Aer. (Er stond als datum in de acte: 05-12-1696 i.p.v. 1695!), gehuwd voor de kerk op 03-01-1696 te LA (RK). Juriaen Dirxe en Geertjen Dirx. Echtgenote is Geertjen Dirx van ZIJL (zie 1721). {Zij was eerder gehuwd op 05-02-1693 te TA. Aert Aertsz Vertas, jm, met Geertie Dirkx van Zijl, jdr, beiden van Korter Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-03-1693 te LA (RK). Arie Artsen en Geertjen Dirx, van CA. Echtgenoot is Arie Artsen VERTAS (zie 1720). Zij is later gehuwd op 18-02-1721 te TA. Freek Iansse van der Hoorn, laatst weduwnaar van Iannetie Claas met Geertie Dirks van Zijl, weduwe van Iuriaan van der Poel. Echtgenoot is Vreeck Jansen van der HOORN (zie 1762).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirck Jeurieian Dirkse van der POEL (zie 3751).
   2.  Dirck Juriaen Dirxe van der POEL (zie 3838).
   3.  Theodorus Juriaen van der POEL (zie 4231).
   4.  Antje JurijJan Dirckxse van der POEL (zie 4620).

5652    Mensje Janssen van der POEL.
Gehuwd met Jacop Jansz SLINTWINT (zie 5619). Het is niet bewezen, dat de 5 kinderen uit het huwelijk met Mensje zijn. Bij de doop werd alleen de naam van de vader genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jakobse SLINTWINT (zie 5639).
   2.  Maritje Jacobs SLINTWINT (zie 5620).
   3.  Elisabeth Jacobse SLINDWINDT (zie 5621).
   4.  Maritje Jacobs SLINTWINT (zie 5644).
   5.  Gijsbert Jacobse SLINTWINT (zie 5643).

4231    Theodorus Juriaen van der POEL, gedoopt (RK) op 06-03-1704 te LA (getuige(n): Dircx van der Poel en Anna Ceese Keijser). Theodorus, zn van Juriaen van der Poel en Geertie Dircx, van CA.
 
1085    Pieter Jansz POOT.
Gehuwd (1) in/vr 1663 met Marijtgen Pieters (zie 1086).
Gehuwd (2) op 17-09-1664 te TA. Pieter Jansz Poot, weduwnaar van Marijtgen Pieters, met Neeltgen Pieters, weduwe van Jan Jansz Mantgen, beiden van der Aer. Echtgenote is Neeltgen Pieters (zie 1087).
 
1333    Neeltje Willems PRONK.
Gehuwd (1) in/vr 1685 met Andries Pietersz van SWIETEN (zie 109).
Gehuwd (2) op 15-01-1686 te TA. Claes Jansz van Zijle, jm, van Wavere, met Neeltie Willems Pronk, weduwe van Andries Pietersz van Swieten, van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 14-01-1686 te LA (RK). Claes Janse (van Waever) en Neeltje Willems van LA. Echtgenoot is Claes Janse van ZIJLE (zie 1332).
 
3023    Grietie Cornelis QUIJST.
Gehuwd (1) in/vr 1713 met Erk Pieterse HAAKMAN (zie 3024).
Gehuwd (2) op 25-05-1714 te TA. Jan Cornelis Lelijvelt, weduwnaar van Kniertie Jansen Rommelswaal, geboortig van Ter Aar, met Grietie Cornelis Q?uijst, weduwe van Erk Pieterse Haakman, geboortig van Ter Goude. Echtgenoot is Jan Cornelisz LELIEVELT (zie 1204). {Hij was eerder gehuwd op 04-02-1676 te TA. Jan Cornelisz Lelievelt, jm, met Kniertgen Jansdr, beiden van der Aer. Op dezelfde datum trouwt Jan Cornelis met Grietje Jans voor de RK-kerk komend uit LA (R-119). Vermoedelijk is Kniertgen of Grietgen fout. Echtgenote is Kniertgen Jansdr ROMMELSWAAL (zie 1205). Geen dopelingen t/m sc20. Teruggaand op sc14b: gedoopt op 25-10-1683 Aeltje Jan Corse, van LA.}
 
1208    Jan Cornelisz RAS.
Gehuwd (1) in/vr 1676 met Neeltje Jans van LEEUWEN (zie 1209).
Gehuwd (2) op 30-04-1677 te TA. Jan Cornelisse Ras, weduwnaar van Neeltje Jans van Leeuwen, met Neeltge Pieters, jdr, beiden wonende tot Alphen. Echtgenote is Neeltje Pieters (zie 1210).
 
1312    Maeritgen Cornelis REIJNSBURGER.
Gehuwd (1) op 30-11-1671 te TA. Arijen Jacobsz Ouwelant, jm, met Marritjen Cornelis Reijesburger, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-12-1671 te LA (RK). Arie Jacobse (van LA) en Martje Cornelis. Echtgenoot is Arie Jacobse OUWELANT (zie 1284).
Gehuwd (2) in/vr 1682 met Arijen Jacobsz WESELENBURGH (zie 1313). Vermoedelijk zijn Arie Jacobse Ouwelant en Arijen Jacobsz Weselenburgh dezelfde persoon.
Gehuwd (3) op 29-10-1683 te TA. Jan L(eender)tsz Schipper, weduwnaar van NN, met Maeritgen Cornelis, weduwe van Arijen Jacobs Weselenburgh, beiden van der Aer.
TA8sc50: Op 29-10-1683: Jan Leendertsz Schipper, weduwnaar van NN, met Marritie Cornelis, weduwe Arijen Jacobsz Weselenburgh, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jan Leendertsz SCHIPPER (zie 694). {Hij was eerder gehuwd op 08-02-1655 te TA. Jan Leendertsz, jm, met Kniertgen Jacobs, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Kniertgen Jacobs (zie 695). Hij was eerder gehuwd op 05-05-1676 te TA. Jan Leendertsz Schipper, weduwnaar van Cuniertgen Jacobsdr, van Langer Aer, met Marritgen Willems van Santen, jdr, van Reijnsaterwoude. Echtgenote is Marritgen Willems van SANTEN? (zie 236).}
Gehuwd (4) op 15-01-1686 te TA. Thomas Jansz van der Hoorn, weduwnaar van Neeltie Reijers, met Marritie Cornelis Reijnsburger, laatst weduwe van Jan Leendertsz Schipper, beiden van der Aer. (Jacob Jacobsz Weselenburgh trad op als schepen in TA. Misschien was hij de broer van de overleden Arie Jacobse Weselenburgh, eerdere man van Marritie Cornelis Reijnsburger.) met Tomis Jansz van der HOORN (zie 1178). Dopen t/m scan 20 bekeken. {Hij was eerder gehuwd op 22-11-1667 te TA. Tomis Jansz van der Hoorn, jm, van der Aer, met Neeltje Reijers, jdr, van de Vrije Houft. Echtgenote is Neeltje Reijers (zie 1179). Vermoedelijk is Teuntie Thomis, P2932, ook een dochter.}
Uit het vierde huwelijk: 1 kind.
 
2465    Elbert Pietersz van RIET.
Gehuwd in/vr 1705 met Susanna Theunes (zie 2464). {Zij is later gehuwd op 14-11-1706 te TA. Dirk Jansz van Zijl, weduwnaar van Jannetie Klaas, van der Aar, met Susanna Theunes, weduwe van Elbert Pietersz van Riet, van Amsterdam. Echtgenoot is Dirck Janse van ZIJL (zie 368).}
 
5296    Antie RIETVELD.
 
2990    Hillitie Thijse RIETVELD.
Gehuwd voor de kerk op 18-05-1710 te LA (RK) (getuige(n): Anna Pieter Jasse en varij (Eccl.)). Gerrit Wilmse, van LA en Hillitie Thijse Rietveld. (Of is Rietveld een plaatsaanduiding?) met Gerrit Willemsz van der HOORN (zie 156). {Hij was eerder gehuwd op 06-07-1688 te TA. Gerrit Willemsz van der Hoorn, jm, met Seijtie Thomesse Bins, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Seijtie Thomesse BINS (zie 1415). Hij was eerder gehuwd op 16-12-1698 te TA. Gerrit Willems van der Hoorn, weduwnaar van Seijtie Thomes Bins, met Neeltie Jacobs Noorthollandt, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-10-1698 te LA (RK). Gerrit Willemse en Neeltje Jacobs, beiden van LA. Echtgenote is Neeltje Jacobs NOORTHOLLANDT (zie 1924). Hij was eerder gehuwd op 15-11-1709 te TA. Gerrit Willems van der Hoorn, laatst weduwnaar van Neeltie Jacobs NoortHollant, met Neeltie Gerrits van Leewe, jdr, van de Mije.
Vreemd, dat op 09-06-1710 (scan 144) nogmaals werd vermeld: Gerrit Willems van der Hoorn, laatst weduwnaar van Neeltie Jacobs Noorthollandt, bruidegom, met .... (niet ingevuld). Gehuwd voor de kerk op 14-11-1709 te LA (RK) (getuige(n): Hendrik Gerritse en Dirk Gerritse). Gerrit Wilmse, van LA en Neeltie Gerrits, convertia. Echtgenote is Neeltie Gerrits van LEEWE (zie 2959).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
5297    Knelis Huijgen RIETVELD. Doopgetuige bij Matthias, gedoopt op 05-01-1714.
 
1678    Cornelis Maertsz RIETVELT.
Gehuwd in/vr 1692 met Aegje Lauwen (zie 1709). {Zij is later gehuwd op 21-01-1693 te TA. Willem Paulusz, weduwnaar van (R109??) en Aegtie Laurens, laatst weduwe van Cornelis Maertsz Rietvelt, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 13-01-1693 te LA (RK). Willem Paulusse en Aegje Lauwen. Echtgenoot is Willem Paulusse (zie 1708). Vermoedelijk R109.}
 
883    Gerrit Sijmensz RIETVELT.
Gehuwd op 10-09-1659 te TA. Gerrit Sijmensz Rietvelt, jm, met Aeltgen Andries Klerck, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Aeltgen Andries KLERCK (zie 884).
 
2417    Grietie Henderikx RIETVELT.
Gehuwd op 05-01-1706 te TA. Jan Cornelis van Thol, weduwnaar van Marritie Jans van Nieuveen, met Grietie Henderikx Rietvelt, jdr. Gehuwd voor de kerk op 05-01-1706 te LA (RK) (getuige(n): Anna Jans van Zanten en Apolonia Jassen (Eccl)). Jan Cnelisse van Thol en Gritie Hendrix Rietveld. Echtgenoot is Jan Cornelisse van THOLL (zie 1826). {Hij was eerder gehuwd op 16-05-1697 te TA. Jan Cornelis van Tholl, jm, met Marritie Janse, jdr. Gehuwd voor de kerk op 16-05-1697 te LA (RK). Jan Cornelisse en Mergje Jans. Echtgenote is Mergje Jans (zie 1827).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Jan Cnelisse van THOLL (zie 4686).
   2.  Maria Jan Cnelisse van THOLL (zie 4880).

568    Jan Cornelisz RIETVELT.
Gehuwd in/vr 1642 met Trijntgen Maertensdr (zie 567). {Zij is later gehuwd op 23-08-1643 te TA. Cornelis Willemsz, jm, met Trijntgen Maertensdr, weduwe van Jan Cornelis Rietvelt, bedien van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Willemsz (zie 566).}
 
946    Marijtgen Sijmons RIETVELT.
Gehuwd op 06-03-1661 te TA. Jacob Sijmonsz van Heijningen, weduwnaar van Marijtjen Arijens, met Marijtgen Sijmons Rietvelt, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Jacob Sijmonsz van HEIJNINGEN (zie 944). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1660 met Marijtjen Arijens (zie 945).}
 
457    Anna Gerrits RIETWIJCK.
Gehuwd op 26-03-1673 te TA. Mr. Philps Stouthandel, jm, met Anna Gerrits Rietwijck, jdr, beiden van der Aer. Verder stond erbij: Zij hebben verclaert dat het kint alreeds bij den anderen geprocureert ende in juditio present is su?ke voor haer eijgen kint ende erffgenaeme. Echtgenoot is Philps Jacobse STOUTHANDEL (zie 456). {Hij is later gehuwd op 11-11-1683 te TA. Mr. Philip Stouthandel, weduwnaar van Annetie Gerrits Rietwijk, van der Aer, met Aegie Cornelis Baes, jdr, van Esselijkewoude. Als schepen van TA was aanwezig: Clement Stouthandel. Gehuwd voor de kerk op 18-11-1683 te LA (RK). Phips Jacobse (van LA) en Aegje Connelis (van Aunia). Echtgenote is Aegje Cornelis BAES (zie 1249).}
 
1080    Gerrit Gerritsz RIETWIJCK.
Gehuwd in/vr 1663 met Neeltgen Jans (zie 475). {Zij is later gehuwd op 06-05-1664 te TA. Clement Clemensz Stouthandel, jm, met Neeltgen Jans, weduwe van Gerrit Gerritsz Rietwijck, beiden van der Aer. Echtgenoot is Clemment Clements STOUTHANDEL (zie 201).}
 
1191    Gerrit Willems RIETWIJCK.
Gehuwd op 31-01-1668 te TA. Gerrit Willems Rietwijck, jm, met Grietgen Crijnen van Kints, weduwe van Gerrit Cornelis Jan Maertsz, beiden van der Aer. Echtgenote is Grietgen Crijnen van KINTS (zie 1192). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1667 met Gerrit Cornelis Jan Maertsz (zie 1193).}
 
569    Jan Gerritsz RIETWIJCK.
Gehuwd op 25-01-1652 te TA. Jan Gerritsz Rietwijck, jm, van der Aer, met Annetgen Louris, jdr, van Voorschooten. Echtgenote is Annetgen Louris (zie 570).
 
613    Maritgen Gerrits RIETWIJCK.
Gehuwd op 11-06-1653 te TA. Arien Gerritsz Tromslager, jm, met Maritgen Gerrits, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Arien Gerritsz TROMSLAGER (zie 612). {Hij is later gehuwd op 19-11-1659 te TA. Adriaen Gerritsz Tromslager, weduwnaar van Maretgen Gerrits Rietwijck, met Neeltgen Gerritsdr Lelievelt, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Neeltgen Gerritsdr LELIEVELT (zie 887).}
 
1655    Marijtje Gerrits/Willems? RIETWIJK.
Gehuwd op 06-02-1691 te TA. Pieter Arijensz Hoogerveen, jm, Maria Willems Rietwijk, jdr, beiden van Langeraar. Opvallend, dat het patroniem bij Maria verschilt bij wettelijk en kerkelijk huwelijk. (Beide patroniemen komen voor.) (Ook opvallend, dat de kinderen wel Arie, Willem en Gerrit worden genoemd.), gehuwd voor de kerk op 06-02-1691 te LA (RK). Piter Ariense en Marijtje Gerrits, beiden van LA. Echtgenoot is Piter Ariense HOOGERVEEN/VAN der NAT (zie 1654). {Hij is later gehuwd op 04-12-1708 te TA. Pieter Arijsz Hoogeveen, weduwnaar van Maria Gerrits Rietwijk, met Jannetie Jans Verduijn. Gehuwd voor de kerk op 04-12-1708 te LA (RK) (getuige(n): Afwezig). Piter Arisse Hoogeveen en Jannitie Jans Verduijn. Echtgenote is Jannetie Jans VERDUIJN (zie 2926).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1823    Aermpje Claes RIJKOM/EIJKOM.
Gehuwd op 21-02-1697 te TA. Pieter Dirkxsz van Stade, jm, van Nieuveen, met Ermptie Klaes Rijkom, jdr, van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 19-02-1697 te LA (RK). Piter van Staden en Aermpje Claes (van CA). Echtgenoot is Piter Dirkxsz van STADEN (zie 1822). {Hij is later gehuwd op 14-01-1703 te TA. Pieter van Staden, weduwnaar van Ermpje Claas Eijkom, met Cornelia Clements Stouthandel. Gehuwd voor de kerk op 12-12-1702 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Dirkxen en Anna Jants). Petrus Dirkje van Staden en Cornelis Clements. Kopie: Petrus Dirkse van Staden en Cornelia Clements. Getuigen: Maertje Dirks en Anna Jans. Echtgenote is Cornelia Clements STOUTHANDEL, 24 jaar oud (zie 2253).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Agatha Piter van STADEN (zie 3920).
   2.  Liduwina Piter Dirkse van STADEN/STATEN (zie 4010).

3847    Aert Piter Claesen RIJKUM (IJKOM), gedoopt (RK) op 10-03-1698 te LA (getuige(n): Claes Artsen en AErmpje Piters). Aert Piter Claesen en Anne Ariens, van CA.
 
4964    Cornelius Piter Claase RIJKUM (IJKOM), gedoopt (RK) op 04-08-1710 te LA (getuige(n): Cobus Meerse en Merghie Piters). Cornelius, zn van Piter Claase en Merghie Aars, van CA.
 
4225    Elbergie Piter Claase RIJKUM (IJKOM), gedoopt (RK) op 26-02-1704 te LA (getuige(n): Cnelis Meertense en Geertie Dirkx). Elbergie, dr van Piter Claase en Annigie Aries, van CA.
 
3707    Elbuergje Piter Claesse RIJKUM (IJKOM), gedoopt (RK) op 12-02-1696 te LA (getuige(n): Jan Jacobse Boot en Aermptje Piters). Elbuergje Piter Claesse en M: Anne Ariens, van CA.
 
3928    Ermelindis Piter Claese (Ermpje) RIJKUM (IJKOM), gedoopt (RK) op 16-01-1701 te LA (getuige(n): Kneelis Wilmse en Ermpie Piters). Ermelindis Piter Claese en M: Anna Ariens Kroone, van CA. In het herschreven doopboek: Ermpje Pieter Klaasse. Doopgetuigen: Kreelis Willemse en Ermpje Pieters.
 
4849    Joannes Piter Claese RIJKUM (IJKOM), gedoopt (RK) op 11-03-1709 te LA (getuige(n): Dirk Aerse en Ermpie Jans). Joannes, zn van Piter Claese en Merghie Aers, van CA.
 
3644    Marije Piter Claesse RIJKUM (IJKOM), gedoopt (RK) op 06-01-1695 te LA (getuige(n): Cornelis Cornelisse en Ermptje Claes). Marije Piter Claesse en M: Anne Ariems, van CA.
 
1694    Piter Claese RIJKUM (IJKOM). Op 01-02-1709 ondertekende ene Piter Claasse Eijkom, als schepen in TA, een trouwakte aldaar.
Gehuwd (1) op 22-07-1692 te TA. Pieter Klaese Rijkum, jm, met Annetie Arijense Kroon, weduwe van Willem Cornelis van der Linde, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-07-1692 te LA (RK). Piter Claese en Annigjen Ariens, beiden van CA. Echtgenote is Annetjen Ariens KROONNEN (zie 359). {Zij was eerder gehuwd op 12-11-1681 te TA. Willem Cornelis van der Linden, jm, met Annetie Arijens, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 13-11-1681 te LA (RK). Willem Cornelisse (van CA) en Annetjen Ariens (van LA). Echtgenoot is Willem Cornelisse van der LINDEN (zie 358). Dopen t/m scan 20 bekeken.}
Gehuwd (2) op 23-01-1708 te TA. Pieter Klaase IJkom, weduwnaar van Anna Arijens Kroon, met Marritie Aartsz Vertas, beiden van Korten Aar. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1708 te LA (RK) (getuige(n): In facie Ecclesia Maertie Dircx en Marij Frans). Piter Claese en Merghie Aers. Echtgenote is Marritie Aartsz VERTAS (zie 2473).
Uit het eerste huwelijk: 8 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Joannes Piter Claese RIJKUM (IJKOM) (zie 4849).
   10.  Cornelius Piter Claase RIJKUM (IJKOM) (zie 4964).
   11.  Cornelia Piter Claase IJCKOM (RIJKUM) (zie 5168).
   12.  Cornelia Piter Klaase IJKOM (RIJKOM) (zie 5359).

4023    Trijntie Piter Claese RIJKUM (IJKOM), gedoopt (RK) op 29-01-1702 te LA (getuige(n): Piter Kroone en Ermpie Jants). Trijntie Piter Claese en M: Anna Arients Croone, van CA. Herschreven doopboek: Trijntie Piter Klaasse en Anna Ariens Kroone.
 
2635    Willem Piter RIJKUM (IJKOM), gedoopt (RK) op 06-10-1692 te LA. Willem Piter Classe en Anne Ariens, van CA.
 
2715    Willem Piter RIJKUM (IJKOM), gedoopt (RK) op 09-11-1693 te LA (getuige(n): Merten Cornelisse en Neeltie Meertens). Willem Piter Claesen en M: Anne Croonen.
 
3758    Anne Piter Janse van RIJN, gedoopt (RK) op 18-11-1696 te LA (getuige(n): Jan Jansen en Annigide Ariens). Anne Piter Janse en M: Neeltje Sijmens, van CA.
 
4027    Cornelis Piter Jantse van RIJN, gedoopt (RK) op 03-02-1702 te LA (getuige(n): Piter Huijberse en Ermpie Kneelis). Cornelis Piter Jantse en M: Neeltie Seijments, van CA. Herschreven doopboek: Cornelis Pieter Janse en Neeltie Sijmens. Doopgetuigen: Pieter Huibertse en Ermpje Krelis.
 
476    Gerarda van RIJN.
Gehuwd in/vr 1673 met Lun Amis VOS (zie 211). {Hij is later gehuwd op 20-11-1674 te TA. Lun Amis, Apothecaris, weduwnaar van Gerarda van Rijn, wonende te Utrecht, met Cornelia Gerrits Oudewater, jdr, van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 20-11-1674 te LA. Lunen Vos en Cornelia Oudewater. Echtgenote is Cornelia Gerrits OUDEWATER (zie 212).}
 
3835    Grietje Piter Jansen van RIJN, gedoopt (RK) op 16-12-1697 te LA (getuige(n): Jan Gijsen en Claertjen Ariens). Grietje Piter Jansen en M: Neeltje Sijmens, van CA.
 
3649    Jan Jan Janse van RIJN, gedoopt (RK) op 06-01-1695 te LA (getuige(n): Piter Jansen en Annigjen Ariens). Jan Jan Janse en M: Annigje Dirx, van CA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-02-1721 te TA. Jan Jans van Rijn met Hadewig Bouwens Zaal, weduwe van Rut Ians Lelijvelt. Echtgenote is Hadewig Bouwens ZAAL (zie 5565). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1720 met Rut Ians LELIJVELT (zie 5566).}
 
1731    Jan Jansen van RIJN.
Gehuwd op 06-07-1693 te TA. Jan Jansz van Rijn, jm, wonende tot Aerleveen, met Anne Dirkx van der Schilde, jdr, van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 05-07-1693 te LA (RK). Jan Jansen van Rijn (van AV) en Anne Dirx (van CA). Echtgenote is Anne Dirx van der SCHILDE (zie 1732).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jan Janse van RIJN (zie 3649).
   2.  Jmmitje Jan Janse van RIJN (zie 3801).

3801    Jmmitje Jan Janse van RIJN, gedoopt (RK) op 14-06-1697 te LA (getuige(n): Chiel Cornelisse en Dignum Dirx (redactie: een echtpaar)). Jmmetje Jan Janse en M: Anne Dirx, van CA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-01-1722 te TA. Pieter Jansz van der Jagt, jm, met Immetie Jans van Rijn, jdr, beiden van Corteraar. Echtgenoot is Pieter Jansz van der JAGT (zie 5570).
 
1796    Piter Jansen van RIJN.
Gehuwd op 21-02-1696 te TA. Pieter Jansz van Rijn, jm, met Neeltie Sijmons Haes, laatst weduwe van Willem Arijse van der Hooren, beiden van der Aer. Op scan 101 nogmaals de acte, nu met Hoorn. Gehuwd voor de kerk op 21-02-1696 te LA (RK). Piter Jansen (van Arlanderveen) en Neeltje Sijmens (van CA). Echtgenote is Neeltie Sijmon HAES (zie 1306). {Zij was eerder gehuwd op 04-03-1683 te TA. Willem Arijse van der Hoorn, jm, met Neeltie Sijmon Haes, jdr, beiden van Corter Aer. Gehuwd voor de kerk op 26-01-1683 te LA (RK). Willem Ariense en Neeltje Sijmens, beiden van CA. Echtgenoot is Willem Arijse van der HOORN (zie 1305). Vanaf scan 14 doorgenomen. Een dochter Martjen?(P1899) of Jaepje? (P1900) of zoon Piter?(P1901). Piter lijkt mij niet juist i.v.m. de vadersnamen van de ouders. T/m sc 20 bekeken.}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1159    Maritgen Jans RIJSBOSCH.
Gehuwd op 25-01-1667 te TA. Pieter Ghijsbertsz Verlaen, jm, met Maritgen Jans Rijsbosch, jdr. Echtgenoot is Pieter Ghijsbertsz VERLAEN (zie 1158). {Hij is later gehuwd op 06-02-1680 te TA. Pieter Gijsbertsz Verlaen, weduwnaar van Marritie Jans, met Aeltie Willems van der Hooren, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Aeltie Willems van der HOOREN (zie 300). Hij is later gehuwd op 07-07-1681 te TA. Pieter Ghijse Verlaen, laatst weduwnaar van Aeltie Willems van der Hooren, met Jannetie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 08-07-1681 te LA (RK). Piter Gijsen (van LA) en Jannitje Cornelis (van CA). Echtgenote is Jannetie Cornelis van der BURGH (zie 336). Hij is later gehuwd op 06-02-1708 te TA. Pieter Ghijse Verlaen, weduwnaar van Annetie Cornelis van der Burgh, met Annetie Jans, weduwe van Jacob (zonder patroniem). Gehuwd voor de kerk op 05-02-1708 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Nelligie Claes). Piter Geijse (van LA) en Anna Jans. Echtgenote is Annetie Jans (zie 2515).}
 
432    Immetje Jans van RIJSSE.
Gehuwd op 31-10-1667 te TA. Dirc Jansz Outkalshoven, weduwnaar van Aechjen Jans, met Immetje Jans van Rijsen, jdr, wonende op Hoochmade onder Esselickerw:(oude). Echtgenoot is Dirck Jansen KALSHOVEN OUT- (zie 51). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1666 met Aechjen Jans (zie 1177). Hij is later gehuwd op 29-06-1670 te TA. Dirck Jansz Outkalshoven, laetst weduwnaer van Immetje Jans van Rijsse en Appoloni Kors, laetst weduwe van Lenert Jansz Outkalshoven, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-07-1670 te LA met Apolonia Corsen van der BURGH (zie 52). LA. Hij is later gehuwd op 26-12-1682 te TA. Dirk Jansz Kalshoven, laatst weduwnaar van Aplonij Korse van der Burgh, met Annetie Leenders Sokkelaer, weduwe van Jan Aertsz van der Hooren, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-11-1682 te LA (RK). Dirck Jansen en Anne Leenders, beiden van LA. Echtgenote is Annetgen Leenderts SOKKELAER (zie 637).}
 
658    Lenert Meesz van ROEN.
Gehuwd op 26-05-1654 te TA. Lenert Meesz van Roen, jm, van Leijderdorp, met Appolonia Gerritsdr Verhouf, jdr, van der Aer. Echtgenote is Appolonia Gerritsdr VERHOUF (zie 659).
 
1205    Kniertgen Jansdr ROMMELSWAAL.
Gehuwd op 04-02-1676 te TA. Jan Cornelisz Lelievelt, jm, met Kniertgen Jansdr, beiden van der Aer. Op dezelfde datum trouwt Jan Cornelis met Grietje Jans voor de RK-kerk komend uit LA (R-119). Vermoedelijk is Kniertgen of Grietgen fout. Echtgenoot is Jan Cornelisz LELIEVELT (zie 1204). Geen dopelingen t/m sc20. Teruggaand op sc14b: gedoopt op 25-10-1683 Aeltje Jan Corse, van LA. {Hij is later gehuwd op 25-05-1714 te TA. Jan Cornelis Lelijvelt, weduwnaar van Kniertie Jansen Rommelswaal, geboortig van Ter Aar, met Grietie Cornelis Q?uijst, weduwe van Erk Pieterse Haakman, geboortig van Ter Goude. Echtgenote is Grietie Cornelis QUIJST (zie 3023).}
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
3081    Gerrit Kornelis ROOS.
Gehuwd (1) in/vr 1716 met NN (zie 3082).
Ondertrouwd (2) op 16-01-1717 te Graft/Langeraar. De secretaris van Graft geeft in een acte van 16-01-1717 aan, dat Jantje Pr Groms, jdr, te Oostgraftdijk met Gerrit Kornelis Roos, weduwnaar, te Langeraar, in ondertrouw zijn gegaan. Echtgenote is Jantje P(iete)r GROMS (zie 3080).
 
3698    Baen Jan Jansen de ROOS, gedoopt (RK) op 17-12-1695 te LA (getuige(n): Cornelis Willemse en Krijntje Cornelis). Baen Jan Jansen en M: Marij Cornelis, van LA.
 
3975    Emerentiana Jan Jantse de ROOS, gedoopt (RK) op 09-06-1701 te LA (getuige(n): Piter Claesse en Pitie Piters). Emerentiana Jan Jantse en M: Marij Kreelis, van LA. Herschreven doopboek: Pieter Klaasse, rest idem.
 
2636    Jan Jan de ROOS, gedoopt (RK) op 28-10-1692 te LA. Jan Jan de Roos en M: Marije Cornelis, van LA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-09-1720 te TA. Jan Jansse de Roos, jm, met Gebbetie Crijnen van Kints de Jonge, jdr, beiden van Langeraar. Echtgenote is Gebbetien Crijn Piterse van KINTS de JONGE, 21 jaar oud (zie 3919).
 
1627    Jan Jansen de ROOS.
Gehuwd op 24-04-1690 te TA. Jan Jansz, jm, en Maria Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 25-04-1690 te LA (RK). Jan Jansen en Marij Cornelis, beiden van LA. Echtgenote is Marij Cornelis (zie 1628).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jan Jansse (zie 2565).
   2.  Jan Jan de ROOS (zie 2636).
   3.  Baen Jan Jansen de ROOS (zie 3698).
   4.  Jmmitje Jan Jansen de ROOS (zie 3872).
   5.  Emerentiana Jan Jantse de ROOS (zie 3975).

3872    Jmmitje Jan Jansen de ROOS, gedoopt (RK) op 14-06-1698 te LA (getuige(n): Piter Claesen en Pietje Piters). Jmmitje Jan Jansen en M: Marij Cornelis, van LA.
 
38    Marritie Jans de ROOS.
Gehuwd op 13-02-1685 te TA. Cornelis Cornelisz IJperdijk, jm, met Marritie Jans de Roos, jdr, wonende te Gouda. Echtgenoot is Cornelis Cornelisz IJPERDIJK (zie 37).
 
2300    Aermptje Cees van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 15-01-1690 te LA. Aermptje Cees van Ruijten en M: Martje Cees Mertsen, van LA.
 
2247    Applonija Krijne van RUIJTEN.
Gehuwd op 05-03-1702 te TA. Willem Cornelis van den Hoek, weduwnaar van Neeltie Henderikx, met Applonija Krijne van Ruijten, beiden van der Aar. Opmerking: De voornaam Neeltie wijkt af van Marritie uit het eerste huwelijk van Willem Cornelis! Gehuwd voor de kerk op 19-02-1702 te LA (RK) (getuige(n): Maertie Krijne en Weintie Kneelis). Wilm Kneelisse en Apolonia Krijne. Kopie: Willem Knelisse en Aplonia Krijnen. Getuigen: Maertie Crijnen en Weintie Knelis. Echtgenoot is Willem Cornelis van den HOEK (zie 1314). {Hij was eerder gehuwd op 28-01-1687 te TA. Willem Cornelis van den Hoek, jm, met Marritie Henderikx Hoogendijk, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Marritie Henderikx HOOGENDIJK (zie 1315).}
 
3740    Cornelia Mauris Jacobse van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 11-09-1696 te LA (getuige(n): Cornelis Jacobse en Pleunie Dirckx). Cornelia Mauris Jacobse en M: Niesien Leenders, van LA.
 
4222    Cornelia Maurits Japikse van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 12-02-1704 te LA (getuige(n): Knelis Japikse en Maertie Leenerts). Cornelia, dr van Maurits Japikse en Nizzie Leenerts, van LA.
 
2005    Cornelis Cornelis van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 25-05-1683 te LA. Cornelis Corn: van Ruijten, van LA.
 
2580    Cornelis Cornelisse van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 29-11-1691 te LA. Cornelis Cornelisse van Ruijten en M: Martje Cornelis, van LA.
 
301    Cornelis Jacobsz van RUIJTEN.
Gehuwd op 21-02-1680 te TA. Cornelis Jacobsz van Ruijten, jm, met Marritie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Marritie Cornelis (zie 304).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Cornelisse (zie 2006).
   2.  Cornelis Cornelis van RUIJTEN (zie 2005).
   3.  Martje Cees van RUIJTEN (zie 1401).
   4.  Gerrit Ceeser Jacobse van RUIJTEN (zie 2004).
   5.  Aermptje Cees van RUIJTEN (zie 2300).
   6.  Cornelis Cornelisse van RUIJTEN (zie 2580).

3655    Cornelis Mauren Jacobse van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 14-03-1695 te LA (getuige(n): Jan Cornelissen en Jannitje Cornelis). Cornelis Mauren Jacobse en M: Niesje Leenderd, van LA.
 
3205    Dirck Jacobse van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 26-12-1671 te LA. Dirck Jacobse van Ruijten.
 
2004    Gerrit Ceeser Jacobse van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 22-09-1688 te LA. Gerrit Ceeser Jacobse en Martje Ceese, van LA.
 
3888    Jacob van RUIJTEN. Kinderen op grond van trouwdatum gekoppeld en gebruikmakend van doopgetuigen.
Kinderen:
   1.  Dirck Jacobse van RUIJTEN (zie 3205).
   2.  Krijn Jacobse van RUIJTEN (zie 187).
   3.  Cornelis Jacobsz van RUIJTEN (zie 301).
   4.  Martje Jacobs van RUIJTEN (zie 1255).
   5.  Mauren Jacobse van RUIJTEN (zie 1433).

3887    Jacob Maure Jacobse van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 06-09-1698 te LA (getuige(n): Krijn Jacobse en Martje Jacobs). Jacob Maure Jacobse en M: Niesje Leenders, van LA.
 
2539    Jacob Maurus van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 13-02-1691 te LA. Jacob Maurus Jacobse en M: Niesjen Leenders, van LA.
 
4020    Jacobus Maurits Jacopse van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 04-01-1702 te LA (getuige(n): Pleuntie Krijne). Jacobus Maurits Jacobse en M: Lijsie Leenderts, van LA. Herschreven doopboek: M: Niesje Leenderts.
 
187    Krijn Jacobse van RUIJTEN.
Gehuwd (1) op 02-01-1674 te TA. Crijn Jacobsz R?eijlen, jm, met Kniertje Maertens, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 30-01-1674 te LA. Krijn Jacobse en Kniertjen Mertens, beiden van LA. Echtgenote is Kniertjen Mertens VERBAEN (zie 188).
Gehuwd (2) op 28-01-1687 te TA. Krijn Jacobsz van Ruijten, weduwnaar van Kniertie Maertens Verbaen, met Marritie Arijens, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Marritie Arijens (zie 1311).
 
4572    Leonardus Mauritz Jacopse van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 10-09-1706 te LA (getuige(n): Maertie Leeners). Leonardus, zn van Mauritz Jacopse en Nizzie Leeners, van LA.
 
2301    Marie Maure van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 16-01-1690 te LA. Marie Maure van Ruijten en M: Niesje Leenders, van LA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-11-1711 te TA. Jan Arijse van Zijl, jm, geboortig van Langeraar, met Marretie Mouweris van Ruijten, jdr. Gehuwd voor de kerk op 10-11-1711 te LA (RK) (getuige(n): multi testes, Meerten Cnelisse en Antie Cornelisse). Jan Arisse van Zeijl, van LA en Maertie Mauritz, van LA. Echtgenoot is Jan Arijse van ZIJL, 23 jaar oud (zie 1960).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida Jan Arisse van ZIJL (zie 5180).
   2.  Adrianus Jan Arise van ZIJL (zie 5304).
   3.  Arie Janse Arisse van ZIJL (zie 5480).

2650    Martijntje Maure Jacobse van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 31-12-1692 te LA. Martijntje Maure Jacobse en M: Niesje Leenders, van LA. Vermoedelijk jong overleden.
 
2736    Martijntje Mauris Jacobse van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 07-03-1694 te LA (getuige(n): Krijn Jacobse en Martje Jacobs). Martijntje Mauris Jacobse en M: Niessje Leenders, van LA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-01-1723 te TA. Pieter Jacobse van der Hoorn, jm, met Martijntie Mourisz van Ruijten, jdr. Echtgenoot is Piter Jacob Piterse van der HOORN, 24 jaar oud (zie 3899).
 
1401    Martje Cees van RUIJTEN, gedoopt (RK) op 03-10-1685 te LA. Martje Cees van Ruijten en M: Martje Cornelis, van LA.
 
1255    Martje Jacobs van RUIJTEN.
Gehuwd (1) op 22-01-1675 te TA. Jan Cornelisz van Zijl, jm, van der Aer, met Marritje Jacobs van Ruijten, jdr. Echtgenoot is Jan Cornelis van ZIJL (zie 481).
Gehuwd (2) op 01-03-1684 te TA. Frans Jansz van Zijl, jm, met Marritie Jacobs van Ruijten, weduwe van Jan Cornelis van Zijl, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 01-02-1684 te LA (RK). Frans Janse en Martje Jacobs, beiden van LA. Echtgenoot is Frans Janse van ZIJL (zie 1254). Dopen t/m scan 20 bekeken.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Martje Frans Janse (zie 1308).
   2.  Martijntje Frans Janse van SEIJL (zie 1383).
   3.  Cornelia Frans van ZIJL (zie 2339).
   4.  Anne Frans Janse van ZIJL (zie 2737).
   5.  Merghie Frans van ZEIJL (zie 2416).

1433    Mauren Jacobse van RUIJTEN.
Gehuwd voor de kerk op 31-08-1688 te LA (RK). Mauren Jacobse (van LA) en Niesjen Leenders (van CA). Echtgenote is Niesjen Leenders (zie 1434).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Maure (zie 2198).
   2.  Marie Maure van RUIJTEN (zie 2301).
   3.  Jacob Maurus van RUIJTEN (zie 2539).
   4.  Martijntje Maure Jacobse van RUIJTEN (zie 2650).
   5.  Martijntje Mauris Jacobse van RUIJTEN (zie 2736).
   6.  Cornelis Mauren Jacobse van RUIJTEN (zie 3655).
   7.  Cornelia Mauris Jacobse van RUIJTEN (zie 3740).
   8.  Jacob Maure Jacobse van RUIJTEN (zie 3887).
   9.  Jacobus Maurits Jacopse van RUIJTEN (zie 4020).
   10.  Cornelia Maurits Japikse van RUIJTEN (zie 4222).
   11.  Leonardus Mauritz Jacopse van RUIJTEN (zie 4572).

546    Ysaack Dammisz van RUIJTEN. PG2845?
Gehuwd (1) met Dirkje Jacobs (zie 547).
Gehuwd (2). Ysaack Dammis van Ruijten, weduwnaar van Dirkje Jacobs, met Annetie Aers van Tol, beiden van der Aer. De "huwelijckse proclamatien" hebben "sonder datter eenige verhinderingen" waren, hier plaatsgevonden. Niet gedateerd. Partner is Annetie Aers van TOL (zie 548). Datum onbekend.
 
5543    Anna Jan RUIJTER, gedoopt (RK) op 17-06-1717 te LA. Anna, onwettig kind van Jan Ruijter en Marij Chrijstina Veltmans. Verder stond er: Sustrix Anna Marij, parentes sunt Moffe(?) ex Reijne distante 8 leucis (mijlen?) Monasterio. In het H-doopboek: Ruiter en Christina als afwijking. Rest idem.
 
5544    Jan RUIJTER.
Gehuwd met Marij Chrijstina VELTMANS (zie 5545).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Jan RUIJTER (zie 5543).

5345    Francijn (Sanders) SANDERS. Of is het patroniem Sanders? Broer: Leendert Sanders, zie aldaar.
 
2472    Aeltie Gerrits van SANTE.
Gehuwd op 23-12-1707 te TA. Jan Cornelisz van der Hoorn, weduwnaar van Jannetie Hermense, met Aeltie Gerrits van Sante, jdr. Mede ondertekend door de schepen: Jan Cornelisz van der Hoorn. Gehuwd voor de kerk op 04-12-1707 te LA (RK) (getuige(n): Divertie Gerrits en Sijtie Aries). Jan Cnelisse van CA en Aeltie Gerrits van LA. Echtgenoot is Jan Cornelisz van der HOORN (zie 2470). {Hij was eerder gehuwd in/vr 1706 met Jannetie Hermense (zie 2471).}
 
4029    Cornelis Wilm Heindrikse van SANTE, gedoopt (RK) op 16-02-1702 te LA (getuige(n): Kneelis Heindrikse en Lijsie Kneelis). Cornelis Wilm Heindrikse en M: Annigie Kneelis, van CA. Herschreven doopboek: Cornelis Willem Hendrikse en Annigje Cornelis. Doopgetuigen: Cornelis Hendrikse en Lijsje Cornelis.
 
3943    Cornelis Wilm Hendrikse van SANTE, gedoopt (RK) op 28-02-1701 te LA (getuige(n): Cornelis Heindrikse en Lijsbeth Cornelisse). Cornelis Wilm Hendrikse en M: Anna Cornelisse, van CA. In herschreven doopboek: 28-02. Cornelis Willem Hendrikse en Anna Cornelis.
 
5501    Dirk Knelis Hendrikse van SANTE, gedoopt (RK) op 18-11-1716 te LA (getuige(n): Seijmen Hendrikse en Geritie Hendrikx van Sante). Dirk, zn van Knelis Hendrikse van Sante en Trijntie Jans, van CA. H-doopboek: Theodorus, zn van Krelis Hendrikse van Santen en Trijntje Jans, van CA. Doopgetuigen: Sijmen Hendrikse en Geertie Hendriks.
 
5436    Geritie Hendrikx van SANTE. Als doopgetuige opgetreden.
 
4963    Henricus Wilm Hendrikse van SANTE, gedoopt (RK) op 27-07-1710 te LA (getuige(n): Cnelis Hendrikse en Antie Sijmens). Henricus, zn van Wilm Hendrikse en Anna Cnelis, van CA.
 
5446    Jacobus Wilhelmus Hendrixse van SANTE, gedoopt (RK) op 16-12-1715 te LA (getuige(n): Cors Cornelisse en Melchi Pieters). Jacobus, zn van Wilhelmi Hendrixse van Sante en Anne Kese, van CA.
 
5212    Jacobus Wilm Hendrikse van SANTE, gedoopt (RK) op 13-06-1713 te LA (getuige(n): Cors Cnelisse en Merghie Piters (P249?)). Jacobus, zn van Wilm Hendrikse en Anna Cnelis, van LA.
 
5458    Mertie Janse van SANTE. Doopgetuige op 08-02-1716.
 
2161    Willem Henderixsz van SANTE.
Gehuwd op 10-02-1700 te TA. Willem Henderixsz van Sante, jm, met Annetie Cornelis, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetie Cornelis (zie 2162).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Wilm Hendrikse van SANTE (zie 3943).
   2.  Cornelis Wilm Heindrikse van SANTE (zie 4029).
   3.  Anna Wilm Hendrikse van ZANTEN (zie 4410).
   4.  Henricus Wilm Hendrikse van SANTE (zie 4963).
   5.  Jacobus Wilm Hendrikse van SANTE (zie 5212).
   6.  Jacobus Wilhelmus Hendrixse van SANTE (zie 5446).
   7.  Dirk Knelis Hendrikse van SANTE (zie 5501).

5045    Abraham Cnelis Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 09-04-1711 te LA (getuige(n): Jsaac Abramse en Annigie Abrams). Abraham, zn van Cnelis Gerritse en Meinsie Abrams, van LA.
 
4007    Aleijdis Cornelis Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 12-11-1701 te LA (getuige(n): Dirk Gerrits en Divertie Gerrits). Aleijdis Cornelis Gerritse en M: Maertie Abrahams, van LA. Herschreven doopboek: Tweede doopgetuige: Dievertie Gerrits.
 
5233    Anna Knelis Hendrikze van SANTEN, gedoopt (RK) op 18-08-1713 te LA (getuige(n): Wilm Hendrikse en Zijtie Jans). Anna, dr van Knelis Hendrikze en Stijntie Jans, van CA. De moeder wordt dus hier geen Trijntie Jans genoemd.
 
2940    Anna Sijmons van SANTEN.
Gehuwd op 30-05-1709 te TA. Sijmon Cornelis van Thol, weduwnaar van Neeltie Jacobs Weselenburg, met Anna Sijmons van Santen, jdr, van Hooren. Gehuwd voor de kerk op 20-05-1709 te LA (RK) (getuige(n): Adriana Piters en Marij Jans (Eccl?)). Seijmen Cnelisse van Thol en Ansie Seijmens. Echtgenoot is Sijmen Cornelisse van THOL (zie 1824). {Hij was eerder gehuwd op 21-04-1697 te TA. Sijmon Cornelisz van Thol, jm, met Neeltie Jacobs Weselenburgh, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 22-04-1697 te LA (RK). Sijmen Cornelisse en Neeltje Jacobs (van LA). Echtgenote is Neeltje Jacobs WESELENBURGH (zie 1825). Het lijkt erop, dat er een zoon: Cornelis Sijmonsz van Tol ontbreekt. Zie R1486.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon Sijmen Cnelisse van THOL (zie 4910).
   2.  Cornelia Sijmen Cornelisse van THOL (zie 5024).
   3.  Petrus Sijmen Cnelisse van THOL (zie 5169).
   4.  Jacobus Sijmen Cnelisse van THOL (zie 4956).
   5.  Anna Sijmen Knelisse van THOL (zie 5311).
   6.  Neeltie Seijmens van THOL (zie 5467).
   7.  Cornelia (Neeltje Sijmen) van THOL (zie 3103).

1095    Appolonia Arijens van SANTEN.
Gehuwd op 13-10-1664 te TA. Aert Dircksz van Thol, jm, met Appolonia Arijens van Santen, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Aert Dircksz van THOL (zie 1094).
 
3854    Bouwe Gijsen Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 04-04-1698 te LA (getuige(n): Cornelis Gerritse en Aeltje Gerrits). Bouwe Gijsen Gerritse en M: Jannitje Mertens, van CA.
 
4269    Cnelia Gerrit/Cnelis Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 24-05-1704 te LA (getuige(n): Gijsbert Gerritse en Jannigie Meertens (R947)). Cnelia, dr van Gerrit (doorgestreept) (schuin erboven tussen staat: Cnelis) Gerritse en Meijnsie Abrams, van LA.
 
4148    Cornelia van SANTEN, gedoopt (RK) op 21-02-1703 te LA (getuige(n): Jsaac Abrahamse en Annigie Abrahams). Cornelia, dr van Kneelis Gerritse en Meijnsie Abrams, van LA.
 
4811    Cornelia Cnelis Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 11-10-1708 te LA (getuige(n): Dirk Gerritse en Aeltie Gerrits). Cornelia, dr van Cnelis Gerritse en Meinsie Abrams, van LA.
 
4904    Cornelia Cnelis Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 31-10-1709 te LA (getuige(n): Dirk Gerritse en Aeltie Gerrits). Cornelia, dr van Cnelis Gerritse en Mensie Abrams, van LA.
 
618    Cornelis Cornelisz van SANTEN.
Gehuwd (1) in/vr 1652 met Stijntgen Crijnen (zie 619).
Gehuwd (2) op 23-11-1653 te TA. Cornelis Cornelisz van Santen, weduwnaar van Stijntgen Crijnen, met Meijnsjen Jacobs, weduwe van Cornelis Willemsz van Geijlick. Echtgenote is Meijnsjen Jacobs (zie 620). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1652 met Cornelis Willemsz van GEIJLICK (zie 621).}
 
1828    Cornelis Gerritse van SANTEN.
Gehuwd op 25-05-1697 te TA. Cornelis Gerritsz van Santen, jm, met Meijnsie Abrahams Weselenburg(h). Als schepen: Jacob Jacobsz Weselenburgh. Gehuwd voor de kerk op 26-05-1697 te LA (RK). Cornelis Gerritse en Mensjen Abrams. Echtgenote is Mensjen Abrams WESELENBURGH, 25 jaar oud (zie 1829).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirck Cornelis Gerritse van SANTEN (zie 3839).
   2.  Aleijdis Cornelis Gerritse van SANTEN (zie 4007).
   3.  Cornelia van SANTEN (zie 4148).
   4.  Cnelia Gerrit/Cnelis Gerritse van SANTEN (zie 4269).
   5.  Theodorus Cnelis Gerritse van SANTEN (zie 4490).
   6.  Theodorus Cnelis Gerritse van SANTEN (zie 4616).
   7.  Cornelia Cnelis Gerritse van SANTEN (zie 4811).
   8.  Cornelia Cnelis Gerritse van SANTEN (zie 4904).
   9.  Abraham Cnelis Gerritse van SANTEN (zie 5045).

1864    Cornelis Hendrikse van SANTEN.
Gehuwd op 05-02-1712 te TA. Cornelis Hendrikse van Santen met Trijntje Janse Beijlemeer, jdr. Gehuwd voor de kerk op 03-02-1712 te LA (RK) (getuige(n): Meinsie Wilms en Jan Leenerse). Cornelis Hendrikse van Zanten, van LA en Trijntie Jans Bijlemeer, van LA. Echtgenote is Trijntje/Stijntie Janse BEIJLEMEER/VAN der BEIJL (zie 2993).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1871    Cristijntje Krijn Cornelisse van SANTEN, gedoopt (RK) op 30-03-1688 te LA. Cristijntje Krijn Cornelisse en Martje Jans, van LA.
 
3839    Dirck Cornelis Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 11-01-1698 te LA (getuige(n): Gerrit Dirxe en Aeltje Gerrits). Dirck Cornelis Gerritse en M: Mensjen Abrams, van LA.
 
3060    Dirk Gerrits van SANTEN.
Gehuwd op 15-11-1717 te TA. Dirk Gerrits van Santen met Martie Jans de Goetheijt, beiden van Langeraar. Echtgenote is Martie Jans de GOETHEIJT (zie 3061).
 
4008    Gerrit van SANTEN. Koppeling van deze kinderen op grond van patroniem en doopgtuigen van de kinderen. Misschien wel Gerrit Dirxe?
Kinderen:
   1.  Diewertje Gerrits (zie 3434).
   2.  Gijsbert Gerritse van SANTEN (zie 1780).
   3.  Cornelis Gerritse van SANTEN (zie 1828).
   4.  Aeltie Gerrits van SANTE (zie 2472).
   5.  Dirk Gerrits van SANTEN (zie 3060).

1780    Gijsbert Gerritse van SANTEN.
Gehuwd op 22-11-1695 te TA. Ghijsbert Gerritsz van Santen, jm, met Jannetie Maertens, jdr, beiden van der Aer. In de kantlijn stond: Pro deo. Gehuwd voor de kerk op 22-11-1695 te LA (RK). Gijsbert Gerritse en Jannitje Mertens. Echtgenote is Jannitje Mertens (van der LAAN) (zie 1781).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
285    Jan Philipsz van SANTEN.
Gehuwd in/vr 1678 met Trijntie Lamberts (zie 284). {Zij is later gehuwd op 25-04-1679 te TA. Jan Gerritsz, weduwnaar van Pietie Maertsse, van der Aer, met Trijntie Lamberts, weduwe van wijle Jan Phu/i?lipsz van Santen, tot Calslage. Echtgenoot is Jan Gerritsz SCHOEMAKER (zie 564).}
 
4162    Joannes Gijsbert Gerrisse van SANTEN, gedoopt (RK) op 13-04-1703 te LA (getuige(n): Gerrit Dirkse en Aeltie Gerris). Joannes, zn van Gijsbert Gerrisse en Jannigie Meertens, van CA.
 
4272    Joannes Gijsbert Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 11-06-1704 te LA (getuige(n): Gijs Jantse en Aeltie Gerrits). Joannes, zn van Gijsbert Gerritse en Jannetie Meertens, van CA.
 
4615    Joannes Gijsbert Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 08-01-1707 te LA (getuige(n): Diuertie Gerrits). Joannes, zn van Gijsbert Gerritse en Jannigie Meertens, van LA.
 
4876    Joannes Gijsbert Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 19-06-1709 te LA (getuige(n): Gerrit Dirkse en Aeltie Gerrits). Joannes, zn van Gijsbert Gerritse en Jannigie Meertens, van CA.
 
4732    Johanna Gijsbert Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 28-02-1708 te LA (getuige(n): Jan Cnelisse en Aeltie Gerrits). Johanna, dr van Gijsbert Gerritse en Jannigie Meertens, van LA.
 
4042    Johannes Gijsbert Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 16-04-1702 te LA (getuige(n): Geijs Jantse en Aeltie Gerrits). Johannes Gijsbert Gerritse en M: Jannigie Meertens, van CA. Herschreven doopboek: Joannes en M: Jannigje Meertens.
 
1322    Kreijn Cornelise van SANTEN.
Gehuwd op 15-05-1685 te TA. Crnijn Cornelise van Santen, jm, met Marija Jans, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 15-05-1685 te LA (RK). Kreijn Cornelise (van Wou:) en Martje Jan Leenderse (van LA). Echtgenote is Martje Jan Leenderse (zie 1323).
Uit dit huwelijk:
   1.  Steijntje Krijn (zie 1519).
   2.  Cristijntje Krijn Cornelisse van SANTEN (zie 1871).
   3.  Steijntje Krijn Cornelisse van SANTEN (zie 2331).
   4.  Steijntje Krijn Cornelisse van SANTEN (zie 2566).
   5.  Steijntje Krijn Cornelisse (zie 2637).
   6.  Jan Krijn Cornelisse (zie 3609).
   7.  Stijntje Krijn den BACKER (van SANTEN) (zie 3674).
   8.  Jan Krijn den BACKER (van SANTEN?) (zie 3820).

3773    Lijsbet Gijsbert Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 11-02-1697 te LA (getuige(n): Cornelis Gerritse en Martje Mertens). Lijsbet Gijsbert Gerritse en M: Jannitje Mertens.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-01-1722 te TA. Zegert Cornelis van Zijl, jm, van Langeraar, met Lijsbet Gijse van Zanten, jdr, van Korteraar. Echtgenoot is Severt Cornelis Jansen/Zegert van ZIJL, 24 jaar oud (zie 3840).
 
4452    Maria Gijsbert Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 20-08-1705 te LA (getuige(n): Jan Roelen en Aeltie Gerrits). Maria, dr van Gijsbert Gerritse en Jannigie Meertens, van CA.
 
5035    Maria Gijsbert Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 26-03-1711 te LA (getuige(n): Jannigie Meertens). Maria, dr van Gijsbert Gerritse en Jannigie Meertens, van CA.
 
1347    Philps van SANTEN.
Gehuwd (1) op 03-10-1656 te TA. Philps van Santen, jm, van Reijnsaterwoude, met Geertruijt Stouthandel, jdr, van der Aer. Echtgenote is Geertruijt STOUTHANDEL (zie 766). Vermoedelijk is dit dezelfde Philip van Santen als degene, die trouwde met Marritie Maertes op 25-02-1686.
Gehuwd (2) op 25-02-1686 te TA. Philip van Sante, weduwnaar van NN, met Marritie Maertes, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-02-1686 te LA (RK). Philps van Santen en Martje Mertens, beiden van CA. Echtgenote is Martje Mertens (zie 1348).
 
2331    Steijntje Krijn Cornelisse van SANTEN, gedoopt (RK) op 02-06-1690 te LA. Steijntje Krijn Cornelisse en Mareije Jan Leenderse, van LA.
 
2566    Steijntje Krijn Cornelisse van SANTEN, gedoopt (RK) op 30-09-1691 te LA. Steijntje Krijn Cornelisse en M: Martje Jan Leenderse, van LA.
 
4490    Theodorus Cnelis Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 13-12-1705 te LA (getuige(n): Dirk Gerritse en Diuertie Gerrits). Theodorus, zn van Cnelis Gerritse en Meijnsie Abrahams, van LA.
 
4616    Theodorus Cnelis Gerritse van SANTEN, gedoopt (RK) op 17-01-1707 te LA (getuige(n): Dirck Gerritse en Diuertie Gerrits). Theodorus, zn van Cnelis Gerritse en Meijnsie Abrams, van LA.
 
1641    Aeltje Hendrick Willemse van SANTEN (van HOUCK?), gedoopt (rK) op 23-11-1688 te LA. Aeltje Hendick Willemse en M: Ermpje Roelen, van CA.
 
1640    Dirk Hendrick van SANTEN (van HOUCK?), gedoopt (RK) op 20-06-1687 te LA. Dirk Hendrick Wittens en M: Ermpje Roelen, van CA.
 
3819    Geertjen Hendrick Willemse van SANTEN (van HOUCK?), gedoopt (RK) op 13-09-1697 te LA (getuige(n): Cornelis Hendrixe en Apolonie Willems). Geertjen Hendrick Willemse en Ermpje Roelen, van CA.
 
151    Hendrick Willemse van SANTEN (van HOUCK?).
Gehuwd (1) op 24-01-1673 te TA. Hendric Willems van Houck/Hou.len/Som?len?, jm, met Amalyen/Annetjen (of Annichijen?) Cornelis dr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1673 te LA. Hendrick Willemse en Annichie Cornelis, beiden van CA. Echtgenote is Annichie Cornelis (zie 152).
Gehuwd (2) op 23-01-1687 te TA. Henderik Willemsz van Santen, weduwnaar van Annetie Cornelis van Zijl, met Ermtie Roelen, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 21-12-1686 te LA (RK). Hendrick Willemse en Ermptje Roelen, beiden van CA. Echtgenote is Ermptje Roelen (zie 1362). T/m scan 20 dopen gezien.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Dirk Hendrick van SANTEN (van HOUCK?) (zie 1640).
   2.  Aeltje Hendrick Willemse van SANTEN (van HOUCK?) (zie 1641).
   3.  Sijmen Hendrick van SANTEN (van HOUCK?) (zie 2557).
   4.  Geertjen Hendrick Willemse van SANTEN (van HOUCK?) (zie 3819).

2557    Sijmen Hendrick van SANTEN (van HOUCK?), gedoopt (RK) op 06-08-1691 te LA. Sijmen Hendrick Willemse en M: Aermptje Roelen, van CA.
 
236    Marritgen Willems van SANTEN?
Gehuwd op 05-05-1676 te TA. Jan Leendertsz Schipper, weduwnaar van Cuniertgen Jacobsdr, van Langer Aer, met Marritgen Willems van Santen, jdr, van Reijnsaterwoude. Echtgenoot is Jan Leendertsz SCHIPPER (zie 694). {Hij was eerder gehuwd op 08-02-1655 te TA. Jan Leendertsz, jm, met Kniertgen Jacobs, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Kniertgen Jacobs (zie 695). Hij is later gehuwd op 29-10-1683 te TA. Jan L(eender)tsz Schipper, weduwnaar van NN, met Maeritgen Cornelis, weduwe van Arijen Jacobs Weselenburgh, beiden van der Aer.
TA8sc50: Op 29-10-1683: Jan Leendertsz Schipper, weduwnaar van NN, met Marritie Cornelis, weduwe Arijen Jacobsz Weselenburgh, beiden van der Aer. Echtgenote is Maeritgen Cornelis REIJNSBURGER (zie 1312).}
 
5558    Trijntie Cornelis SCHAKENBOS.
Gehuwd (1) in/vr 1719 met Jacob BOS (zie 5559).
Gehuwd (2) op 24-01-1720 te TA. Huijbert Cornelis Snij, jm, van Corter Aar, met Trijntie Cornelis Schakenbos, weduwe van Jacob Bos, wonende op de Vrouwe Venne onder Rijnsburg. Echtgenoot is Huijbert Cees SNIJ INT SPECK, 36 jaar oud (zie 1221).
 
689    Claertgen SCHALCX.
Gehuwd op 26-01-1655 te TA. Huijbert Ham?man?sz, jm, van der Aer, met Claertgen Schalcx, jdr, van Reijnsaterwoude. Echtgenoot is Huijbert Harmensz (zie 688). {Hij is later gehuwd op 26-03-1658 te TA. Huijbert Harmensz, weduwnaar van Claertgen Godschalck, van der Aer, met Leentgen Cornelis, jdr, van Reijnsaterwoude. Echtgenote is Leentgen Cornelis (zie 829).}
 
4386    Dirk SCHEEPEN.
 
4634    Johanna Gerrit SCHEEPEN, gedoopt (RK) op 21-03-1707 te LA (getuige(n): Coenraat Scheepens en Marie Westrix). Johanna, dr van Gerrit Scheepen en Lowisie Lubbers. Geen plaatsaanduiding.
 
3958    Antonius Gerrit SCHEEPENEN, gedoopt (RK) op 02-04-1701 te LA (getuige(n): Jan Scheepens en Joffrou Margarita Sanderina van Linde(n)). Antonius Gerrit Scheepenen en M: Lowijsie Lubbeck, van Adams Sluijsie. Herschreven doopboek: Anthonius Gerrits Schepens en Louwijsje Lubbeek, Adams sluisje. Doopgetuigen: Jan Scheepens en Mevrouw Margarita Sanderina van Linden.
 
3959    Gerrit Eeverse SCHEEPENEN.
Gehuwd met Lowijsie Bartens LUBBECK/LUBBEEK/LUBBERS (zie 3960).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
4635    Coenraat SCHEEPENS.
 
4385    Jan SCHEEPENS.
 
997    Jacob Lenertsse SCHENCKEVELT.
Gehuwd (1) in/vr 1661 met Annetgen Pieters van de GENEUCHTE (zie 998).
Gehuwd (2) op 07-06-1662 te TA. Jacob Lenertsse Schenkevelt, weduwnaar van Annetgen Pieters van de Geneuchte, met Annetgen Clements, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetgen Clements (zie 999).
 
1814    Annetie Jacobs SCHENKEVELT.
Gehuwd op 29-01-1697 te TA. Isac Abrahamsz Weselenburg, jm, met Annetie Jacobs Schenkevelt, jdr, beiden van de Aer. (In dezelfde acte trouwde Cornelis Jacobsz Weselenburg en was Jacob Jacobsz Weselenburg schepen in TA.), gehuwd voor de kerk op 28-01-1696 te LA (RK). Isack Abramse (LA) en Annichje Jacob. Echtgenoot is Isac Abrahamsz WESELENBURG (zie 1809).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abram Jsack Abramse WESELENBURG (zie 3848).
   2.  Cornelia Jsaac Abrahams WESELENBURG (zie 3969).
   3.  Jacobus Jsaac Abramse WESELENBURG (zie 4391).
   4.  Anna Isaac Abramse WESELENBURG (zie 4624).

914    Leendert Jansz SCHENKEVELT.
Gehuwd (1) in/vr 1659 met Geertgen Pieters van LEEUWEN (zie 915).
Gehuwd (2) op 23-08-1660 te TA. Leendert Jansz Schenkevelt, weduwnaar van Geertgen Pieters van Leeuwen, wonende onder den gerechte van Alphen, met Appolonia ?Cor?ssendr (vermoedelijk Verburg), weduwe van Gerrit Dircxsz Cuijper, wonende Ter Aer. Echtgenote is Appolonia ?H/Cor?ssendr (zie 916). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1659 met Gerrit Dircxsz CUIJPER (zie 917).}
 
1081    Pieter Willemsz SCHENKEVELT.
Gehuwd op 13-05-1664 te TA. Pieter Willemsz Schenkevelt, jm, met Geertgen Willems, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Geertgen Willems (zie 1082).
 
25    Willem Willemse SCHENKEVELT.
Gehuwd op 04-04-1669 te TA. Willem Willemsz Schenckevelt, jm, van der Aer, met Leentjen Gillis C?roocken, jdr, van Zevenhoven. Gehuwd voor de kerk op 26-02-1669 te LA met Leentie Jelis CROOCKEN (zie 26). {Zij is later gehuwd op 23-10-1669 te TA. Cornelis Leendertsz Keijser, weduwnaar van Lijsbeth Jaspersdr, met Leentje Gillis Croock, weduwe van Willem Willems Schenkevelt, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 23-10-1669 te LA (RK). Cornelis Leendersen van LA en Leentie Jelis. Echtgenoot is Cornelis Leendertsz KEIJSER (zie 420). Beiden van Ter Aar.}
 
4143    Everardus SCHEPEN, gedoopt (RK) op 31-01-1703 te LA (getuige(n): Dirk Scheepen en Johanna Scheepen). Everardus, zn van Gerrit Scheepen en Loieijsie Lubbeck, van Sluijsje.
 
4934    Alijdis Gerrit SCHEPENS, gedoopt (RK) op 29-03-1710 te LA (getuige(n): Jan Schepens en Jannitie Schepens). Alijdis, dr van Gerrit Schepens en Lowise Bartens, van onbekend.
 
4383    Hendrick SCHEPENS.
 
4384    Jannitie SCHEPENS. Dezelfde als Johanna Scheepen?
 
4381    Lubbertus Gerrit Eeverse SCHEPENS, gedoopt (RK) op 19-02-1705 te LA (getuige(n): Hendrick Schepens en Jannitie Schepens). Lubbertus, zn van Gerrit Eeverse Schepens en Lowisie Lubbens, van Adams Sluijsie.
 
82    Cornelis Jansz SCHEPPER.
Gehuwd in/vr 1678 met Geertie Dirks (zie 81). {Zij is later gehuwd op 23-01-1679 te TA. Leenaert Cornelisz Cop, weduwnaar van Maritie Aertsz, van der Aer, met Geertie Dirckx, weduwe van Cornelis Jansz Schepper, tot Rijnsaterwoude, jegenwoordigh alhier Ter Aer. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1679 te LA (RK). Leendert Cornelisse (van CA) en Geertjen Dirx (van W.)(Vermoedelijk Wou, van Rijnsaterwoude) met Leendert Cornelis COP (zie 879).}
 
260    Piter Isbranse van der SCHIELICK?
Gehuwd op 23-02-1677 te TA. Pieter IJsbrantsz van der Schielick?, van der Aar, met Rijmpje Jacobsdr, weduwe van P(iete)r Jansen Soetjan. Gehuwd voor de kerk op 23-02-1677 te LA (RK). Piter Isbranse en Rempje Jacobs. Echtgenote is Reijmptie Jacobs KEIJSER (zie 214). {Zij was eerder gehuwd op 08-10-1675 te TA. Pieter Jansen Soetjan, van der Aer, met Reijmpje Jacobs Keijser, jdr, geboortig van Blommendael. Gehuwd voor de kerk op 08-10-1675 te LA (RK). Piter Jansen en Reijmptie Jacobs, beiden van Corter Aer. Echtgenoot is Piter Jansen SOETJAN (zie 213). Beiden uit CA.}
 
1732    Anne Dirx van der SCHILDE.
Gehuwd op 06-07-1693 te TA. Jan Jansz van Rijn, jm, wonende tot Aerleveen, met Anne Dirkx van der Schilde, jdr, van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 05-07-1693 te LA (RK). Jan Jansen van Rijn (van AV) en Anne Dirx (van CA). Echtgenoot is Jan Jansen van RIJN (zie 1731).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1750    Dignum Dirx van der SCHILDE.
Gehuwd op 12-02-1694 te TA. Michiel Cornelisz van Zijl, jm, met Dingenum Dirkx van der Schilde, jdr, beiden van Korter Aer. Dezelfde dag trouwde de weduwe van Cornelis Jansz van Zijl, misschien de vader van Michiel. Gehuwd voor de kerk op 02-02-1694 te LA (RK). Chiel Cornelisse en Dignum Dirx, beiden van CA. Echtgenoot is Chiel Cornelisse van ZIJL (zie 1749).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jmmitje Chiel Cornelisse van ZIJL (zie 3630).
   2.  Cornelia Michiel Cornelisse van ZIJL (zie 3688).
   3.  Cornelis Michiel Cornelisse van ZIJL (zie 3809).
   4.  Gerardus van ZIJL (zie 4117).
   5.  Joannes Chiel Crelisse van ZIJL (zie 4341).
   6.  Digna Michiel Cornelisse van ZIJL (zie 4574).

904    Dirck Jansse van der SCHILDE. Dezelfde als PG4373?
Gehuwd op 01-04-1660 te TA. Dirck Jansse van der Schilde, jm, van Mechelen in Brabant, met Emmertge Jacobsdr Verhouf, weduwe van Henric Padenburch, van der Aer. Echtgenote is Emmertge Jacobsdr VERHOUF (zie 905). Vermoedelijk (minimaal) twee dochters: Dignum en Anne. {Zij was eerder gehuwd in/vr 1659 met Henric PADENBURCH (zie 906).}
 
4373    Dirk (van der SCHILDE). De kans is groot, dat deze persoon Dircx Janse van der Schild (PG904) is.
Kinderen:
   1.  Anne Dirx van der SCHILDE (zie 1732).
   2.  Dignum Dirx van der SCHILDE (zie 1750).

3796    Anne Cornelis Leenderse SCHIPPER, gedoopt (RK) op 27-05-1697 te LA (getuige(n): Hendrick en Apoluentje Leenders). Anne Cornelis Leenderse en M: Anne Cees Haes.
 
370    Cornelis Leenderse SCHIPPER.
Gehuwd op 12-04-1682 te TA (TA8sc38:) Cornelis Leendertsz, jm, met Anna Cornelis de Haes, jdr, beiden van der Aer. Verder stond er: "bij haer hebbend een jongh kint out ontrent twaelf dagen twelk sijluijde voor tsolemis eeren vant huijwelik hebben geprocreert gelijk den voornoemde bruijdegom tselve voor sijn eigen kint verklaerde aen te nemen."
(TA8sc44:) Cornelis Leendertsz Schipper, jm, met Annetgen Cornelisdr de Haes. De bruid: "bij haer hebbende een jongh kindt, out omtrent twaelff dagen twelk zijluijden voor tsolemniseeren van thuwelick hebben geprocureert twelyck den voorsegde bruijdegom tsellve voor zijn eijgen kindt verclaerden aen te nemen". Gehuwd voor de kerk op 24-03-1682 te LA (RK). Cornelis Leenderse (van CA) en Anne Cees Haes (van LA). Echtgenote is Anne Cees de HAES (zie 371).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
694    Jan Leendertsz SCHIPPER.
Gehuwd (1) op 08-02-1655 te TA. Jan Leendertsz, jm, met Kniertgen Jacobs, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Kniertgen Jacobs (zie 695).
Gehuwd (2) op 05-05-1676 te TA. Jan Leendertsz Schipper, weduwnaar van Cuniertgen Jacobsdr, van Langer Aer, met Marritgen Willems van Santen, jdr, van Reijnsaterwoude. Echtgenote is Marritgen Willems van SANTEN? (zie 236).
Gehuwd (3) op 29-10-1683 te TA. Jan L(eender)tsz Schipper, weduwnaar van NN, met Maeritgen Cornelis, weduwe van Arijen Jacobs Weselenburgh, beiden van der Aer.
TA8sc50: Op 29-10-1683: Jan Leendertsz Schipper, weduwnaar van NN, met Marritie Cornelis, weduwe Arijen Jacobsz Weselenburgh, beiden van der Aer. Echtgenote is Maeritgen Cornelis REIJNSBURGER (zie 1312). {Zij was eerder gehuwd op 30-11-1671 te TA. Arijen Jacobsz Ouwelant, jm, met Marritjen Cornelis Reijesburger, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 02-12-1671 te LA (RK). Arie Jacobse (van LA) en Martje Cornelis. Echtgenoot is Arie Jacobse OUWELANT (zie 1284). Zij was eerder gehuwd in/vr 1682 met Arijen Jacobsz WESELENBURGH (zie 1313). Vermoedelijk zijn Arie Jacobse Ouwelant en Arijen Jacobsz Weselenburgh dezelfde persoon. Zij is later gehuwd op 15-01-1686 te TA. Thomas Jansz van der Hoorn, weduwnaar van Neeltie Reijers, met Marritie Cornelis Reijnsburger, laatst weduwe van Jan Leendertsz Schipper, beiden van der Aer. (Jacob Jacobsz Weselenburgh trad op als schepen in TA. Misschien was hij de broer van de overleden Arie Jacobse Weselenburgh, eerdere man van Marritie Cornelis Reijnsburger.) met Tomis Jansz van der HOORN (zie 1178). Dopen t/m scan 20 bekeken.}
 
2296    Leijsbet Cornelis SCHIPPER, gedoopt (RK) op 05-12-1689 te LA. Leijsbet Cornelis Leenderse en M: Anne Cees Haes, van LA.
 
3052    Sijmen Cornelis SCHIPPER.
Gehuwd op 31-01-1717 te TA. Sijmen Cornelis Schipper, jm, wonende in Ter Aar, met Trijntie Maartens Smit, jdr, van Amsterdam en wonende tot Aarlanderveen. Echtgenote is Trijntie Maartens SMIT (zie 3053).
 
564    Jan Gerritsz SCHOEMAKER.
Gehuwd (1) op 09-07-1643 te TA. Jan Gerritsz Schoemaker, jm, met Maritgen Aris, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Maritgen Aris (zie 565).
Gehuwd (2) op 31-03-1658 te TA. Jan Gerritsz Schoenm:(aker), weduwnaar van Maritgen Aris, met Jannetgen Pieters van Swieten, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Jannetgen Pieters van SWIETEN (zie 826).
Gehuwd (3) op 09-02-1668 te TA. Jan Gerritsz Schoenmaker, weduwnaar van Jannetje Pietersdr, met Pietje Maertens, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Pietje Maertens (zie 1194).
Gehuwd (4) op 25-04-1679 te TA. Jan Gerritsz, weduwnaar van Pietie Maertsse, van der Aer, met Trijntie Lamberts, weduwe van wijle Jan Phu/i?lipsz van Santen, tot Calslage. Echtgenote is Trijntie Lamberts (zie 284). {Zij was eerder gehuwd in/vr 1678 met Jan Philipsz van SANTEN (zie 285).}
 
1977    Jan SCHOENMAECKER.
Gehuwd in/vr 1687 met Neeltje Jan Bruijnen (zie 1978).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannitje SCHOENMAECKER (zie 1979).
   2.  Jannitje SCHOENMAECKER (zie 1980).
   3.  Piter SCHOENMAECKER (zie 2665).

1979    Jannitje SCHOENMAECKER, gedoopt (RK) op 13-04-1687 te LA. Jannitje Jan Scoenmaeker en M: Neeltje Jan Bruijnnen, van LA.
 
1980    Jannitje SCHOENMAECKER, gedoopt (RK) op 07-04-1688 te LA. Jannitje Jans Schoenmaecker en M: Neeltje Jans, van LA.
 
2665    Piter SCHOENMAECKER, gedoopt (RK) op 07-02-1693 te LA. Piter Jan Schoenmaecker en Neeltje Jan Bruijnnens, van LA.
 
5594    Dirk Jansz SCHOENMAKER.
Gehuwd op 03-05-1723 te TA. Dirk Jansz Schoenmaker, jm, met Antje Gijsberts van Zijl, jdr, beiden van Langeraer. Gehuwd voor de kerk op 03-05-1723 te LA (RK) (getuige(n): Jan Roelen en Dirk Smit). Dirk Janse, van LA en Annigie Gijsberts Bosman, van LA. Echtgenote is Anne Gijsbert Cornelisse GROOTEN (van ZIJL)(BOSMAN), 24 jaar oud (zie 3913).
 
762    Willem Jansz SCHOE?MAKER.
Gehuwd (1) in/vr 1655 met Neeltgen Michielsdr (zie 763).
Gehuwd (2) op 25-07-1656 te TA. Willem Jansz Schoe?maker, weduwnaar van Neeltgen Michielsdr, met Annetgen Jaspers Diepersloot, jdr, beiden van der Aer. Echtgenote is Annetgen Jaspers DIEPERSLOOT (zie 764).
 
1739    Aplonija Dirkx SCHOOT.
Gehuwd op 08-09-1693 te TA. Jan Arijse van Leeuwen, jm, met Aplonija Dirkx, jdr, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 10-08-1694 te LA (RK). Jan Ariese (van LA) en Apolonie Dirx (Schoot). Ik dacht dat Schoot een plaatsaanduiding was en geen achternaam, maar bij hun kind Apoloni stond Schoot wel als achternaam vermeld. Echtgenoot is Jan Ariese van LEEUWEN (zie 1737). Trouwdata verschillen een jaar. Dit blijkt geen vergissing te zijn na het opzoeken van beide gebeurtenissen. Opvallend, dat bij de doop van Arie werd vermeld, dat hij afkomstig was van CA en dat alle andere kinderen van LA kwamen.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
1329    Emerentje Jacobs SCHOUTE, overleden op 22-07-1702 te LA. Emerentia Jacops ontving op deze datum het Heilig Oliesel en is overleden in CA.
Gehuwd op 05-12-1685 te TA. Cornelis Willemsz, jm, met Immerentie Schoute, beiden van der Aer. Gehuwd voor de kerk op 17-10-1685 te LA (RK). Cornelis willemse (van CA) en Emerentje Jacobs (van Niev:). Echtgenoot is Cornelis Willemse (zie 1328).
 
5656    Anna Geertruida SCHOUTEN.
Ondertrouwd op 08-01-1757, gehuwd voor de kerk op 30-01-1757 te Wilnis (Nederduits-Geref.). Albert was weduwnaar van Alida Slintwint. Echtgenoot is Albert LADAGE (zie 5654). {Hij was ook ooit gehuwd met Alida (Aaltje) SLINTWINT (zie 5653).}
 
4953    Jannetie Steevens SCHOUW. Doopgetuige op 26-05-1710.
 
400    Neeltje Maertens van der SCHUIJT.
Gehuwd op 03-02-1654 te TA. Cors Andriesz Menheer, met Neeltgen Maertens van der schuijt, jdr, beiden van der Aer. Echtgenoot is Cornelis Andriesz MENHEER (zie 399). {Hij is later gehuwd op 19-11-1669 te TA. Cornelis Andriesz Menheer, weduwnaar van Neeltje Maertens, van CA, met Geertjen Gerrits, weduwe van Jacob Jacobs, wonende te Mijdrecht. Echtgenote is Geertjen Gerrits (zie 401).}
 
4903    Theunis Sijmense SCHUT. Doopgetuige bij P4902.
 
1567    Roel Janse de SCOENMAEKER. Is: de Scoenmaeker, achternaam of beroep?
Gehuwd met Feijtje Tijse (zie 1566).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tijs Roel Janse (zie 1568).
   2.  Geertje Roel (zie 2528).

5631    Jan Cornelisse SEGVELD, overle